Fifth Edition

Abbey Gargoyles

Latanie, ochrona przed czerwonym

Akron Legionnaire

Za wyjątkiem stworów o nazwie Akron Legionnaire oraz artefaktowych, stwory pod twoim władaniem nie mogą atakować.

Alabaster Potion

Wybierz jedno —

  • Wskazany gracz zyskuje X żyć.

  • Zażegnaj najbliższe X obrażeń, które mogłyby zostać zadane wskazanemu celowi w tej turze.

Angry Mob

Tratowanie

O ile jest twoja tura, siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe 2 plus liczba Bagien pod władaniem twoich przeciwników. O ile nie jest twoja tura, siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe 2.

Animate Wall

Zaurocz Ścianę

Zauroczona Ściana może atakować tak, jakby nie miała obronności.

Arenson's Aura

{W}, poświęć urok: Zniszcz wskazany urok.

{3}{U}{U}: Skontruj wskazany czar uroku.

Armageddon

Zniszcz wszystkie lądy.

Armor of Faith

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

{W}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Aysen Bureaucrats

{T}: Przekręć wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej.

Benalish Hero

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Blessed Wine

Zyskaj 1 życie.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Blinking Spirit

{0}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Brainwash

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Caribou Range

Zaurocz ląd pod twoim władaniem

Zauroczony ląd ma „{W}{W}, {T}: Stwórz żeton białego stwora Karibu 0/1.”

Poświęć żeton Karibu: Zyskaj 1 życie.

Castle

Odkręcone stwory pod twoim władaniem dostają +0/+2.

Circle of Protection: Artifacts

{2}: Kiedy następnym razem wybrane przez ciebie artefaktowe źródło miałoby zadać tobie obrażenia w tej turze, zażegnaj owe obrażenia.

Circle of Protection: Black

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czarne źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Blue

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie niebieskie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Green

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie zielone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Red

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czerwone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: White

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie białe źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Crusade

Białe stwory dostają +1/+1.

D'Avenant Archer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 1 obrażenie.

Death Speakers

Ochrona przed czarnym

Death Ward

Zregeneruj wskazanego stwora.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Divine Offering

Zniszcz wskazany artefakt. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi jego skrót many.

Divine Transformation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Dust to Dust

Wygnaj dwa wskazane artefakty.

Eye for an Eye

Kiedy następnym razem źródło wybrane przez ciebie miałoby zadać obrażenia w tej turze, zamiast tego owe źródło zadaje tobie tyle samo obrażeń, a ten urok zadaje tyle samo obrażeń władcy owego źródła.

Greater Realm of Preservation

{1}{W}: Kiedy następnym razem czarne lub czerwone źródło wybrane przez ciebie miałoby zadać obrażenia w tej turze, zażegnaj je.

Heal

Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Healing Salve

Wybierz jedno —

  • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

  • Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu celowi.

Hipparion

Ten stwór nie może blokować stworów o sile 3 lub większej, chyba że zapłacisz {1}.

Holy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Icatian Phalanx

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Icatian Scout

{1}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Icatian Town

Stwórz cztery żetony białego stwora Mieszczanin 1/1.

Island Sanctuary

Jeśli miałbyś dobrać kartę podczas twojego kroku dobierania, zamiast tego możesz pominąć owe dobranie. Jeśli tak zrobisz, do twojej następnej tury nie możesz być atakowany, chyba że przez stwory mające latanie i/lub podbój wysp.

Ivory Guardians

Ochrona przed czerwonym

Stwory o niniejszej nazwie dostają +1/+1 o ile przeciwnik włada nieżetonowym czerwonym bytem.

Justice

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć niniejszy byt, chyba że zapłacisz {W}{W}.

Ilekroć czerwony stwór lub czar zada obrażenia, niniejszy zadaje tyle samo obrażeń władcy owego stwora lub czaru.

Karma

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ten urok zadaje owemu graczowi obrażenia równe liczbie Bagien pod jego władaniem.

Kismet

Artefakty, stwory i lądy pod władaniem przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Kjeldoran Royal Guard

{T}: Wszystkie obrażenia bojowe jakie mogłyby zostać tobie zadane w tej turze przez niezablokowane stwory, są zamiast tego zadane temu stworowi.

Kjeldoran Skycaptain

Latanie, pierwszy cios, zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Mesa Falcon

Latanie

{1}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Mesa Pegasus

Latanie; zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Order of the Sacred Torch

{T}, zapłać 1 życie: Skontruj wskazany czarny czar.

