Commander 2014

Angel of the Dire Hour

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, jeśli rzuciłeś go z twojej ręki, wygnaj wszystkie atakujące stwory.

Angelic Field Marshal

Latanie

Lieutenant — As long as you control your commander, Angelic Field Marshal gets +2/+2 and creatures you control have vigilance.

Benevolent Offering

Wybierz przeciwnika. Ty oraz ów gracz tworzycie po trzy żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Wybierz przeciwnika. Ty zyskujesz 2 życia za każdego stwora pod twoim władaniem, a ów gracz zyskuje 2 życia za każdego stwora pod jego władaniem.

Comeuppance

Prevent all damage that would be dealt to you and planeswalkers you control this turn by sources you don’t control. If damage from a creature source is prevented this way, Comeuppance deals that much damage to that creature. If damage from a noncreature source is prevented this way, Comeuppance deals that much damage to the source’s controller.

Containment Priest

Błysk

Jeśli nieżetonowy stwór miałby wejść na pole walki, a nie został rzucony, zamiast tego wygnaj go.

Deploy to the Front

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1, gdzie X jest liczbą stworów na polu walki.

Fell the Mighty

Zniszcz wszystkie stwory z siłą większą niż siła wskazanego stwora.

Hallowed Spiritkeeper

Czujność

When Hallowed Spiritkeeper dies, create X 1/1 white Spirit creature tokens with flying, where X is the number of creature cards in your graveyard.

Jazal Goldmane

Pierwszy cios

{3}{W}{W}: Attacking creatures you control get +X/+X until end of turn, where X is the number of attacking creatures.

Nahiri, the Lithomancer

+2: Create a 1/1 white Kor Soldier creature token. You may attach an Equipment you control to it.

−2: You may put an Equipment card from your hand or graveyard onto the battlefield.

−10: Create a colorless Equipment artifact token named Stoneforged Blade. It has indestructible, „Equipped creature gets +5/+5 and has double strike,” and equip {0}.

Nahiri, the Lithomancer can be your commander.

Aether Gale

Przywróć sześć wskazanych nielądowych permanentów do rąk ich właścicieli.

Breaching Leviathan

When Breaching Leviathan enters the battlefield, if you cast it from your hand, tap all nonblue creatures. Those creatures don’t untap during their controllers» next untap steps.

Domineering Will

Target player gains control of up to three target nonattacking creatures until end of turn. Untap those creatures. They block this turn if able.

Dulcet Sirens

{U}, {T}: Target creature attacks target opponent this turn if able.

Przemiana {U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Intellectual Offering

Choose an opponent. You and that player each draw three cards.

Choose an opponent. Untap all nonland permanents you control and all nonland permanents that player controls.

Reef Worm

When Reef Worm dies, create a 3/3 blue Fish creature token with „When this creature dies, create a 6/6 blue Whale creature token with «When this creature dies, create a 9/9 blue Kraken creature token.»”

Stitcher Geralf

{2}{U}, {T}: Each player puts the top three cards of their library into their graveyard. Exile up to two creature cards put into graveyards this way. Create an X/X blue Zombie creature token, where X is the total power of the cards exiled this way.

Stormsurge Kraken

Antyklątwa

Lieutenant — As long as you control your commander, Stormsurge Kraken gets +2/+2 and has „Whenever Stormsurge Kraken becomes blocked, you may draw two cards.”

Teferi, Temporal Archmage

+1: Look at the top two cards of your library. Put one of them into your hand and the other on the bottom of your library.

−1: Untap up to four target permanents.

−10: You get an emblem with „You may activate loyalty abilities of planeswalkers you control on any player’s turn any time you could cast an instant.”

Teferi, Temporal Archmage can be your commander.

Well of Ideas

When Well of Ideas enters the battlefield, draw two cards.

At the beginning of each other player’s draw step, that player draws an additional card.

At the beginning of your draw step, draw two additional cards.

Demon of Wailing Agonies

Latanie

Lieutenant — As long as you control your commander, Demon of Wailing Agonies gets +2/+2 and has „Whenever Demon of Wailing Agonies deals combat damage to a player, that player sacrifices a creature.”

Flesh Carver

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktyczne lub współdzielące z nim kolor.)

{1}{B}, Sacrifice another creature: Put two +1/+1 counters on Flesh Carver.

When Flesh Carver dies, create an X/X black Horror creature token, where X is Flesh Carver’s power.

Ghoulcaller Gisa

{B}, {T}, Sacrifice another creature: Create X 2/2 black Zombie creature tokens, where X is the sacrificed creature’s power.

Infernal Offering

Choose an opponent. You and that player each sacrifice a creature. Each player who sacrificed a creature this way draws two cards.

Choose an opponent. Return a creature card from your graveyard to the battlefield, then that player returns a creature card from their graveyard to the battlefield.

Malicious Affliction

Morbid — When you cast this spell, if a creature died this turn, you may copy Malicious Affliction and may choose a new target for the copy.

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Necromantic Selection

Destroy all creatures, then return a creature card put into a graveyard this way to the battlefield under your control. It’s a black Zombie in addition to its other colors and types. Exile Necromantic Selection.

Ob Nixilis of the Black Oath

+2: Each opponent loses 1 life. You gain life equal to the life lost this way.

−2: Create a 5/5 black Demon creature token with flying. You lose 2 life.

−8: You get an emblem with „{1}{B}, Sacrifice a creature: You gain X life and draw X cards, where X is the sacrificed creature’s power.”

