Ninth Edition

Angel of Mercy

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Eager Cadet

Angelic Blessing

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 i latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Aven Cloudchaser

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany urok.

Coral Eel

Aven Flock

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{W}: Ten stwór dostaje +0/+1 do końca tury.

Giant Octopus

Ballista Squad

{X}{W}, {T}: Ten stwóe zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi X obrażeń.

Index

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki, po czym umieść je dowolnie z powrotem.

Blessed Orator

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Blinding Angel

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz pomija swoją najbliższą fazę potyczki.

Vizzerdrix

Blinking Spirit

{0}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Goblin Raider

Ten stwór nie może blokować.

Chastise

Zniszcz wskazanego atakującego stwora. Zyskaj życia równe jego sile.

Enormous Baloth

Circle of Protection: Black

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czarne źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Spined Wurm

Circle of Protection: Red

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czerwone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Crossbow Infantry

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 1 obrażenie.

Demystify

Zniszcz wskazany urok.

Foot Soldiers

Gift of Estates

Jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty Równiny, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Glorious Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Glory Seeker

Holy Day

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Holy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Honor Guard

{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Infantry Veteran

{T}: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Inspirit

Odkręć wskazanego stwora. Do końca tury dostaje on +2/+4.

Ivory Mask

Masz antymagię. (Nie możesz być wskazywany przez czary i zdolności.)

Kami of Old Stone

Leonin Skyhunter

Latanie

Marble Titan

Stwory o sile 3 lub większej nie odkręcają się podczas kroku odkręcania swoich władców.

Master Decoy

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Master Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 4 obrażenia jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Mending Hands

Zażegnaj najbliższe 4 obrażenia jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Oracle's Attendants

{T}: Wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu stworowi przez wybrane przez ciebie źródło są zamiast tego zadane niniejszemu stworowi.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Paladin en-Vec

Pierwszy cios, ochrona przed czarnym i czerwonym (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu. Nic czarnego ani czerwonego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń ani zauroczyć tego stwora.)

Peace of Mind

{W}, odrzuć kartę: Zyskaj 3 życia.

Pegasus Charger

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Reverse Damage

Kiedy najbliższy raz w tej turze wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je. Zyskaj życia równe obrażeniom zażegnanym w ten sposób.

Righteousness

Wskazany blokujący stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Sacred Ground

Ilekroć czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika sprawia, że do twojego cmentarza trafia ląd z pola bitwy, przywróć ową kartę na pole bitwy.

Sacred Nectar

Zyskaj 4 życia.

Samite Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Sanctum Guardian

Poświęć tego stwora: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać obrażenia wskazanemu celowi, zażegnaj je.

Savannah Lions

Seasoned Marshal

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Serra Angel

Latanie, czujność

Serra's Blessing

Stwory pod twoim władaniem mają czujność. (Atakowanie nie powoduje ich przekręcenia.)

Skyhunter Prowler

Latanie, czujność (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg oraz atakowanie nie powoduje przekręcenia go.)

Soul Warden

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

Spirit Link

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Story Circle

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

{W}: Kiedy najbliższy raz w tej turze wybrane przez ciebie źródło wybranego koloru miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Suntail Hawk

Latanie

Tempest of Light

Zniszcz wszystkie uroki.

Venerable Monk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Veteran Cavalier

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Warrior's Honor

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Weathered Wayfarer

{W}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Możesz aktywować tylko jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty.

Worship

Jeśli władasz stworem, obrażenia mogące obniżyć liczbę twoich żyć poniżej 1 zamiast tego obniżają je do 1.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Zealous Inquisitor

{1}{W}: Najbliższe 1 obrażenia jakie mogłoby zostać zadane w tej turze temu stworowi zamiast tego jest zadane wskazanemu stworowi.

Air Elemental

Latanie

Annex

Zaurocz ląd (Podczas rzucania wskaż ląd. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego lądu.)

Władasz zauroczonym lądem.

Archivist

{T}: Dobierz kartę.

Aven Fisher

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Aven Windreader

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{1}{U}: Wskazany gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki.

Azure Drake

Latanie

Baleful Stare

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Dobierz kartę za każdą znajdującą się tam Górę i czerwoną kartę.

