Commander 2016

Duelist's Heritage

Ilekroć atakuje przynajmniej jeden stwór, możesz sprawić, że wskazany atakujący stwór zyska do końca tury podwójny cios.

Entrapment Maneuver

Target player sacrifices an attacking creature. You create X 1/1 white Soldier creature tokens, where X is that creature’s toughness.

Orzhov Advokist

At the beginning of your upkeep, each player may put two +1/+1 counters on a creature they control. If a player does, creatures that player controls can’t attack you or planeswalkers you control until your next turn.

Selfless Squire

Błysk

When Selfless Squire enters the battlefield, prevent all damage that would be dealt to you this turn.

Whenever damage that would be dealt to you is prevented, put that many +1/+1 counters on Selfless Squire.

Sublime Exhalation

Undaunted (This spell costs {1} less to cast for each opponent.)

Zniszcz wszystkie stwory.

Coastal Breach

Undaunted (This spell costs {1} less to cast for each opponent.)

Przywróć wszystkie nie-lądowe permanenty do rąk ich właścicieli.

Deepglow Skate

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, podwój liczbę znaczników każdego rodzaju na dowolnej liczbie wskazanych permanentów.

Faerie Artisans

Latanie

Whenever a nontoken creature enters the battlefield under an opponent’s control, create a token that’s a copy of that creature except it’s an artifact in addition to its other types. Then exile all other tokens created with Faerie Artisans.

Grip of Phyresis

Zyskaj władanie nad wskazanym Wyposażeniem, po czym stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz do niego owe Wyposażenie.

Manifold Insights

Reveal the top ten cards of your library. Starting with the next opponent in turn order, each opponent chooses a different nonland card from among them. Put the chosen cards into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order.

Cruel Entertainment

Choose target player and another target player. The first player controls the second player during the second player’s next turn, and the second player controls the first player during the first player’s next turn.

Curse of Vengeance

Zaurocz gracza

Whenever enchanted player casts a spell, put a spite counter on Curse of Vengeance.

When enchanted player loses the game, you gain X life and draw X cards, where X is the number of spite counters on Curse of Vengeance.

Curtains' Call

Undaunted (This spell costs {1} less to cast for each opponent.)

Destroy two target creatures.

Magus of the Will

{2}{B}, {T}, wygnaj tego stwora: Do końca tury możesz zagrywać karty lądów i rzucać karty czarów z twojego cmentarza. Jeśli w tej turze karta miałaby trafić skądkolwiek do twojego cmentarza, zamiast tego wygnaj ją.

Parting Thoughts

Destroy target creature. You draw X cards and you lose X life, where X is the number of counters on that creature.

Charging Cinderhorn

Pośpiech

At the beginning of each player’s end step, if no creatures attacked this turn, put a fury counter on Charging Cinderhorn. Then Charging Cinderhorn deals damage equal to the number of fury counters on it to that player.

Divergent Transformations

Undaunted (This spell costs {1} less to cast for each opponent.)

Exile two target creatures. For each of those creatures, its controller reveals cards from the top of their library until they reveal a creature card, puts that card onto the battlefield, then shuffles the rest into their library.

Frenzied Fugue

Zaurocz permanent

When Frenzied Fugue enters the battlefield or at the beginning of your upkeep, gain control of enchanted permanent until end of turn. Untap that permanent. It gains haste until end of turn.

Goblin Spymaster

Pierwszy cios

At the beginning of each opponent’s end step, that player creates a 1/1 red Goblin creature token with „Creatures you control attack each combat if able.”

Runehorn Hellkite

Latanie

{5}{R}, Exile Runehorn Hellkite from your graveyard: Each player discards their hand, then draws seven cards.

Benefactor's Draught

Untap all creatures. Until end of turn, whenever a creature an opponent controls blocks, draw a card.

Dobierz kartę.

Evolutionary Escalation

At the beginning of your upkeep, put three +1/+1 counters on target creature you control and three +1/+1 counters on target creature an opponent controls.

Primeval Protector

This spell costs {1} less to cast for each creature your opponents control.

When Primeval Protector enters the battlefield, put a +1/+1 counter on each other creature you control.

Seeds of Renewal

Undaunted (This spell costs {1} less to cast for each opponent.)

Return up to two target cards from your graveyard to your hand. Exile Seeds of Renewal.

Stonehoof Chieftain

Tratowanie, niezniszczalność

Whenever another creature you control attacks, it gains trample and indestructible until end of turn.

Akiri, Line-Slinger

Pierwszy cios, czujność

Akiri, Line-Slinger gets +1/+0 for each artifact you control.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Ancient Excavation

Draw cards equal to the number of cards in your hand, then discard a card for each card drawn this way.

Lądocykling bazowych {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Atraxa, Praetors' Voice

Latanie, czujność, dotyk śmierci, więź życia

Na początku twojego kroku końcowego, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę permanentów i/lub graczy, po czym daj każdemu kolejny znacznik każdego posiadanego przezeń rodzaju.)

