Commander 2014

Angel of the Dire Hour

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli rzuciłeś go z twojej ręki, wygnaj wszystkie atakujące stwory.

Angelic Field Marshal

Latanie

Porucznik — O ile władasz swoim dowódcą, niniejszy stwór dostaje +2/+2 oraz stwory pod twoim władaniem mają czujność.

Benevolent Offering

Wybierz przeciwnika. Ty oraz ów gracz tworzycie po trzy żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Wybierz przeciwnika. Ty zyskaj 2 życia za każdego stwora pod twoim władaniem, a ów gracz zyskuje 2 życia za każdego stwora pod jego władaniem.

Comeuppance

Prevent all damage that would be dealt to you and planeswalkers you control this turn by sources you don’t control. If damage from a creature source is prevented this way, Comeuppance deals that much damage to that creature. If damage from a noncreature source is prevented this way, Comeuppance deals that much damage to the source’s controller.

Containment Priest

Błysk

Jeśli nieżetonowy stwór miałby wejść na pole bitwy, a nie został rzucony, zamiast tego wygnaj go.

Deploy to the Front

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1, gdzie X jest liczbą stworów na polu bitwy.

Fell the Mighty

Zniszcz wszystkie stwory z siłą większą niż siła wskazanego stwora.

Hallowed Spiritkeeper

Czujność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz X żetonów białego stwora Duch 1/1 z lataniem, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu.

Jazal Goldmane

Pierwszy cios

{3}{W}{W}: Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +X/+X, gdzie X jest liczbą atakujących stworów.

Nahiri, the Lithomancer

+2: Stwórz żeton białego stwora Kor Piechur 1/1. Możesz dołączyć do niego jedno Wyposażenie pod twoim władaniem.

–2: Możesz umieścić na polu bitwy kartę Wyposażenia z twojej ręki lub cmentarza.

–10: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktu Wyposażenie o nazwie Stoneforged Blade. Ma niezniszczalność, „Wyposażony stwór dostaje +5/+5 i ma podwójny cios” oraz wyposaż {0}.

Ten wędrowiec może być twoim dowódcą.

Aether Gale

Przywróć sześć wskazanych nie-lądowych bytów do rąk ich właścicieli.

Breaching Leviathan

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został przez ciebie rzucony z twojej ręki, przekręć wszystkie nie-niebieskie stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższych krokach odkręcania swoich władców.

Domineering Will

Target player gains control of up to three target nonattacking creatures until end of turn. Untap those creatures. They block this turn if able.

Dulcet Sirens

{U}, {T}: Target creature attacks target opponent this turn if able.

Przemiana {U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Intellectual Offering

Choose an opponent. You and that player each draw three cards.

Choose an opponent. Untap all nonland permanents you control and all nonland permanents that player controls.

Reef Worm

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton niebieskiego stwora Ryba 3/3 z „Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton niebieskiego stwora Wieloryb 6/6 z «Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton niebieskiego stwora Kraken 9/9.»”

Stitcher Geralf

{2}{U}, {T}: Each player mills three cards. Exile up to two creature cards put into graveyards this way. Create an X/X blue Zombie creature token, where X is the total power of the cards exiled this way.

Stormsurge Kraken

Antyklątwa

Lieutenant — As long as you control your commander, Stormsurge Kraken gets +2/+2 and has „Whenever Stormsurge Kraken becomes blocked, you may draw two cards.”

Teferi, Temporal Archmage

+1: Look at the top two cards of your library. Put one of them into your hand and the other on the bottom of your library.

−1: Untap up to four target permanents.

−10: You get an emblem with „You may activate loyalty abilities of planeswalkers you control on any player’s turn any time you could cast an instant.”

Teferi, Temporal Archmage can be your commander.

Well of Ideas

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Na początku kroku dobierania każdego innego gracza, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Na początku twojego kroku dobieranie, dobierz dwie dodatkowe karty.

Demon of Wailing Agonies

Latanie

Lieutenant — As long as you control your commander, Demon of Wailing Agonies gets +2/+2 and has „Whenever Demon of Wailing Agonies deals combat damage to a player, that player sacrifices a creature.”