Order of the White Shield

Ochrona przed czarnym

{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

{W}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Pearled Unicorn

Personal Incarnation

{0}: Najbliższe 1 obrażenia jakie miałoby zostać zadane temu stworowi w tej turze, jest zamiast tego zadane jego właścicielowi. Tylko właściciel niniejszego może aktywować tę zdolność.

Kiedy ten stwór umrze, jego właściciel traci połowę swoich żyć, zaokrąglając wzwyż.

Pikemen

Pierwszy cios, zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Prismatic Ward

Zaurocz stwora

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Zażegnaj wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać zadane zauroczonemu stworowi przez źródła owego wybranego koloru.

Repentant Blacksmith

Ochrona przed czerwonym

Reverse Damage

Kiedy najbliższy raz w tej turze wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je. Zyskaj życia równe obrażeniom zażegnanym w ten sposób.

Righteousness

Wskazany blokujący stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Sacred Boon

Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia, jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu stworowi. Na początku najbliższego kroku końcowego, umieść na owym stworze znacznik +0/+1 za każde 1 obrażenie zażegnane w ten sposób.

Samite Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Seraph

Latanie

Whenever a creature dealt damage by Seraph this turn dies, put that card onto the battlefield under your control at the beginning of the next end step. Sacrifice the creature when you lose control of Seraph.

Serra Bestiary

Zaurocz stwora

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć niniejszy byt, chyba że zapłacisz {W}{W}.

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności mające {T} w koszcie nie mogą być aktywowane.

Serra Paladin

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

{1}{W}{W}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje czujność.

Shield Bearer

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Shield Wall

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Spirit Link

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Truce

Each player may draw up to two cards. For each card less than two a player draws this way, that player gains 2 life.

Tundra Wolves

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Wall of Swords

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

White Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ochrona przed czarnym (Nic czarnego nie może blokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Aether Storm

Nie można rzucać czarów stworów.

Zapłać 4 życia: Zniszcz niniejszy byt. Nie może on zregenerować. Każdy gracz może aktywować tę zdolność.

Air Elemental

Latanie

Anti-Magic Aura

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być wskazywany przez czary i nie może być zauroczony przez inne Aury.

Azure Drake

Latanie

Binding Grasp

Zaurocz stwora

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {1}{U}.

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Zauroczony stwór dostaje +0/+1.

Boomerang

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Dance of Many

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton będący kopią wskazanego nieżetonowego stwora.

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, wygnaj ów żeton.

Kiedy ów żeton opuści pole bitwy, poświęć niniejszy byt.

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {U}{U}.

Dandân

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Kiedy nie masz Wyspy we władaniu, poświęć tego stwora.

Dark Maze

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{0}: Dark Maze can attack this turn as though it didn’t have defender. Exile it at the beginning of the next end step.

Deflection

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Drain Power

Target player activates a mana ability of each land they control. Then that player loses all unspent mana and you add the mana lost this way.

Energy Flux

Wszystkie artefakty mają „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten artefakt, chyba że zapłacisz {2}.”

Enervate

Tap target artifact, creature, or land.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Feedback

Zaurocz urok

At the beginning of the upkeep of enchanted enchantment’s controller, Feedback deals 1 damage to that player.

Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Flood

{U}{U}: Tap target creature without flying.

Force Spike

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Forget

Wskazany gracz odrzuca dwie karty, po czym dobiera tyle samo kart ile odrzucił w ten sposób.

Gaseous Form

Zaurocz stwora

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie zauroczony stwór mógłby zadać lub mogłyby zostać zadane przez niego.

Glacial Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Homarid Warrior

{U}: Homarid Warrior gains shroud until end of turn and doesn’t untap during your next untap step. Tap Homarid Warrior. (A creature with shroud can’t be the target of spells or abilities.)

Hurkyl's Recall

Przywróć wszystkie artefakty będące własnością wskazanego gracza do jego ręki.

Hydroblast

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany czar jeśli jest czerwony.

  • Zniszcz wskazany byt jeśli jest czerwony.

Juxtapose

Ty i wskazany gracz wymieniacie się władaniem nad stworem pod swoim władaniem mającym największy skrót many. Następnie wymieńcie się władaniem nad artefaktami w ten sposób. Jeśli co najmniej dwa byty mają równy najwyższy skrót, ich władca wybiera jeden z nich.

Krovikan Sorcerer

{T}, Discard a nonblack card: Draw a card.

{T}, Discard a black card: Draw two cards, then discard one of them.

Labyrinth Minotaur

Whenever Labyrinth Minotaur blocks a creature, that creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Leviathan

Tratowanie

Leviathan enters the battlefield tapped and doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may sacrifice two Islands. If you do, untap Leviathan.

Leviathan can’t attack unless you sacrifice two Islands. (This cost is paid as attackers are declared.)