Breya, Etherium Shaper

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony niebieskiego artefaktowego stwora Topter 1/1 z lataniem.

{2}, poświęć dwa artefakty: Wybierz jedną —

 • Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury -4/-4.

 • Zyskaj 5 żyć.

Bruse Tarl, Boorish Herder

Whenever Bruse Tarl, Boorish Herder enters the battlefield or attacks, target creature you control gains double strike and lifelink until end of turn.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Grave Upheaval

Put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control. It gains haste.

Lądocykling bazowych {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Ikra Shidiqi, the Usurper

Złowrogość

Whenever a creature you control deals combat damage to a player, you gain life equal to that creature’s toughness.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Ishai, Ojutai Dragonspeaker

Latanie

Whenever an opponent casts a spell, put a +1/+1 counter on Ishai, Ojutai Dragonspeaker.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Kraum, Ludevic's Opus

Latanie, pośpiech

Ilekroć przeciwnik rzuca swój drugi czar w danej turze, dobierz kartę.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Kydele, Chosen of Kruphix

{T}: Add {C} for each card you’ve drawn this turn.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Kynaios and Tiro of Meletis

At the beginning of your end step, draw a card. Each player may put a land card from their hand onto the battlefield, then each opponent who didn’t draws a card.

Ludevic, Necro-Alchemist

At the beginning of each player’s end step, that player may draw a card if a player other than you lost life this turn.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Migratory Route

Stwórz cztery żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Lądocykling bazowych {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Ravos, Soultender

Latanie

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

At the beginning of your upkeep, you may return target creature card from your graveyard to your hand.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Reyhan, Last of the Abzan

Reyhan, Last of the Abzan enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

Whenever a creature you control dies or is put into the command zone, if it had one or more +1/+1 counters on it, you may put that many +1/+1 counters on target creature.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Saskia the Unyielding

Vigilance, haste

As Saskia the Unyielding enters the battlefield, choose a player.

Whenever a creature you control deals combat damage to a player, it deals that much damage to the chosen player.

Sidar Kondo of Jamuraa

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór dostaje do końca tury -1/-1.)

Creatures your opponents control without flying or reach can’t block creatures with power 2 or less.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Silas Renn, Seeker Adept

Dotyk śmierci

Whenever Silas Renn, Seeker Adept deals combat damage to a player, choose target artifact card in your graveyard. You may cast that card this turn.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Sylvan Reclamation

Exile up to two target artifacts and/or enchantments.

Lądocykling bazowych {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Tana, the Bloodsower

Tratowanie

Whenever Tana, the Bloodsower deals combat damage to a player, create that many 1/1 green Saproling creature tokens.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Thrasios, Triton Hero

{4}: Scry 1, then reveal the top card of your library. If it’s a land card, put it onto the battlefield tapped. Otherwise, draw a card.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Treacherous Terrain

Treacherous Terrain deals damage to each opponent equal to the number of lands that player controls.

Lądocykling bazowych {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Tymna the Weaver

Więź życia

At the beginning of your postcombat main phase, you may pay X life, where X is the number of opponents that were dealt combat damage this turn. If you do, draw X cards.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Vial Smasher the Fierce

Whenever you cast your first spell each turn, choose an opponent at random. Vial Smasher the Fierce deals damage equal to that spell’s mana value to that player or a planeswalker that player controls.

Partner (You can have two commanders if both have partner.)

Yidris, Maelstrom Wielder

Tratowanie

Whenever Yidris, Maelstrom Wielder deals combat damage to a player, as you cast spells from your hand this turn, they gain cascade. (When you cast the spell, exile cards from the top of your library until you exile a nonland card that costs less. You may cast it without paying its mana cost. Put the exiled cards on the bottom of your library in a random order.)

Armory Automaton

Whenever Armory Automaton enters the battlefield or attacks, you may attach any number of target Equipment to it. (Control of the Equipment doesn’t change.)

Boompile

{T}: Flip a coin. If you win the flip, destroy all nonland permanents.

Conqueror's Flail

Equipped creature gets +1/+1 for each color among permanents you control.

As long as Conqueror’s Flail is attached to a creature, your opponents can’t cast spells during your turn.

Wyposaż {2}

Crystalline Crawler

Converge — Crystalline Crawler enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each color of mana spent to cast it.

Remove a +1/+1 counter from Crystalline Crawler: Add one mana of any color.

{T}: Put a +1/+1 counter on Crystalline Crawler.

Prismatic Geoscope

Prismatic Geoscope enters the battlefield tapped.

Domain — {T}: Add X mana in any combination of colors, where X is the number of basic land types among lands you control.

Ash Barrens

{T}: Weź {C}.

Lądocykling bazowych {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Abzan Falconer

Przetrwanie {W} ({W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma latanie.

Blazing Archon

Latanie

Creatures can’t attack you.

Blind Obedience

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Artefakty i stwory pod władaniem twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Brave the Sands

Stwory pod twoim władaniem mają czujność.

