Arabian Nights

Abu Ja'far

Kiedy ten stwór umrze, zniszcz wszystkie stwory blokujące go lub blokowane przez niego. Nie mogą zostać zregenerowane.

Army of Allah

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Camel

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

As long as Camel is attacking, prevent all damage Deserts would deal to Camel and to creatures banded with Camel.

Eye for an Eye

Kiedy następnym razem źródło wybrane przez ciebie miałoby zadać obrażenia w tej turze, zamiast tego owe źródło zadaje tobie tyle samo obrażeń, a ten urok zadaje tyle samo obrażeń władcy owego źródła.

Jihad

As Jihad enters the battlefield, choose a color and an opponent.

White creatures get +2/+1 as long as the chosen player controls a nontoken permanent of the chosen color.

When the chosen player controls no nontoken permanents of the chosen color, sacrifice Jihad.

King Suleiman

{T}: Destroy target Djinn or Efreet.

Moorish Cavalry

Tratowanie

Piety

Blocking creatures get +0/+3 until end of turn.

Repentant Blacksmith

Ochrona przed czerwonym

Shahrazad

Players play a Magic subgame, using their libraries as their decks. Each player who doesn’t win the subgame loses half their life, rounded up.

War Elephant

Trample; banding (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Dandân

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Kiedy nie masz Wyspy we władaniu, poświęć tego stwora.

Fishliver Oil

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma podbój wysp. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada wyspą.)

Flying Men

Latanie

Giant Tortoise

Ten stwór dostaje +0/+3 o ile jest odkręcony.

Island Fish Jasconius

Island Fish Jasconius doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may pay {U}{U}{U}. If you do, untap Island Fish Jasconius.

Island Fish Jasconius can’t attack unless defending player controls an Island.

When you control no Islands, sacrifice Island Fish Jasconius.

Merchant Ship

Merchant Ship can’t attack unless defending player controls an Island.

Whenever Merchant Ship attacks and isn’t blocked, you gain 2 life.

When you control no Islands, sacrifice Merchant Ship.

Old Man of the Sea

You may choose not to untap Old Man of the Sea during your untap step.

{T}: Gain control of target creature with power less than or equal to Old Man of the Sea’s power for as long as Old Man of the Sea remains tapped and that creature’s power remains less than or equal to Old Man of the Sea’s power.

Serendib Djinn

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice a land. If you sacrifice an Island this way, Serendib Djinn deals 3 damage to you.

When you control no lands, sacrifice Serendib Djinn.

Serendib Efreet

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje tobie 1 obrażenie.

Sindbad

{T}: Dobierz kartę i ujawnij ją. Jeśli nie jest to karta lądu, odrzuć ją.

Unstable Mutation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Na początku kroku rozliczania władcy zauroczonego stwora, umieść znacznik -1/-1 na owym stworze.

Cuombajj Witches

{T}: Cuombajj Witches deals 1 damage to any target and 1 damage to any target of an opponent’s choice.

El-Hajjâj

Whenever El-Hajjâj deals damage, you gain that much life.

Erg Raiders

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli ten stwór nie zaatakował w tej turze, zadaje on tobie 2 obrażenia, chyba że wszedł pod twoje władanie w tej turze.

Guardian Beast

As long as Guardian Beast is untapped, noncreature artifacts you control can’t be enchanted, they have indestructible, and other players can’t gain control of them. This effect doesn’t remove Auras already attached to those artifacts.

Hasran Ogress

Whenever Hasran Ogress attacks, it deals 3 damage to you unless you pay {2}.

Junún Efreet

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Junún Efreet unless you pay {B}{B}.

Juzám Djinn

At the beginning of your upkeep, Juzám Djinn deals 1 damage to you.

Khabál Ghoul

At the beginning of each end step, put a +1/+1 counter on Khabál Ghoul for each creature that died this turn.

Oubliette

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór znika dopóki ten urok jest na polu bitwy. Przekręć owego stwora podczas znikania w ten sposób. (Aury i Ekwipunek znikają razem z nim. Zniknięte byty traktuję się tak, jakby nie istniały.)

Sorceress Queen

{T}: Target creature other than Sorceress Queen has base power and toughness 0/2 until end of turn.

Stone-Throwing Devils

Pierwszy cios

Aladdin

{1}{R}{R}, {T}: Gain control of target artifact for as long as you control Aladdin.

Ali Baba

{R}: Tap target Wall.

Ali from Cairo

Obrażenia, które miałyby zredukować twoje życia poniżej 1, zamiast tego redukują je do 1.

Bird Maiden

Latanie

Desert Nomads

Desertwalk

Prevent all damage that would be dealt to Desert Nomads by Deserts.

Hurr Jackal

{T}: Target creature can’t be regenerated this turn.

Kird Ape

Ten stwór dostaje +1/+2 o ile władasz Lasem.

Magnetic Mountain

Blue creatures don’t untap during their controllers» untap steps.

