Commander 2015

Bastion Protector

Dowódcy pod twoim władaniem dostają +2/+2 i mają niezniszczalność.

Dawnbreak Reclaimer

Latanie

Na początku twojego kroku końcowego, wybierz kartę stwora w cmentarzu przeciwnika, po czym ów gracz wybiera kartę stwora w twoim cmentarzu. Możesz przywrócić owe karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Grasp of Fate

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dla każdego przeciwnika, wygnaj co najwyżej jeden wskazany nielądowy byt pod władaniem owego gracza do czasu opuszczenia przez niniejszy pola bitwy. (Owe byty wracają pod władanie swoich właścicieli.)

Herald of the Host

Latanie, czujność

Miriady (Ilekroć ten stwór zaatakuje, za każdego przeciwnika innego niż broniący się gracz, możesz stworzyć przekręcony żeton będący kopią tego stwora atakujący owego gracza lub wędrowca pod jego władaniem. Wygnaj owe żetony na koniec potyczki.)

Kalemne's Captain

Czujność

{5}{W}{W}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim 3 znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór staje się monstrualny, wygnaj wszystkie artefakty i uroki.

Oreskos Explorer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart Równin, gdzie X jest liczbą gracz mających we władaniu więcej lądów niż ty. Ujawnij owe karty, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Righteous Confluence

Wybierz trzy. Możesz wybrać ten sam tryb więcej niż raz.

 • Stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

 • Wygnaj wskazany urok.

 • Zyskaj 5 żyć.

Shielded by Faith

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma niezniszczalność.

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, możesz dołączyć do niego ten artefakt.

Aethersnatch

Zyskaj władanie nad wskazanym czarem. Możesz wybrać dla niego nowe wskazania. (Jeśli ów czar stanie się bytem, wchodzi on na pole bitwy pod twoim władaniem.)

Broodbirth Viper

Miriady (Ilekroć ten stwór zaatakuje, za każdego przeciwnika innego niż broniący się gracz, możesz stworzyć przekręcony żeton będący kopią tego stwora atakujący owego gracza lub wędrowca pod jego władaniem. Wygnaj owe żetony na koniec potyczki.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Gigantoplasm

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia któregokolwiek stwora na polu bitwy, ale ma on „{X}: Ten stwór ma bazową siłę i wytrzymałość X/X.”

Illusory Ambusher

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, dobierz tyle samo kart.

Mirror Match

Rzuć ten czar tylko podczas kroku deklaracji blokujących.

Dla każdego stwora atakującego ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, stwórz żeton będący kopią owego stwora blokujący owego stwora. Wygnaj owe żetony na koniec potyczki.

Mystic Confluence

Wybierz trzy. Możesz wybrać ten sam tryb więcej niż raz.

 • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

 • Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

 • Dobierz kartę.

Synthetic Destiny

Wygnaj wszystkie stwory pod twoim władaniem. Na początku najbliższego kroku końcowego, ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz tyle samo kart stworów, umieść wszystkie karty stworów ujawnione w ten sposób na polu bitwy, po czym wtasuj pozostałe z ujawnionych kart do twojej biblioteki.

Banshee of the Dread Choir

Miriady (Ilekroć ten stwór zaatakuje, za każdego przeciwnika innego niż broniący się gracz, możesz stworzyć przekręcony żeton będący kopią tego stwora atakujący owego gracza lub wędrowca pod jego władaniem. Wygnaj owe żetony na koniec potyczki.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Corpse Augur

Kiedy ten stwór umrze, dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest liczbą kart stworów w cmentarzu wskazanego gracza.

Daxos's Torment

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy staje się do końca tury dodatkowo stworem Demon 5/5 z lataniem i pośpiechem oprócz swoich innych typów.

Deadly Tempest

Zniszcz wszystkie stwory. Każdy gracz traci życia równe liczbie stworów pod swoim władaniem zniszczonych w ten sposób.

Dread Summons

Każdy gracz mieli X kart. Za każdą kartę stwora zmieloną w ten sposób, stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Scourge of Nel Toth

Latanie

Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza płacąc {B}{B} i poświęcając stwora zamiast płacić jej koszt many.