Ob Nixilis of the Black Oath can be your commander.

Overseer of the Damned

Latanie

When Overseer of the Damned enters the battlefield, you may destroy target creature.

Whenever a nontoken creature an opponent controls dies, create a tapped 2/2 black Zombie creature token.

Raving Dead

Dotyk śmierci

At the beginning of combat on your turn, choose an opponent at random. Raving Dead attacks that player this combat if able.

Whenever Raving Dead deals combat damage to a player, that player loses half their life, rounded down.

Spoils of Blood

Create an X/X black Horror creature token, where X is the number of creatures that died this turn.

Wake the Dead

Cast this spell only during combat on an opponent’s turn.

Return X target creature cards from your graveyard to the battlefield. Sacrifice those creatures at the beginning of the next end step.

Bitter Feud

As Bitter Feud enters the battlefield, choose two players.

If a source controlled by one of the chosen players would deal damage to the other chosen player or a permanent that player controls, that source deals double that damage to that player or permanent instead.

Daretti, Scrap Savant

+2: Discard up to two cards, then draw that many cards.

−2: Sacrifice an artifact. If you do, return target artifact card from your graveyard to the battlefield.

−10: You get an emblem with „Whenever an artifact is put into your graveyard from the battlefield, return that card to the battlefield at the beginning of the next end step.”

Daretti, Scrap Savant can be your commander.

Dualcaster Mage

Błysk

When Dualcaster Mage enters the battlefield, copy target instant or sorcery spell. You may choose new targets for the copy.

Feldon of the Third Path

{2}{R}, {T}: Create a token that’s a copy of target creature card in your graveyard, except it’s an artifact in addition to its other types. It gains haste. Sacrifice it at the beginning of the next end step.

Impact Resonance

Impact Resonance deals X damage divided as you choose among any number of target creatures, where X is the greatest amount of damage dealt by a source to a permanent or player this turn.

Incite Rebellion

For each player, Incite Rebellion deals damage to that player and each creature that player controls equal to the number of creatures they control.

Scrap Mastery

Each player exiles all artifact cards from their graveyard, then sacrifices all artifacts they control, then puts all cards they exiled this way onto the battlefield.

Tyrant's Familiar

Latanie, pośpiech

Lieutenant — As long as you control your commander, Tyrant’s Familiar gets +2/+2 and has „Whenever Tyrant’s Familiar attacks, it deals 7 damage to target creature defending player controls.”

Volcanic Offering

Destroy target nonbasic land you don’t control and target nonbasic land of an opponent’s choice you don’t control.

Volcanic Offering deals 7 damage to target creature you don’t control and 7 damage to target creature of an opponent’s choice you don’t control.

Warmonger Hellkite

Latanie

All creatures attack each combat if able.

{1}{R}: Attacking creatures get +1/+0 until end of turn.

Creeperhulk

Tratowanie

{1}{G}: Until end of turn, target creature you control has base power and toughness 5/5 and gains trample.

Freyalise, Llanowar's Fury

+2: Create a 1/1 green Elf Druid creature token with „{T}: Add {G}.”

−2: Destroy target artifact or enchantment.

−6: Draw a card for each green creature you control.

Freyalise, Llanowar’s Fury can be your commander.

Grave Sifter

When Grave Sifter enters the battlefield, each player chooses a creature type and returns any number of cards of that type from their graveyard to their hand.

Lifeblood Hydra

Tratowanie

Lifeblood Hydra enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

When Lifeblood Hydra dies, you gain life and draw cards equal to its power.

Siege Behemoth

Antyklątwa

As long as Siege Behemoth is attacking, for each creature you control, you may have that creature assign its combat damage as though it weren’t blocked.

Song of the Dryads

Zaurocz permanent

Enchanted permanent is a colorless Forest land.

Sylvan Offering

Choose an opponent. You and that player each create an X/X green Treefolk creature token.

Choose an opponent. You and that player each create X 1/1 green Elf Warrior creature tokens.

Thunderfoot Baloth

Tratowanie

Lieutenant — As long as you control your commander, Thunderfoot Baloth gets +2/+2 and other creatures you control get +2/+2 and have trample.

Titania, Protector of Argoth

When Titania, Protector of Argoth enters the battlefield, return target land card from your graveyard to the battlefield.

Whenever a land you control is put into a graveyard from the battlefield, create a 5/3 green Elemental creature token.

Wave of Vitriol

Each player sacrifices all artifacts, enchantments, and nonbasic lands they control. For each land sacrificed this way, its controller may search their library for a basic land card and put it onto the battlefield tapped. Then each player who searched their library this way shuffles it.

Wolfcaller's Howl

At the beginning of your upkeep, create X 2/2 green Wolf creature tokens, where X is the number of your opponents with four or more cards in hand.

Assault Suit

Equipped creature gets +2/+2, has haste, can’t attack you or a planeswalker you control, and can’t be sacrificed.

At the beginning of each opponent’s upkeep, you may have that player gain control of equipped creature until end of turn. If you do, untap it.

Wyposaż {3}

Commander's Sphere

{T}: Add one mana of any color in your commander’s color identity.

Sacrifice Commander’s Sphere: Draw a card.

Crown of Doom

Whenever a creature attacks you or a planeswalker you control, it gets +2/+0 until end of turn.

{2}: Target player other than Crown of Doom’s owner gains control of it. Activate this ability only during your turn.