Battle of Wits

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz co najmniej 200 kart w twojej bibliotece, wygrywasz grę.

Boomerang

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Clone

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy.

Confiscate

Zaurocz byt

Władasz zauroczonym bytem.

Counsel of the Soratami

Dobierz dwie karty.

Cowardice

Ilekroć stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, przywróć owego stwora do ręki właściciela. (Nie znajdzie się pod wpływem owego czaru lub zdolności.)

Crafty Pathmage

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Daring Apprentice

{T}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar.

Dehydration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Dream Prowler

Ten stwór nie może być blokowany o ile atakuje samotnie.

Evacuation

Przywróć wszystkie stwory do rąk ich właścicieli.

Exhaustion

Stwory i lądy pod władaniem wskazanego przeciwnika nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania owego gracza.

Fishliver Oil

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma podbój wysp. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada wyspą.)

Fleeting Image

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{1}{U}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Fugitive Wizard

Horned Turtle

Imaginary Pet

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz kartę w ręce, przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Levitation

Stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Lumengrid Warden

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Mana Leak

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Mind Bend

Zmień tekst wskazanego bytu zamieniając wszystkie wystąpienia jednego słowa określającego kolor innym lub jeden typ bazowego lądu innym. (Np. możesz zamienić „nieczarny stwór” na „niezielony stwór” albo „podbój lasów” na „podbój wysp”. Ten efekt jet trwały.)

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Plagiarize

Do końca tury, jeśli wskazany gracz miałby dobrać kartę, zamiast tego ów gracz pomija owe dobranie, a ty dobierasz kartę.

Polymorph

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może zregenerować. Jego władca ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni kartę stwora. Ów gracz umieszcza ową kartę na polu bitwy, po czym tasuje pozostałe ujawnione w ten sposób karty do swojej biblioteki.

Puppeteer

{U}, {T}: Możesz przekręcić lub odkręcić wskazanego stwora.

Reminisce

Wskazany gracz wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Remove Soul

Skontruj wskazany czar stwora.

Rewind

Skontruj wskazany czar. Odkręć co najwyżej cztery lądy.

Sage Aven

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności.

Sea Monster

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Sea's Claim

Zaurocz ląd (Podczas rzucania wskaż ląd. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego lądu.)

Zauroczony ląd jest Wyspą.

Sift

Dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę.

Sleight of Hand

Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a drugą na spodzie twojej biblioteki.

Storm Crow

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Telepathy

Twoi przeciwnicy grają z ujawnionymi rękami.

Temporal Adept

{U}{U}{U}, {T}: Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Thieving Magpie

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, dobierz kartę.

Thought Courier

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Tidal Kraken

Ten stwór nie może być blokowany.

Tidings

Dobierz cztery karty.

Time Ebb

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Trade Routes

{1}: Przywróć wskazany ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{1}, odrzuć kartę lądu: Dobierz kartę.

Traumatize

Wskazany gracz mieli połowę swojej biblioteki, zaokrąglając w dół.

Treasure Trove

{2}{U}{U}: Dobierz kartę.

Wanderguard Sentry

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego przeciwnika.

Wind Drake

Latanie

Withering Gaze

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Dobierz kartę za każdy znajdujący się tam Las i zieloną kartę.

Zur's Weirding

Gracze grają z ujawnionymi rękami.

Jeśli gracz miałby dobrać kartę, zamiast tego ujawnia ją. Następnie którykolwiek inny gracz może zapłacić 2 życia. Jeśli gracz tak zrobi, umieść ową kartę w cmentarzu właściciela. W przeciwnym razie ów gracz dobiera kartę.

Blackmail

Wskazany gracz ujawnia czy karty ze swojej ręki, a ty wybierasz jedną z nich. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Bog Imp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Coercion

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Consume Spirit

Opłać X tylko czarną maną.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, zyskaj X żyć.

Contaminated Bond

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje lub zablokuje, jego władca traci 3 życia.

Cruel Edict

Wskazany przeciwnik poświęca stwora.

