Classic Sixth Edition

Animate Wall

Zaurocz Ścianę

Zauroczona Ściana może atakować tak, jakby nie miała obronności.

Archangel

Latanie, czujność

Ardent Militia

Czujność

Armageddon

Zniszcz wszystkie lądy.

Armored Pegasus

Latanie

Castle

Odkręcone stwory pod twoim władaniem dostają +0/+2.

Celestial Dawn

Lądy pod twoim władaniem są Równinami.

Nielądowe byty pod twoim władaniem są białe. To samo dotyczy czarów pod twoim władaniem oraz twoich nielądowych kart poza polem bitwy.

Możesz wydawać białą manę jakby była maną dowolnego koloru. Możesz wydawać inną manę tylko jakby była bezkolorowa.

Circle of Protection: Black

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czarne źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Blue

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie niebieskie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Green

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie zielone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Red

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czerwone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: White

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie białe źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Crusade

Białe stwory dostają +1/+1.

Daraja Griffin

Latanie

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazanego czarnego stwora.

D'Avenant Archer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 1 obrażenie.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Divine Transformation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Ekundu Griffin

Latanie, pierwszy cios

Enlightened Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu lub uroku, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Ethereal Champion

Zapłać 1 życie: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie jakie mogłoby zostać zadane w tej turze temu stworowi.

Exile

Wygnaj wskazanego nie-białego atakującego stwora. Zyskaj życia równe jego wytrzymałości.

Healing Salve

Wybierz jedno —

  • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

  • Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu celowi.

Heavy Ballista

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 2 obrażenia.

Hero's Resolve

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+5.

Icatian Town

Stwórz cztery żetony białego stwora Mieszczanin 1/1.

Infantry Veteran

{T}: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Kismet

Artefakty, stwory i lądy pod władaniem przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Kjeldoran Royal Guard

{T}: Wszystkie obrażenia bojowe jakie mogłyby zostać tobie zadane w tej turze przez niezablokowane stwory, są zamiast tego zadane temu stworowi.

Light of Day

Czarne stwory nie mogą atakować ani blokować.

Longbow Archer

Pierwszy cios, zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Mesa Falcon

Latanie

{1}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Order of the Sacred Torch

{T}, zapłać 1 życie: Skontruj wskazany czarny czar.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Pearl Dragon

Latanie

{1}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Regal Unicorn

Remedy

Zażegnaj najbliższe 5 obrażeń jakie mogłyby zostać zadane w tej turze dowolnej liczbie wskazanych celów, dowolnie rozdzielone.

Reprisal

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej. Nie może być zregenerowany.

Resistance Fighter

Poświęć tego stwora: Zażegnaj wszystkie bojowe obrażenia jakie wskazany stwór mógłby zadać w tej turze.

Reverse Damage

Kiedy najbliższy raz w tej turze wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je. Zyskaj życia równe obrażeniom zażegnanym w ten sposób.

Samite Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Serenity

Na początku twojego kroku utrzymania, zniszcz wszystkie artefakty i uroki. Nie mogą one regenerować.

Serra's Blessing

Stwory pod twoim władaniem mają czujność. (Atakowanie nie powoduje ich przekręcenia.)

Spirit Link

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Standing Troops

Czujność

Staunch Defenders

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Sunweb

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Ten stwór nie może blokować stworów o sile 2 lub mniejszej.

Tariff

Każdy gracz poświęca stwora pod swoim władaniem o największym skrócie many, chyba że zapłacą jego koszt many. Jeśli gracz włada więcej niż jednym stworem mającym największy koszt, ów gracz wybiera jednego.

Tundra Wolves

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Unyaro Griffin

Latanie

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czerwony czar sztuczki lub obrzędu.

Venerable Monk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Wall of Swords

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Warmth

Ilekroć przeciwnik rzuci czerwony czar, zyskaj 2 życia.

Warrior's Honor

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Abduction

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć zauroczonego stwora.

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Air Elemental

Latanie

Ancestral Memories

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Boomerang

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Browse

{2}{U}{U}: Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki, umieść jedną z nich w twojej ręce i wygnaj pozostałe.

Chill

Rzucanie czerwonych czarów kosztuje o {2} więcej.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Daring Apprentice

{T}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar.

Deflection

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Desertion

Skontruj wskazany czar. Jeśli w ten sposób został skontrowany czar artefaktu lub stwora, umieść ową kartę na polu bitwy pod twoim władaniem zamiast umieszczać ją w cmentarzu właściciela.