Loreseeker's Stone

{3}, {T}: Draw three cards. This ability costs {1} more to activate for each card in your hand.

Masterwork of Ingenuity

You may have Masterwork of Ingenuity enter the battlefield as a copy of any Equipment on the battlefield.

Unstable Obelisk

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}, Sacrifice Unstable Obelisk: Destroy target permanent.

Arcane Lighthouse

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Until end of turn, creatures your opponents control lose hexproof and shroud and can’t have hexproof or shroud.

Flamekin Village

As Flamekin Village enters the battlefield, you may reveal an Elemental card from your hand. If you don’t, Flamekin Village enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

{R}, {T}: Target creature gains haste until end of turn.

Myriad Landscape

Myriad Landscape enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, Sacrifice Myriad Landscape: Search your library for up to two basic land cards that share a land type, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Artisan of Kozilek

Kiedy rzucisz ten czar, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór atakuje, broniący się gracz poświęca dwa permanenty.)

Adarkar Valkyrie

Latanie, czujność

{T}: Kiedy wskazany stwór inny niż niniejszy stwór umrze w tej turze, przywróć go na pole walki pod twoim władaniem.

Afterlife

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany. Jego władca tworzy żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Armistice

{3}{W}{W}: You draw a card and target opponent gains 3 life.

Brave the Elements

Wybierz kolor. Białe stwory pod twoim władaniem dostają ochronę przed owym kolorem do końca tury.

Cathars' Crusade

Ilekroć stwór wchodzi na pole walki pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Celestial Crusader

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Split second (As long as this spell is on the stack, players can’t cast spells or activate abilities that aren’t mana abilities.)

Latanie

Other white creatures get +1/+1.

Condemn

Put target attacking creature on the bottom of its owner’s library. Its controller gains life equal to its toughness.

Decree of Justice

Stwórz X żetonów białego stwora Anił 4/4 z lataniem.

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

When you cycle Decree of Justice, you may pay {X}. If you do, create X 1/1 white Soldier creature tokens.

Flickerwisp

Latanie

When Flickerwisp enters the battlefield, exile another target permanent. Return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Geist-Honored Monk

Czujność

Geist-Honored Monk’s power and toughness are each equal to the number of creatures you control.

When Geist-Honored Monk enters the battlefield, create two 1/1 white Spirit creature tokens with flying.

Gift of Estates

If an opponent controls more lands than you, search your library for up to three Plains cards, reveal them, and put them into your hand. Then shuffle your library.

Grand Abolisher

During your turn, your opponents can’t cast spells or activate abilities of artifacts, creatures, or enchantments.

Kemba, Kha Regent

At the beginning of your upkeep, create a 2/2 white Cat creature token for each Equipment attached to Kemba, Kha Regent.

Kor Sanctifiers

Kicker {W} (You may pay an additional {W} as you cast this spell.)

When Kor Sanctifiers enters the battlefield, if it was kicked, destroy target artifact or enchantment.

Marshal's Anthem

Multikicker {1}{W} (You may pay an additional {1}{W} any number of times as you cast this spell.)

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

When Marshal’s Anthem enters the battlefield, return up to X target creature cards from your graveyard to the battlefield, where X is the number of times Marshal’s Anthem was kicked.

Martial Coup

Create X 1/1 white Soldier creature tokens. If X is 5 or more, destroy all other creatures.

Mentor of the Meek

Ilekroć inny stwór o sile 2 lub mniejszej wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Midnight Haunting

Create two 1/1 white Spirit creature tokens with flying.

Mobilization

Soldier creatures have vigilance.

{2}{W}: Create a 1/1 white Soldier creature token.

Nomads' Assembly

Create a 1/1 white Kor Soldier creature token for each creature you control.

Rykoszet (Jeśli rzucasz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Oblation

The owner of target nonland permanent shuffles it into their library, then draws two cards.

Requiem Angel

Latanie

Whenever another non-Spirit creature you control dies, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Return to Dust

Exile target artifact or enchantment. If you cast this spell during your main phase, you may exile up to one other target artifact or enchantment.

Sacred Mesa

At the beginning of your upkeep, sacrifice Sacred Mesa unless you sacrifice a Pegasus.

{1}{W}: Create a 1/1 white Pegasus creature token with flying.

Serra Avatar

Serra Avatar’s power and toughness are each equal to your life total.

When Serra Avatar is put into a graveyard from anywhere, shuffle it into its owner’s library.

Silverblade Paladin

Soulbond (You may pair this creature with another unpaired creature when either enters the battlefield. They remain paired for as long as you control both of them.)

As long as Silverblade Paladin is paired with another creature, both creatures have double strike.

Skyhunter Skirmisher

Latanie, podwójny cios

Spectral Procession

Create three 1/1 white Spirit creature tokens with flying.

Sun Titan

Czujność

Whenever Sun Titan enters the battlefield or attacks, you may return target permanent card with converted mana cost 3 or less from your graveyard to the battlefield.

Sunblast Angel

Latanie

When Sunblast Angel enters the battlefield, destroy all tapped creatures.

True Conviction

Creatures you control have double strike and lifelink.

Twilight Shepherd

Latanie, czujność

When Twilight Shepherd enters the battlefield, return to your hand all cards in your graveyard that were put there from the battlefield this turn.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

White Sun's Zenith

Create X 2/2 white Cat creature tokens. Shuffle White Sun’s Zenith into its owner’s library.