Flesh Carver

Zastraszenie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

{1}{B}, Sacrifice another creature: Put two +1/+1 counters on Flesh Carver.

When Flesh Carver dies, create an X/X black Horror creature token, where X is Flesh Carver’s power.

Ghoulcaller Gisa

{B}, {T}, poświęć innego stwora: Stwórz X żetonów czarnego stwora Zombi 2/2, gdzie X jest siłą poświęconego stwora.

Infernal Offering

Wybierz przeciwnika. Ty oraz ów gracz poświęcacie po stworze. Każdy gracz, który poświęcił stwora w ten sposób dobiera dwie karty.

Wybierz przeciwnika. Przywróć kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy, po czym ów gracz przywraca kartę stwora ze swojego cmentarza na pole bitwy.

Malicious Affliction

Okropność — Kiedy rzucisz ten czar, jeśli w tej turze umarł stwór, możesz skopiować ten czar i możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Necromantic Selection

Zniszcz wszystkie stwory, po czym przywróć na pole bitwy pod twoim władaniem kartę stwora umieszczoną w ten sposób w cmentarzu. Jest ona dodatkowo Zombi oprócz swoich innych typów. Wygnaj ten czar.

Ob Nixilis of the Black Oath

+2: Each opponent loses 1 life. You gain life equal to the life lost this way.

−2: Create a 5/5 black Demon creature token with flying. You lose 2 life.

−8: You get an emblem with „{1}{B}, Sacrifice a creature: You gain X life and draw X cards, where X is the sacrificed creature’s power.”

Ob Nixilis of the Black Oath can be your commander.

Overseer of the Damned

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora.

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod władaniem przeciwnika, stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Raving Dead

Dotyk śmierci

At the beginning of combat on your turn, choose an opponent at random. Raving Dead attacks that player this combat if able.

Whenever Raving Dead deals combat damage to a player, that player loses half their life, rounded down.

Spoils of Blood

Create an X/X black Horror creature token, where X is the number of creatures that died this turn.

Wake the Dead

Cast this spell only during combat on an opponent’s turn.

Return X target creature cards from your graveyard to the battlefield. Sacrifice those creatures at the beginning of the next end step.

Bitter Feud

As Bitter Feud enters the battlefield, choose two players.

If a source controlled by one of the chosen players would deal damage to the other chosen player or a permanent that player controls, that source deals double that damage to that player or permanent instead.

Daretti, Scrap Savant

+2: Odrzuć co najwyżej dwie karty, po czym dobierz tyle samo kart.

–2: Poświęć artefakt. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

–10: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć artefakt trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, przywróć ową kartę na pole bitwy na początku najbliższego kroku końcowego.”

Ten wędrowiec może być twoim dowódcą.

Dualcaster Mage

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Feldon of the Third Path

{2}{R}, {T}: Stwórz żeton będący kopią wskazanej karty stwora w twoim cmentarzu, ale jest on artefaktem oprócz swoich pozostałych typów. Zyskuje on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Impact Resonance

Impact Resonance deals X damage divided as you choose among any number of target creatures, where X is the greatest amount of damage dealt by a source to a permanent or player this turn.

Incite Rebellion

For each player, Incite Rebellion deals damage to that player and each creature that player controls equal to the number of creatures they control.

Scrap Mastery

Each player exiles all artifact cards from their graveyard, then sacrifices all artifacts they control, then puts all cards they exiled this way onto the battlefield.

Tyrant's Familiar

Latanie, pośpiech

Porucznik — O ile władasz swoim dowódcą, ten stwór dostaje +2/+2 i ma „Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje on wskazanemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza 7 obrażeń.”

Volcanic Offering

Destroy target nonbasic land you don’t control and target nonbasic land of an opponent’s choice you don’t control.

Volcanic Offering deals 7 damage to target creature you don’t control and 7 damage to target creature of an opponent’s choice you don’t control.

Warmonger Hellkite

Latanie

Wszystkie stwory atakują w każdej potyczce jeśli mogą.

{1}{R}: Atakujące stwory dostają do końca tury +1/+0.

Creeperhulk

Tratowanie

{1}{G}: Do końca tury wskazany stwór pod twoim władaniem ma bazową siłę i wytrzymałość 5/5 oraz zyskuje tratowanie.