Thief of Blood

Latanie

Przy wejściu tego stwora na pole bitwy, usuń wszystkie znaczniki ze wszystkich bytów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 za każdy znacznik usunięty w ten sposób.

Wretched Confluence

Wybierz trzy. Możesz wybrać ten sam tryb więcej niż raz.

 • Wskazany gracz dobiera kartę i traci 1 życie.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Awaken the Sky Tyrant

Kiedy źródło pod władaniem przeciwnika zadaje tobie obrażenia, poświęć ten byt. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Dream Pillager

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj tyle samo kart z wierzchu twojej biblioteki. Do końca tury możesz rzucać czary spośród owych wygnanych kart.

Fiery Confluence

Wybierz trzy. Możesz wybrać ten sam tryb więcej niż raz.

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi po 1 obrażeniu.

 • Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

Magus of the Wheel

{1}{R}, {T}, poświęć ten byt: Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Meteor Blast

Ten czar zadaje po 4 obrażenia każdemu z X wskazanych celów.

Mizzix's Mastery

Wygnaj wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza. Skopiuj każdą kartę wygnaną w ten sposób. Możesz rzucić owe kopie bez płacenia ich kosztów many. Wygnaj niniejszy czar.

Przeciążenie {5}{R}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Rite of the Raging Storm

Stwory o nazwie Lightning Rager nie mogą atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz tworzy żeton czerwonego stwora Żywiołak 5/1 o nazwie Lightning Rager. Ma on tratowanie, pośpiech oraz „Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.”

Warchief Giant

Pośpiech

Miriady (Ilekroć ten stwór zaatakuje, za każdego przeciwnika innego niż broniący się gracz, możesz stworzyć przekręcony żeton będący kopią tego stwora atakujący owego gracza lub wędrowca pod jego władaniem. Wygnaj owe żetony na koniec potyczki.)

Arachnogenesis

Stwórz X żetonów zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem, gdzie X jest liczbą stworów atakujących cię. Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe jakie mogłyby w tej turze zadać stwory bez typu Pająk.

Bloodspore Thrinax

Pożarcie 1 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Każdy inny stwór pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając dodatkowych X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą znaczników +1/+1 na tym stworze.

Caller of the Pack

Tratowanie

Miriady (Ilekroć ten stwór zaatakuje, za każdego przeciwnika innego niż broniący się gracz, możesz stworzyć przekręcony żeton będący kopią tego stwora atakujący owego gracza lub wędrowca pod jego władaniem. Wygnaj owe żetony na koniec potyczki.)

Centaur Vinecrasher

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile jest kart lądów we wszystkich cmentarzach.

Ilekroć karta lądu trafi skądkolwiek do cmentarza, możesz zapłacić {G}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ezuri's Predation

Za każdego stwora pod władaniem twoich przeciwników, stwórz żeton zielonego stwora Phyrexiańska Bestia 4/4. Każdy z owych żetonów walczy z innym z owych stworów.

Great Oak Guardian

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod władaniem wskazanego gracza dostają do końca tury +2/+2. Odkręć je.

Pathbreaker Ibex

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury tratowanie oraz +X/+X, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem.

Skullwinder

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki, po czym wybierz przeciwnika. Ów gracz przywraca kartę ze swojego cmentarza do swojej ręki.

Verdant Confluence

Wybierz trzy. Możesz wybrać ten sam tryb więcej niż raz.

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.

 • Przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Anya, Merciless Angel

Latanie

Ten stwór dostaje +3/+3 za każdego przeciwnika, którego liczba żyć jest mniejsza niż połowa jego startowej liczby żyć.

O ile liczba żyć przeciwnika jest mniejsza niż połowa jego startowej liczby żyć, ten stwór ma niezniszczalność.

Arjun, the Shifting Flame

Latanie

Ilekroć rzucisz czar, umieść karty z twojej ręki dowolnie na spodzie twojej biblioteki, po czym dobierz tyle samo kart.

Daxos the Returned

Ilekroć rzucisz czar uroku, dostajesz znacznik doświadczenia.

{1}{W}{B}: Stwórz żeton biało-czarnego uroku-stwora Duch. Ma on „Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie twoich znaczników doświadczenia.”