Whitemane Lion

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

When Whitemane Lion enters the battlefield, return a creature you control to its owner’s hand.

Wing Shards

Wskazany gracz poświęca atakującego stwora.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Azure Mage

{3}{U}: Dobierz kartę.

Brine Elemental

Przemiana {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Brine Elemental is turned face up, each opponent skips their next untap step.

Cackling Counterpart

Stwórz żeton stwora będącego kopią wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wspomnienie {5}{U}{U} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Call to Mind

Return target instant or sorcery card from your graveyard to your hand.

Compulsive Research

Target player draws three cards. Then that player discards two cards unless they discard a land card.

Concentrate

Dobierz trzy karty.

Cyclonic Rift

Return target nonland permanent you don’t control to its owner’s hand.

Przeciążenie {6}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli to zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Deep-Sea Kraken

Deep-Sea Kraken can’t be blocked.

Suspend 9—{2}{U} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {2}{U} and exile it with nine time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost. It has haste.)

Whenever an opponent casts a spell, if Deep-Sea Kraken is suspended, remove a time counter from it.

Dismiss

Skontruj wskazany czar.

Dobierz kartę.

Distorting Wake

Return X target nonland permanents to their owners» hands.

Exclude

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Fathom Seer

Morph—Return two Islands you control to their owner’s hand. (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Fathom Seer is turned face up, draw two cards.

Fog Bank

Obronność, latanie

Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by Fog Bank.

Fool's Demise

Zaurocz stwora

When enchanted creature dies, return that card to the battlefield under your control.

When Fool’s Demise is put into a graveyard from the battlefield, return Fool’s Demise to its owner’s hand.

Frost Titan

Whenever Frost Titan becomes the target of a spell or ability an opponent controls, counter that spell or ability unless its controller pays {2}.

Whenever Frost Titan enters the battlefield or attacks, tap target permanent. It doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Hoverguard Sweepers

Latanie

When Hoverguard Sweepers enters the battlefield, you may return up to two target creatures to their owners» hands.

Infinite Reflection

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki dołączony do stwora, każdy inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem staje się kopią owego stwora.

Nieżetonowe stwory pod twoim władaniem wchodzą na pole walki jako kopia zauroczonego stwora.

Into the Roil

Podbicie {1}{U} (Możesz zapłacić dodatkowo {1}{U} podczas rzucania tego czaru.)

Przywróć wskazany nie-lądowy permanent do ręki jego właściciela. Jeśli ten czar został podbity, dobierz kartę.

Ixidron

As Ixidron enters the battlefield, turn all other nontoken creatures face down. (They’re 2/2 creatures.)

Ixidron’s power and toughness are each equal to the number of face-down creatures on the battlefield.

Lorthos, the Tidemaker

Whenever Lorthos, the Tidemaker attacks, you may pay {8}. If you do, tap up to eight target permanents. Those permanents don’t untap during their controllers» next untap steps.

Mulldrifter

Latanie

When Mulldrifter enters the battlefield, draw two cards.

Evoke {2}{U} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Phyrexian Ingester

Imprint — When Phyrexian Ingester enters the battlefield, you may exile target nontoken creature.

Phyrexian Ingester gets +X/+Y, where X is the exiled creature card’s power and Y is its toughness.

Pongify

Destroy target creature. It can’t be regenerated. Its controller creates a 3/3 green Ape creature token.

Riptide Survivor

Morph {1}{U}{U} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Riptide Survivor is turned face up, discard two cards, then draw three cards.

Rite of Replication

Kicker {5} (You may pay an additional {5} as you cast this spell.)

Create a token that’s a copy of target creature. If this spell was kicked, create five of those tokens instead.

Rush of Knowledge

Draw cards equal to the highest converted mana cost among permanents you control.

Sea Gate Oracle

When Sea Gate Oracle enters the battlefield, look at the top two cards of your library. Put one of them into your hand and the other on the bottom of your library.

Shaper Parasite

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Shaper Parasite is turned face up, target creature gets +2/-2 or -2/+2 until end of turn.

Sphinx of Jwar Isle

Latanie

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Sphinx of Magosi

Latanie

{2}{U}: Draw a card, then put a +1/+1 counter on Sphinx of Magosi.

Sphinx of Uthuun

Latanie

When Sphinx of Uthuun enters the battlefield, reveal the top five cards of your library. An opponent separates those cards into two piles. Put one pile into your hand and the other into your graveyard.

Stroke of Genius

Target player draws X cards.

Turn to Frog

Until end of turn, target creature loses all abilities and becomes a blue Frog with base power and toughness 1/1.

Willbender

Morph {1}{U} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Willbender is turned face up, change the target of target spell or ability with a single target.

Abyssal Persecutor

Latanie, tratowanie

You can’t win the game and your opponents can’t lose the game.

Aether Snap

Remove all counters from all permanents and exile all tokens.

Annihilate

Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated.

Dobierz kartę.

Bad Moon

Black creatures get +1/+1.

Black Sun's Zenith

Put X -1/-1 counters on each creature. Shuffle Black Sun’s Zenith into its owner’s library.

Bloodgift Demon

Latanie

At the beginning of your upkeep, target player draws a card and loses 1 life.

Butcher of Malakir

Latanie

Whenever Butcher of Malakir or another creature you control dies, each opponent sacrifices a creature.

Crypt Ghast

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci 1 życie, a ty zyskujesz tyle samo życia.)

Whenever you tap a Swamp for mana, add an additional {B}.