Dark Banishing

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Death Pits of Rath

Ilekroć stwór otrzyma obrażenia, zniszcz go. Nie może on zregenerować.

Deathgazer

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez nieczarnego stwora, zniszcz owego stwora na końcu potyczki.

Diabolic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Drudge Skeletons

{B}: Zregeneruj tego stwora.( Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Enfeeblement

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór dostaje -2/-2.

Execute

Zniszcz wskazanego białego stwora. Nie może on zregenerować.

Dobierz kartę.

Fear

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Festering Goblin

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Final Punishment

Wskazany gracz traci życia równe obrażeniom już zadanym owemu graczowi w tej turze.

Foul Imp

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 2 życia.

Giant Cockroach

Gluttonous Zombie

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Grave Pact

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, każdy inny gracz poświęca stwora.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Hell's Caretaker

{T}, poświęć stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Highway Robber

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Hollow Dogs

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +2/+0.

Horror of Horrors

Poświęć Bagno: Zregeneruj wskazanego czarnego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Hypnotic Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca losową kartę.

Looming Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Lord of the Undead

Inne Zombi dostają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Przywróć wskazaną kartę Zombi z twojego cmentarza do twojej ręki.

Megrim

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Mindslicer

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz odrzuca swoją rękę.

Mortivore

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Nantuko Husk

Poświęć stwora: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Nekrataal

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Ów stwór nie może zregenerować.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Persecute

Wybierz kolor. Wskazany gracz ujawnia swoją rękę i odrzuca wszystkie karty owego koloru.

Phyrexian Arena

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę i strać 1 życie.

Phyrexian Gargantua

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Plague Beetle

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Plague Wind

Zniszcz wszystkie stwory poza twoim władaniem. Nie mogą one regenerować.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ravenous Rats

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Razortooth Rats

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Royal Assassin

{T}: Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Scathe Zombies

Sengir Vampire

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego stwora, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Serpent Warrior

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 3 życia.

Slay

Zniszcz wskazanego zielonego stwora. Nie może on zregenerować.

Dobierz kartę.

Soul Feast

Wskazany gracz traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Spineless Thug

Ten stwór nie może blokować.

Swarm of Rats

Siła tej karty jest równa liczbie Szczurów pod twoim władaniem.

Underworld Dreams

Ilekroć przeciwnik dobierze kartę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Unholy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Will-o'-the-Wisp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Yawgmoth Demon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz poświęcić artefakt. Jeśli tego nie zrobisz, ten stwór zadaje tobie 2 obrażenia.

Zombify

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Anaba Shaman

{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Anarchist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Balduvian Barbarians

Blaze

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Blood Moon

Niebazowe lądy są Górami.

Bloodfire Colossus

{R}, poświęć tego stwora: Zadaje on każdemu stworowi i graczowi po 6 obrażeń.

Boiling Seas

Zniszcz wszystkie Wyspy.

Demolish

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd.

Enrage

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Firebreathing

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Flame Wave

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi oraz każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca po 4 obrażenia.

Flashfires

Zniszcz wszystkie Równiny.

Flowstone Crusher

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Flowstone Shambler

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Flowstone Slide

Wszystkie stwory dostają do końca tury +X/-X.

Form of the Dragon

Na początku twojego kroku utrzymania, ten urok zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Na początku każdego kroku końcowego liczba twoich żyć wynosi 5.

Stwory nie mające latania nie mogą cię atakować.

Furnace of Rath

Jeśli jakieś źródło miałoby zadać obrażenia bytowi lub graczowi, zamiast tego zadaje w ów cel dwukrotność tych obrażeń.

Goblin Balloon Brigade

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Goblin Brigand

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Goblin Chariot

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Goblin King

Inne Gobliny dostają +1/+1 i mają podbój gór.

Goblin Mountaineer

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Goblin Piker

Goblin Sky Raider

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Guerrilla Tactics

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Kiedy czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika powoduje, że odrzucasz tę kartę, zadaje ona wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Hill Giant

Karplusan Yeti

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe swojej sile. Ów stwór zadaje obrażenia równe swojej sile niniejszemu stworowi.

