Commander 2015

Bastion Protector

Commander creatures you control get +2/+2 and have indestructible.

Dawnbreak Reclaimer

Latanie

At the beginning of your end step, choose a creature card in an opponent’s graveyard, then that player chooses a creature card in your graveyard. You may return those cards to the battlefield under their owners» control.

Grasp of Fate

When Grasp of Fate enters the battlefield, for each opponent, exile up to one target nonland permanent that player controls until Grasp of Fate leaves the battlefield. (Those permanents return under their owners» control.)

Herald of the Host

Latanie, czujność

Myriad (Whenever this creature attacks, for each opponent other than defending player, you may create a token that’s a copy of this creature that’s tapped and attacking that player or a planeswalker they control. Exile the tokens at end of combat.)

Kalemne's Captain

Czujność

{5}{W}{W}: Monstrosity 3. (If this creature isn’t monstrous, put three +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

When Kalemne’s Captain becomes monstrous, exile all artifacts and enchantments.

Oreskos Explorer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart Równin, gdzie X jest liczbą gracz mających we władaniu więcej lądów niż ty. Ujawnij owe karty, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Righteous Confluence

Wybierz trzy. Możesz wybrać ten sam tryb więcej niż raz.

 • Stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

 • Wygnaj wskazany urok.

 • Zyskaj 5 żyć.

Shielded by Faith

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma niezniszczalność.

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, możesz dołączyć do niego ten artefakt.

Aethersnatch

Gain control of target spell. You may choose new targets for it. (If that spell becomes a permanent, it enters the battlefield under your control.)

Broodbirth Viper

Myriad (Whenever this creature attacks, for each opponent other than defending player, you may create a token that’s a copy of this creature that’s tapped and attacking that player or a planeswalker they control. Exile the tokens at end of combat.)

Whenever Broodbirth Viper deals combat damage to a player, you may draw a card.

Gigantoplasm

You may have Gigantoplasm enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield, except it has „{X}: This creature has base power and toughness X/X.”

Illusory Ambusher

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, dobierz tyle samo kart.

Mirror Match

Cast this spell only during the declare blockers step.

For each creature attacking you or a planeswalker you control, create a token that’s a copy of that creature and that’s blocking that creature. Exile those tokens at end of combat.

Mystic Confluence

Wybierz trzy. Możesz wybrać ten sam tryb więcej niż raz.

 • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

 • Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

 • Dobierz kartę.

Synthetic Destiny

Exile all creatures you control. At the beginning of the next end step, reveal cards from the top of your library until you reveal that many creature cards, put all creature cards revealed this way onto the battlefield, then shuffle the rest of the revealed cards into your library.

Banshee of the Dread Choir

Myriad (Whenever this creature attacks, for each opponent other than defending player, you may create a token that’s a copy of this creature that’s tapped and attacking that player or a planeswalker they control. Exile the tokens at end of combat.)

Whenever Banshee of the Dread Choir deals combat damage to a player, that player discards a card.

Corpse Augur

When Corpse Augur dies, you draw X cards and you lose X life, where X is the number of creature cards in target player’s graveyard.

Daxos's Torment

Constellation — Whenever Daxos’s Torment or another enchantment enters the battlefield under your control, Daxos’s Torment becomes a 5/5 Demon creature with flying and haste in addition to its other types until end of turn.

Deadly Tempest

Destroy all creatures. Each player loses life equal to the number of creatures they controlled that were destroyed this way.

Dread Summons

Each player mills X cards. For each creature card put into a graveyard this way, you create a tapped 2/2 black Zombie creature token.

Scourge of Nel Toth

Latanie

Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza płacąc {B}{B} i poświęcając stwora zamiast płacić jej koszt many.

Thief of Blood

Latanie

As Thief of Blood enters the battlefield, remove all counters from all permanents. Thief of Blood enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each counter removed this way.

Wretched Confluence

Wybierz trzy. Możesz wybrać ten sam tryb więcej niż raz.

 • Wskazany gracz dobiera kartę i traci 1 życie.

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury -2/-2.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Awaken the Sky Tyrant

When a source an opponent controls deals damage to you, sacrifice Awaken the Sky Tyrant. If you do, create a 5/5 red Dragon creature token with flying.

Dream Pillager

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj tyle samo kart z wierzchu twojej biblioteki. Do końca tury możesz rzucać czary spośród owych wygnanych kart.

Fiery Confluence

Wybierz trzy. Możesz wybrać ten sam tryb więcej niż raz.