Disciple of Bolas

When Disciple of Bolas enters the battlefield, sacrifice another creature. You gain X life and draw X cards, where X is that creature’s power.

Drana, Kalastria Bloodchief

Latanie

{X}{B}{B}: Target creature gets -0/-X until end of turn and Drana, Kalastria Bloodchief gets +X/+0 until end of turn.

Dread Return

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

Flashback—Sacrifice three creatures. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Dregs of Sorrow

Destroy X target nonblack creatures. Draw X cards.

Evernight Shade

{B}: Evernight Shade gets +1/+1 until end of turn.

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole walki ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Grave Titan

Dotyk śmierci

Whenever Grave Titan enters the battlefield or attacks, create two 2/2 black Zombie creature tokens.

Gray Merchant of Asphodel

When Gray Merchant of Asphodel enters the battlefield, each opponent loses X life, where X is your devotion to black. You gain life equal to the life lost this way. (Each {B} in the mana costs of permanents you control counts toward your devotion to black.)

Liliana's Reaver

Dotyk śmierci

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę, a ty umieszczasz na polu walki przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Magus of the Coffers

{2}, {T}: Add {B} for each Swamp you control.

Morkrut Banshee

Morbid — When Morkrut Banshee enters the battlefield, if a creature died this turn, target creature gets -4/-4 until end of turn.

Mutilate

All creatures get -1/-1 until end of turn for each Swamp you control.

Nantuko Shade

{B}: Nantuko Shade gets +1/+1 until end of turn.

Nekrataal

Pierwszy cios

When Nekrataal enters the battlefield, destroy target nonartifact, nonblack creature. That creature can’t be regenerated.

Pestilence Demon

Latanie

{B}: Pestilence Demon deals 1 damage to each creature and each player.

Phyrexian Gargantua

When Phyrexian Gargantua enters the battlefield, you draw two cards and you lose 2 life.

Pontiff of Blight

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci 1 życie, a ty zyskujesz tyle samo życia.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają wymuszenie. (Jeśli stwór ma wiele wymuszeń, każde wyzwalane jest osobno.)

Profane Command

Wybierz dwie —

  • Target player loses X life.

  • Return target creature card with converted mana cost X or less from your graveyard to the battlefield.

  • Target creature gets -X/-X until end of turn.

  • Up to X target creatures gain fear until end of turn. (They can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Promise of Power

Wybierz jedno —

  • You draw five cards and you lose 5 life.

  • Create an X/X black Demon creature token with flying, where X is the number of cards in your hand.

Entwine {4} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Read the Bones

Wróż 2, następnie dobierz dwie karty. Tracisz 2 życia. (By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, następnie umieść dowolną liczbę z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na wierzchu w dowolnej kolejności.)

Reaper from the Abyss

Latanie

Morbid — At the beginning of each end step, if a creature died this turn, destroy target non-Demon creature.

Shriekmaw

Fear (This creature can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

When Shriekmaw enters the battlefield, destroy target nonartifact, nonblack creature.

Przyzwanie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli to zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole walki.)

Sign in Blood

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Skeletal Scrying

As an additional cost to cast this spell, exile X cards from your graveyard.

You draw X cards and you lose X life.

Skirsdag High Priest

Morbid — {T}, Tap two untapped creatures you control: Create a 5/5 black Demon creature token with flying. Activate this ability only if a creature died this turn.

Sudden Spoiling

Split second (As long as this spell is on the stack, players can’t cast spells or activate abilities that aren’t mana abilities.)

Until end of turn, creatures target player controls lose all abilities and have base power and toughness 0/2.

Syphon Mind

Each other player discards a card. You draw a card for each card discarded this way.

Tendrils of Corruption

Tendrils of Corruption deals X damage to target creature and you gain X life, where X is the number of Swamps you control.

Tragic Slip

Wskazany stwór dostaje -1/-1 do końca tury.

Morbid — That creature gets -13/-13 until end of turn instead if a creature died this turn.

Vampire Hexmage

Pierwszy cios

Sacrifice Vampire Hexmage: Remove all counters from target permanent.

Victimize

Choose two target creature cards in your graveyard. Sacrifice a creature. If you do, return the chosen cards to the battlefield tapped.

Xathrid Demon

Latanie, tratowanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice a creature other than Xathrid Demon, then each opponent loses life equal to the sacrificed creature’s power. If you can’t sacrifice a creature, tap Xathrid Demon and you lose 7 life.

Beetleback Chief

When Beetleback Chief enters the battlefield, create two 1/1 red Goblin creature tokens.

Blasphemous Act

This spell costs {1} less to cast for each creature on the battlefield.

Blasphemous Act deals 13 damage to each creature.

Bogardan Hellkite

Błysk

Latanie

When Bogardan Hellkite enters the battlefield, it deals 5 damage divided as you choose among any number of targets.

Chaos Warp

The owner of target permanent shuffles it into their library, then reveals the top card of their library. If it’s a permanent card, they put it onto the battlefield.

Faithless Looting

Dobierz dwie karty, następnie odrzuć dwie karty.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Flametongue Kavu

When Flametongue Kavu enters the battlefield, it deals 4 damage to target creature.

Goblin Welder

{T}: Choose target artifact a player controls and target artifact card in that player’s graveyard. If both targets are still legal as this ability resolves, that player simultaneously sacrifices the artifact and returns the artifact card to the battlefield.