Ezuri, Claw of Progress

Ilekroć stwór o sile 2 lub mniejszej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dostajesz znacznik doświadczenia.

Na początku potyczki w twojej turze, umieść X znaczników +1/+1 na innym wskazanym stworze pod twoim władaniem, gdzie X jest liczbą twoich znaczników doświadczenia.

Kalemne, Disciple of Iroas

Podwójny cios, czujność

Ilekroć rzucisz czar stwora o skrócie many 5 lub większym, dostajesz znacznik doświadczenia.

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 za każdy twój znacznik doświadczenia.

Karlov of the Ghost Council

Ilekroć zyskasz życia, umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

{W}{B}, usuń sześć znaczników +1/+1 z tego stwora: Wygnaj wskazanego stwora.

Kaseto, Orochi Archmage

{G}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze. Jeśli ów stwór jest Wężem, do końca tury dostaje +2/+2.

Mazirek, Kraul Death Priest

Latanie

Ilekroć gracz poświęci inny byt, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Meren of Clan Nel Toth

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, dostajesz znacznik doświadczenia.

Na początku twojego kroku końcowego, wybierz wskazaną kartę stwora w twoim cmentarzu. Jeśli skrót many owej karty jest mniejszy lub równy liczbie twoich znaczników doświadczenia, przywróć ją na pole bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Mizzix of the Izmagnus

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu o skrócie many większym niż liczba twoich znaczników doświadczenia, dostajesz znacznik doświadczenia.

Rzucane przez ciebie czary sztuczek i obrzędów kosztują o {1} mniej za każdy z twoich znaczników doświadczenia.

Blade of Selves

Wyposażony stwór ma miriady. (Ilekroć ów stwór zaatakuje, za każdego przeciwnika innego niż broniący się gracz, możesz stworzyć przekręcony żeton będący kopią tego stwora atakujący owego gracza lub wędrowca pod jego władaniem. Wygnaj owe żetony na koniec potyczki.)

Wyposaż {4}

Sandstone Oracle

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz przeciwnika. Jeśli ów gracz ma więcej kart w ręce niż ty, dobierz tyle kart, ile wynosi różnica.

Scytheclaw

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz traci połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Wyposaż {3}

Seal of the Guildpact

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz dwa kolory.

Każdy rzucany przez ciebie czar kosztuje o {1} mniej za każdy posiadany kolor z wybranych.

Thought Vessel

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Command Beacon

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten byt: Umieść twojego dowódcę w twojej ręce ze strefy dowodzenia.

Ajani's Chosen

Ilekroć na pole bitwy pod twoim władaniem wejdzie urok, stwórz żeton białego stwora Kot 2/2. Jeśli ów urok jest Aurą, możesz dołączyć go do owego żetonu.

Angel of Serenity

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać co najwyżej trzy inne wskazane stwory z pola bitwy lub karty stworów z cmentarzy.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnane karty do rąk ich właścicieli.

Arbiter of Knollridge

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, liczba żyć każdego gracza otrzymuje wartość największej liczby żyć pośród wszystkich graczy.

Aura of Silence

Rzucanie czarów artefaktów i uroków kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Banishing Light

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy urok nie opuści pola bitwy.

Cage of Hands

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

{1}{W}: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Celestial Ancient

Latanie

Ilekroć rzucisz czar uroku, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Celestial Archon

Obdaruj {5}{W}{W} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Latanie, pierwszy cios

Zauroczony stwór dostaje +4/+4 oraz ma latanie i pierwszy cios.

Crib Swap

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca tworzy żeton bezkolorowego stwora Przemieniec 1/1 ze zmiennokształtnością.

Dawn to Dusk

Wybierz jedną lub obie —

 • Przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Zniszcz wskazany urok.

Dawnglare Invoker

Latanie

{8}: Przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza.

Dictate of Heliod

Błysk

Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Faith's Fetters

Zaurocz byt

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Zauroczony byt nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Ghostblade Eidolon

Obdarowanie {5}{W} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma podwójny cios.

Jareth, Leonine Titan

Ilekroć ten stwór blokuje, do końca tury dostaje +7/+7.