Każdy stwór pod twoim władaniem może w każdej bitwie blokować dodatkowego stwora.

Cathars' Crusade

Ilekroć stwór wchodzi na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Citadel Siege

Umieszczając ten urok na polu bitwy wybierz Chanów lub Smoki.

 • Chanowie — Na początku potyczki w twojej turze, umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

 • Smoki — Na początku potyczki w turze każdego z przeciwników, przekręć wskazanego stwora pod władaniem owego gracza.

Custodi Soulbinders

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą innych stworów na polu bitwy.

{2}{W}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Dispeller's Capsule

{2}{W}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Elite Scaleguard

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wzmocnij 2. (Wybierz stwora z najmniejszą wytrzymałością spośród stworów pod twoim władaniem i umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.

Ghostly Prison

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Hoofprints of the Stag

Whenever you draw a card, you may put a hoofprint counter on Hoofprints of the Stag.

{2}{W}, usuń cztery znaczniki kopyta z tego uroku: Stwórz żeton białego stwora Żywiołak 4/4 z lataniem. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Hushwing Gryff

Błysk

Latanie

Stwory wchodzące na pole bitwy nie powodują wyzwalania zdolności.

Mentor of the Meek

Ilekroć inny stwór o sile 2 lub mniejszej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Mirror Entity

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{X}: Do końca tury stwory pod twoim władaniem mają bazowe siłę i wytrzymałość X/X i zyskują wszystkie typy stwora.

Oblation

Właściciel wskazanego nielądowego permanenty wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym dobiera dwie karty.

Open the Vaults

Przywróć wszystkie karty artefaktów i uroków ze wszystkich cmentarzy na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli. (Aury nie mające niczego do zauroczenia pozostają w cmentarzach.)

Phyrexian Rebirth

Zniszcz wszystkie stwory, po czym stwórz żeton bezkolorowego stwora Phyrexiański Horror X/X, gdzie X jest liczbą stworów zniszczonych w ten sposób.

Reveillark

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Przyzwanie {5}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Reverse the Sands

Redistribute any number of players» life totals. (Each of those players gets one life total back.)

Sanctum Gargoyle

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sphere of Safety

Stwory nie mogą atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem dopóki ich władca nie zapłaci {X} za każdego z owych stworów, gdzie X to liczba uroków pod twoim władaniem.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Wave of Reckoning

Każdy stwór zadaje sobie obrażenia równe swojej sile.

Windborn Muse

Latanie

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Academy Elite

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą kart sztuczek i obrzędów we wszystkich cmentarzach.

{2}{U}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Aeon Chronicler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Zawieszenie X—{X}{3}{U}. X nie może być 0.

Ilekroć znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, dobierz kartę.

Arcane Denial

Skontruj wskazany czar. Jego władca może dobrać co najwyżej dwie karty na początku kroku utrzymania następnej tury.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Chain of Vapor

Return target nonland permanent to its owner’s hand. Then that permanent’s controller may sacrifice a land. If the player does, they may copy this spell and may choose a new target for that copy.

Chasm Skulker

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz X żetonów niebieskiego stwora Kalmar 1/1 z podbojem wysp, gdzie X jest liczbą znaczników +1/+1 na tym stworze. (Nie mogą być blokowane, o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Chief Engineer

Rzucane przez ciebie czary artefaktów mają współpracę. (Twoje stwory mogą pomóc rzucić owe czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania czaru artefaktu płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Devastation Tide

Przywróć wszystkie nie-lądowe permanenty do rąk ich właścicieli.

Cud {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Disdainful Stroke

Skontruj wskazany czar o skrócie many 4 lub większym.

Etherium Sculptor

Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.

Ethersworn Adjudicator

Latanie

{1}{W}{B}, {T}: Destroy target creature or enchantment.

{2}{U}: Untap Ethersworn Adjudicator.

Evacuation

Przywróć wszystkie stwory do rąk ich właścicieli.

Master of Etherium

Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równa liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Inne artefaktowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Minds Aglow

Join forces — Starting with you, each player may pay any amount of mana. Each player draws X cards, where X is the total amount of mana paid this way.

Propaganda

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Read the Runes

Dobierz X kart. Za każdą kartę dobraną w ten sposób, odrzuć kartę, chyba że poświęcisz permanent.

Reins of Power

Untap all creatures you control and all creatures target opponent controls. You and that opponent each gain control of all creatures the other controls until end of turn. Those creatures gain haste until end of turn.

Spelltwine

Wygnaj wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza i wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza przeciwnika. Skopiuj owe karty. Rzuć owe kopie bez płacenia ich kosztów many jeśli to możliwe. Wygnaj ten czar.

Swan Song

Skontruj wskazany czar uroku, sztuczki lub obrzędu. Jego władca tworzy żeton niebieskiego stwora Ptak 2/2 z lataniem.

Tezzeret's Gambit

({U/P} można zapłacić {U} lub 2 życiami.)

Dobierz dwie karty, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę permanentów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Thrummingbird

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę permanentów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Treasure Cruise

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Dobierz trzy karty.