Kird Ape

Ten stwór dostaje +1/+2 o ile władasz Lasem.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Lightning Elemental

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Magnivore

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart obrzędów we wszystkich cmentarzach.

Mana Clash

Ty i wskazany przeciwnik wykonujecie rzut monetą każdy. Ten czar zadaje 1 obrażenie graczowi, który wyrzucił reszkę. Powtarzaj ten proces do czasu aż obaj gracze uzyskają orła w tym samym rzucie.

Mogg Sentry

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Ogre Taskmaster

Ten stwór nie może blokować.

Orcish Artillery

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia i 3 obrażenia tobie.

Panic Attack

Co najwyżej trzy wskazane stwory nie mogą blokować w tej turze.

Pyroclasm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

Raging Goblin

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Rathi Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że poświęcisz dwie Góry.

Reflexes

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Relentless Assault

Odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Rogue Kavu

Ilekroć ten stwór atakuje samotnie, do końca tury dostaje +2/+0.

Rukh Egg

Kiedy ten stwór umrze, stwórz na początku najbliższego kroku końcowego żeton czerwonego stwora Ptak 4/4 z lataniem.

Sandstone Warrior

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Seething Song

Weź {R}{R}{R}{R}{R}.

Shard Phoenix

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Poświęć tego stwora: Zadaje on każdemu stworowi nie mającemu latania po 2 obrażenia.

{R}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Sudden Impact

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi obrażenia równe liczbie kart w ręce owego gracza.

Threaten

Odkręć wskazanego stwora i zyskaj władanie nad nim do końca tury. Ów stwór do końca tury zyskuje pośpiech. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Thundermare

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie inne stwory.

Viashino Sandstalker

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela. (Przywróć go tylko jeśli jest na polu bitwy.)

Volcanic Hammer

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Whip Sergeant

{R}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje pośpiech. (Może atakować w tej turze.)

Wildfire

Każdy gracz poświęca po cztery lądy. Ten czar zadaje każdemu stworowi po 4 obrażenia.

Anaconda

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Ancient Silverback

{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem w tej turze, gdy ten stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Biorhythm

Liczba żyć każdego z graczy staje się równa liczbie stworów pod władaniem owego gracza.

Blanchwood Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdy Las pod twoim władaniem.

Craw Wurm

Creeping Mold

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub ląd.

Early Harvest

Wskazany gracz odkręca wszystkie bazowe lądy pod swoim władaniem.

Elvish Bard

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Elvish Berserker

Ilekroć ten stwór zostaje zablokowany, do końca tury dostaje +1/+1 za każdego blokującego go stwora.

Elvish Champion

Inne Elfy dostają +1/+1 i mają podbój lasów. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Elvish Piper

{G}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Elvish Warrior

Emperor Crocodile

Kiedy nie władasz innymi stworami, poświęć tego stwora.

Force of Nature

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje tobie 8 obrażeń, chyba że zapłacisz {G}{G}{G}{G}.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Greater Good

Poświęć stwora: Dobierz tyle kart, ile siły miał poświęcony stwór, po czym odrzuć trzy karty.

Grizzly Bears

Groundskeeper

{1}{G}: Przywróć wskazaną kartę bazowego lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Hunted Wumpus

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy inny gracz może umieścić kartę stwora ze swojej ręki na polu bitwy.

Kavu Climber

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

King Cheetah

Błysk

Ley Druid

{T}: Odkręć wskazany ląd.

Llanowar Behemoth

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Maro

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Might of Oaks

Wskazany stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Natural Affinity

Wszystkie lądy stają się do końca tury stworami 2/2. Nadal są lądami.

Natural Spring

Wskazany gracz zyskuje 8 żyć.

Naturalize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Needle Storm

Ten czar zadaje każdemu stworowi mającemu latanie po 4 obrażenia.

Norwood Ranger

Order of the Sacred Bell

Overgrowth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany dla many, jego władca bierze dodatkowe {G}{G}.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Reclaim

Umieść wskazaną kartę z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Regeneration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

{G}: Zregeneruj zauroczonego stwora. (Następnym razem, gdy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

River Bear

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Rootbreaker Wurm

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Rootwalla

{1}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Scaled Wurm

Seedborn Muse

Odkręć wszystkie byty pod twoim władaniem podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

Silklash Spider

Zasięg

{X}{G}{G}: Ten stwór zadaje każdemu stworowi z lataniem po X obrażeń.