 • Fiery Confluence deals 1 damage to each creature.

 • Fiery Confluence deals 2 damage to each opponent.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

Magus of the Wheel

{1}{R}, {T}, Sacrifice Magus of the Wheel: Each player discards their hand, then draws seven cards.

Meteor Blast

Meteor Blast deals 4 damage to each of X targets.

Mizzix's Mastery

Wygnaj wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza. Skopiuj każdą kartę wygnaną w ten sposób. Możesz rzucić owe kopie bez płacenia ich kosztów many. Wygnaj niniejszy czar.

Overload {5}{R}{R}{R} (You may cast this spell for its overload cost. If you do, change its text by replacing all instances of „target” with „each.”)

Rite of the Raging Storm

Creatures named Lightning Rager can’t attack you or planeswalkers you control.

At the beginning of each player’s upkeep, that player creates a 5/1 red Elemental creature token named Lightning Rager. It has trample, haste, and „At the beginning of the end step, sacrifice this creature.”

Warchief Giant

Pośpiech

Myriad (Whenever this creature attacks, for each opponent other than defending player, you may create a token that’s a copy of this creature that’s tapped and attacking that player or a planeswalker they control. Exile the tokens at end of combat.)

Arachnogenesis

Create X 1/2 green Spider creature tokens with reach, where X is the number of creatures attacking you. Prevent all combat damage that would be dealt this turn by non-Spider creatures.

Bloodspore Thrinax

Pożarcie 1 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Każdy inny stwór pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając dodatkowych X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą znaczników +1/+1 na tym stworze.

Caller of the Pack

Tratowanie

Myriad (Whenever this creature attacks, for each opponent other than defending player, you may create a token that’s a copy of this creature that’s tapped and attacking that player or a planeswalker they control. Exile the tokens at end of combat.)

Centaur Vinecrasher

Tratowanie

Centaur Vinecrasher enters the battlefield with a number of +1/+1 counters on it equal to the number of land cards in all graveyards.

Whenever a land card is put into a graveyard from anywhere, you may pay {G}{G}. If you do, return Centaur Vinecrasher from your graveyard to your hand.

Ezuri's Predation

For each creature your opponents control, create a 4/4 green Phyrexian Beast creature token. Each of those Beasts fights a different one of those creatures.

Great Oak Guardian

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zasięg

When Great Oak Guardian enters the battlefield, creatures target player controls get +2/+2 until end of turn. Untap them.

Pathbreaker Ibex

Whenever Pathbreaker Ibex attacks, creatures you control gain trample and get +X/+X until end of turn, where X is the greatest power among creatures you control.

Skullwinder

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

When Skullwinder enters the battlefield, return target card from your graveyard to your hand, then choose an opponent. That player returns a card from their graveyard to their hand.

Verdant Confluence

Wybierz trzy. Możesz wybrać ten sam tryb więcej niż raz.

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.

 • Przywróć wskazaną kartę permanentu z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Anya, Merciless Angel

Latanie

Anya, Merciless Angel gets +3/+3 for each opponent whose life total is less than half their starting life total.

As long as an opponent’s life total is less than half their starting life total, Anya has indestructible.

Arjun, the Shifting Flame

Latanie

Whenever you cast a spell, put the cards in your hand on the bottom of your library in any order, then draw that many cards.

Daxos the Returned

Whenever you cast an enchantment spell, you get an experience counter.

{1}{W}{B}: Create a white and black Spirit enchantment creature token. It has „This creature’s power and toughness are each equal to the number of experience counters you have.”

Ezuri, Claw of Progress

Whenever a creature with power 2 or less enters the battlefield under your control, you get an experience counter.

At the beginning of combat on your turn, put X +1/+1 counters on another target creature you control, where X is the number of experience counters you have.

Kalemne, Disciple of Iroas

Double strike, vigilance

Whenever you cast a creature spell with mana value 5 or greater, you get an experience counter.

Kalemne, Disciple of Iroas gets +1/+1 for each experience counter you have.

Karlov of the Ghost Council

Whenever you gain life, put two +1/+1 counters on Karlov of the Ghost Council.

{W}{B}, Remove six +1/+1 counters from Karlov of the Ghost Council: Exile target creature.

Kaseto, Orochi Archmage

{G}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze. Jeśli ów stwór jest Wężem, dostaje do końca tury +2/+2.