Trinket Mage

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many 1 lub mniejszy, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Vedalken Engineer

{T}: Add two mana of any one color. Spend this mana only to cast artifact spells or activate abilities of artifacts.

Windfall

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej zostało odrzuconych w ten sposób.

Army of the Damned

Stwórz trzynaście przekręconych żetonów czarnego stwora Zombi 2/2.

Wspomnienie {7}{B}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Bane of the Living

Morph {X}{B}{B} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Bane of the Living is turned face up, all creatures get -X/-X until end of turn.

Beacon of Unrest

Umieść wskazaną kartę artefaktu lub stwora z cmentarza na pole bitwy pod twoim władaniem. Wtasuj niniejszego stwora do biblioteki właściciela.

Brutal Hordechief

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje, broniący się gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

{3}{(r/w)}{(r/w)}: Stwory pod władaniem twoich przeciwników blokują w tej turze jeśli mogą, a ty wybierasz jak owe stwory blokują.

Executioner's Capsule

{1}{B}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Festercreep

Festercreep enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.

{1}{B}, Remove a +1/+1 counter from Festercreep: All other creatures get -1/-1 until end of turn.

Ghastly Conscription

Wygnaj wszystkie karty stworów z cmentarza wskazanego gracza w postaci zakrytego stosu, przetasuj ów stos, po czym objaw owe karty. (Aby objawić kartę, umieść ją zakrytą na polu bitwy jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Guiltfeeder

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Whenever Guiltfeeder attacks and isn’t blocked, defending player loses 1 life for each card in their graveyard.

In Garruk's Wake

Zniszcz wszystkie stwory poza twoim władaniem i wszystkich wędrowców poza twoim władaniem.

Languish

Wszystkie stwory dostają do końca tury -4/-4.

Necroplasm

At the beginning of your upkeep, put a +1/+1 counter on Necroplasm.

Na początku twojego kroku końcowego, zniszcz każdego stwora o skrócie many równym liczbie znaczników +1/+1 na tym stworze.

Czerpak 2 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Sangromancer

Latanie

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, możesz zyskać 3 życia.

Ilekroć przeciwnik odrzuca kartę, możesz zyskać 3 życia.

Waste Not

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę stwora, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę lądu, weź {B}{B}.

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę nie będącą stworem ani lądem, dobierz kartę.

Wight of Precinct Six

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w cmentarzach twoich przeciwników.

Alesha, Who Smiles at Death

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {(w/b)}{(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy przekręconą i atakującą.

Blasphemous Act

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora na polu bitwy.

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 13 obrażeń.

Breath of Fury

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

When enchanted creature deals combat damage to a player, sacrifice it and attach Breath of Fury to a creature you control. If you do, untap all creatures you control and after this phase, there is an additional combat phase.

Chaos Warp

The owner of target permanent shuffles it into their library, then reveals the top card of their library. If it’s a permanent card, they put it onto the battlefield.

Daretti, Scrap Savant

+2: Odrzuć co najwyżej dwie karty, po czym dobierz tyle samo kart.

–2: Poświęć artefakt. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

–10: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć artefakt trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, przywróć ową kartę na pole bitwy na początku najbliższego kroku końcowego.”

Ten wędrowiec może być twoim dowódcą.

Dragon Mage

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Godo, Bandit Warlord

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Wyposażenia, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ilekroć ten stwór zaatakuje po raz pierwszy w danej turze, odkręć go i wszystkich Samurajów pod twoim władaniem. Po tej fazie jest dodatkowa faza potyczki.

Grab the Reins

Wybierz jedną —

 • Until end of turn, you gain control of target creature and it gains haste.

 • Sacrifice a creature. Grab the Reins deals damage equal to that creature’s power to any target.

Splątanie {2}{R} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Hellkite Igniter

Latanie, pośpiech

{1}{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +X/+0, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem.

Hellkite Tyrant

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zyskaj władanie nad wszystkimi artefaktami pod władaniem owego gracza.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej dwudziestoma artefaktami, wygrywasz grę.

Humble Defector

{T}: Dobierz dwie karty. Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad tym stworem. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Kazuul, Tyrant of the Cliffs

Whenever a creature an opponent controls attacks, if you’re the defending player, create a 3/3 red Ogre creature token unless that creature’s controller pays {3}.

Past in Flames

Każda karta sztuczki i obrzędu w twoim cmentarzu zyskuje wspomnienie do końca tury. Koszt wspomnienia jest równy jej kosztowi many.

Wspomnienie {4}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Reforge the Soul

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Cud {1}{R} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Slobad, Goblin Tinkerer

Sacrifice an artifact: Target artifact gains indestructible until end of turn.

Stalking Vengeance

Pośpiech

Whenever another creature you control dies, it deals damage equal to its power to target player or planeswalker.

Taurean Mauler

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Whenever an opponent casts a spell, you may put a +1/+1 counter on Taurean Mauler.