Hoard-Smelter Dragon

Latanie

{3}{R}: Destroy target artifact. Hoard-Smelter Dragon gets +X/+0 until end of turn, where X is that artifact’s converted mana cost.

Ingot Chewer

When Ingot Chewer enters the battlefield, destroy target artifact.

Przyzwanie {R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli to zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole walki.)

Magmaquake

Magmaquake deals X damage to each creature without flying and each planeswalker.

Spitebellows

When Spitebellows leaves the battlefield, it deals 6 damage to target creature.

Evoke {1}{R}{R} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Starstorm

Starstorm deals X damage to each creature.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Tuktuk the Explorer

Pośpiech

When Tuktuk the Explorer dies, create a legendary 5/5 colorless Goblin Golem artifact creature token named Tuktuk the Returned.

Whipflare

Whipflare deals 2 damage to each nonartifact creature.

Word of Seizing

Split second (As long as this spell is on the stack, players can’t cast spells or activate abilities that aren’t mana abilities.)

Untap target permanent and gain control of it until end of turn. It gains haste until end of turn.

Beastmaster Ascension

Whenever a creature you control attacks, you may put a quest counter on Beastmaster Ascension.

As long as Beastmaster Ascension has seven or more quest counters on it, creatures you control get +5/+5.

Collective Unconscious

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Desert Twister

Destroy target permanent.

Drove of Elves

Antyklątwa

Drove of Elves’s power and toughness are each equal to the number of green permanents you control.

Elvish Archdruid

Other Elf creatures you control get +1/+1.

{T}: Add {G} for each Elf you control.

Elvish Mystic

{T}: Weź {G}.

Elvish Skysweeper

{4}{G}, Sacrifice a creature: Destroy target creature with flying.

Elvish Visionary

When Elvish Visionary enters the battlefield, draw a card.

Essence Warden

Whenever another creature enters the battlefield, you gain 1 life.

Ezuri, Renegade Leader

{G}: Regenerate another target Elf.

{2}{G}{G}{G}: Elf creatures you control get +3/+3 and gain trample until end of turn.

Farhaven Elf

When Farhaven Elf enters the battlefield, you may search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Fresh Meat

Create a 3/3 green Beast creature token for each creature put into your graveyard from the battlefield this turn.

Grim Flowering

Draw a card for each creature card in your graveyard.

Harrow

As an additional cost to cast this spell, sacrifice a land.

Search your library for up to two basic land cards, put them onto the battlefield, then shuffle your library.

Hunting Triad

Create three 1/1 green Elf Warrior creature tokens.

Reinforce 3—{3}{G} ({3}{G}, Discard this card: Put three +1/+1 counters on target creature.)

Immaculate Magistrate

{T}: Put a +1/+1 counter on target creature for each Elf you control.

Imperious Perfect

Other Elf creatures you control get +1/+1.

{G}, {T}: Create a 1/1 green Elf Warrior creature token.

Joraga Warcaller

Multikicker {1}{G} (You may pay an additional {1}{G} any number of times as you cast this spell.)

Joraga Warcaller enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Other Elf creatures you control get +1/+1 for each +1/+1 counter on Joraga Warcaller.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Lys Alana Huntmaster

Whenever you cast an Elf spell, you may create a 1/1 green Elf Warrior creature token.

Masked Admirers

When Masked Admirers enters the battlefield, draw a card.

Whenever you cast a creature spell, you may pay {G}{G}. If you do, return Masked Admirers from your graveyard to your hand.

Overrun

Creatures you control get +3/+3 and gain trample until end of turn.

Overwhelming Stampede

Until end of turn, creatures you control gain trample and get +X/+X, where X is the greatest power among creatures you control.

Praetor's Counsel

Return all cards from your graveyard to your hand. Exile Praetor’s Counsel. You have no maximum hand size for the rest of the game.

Priest of Titania

{T}: Add {G} for each Elf on the battlefield.

Primordial Sage

Whenever you cast a creature spell, you may draw a card.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may create a 4/4 green Beast creature token.

Reclamation Sage

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Silklash Spider

Zasięg

{X}{G}{G}: Silklash Spider deals X damage to each creature with flying.

Soul of the Harvest

Tratowanie

Ilekroć inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Sylvan Ranger

When Sylvan Ranger enters the battlefield, you may search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Sylvan Safekeeper

Sacrifice a land: Target creature you control gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Terastodon

When Terastodon enters the battlefield, you may destroy up to three target noncreature permanents. For each permanent put into a graveyard this way, its controller creates a 3/3 green Elephant creature token.

Thornweald Archer

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Timberwatch Elf

{T}: Target creature gets +X/+X until end of turn, where X is the number of Elves on the battlefield.

Titania's Chosen

Whenever a player casts a green spell, put a +1/+1 counter on Titania’s Chosen.

Tornado Elemental

When Tornado Elemental enters the battlefield, it deals 6 damage to each creature with flying.

You may have Tornado Elemental assign its combat damage as though it weren’t blocked.

Wellwisher

{T}: You gain 1 life for each Elf on the battlefield.

Whirlwind

Destroy all creatures with flying.

Wolfbriar Elemental

Multikicker {G} (You may pay an additional {G} any number of times as you cast this spell.)

When Wolfbriar Elemental enters the battlefield, create a 2/2 green Wolf creature token for each time it was kicked.

Wood Elves

When Wood Elves enters the battlefield, search your library for a Forest card and put that card onto the battlefield. Then shuffle your library.