Mazirek, Kraul Death Priest

Latanie

Ilekroć gracz poświęci inny permanent, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Meren of Clan Nel Toth

Whenever another creature you control dies, you get an experience counter.

At the beginning of your end step, choose target creature card in your graveyard. If that card’s mana value is less than or equal to the number of experience counters you have, return it to the battlefield. Otherwise, put it into your hand.

Mizzix of the Izmagnus

Whenever you cast an instant or sorcery spell with mana value greater than the number of experience counters you have, you get an experience counter.

Instant and sorcery spells you cast cost {1} less to cast for each experience counter you have.

Blade of Selves

Equipped creature has myriad. (Whenever it attacks, for each opponent other than defending player, you may create a token that’s a copy of that creature that’s tapped and attacking that player or a planeswalker they control. Exile the tokens at end of combat.)

Wyposaż {4}

Sandstone Oracle

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wybierz przeciwnika. Jeśli ów gracz ma więcej kart w ręce niż ty, dobierz tyle kart, ile wynosi różnica.

Scytheclaw

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Whenever equipped creature deals combat damage to a player, that player loses half their life, rounded up.

Wyposaż {3}

Seal of the Guildpact

As Seal of the Guildpact enters the battlefield, choose two colors.

Each spell you cast costs {1} less to cast for each of the chosen colors it is.

Thought Vessel

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Command Beacon

{T}: Weź {C}.

{T}, Sacrifice Command Beacon: Put your commander into your hand from the command zone.

Ajani's Chosen

Ilekroć na pole bitwy pod twoim władaniem wejdzie urok, stwórz żeton białego stwora Kot 2/2. Jeśli ów urok jest Aurą, możesz dołączyć go do owego żetonu.

Angel of Serenity

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać co najwyżej trzy inne wskazane stwory z pola bitwy lub karty stworów z cmentarzy.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnane karty do rąk ich właścicieli.

Arbiter of Knollridge

Czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, liczba żyć każdego gracza otrzymuje wartość największej liczby żyć pośród wszystkich graczy.

Aura of Silence

Rzucanie czarów artefaktów i uroków kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Banishing Light

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy permanent pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy urok nie opuści pola bitwy.

Cage of Hands

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

{1}{W}: Return Cage of Hands to its owner’s hand.

Celestial Ancient

Latanie

Whenever you cast an enchantment spell, put a +1/+1 counter on each creature you control.

Celestial Archon

Obdaruj {5}{W}{W} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Latanie, pierwszy cios

Zauroczony stwór dostaje +4/+4 oraz ma latanie i pierwszy cios.

Crib Swap

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca tworzy żeton bezkolorowego stwora Przemieniec 1/1 ze zmiennokształtnością.

Dawn to Dusk

Wybierz jedną lub obie —

 • Przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Zniszcz wskazany urok.

Dawnglare Invoker

Latanie

{8}: Przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza.

Dictate of Heliod

Błysk

Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Faith's Fetters

Zaurocz permanent

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Zauroczony permanent nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Ghostblade Eidolon

Obdarowanie {5}{W} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma podwójny cios.

Jareth, Leonine Titan

Ilekroć ten stwór blokuje, dostaje do końca tury +7/+7.

{W}: Ten stwór zyskuje do końca tury ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Karmic Justice

Whenever a spell or ability an opponent controls destroys a noncreature permanent you control, you may destroy target permanent that opponent controls.

Kor Sanctifiers

Kicker {W} (You may pay an additional {W} as you cast this spell.)

When Kor Sanctifiers enters the battlefield, if it was kicked, destroy target artifact or enchantment.

Marshal's Anthem

Wielopodbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{W}.)

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

When Marshal’s Anthem enters the battlefield, return up to X target creature cards from your graveyard to the battlefield, where X is the number of times Marshal’s Anthem was kicked.

Mesa Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Monk Idealist

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Open the Vaults

Przywróć wszystkie karty artefaktów i uroków ze wszystkich cmentarzy na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli. (Aury nie mające niczego do zauroczenia pozostają w cmentarzach.)

Orim's Thunder

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jeśli ten czar został podbity, zadaje on wskazanemu stworowi obrażenia równe skrótowi many owego permanentu.

Seal of Cleansing

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Sigil of the Empty Throne

Ilekroć rzucisz urok, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Silent Sentinel

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza na pole bitwy.

Sun Titan

Czujność

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę permanentu o skrócie many 3 lub mniejszy z twojego cmentarza na pole bitwy.