Trash for Treasure

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Volcanic Vision

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki. Ten czar zadaje każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników tyle obrażeń, ile wynosi skrót many owej karty. Wygnaj niniejszy czar.

Wheel of Fate

Zawieszenie 4—{1}{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1}{R} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Whims of the Fates

Począwszy od ciebie, każdy gracz dzieli wszystkie permanenty pod swoim władaniem na trzy stosy. Następnie każdy gracz wybiera losowo jeden ze swoich stosów i poświęca owe permanenty. (Stosy mogą być puste.)

Whipflare

Ten czar zadaje każdemu nieartefaktowemu stworowi po 2 obrażenia.

Beast Within

Zniszcz wskazany permanent. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Beastmaster Ascension

Whenever a creature you control attacks, you may put a quest counter on Beastmaster Ascension.

As long as Beastmaster Ascension has seven or more quest counters on it, creatures you control get +5/+5.

Burgeoning

Whenever an opponent plays a land, you may put a land card from your hand onto the battlefield.

Champion of Lambholt

Stwory o sile mniejszej niż siła niniejszego stwora nie mogą blokować stworów pod twoim władaniem.

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Collective Voyage

Połącz siły — Zaczynając od ciebie, każdy gracz możesz zapłacić dowolną ilość many. Każdy gracz wyszukuje w swojej bibliotece co najwyżej X bazowych kart lądów, gdzie X jest całkowitą liczbą many zapłaconej w ten sposób, umieszcza je przekręcone na polu bitwy, po czym tasuje.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Den Protector

Stworu o sile mniejszej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

Nadprzemiana {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt nadprzemiany i umieść na niej znacznik +1/+1.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Far Wanderings

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Próg — Jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, zamiast tego wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzech kart bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Farseek

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, Wyspy, Bagna lub Góry, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forgotten Ancient

Whenever a player casts a spell, you may put a +1/+1 counter on Forgotten Ancient.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przenieść dowolną liczbę znaczników +1/+1 z tego stwora na inne stwory.

Gamekeeper

When Gamekeeper dies, you may exile it. If you do, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card onto the battlefield and put all other cards revealed this way into your graveyard.

Hardened Scales

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby zostać umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieść ich o jeden więcej.

Inspiring Call

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1. Owe stwory zyskują niezniszczalność do końca tury.

Kalonian Hydra

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, podwój liczbę znaczników +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Lurking Predators

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to karta stwora, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.

Managorger Hydra

Tratowanie

Ilekroć gracz rzuci czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Mycoloth

Pożarcie 2 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

At the beginning of your upkeep, create a 1/1 green Saproling creature token for each +1/+1 counter on Mycoloth.

Oath of Druids

At the beginning of each player’s upkeep, that player chooses target player who controls more creatures than they do and is their opponent. The first player may reveal cards from the top of their library until they reveal a creature card. If the first player does, that player puts that card onto the battlefield and all other cards revealed this way into their graveyard.

Quirion Explorer

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Realm Seekers

Realm Seekers enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the total number of cards in all players» hands.

{2}{G}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Rites of Flourishing

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Każdy gracz może w swojej turze zagrać dodatkowy ląd.

Sakura-Tribe Elder

Poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Satyr Wayfinder

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Scavenging Ooze

{G}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli była to karta stwora, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskaj 1 życie.

Shamanic Revelation

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Zaciekłość — Zyskaj 4 życia za każdego stwora o sile 4 lub większej pod twoim władaniem.

Solidarity of Heroes

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1}{G} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Wskaż dowolną liczbę stworów. Podwój liczbę znaczników +1/+1 na każdym z nich.

Sylvok Explorer

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Tempt with Discovery

Kusząca oferta — Wyszukaj w twojej bibliotece karty lądu i umieść ją na polu bitwy. Każdy przeciwnik może wyszukać w swojej bibliotece kartę lądu i umieścić ją na polu bitwy. Za każdego przeciwnika, który przeszukał swoją bibliotekę w ten sposób, wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu i umieść ją na polu bitwy. Następnie każdy gracz, który przeszukał w ten sposób swoją bibliotekę, tasuje.

Thelonite Hermit

Wszystkie Sadzonki dostają +1/+1.

Przemiana {3}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, stwórz cztery żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Thunderfoot Baloth

Tratowanie

Lieutenant — As long as you control your commander, Thunderfoot Baloth gets +2/+2 and other creatures you control get +2/+2 and have trample.

Tuskguard Captain

Przetrwanie {G} ({G}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma tratowanie.

Veteran Explorer

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz może wyszukać w swojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieścić je na polu bitwy, po czym przetasować.

Wall of Blossoms

Obronność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Wild Beastmaster

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +X/+X, gdzie X to siła niniejszego stwora.

Abzan Charm

Wybierz jedną —

 • Wygnaj wskazanego stwora o sile 3 lub większej.

 • Dobierz dwie karty i strać 2 życia.

 • Rozmieść dwa znaczniki +1/+1 pomiędzy jednym lub dwoma wskazanymi stworami.

