Seventh Edition

Angelic Page

Latanie

{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Ardent Militia

Czujność

Blessed Reversal

Zyskaj 3 życia za każdego atakującego cię stwora.

Breath of Life

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

Castle

Odkręcone stwory pod twoim władaniem dostają +0/+2.

Circle of Protection: Black

{1}: The next time a black source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Circle of Protection: Blue

{1}: The next time a blue source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Circle of Protection: Green

{1}: The next time a green source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Circle of Protection: Red

{1}: The next time a red source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Circle of Protection: White

{1}: The next time a white source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Cloudchaser Eagle

Latanie

When Cloudchaser Eagle enters the battlefield, destroy target enchantment.

Crossbow Infantry

{T}: Crossbow Infantry deals 1 damage to target attacking or blocking creature.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Eager Cadet

Elite Archers

{T}: Elite Archers deals 3 damage to target attacking or blocking creature.

Gerrard's Wisdom

You gain 2 life for each card in your hand.

Glorious Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Healing Salve

Wybierz jedno —

  • Target player gains 3 life.

  • Prevent the next 3 damage that would be dealt to any target this turn.

Heavy Ballista

{T}: Heavy Ballista deals 2 damage to target attacking or blocking creature.

Holy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Honor Guard

{W}: Honor Guard gets +0/+1 until end of turn.

Intrepid Hero

{T}: Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Kjeldoran Royal Guard

{T}: All combat damage that would be dealt to you by unblocked creatures this turn is dealt to Kjeldoran Royal Guard instead.

Knight Errant

Knighthood

Stwory pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

Longbow Archer

First strike; reach (This creature can block creatures with flying.)

Master Healer

{T}: Prevent the next 4 damage that would be dealt to any target this turn.

Northern Paladin

{W}{W}, {T}: Destroy target black permanent.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Pariah

Zaurocz stwora

All damage that would be dealt to you is dealt to enchanted creature instead.

Purify

Zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Razorfoot Griffin

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Reprisal

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej. Nie może być zregenerowany.

Reverse Damage

The next time a source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage. You gain life equal to the damage prevented this way.

Rolling Stones

Wall creatures can attack as though they didn’t have defender.

Sacred Ground

Whenever a spell or ability an opponent controls causes a land to be put into your graveyard from the battlefield, return that card to the battlefield.

Sacred Nectar

Zyskaj 4 życia.

Samite Healer

{T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn.

Sanctimony

Whenever an opponent taps a Mountain for mana, you may gain 1 life.

Seasoned Marshal

Whenever Seasoned Marshal attacks, you may tap target creature.

Serra Advocate

Latanie

{T}: Target attacking or blocking creature gets +2/+2 until end of turn.

Serra Angel

Latanie, czujność

Serra's Embrace

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and has flying and vigilance.

Shield Wall

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Skyshroud Falcon

Latanie, czujność

Southern Paladin

{W}{W}, {T}: Destroy target red permanent.

Spirit Link

Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters the battlefield attached to that creature.)

Whenever enchanted creature deals damage, you gain that much life.

Standing Troops

Czujność

Starlight

You gain 3 life for each black creature target opponent controls.

Staunch Defenders

When Staunch Defenders enters the battlefield, you gain 4 life.

Sunweb

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Sunweb can’t block creatures with power 2 or less.

Sustainer of the Realm

Latanie

Whenever Sustainer of the Realm blocks, it gets +0/+2 until end of turn.

Venerable Monk

When Venerable Monk enters the battlefield, you gain 2 life.

Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Wall of Swords

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Worship

If you control a creature, damage that would reduce your life total to less than 1 reduces it to 1 instead.

Wrath of God

Destroy all creatures. They can’t be regenerated.

Air Elemental

Latanie

Ancestral Memories

Look at the top seven cards of your library. Put two of them into your hand and the rest into your graveyard.

Arcane Laboratory

Każdy gracz nie może rzucać więcej niż jednego czaru na turę.