{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Karmic Justice

Ilekroć czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika zniszczy nieżetonowy byt pod twoim władaniem, możesz zniszczyć wskazany byt pod władaniem owego przeciwnika.

Kor Sanctifiers

Podbicie {W} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {W}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Marshal's Anthem

Wielopodbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{W}.)

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć co najwyżej X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na pole bitwy, gdzie X jest liczbą podbić tego uroku.

Mesa Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Monk Idealist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Open the Vaults

Przywróć wszystkie karty artefaktów i uroków ze wszystkich cmentarzy na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli. (Aury nie mające niczego do zauroczenia pozostają w cmentarzach.)

Orim's Thunder

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jeśli ten czar został podbity, zadaje on wskazanemu stworowi obrażenia równe skrótowi many owego bytu.

Seal of Cleansing

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Sigil of the Empty Throne

Ilekroć rzucisz urok, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Silent Sentinel

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza na pole bitwy.

Sun Titan

Czujność

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszy z twojego cmentarza na pole bitwy.

Victory's Herald

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, atakujące stwory do końca tury zyskują latanie i więź życia.

Vow of Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Aetherize

Zwróć wszystkie atakujące stwory do rąk ich właścicieli.

Bident of Thassa

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

{1}{U}, {T}: Stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w tej turze, jeśli mogą.

Blatant Thievery

Za każdego przeciwnika, zyskaj władanie nad wskazanym bytem pod władaniem owego gracza.

Blue Sun's Zenith

Wskazany gracz dobiera X kart. Wtasuj niniejszą kartę do biblioteki właściciela.

Blustersquall

Wskazany stwór poza twoim władaniem zostaje przekręcony.

Przeciążenie {3}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Day of the Dragons

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie stwory pod twoim władaniem. Następnie stwórz tyle samo żetonów czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, poświęć wszystkie Smoki pod twoim władaniem. Następnie przywróć wygnane nim karty na pole bitwy pod twoim władaniem.

Dominate

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem o skrócie many X lub mniejszym.

Echoing Truth

Przywróć wskazany nielądowy byt i wszystkie inne byty mające tę samą nazwę do rąk ich właścicieli.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Jace's Archivist

{U}, {T}: Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej kart odrzucił któryś gracz w ten sposób.

Lone Revenant

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie masz we władaniu innych stworów, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w dowolnej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Mystic Retrieval

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Ninja of the Deep Hours

Ninjutsu {1}{U} ({1}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Plaxmanta

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia użyto {G}.

Preordain

Wróż 2, po czym dobierz kartę. (By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Rapid Hybridization

Zniszcz wskazanego stwora. Nie można go zregenerować. Władca owego stwora tworzy żeton zielonego stwora Żaba Jaszczur 3/3.

Reins of Power

Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem i wszystkie stwory pod władaniem wskazanego przeciwnika. Każdy z was do końca tury zyskuje władanie nad wszystkimi stworami drugiego. Owe stwory zyskują do końca tury pośpiech.

Repeal

Przywróć wskazany nielądowy byt o skrócie many X do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Rite of Replication

Podbicie {5} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {5}.)

Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego stwórz pięć takich żetonów.

Sleep

Przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza. Owe stwory nie odkręcą się podczas najbliższego kroku odkręcania owego gracza.

Stolen Goods

Wskazany przeciwnik wygania karty z wierzchu swojej biblioteki dopóki nie wygna nie-lądowej karty. Do końca tury możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Stroke of Genius

Wskazany gracz dobiera X kart.

Talrand, Sky Summoner

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Thought Reflection

Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego dobierz dwie karty.

Windfall

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej zostało odrzuconych w ten sposób.

Altar's Reap

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Ambition's Cost

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Ancient Craving

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Barter in Blood

Każdy gracz poświęca dwa stwory.

Black Market

Ilekroć umrze stwór, umieść znacznik ładunku na tym uroku.

Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, weź {B} za każdy znacznik ładunku na tym uroku.

Blood Bairn

Poświęć innego stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Butcher of Malakir

Latanie

Ilekroć umrze ten lub inny stwór pod twoim władaniem, każdy przeciwnik poświęca stwora.