Ankle Shanker

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwory pod twoim władaniem do końca tury zyskują pierwszy cios i dotyk śmierci.

Artifact Mutation

Zniszcz wskazany artefakt. Nie może on zregenerować. Stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1, gdzie X jest skrótem many owego artefaktu.

Aura Mutation

Zniszcz wskazany urok. Stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1, gdzie X jest skrótem many owego uroku.

Baleful Strix

Latanie, dotyk śmierci

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Bituminous Blast

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Blood Tyrant

Latanie, tratowanie

At the beginning of your upkeep, each player loses 1 life. Put a +1/+1 counter on Blood Tyrant for each 1 life lost this way.

Whenever a player loses the game, put five +1/+1 counters on Blood Tyrant.

Bloodbraid Elf

Pośpiech

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Boros Charm

Wybierz jedną —

 • Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

 • Permanenty pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność.

 • Wskazany stwór zyskuje do końca tury podwójny cios.

Bred for the Hunt

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Clan Defiance

Wybierz jedną lub więcej —

 • Ten czar zadaje X obrażeń wskazanemu stworowi z lataniem.

 • Ten czar zadaje X obrażeń wskazanemu stworowi bez latania.

 • Ten czar zadaje X obrażeń wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

Coiling Oracle

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Consuming Aberration

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w cmentarzach twoich przeciwników.

Ilekroć rzucisz czar, każdy przeciwnik ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki, aż ujawni kartę lądu, po czym umieszcza owe karty w swoim cmentarzu.

Corpsejack Menace

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby zostać umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieść ich tam dwukrotnie więcej.

Crackling Doom

Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia. Każdy przeciwnik poświęca stwora o największej sile spośród stworów pod swoim władaniem.

Dauntless Escort

Sacrifice Dauntless Escort: Creatures you control gain indestructible until end of turn.

Decimate

Destroy target artifact, target creature, target enchantment, and target land.

Duneblast

Wybierz co najwyżej jednego stwora. Zniszcz pozostałe.

Edric, Spymaster of Trest

Whenever a creature deals combat damage to one of your opponents, its controller may draw a card.

Enduring Scalelord

Latanie

Ilekroć jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na innym stworze pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Etherium-Horn Sorcerer

{1}{U}{R}: Return Etherium-Horn Sorcerer to its owner’s hand.

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Fathom Mage

Ewoluuje (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Ilekroć znacznik +1/+1 zostanie umieszczony na tym stworze, możesz dobrać kartę.

Filigree Angel

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Ghave, Guru of Spores

Ghave, Guru of Spores enters the battlefield with five +1/+1 counters on it.

{1}, Remove a +1/+1 counter from a creature you control: Create a 1/1 green Saproling creature token.

{1}, Sacrifice a creature: Put a +1/+1 counter on target creature.

Glint-Eye Nephilim

Whenever Glint-Eye Nephilim deals combat damage to a player, draw that many cards.

{1}, Discard a card: Glint-Eye Nephilim gets +1/+1 until end of turn.

Gwafa Hazid, Profiteer

{W}{U}, {T}: Put a bribery counter on target creature you don’t control. Its controller draws a card.

Creatures with bribery counters on them can’t attack or block.

Hanna, Ship's Navigator

{1}{W}{U}, {T}: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Horizon Chimera

Błysk

Latanie, tratowanie

Ilekroć dobierzesz kartę, zyskaj 1 życie.

Iroas, God of Victory

Niezniszczalność

O ile twój kult czerwonego i białego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Stwory pod twoim władaniem mają złowrogość.

Zażegnaj wszelkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane atakującym stworom pod twoim władaniem.

Jor Kadeen, the Prevailer

Pierwszy cios

Metalurgia — Stwory pod twoim władaniem dostają +3/+0 o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Juniper Order Ranger

Whenever another creature enters the battlefield under your control, put a +1/+1 counter on that creature and a +1/+1 counter on Juniper Order Ranger.

Korozda Guildmage

{1}{B}{G}: Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1 oraz zastraszenie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub współdzielące z nim kolor.)

{2}{B}{G}, poświęć nieżetonowego stwora: Stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1, gdzie X jest wytrzymałością poświęconego stwora.

Lavalanche

Lavalanche deals X damage to target player or planeswalker and each creature that player or that planeswalker’s controller controls.

Master Biomancer

Każdy inny stwór pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając tyle dodatkowych znaczników +1/+1, ile wynosi siła niniejszego stwora oraz jest dodatkowo typu Mutant oprócz swoich pozostałych typów.

Merciless Eviction

Wybierz jedną —

 • Wygnaj wszystkie artefakty.

 • Wygnaj wszystkie stwory.

 • Wygnaj wszystkie uroki.

 • Wygnaj wszystkich wędrowców.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Nath of the Gilt-Leaf

At the beginning of your upkeep, you may have target opponent discard a card at random.

Whenever an opponent discards a card, you may create a 1/1 green Elf Warrior creature token.