Diminishing Returns

Każdy gracz wtasowuje swoją rękę i cmentarz do swojej biblioteki. Wygnaj dziesięć wierzchnich kart owej biblioteki. Następnie każdy gracz dobiera co najwyżej siedem kart.

Dream Cache

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki albo obie na wierzchu twojej biblioteki, albo obie na spodzie twojej biblioteki.

Flash

Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy. Jeśli tak zrobisz, poświęć go, chyba że zapłacisz jego koszt many zmniejszony co najwyżej o {2}.

Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Fog Elemental

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór zaatakuje lub zablokuje, poświęć go na końcu potyczki.

Forget

Wskazany gracz odrzuca dwie karty, po czym dobiera tyle samo kart ile odrzucił w ten sposób.

Gaseous Form

Zaurocz stwora

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie zauroczony stwór mógłby zadać lub mogłyby zostać zadane przez niego.

Glacial Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Harmattan Efreet

Latanie

{1}{U}{U}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Horned Turtle

Insight

Ilekroć przeciwnik rzuci zielony czar, ty dobierz kartę.

Inspiration

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Juxtapose

Ty i wskazany gracz wymieniacie się władaniem nad stworem pod swoim władaniem mającym największy skrót many. Następnie wymieńcie się władaniem nad artefaktami w ten sposób. Jeśli co najmniej dwa byty mają równy najwyższy skrót, ich władca wybiera jeden z nich.

Library of Lat-Nam

Przeciwnik wybiera jedno —

  • Ty dobierasz trzy karty na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

  • Ty wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Lord of Atlantis

Inne Wodniki dostają +1/+1 i mają podbój wysp (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Mana Short

Przekręć wszystkie lądy pod władaniem wskazanego gracza i ów gracz traci całą niewydaną manę.

Memory Lapse

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, umieść go na wierzchu biblioteki właściciela zamiast w cmentarzu owego gracza.

Merfolk of the Pearl Trident

Mystical Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki lub obrzędu, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Phantasmal Terrain

Zaurocz ląd

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ bazowego lądu.

Zauroczony ląd jest wybranego typu.

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Polymorph

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może zregenerować. Jego władca ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni kartę stwora. Ów gracz umieszcza ową kartę na polu bitwy, po czym tasuje pozostałe ujawnione w ten sposób karty do swojej biblioteki.

Power Sink

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Jeśli ów gracz tego nie zrobi, przekręca wszystkie lądy pod swoim władaniem mające zdolność dającą manę i traci całą niewydaną manę.

Prodigal Sorcerer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Prosperity

Każdy gracz dobiera po X kart.

Psychic Transfer

Jeśli różnica między twoją liczbą żyć i liczbą żyć wskazanego gracza wynosi 5 lub mniej, zamień się liczbą żyć z owym graczem.

Psychic Venom

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony, ten urok zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Recall

Odrzuć X kart, po czym przywróć kartę z twojego cmentarza do twojej ręki za każdą kartę odrzuconą w ten sposób. Wygnaj niniejszy czar.

Relearn

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Remove Soul

Skontruj wskazany czar stwora.

Sage Owl

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności.

Sea Monster

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Segovian Leviathan

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Sibilant Spirit

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz może dobrać kartę.

Soldevi Sage

{T}, poświęć dwa lądy: Dobierz trzy karty, po czym odrzuć jedną z nich.

Spell Blast

Skontruj wskazany czar o skrócie many równym X. (Np. jeśli koszt owego czaru to {3}{U}{U}, X wynosi 5.)

Storm Crow

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Tidal Surge

Przekręć co najwyżej trzy wskazane stwory nie mające latania.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Vodalian Soldiers

Wall of Air

Obronność, latanie (Ten stwór nie może atakować i może blokować stwory z lataniem.)

Wind Drake

Latanie

Wind Spirit

Latanie

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Zur's Weirding

Gracze grają z ujawnionymi rękami.

Jeśli gracz miałby dobrać kartę, zamiast tego ujawnia ją. Następnie którykolwiek inny gracz może zapłacić 2 życia. Jeśli gracz tak zrobi, umieść ową kartę w cmentarzu właściciela. W przeciwnym razie ów gracz dobiera kartę.

Abyssal Hunter

{B}, {T}: Przekręć wskazanego stwora. Niniejszy stwór zadaje owemu obrażenia równe swojej sile.

Abyssal Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia, ów gracz odrzuca kartę.

Agonizing Memories

Spójrz na rękę wskazanego gracza i wybierz z niej dwie karty. Umieść je dowolnie na wierzchu biblioteki owego gracza.

Ashen Powder

Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza przeciwnika na polu bitwy pod twoim władaniem.

Blight

Zaurocz ląd

Kiedy zauroczony ląd zostanie przekręcony, zniszcz go.