Wren's Run Packmaster

Champion an Elf (When this creature enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another Elf you control. When this creature leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

{2}{G}: Create a 2/2 green Wolf creature token.

Wolves you control have deathtouch.

Argentum Armor

Equipped creature gets +6/+6.

Whenever equipped creature attacks, destroy target permanent.

Equip {6}

Bonehoard

Living weapon (When this Equipment enters the battlefield, create a 0/0 black Germ creature token, then attach this to it.)

Equipped creature gets +X/+X, where X is the number of creature cards in all graveyards.

Wyposaż {2}

Bosh, Iron Golem

Tratowanie

{3}{R}, Sacrifice an artifact: Bosh, Iron Golem deals damage equal to the sacrificed artifact’s converted mana cost to any target.

Bottle Gnomes

Sacrifice Bottle Gnomes: You gain 3 life.

Burnished Hart

{3}, poświęć Burnished Hart: Poszukaj w twojej bibliotece najwyżej dwie karty zwykłych lądów, umieść je na polu walki przekręcone, a następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Caged Sun

As Caged Sun enters the battlefield, choose a color.

Creatures you control of the chosen color get +1/+1.

Whenever a land’s ability causes you to add one or more mana of the chosen color, add one additional mana of that color.

Cathodion

When Cathodion dies, add {C}{C}{C}.

Charcoal Diamond

Charcoal Diamond enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B}.

Dreamstone Hedron

{T}: Add {C}{C}{C}.

{3}, {T}, Sacrifice Dreamstone Hedron: Draw three cards.

Emerald Medallion

Green spells you cast cost {1} less to cast.

Epochrasite

Epochrasite enters the battlefield with three +1/+1 counters on it if you didn’t cast it from your hand.

When Epochrasite dies, exile it with three time counters on it and it gains suspend. (At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast this card without paying its mana cost. It has haste.)

Everflowing Chalice

Multikicker {2} (You may pay an additional {2} any number of times as you cast this spell.)

Everflowing Chalice enters the battlefield with a charge counter on it for each time it was kicked.

{T}: Add {C} for each charge counter on Everflowing Chalice.

Fire Diamond

Fire Diamond enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

Ichor Wellspring

When Ichor Wellspring enters the battlefield or is put into a graveyard from the battlefield, draw a card.

Jalum Tome

{2}, {T}: Dobierz kartę, następnie odrzuć kartę.

Jet Medallion

Black spells you cast cost {1} less to cast.

Junk Diver

Latanie

When Junk Diver dies, return another target artifact card from your graveyard to your hand.

Lashwrithe

Living weapon (When this Equipment enters the battlefield, create a 0/0 black Germ creature token, then attach this to it.)

Equipped creature gets +1/+1 for each Swamp you control.

Equip {B/P}{B/P} ({B/P} can be paid with either {B} or 2 life.)

Liquimetal Coating

{T}: Target permanent becomes an artifact in addition to its other types until end of turn.

Loxodon Warhammer

Equipped creature gets +3/+0 and has trample and lifelink.

Wyposaż {3}

Marble Diamond

Marble Diamond enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W}.

Mask of Memory

Whenever equipped creature deals combat damage to a player, you may draw two cards. If you do, discard a card.

Wyposaż {1}

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice Mind Stone: Draw a card.

Moonsilver Spear

Equipped creature has first strike.

Whenever equipped creature attacks, create a 4/4 white Angel creature token with flying.

Equip {4}

Moss Diamond

Moss Diamond enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

Mycosynth Wellspring

When Mycosynth Wellspring enters the battlefield or is put into a graveyard from the battlefield, you may search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.

Myr Battlesphere

When Myr Battlesphere enters the battlefield, create four 1/1 colorless Myr artifact creature tokens.

Whenever Myr Battlesphere attacks, you may tap X untapped Myr you control. If you do, Myr Battlesphere gets +X/+0 until end of turn and deals X damage to the player or planeswalker it’s attacking.

Myr Retriever

When Myr Retriever dies, return another target artifact card from your graveyard to your hand.

Myr Sire

When Myr Sire dies, create a 1/1 colorless Myr artifact creature token.

Nevinyrral's Disk

Nevinyrral’s Disk enters the battlefield tapped.

{1}, {T}: Destroy all artifacts, creatures, and enchantments.

Palladium Myr

{T}: Add {C}{C}.

Panic Spellbomb

{T}, Sacrifice Panic Spellbomb: Target creature can’t block this turn.

When Panic Spellbomb is put into a graveyard from the battlefield, you may pay {R}. If you do, draw a card.

Pearl Medallion

White spells you cast cost {1} less to cast.

Pentavus

Pentavus enters the battlefield with five +1/+1 counters on it.

{1}, Remove a +1/+1 counter from Pentavus: Create a 1/1 colorless Pentavite artifact creature token with flying.

{1}, Sacrifice a Pentavite: Put a +1/+1 counter on Pentavus.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, następnie ujawnij ją, umieść w twojej ręce i przetasuj twoją bibliotekę.

Predator, Flagship

{2}: Target creature gains flying until end of turn.

{5}, {T}: Destroy target creature with flying.

Pristine Talisman

{T}: Add {C}. You gain 1 life.

Ruby Medallion

Red spells you cast cost {1} less to cast.

Sapphire Medallion

Blue spells you cast cost {1} less to cast.

Seer's Sundial

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may pay {2}. If you do, draw a card.