Naya Charm

Wybierz jedną —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

 • Przywróć wskazaną kartę z cmentarza do ręki właściciela.

 • Tap all creatures target player controls.

Necrogenesis

{2}: Exile target creature card from a graveyard. Create a 1/1 green Saproling creature token.

Progenitor Mimic

Możesz sprawić, że ten stwór wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy, ale dodatkowo ma zdolność „Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten stwór nie jest żetonem, stwórz żeton będący kopią tego stwora.”

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Rakdos Charm

Wybierz jedną —

 • Wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Każdy stwór zadaje swojemu władcy po 1 obrażeniu.

Rubblehulk

Siła oraz wytrzymałość tej karty są równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Zew krwi — {1}{R}{G}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór dostaje do końca tury +X/+X, gdzie X to liczba lądów pod twoim władaniem.

Selvala, Explorer Returned

Parley — {T}: Each player reveals the top card of their library. For each nonland card revealed this way, add {G} and you gain 1 life. Then each player draws a card.

Sharuum the Hegemon

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Spellheart Chimera

Latanie, tratowanie

Siła tej karty jest równa liczbie kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Sphinx Summoner

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu lub stwora, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Sydri, Galvanic Genius

{U}: Target noncreature artifact becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value until end of turn.

{W}{B}: Target artifact creature gains deathtouch and lifelink until end of turn.

Terminate

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany.

Utter End

Wygnaj wskazany nielądowy permanent.

Vorel of the Hull Clade

{G}{U}, {T}: Podwój liczbę każdego rodzaju znaczników na wskazanym artefakcie, stworze lub lądzie.

Vulturous Zombie

Latanie

Whenever a card is put into an opponent’s graveyard from anywhere, put a +1/+1 counter on Vulturous Zombie.

Whispering Madness

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej zostało odrzuconych w ten sposób.

Szyfruj (Następnie możesz wygnać tę kartę kodując ją na stworze pod twoim władaniem. Ilekroć ów stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jego władca może rzucić kopię zakodowanej karty bez płacenia jej kosztu many.)

Wilderness Elemental

Tratowanie

Wilderness Elemental’s power is equal to the number of nonbasic lands your opponents control.

Zedruu the Greathearted

At the beginning of your upkeep, you gain X life and draw X cards, where X is the number of permanents you own that your opponents control.

{U}{R}{W}: Target opponent gains control of target permanent you control.

Zhur-Taa Druid

{T}: Weź {G}.

Ilekroć przekręcasz tego stwora biorąc manę, zadaje on każdemu z przeciwników po 1 obrażeniu.

Everlasting Torment

Gracze nie mogą zyskiwać życia.

Obrażenia nie mogą być zażegnane.

All damage is dealt as though its source had wither. (A source with wither deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.)

Mirrorweave

Each other creature becomes a copy of target nonlegendary creature until end of turn.

Selesnya Guildmage

{3}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

{3}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Spitting Image

Create a token that’s a copy of target creature.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Thopter Foundry

{1}, poświęć nieżetonowy artefakt. Stwórz żeton niebieskiego artefaktowego stwora Topter 1/1 z lataniem. Zyskaj 1 życie.

Worm Harvest

Create a 1/1 black and green Worm creature token for each land card in your graveyard.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Trial

Return all creatures blocking or blocked by target creature to their owner’s hand.

Error

Skontruj wskazany wielokolorowy czar.

Order

Wygnaj wskazanego atakującego stwora.

Chaos

Creatures can’t block this turn.

Akroan Horse

Obronność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przeciwnik zyskuje nad nim władanie.

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy przeciwnik tworzy żeton białego stwora Piechur 1/1.

Assault Suit

Equipped creature gets +2/+2, has haste, can’t attack you or planeswalkers you control, and can’t be sacrificed.

At the beginning of each opponent’s upkeep, you may have that player gain control of equipped creature until end of turn. If you do, untap it.

Wyposaż {3}

Astral Cornucopia

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

{T}: Wybierz kolor. Weź jedną manę wybranego koloru za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Blinkmoth Urn

At the beginning of each player’s precombat main phase, if Blinkmoth Urn is untapped, that player adds {C} for each artifact they control.

Bonehoard

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą kart stworów we wszystkich cmentarzach.

Wyposaż {2}

Cauldron of Souls

{T}: Wskaż dowolne stwory. Każdy z owych stworów zyskuje wytrwałość do końca tury. (Kiedy umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Chromatic Lantern

Lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Sacrifice Commander’s Sphere: Draw a card.

Cranial Plating

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{B}{B}: Dołącz ten artefakt do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {1}

Darksteel Ingot

Niezniszczalność

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Empyrial Plate

Equipped creature gets +1/+1 for each card in your hand.

Wyposaż {2}

Etched Oracle

Sunburst (This enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each color of mana spent to cast it.)

{1}, Remove four +1/+1 counters from Etched Oracle: Target player draws three cards.

Everflowing Chalice

Wielopodbicie {2}

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile razy został podbity.

