Seventh Edition

Angelic Page

Latanie

{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Ardent Militia

Czujność

Blessed Reversal

Zyskaj 3 życia za każdego atakującego cię stwora.

Breath of Life

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Castle

Odkręcone stwory pod twoim władaniem dostają +0/+2.

Circle of Protection: Black

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czarne źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Blue

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie niebieskie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Green

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie zielone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Red

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czerwone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: White

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie białe źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Cloudchaser Eagle

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany urok.

Crossbow Infantry

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 1 obrażenie.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Eager Cadet

Elite Archers

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 3 obrażenia.

Gerrard's Wisdom

Zyskaj po 2 życia za każdą kartę w twojej ręce.

Glorious Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Healing Salve

Wybierz jedno —

  • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

  • Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu celowi.

Heavy Ballista

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 2 obrażenia.

Holy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Honor Guard

{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Intrepid Hero

{T}: Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Kjeldoran Royal Guard

{T}: Wszystkie obrażenia bojowe jakie mogłyby zostać tobie zadane w tej turze przez niezablokowane stwory, są zamiast tego zadane temu stworowi.

Knight Errant

Knighthood

Stwory pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

Longbow Archer

Pierwszy cios, zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Master Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 4 obrażenia jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Northern Paladin

{W}{W}, {T}: Zniszcz wskazany czarny byt.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Pariah

Zaurocz stwora

Wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać tobie zadane są zamiast tego zadane zauroczonemu stworowi.

Purify

Zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Razorfoot Griffin

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Reprisal

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej. Nie może być zregenerowany.

Reverse Damage

Kiedy najbliższy raz w tej turze wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je. Zyskaj życia równe obrażeniom zażegnanym w ten sposób.

Rolling Stones

Ściany mogą atakować jakby nie miały obronności.

Sacred Ground

Ilekroć czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika sprawia, że do twojego cmentarza trafia ląd z pola bitwy, przywróć ową kartę na pole bitwy.

Sacred Nectar

Zyskaj 4 życia.

Samite Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Sanctimony

Ilekroć przeciwnik przekręci Górę dla many, możesz zyskać 1 życie.

Seasoned Marshal

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Serra Advocate

Latanie

{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Serra Angel

Latanie, czujność

Serra's Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie oraz czujność.

Shield Wall

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Skyshroud Falcon

Latanie, czujność

Southern Paladin

{W}{W}, {T}: Zniszcz wskazany czerwony byt.

Spirit Link

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Standing Troops

Czujność

Starlight

Zyskaj po 3 życia za każdego czarnego stwora pod władaniem wskazanego przeciwnika.

Staunch Defenders

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Sunweb

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Ten stwór nie może blokować stworów o sile 2 lub mniejszej.

Sustainer of the Realm

Latanie

Ilekroć ten stwór zablokuje, do końca tury dostaje +0/+2.

Venerable Monk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Wall of Swords

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Worship

Jeśli władasz stworem, obrażenia mogące obniżyć liczbę twoich żyć poniżej 1 zamiast tego obniżają je do 1.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Air Elemental

Latanie

Ancestral Memories

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Arcane Laboratory

Każdy gracz nie może rzucać więcej niż jednego czaru na turę.

Archivist

{T}: Dobierz kartę.

Baleful Stare

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Dobierz kartę za każdą znajdującą się tam Górę i czerwoną kartę.

Benthic Behemoth

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Boomerang

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Confiscate

Zaurocz byt

Władasz zauroczonym bytem.

Coral Merfolk

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Daring Apprentice

{T}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar.

Deflection

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Delusions of Mediocrity

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 10 żyć.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, strać 10 żyć.

Equilibrium

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Evacuation

Przywróć wszystkie stwory do rąk ich właścicieli.

Fighting Drake

Latanie

Fleeting Image

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{1}{U}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Force Spike

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Giant Octopus

Glacial Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Hibernation

Przywróć wszystkie zielone byty do rąk ich właścicieli.

Horned Turtle

Inspiration

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Levitation

Stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Lord of Atlantis

Inne Wodniki dostają +1/+1 i mają podbój wysp (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Mana Breach

Ilekroć gracz rzuci czar, ów gracz przywraca ląd pod swoim władaniem do ręki właściciela.

Mana Short

Przekręć wszystkie lądy pod władaniem wskazanego gracza i ów gracz traci całą niewydaną manę.

Mawcor

Latanie

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Memory Lapse

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, umieść go na wierzchu biblioteki właściciela zamiast w cmentarzu owego gracza.