Victory's Herald

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, atakujące stwory do końca tury zyskują latanie i więź życia.

Vow of Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Aetherize

Zwróć wszystkie atakujące stwory do rąk ich właścicieli.

Bident of Thassa

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

{1}{U}, {T}: Stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w tej turze, jeśli mogą.

Blatant Thievery

Za każdego przeciwnika, zyskaj władanie nad wskazanym permanentem pod władaniem owego gracza.

Blue Sun's Zenith

Wskazany gracz dobiera X kart. Wtasuj niniejszą kartę do biblioteki właściciela.

Blustersquall

Wskazany stwór poza twoim władaniem zostaje przekręcony.

Przeciążenie {3}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Day of the Dragons

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie stwory pod twoim władaniem. Następnie stwórz tyle samo żetonów czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, poświęć wszystkie Smoki pod twoim władaniem. Następnie przywróć wygnane nim karty na pole bitwy pod twoim władaniem.

Dominate

Gain control of target creature with mana value X or less.

Echoing Truth

Return target nonland permanent and all other permanents with the same name as that permanent to their owners» hands.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Jace's Archivist

{U}, {T}: Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej kart odrzucił któryś gracz w ten sposób.

Lone Revenant

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie masz we władaniu innych stworów, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w dowolnej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Mystic Retrieval

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Ninja of the Deep Hours

Ninjutsu {1}{U} ({1}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Plaxmanta

Błysk

When Plaxmanta enters the battlefield, creatures you control gain shroud until end of turn. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

When Plaxmanta enters the battlefield, sacrifice it unless {G} was spent to cast it.

Preordain

Wróż 2, po czym dobierz kartę. (By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Rapid Hybridization

Zniszcz wskazanego stwora. Nie można go zregenerować. Władca owego stwora tworzy żeton zielonego stwora Żaba Jaszczur 3/3.

Reins of Power

Untap all creatures you control and all creatures target opponent controls. You and that opponent each gain control of all creatures the other controls until end of turn. Those creatures gain haste until end of turn.

Repeal

Przywróć wskazany nielądowy permanent o skrócie many X do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Rite of Replication

Podbicie {5} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {5}.)

Create a token that’s a copy of target creature. If this spell was kicked, create five of those tokens instead.

Sleep

Przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza. Owe stwory nie odkręcą się podczas najbliższego kroku odkręcania owego gracza.

Stolen Goods

Wskazany przeciwnik wygania karty z wierzchu swojej biblioteki dopóki nie wygna nie-lądowej karty. Do końca tury możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Stroke of Genius

Target player draws X cards.

Talrand, Sky Summoner

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Thought Reflection

Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego dobierz dwie karty.

Windfall

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej zostało odrzuconych w ten sposób.

Altar's Reap

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Ambition's Cost

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Ancient Craving

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Barter in Blood

Każdy gracz poświęca dwa stwory.

Black Market

Ilekroć umrze stwór, umieść znacznik ładunku na tym uroku.

Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, weź {B} za każdy znacznik ładunku na tym uroku.

Blood Bairn

Poświęć innego stwora: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Butcher of Malakir

Latanie

Whenever Butcher of Malakir or another creature you control dies, each opponent sacrifices a creature.

Champion of Stray Souls

{3}{B}{B}, {T}, poświęć X innych stworów: Przywróć X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na pole bitwy.

{5}{B}{B}: Umieść tę kartę na wierzchu twojej biblioteki z twojego cmentarza.

Diabolic Servitude

When Diabolic Servitude enters the battlefield, return target creature card from your graveyard to the battlefield.

When the creature put onto the battlefield with Diabolic Servitude dies, exile it and return Diabolic Servitude to its owner’s hand.

When Diabolic Servitude leaves the battlefield, exile the creature put onto the battlefield with Diabolic Servitude.

Doomwake Giant

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Dreadbringer Lampads

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór zyskuje zastraszanie do końca tury. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Eater of Hope

Latanie

{B}, poświęć innego stwora: Zregeneruj tego stwora.

{2}{B}, poświęć dwa inne stwory: Zniszcz wskazanego stwora.

Extractor Demon

Latanie

Ilekroć inny stwór opuści pole bitwy, możesz sprawić, że wskazany gracz zmieli dwie karty.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Fallen Ideal

Zaurocz stwora

Enchanted creature has flying and „Sacrifice a creature: This creature gets +2/+1 until end of turn.”