At the beginning of each player’s upkeep, that player may choose any number of tapped blue creatures they control and pay {4} for each creature chosen this way. If the player does, untap those creatures.

Mijae Djinn

Whenever Mijae Djinn attacks, flip a coin. If you lose the flip, remove Mijae Djinn from combat and tap it.

Rukh Egg

Kiedy ten stwór umrze, stwórz na początku najbliższego kroku końcowego żeton czerwonego stwora Ptak 4/4 z lataniem.

Ydwen Efreet

Whenever Ydwen Efreet blocks, flip a coin. If you lose the flip, remove Ydwen Efreet from combat and it can’t block this turn. Creatures it was blocking that had become blocked by only Ydwen Efreet this combat become unblocked.

Cyclone

At the beginning of your upkeep, put a wind counter on Cyclone, then sacrifice Cyclone unless you pay {G} for each wind counter on it. If you pay, Cyclone deals damage equal to the number of wind counters on it to each creature and each player.

Desert Twister

Zniszcz wskazany byt.

Drop of Honey

Na początku twojego kroku utrzymania, zniszcz stwora o najmniejszej sile. Nie może być zregenerowany. Jeśli co najmniej dwa stwory mają najniższą siłę, wybierz jednego z nich.

When there are no creatures on the battlefield, sacrifice Drop of Honey.

Erhnam Djinn

At the beginning of your upkeep, target non-Wall creature an opponent controls gains forestwalk until your next upkeep. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Ghazbán Ogre

At the beginning of your upkeep, if a player has more life than each other player, the player with the most life gains control of Ghazbán Ogre.

Ifh-Bíff Efreet

Latanie

{G}: Ifh-Bíff Efreet deals 1 damage to each creature with flying and each player. Any player may activate this ability.

Metamorphosis

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Add X mana of any one color, where X is 1 plus the sacrificed creature’s mana value. Spend this mana only to cast creature spells.

Nafs Asp

Whenever Nafs Asp deals damage to a player, that player loses 1 life at the beginning of their next draw step unless they pay {1} before that draw step.

Sandstorm

Sandstorm deals 1 damage to each attacking creature.

Singing Tree

{T}: Target attacking creature has base power 0 until end of turn.

Wyluli Wolf

{T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Aladdin's Lamp

{X}, {T}: The next time you would draw a card this turn, instead look at the top X cards of your library, put all but one of them on the bottom of your library in a random order, then draw a card. X can’t be 0.

Aladdin's Ring

{8}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Bottle of Suleiman

{1}, poświęć ten artefakt: Rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Dżin 5/5 z lataniem. Jeśli przegrasz rzut, ten artefakt zadaje tobie 5 obrażeń.

Brass Man

Brass Man doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may pay {1}. If you do, untap Brass Man.

City in a Bottle

Whenever one or more other nontoken permanents with a name originally printed in the Arabian Nights expansion are on the battlefield, their controllers sacrifice them.

Players can’t cast spells or play lands with a name originally printed in the Arabian Nights expansion.

Dancing Scimitar

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ebony Horse

{2}, {T}: Untap target attacking creature you control. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by that creature this turn.

Flying Carpet

{2}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Jandor's Ring

{2}, {T}, Discard the last card you drew this turn: Draw a card.

Jandor's Saddlebags

{3}, {T}: Odkręć wskazanego stwora.

Jeweled Bird

Remove Jeweled Bird from your deck before playing if you’re not playing for ante.

{T}: Ante Jeweled Bird. If you do, put all other cards you own from the ante into your graveyard, then draw a card.

Pyramids

{2}: Choose one —

  • Destroy target Aura attached to a land.

  • The next time target land would be destroyed this turn, remove all damage marked on it instead.

Ring of Ma'rûf

{5}, {T}, Exile Ring of Ma’rûf: The next time you would draw a card this turn, instead put a card you own from outside the game into your hand.

Sandals of Abdallah

{2}, {T}: Target creature gains islandwalk until end of turn. When that creature dies this turn, destroy Sandals of Abdallah. (A creature with islandwalk can’t be blocked as long as defending player controls an Island.)

Bazaar of Baghdad

{T}: Dobierz dwie karty, po czym odrzuć trzy karty.

City of Brass

Ilekroć ten ląd zostanie przekręcony, zadaje on tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Desert

{T}: Weź {C}.

{T}: Desert deals 1 damage to target attacking creature. Activate only during the end of combat step.

Diamond Valley

{T}, poświęć stwora: Zyskaj tyle żyć, ile wytrzymałości miał poświęcony stwór.

Elephant Graveyard

{T}: Weź {C}.

{T}: Regenerate target Elephant.

Island of Wak-Wak

{T}: Target creature with flying has base power 0 until end of turn.

Library of Alexandria

{T}: Weź {C}.

{T}: Dobierz kartę. Aktywuj tylko jeśli masz dokładnie siedem kart w ręce.

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Oasis

{T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to target creature this turn.