Lifetap

Ilekroć Las pod władaniem przeciwnika zostanie przekręcony, zyskaj 1 życie.

Lord of Atlantis

Inne Wodniki dostają +1/+1 i mają podbój wysp (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Magical Hack

Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one basic land type with another. (For example, you may change „swampwalk” to „plainswalk.” This effect lasts indefinitely.)

Magus of the Unseen

{1}{U}, {T}: Untap target artifact an opponent controls and gain control of it until end of turn. It gains haste until end of turn. When you lose control of the artifact, tap it.

Memory Lapse

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, umieść go na wierzchu biblioteki właściciela zamiast w cmentarzu owego gracza.

Merfolk of the Pearl Trident

Mind Bomb

Each player may discard up to three cards. Mind Bomb deals damage to each player equal to 3 minus the number of cards they discarded this way.

Phantasmal Forces

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Phantasmal Forces unless you pay {U}.

Phantasmal Terrain

Zaurocz ląd

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ bazowego lądu.

Zauroczony ląd jest wybranego typu.

Phantom Monster

Latanie

Pirate Ship

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Kiedy nie władasz żadną Wyspą, poświęć tego stwora.

Portent

Spójrz na trzy wierzchnie karty biblioteki wskazanego gracza, następnie odłóż je w dowolnej kolejności. Możesz sprawić, że ów gracz przetasuje.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Power Sink

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Jeśli ów gracz tego nie zrobi, przekręca wszystkie lądy pod swoim władaniem mające zdolność dającą manę i traci całą niewydaną manę.

Prodigal Sorcerer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Psychic Venom

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony, ten urok zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Ray of Command

Odkręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika i zyskaj nad nim władanie do końca tury. Ów stwór do końca tury zyskuje pośpiech. Kiedy stracisz władanie nad owym stworem, przekręć go.

Recall

Odrzuć X kart, po czym przywróć kartę z twojego cmentarza do twojej ręki za każdą kartę odrzuconą w ten sposób. Wygnaj niniejszy czar.

Reef Pirates

Whenever Reef Pirates deals damage to an opponent, that player mills a card.

Remove Soul

Skontruj wskazany czar stwora.

Sea Serpent

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Kiedy nie władasz żadną Wyspą, poświęć tego stwora.

Sea Spirit

{U}: Sea Spirit gets +1/+0 until end of turn.

Sea Sprite

Latanie, ochrona przed czerwonym

Seasinger

When you control no Islands, sacrifice Seasinger.

You may choose not to untap Seasinger during your untap step.

{T}: Gain control of target creature whose controller controls an Island for as long as you control Seasinger and Seasinger remains tapped.

Segovian Leviathan

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Sibilant Spirit

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz może dobrać kartę.

Sleight of Mind

Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one color word with another. (For example, you may change „target black spell” to „target blue spell.” This effect lasts indefinitely.)

Soul Barrier

Whenever an opponent casts a creature spell, Soul Barrier deals 2 damage to that player unless they pay {2}.

Spell Blast

Skontruj wskazany czar o skrócie many równym X. (Np. jeśli koszt owego czaru to {3}{U}{U}, X wynosi 5.)

Stasis

Gracze pomijają swój krok odkręcania.

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {U}.

Steal Artifact

Zaurocz artefakt

Władasz zauroczonym artefaktem.

Time Elemental

When Time Elemental attacks or blocks, at end of combat, sacrifice it and it deals 5 damage to you.

{2}{U}{U}, {T}: Return target permanent that isn’t enchanted to its owner’s hand.

Twiddle

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Unstable Mutation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Na początku kroku rozliczania władcy zauroczonego stwora, umieść znacznik -1/-1 na owym stworze.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Updraft

Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Vodalian Soldiers

Wall of Air

Obronność, latanie (Ten stwór nie może atakować i może blokować stwory z lataniem.)

Wind Spirit

Latanie

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Zephyr Falcon

Latanie, czujność

Zur's Weirding

Gracze grają z ujawnionymi rękami.

Jeśli gracz miałby dobrać kartę, zamiast tego ujawnia ją. Następnie którykolwiek inny gracz może zapłacić 2 życia. Jeśli gracz tak zrobi, umieść ową kartę w cmentarzu właściciela. W przeciwnym razie ów gracz dobiera kartę.

Abyssal Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia, ów gracz odrzuca kartę.

Animate Dead

Zaurocz kartę stwora w cmentarzu

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli jest na polu bitwy, traci „zaurocz kartę stwora w cmentarzu” i zyskuje „zaurocz kartę stwora umieszczonego tą kartą na polu bitwy.” Przywróć zauroczoną kartę stwora z cmentarza na pole bitwy pod twoim władaniem i dołącz do niego ten urok. Kiedy ten urok opuści pole bitwy, władca owego stwora poświęca go.