Archivist

{T}: Dobierz kartę.

Baleful Stare

Target opponent reveals their hand. You draw a card for each Mountain and red card in it.

Benthic Behemoth

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Boomerang

Przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

Confiscate

Enchant permanent (Target a permanent as you cast this. This card enters the battlefield attached to that permanent.)

Władasz zauroczonym permanentem.

Coral Merfolk

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Daring Apprentice

{T}, Sacrifice Daring Apprentice: Counter target spell.

Deflection

Change the target of target spell with a single target.

Delusions of Mediocrity

When Delusions of Mediocrity enters the battlefield, you gain 10 life.

When Delusions of Mediocrity leaves the battlefield, you lose 10 life.

Equilibrium

Whenever you cast a creature spell, you may pay {1}. If you do, return target creature to its owner’s hand.

Evacuation

Return all creatures to their owners» hands.

Fighting Drake

Latanie

Fleeting Image

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{1}{U}: Return Fleeting Image to its owner’s hand.

Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Force Spike

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Giant Octopus

Glacial Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Hibernation

Return all green permanents to their owners» hands.

Horned Turtle

Inspiration

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Levitation

Stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Lord of Atlantis

Other Merfolk get +1/+1 and have islandwalk. (They can’t be blocked as long as defending player controls an Island.)

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Mana Breach

Whenever a player casts a spell, that player returns a land they control to its owner’s hand.

Mana Short

Tap all lands target player controls and that player loses all unspent mana.

Mawcor

Latanie

{T}: Mawcor deals 1 damage to any target.

Memory Lapse

Counter target spell. If that spell is countered this way, put it on top of its owner’s library instead of into that player’s graveyard.

Merfolk Looter

{T}: Draw a card, then discard a card.

Merfolk of the Pearl Trident

Opportunity

Wskazany gracz dobiera cztery karty.

Opposition

Tap an untapped creature you control: Tap target artifact, creature, or land.

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Prodigal Sorcerer

{T}: Prodigal Sorcerer deals 1 damage to any target.

Remove Soul

Skontruj wskazany czar stwora.

Sage Owl

Latanie

When Sage Owl enters the battlefield, look at the top four cards of your library, then put them back in any order.

Sea Monster

Sea Monster can’t attack unless defending player controls an Island.

Sleight of Hand

Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a drugą na spodzie twojej biblioteki.

Steal Artifact

Zaurocz artefakt

You control enchanted artifact.

Storm Crow

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Telepathic Spies

When Telepathic Spies enters the battlefield, look at target opponent’s hand.

Telepathy

Your opponents play with their hands revealed.

Temporal Adept

{U}{U}{U}, {T}: Return target permanent to its owner’s hand.

Thieving Magpie

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Whenever Thieving Magpie deals damage to an opponent, draw a card.

Tolarian Winds

Discard all the cards in your hand, then draw that many cards.

Treasure Trove

{2}{U}{U}: Draw a card.

Twiddle

You may tap or untap target artifact, creature, or land.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Vigilant Drake

Latanie

{2}{U}: Untap Vigilant Drake.

Vizzerdrix

Wall of Air

Defender, flying (This creature can’t attack, and it can block creatures with flying.)

Wall of Wonder

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{2}{U}{U}: Wall of Wonder gets +4/-4 until end of turn and can attack this turn as though it didn’t have defender.

Wind Dancer

Latanie

{T}: Target creature gains flying until end of turn.

Wind Drake

Latanie

Abyssal Horror

Latanie

When Abyssal Horror enters the battlefield, target player discards two cards.

Abyssal Specter

Latanie

Whenever Abyssal Specter deals damage to a player, that player discards a card.

Agonizing Memories

Look at target player’s hand and choose two cards from it. Put them on top of that player’s library in any order.

Befoul

Destroy target land or nonblack creature. It can’t be regenerated.

Bellowing Fiend

Latanie

Whenever Bellowing Fiend deals damage to a creature, Bellowing Fiend deals 3 damage to that creature’s controller and 3 damage to you.