Blighted Shaman

{T}, poświęć Bagno: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

{T}, poświęć stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Blood Pet

Poświęć tego stwora: Weź {B}.

Bog Imp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bog Rats

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Coercion

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Derelor

Rzucanie czarnych czarów kosztuje cię o {B} więcej.

Doomsday

Wyszukaj w twojej bibliotece i cmentarzu pięć kart i wygnaj pozostałe. Umieść wybrane karty dowolnie na wierzchu twojej biblioteki. Strać połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Dread of Night

Białe stwory dostają -1/-1.

Drudge Skeletons

{B}: Zregeneruj tego stwora.( Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Dry Spell

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Enfeeblement

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór dostaje -2/-2.

Evil Eye of Orms-by-Gore

Stwory pod twoim władaniem bez typu Oko nie mogą atakować.

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany.

Fallen Angel

Latanie

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+1.

Fatal Blow

Zniszcz wskazanego stwora, który otrzymał w tej turze obrażenia. Nie może on zregenerować.

Fear

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Feast of the Unicorn

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +4/+0.

Feral Shadow

Latanie

Forbidden Crypt

Jeśli masz dobrać kartę, zamiast tego przywróć kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli nie możesz, przegrywasz grę.

Jeśli karta miałaby trafić skądkolwiek do twojego cmentarza, zamiast tego wygnaj ją.

Gravebane Zombie

Jeśli ten stwór miałby umrzeć, zamiast tego umieść go na wierzchu biblioteki właściciela.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Greed

{B}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę.

Hecatomb

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że poświęcisz cztery stwory.

Przekręć odkręcone Bagno pod twoim władaniem: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Hidden Horror

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że odrzucisz kartę stwora.

Howl from Beyond

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Infernal Contract

Dobierz cztery karty. Strać połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Kjeldoran Dead

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć stwora.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Leshrac's Rite

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma podbój bagien. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Lost Soul

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Mind Warp

Spójrz na rękę wskazanego gracza i wybierz z niej X kart. Ów gracz odrzuca owe karty.

Mischievous Poltergeist

Latanie

Zapłać 1 życie: Zregeneruj tego stwora.

Necrosavant

{3}{B}{B}, poświęć stwora: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Painful Memories

Spójrz na rękę wskazanego gracza i wybierz z niej kartę. Umieść ową kartę na wierzchu biblioteki owego gracza.

Perish

Zniszcz wszystkie zielone stwory. Nie mogą one zregenerować.

Pestilence

Na początku kroku końcowego, jeśli na polu bitwy nie ma stwora, poświęć ten urok.

{B}: Ten urok zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Python

Rag Man

{B}{B}{B}, {T}: Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę i odrzuca losową kartę stwora. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Razortooth Rats

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Scathe Zombies

Sengir Autocrat

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony czarnego stwora Kmieć 0/1.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, wygnaj wszystkie żetony Kmieci.

Strands of Night

{B}{B}, zapłać 2 życia, poświęć Bagno: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Stromgald Cabal

{T}, zapłać 1 życie: Skontruj wskazany biały czar.

Stupor

Wskazany przeciwnik odrzuca losową kartę, po czym odrzuca kartę.

Syphon Soul

Ten czar zadaje każdemu innemu graczowi po 2 obrażenia. Zyskaj życia równe obrażeniom zadanym w ten sposób.

Terror

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Nie może on regenerować.

Vampiric Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu. Strać 2 życia.

Zombie Master

Inne Zombi mają podbój bagien. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Inne Zombi mają „{B}: Zregeneruj ten byt.”

Aether Flash

Ilekroć stwóe wejdzie na pole bitwy, ten urok zadaje mu 2 obrażenia.

Anaba Bodyguard

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Anaba Shaman

{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Balduvian Barbarians

Balduvian Horde

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że odrzucisz losową kartę.

Blaze

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Boil

Zniszcz wszystkie Wyspy.

Burrowing

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma podbój gór. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Conquer

Zaurocz ląd

Władasz zauroczonym lądem.

Crimson Hellkite

Latanie

{X}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń. Wydaj na X tylko czerwoną manę.

Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Fervor

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech. (Mogą atakować i {T} zaraz po wejściu pod twoje władanie.)

Final Fortune

Weź dodatkową turę po obecnej. Na początku kroku końcowego owej tury, przegrywasz grę.

Fire Elemental

Firebreathing

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Fit of Rage

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 i pierwszy cios.

Flame Spirit

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Flashfires

Zniszcz wszystkie Równiny.

Giant Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Goblin Digging Team

{T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazaną Ścianę.