Freyalise, Llanowar's Fury

+2: Create a 1/1 green Elf Druid creature token with „{T}: Add {G}.”

−2: Destroy target artifact or enchantment.

−6: Draw a card for each green creature you control.

Freyalise, Llanowar’s Fury can be your commander.

Grave Sifter

When Grave Sifter enters the battlefield, each player chooses a creature type and returns any number of cards of that type from their graveyard to their hand.

Lifeblood Hydra

Tratowanie

Lifeblood Hydra enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

When Lifeblood Hydra dies, you gain life and draw cards equal to its power.

Siege Behemoth

Antyklątwa

As long as Siege Behemoth is attacking, for each creature you control, you may have that creature assign its combat damage as though it weren’t blocked.

Song of the Dryads

Zaurocz byt

Enchanted permanent is a colorless Forest land.

Sylvan Offering

Choose an opponent. You and that player each create an X/X green Treefolk creature token.

Choose an opponent. You and that player each create X 1/1 green Elf Warrior creature tokens.

Thunderfoot Baloth

Tratowanie

Porucznik — O ile władasz swoim dowódcą, ten stwór dostaje +2/+2 i wszystkie inne stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2 i mają tratowanie.

Titania, Protector of Argoth

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Kiedy ląd pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak 5/3.

Wave of Vitriol

Każdy gracz poświęca wszystkie artefakty, uroki i niebazowe lądy pod swoim władaniem. Za każdy ląd poświęcony w ten sposób, jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę lądy i umieścić ją przekręconą na polu bitwy. Następnie każdy gracz, który przeszukał w ten sposób swoją bibliotekę, tasuje.

Wolfcaller's Howl

At the beginning of your upkeep, create X 2/2 green Wolf creature tokens, where X is the number of your opponents with four or more cards in hand.

Assault Suit

Wyposażony stwór dostaje +2/+2, ma pośpiech, nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem i nie może zostać poświęcony.

Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, możesz zdecydować, że ów gracz zyska do końca tury władanie nad wyposażonym stworem. Jeśli tak zrobisz, odkręć go.

Wyposaż {3}

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Crown of Doom

Whenever a creature attacks you or a planeswalker you control, it gets +2/+0 until end of turn.

{2}: Target player other than Crown of Doom’s owner gains control of it. Activate only during your turn.

Loreseeker's Stone

{3}, {T}: Draw three cards. This ability costs {1} more to activate for each card in your hand.

Masterwork of Ingenuity

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia któregokolwiek Wyposażenia na polu bitwy.

Unstable Obelisk

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany byt.

Arcane Lighthouse

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Until end of turn, creatures your opponents control lose hexproof and shroud and can’t have hexproof or shroud.

Flamekin Village

As Flamekin Village enters the battlefield, you may reveal an Elemental card from your hand. If you don’t, Flamekin Village enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

{R}, {T}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Artisan of Kozilek

Kiedy rzucisz ten czar, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa byty.)

Adarkar Valkyrie

Latanie, czujność

{T}: Kiedy wskazany stwór inny niż niniejszy stwór umrze w tej turze, przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.

Afterlife

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany. Jego władca tworzy żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Armistice

{3}{W}{W}: You draw a card and target opponent gains 3 life.

Brave the Elements

Wybierz kolor. Białe stwory pod twoim władaniem zyskują ochronę przed owym kolorem do końca tury.

Cathars' Crusade

Ilekroć stwór wchodzi na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Celestial Crusader

Błysk

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Latanie

Inne białe stwory dostają +1/+1.

Condemn

Umieść wskazanego atakującego stwora na spodzie biblioteki właściciela. Jego władca zyskuje tyle żyć, ile miał wytrzymałości.

Decree of Justice

Stwórz X żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1.

Flickerwisp

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany byt. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Geist-Honored Monk

Czujność

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Gift of Estates

Jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty Równiny, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Grand Abolisher

Podczas twojej tury twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności artefaktów, stworów lub uroków.

Kemba, Kha Regent

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton białego stwora Kot 2/2 za każde Wyposażenie dołączone do niniejszego stwora.

Kor Sanctifiers

Podbicie {W} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {W}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Marshal's Anthem

Wielopodbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{W}.)