Bereavement

Whenever a green creature dies, its controller discards a card.

Blood Pet

Sacrifice Blood Pet: Add {B}.

Bog Imp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Corrupt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie Bagien pod twoim władaniem. Zyskaj tyle żyć, ile obrażeń zadano w ten sposób.

Crypt Rats

{X}: Ten stwór zadaje X obrażeń każdemu stworowi i graczowi. Na X wydawaj tylko czarną manę.

Dakmor Lancer

When Dakmor Lancer enters the battlefield, destroy target nonblack creature.

Dark Banishing

Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated.

Darkest Hour

All creatures are black.

Dregs of Sorrow

Destroy X target nonblack creatures. Draw X cards.

Drudge Skeletons

{B}: Regenerate Drudge Skeletons. (The next time this creature would be destroyed this turn, it isn’t. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.)

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Eastern Paladin

{B}{B}, {T}: Destroy target green creature.

Engineered Plague

As Engineered Plague enters the battlefield, choose a creature type.

All creatures of the chosen type get -1/-1.

Fallen Angel

Latanie

Sacrifice a creature: Fallen Angel gets +2/+1 until end of turn.

Fear

Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters the battlefield attached to that creature.)

Enchanted creature has fear. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Foul Imp

Latanie

When Foul Imp enters the battlefield, you lose 2 life.

Fugue

Target player discards three cards.

Giant Cockroach

Gravedigger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Greed

{B}, Pay 2 life: Draw a card.

Hollow Dogs

Whenever Hollow Dogs attacks, it gets +2/+0 until end of turn.

Howl from Beyond

Target creature gets +X/+0 until end of turn.

Infernal Contract

Draw four cards. You lose half your life, rounded up.

Leshrac's Rite

Zaurocz stwora

Enchanted creature has swampwalk. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Swamp.)

Looming Shade

{B}: Looming Shade gets +1/+1 until end of turn.

Megrim

Whenever an opponent discards a card, Megrim deals 2 damage to that player.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Nausea

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

Necrologia

Cast this spell only during your end step.

As an additional cost to cast this spell, pay X life.

Dobierz X kart.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Nocturnal Raid

Black creatures get +2/+0 until end of turn.

Oppression

Whenever a player casts a spell, that player discards a card.

Ostracize

Target opponent reveals their hand. You choose a creature card from it. That player discards that card.

Persecute

Choose a color. Target player reveals their hand and discards all cards of that color.

Plague Beetle

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Rag Man

{B}{B}{B}, {T}: Target opponent reveals their hand and discards a creature card at random. Activate this ability only during your turn.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Razortooth Rats

Fear (This creature can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Reprocess

Sacrifice any number of artifacts, creatures, and/or lands. Draw a card for each permanent sacrificed this way.

Revenant

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów w twoim cmentarzu.

Scathe Zombies

Serpent Warrior

When Serpent Warrior enters the battlefield, you lose 3 life.

Soul Feast

Target player loses 4 life and you gain 4 life.

Spineless Thug

Spineless Thug can’t block.

Strands of Night

{B}{B}, Pay 2 life, Sacrifice a Swamp: Return target creature card from your graveyard to the battlefield.

Stronghold Assassin

{T}, Sacrifice a creature: Destroy target nonblack creature.

Tainted Aether

Whenever a creature enters the battlefield, its controller sacrifices a creature or land.

Unholy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Wall of Bone

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{B}: Regenerate Wall of Bone. (The next time this creature would be destroyed this turn, it isn’t. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.)

Western Paladin

{B}{B}, {T}: Destroy target white creature.

Yawgmoth's Edict

Whenever an opponent casts a white spell, that player loses 1 life and you gain 1 life.

Aether Flash

Whenever a creature enters the battlefield, Aether Flash deals 2 damage to it.

Balduvian Barbarians

Bedlam

Creatures can’t block.