Goblin Elite Infantry

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, do końca tury dostaje -1/-1.

Goblin Hero

Goblin King

Inne Gobliny dostają +1/+1 i mają podbój gór.

Goblin Recruiter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece dowolną liczbę kart typu Goblin, ujawnij je, po czym przetasuj i umieść owe karty dowolnie na wierzchu.

Goblin Warrens

{2}{R}, poświęć dwa Gobliny: Stwórz trzy żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Hammer of Bogardan

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

{2}{R}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Hulking Cyclops

Ten stwór nie może blokować.

Illicit Auction

Każdy gracz może licytować życiem o władanie nad wskazanym stworem. Ty zaczynasz stawką 0. Zgodnie z kolejnością tury każdy gracz może przebić stawkę. Licytacja kończy się jeśli stawka nie zostanie przebita. Oferent najwyższej stawki traci życie równe stawce i zyskuje władanie nad owym stworem. (Ten efekt trwa stale.)

Inferno

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 6 obrażeń.

Jokulhaups

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i lądy. Nie mogą one zregenerować.

Lightning Blast

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Manabarbs

Ilekroć gracz przekręca ląd pobierając manę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Mountain Goat

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Orcish Artillery

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia i 3 obrażenia tobie.

Orcish Oriflamme

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Pillage

Zniszcz wskazany artefakt lub ląd. Nie może być zregenerowany.

Pyrotechnics

Ten czar zadaje 4 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Raging Goblin

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Reckless Embermage

{1}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie oraz 1 obrażenie sobie.

Relentless Assault

Odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Sabretooth Tiger

Pierwszy cios

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Shatterstorm

Zniszcz wszystkie artefakty. Nie mogą regenerować.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Spitting Drake

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Spitting Earth

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie Gór pod twoim władaniem.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Talruum Minotaur

Pośpiech

Tremor

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania po 1 obrażeniu.

Vertigo

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi mającemu latanie 2 obrażenia. Ów stwór traci do końca tury latanie.

Viashino Warrior

Volcanic Dragon

Latanie, pośpiech

Volcanic Geyser

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Wall of Fire

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Call of the Wild

{2}{G}{G}: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twoim cmentarzu.

Cat Warriors

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Creeping Mold

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub ląd.

Dense Foliage

Stwory nie mogą być wskazywane przez czary.

Early Harvest

Wskazany gracz odkręca wszystkie bazowe lądy pod swoim władaniem.

Elder Druid

{3}{G}, {T}: Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Elven Cache

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Elven Riders

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany i/lub stwory z lataniem.

Elvish Archers

Pierwszy cios

Fallow Earth

Umieść wskazany ląd na wierzchu biblioteki właściciela.

Familiar Ground

Każdy stwór pod twoim władaniem nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Femeref Archers

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu stworowi z lataniem 4 obrażenia.

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Fyndhorn Brownie

{2}{G}, {T}: Odkręć wskazanego stwora.

Fyndhorn Elder

{T}: Weź {G}{G}.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Gorilla Chieftain

{1}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Grizzly Bears

Hurricane

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem i każdemu graczowi po X obrażeń.

Living Lands

Wszystkie Kasy są stworami 1/1 pozostając lądami.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Lure

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Maro

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Nature's Resurgence

Każdy gracz dobiera kartę za każdą kartę stwora w swoim cmentarzu.

Panther Warriors

Pradesh Gypsies

{1}{G}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-0.

Radjan Spirit

{T}: Wskazany stwór traci do końca tury latanie.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Redwood Treefolk

Regeneration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

{G}: Zregeneruj zauroczonego stwora. (Następnym razem, gdy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

River Boa

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

{G}: Zregeneruj tego stwora.

Rowen

Ujawnij pierwszą kartę dobieraną przez ciebie w danej turze. Ilekroć ujawnisz w ten sposób bazowy ląd, dobierz kartę.

Scaled Wurm

Shanodin Dryads

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Stalking Tiger

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Stream of Life

Wskazany gracz zyskuje X żyć.

Summer Bloom

Możesz zagrać do trzech dodatkowych lądów w tej turze.

Thicket Basilisk

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez stwora bez typu Ściana, zniszcz owego stwora na końcu potyczki.

Trained Armodon

Tranquil Grove

{1}{G}{G}: Zniszcz wszystkie inne uroki.

Tranquility

Zniszcz wszystkie uroki.

Uktabi Orangutan

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Uktabi Wildcats

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Lasów pod twoim władaniem.

{G}, poświęć Las: Zregeneruj tego stwora.

Unseen Walker

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

{1}{G}{G}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje podbój lasów.