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć co najwyżej X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na pole bitwy, gdzie X jest liczbą podbić tego uroku.

Martial Coup

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1. Jeśli X jest co najmniej 5, zniszcz wszystkie inne stwory.

Mentor of the Meek

Ilekroć inny stwór o sile 2 lub mniejszej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Midnight Haunting

Stwórz dwa żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Mobilization

Piechurzy mają czujność.

{2}{W}: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Nomads' Assembly

Stwórz żeton białego stwora Kor Piechur 1/1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Oblation

Właściciel wskazanego nielądowego byty wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym dobiera dwie karty.

Requiem Angel

Latanie

Ilekroć umrze inny stwór bez typu Duch pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Return to Dust

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, możesz wygnać co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Sacred Mesa

At the beginning of your upkeep, sacrifice Sacred Mesa unless you sacrifice a Pegasus.

{1}{W}: Stwórz żeton białego stwora Pegaz 1/1 z lataniem.

Serra Avatar

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie twoich żyć.

Kiedy ta karta trafi skądkolwiek do cmentarza, wtasuj ją do biblioteki właściciela.

Silverblade Paladin

Więź dusz (Możesz sparować tego stwora z innym niesparowanym stworem gdy którykolwiek wejdzie na pole bitwy. Pozostają parą dopóki władasz oboma.)

O ile ten stwór jest sparowany z innym stworem, oba mają podwójny cios.

Skyhunter Skirmisher

Latanie, podwójny cios

Spectral Procession

Stwórz trzy żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Sun Titan

Czujność

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszy z twojego cmentarza na pole bitwy.

Sunblast Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wszystkie przekręcone stwory.

True Conviction

Stwory pod twoim władaniem mają podwójny cios i wieź życia.

Twilight Shepherd

Latanie, czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć do twojej ręki wszystkie karty z twojego cmentarza, które trafiły tam z pola bitwy w tej turze.

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

White Sun's Zenith

Stwórz X żetonów białego stwora Kot 2/2. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Whitemane Lion

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Wing Shards

Wskazany gracz poświęca atakującego stwora.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Azure Mage

{3}{U}: Dobierz kartę.

Brine Elemental

Przemiana {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, każdy przeciwnik pomija swój najbliższy krok odkręcania.

Cackling Counterpart

Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wspomnienie {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Call to Mind

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Compulsive Research

Wskazany gracz dobiera trzy karty. Następnie ów gracz odrzuca dwie karty, chyba że odrzuci kartę lądu.

Concentrate

Dobierz trzy karty.

Cyclonic Rift

Przywróć wskazany nie-lądowy byt poza twoim władaniem do ręki właściciela.

Przeciążenie {6}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Deep-Sea Kraken

Ten stwór nie może być blokowany.

Zawieszenie 9—{2}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{U} i wygnać ją z dziewięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, jeśli ta karta jest zawieszona, usuń z niej znacznik czasu.

Dismiss

Skontruj wskazany czar.

Dobierz kartę.

Distorting Wake

Return X target nonland permanents to their owners» hands.

Exclude

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Fathom Seer

Przemiana—Przywróć dwie Wyspy pod twoim władaniem do ręki właściciela. (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, dobierz dwie karty.

Fog Bank

Obronność, latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi i przez tego stwora.

Fool's Demise

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Kiedy ta karta trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć ją do ręki właściciela.

Frost Titan

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj ów czar lub zdolność, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, przekręć wskazany byt. Nie odkręci się on w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Hoverguard Sweepers

Latanie

When Hoverguard Sweepers enters the battlefield, you may return up to two target creatures to their owners» hands.

Infinite Reflection

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy dołączony do stwora, każdy inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem staje się kopią owego stwora.

Nieżetonowe stwory pod twoim władaniem wchodzą na pole bitwy jako kopia zauroczonego stwora.

Into the Roil

Podbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{U}.)

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela. Jeśli ten czar został podbity, dobierz kartę.

Ixidron

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, zakryj wszystkie inne nieżetonowe stwory. (Są stworami 2/2.)

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie zakrytych stworów na polu bitwy.