When Fallen Ideal is put into a graveyard from the battlefield, return Fallen Ideal to its owner’s hand.

Fate Unraveler

Ilekroć przeciwnik dobierze kratę, ten stwór zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Gild

Wygnaj wskazanego stwora. Stwórz żeton Złota. (To artefakt mający „Poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Grave Peril

When a nonblack creature enters the battlefield, sacrifice Grave Peril. If you do, destroy that creature.

Nighthowler

Obdaruj {2}{B}{B} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Ten oraz zauroczony stwór dostają +X/+X każdy, gdzie X jest równe liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach.

Phyrexian Arena

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę i strać 1 życie.

Phyrexian Plaguelord

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór dostaje do końca tury -4/-4.

Poświęć stwora: Wskazany stwór dostaje do końca tury -1/-1.

Phyrexian Rager

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Phyrexian Reclamation

{1}{B}, zapłać 2 życia: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rise from the Grave

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Seal of Doom

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazanego nie-czarnego stwora. Nie może być zregenerowany.

Sever the Bloodline

Wygnaj wskazanego stwora i każdego innego stwora o tej samej nazwie.

Wspomnienie {5}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Shriekmaw

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nie-czarnego stwora.

Przyzwanie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Underworld Connections

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}, zapłać 1 życie: Dobierz kartę.”

Victimize

Wskaż dwie karty stworów w twoim cmentarzu. Poświęć stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć wybrane karty przekręcone na pole bitwy.

Vow of Malice

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma zastraszanie i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem. (Stwór z zastraszaniem nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Act of Aggression

({R/P} można opłacić z użyciem {R} albo 2 żyć.)

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. Odkręć owego stwora. Do końca tury zyskuje on pośpiech.

Borderland Behemoth

Tratowanie

Borderland Behemoth gets +4/+4 for each other Giant you control.

Breath of Darigaaz

Podbicie {2} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}.)

Breath of Darigaaz deals 1 damage to each creature without flying and each player. If this spell was kicked, it deals 4 damage to each creature without flying and each player instead.

Chain Reaction

Chain Reaction deals X damage to each creature, where X is the number of creatures on the battlefield.

Charmbreaker Devils

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć losową kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór dostaje do końca tury +4/+0.

Comet Storm

Multikicker {1} (You may pay an additional {1} any number of times as you cast this spell.)

Choose any target, then choose another target for each time this spell was kicked. Comet Storm deals X damage to each of them.

Curse of the Nightly Hunt

Zaurocz gracza

Stwory pod włądaniem zauroczonego atakują w każdej potyczce, jeśli to możliwe.

Desolation Giant

Kicker {W}{W} (You may pay an additional {W}{W} as you cast this spell.)

When Desolation Giant enters the battlefield, destroy all other creatures you control. If it was kicked, destroy all other creatures instead.

Desperate Ravings

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć losową kartę.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Disaster Radius

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, ujawnij kartę stwora z twojej ręki.

Ten czar zadaje X obrażeń każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników, gdzie X jest skrótem many ujawnionej karty.

Dragon Mage

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Faithless Looting

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Fall of the Hammer

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile innemu wskazanemu stworowi.

Fumiko the Lowblood

Fumiko the Lowblood has bushido X, where X is the number of attacking creatures. (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +X/+X until end of turn.)

Stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w każdej potyczce jeśli mogą.

Hamletback Goliath

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić X znaczników +1/+1 na niniejszym stworze, gdzie X jest siłą owego stwora.

Hammerfist Giant

{T}: Hammerfist Giant deals 4 damage to each creature without flying and each player.

Hostility

Pośpiech

If a spell you control would deal damage to an opponent, prevent that damage. Create a 3/1 red Elemental Shaman creature token with haste for each 1 damage prevented this way.

When Hostility is put into a graveyard from anywhere, shuffle it into its owner’s library.

Hunted Dragon

Latanie, pośpiech

When Hunted Dragon enters the battlefield, target opponent creates three 2/2 white Knight creature tokens with first strike.

Inferno Titan

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa lub trzy wskazane cele.

Magma Giant

When Magma Giant enters the battlefield, it deals 2 damage to each creature and each player.

Magmaquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania oraz każdemu wędrowcowi po X obrażeń.

Mizzium Mortars

Wskazany stwór poza twoim władaniem dostaje od tego czaru 4 obrażenia.

Przeciążenie {3}{R}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Stinkdrinker Daredevil

Giant spells you cast cost {2} less to cast.