Champion of Stray Souls

{3}{B}{B}, {T}, poświęć X innych stworów: Przywróć X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na pole bitwy.

{5}{B}{B}: Umieść tę kartę na wierzchu twojej biblioteki z twojego cmentarza.

Diabolic Servitude

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Kiedy umrze stwór umieszczony na polu bitwy tym bytem, wygnaj go i przywróć ten byt do ręki właściciela.

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, wygnaj stwora umieszczonego na polu bitwy tym bytem.

Doomwake Giant

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Dreadbringer Lampads

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór zyskuje zastraszanie do końca tury. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Eater of Hope

Latanie

{B}, poświęć innego stwora: Zregeneruj tego stwora.

{2}{B}, poświęć dwa inne stwory: Zniszcz wskazanego stwora.

Extractor Demon

Latanie

Ilekroć inny stwór opuści pole bitwy, możesz sprawić, że wskazany gracz zmieli dwie karty.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Fallen Ideal

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie oraz „Poświęć stwora: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+1.”

Kiedy ta karta trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć ją do ręki właściciela.

Fate Unraveler

Ilekroć przeciwnik dobierze kratę, ten stwór zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Gild

Wygnaj wskazanego stwora. Stwórz żeton Złota. (To artefakt mający „Poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Grave Peril

Kiedy nieczarny stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć niniejszy byt. Jeśli tak zrobisz, zniszcz owego stwora.

Nighthowler

Obdaruj {2}{B}{B} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Ten oraz zauroczony stwór dostają +X/+X każdy, gdzie X jest równe liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach.

Phyrexian Arena

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę i strać 1 życie.

Phyrexian Plaguelord

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Poświęć stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Phyrexian Rager

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Phyrexian Reclamation

{1}{B}, zapłać 2 życia: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rise from the Grave

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Seal of Doom

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazanego nie-czarnego stwora. Nie może być zregenerowany.

Sever the Bloodline

Wygnaj wskazanego stwora i każdego innego stwora o tej samej nazwie.

Wspomnienie {5}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Shriekmaw

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nie-czarnego stwora.

Przyzwanie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Underworld Connections

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}, zapłać 1 życie: Dobierz kartę.”

Victimize

Wskaż dwie karty stworów w twoim cmentarzu. Poświęć stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć wybrane karty przekręcone na pole bitwy.

Vow of Malice

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma zastraszanie i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem. (Stwór z zastraszaniem nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Act of Aggression

({R/P} można opłacić z użyciem {R} albo 2 żyć.)

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. Odkręć owego stwora. Do końca tury zyskuje on pośpiech.

Borderland Behemoth

Tratowanie

Ten stwór dostaje +4/+4 za każdego innego Giganta pod twoim władaniem.

Breath of Darigaaz

Podbicie {2} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}.)

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po 1 obrażeniu. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego zadaje on każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po 4 obrażenia.

Chain Reaction

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń, gdzie X jest liczbą stworów na polu bitwy.

Charmbreaker Devils

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć losową kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +4/+0.

Comet Storm

Wielopodbicie {1} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}.)

Wybierz wskazany cel, po czym wybierz inny wskazany cel za każde podbicie tego czaru. Ten czar zadaje każdemu z nich po X obrażeń.

Curse of the Nightly Hunt

Zaurocz gracza

Stwory pod włądaniem zauroczonego atakują w każdej potyczce, jeśli to możliwe.

Desolation Giant

Podbicie {W}{W} (Możesz zapłacić dodatkowe {W}{W} podczas rzucania tego czaru.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wszystkie inne stwory pod twoim władaniem. Jeśli został podbity, zamiast tego zniszcz wszystkie inne stwory.

Desperate Ravings

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć losową kartę.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Disaster Radius

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, ujawnij kartę stwora z twojej ręki.

Ten czar zadaje X obrażeń każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników, gdzie X jest skrótem many ujawnionej karty.

Dragon Mage

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Faithless Looting

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Fall of the Hammer

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile innemu wskazanemu stworowi.

Fumiko the Lowblood

Ten stwór ma bushido X, gdzie X jest liczbą atakujących stworów. (Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +X/+X.)

Stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w każdej potyczce jeśli mogą.

Hamletback Goliath

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić X znaczników +1/+1 na niniejszym stworze, gdzie X jest siłą owego stwora.

Hammerfist Giant

{T}: Ten byt zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po 4 obrażenia.

Hostility

Pośpiech

Jeśli stwór pod twoim władaniem miałby zadać obrażenia przeciwnikowi, zażegnaj owe obrażenia. Stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak Szaman 3/1 z pośpiechem za każde 1 obrażenie zażegnane w ten sposób.

Kiedy ta karta trafi skądkolwiek do cmentarza, wtasuj ją do biblioteki jej właściciela.

Hunted Dragon

Latanie, pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik tworzy trzy żetony białego stwora Rycerz 2/2 z pierwszym ciosem.

Inferno Titan

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa lub trzy wskazane cele.

Magma Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu stworowi i każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Magmaquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania oraz każdemu wędrowcowi po X obrażeń.

Mizzium Mortars

Wskazany stwór poza twoim władaniem dostaje od tego czaru 4 obrażenia.

Przeciążenie {3}{R}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zamień w jego tekście słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Stinkdrinker Daredevil

Rzucanie czarów Gigantów kosztuje cię o {2} mniej.

Stoneshock Giant

{6}{R}{R}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, stwory bez latania pod władaniem przeciwników nie mogą blokować w tej turze.

Sunrise Sovereign

Inni Giganci pod twoim władaniem dostają +2/+2 i mają tratowanie.

Taurean Mauler

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Thundercloud Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu stworowi bez typu Gigant obrażenia równe liczbie Gigantów pod twoim władaniem.

Urza's Rage

Podbicie {8}{R} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {8}{R}.)

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje 3 obrażenia w dowolnie wskazany cel. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego zadaje on owemu bytowi lub graczowi 10 obrażeń, których nie można zażegnać.

Vandalblast

Zniszcz wskazany artefakt poza twoim władaniem.

Przeciążenie {4}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Warstorm Surge

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Word of Seizing

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Odkręć wskazany byt i do końca tury zyskaj nad nim władanie. Do końca tury zyskuje on pośpiech.

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Arbor Colossus

Zasięg

{3}{G}{G}{G}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, zniszcz wskazanego stwora z lataniem pod władaniem przeciwnika.

Bane of Progress

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wszystkie artefakty i uroki. Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze za każdy byt zniszczony w ten sposób.

Beastmaster Ascension

Ilekroć zaatakuje stwór pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik wyprawy na niniejszym bycie.

O ile ten byt ma co najmniej siedem znaczników wyprawy, stwory pod twoim władaniem dostają +5/+5.

Caller of the Claw

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Niedźwiedź 2/2 za każdego nieżetonowego stwora umieszczonego w twoim cmentarzu z pola bitwy w tej turze.

Chameleon Colossus

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Ochrona przed czarnym

{2}{G}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest jego siłą.

Cloudthresher

Błysk

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu stworowi z lataniem i każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Przyzwanie {2}{G}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Cobra Trap

Jeśli niestworowy byt pod twoim władaniem został w tej turze zniszczony przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, możesz zapłacić {G} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Stwórz cztery żetony zielonego stwora Wąż 1/1.

Desert Twister

Zniszcz wskazany byt.

Elvish Visionary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Eternal Witness

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Experiment One

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Usuń dwa znaczniki +1/+1 z tego stwora: Zregeneruj tego stwora.

Forgotten Ancient

Ilekroć gracz rzuci czar, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przenieść dowolną liczbę znaczników +1/+1 z tego stwora na inne stwory.

Indrik Stomphowler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Kessig Cagebreakers

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz tyle przekręconych i atakujących żetonów zielonego stwora Wilk 2/2, ile masz kart stworów w twoim cmentarzu.

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Krosan Grip

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Loaming Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz wtasowuje dowolną liczbę wskazanych kart ze swojego cmentarza do swojej biblioteki.

Mulch

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty lądów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Mycoloth

Pożarcie 2 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwukrotnie tyle znaczników +1/+1.)