Lorthos, the Tidemaker

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {8}. Jeśli tak zrobisz, przekręć co najwyżej osiem wskazanych bytów. Owe byty nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swoich władców.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Phyrexian Ingester

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazanego nieżetonowego stwora.

Ten stwór dostaje +X/+Y, gdzie X jest siłą wygnanej karty, a Y jej wytrzymałością.

Pongify

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być regenerowany. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Małpa 3/3.

Riptide Survivor

Morph {1}{U}{U} (You may cast this card face down as a 2/2 creature for {3}. Turn it face up any time for its morph cost.)

When Riptide Survivor is turned face up, discard two cards, then draw three cards.

Rite of Replication

Podbicie {5} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {5}.)

Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego stwórz pięć takich żetonów.

Rush of Knowledge

Dobierz tyle kart, ile wynosi największy skrót many spośród bytów pod twoim władaniem.

Sea Gate Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałą na spodzie twojej biblioteki.

Shaper Parasite

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/-2 lub -2/+2.

Sphinx of Jwar Isle

Latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Sphinx of Magosi

Latanie

{2}{U}: Dobierz kartę, po czym umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Sphinx of Uthuun

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik dzieli owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Stroke of Genius

Wskazany gracz dobiera X kart.

Turn to Frog

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i staje się niebieską Żabą o bazowych sile i wytrzymałości 1/1.

Willbender

Przemiana {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, zmień wskazanie wskazanego czaru lub zdolności na wskazany pojedynczy cel.

Abyssal Persecutor

Latanie, tratowanie

Nie możesz wygrać gry, a twoi przeciwnicy nie mogą przegrać gry.

Aether Snap

Remove all counters from all permanents and exile all tokens.

Annihilate

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Dobierz kartę.

Bad Moon

Czarne stwory dostają +1/+1.

Black Sun's Zenith

Umieść po X znaczników -1/-1 na każdym stworze. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Bloodgift Demon

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, wskazany gracz dobiera kartę i traci 1 życie.

Butcher of Malakir

Latanie

Ilekroć umrze ten lub inny stwór pod twoim władaniem, każdy przeciwnik poświęca stwora.

Crypt Ghast

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Ilekroć przekręcisz Bagno pobierając manę, weź dodatkowo {B}.

Disciple of Bolas

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć innego stwora. Zyskaj X żyć i dobierz X kart, gdzie X jest siłą owego stwora.

Drana, Kalastria Bloodchief

Latanie

{X}{B}{B}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -0/-X, a ten stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Dread Return

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wspomnienie—Poświęć trzy stwory. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Dregs of Sorrow

Zniszcz X wskazanych nieczarnych stworów. Dobierz X kart.

Evernight Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Grave Titan

Dotyk śmierci

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Gray Merchant of Asphodel

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik traci po X żyć, gdzie X jest twoim kultem czarnego. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób. (Każdy symbol {B} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czarnego.)

Liliana's Reaver

Dotyk śmierci

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę, a ty stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Magus of the Coffers

{2}, {T}: Weź {B} za każde Bagno pod twoim władaniem.

Morkrut Banshee

Okropność — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze umarł stwór, wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Mutilate

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1 za każde Bagno pod twoim władaniem.

Nantuko Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Nekrataal

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Ów stwór nie może zregenerować.

Pestilence Demon

Latanie

{B}: Ten stwór zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Phyrexian Gargantua

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Pontiff of Blight

Wymuszenie (Ilekroć rzucisz czar, możesz zapłacić {(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, każdy z przeciwników traci po 1 życiu, a ty zyskaj tyle samo żyć.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają wymuszenie. (Jeśli stwór ma wiele wymuszeń, każde wyzwalane jest osobno.)

Profane Command

Wybierz dwie —

  • Wskazany gracz traci X żyć.

  • Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

  • Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X.

  • Co najwyżej X wskazanych stworów do końca tury zyskuje postrach. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Promise of Power

Wybierz jedno —

  • Dobierz pięć kart i strać 5 żyć.

  • Stwórz żeton czarnego stwora Smok X/X z lataniem, gdzie X jest liczbą kart w twojej ręce.

Splątanie {4} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Read the Bones

Wróż 2, po czym dobierz dwie karty. Strać 2 życia.