Merfolk Looter

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Merfolk of the Pearl Trident

Opportunity

Wskazany gracz dobiera cztery karty.

Opposition

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Prodigal Sorcerer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Remove Soul

Skontruj wskazany czar stwora.

Sage Owl

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności.

Sea Monster

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Sleight of Hand

Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a drugą na spodzie twojej biblioteki.

Steal Artifact

Zaurocz artefakt

Władasz zauroczonym artefaktem.

Storm Crow

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Telepathic Spies

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego przeciwnika.

Telepathy

Twoi przeciwnicy grają z ujawnionymi rękami.

Temporal Adept

{U}{U}{U}, {T}: Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Thieving Magpie

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, dobierz kartę.

Tolarian Winds

Odrzuć wszystkie karty z twojej ręki, po czym dobierz tyle samo kart.

Treasure Trove

{2}{U}{U}: Dobierz kartę.

Twiddle

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Vigilant Drake

Latanie

{2}{U}: Odkręć tego stwora.

Vizzerdrix

Wall of Air

Obronność, latanie (Ten stwór nie może atakować i może blokować stwory z lataniem.)

Wall of Wonder

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{2}{U}{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +4/-4 i może atakować w tej turze tak, jakby nie miał obronności.

Wind Dancer

Latanie

{T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Wind Drake

Latanie

Abyssal Horror

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Abyssal Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia, ów gracz odrzuca kartę.

Agonizing Memories

Spójrz na rękę wskazanego gracza i wybierz z niej dwie karty. Umieść je dowolnie na wierzchu biblioteki owego gracza.

Befoul

Zniszcz wskazany ląd lub nieczarnego stwora. Nie może on zregenerować.

Bellowing Fiend

Latanie

Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia, zadaje on władcy owego stwora 3 obrażenia oraz 3 obrażenia tobie.

Bereavement

Ilekroć umrze zielony stwór, jego władca odrzuca kartę.

Blood Pet

Poświęć tego stwora: Weź {B}.

Bog Imp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Corrupt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie Bagien pod twoim władaniem. Zyskaj tyle żyć, ile obrażeń zadano w ten sposób.

Crypt Rats

{X}: Ten stwór zadaje X obrażeń każdemu stworowi i graczowi. Na X wydawaj tylko czarną manę.

Dakmor Lancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Dark Banishing

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Darkest Hour

Wszystkie stwory są czarne.

Dregs of Sorrow

Zniszcz X wskazanych nieczarnych stworów. Dobierz X kart.

Drudge Skeletons

{B}: Zregeneruj tego stwora.( Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Eastern Paladin

{B}{B}, {T}: Zniszcz wskazanego zielonego stwora.

Engineered Plague

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Wszystkie stwory wybranego typu dostają -1/-1.

Fallen Angel

Latanie

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+1.

Fear

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Foul Imp

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 2 życia.

Fugue

Wskazany gracz odrzuca trzy karty.

Giant Cockroach

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Greed

{B}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę.

Hollow Dogs

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +2/+0.

Howl from Beyond

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Infernal Contract

Dobierz cztery karty. Strać połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Leshrac's Rite

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma podbój bagien. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Looming Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Megrim

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Nausea

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1.

Necrologia

Możesz rzucić ten czar tylko w trakcie swojego kroku końcowego.

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — zapłać X żyć.

Dobierz X kart.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Nocturnal Raid

Czarne stwory dostają do końca tury +2/+0.

Oppression

Ilekroć gracz rzuci czar, ów gracz odrzuca kartę.

Ostracize

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę stwora. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Persecute

Wybierz kolor. Wskazany gracz ujawnia swoją rękę i odrzuca wszystkie karty owego koloru.

Plague Beetle

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Rag Man

{B}{B}{B}, {T}: Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę i odrzuca losową kartę stwora. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Razortooth Rats

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Reprocess

Poświęć dowolną liczbę artefaktów, stworów i/lub lądów. Dobierz kartę za każdy byt poświęcony w ten sposób.

Revenant

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów w twoim cmentarzu.

Scathe Zombies

Serpent Warrior

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 3 życia.

Soul Feast

Wskazany gracz traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Spineless Thug

Ten stwór nie może blokować.

Strands of Night

{B}{B}, zapłać 2 życia, poświęć Bagno: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Stronghold Assassin

{T}, poświęć stwora: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Tainted Aether

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, jego władca poświęca stwora lub ląd.

Unholy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Wall of Bone

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Western Paladin

{B}{B}, {T}: Zniszcz wskazanego białego stwora.