Stoneshock Giant

{6}{R}{R}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, stwory bez latania pod władaniem przeciwników nie mogą blokować w tej turze.

Sunrise Sovereign

Other Giant creatures you control get +2/+2 and have trample.

Taurean Mauler

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Whenever an opponent casts a spell, you may put a +1/+1 counter on Taurean Mauler.

Thundercloud Shaman

When Thundercloud Shaman enters the battlefield, it deals damage equal to the number of Giants you control to each non-Giant creature.

Urza's Rage

Podbicie {8}{R} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {8}{R}.)

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje 3 obrażenia w dowolnie wskazany cel. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego zadaje on owemu permanentowi lub graczowi 10 obrażeń, których nie można zażegnać.

Vandalblast

Zniszcz wskazany artefakt poza twoim władaniem.

Przeciążenie {4}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Warstorm Surge

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Word of Seizing

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Untap target permanent and gain control of it until end of turn. It gains haste until end of turn.

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Arbor Colossus

Zasięg

{3}{G}{G}{G}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, zniszcz wskazanego stwora z lataniem pod władaniem przeciwnika.

Bane of Progress

When Bane of Progress enters the battlefield, destroy all artifacts and enchantments. Put a +1/+1 counter on Bane of Progress for each permanent destroyed this way.

Beastmaster Ascension

Whenever a creature you control attacks, you may put a quest counter on Beastmaster Ascension.

As long as Beastmaster Ascension has seven or more quest counters on it, creatures you control get +5/+5.

Caller of the Claw

Błysk

When Caller of the Claw enters the battlefield, create a 2/2 green Bear creature token for each nontoken creature put into your graveyard from the battlefield this turn.

Chameleon Colossus

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Ochrona przed czarnym

{2}{G}{G}: Chameleon Colossus gets +X/+X until end of turn, where X is its power.

Cloudthresher

Błysk

Zasięg

When Cloudthresher enters the battlefield, it deals 2 damage to each creature with flying and each player.

Evoke {2}{G}{G} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Cobra Trap

If a noncreature permanent under your control was destroyed this turn by a spell or ability an opponent controlled, you may pay {G} rather than pay this spell’s mana cost.

Create four 1/1 green Snake creature tokens.

Desert Twister

Zniszcz wskazany permanent.

Elvish Visionary

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Eternal Witness

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Experiment One

Ewoluuje (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Usuń dwa znaczniki +1/+1 z tego stwora: Zregeneruj tego stwora.

Forgotten Ancient

Whenever a player casts a spell, you may put a +1/+1 counter on Forgotten Ancient.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przenieść dowolną liczbę znaczników +1/+1 z tego stwora na inne stwory.

Indrik Stomphowler

When Indrik Stomphowler enters the battlefield, destroy target artifact or enchantment.

Kessig Cagebreakers

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz tyle przekręconych i atakujących żetonów zielonego stwora Wilk 2/2, ile masz kart stworów w twoim cmentarzu.

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Krosan Grip

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Loaming Shaman

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz wtasowuje dowolną liczbę wskazanych kart ze swojego cmentarza do swojej biblioteki.

Mulch

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty lądów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Mycoloth

Pożarcie 2 (Umieszczając tego stwora na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

At the beginning of your upkeep, create a 1/1 green Saproling creature token for each +1/+1 counter on Mycoloth.

Noble Quarry

Obdaruj {5}{G} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Wszystkie stwory mogące blokować tego lub zauroczonego stwora, robią to.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Ohran Viper

Whenever Ohran Viper deals combat damage to a creature, destroy that creature at end of combat.

Whenever Ohran Viper deals combat damage to a player, you may draw a card.

Overrun

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Overwhelming Stampede

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie i dostają +X/+X, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem.

Patagia Viper

Latanie

When Patagia Viper enters the battlefield, create two 1/1 green and blue Snake creature tokens.

When Patagia Viper enters the battlefield, sacrifice it unless {U} was spent to cast it.

Primal Growth

Podbicie—Poświęć stwora. (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora oprócz opłacenia innych kosztów.)

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją polu bitwy, po czym przetasuj. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Sakura-Tribe Elder

Poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Satyr Wayfinder

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Spider Spawning

Stwórz tyle żetonów zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem, ile jest kart stworów w twoim cmentarzu.

Wspomnienie {6}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Stingerfling Spider

Zasięg

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora z lataniem.