Reaper from the Abyss

Latanie

Okropność — Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, zniszcz wskazanego stwora bez typu Demon.

Shriekmaw

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nie-czarnego stwora.

Przyzwanie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Sign in Blood

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Skeletal Scrying

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — wygnaj X kart z twojego cmentarza.

Dobierz X kart i strać X żyć.

Skirsdag High Priest

Okropność — {T}, przekręć dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem: Stwórz żeton czarnego stwora Demon 5/5 z lataniem. Możesz aktywować tylko jeśli w tej turze umarł stwór.

Sudden Spoiling

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Do końca tury stwory pod władaniem wskazanego gracza tracą wszystkie zdolności i mają bazowe siłę i wytrzymałość 0/2.

Syphon Mind

Każdy inny gracz odrzuca kartę. Dobierz kartę za każdą kartę odrzuconą w ten sposób.

Tendrils of Corruption

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą Bagien pod twoim władaniem.

Tragic Slip

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Okropność — Ów stwór zamiast tego do końca tury dostaje -13/-13 jeśli w tej turze umarł stwór.

Vampire Hexmage

Pierwszy cios

Poświęć tego stwora: Usuń wszystkie znaczniki ze wskazanego bytu.

Victimize

Wskaż dwie karty stworów w twoim cmentarzu. Poświęć stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć wybrane karty przekręcone na pole bitwy.

Xathrid Demon

Latanie, tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora innego niż niniejszy, po czym każdy przeciwnik traci po tyle żyć, ile siły miał poświęcony stwór. Jeśli nie możesz poświęcić stwora, przekręć niniejszego stwora i strać 7 żyć.

Beetleback Chief

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Blasphemous Act

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora na polu bitwy.

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 13 obrażeń.

Bogardan Hellkite

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje 5 obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Chaos Warp

Właściciel wskazanego bytu wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli to karta bytu, umieszcza ją na polu bitwy.

Faithless Looting

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Flametongue Kavu

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Goblin Welder

{T}: Choose target artifact a player controls and target artifact card in that player’s graveyard. If both targets are still legal as this ability resolves, that player simultaneously sacrifices the artifact and returns the artifact card to the battlefield.

Hoard-Smelter Dragon

Latanie

{3}{R}: Zniszcz wskazany artefakt. Ten stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest skrótem many owego artefaktu.

Ingot Chewer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Przyzwanie {R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Magmaquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania oraz każdemu wędrowcowi po X obrażeń.

Spitebellows

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi 6 obrażeń.

Przyzwanie {1}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Starstorm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Tuktuk the Explorer

Pośpiech

Kiedy ten stwór umrze, stwórz legendarny żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Goblin Golem 5/5 o nazwie Tuktuk Powrócony.

Whipflare

Ten czar zadaje każdemu nieartefaktowemu stworowi po 2 obrażenia.

Word of Seizing

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Odkręć wskazany byt i do końca tury zyskaj nad nim władanie. Do końca tury zyskuje on pośpiech.

Beastmaster Ascension

Ilekroć zaatakuje stwór pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik wyprawy na niniejszym bycie.

O ile ten byt ma co najmniej siedem znaczników wyprawy, stwory pod twoim władaniem dostają +5/+5.

Collective Unconscious

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Desert Twister

Zniszcz wskazany byt.

Drove of Elves

Antyklątwa

Drove of Elves’s power and toughness are each equal to the number of green permanents you control.

Elvish Archdruid

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Weź {G} za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Elvish Mystic

{T}: Weź {G}.

Elvish Skysweeper

{4}{G}, poświęć stwora: Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Elvish Visionary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Essence Warden

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

Ezuri, Renegade Leader

{G}: Zregeneruj innego wskazanego Elfa.

{2}{G}{G}{G}: Elfy pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Farhaven Elf

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fresh Meat

Stwórz tyle żetonów zielonego stwora Bestia 3/3, ile stworów zostało w tej turze umieszczonych z pola bitwy w twoim cmentarzu.

Grim Flowering

Dobierz kartę za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Hunting Triad

Create three 1/1 green Elf Warrior creature tokens.

Wzmacnianie 3—{3}{G} ({3}{G}, odrzuć tę kartę: Umieść trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.)