Yawgmoth's Edict

Ilekroć przeciwnik rzuci biały czar, ów gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Aether Flash

Ilekroć stwóe wejdzie na pole bitwy, ten urok zadaje mu 2 obrażenia.

Balduvian Barbarians

Bedlam

Stwory nie mogą blokować.

Blaze

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Bloodshot Cyclops

{T}, poświęć stwora: Niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Boil

Zniszcz wszystkie Wyspy.

Crimson Hellkite

Latanie

{X}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń. Wydaj na X tylko czerwoną manę.

Disorder

Ten czar zadaje każdemu białemu stworowi oraz każdemu graczowi władającemu białym stworem po 2 obrażenia.

Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Fervor

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech. (Mogą atakować i {T} zaraz po wejściu pod twoje władanie.)

Final Fortune

Weź dodatkową turę po obecnej. Na początku kroku końcowego owej tury, przegrywasz grę.

Fire Elemental

Ghitu Fire-Eater

{T}, poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Goblin Chariot

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Goblin Digging Team

{T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazaną Ścianę.

Goblin Elite Infantry

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, do końca tury dostaje -1/-1.

Goblin Gardener

Kiedy ten stwór umrze, zniszcz wskazany ląd.

Goblin Glider

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Goblin King

Inne Gobliny dostają +1/+1 i mają podbój gór.

Goblin Matron

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Goblina, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Goblin Raider

Ten stwór nie może blokować.

Goblin Spelunkers

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Goblin War Drums

Stwory pod twoim władaniem mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Granite Grip

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 za każdą Górę pod twoim władaniem.

Hill Giant

Impatience

Na początku kroku końcowego każdego gracza, jeśli ów gracz nie rzucił w tej turze czaru, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Inferno

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 6 obrażeń.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Lightning Blast

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Lightning Elemental

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Mana Clash

Ty i wskazany przeciwnik wykonujecie rzut monetą każdy. Ten czar zadaje 1 obrażenie graczowi, który wyrzucił reszkę. Powtarzaj ten proces do czasu aż obaj gracze uzyskają orła w tym samym rzucie.

Ogre Taskmaster

Ten stwór nie może blokować.

Okk

Ten stwór nie może atakować, chyba że stwór o większej sile także atakuje.

Ten stwór nie może blokować, chyba że stwór o większej sile także blokuje.

Orcish Artillery

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia i 3 obrażenia tobie.

Orcish Oriflamme

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Pillage

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd. Nie może być zregenerowany.

Pygmy Pyrosaur

Ten stwór nie może blokować.

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Pyroclasm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

Pyrotechnics

Ten czar zadaje 4 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Raging Goblin

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Reckless Embermage

{1}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie oraz 1 obrażenie sobie.

Reflexes

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Relentless Assault

Odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Sabretooth Tiger

Pierwszy cios

Seismic Assault

Odrzuć kartę lądu: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Spitting Earth

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie Gór pod twoim władaniem.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Storm Shaman

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Sudden Impact

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi obrażenia równe liczbie kart w ręce owego gracza.

Trained Orgg

Tremor

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania po 1 obrażeniu.

Volcanic Hammer

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Wall of Fire

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Wildfire

Każdy gracz poświęca po cztery lądy. Ten czar zadaje każdemu stworowi po 4 obrażenia.

Anaconda

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Ancient Silverback

{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem w tej turze, gdy ten stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Blanchwood Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdy Las pod twoim władaniem.

Bull Hippo

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Canopy Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Compost

Ilekroć czarna karta trafi skądkolwiek do cmentarza przeciwnika, możesz dobrać kartę.

Creeping Mold

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub ląd.

Early Harvest

Wskazany gracz odkręca wszystkie bazowe lądy pod swoim władaniem.

Elder Druid

{3}{G}, {T}: Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Elvish Archers

Pierwszy cios

Elvish Champion

Inne Elfy dostają +1/+1 i mają podbój lasów. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Elvish Lyrist

{G}, {T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Elvish Piper

{G}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Familiar Ground

Każdy stwór pod twoim władaniem nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Femeref Archers

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu stworowi z lataniem 4 obrażenia.

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Fyndhorn Elder

{T}: Weź {G}{G}.

Gang of Elk

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +2/+2 za każdego stwora blokującego go.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Gorilla Chieftain

{1}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Grizzly Bears

Hurricane

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem i każdemu graczowi po X obrażeń.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Lone Wolf

Możesz sprawić, że ten stwór zada obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Lure

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Maro

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Might of Oaks

Wskazany stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Monstrous Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Nature's Resurgence

Każdy gracz dobiera kartę za każdą kartę stwora w swoim cmentarzu.