Skullclamp

Equipped creature gets +1/-1.

Whenever equipped creature dies, draw two cards.

Wyposaż {1}

Sky Diamond

Sky Diamond enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U}.

Sol Ring

{T}: Add {C}{C}.

Solemn Simulacrum

When Solemn Simulacrum enters the battlefield, you may search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

When Solemn Simulacrum dies, you may draw a card.

Spine of Ish Sah

When Spine of Ish Sah enters the battlefield, destroy target permanent.

When Spine of Ish Sah is put into a graveyard from the battlefield, return Spine of Ish Sah to its owner’s hand.

Steel Hellkite

Latanie

{2}: Steel Hellkite gets +1/+0 until end of turn.

{X}: Destroy each nonland permanent with converted mana cost X whose controller was dealt combat damage by Steel Hellkite this turn. Activate this ability only once each turn.

Strata Scythe

Imprint — When Strata Scythe enters the battlefield, search your library for a land card, exile it, then shuffle your library.

Equipped creature gets +1/+1 for each land on the battlefield with the same name as the exiled card.

Wyposaż {3}

Swiftfoot Boots

Equipped creature has hexproof and haste.

Wyposaż {1}

Sword of Vengeance

Equipped creature gets +2/+0 and has first strike, vigilance, trample, and haste.

Wyposaż {3}

Thran Dynamo

{T}: Add {C}{C}{C}.

Tormod's Crypt

{T}, Sacrifice Tormod’s Crypt: Exile all cards from target player’s graveyard.

Trading Post

{1}, {T}, Discard a card: You gain 4 life.

{1}, {T}, Pay 1 life: Create a 0/1 white Goat creature token.

{1}, {T}, Sacrifice a creature: Return target artifact card from your graveyard to your hand.

{1}, {T}, Sacrifice an artifact: Draw a card.

Ur-Golem's Eye

{T}: Add {C}{C}.

Wayfarer's Bauble

{2}, {T}, Sacrifice Wayfarer’s Bauble: Search your library for a basic land card and put that card onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Worn Powerstone

Worn Powerstone enters the battlefield tapped.

{T}: Add {C}{C}.

Wurmcoil Engine

Dotyk śmierci, więź życia

When Wurmcoil Engine dies, create a 3/3 colorless Wurm artifact creature token with deathtouch and a 3/3 colorless Wurm artifact creature token with lifelink.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bojuka Bog

Bojuka Bog wchodzi na pole walki przekręcony.

When Bojuka Bog enters the battlefield, exile all cards from target player’s graveyard.

{T}: Weź {B}.

Buried Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, Sacrifice Buried Ruin: Return target artifact card from your graveyard to your hand.

Coral Atoll

Coral Atoll enters the battlefield tapped.

When Coral Atoll enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Island you control to its owner’s hand.

{T}: Add {C}{U}.

Crypt of Agadeem

Crypt of Agadeem enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B}.

{2}, {T}: Add {B} for each black creature card in your graveyard.

Crystal Vein

{T}: Weź {C}.

{T}, Sacrifice Crystal Vein: Add {C}{C}.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

Dormant Volcano

Dormant Volcano enters the battlefield tapped.

When Dormant Volcano enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Mountain you control to its owner’s hand.

{T}: Add {C}{R}.

Drifting Meadow

Drifting Meadow enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Emeria, the Sky Ruin

Emeria, the Sky Ruin enters the battlefield tapped.

At the beginning of your upkeep, if you control seven or more Plains, you may return target creature card from your graveyard to the battlefield.

{T}: Weź {W}.

Everglades

Everglades enters the battlefield tapped.

When Everglades enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Swamp you control to its owner’s hand.

{T}: Add {C}{B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Poszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Gargoyle Castle

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}, Sacrifice Gargoyle Castle: Create a 3/4 colorless Gargoyle artifact creature token with flying.

Ghost Quarter

{T}: Weź {C}.

{T}, Sacrifice Ghost Quarter: Destroy target land. Its controller may search their library for a basic land card, put it onto the battlefield, then shuffle their library.

Great Furnace

{T}: Weź {R}.

Haunted Fengraf

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}, Sacrifice Haunted Fengraf: Return a creature card at random from your graveyard to your hand.

Havenwood Battleground

Havenwood Battleground enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

{T}, Sacrifice Havenwood Battleground: Add {G}{G}.

Jungle Basin

Jungle Basin enters the battlefield tapped.

When Jungle Basin enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Forest you control to its owner’s hand.

{T}: Add {C}{G}.

Karoo

Karoo enters the battlefield tapped.

When Karoo enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Plains you control to its owner’s hand.

{T}: Add {C}{W}.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Oran-Rief, the Vastwood

Oran-Rief, the Vastwood enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

{T}: Put a +1/+1 counter on each green creature that entered the battlefield this turn.

Phyrexia's Core

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice an artifact: You gain 1 life.

Polluted Mire

Polluted Mire enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Remote Isle

Remote Isle enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Slippery Karst

Slippery Karst enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Smoldering Crater

Smoldering Crater enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Tectonic Edge

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice Tectonic Edge: Destroy target nonbasic land. Activate this ability only if an opponent controls four or more lands.

Temple of the False God

{T}: Add {C}{C}. Activate this ability only if you control five or more lands.

Terramorphic Expanse

{T}, Sacrifice Terramorphic Expanse: Search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Zoetic Cavern

{T}: Weź {C}.

Przemiana {2} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)