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1 za każdy znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Noble Quarry

Obdaruj {5}{G} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Wszystkie stwory mogące blokować tego lub zauroczonego stwora, robią to.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Ohran Viper

Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora na koniec potyczki.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Overrun

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Overwhelming Stampede

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie i dostają +X/+X, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem.

Patagia Viper

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielono-niebieskiego stwora Wąż 1/1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia użyto {U}.

Primal Growth

Podbicie—Poświęć stwora. (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora oprócz opłacenia innych kosztów.)

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją polu bitwy, po czym przetasuj. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Sakura-Tribe Elder

Poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Satyr Wayfinder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Spider Spawning

Stwórz tyle żetonów zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem, ile jest kart stworów w twoim cmentarzu.

Wspomnienie {6}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Stingerfling Spider

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora z lataniem.

Terastodon

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć co najwyżej trzy wskazane nie-stworowe peranenty. Za każdy byt umieszczony w cmentarzu w ten sposób, jego władca tworzy żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Thelonite Hermit

Wszystkie Sadzonki dostają +1/+1.

Przemiana {3}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, stwórz cztery żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Tribute to the Wild

Każdy przeciwnik poświęca artefakt lub urok.

Verdant Force

Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Viridian Emissary

Kiedy ten stwór umrze, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Viridian Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Viridian Zealot

{1}{G}, poświęć ten byt: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Wall of Blossoms

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Wood Elves

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Coiling Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Counterflux

Ten czar nie może być skontrowany.

Skontruj wskazany czar poza twoim władaniem.

Przeciążenie {1}{U}{U}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Death Grasp

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń. Zyskaj X żyć.

Epic Experiment

Wygnaj X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz rzucić spośród nich czary sztuczek i obrzędów mające skrót many X lub mniej bez płacenia ich kosztów many. Następnie umieść w twoim cmentarzu wszystkie karty wygnane w ten sposób, które nie zostały rzucone.

Etherium-Horn Sorcerer

{1}{U}{R}: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Firemind's Foresight

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki o skrócie many 3, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie powtórz ten proces dla kart sztuczek o skrócie many 2 i 1. Następnie przetasuj.

Gisela, Blade of Goldnight

Latanie, pierwszy cios

Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia przeciwnikowi lub bytowi pod władaniem przeciwnika, owo źródło zadaje owemu celowi dwukrotnie tyle obrażeń.

Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia tobie lub bytowi pod twoim władaniem, zażegnaj połowę owych obrażeń, zaokrąglając w górę.

Goblin Electromancer

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Golgari Charm

Wybierz jedno —

 • Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Zregeneruj każdego stwora pod twoim władaniem.

Grisly Salvage

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora lub lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Jarad, Golgari Lich Lord

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

{1}{B}{G}, poświęć innego stwora: Każdy przeciwnik traci tyle żyć, ile wynosiła siła poświęconego stwora.

Poświęć Bagno oraz Las: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Korozda Guildmage

{1}{B}{G}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz zastraszenie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub współdzielące z nim kolor.)

{2}{B}{G}, poświęć nieżetonowego stwora: Stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1, gdzie X jest wytrzymałością poświęconego stwora.

Lorescale Coatl

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Lotleth Troll

Tratowanie

Odrzuć kartę stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Melek, Izzet Paragon

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz rzucać czary sztuczek i obrzędów z wierzchu twojej biblioteki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu z twojej biblioteki, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Mystic Snake

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazany czar.

Necromancer's Covenant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty stworów z cmentarza wskazanego gracza, po czym stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2 za każdą kartę wygnaną w ten sposób.

Zombi pod twoim władaniem mają więź życia.

Prime Speaker Zegana

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X to najwyższa siła spośród stworów pod twoim władaniem.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz tyle kart, ile wynosi jego siła.

Prophetic Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia. Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z owych kart w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Steam Augury

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki i rozdziel je na dwa stosy. Przeciwnik wybiera jeden z tych stosów. Umieść ów stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Teysa, Envoy of Ghosts

Czujność, ochrona przed stworami

Ilekroć jakiś stwór zada tobie obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora. Stwórz żeton czarno-białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Treasury Thrull

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu, stwora lub uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Trygon Predator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Underworld Coinsmith

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

{W}{B}, zapłać 1 życie: Każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Vulturous Zombie

Latanie

Ilekroć karta trafi skądkolwiek do cmentarza przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Biomantic Mastery

Dobierz kartę za każdego stwora pod władaniem wskazanego gracza, po czym dobierz kartę za każdego stwora pod władaniem innego wskazanego gracza.