Nature's Revolt

Wszystkie lądy są stworami 2/2 pozostając lądami.

Pride of Lions

Możesz sprawić, że ten stwór przypisze swoje obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Reclaim

Umieść wskazaną kartę z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Redwood Treefolk

Regeneration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

{G}: Zregeneruj zauroczonego stwora. (Następnym razem, gdy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Rowen

Ujawnij pierwszą kartę dobieraną przez ciebie w danej turze. Ilekroć ujawnisz w ten sposób bazowy ląd, dobierz kartę.

Scavenger Folk

{G}, {T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Seeker of Skybreak

{T}: Odkręć wskazanego stwora.

Shanodin Dryads

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Spined Wurm

Squall

Ten czar zadaje każdemu stworowi mającemu latanie po 2 obrażenia.

Stream of Life

Wskazany gracz zyskuje X żyć.

Thorn Elemental

Możesz sprawić, że ten stwór przypisze swoje obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Thoughtleech

Ilekroć Wyspa pod władaniem przeciwnika zostanie przekręcona, możesz zyskać 1 życie.

Trained Armodon

Tranquility

Zniszcz wszystkie uroki.

Treefolk Seedlings

Wytrzymałość tej karty jest równa liczbie Lasów pod twoim władaniem.

Uktabi Wildcats

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Lasów pod twoim władaniem.

{G}, poświęć Las: Zregeneruj tego stwora.

Untamed Wilds

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieść ją przekręconą na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Verduran Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Vernal Bloom

Ilekroć Las jest przekręcany dla many, jego władca bierze dodatkową {G}.

Wild Growth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

Wing Snare

Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

Wood Elves

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Yavimaya Enchantress

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy urok na polu bitwy.

Aladdin's Ring

{8}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Beast of Burden

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów na polu bitwy.

Caltrops

Ilekroć stwór zaatakuje, ten artefakt zadaje mu 1 obrażenie.

Charcoal Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Coat of Arms

Każdy stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy współdzielącego z nim przynajmniej jeden typ stwora. (Na przykład jeśli na polu bitwy są dwa Gobliny Wojownicy oraz Goblin Szaman, każdy z nich dostaje +2/+2.)

Crystal Rod

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Dingus Egg

Ilekroć ląd zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, ten artefakt zadaje właścicielowi owego lądu 2 obrażenia.

Disrupting Scepter

{3}, {T}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Ensnaring Bridge

Stwory o sile większej niż liczba kart w twojej ręce nie mogą atakować.

Feroz's Ban

Rzucanie czarów stworów kosztuje o {2} więcej.

Fire Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Flying Carpet

{2}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Grafted Skullcap

Na początku twojego kroku dobierania, dobierz dodatkową kartę.

Na początku twojego kroku końcowego, odrzuć twoją rękę.

Grapeshot Catapult

{T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu stworowi mającemu latanie 1 obrażenie.

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Iron Star

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Ivory Cup

Ilekroć którykolwiek gracz rzuci biały czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Jalum Tome

{2}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Jandor's Saddlebags

{3}, {T}: Odkręć wskazanego stwora.

Jayemdae Tome

{4}, {T}: Dobierz kartę.

Marble Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Meekstone

Stwory o sile 3 lub większej nie odkręcają się podczas kroku odkręcania swoich władców.

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Moss Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Patagia Golem

{3}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Phyrexian Colossus

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Zapłać 8 żyć: Odkręć tego stwora.

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej trzy stwory.

Phyrexian Hulk

Pit Trap

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazanego atakującego stwora nie mającego latania. Nie może on zregenerować.

Rod of Ruin

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sisay's Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Sky Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Soul Net

Ilekroć umrze stwór, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Spellbook

Nie masz limitu kart na ręce.

Static Orb

O ile ten artefakt jest odkręcony, gracze nie mogą odkręcić więcej niż dwóch bytów podczas swoich kroków odkręcania.

Storm Cauldron

Każdy gracz może zagrać dodatkowy ląd w każdej ze swoich tur.

Ilekroć ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, przywróć go do ręki właściciela.

Teferi's Puzzle Box

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz umieszcza karty ze swojej ręki dowolnie na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera tyle samo kart.

Throne of Bone

Ilekroć gracz rzuci czarny czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Wall of Spears

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Pierwszy cios

Wooden Sphere

Ilekroć gracz rzuci zielony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Adarkar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Brushland

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

City of Brass

Ilekroć ten ląd zostanie przekręcony, zadaje on tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Forest

({T}: Weź {G}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Karplusan Forest

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Sulfurous Springs

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Underground River

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.