Immaculate Magistrate

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Imperious Perfect

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{G}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Joraga Warcaller

Wielopodbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowe {1}{G} dowolną liczbę razy.)

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdy znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Lys Alana Huntmaster

Ilekroć rzucisz czar Elfa, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Masked Admirers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {G}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Overrun

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Overwhelming Stampede

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie i dostają +X/+X, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem.

Praetor's Counsel

Przywróć wszystkie karty z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj ten czar. Do końca gry nie masz limitu kart w ręce.

Priest of Titania

{T}: Add {G} for each Elf on the battlefield.

Primordial Sage

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz dobrać kartę.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Reclamation Sage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Silklash Spider

Zasięg

{X}{G}{G}: Ten stwór zadaje każdemu stworowi z lataniem po X obrażeń.

Soul of the Harvest

Tratowanie

Ilekroć inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Sylvan Ranger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Sylvan Safekeeper

Sacrifice a land: Target creature you control gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Terastodon

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć co najwyżej trzy wskazane nie-stworowe peranenty. Za każdy byt umieszczony w cmentarzu w ten sposób, jego władca tworzy żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Thornweald Archer

Zasięg, dotyk śmierci

Timberwatch Elf

{T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą Elfów na polu bitwy.

Titania's Chosen

Whenever a player casts a green spell, put a +1/+1 counter on Titania’s Chosen.

Tornado Elemental

When Tornado Elemental enters the battlefield, it deals 6 damage to each creature with flying.

You may have Tornado Elemental assign its combat damage as though it weren’t blocked.

Wellwisher

{T}: You gain 1 life for each Elf on the battlefield.

Whirlwind

Zniszcz wszystkie stwory mające latanie.

Wolfbriar Elemental

Wielopodbicie {G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {G}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Wilk 2/2, ile razy został on podbity.

Wood Elves

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Wren's Run Packmaster

Champion an Elf (When this creature enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another Elf you control. When this creature leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)

{2}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Wolves you control have deathtouch.

Argentum Armor

Wyposażony stwór dostaje +6/+6.

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, zniszcz wskazany byt.

Wyposaż {6}

Bonehoard

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą kart stworów we wszystkich cmentarzach.

Wyposaż {2}

Bosh, Iron Golem

Tratowanie

{3}{R}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many poświęconego artefaktu.

Bottle Gnomes

Poświęć tego stwora: Zyskaj 3 życia.

Burnished Hart

{3}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Caged Sun

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Stwory wybranego koloru pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć zdolność lądu sprawia, że bierzesz jedną lub więcej many wybranego koloru, weź jedną dodatkową manę owego koloru.

Cathodion

Kiedy ten stwór umrze, weź {C}{C}{C}.

Charcoal Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Dreamstone Hedron

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz trzy karty.

Emerald Medallion

Green spells you cast cost {1} less to cast.

Epochrasite

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1 jeśli nie rzuciłeś go z twojej ręki.

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj go z trzema znacznikami czasu i zyskuje on zawieszenie. (Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć tę kartę bez płacenia kosztu jej many. Ma pośpiech.)

Everflowing Chalice

Wielopodbicie {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2} dowolną liczbę razy.)

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile razy został podbity.

{T}: Weź {C} za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Fire Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Ichor Wellspring

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy lub trafia z pola bitwy do cmentarza, dobierz kartę.

Jalum Tome

{2}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Jet Medallion

Black spells you cast cost {1} less to cast.

Junk Diver

Latanie

When Junk Diver dies, return another target artifact card from your graveyard to your hand.

Lashwrithe

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każde Bagno pod twoim władaniem.

Wyposaż {B/P}{B/P} ({B/P} można opłacić używając {B} lub 2 żyć.)

Liquimetal Coating

{T}: Wskazany byt staje się dodatkowo artefaktem oprócz swoich pozostałych typów.

Loxodon Warhammer

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Marble Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Mask of Memory

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać dwie karty. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Moonsilver Spear

Wyposażony stwór ma pierwszy cios.

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Wyposaż {4}

Moss Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Mycosynth Wellspring

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Myr Battlesphere

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz przekręcić X odkręconych Myrów pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, ten stwór do końca tury dostaje +X/+0 i zadaje atakowanemu graczowi lub wędrowcowi X obrażeń.