Terastodon

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć co najwyżej trzy wskazane nie-stworowe peranenty. Za każdy permanent umieszczony w cmentarzu w ten sposób, jego władca tworzy żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Thelonite Hermit

Wszystkie Sadzonki dostają +1/+1.

Przemiana {3}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, stwórz cztery żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Tribute to the Wild

Each opponent sacrifices an artifact or enchantment.

Verdant Force

Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Viridian Emissary

Kiedy ten stwór umrze, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Viridian Shaman

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Viridian Zealot

{1}{G}, Sacrifice Viridian Zealot: Destroy target artifact or enchantment.

Wall of Blossoms

Obronność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Wood Elves

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Coiling Oracle

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Counterflux

Ten czar nie może być skontrowany.

Skontruj wskazany czar poza twoim władaniem.

Przeciążenie {1}{U}{U}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Death Grasp

Death Grasp deals X damage to any target. You gain X life.

Epic Experiment

Wygnaj X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz rzucić spośród nich czary sztuczek i obrzędów mające skrót many X lub mniej bez płacenia ich kosztów many. Następnie umieść w twoim cmentarzu wszystkie karty wygnane w ten sposób, które nie zostały rzucone.

Etherium-Horn Sorcerer

{1}{U}{R}: Return Etherium-Horn Sorcerer to its owner’s hand.

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Firemind's Foresight

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki o skrócie many 3, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie powtórz ten proces dla kart sztuczek o skrócie many 2 i 1. Następnie przetasuj.

Gisela, Blade of Goldnight

Latanie, pierwszy cios

Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia przeciwnikowi lub permanentowi pod władaniem przeciwnika, owo źródło zadaje owemu celowi dwukrotnie tyle obrażeń.

Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia tobie lub permanentowi pod twoim władaniem, zażegnaj połowę owych obrażeń, zaokrąglając w górę.

Goblin Electromancer

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Golgari Charm

Wybierz jedną —

 • Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Zregeneruj każdego stwora pod twoim władaniem.

Grisly Salvage

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora lub lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Jarad, Golgari Lich Lord

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

{1}{B}{G}, poświęć innego stwora: Każdy przeciwnik traci tyle żyć, ile wynosiła siła poświęconego stwora.

Poświęć Bagno oraz Las: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Korozda Guildmage

{1}{B}{G}: Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1 oraz zastraszenie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub współdzielące z nim kolor.)

{2}{B}{G}, poświęć nieżetonowego stwora: Stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1, gdzie X jest wytrzymałością poświęconego stwora.

Lorescale Coatl

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Lotleth Troll

Tratowanie

Odrzuć kartę stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Melek, Izzet Paragon

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz rzucać czary sztuczek i obrzędów z wierzchu twojej biblioteki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu z twojej biblioteki, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Mystic Snake

Błysk

When Mystic Snake enters the battlefield, counter target spell.

Necromancer's Covenant

When Necromancer’s Covenant enters the battlefield, exile all creature cards from target player’s graveyard, then create a 2/2 black Zombie creature token for each card exiled this way.

Zombies you control have lifelink.

Prime Speaker Zegana

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X to najwyższa siła spośród stworów pod twoim władaniem.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz tyle kart, ile wynosi jego siła.

Prophetic Bolt

Prophetic Bolt deals 4 damage to any target. Look at the top four cards of your library. Put one of those cards into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Steam Augury

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki i rozdziel je na dwa stosy. Przeciwnik wybiera jeden z tych stosów. Umieść ów stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Teysa, Envoy of Ghosts

Czujność, ochrona przed stworami

Ilekroć jakiś stwór zada tobie obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora. Stwórz żeton czarno-białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Treasury Thrull

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu, stwora lub uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Trygon Predator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Underworld Coinsmith

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

{W}{B}, zapłać 1 życie: Każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Vulturous Zombie

Latanie

Whenever a card is put into an opponent’s graveyard from anywhere, put a +1/+1 counter on Vulturous Zombie.

Biomantic Mastery

Draw a card for each creature target player controls, then draw a card for each creature another target player controls.

Call the Skybreaker

Stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Żywiołak 5/5 z lataniem.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Cold-Eyed Selkie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Whenever Cold-Eyed Selkie deals combat damage to a player, you may draw that many cards.

Snakeform

Until end of turn, target creature loses all abilities and becomes a green Snake with base power and toughness 1/1.

Dobierz kartę.