{T}: Weź {C} za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Fellwar Stone

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Golgari Signet

{1}, {T}: Weź {B}{G}.

Gruul Signet

{1}, {T}: Weź {R}{G}.

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Ichor Wellspring

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy lub trafia z pola bitwy do cmentarza, dobierz kartę.

Keening Stone

{5}, {T}: Wskazany gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą kart w cmentarzu owego gracza.

Lightning Greaves

Wyposażony stwór ma pośpiech i antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {0}

Loxodon Warhammer

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Mycosynth Wellspring

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy lub trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Myr Battlesphere

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz przekręcić X odkręconych Myrów pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, ten stwór dostaje do końca tury +X/+0 i zadaje atakowanemu graczowi lub wędrowcowi X obrażeń.

Myr Retriever

Kiedy ten stwór umrze, przywróć inną wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Nevinyrral's Disk

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Weź {W}{B}.

Psychosis Crawler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Ilekroć dobierzesz kartę, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Rakdos Signet

{1}, {T}: Weź {B}{R}.

Shimmer Myr

Błysk

Możesz rzucać czary artefaktów tak, jakby miały błysk.

Simic Signet

{1}, {T}: Weź {G}{U}.

Skullclamp

Equipped creature gets +1/-1.

Whenever equipped creature dies, draw two cards.

Wyposaż {1}

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Soul of New Phyrexia

Tratowanie

{5}: Permanenty pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

{5}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Permanenty pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Sunforger

Wyposażony stwór dostaje +4/+0.

{R}{W}, odłącz ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę czerwonej lub białej sztuczki o skrócie many 4 lub mniejszym i rzuć ją beż płacenia jej kosztu many. Następnie przetasuj.

Wyposaż {3}

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma antyklątwę i pośpiech.

Wyposaż {1}

Temple Bell

{T}: Każdy gracz dobiera kartę.

Trading Post

{1}, {T}, odrzuć kartę: Zyskaj 4 życia.

{1}, {T}, zapłać 1 życie: Stwórz żeton białego stwora Koza 0/1.

{1}, {T}, poświęć stwora: Przywróć wskazany artefakt z twojego cmentarza do twojej ręki.

{1}, {T}, poświęć artefakt: Dobierz kartę.

Venser's Journal

Nie masz limitu kart na ręce.

Na początku twojego kroku utrzymania, zyskaj po 1 życiu za każdą kartę w twojej ręce.

Whispersilk Cloak

Wyposażony stwór nie może być blokowany i ma antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {2}

Arcane Sanctum

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Buried Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Caves of Koilos

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Crumbling Necropolis

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

Darkwater Catacombs

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Dragonskull Summit

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Bagnem lub Górą.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Dreadship Reef

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {U} i/lub {B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Exotic Orchard

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Forbidden Orchard

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Whenever you tap Forbidden Orchard for mana, target opponent creates a 1/1 colorless Spirit creature token.

Frontier Bivouac

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}, {U}, or {R}.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Grand Coliseum

Grand Coliseum enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add one mana of any color. Grand Coliseum deals 1 damage to you.

Gruul Turf

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{G}.

Homeward Path

{T}: Weź {C}.

{T}: Each player gains control of all creatures they own.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Jungle Shrine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Karplusan Forest

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Krosan Verge

Krosan Verge enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i kartę Równiny, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mosswort Bridge

Hideaway (This land enters the battlefield tapped. When it does, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom of your library.)

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if creatures you control have total power 10 or greater.

Murmuring Bosk

({T}: Weź {G}.)

As Murmuring Bosk enters the battlefield, you may reveal a Treefolk card from your hand. If you don’t, Murmuring Bosk enters the battlefield tapped.

{T}: Add {W} or {B}. Murmuring Bosk deals 1 damage to you.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mystic Monastery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}, {R} lub {W}.

Nomad Outpost

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}, {W}, lub {B}.

Opal Palace

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Add one mana of any color in your commander’s color identity. If you spend this mana to cast your commander, it enters the battlefield with a number of additional +1/+1 counters on it equal to the number of times it’s been cast from the command zone this game.

Opulent Palace

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}, {G}, lub {U}.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rootbound Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Górą lub Lasem.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Rupture Spire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sandsteppe Citadel

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}, {B}, lub {G}.

Savage Lands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Seaside Citadel

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Seat of the Synod

(Seat of the Synod isn’t a spell.)

{T}: Weź {U}.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Shadowblood Ridge

{1}, {T}: Weź {B}{R}.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Spinerock Knoll

Hideaway (This land enters the battlefield tapped. When it does, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom of your library.)

{T}: Weź {R}.

{R}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if an opponent was dealt 7 or more damage this turn.

Sungrass Prairie

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Sunpetal Grove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Lasem lub Równiną.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Transguild Promenade

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy poświęć go, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Underground River

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Windbrisk Heights

Hideaway (This land enters the battlefield tapped. When it does, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom of your library.)

{T}: Weź {W}.

{W}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if you attacked with three or more creatures this turn.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)