Blaze

Blaze deals X damage to any target.

Bloodshot Cyclops

{T}, Sacrifice a creature: Bloodshot Cyclops deals damage equal to the sacrificed creature’s power to any target.

Boil

Destroy all Islands.

Crimson Hellkite

Latanie

{X}, {T}: Crimson Hellkite deals X damage to target creature. Spend only red mana on X.

Disorder

Disorder deals 2 damage to each white creature and each player who controls a white creature.

Earthquake

Earthquake deals X damage to each creature without flying and each player.

Fervor

Creatures you control have haste. (They can attack and {T} as soon as they come under your control.)

Final Fortune

Take an extra turn after this one. At the beginning of that turn’s end step, you lose the game.

Fire Elemental

Ghitu Fire-Eater

{T}, Sacrifice Ghitu Fire-Eater: It deals damage equal to its power to any target.

Goblin Chariot

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Goblin Digging Team

{T}, Sacrifice Goblin Digging Team: Destroy target Wall.

Goblin Elite Infantry

Whenever Goblin Elite Infantry blocks or becomes blocked, it gets -1/-1 until end of turn.

Goblin Gardener

When Goblin Gardener dies, destroy target land.

Goblin Glider

Latanie

Goblin Glider can’t block.

Goblin King

Other Goblin creatures get +1/+1 and have mountainwalk. (They can’t be blocked as long as defending player controls a Mountain.)

Goblin Matron

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Goblina, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Goblin Raider

Goblin Raider can’t block.

Goblin Spelunkers

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Goblin War Drums

Creatures you control have menace. (They can’t be blocked except by two or more creatures.)

Granite Grip

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+0 for each Mountain you control.

Hill Giant

Impatience

At the beginning of each player’s end step, if that player didn’t cast a spell this turn, Impatience deals 2 damage to that player.

Inferno

Inferno deals 6 damage to each creature and each player.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Lightning Blast

Lightning Blast deals 4 damage to any target.

Lightning Elemental

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Mana Clash

You and target opponent each flip a coin. Mana Clash deals 1 damage to each player whose coin comes up tails. Repeat this process until both players» coins come up heads on the same flip.

Ogre Taskmaster

Ogre Taskmaster can’t block.

Okk

Okk can’t attack unless a creature with greater power also attacks.

Okk can’t block unless a creature with greater power also blocks.

Orcish Artillery

{T}: Orcish Artillery deals 2 damage to any target and 3 damage to you.

Orcish Oriflamme

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Pillage

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd. Nie może być zregenerowany.

Pygmy Pyrosaur

Pygmy Pyrosaur can’t block.

{R}: Pygmy Pyrosaur gets +1/+0 until end of turn.

Pyroclasm

Pyroclasm deals 2 damage to each creature.

Pyrotechnics

Ten czar zadaje 4 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Raging Goblin

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Reckless Embermage

{1}{R}: Reckless Embermage deals 1 damage to any target and 1 damage to itself.

Reflexes

Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters the battlefield attached to that creature.)

Enchanted creature has first strike. (It deals combat damage before creatures without first strike.)

Relentless Assault

Untap all creatures that attacked this turn. After this main phase, there is an additional combat phase followed by an additional main phase.

Sabretooth Tiger

Pierwszy cios

Seismic Assault

Discard a land card: Seismic Assault deals 2 damage to any target.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Spitting Earth

Spitting Earth deals damage to target creature equal to the number of Mountains you control.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Storm Shaman

{R}: Storm Shaman gets +1/+0 until end of turn.

Sudden Impact

Sudden Impact deals damage to target player equal to the number of cards in that player’s hand.

Trained Orgg

Tremor

Tremor deals 1 damage to each creature without flying.

Volcanic Hammer

Volcanic Hammer deals 3 damage to any target.

Wall of Fire

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Wildfire

Each player sacrifices four lands. Wildfire deals 4 damage to each creature.

Anaconda

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Ancient Silverback

{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem w tej turze, gdy ten stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z walki.)