Untamed Wilds

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieść ją przekręconą na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Verduran Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Vitalize

Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

Waiting in the Weeds

Każdy gracz tworzy żeton zielonego stwora Kot 1/1 za każdy odkręcony Las pod swoim władaniem.

Warthog

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Wild Growth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

Worldly Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ją na wierzchu.

Wyluli Wolf

{T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Aladdin's Ring

{8}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Amber Prison

Możesz nie odkręcać tego artefaktu w swoim kroku odkręcania.

{4}, {T}: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd. Ów byt nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy przez czas pozostawania tego artefaktu przekręconym.

Ankh of Mishra

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy, ten artefakt zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Ashnod's Altar

Poświęć stwora: Weź {C}{C}.

Bottle of Suleiman

{1}, poświęć ten artefakt: Rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Dżin 5/5 z lataniem. Jeśli przegrasz rzut, ten artefakt zadaje tobie 5 obrażeń.

Charcoal Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Crystal Rod

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Cursed Totem

Aktywowane zdolności stworów nie mogą być aktywowane.

Dancing Scimitar

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Dingus Egg

Ilekroć ląd zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, ten artefakt zadaje właścicielowi owego lądu 2 obrażenia.

Disrupting Scepter

{3}, {T}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Dragon Engine

{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Dragon Mask

{3}, {T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2. Przywróć go do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego. (Przywróć go tylko jeśli jest na polu bitwy.)

Fire Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Flying Carpet

{2}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Fountain of Youth

{2}, {T}: Zyskaj 1 życie.

Glasses of Urza

{T}: Spójrz na rękę wskazanego gracza.

Grinning Totem

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj kartę w bibliotece przeciwnika i wygnaj ją. Ów gracz tasuje. Do początku twojego najbliższego kroku utrzymania, możesz zagrać ową kartę. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, jeśli nie zagrałeś owej karty, umieść ją w cmentarzu właściciela.

The Hive

{5}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Owad 1/1 z lataniem o nazwie Osa. (Nie może być on blokowanym, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Iron Star

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Ivory Cup

Ilekroć którykolwiek gracz rzuci biały czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Jade Monolith

{1}: Najbliższy raz w tej turze, gdy wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać obrażenia wskazanemu stworowi, zamiast tego owe źródło zadaje owe obrażenia tobie.

Jalum Tome

{2}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Jayemdae Tome

{4}, {T}: Dobierz kartę.

Lead Golem

Ilekroć ten stwór zaatakuje, nie odkręca się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Mana Prism

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Marble Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Meekstone

Stwory o sile 3 lub większej nie odkręcają się podczas kroku odkręcania swoich władców.

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Moss Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Mystic Compass

{1}, {T}: Wskazany ląd staje się do końca tury bazowym lądem o wybranym przez ciebie typie.

Obsianus Golem

Ornithopter

Latanie

Patagia Golem

{3}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Pentagram of the Ages

{4}, {T}: Najbliższy raz w tej turze, gdy wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Phyrexian Vault

{2}, {T}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

Primal Clay

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy zdecyduj, czy wejdzie jako artefaktowy stwór 3/3, artefaktowy stwór 2/2 z lataniem lub jako artefaktowy stwór Ściana 1/6 z obronnością oprócz swoich innych typów. (Stwór z obronnością nie może atakować.)

Rod of Ruin

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Skull Catapult

{1}, {T}, poświęć stwora: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Sky Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Snake Basket

{X}, poświęć ten artefakt: Stwórz X żetonów zielonego stwora Wąż 1/1. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Soul Net

Ilekroć umrze stwór, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Storm Cauldron

Każdy gracz może zagrać dodatkowy ląd w każdej ze swoich tur.

Ilekroć ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, przywróć go do ręki właściciela.

Teferi's Puzzle Box

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz umieszcza karty ze swojej ręki dowolnie na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera tyle samo kart.

Throne of Bone

Ilekroć gracz rzuci czarny czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Wand of Denial

{T}: Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Jeśli to nielądowa karta, możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tak zrobisz, umieść ją w cmentarzu owego gracza.

Wooden Sphere

Ilekroć gracz rzuci zielony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Adarkar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Brushland

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

City of Brass

Ilekroć ten ląd zostanie przekręcony, zadaje on tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Crystal Vein

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {C}{C}.

Dwarven Ruins

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {R}{R}.

Ebon Stronghold

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {B}{B}.

Havenwood Battleground

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {G}{G}.

Karplusan Forest

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Ruins of Trokair

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {W}{W}.

Sulfurous Springs

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Svyelunite Temple

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {U}{U}.

Underground River

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)