Wistful Selkie

When Wistful Selkie enters the battlefield, draw a card.

Basalt Monolith

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}: Odkręć tego stwora.

Bonehoard

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą kart stworów we wszystkich cmentarzach.

Wyposaż {2}

Boros Cluestone

{T}: Weź {R} lub {W}.

{R}{W}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Boros Signet

{1}, {T}: Weź {R}{W}.

Burnished Hart

{3}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Coldsteel Heart

Coldsteel Heart enters the battlefield tapped.

As Coldsteel Heart enters the battlefield, choose a color.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Crystal Chimes

{3}, {T}, Sacrifice Crystal Chimes: Return all enchantment cards from your graveyard to your hand.

Darksteel Ingot

Niezniszczalność

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Dreamstone Hedron

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz trzy karty.

Eldrazi Monument

Creatures you control get +1/+1 and have flying and indestructible.

At the beginning of your upkeep, sacrifice a creature. If you can’t, sacrifice Eldrazi Monument.

Fellwar Stone

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Golgari Signet

{1}, {T}: Weź {B}{G}.

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Lightning Greaves

Wyposażony stwór ma pośpiech i antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {0}

Loxodon Warhammer

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Orochi Hatchery

Orochi Hatchery enters the battlefield with X charge counters on it.

{5}, {T}: Create a 1/1 green Snake creature token for each charge counter on Orochi Hatchery.

Orzhov Cluestone

{T}: Weź {W} lub {B}.

{W}{B}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Weź {W}{B}.

Psychosis Crawler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Ilekroć dobierzesz kartę, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Seer's Sundial

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Simic Keyrune

{T}: Weź {G} lub {U}.

{G}{U}: Do końca tury ten artefakt staje się zielono-niebieskim artefaktowym stworem Krab 2/3 z antyklątwą. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Simic Signet

{1}, {T}: Weź {G}{U}.

Skullclamp

Equipped creature gets +1/-1.

Whenever equipped creature dies, draw two cards.

Wyposaż {1}

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Staff of Nin

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę.

{T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma antyklątwę i pośpiech.

Wyposaż {1}

Sword of Vengeance

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i ma pierwszy cios, czujność, tratowanie i pośpiech.

Wyposaż {3}

Urza's Incubator

As Urza’s Incubator enters the battlefield, choose a creature type.

Creature spells of the chosen type cost {2} less to cast.

Wayfarer's Bauble

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Worn Powerstone

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}{C}.

Ancient Amphitheater

As Ancient Amphitheater enters the battlefield, you may reveal a Giant card from your hand. If you don’t, Ancient Amphitheater enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Blasted Landscape

{T}: Weź {C}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Boros Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Drifting Meadow

Drifting Meadow enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ghost Quarter

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany ląd. Jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją na polu bitwy, po czym tasuje.

Golgari Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Grim Backwoods

{T}: Weź {C}.

{2}{B}{G}, {T}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

High Market

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć stwora: Zyskaj 1 życie.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Llanowar Reborn

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Graft 1 (This land enters the battlefield with a +1/+1 counter on it. Whenever a creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this land onto it.)

Mosswort Bridge

Hideaway (This land enters the battlefield tapped. When it does, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom of your library.)

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if creatures you control have total power 10 or greater.

New Benalia

New Benalia enters the battlefield tapped.

When New Benalia enters the battlefield, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

{T}: Weź {W}.

Novijen, Heart of Progress

{T}: Weź {C}.

{G}{U}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Oran-Rief, the Vastwood

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym zielonym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Orzhov Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Polluted Mire

Polluted Mire enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Simic Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Slippery Karst

Slippery Karst enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Smoldering Crater

Smoldering Crater enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Spinerock Knoll

Hideaway (This land enters the battlefield tapped. When it does, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom of your library.)

{T}: Weź {R}.

{R}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if an opponent was dealt 7 or more damage this turn.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Tainted Field

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Tainted Wood

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Vivid Crag

Vivid Crag enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {R}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Crag: Add one mana of any color.

Vivid Creek

Vivid Creek enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {U}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Creek: Add one mana of any color.

Vivid Grove

Vivid Grove enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {G}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Grove: Add one mana of any color.

Vivid Marsh

Vivid Marsh enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {B}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Marsh: Add one mana of any color.

Vivid Meadow

Vivid Meadow enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {W}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Meadow: Add one mana of any color.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Zoetic Cavern

{T}: Weź {C}.

Przemiana {2} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)