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Blanchwood Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdy Las pod twoim władaniem.

Bull Hippo

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Canopy Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Compost

Whenever a black card is put into an opponent’s graveyard from anywhere, you may draw a card.

Creeping Mold

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub ląd.

Early Harvest

Target player untaps all basic lands they control.

Elder Druid

{3}{G}, {T}: You may tap or untap target artifact, creature, or land.

Elvish Archers

Pierwszy cios

Elvish Champion

Other Elf creatures get +1/+1 and have forestwalk. (They can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Elvish Lyrist

{G}, {T}, Sacrifice Elvish Lyrist: Destroy target enchantment.

Elvish Piper

{G}, {T}: You may put a creature card from your hand onto the battlefield.

Familiar Ground

Each creature you control can’t be blocked by more than one creature.

Femeref Archers

{T}: Femeref Archers deals 4 damage to target attacking creature with flying.

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Fyndhorn Elder

{T}: Add {G}{G}.

Gang of Elk

Whenever Gang of Elk becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn for each creature blocking it.

Giant Growth

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory z lataniem.)

Gorilla Chieftain

{1}{G}: Regenerate Gorilla Chieftain.

Grizzly Bears

Hurricane

Hurricane deals X damage to each creature with flying and each player.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Lone Wolf

You may have Lone Wolf assign its combat damage as though it weren’t blocked.

Lure

Zaurocz stwora

All creatures able to block enchanted creature do so.

Maro

Maro’s power and toughness are each equal to the number of cards in your hand.

Might of Oaks

Target creature gets +7/+7 until end of turn.

Monstrous Growth

Wskazany stwór dostaje do końca tury +4/+4.

Nature's Resurgence

Each player draws a card for each creature card in their graveyard.

Nature's Revolt

All lands are 2/2 creatures that are still lands.

Pride of Lions

You may have Pride of Lions assign its combat damage as though it weren’t blocked.

Rampant Growth

Search your library for a basic land card and put that card onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Reclaim

Umieść wskazaną kartę z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Redwood Treefolk

Regeneration

Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters the battlefield attached to that creature.)

{G}: Regenerate enchanted creature. (The next time that creature would be destroyed this turn, it isn’t. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.)

Rowen

Reveal the first card you draw each turn. Whenever you reveal a basic land card this way, draw a card.

Scavenger Folk

{G}, {T}, Sacrifice Scavenger Folk: Destroy target artifact.

Seeker of Skybreak

{T}: Untap target creature.

Shanodin Dryads

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Spined Wurm

Squall

Squall deals 2 damage to each creature with flying.

Stream of Life

Wskazany gracz zyskuje X żyć.

Thorn Elemental

Możesz sprawić, że ten stwór przypisze swoje obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Thoughtleech

Whenever an Island an opponent controls becomes tapped, you may gain 1 life.

Trained Armodon

Tranquility

Zniszcz wszystkie uroki.

Treefolk Seedlings

Treefolk Seedlings’s toughness is equal to the number of Forests you control.

Uktabi Wildcats

Uktabi Wildcats’s power and toughness are each equal to the number of Forests you control.

{G}, Sacrifice a Forest: Regenerate Uktabi Wildcats.

Untamed Wilds

Search your library for a basic land card and put that card onto the battlefield. Then shuffle your library.

Verduran Enchantress

Whenever you cast an enchantment spell, you may draw a card.

Vernal Bloom

Whenever a Forest is tapped for mana, its controller adds an additional {G}.

Wild Growth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

Wing Snare

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Wood Elves

When Wood Elves enters the battlefield, search your library for a Forest card and put that card onto the battlefield. Then shuffle your library.

Yavimaya Enchantress

Yavimaya Enchantress gets +1/+1 for each enchantment on the battlefield.

Aladdin's Ring

{8}, {T}: Aladdin’s Ring deals 4 damage to any target.