Stream of Life

Wskazany gracz zyskuje X żyć.

Summer Bloom

Możesz zagrać do trzech dodatkowych lądów w tej turze.

Trained Armodon

Tree Monkey

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Treetop Bracers

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie.

Utopia Tree

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Verdant Force

Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Verduran Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Viridian Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Web

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +0/+2 i ma zasięg. (Może blokować stwory mające latanie.)

Weird Harvest

Każdy gracz może wyszukać w swojej bibliotece do X kart stworów, ujawnić je, umieścić je w swojej ręce, po czym przetasować.

Wood Elves

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Yavimaya Enchantress

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy urok na polu bitwy.

Zodiac Monkey

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Aladdin's Ring

{8}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Angel's Feather

Ilekroć gracz rzuci biały czar, możesz zyskać 1 życie.

Beast of Burden

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów na polu bitwy.

Booby Trap

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz przeciwnika i nazwij kartę inną niż bazowy ląd.

Wybrany gracz ujawnia każdą dobieraną kartę.

Kiedy wybrany gracz dobierze nazwaną kartę, poświęć ten artefakt. Jeśli tak zrobisz, zadaje on owemu graczowi 10 obrażeń.

Bottle Gnomes

Poświęć tego stwora: Zyskaj 3 życia.

Coat of Arms

Każdy stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy współdzielącego z nim przynajmniej jeden typ stwora. (Na przykład jeśli na polu bitwy są dwa Gobliny Wojownicy oraz Goblin Szaman, każdy z nich dostaje +2/+2.)

Dancing Scimitar

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Defense Grid

Rzucenie każdego czaru kosztuje o {3} więcej, chyba że podczas tury rzucającego.

Demon's Horn

Ilekroć gracz rzuci czarny czar, możesz zyskać 1 życie.

Disrupting Scepter

{3}, {T}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Dragon's Claw

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zyskać 1 życie.

Fellwar Stone

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Icy Manipulator

{1}, {T}: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Jade Statue

{2}: Ten artefakt staje się do końca potyczki artefaktowym stworem Golem 3/6. Możesz aktywować tylko w trakcie potyczki.

Jester's Cap

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w bibliotece wskazanego gracza trzy karty i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Kraken's Eye

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zyskać 1 życie.

Loxodon Warhammer

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Ornithopter

Latanie

Phyrexian Hulk

Rod of Ruin

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Slate of Ancestry

{4}, {T}, odrzuć swoją rękę: Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Spellbook

Nie masz limitu kart na ręce.

Storage Matrix

O ile ten artefakt jest odkręcony, każdy gracz podczas swojego kroku odkręcania wybiera typ karty spośród artefaktu, stwora albo lądu. Ów gracz może w tym kroku odkręcić tylko byty wybranego typu.

Tanglebloom

{1}, {T}: Zyskaj 1 życie.

Teferi's Puzzle Box

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz umieszcza karty ze swojej ręki dowolnie na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera tyle samo kart.

Thran Golem

O ile ten stwór jest zauroczony, dostaje +2/+2 i ma latanie, pierwszy cios i tratowanie.

Ur-Golem's Eye

{T}: Weź {C}{C}.

Vulshok Morningstar

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Wurm's Tooth

Ilekroć gracz rzuci zielony czar, możesz zyskać 1 życie.

Adarkar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Battlefield Forge

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Brushland

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Caves of Koilos

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Karplusan Forest

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Llanowar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Quicksand

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Wskazany atakujący stwór bez latanie do końca tury dostaje -1/-2.

Shivan Reef

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Sulfurous Springs

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Underground River

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Urza's Mine

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Power-Plant oraz Urza’s Tower, zamiast tego weź {C}{C}.

Urza's Power Plant

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Mine oraz Urza’s Tower, zamiast tego weź {C}{C}.

Urza's Tower

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Mine oraz Urza’s Power-Plant, zamiast tego weź {C}{C}{C}.

Yavimaya Coast

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)