Call the Skybreaker

Stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Żywiołak 5/5 z lataniem.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Cold-Eyed Selkie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać tyle samo kart.

Snakeform

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i staje się zielonym Wężem z bazową siłą i wytrzymałością 1/1.

Dobierz kartę.

Wistful Selkie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Basalt Monolith

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}: Odkręć tego stwora.

Bonehoard

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą kart stworów we wszystkich cmentarzach.

Wyposaż {2}

Boros Cluestone

{T}: Weź {R} lub {W}.

{R}{W}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Boros Signet

{1}, {T}: Weź {R}{W}.

Burnished Hart

{3}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Coldsteel Heart

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Crystal Chimes

{3}, {T}, poświęć ten byt: Przywróć wszystkie karty uroków z twojego cmentarza do twojej ręki.

Darksteel Ingot

Niezniszczalność

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Dreamstone Hedron

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz trzy karty.

Eldrazi Monument

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają latanie oraz niezniszczalność.

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora. Jeśli nie możesz, poświęć ten byt.

Fellwar Stone

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Golgari Signet

{1}, {T}: Weź {B}{G}.

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Lightning Greaves

Wyposażony stwór ma pośpiech i antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {0}

Loxodon Warhammer

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Orochi Hatchery

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

{5}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Wąż 1/1 za każdy znacznik ładunku na tym bycie.

Orzhov Cluestone

{T}: Weź {W} lub {B}.

{W}{B}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Weź {W}{B}.

Psychosis Crawler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Ilekroć dobierzesz kartę, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Seer's Sundial

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Simic Keyrune

{T}: Weź {G} lub {U}.

{G}{U}: Do końca tury ten artefakt staje się zielono-niebieskim artefaktowym stworem Krab 2/3 z antyklątwą. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Simic Signet

{1}, {T}: Weź {G}{U}.

Skullclamp

Wyposażony stwór dostaje +1/-1.

Ilekroć wyposażony stwór umrze, dobierz dwie karty.

Wyposaż {1}

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Staff of Nin

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę.

{T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma pośpiech i antyklątwę. (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Wyposaż {1}

Sword of Vengeance

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i ma pierwszy cios, czujność, tratowanie i pośpiech.

Wyposaż {3}

Urza's Incubator

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Rzucanie czarów stworów wybranego typu kosztuje o {2} mniej.

Wayfarer's Bauble

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Worn Powerstone

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}{C}.

Ancient Amphitheater

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, możesz ujawnić kartę Giganta z twojej ręki. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Blasted Landscape

{T}: Weź {C}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Boros Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Drifting Meadow

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ghost Quarter

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany ląd. Jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją na polu bitwy, po czym tasuje.

Golgari Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Grim Backwoods

{T}: Weź {C}.

{2}{B}{G}, {T}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

High Market

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć stwora: Zyskaj 1 życie.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Llanowar Reborn

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Przeszczep 1 (Ten ląd wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z tego lądu.)

Mosswort Bridge

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: Możesz zagrać ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many jeśli stwory pod twoim władaniem mają łączną siłę 10 lub większą.

New Benalia

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

{T}: Weź {W}.

Novijen, Heart of Progress

{T}: Weź {C}.

{G}{U}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Oran-Rief, the Vastwood

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym zielonym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Orzhov Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Polluted Mire

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Simic Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Slippery Karst

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Smoldering Crater

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Spinerock Knoll

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

{R}, {T}: Możesz zagrać ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many jeśli przeciwnik otrzymał w tej turze co najmniej 7 obrażeń.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Tainted Field

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Tainted Wood

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Vivid Crag

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {R}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Creek

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {U}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Grove

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {G}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Marsh

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {B}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Meadow

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {W}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Zoetic Cavern

{T}: Weź {C}.

Przemiana {2} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)