Myr Retriever

Kiedy ten stwór umrze, przywróć inną wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Myr Sire

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Myr 1/1.

Nevinyrral's Disk

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Palladium Myr

{T}: Weź {C}{C}.

Panic Spellbomb

{T}, poświęć ten artefakt: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {R}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Pearl Medallion

Rzucanie białych czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Pentavus

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając pięć znaczników +1/+1.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Pentawit 1/1 z lataniem.

{1}, poświęć Pentawit: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Predator, Flagship

{2}: Target creature gains flying until end of turn.

{5}, {T}: Destroy target creature with flying.

Pristine Talisman

{T}: Weź {C}. Zyskaj 1 życie.

Ruby Medallion

Red spells you cast cost {1} less to cast.

Sapphire Medallion

Rzucanie niebieskich czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Seer's Sundial

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Skullclamp

Wyposażony stwór dostaje +1/-1.

Ilekroć wyposażony stwór umrze, dobierz dwie karty.

Wyposaż {1}

Sky Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Spine of Ish Sah

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany byt.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Steel Hellkite

Latanie

{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

{X}: Zniszcz każdy nielądowy byt o skrócie many X, którego władca otrzymał w tej turze obrażenia bojowe od niniejszego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Strata Scythe

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, wygnaj ją, po czym przetasuj.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy ląd na polu bitwy mający tę samą nazwę co wygnana karta.

Wyposaż {3}

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma pośpiech i antyklątwę. (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Wyposaż {1}

Sword of Vengeance

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i ma pierwszy cios, czujność, tratowanie i pośpiech.

Wyposaż {3}

Thran Dynamo

{T}: Weź {C}{C}{C}.

Tormod's Crypt

{T}, poświęć ten artefakt: Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

Trading Post

{1}, {T}, odrzuć kartę: Zyskaj 4 życia.

{1}, {T}, zapłać 1 życie: Stwórz żeton białego stwora Koza 0/1.

{1}, {T}, poświęć stwora: Przywróć wskazany artefakt z twojego cmentarza do twojej ręki.

{1}, {T}, poświęć artefakt: Dobierz kartę.

Ur-Golem's Eye

{T}: Weź {C}{C}.

Wayfarer's Bauble

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Worn Powerstone

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}{C}.

Wurmcoil Engine

Dotyk śmierci, więź życia

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Żmij 3/3 z dotykiem śmierci oraz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Żmij 3/3 z więzią życia.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Buried Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Coral Atoll

Coral Atoll enters the battlefield tapped.

When Coral Atoll enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Island you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {C}{U}.

Crypt of Agadeem

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

{2}, {T}: Weź {B} za każdą czarną kartę stwora w twoim cmentarzu.

Crystal Vein

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {C}{C}.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

Dormant Volcano

Dormant Volcano enters the battlefield tapped.

When Dormant Volcano enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Mountain you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {C}{R}.

Drifting Meadow

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Emeria, the Sky Ruin

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej siedmioma Równinami, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Everglades

Everglades enters the battlefield tapped.

When Everglades enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Swamp you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {C}{B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Gargoyle Castle

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Gargulec 3/4 z lataniem.

Ghost Quarter

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany ląd. Jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją na polu bitwy, po czym tasuje.

Great Furnace

{T}: Weź {R}.

Haunted Fengraf

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć losową kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Havenwood Battleground

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {G}{G}.

Jungle Basin

Jungle Basin enters the battlefield tapped.

When Jungle Basin enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Forest you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {C}{G}.

Karoo

Karoo enters the battlefield tapped.

When Karoo enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Plains you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {C}{W}.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Oran-Rief, the Vastwood

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym zielonym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Phyrexia's Core

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć artefakt: Zyskaj 1 życie.

Polluted Mire

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Remote Isle

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Slippery Karst

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Smoldering Crater

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Tectonic Edge

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten byt: Zniszcz wskazany niebazowy ląd. Aktywuj tylko jeśli przeciwnik włada co najmniej czterema lądami.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Zoetic Cavern

{T}: Weź {C}.

Przemiana {2} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)