Beast of Burden

Beast of Burden’s power and toughness are each equal to the number of creatures on the battlefield.

Caltrops

Whenever a creature attacks, Caltrops deals 1 damage to it.

Charcoal Diamond

Charcoal Diamond enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B}.

Coat of Arms

Each creature gets +1/+1 for each other creature on the battlefield that shares at least one creature type with it. (For example, if two Goblin Warriors and a Goblin Shaman are on the battlefield, each gets +2/+2.)

Crystal Rod

Whenever a player casts a blue spell, you may pay {1}. If you do, you gain 1 life.

Dingus Egg

Whenever a land is put into a graveyard from the battlefield, Dingus Egg deals 2 damage to that land’s controller.

Disrupting Scepter

{3}, {T}: Target player discards a card. Activate this ability only during your turn.

Ensnaring Bridge

Creatures with power greater than the number of cards in your hand can’t attack.

Feroz's Ban

Creature spells cost {2} more to cast.

Fire Diamond

Fire Diamond enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

Flying Carpet

{2}, {T}: Target creature gains flying until end of turn.

Grafted Skullcap

Na początku twojego kroku dobierania, dobierz dodatkową kartę.

Na początku twojego kroku końcowego, odrzuć twoją rękę.

Grapeshot Catapult

{T}: Grapeshot Catapult deals 1 damage to target creature with flying.

Howling Mine

At the beginning of each player’s draw step, if Howling Mine is untapped, that player draws an additional card.

Iron Star

Whenever a player casts a red spell, you may pay {1}. If you do, you gain 1 life.

Ivory Cup

Ilekroć którykolwiek gracz rzuci biały czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Jalum Tome

{2}, {T}: Dobierz kartę, następnie odrzuć kartę.

Jandor's Saddlebags

{3}, {T}: Untap target creature.

Jayemdae Tome

{4}, {T}: Dobierz kartę.

Marble Diamond

Marble Diamond enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W}.

Meekstone

Creatures with power 3 or greater don’t untap during their controllers» untap steps.

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz umieszcza dwie wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Moss Diamond

Moss Diamond enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

Patagia Golem

{3}: Patagia Golem gains flying until end of turn.

Phyrexian Colossus

Phyrexian Colossus doesn’t untap during your untap step.

Pay 8 life: Untap Phyrexian Colossus.

Phyrexian Colossus can’t be blocked except by three or more creatures.

Phyrexian Hulk

Pit Trap

{2}, {T}, Sacrifice Pit Trap: Destroy target attacking creature without flying. It can’t be regenerated.

Rod of Ruin

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sisay's Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Sky Diamond

Sky Diamond enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U}.

Soul Net

Whenever a creature dies, you may pay {1}. If you do, you gain 1 life.

Spellbook

Nie masz limitu kart na ręce.

Static Orb

As long as Static Orb is untapped, players can’t untap more than two permanents during their untap steps.

Storm Cauldron

Each player may play an additional land during each of their turns.

Whenever a land is tapped for mana, return it to its owner’s hand.

Teferi's Puzzle Box

At the beginning of each player’s draw step, that player puts the cards in their hand on the bottom of their library in any order, then draws that many cards.

Throne of Bone

Whenever a player casts a black spell, you may pay {1}. If you do, you gain 1 life.

Wall of Spears

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Pierwszy cios

Wooden Sphere

Whenever a player casts a green spell, you may pay {1}. If you do, you gain 1 life.

Adarkar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {W} or {U}. Adarkar Wastes deals 1 damage to you.

Brushland

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {G} or {W}. Brushland deals 1 damage to you.

City of Brass

Whenever City of Brass becomes tapped, it deals 1 damage to you.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Forest

({T}: Weź {G}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Karplusan Forest

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {R} or {G}. Karplusan Forest deals 1 damage to you.

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Sulfurous Springs

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {B} or {R}. Sulfurous Springs deals 1 damage to you.

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Underground River

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {U} or {B}. Underground River deals 1 damage to you.