Zauroczony stwór dostaje -1/-0.

Ashes to Ashes

Exile two target nonartifact creatures. Ashes to Ashes deals 5 damage to you.

Bad Moon

Czarne stwory dostają +1/+1.

Black Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ochrona przed białym (Nic białego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Blight

Zaurocz ląd

Kiedy zauroczony ląd zostanie przekręcony, zniszcz go.

Bog Imp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bog Rats

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Breeding Pit

At the beginning of your upkeep, sacrifice Breeding Pit unless you pay {B}{B}.

At the beginning of your end step, create a 0/1 black Thrull creature token.

Broken Visage

Destroy target nonartifact attacking creature. It can’t be regenerated. Create a black Spirit creature token. Its power is equal to that creature’s power and its toughness is equal to that creature’s toughness. Sacrifice the token at the beginning of the next end step.

Carrion Ants

{1}: Carrion Ants gets +1/+1 until end of turn.

Cloak of Confusion

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Whenever enchanted creature attacks and isn’t blocked, you may have it assign no combat damage this turn. If you do, defending player discards a card at random.

Cursed Land

Zaurocz ląd

Na początku kroku utrzymania władcy zauroczonego lądu, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Deathgrip

{B}{B}: Skontruj wskazany zielony czar.

Derelor

Rzucanie czarnych czarów kosztuje cię o {B} więcej.

Drain Life

Opłać X tylko czarną maną.

Drain Life deals X damage to any target. You gain life equal to the damage dealt, but not more life than the player’s life total before the damage was dealt, the planeswalker’s loyalty before the damage was dealt, or the creature’s toughness.

Drudge Skeletons

{B}: Zregeneruj tego stwora.( Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Erg Raiders

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli ten stwór nie zaatakował w tej turze, zadaje on tobie 2 obrażenia, chyba że wszedł pod twoje władanie w tej turze.

Evil Eye of Orms-by-Gore

Stwory pod twoim władaniem bez typu Oko nie mogą atakować.

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany.

Evil Presence

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest Bagnem.

Fallen Angel

Latanie

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+1.

Fear

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Frozen Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Funeral March

Zaurocz stwora

When enchanted creature leaves the battlefield, its controller sacrifices a creature.

Gloom

Rzucanie białych czarów kosztuje o {3} więcej.

Aktywacja aktywowanych zdolności białych uroków kosztuje o {3} więcej.

Greater Werewolf

At end of combat, put a -0/-2 counter on each creature blocking or blocked by Greater Werewolf.

Hecatomb

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że poświęcisz cztery stwory.

Przekręć odkręcone Bagno pod twoim władaniem: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Howl from Beyond

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Initiates of the Ebon Hand

{1}: Add {B}. If this ability has been activated four or more times this turn, sacrifice Initiates of the Ebon Hand at the beginning of the next end step.

Kjeldoran Dead

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć stwora.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Knight of Stromgald

Ochrona przed białym

{B}: Knight of Stromgald gains first strike until end of turn.

{B}{B}: Knight of Stromgald gets +1/+0 until end of turn.

Krovikan Fetish

Zaurocz stwora

When Krovikan Fetish enters the battlefield, draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Leshrac's Rite

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma podbój bagien. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Lord of the Pit

Latanie, tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora innego niż niniejszy. Jeśli nie możesz, ten stwór zadaje tobie 7 obrażeń.

Lost Soul

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Mind Ravel

Wskazany gracz odrzuca kartę.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Mind Warp

Spójrz na rękę wskazanego gracza i wybierz z niej X kart. Ów gracz odrzuca owe karty.

Mindstab Thrull

Whenever Mindstab Thrull attacks and isn’t blocked, you may sacrifice it. If you do, defending player discards three cards.

Mole Worms

You may choose not to untap Mole Worms during your untap step.

{T}: Tap target land. It doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as Mole Worms remains tapped.

Murk Dwellers

Whenever Murk Dwellers attacks and isn’t blocked, it gets +2/+0 until end of combat.

Necrite

Whenever Necrite attacks and isn’t blocked, you may sacrifice it. If you do, destroy target creature defending player controls. It can’t be regenerated.

Necropotence

Pomiń swój krok dobierania.

Ilekroć odrzucisz kartę, wygnaj ją z twojego cmentarza.

Zapłać 1 życie: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki jako zakrytą. Umieść ją w twojej ręce na początku twojego najbliższego kroku końcowego.

Nether Shadow

Pośpiech

At the beginning of your upkeep, if Nether Shadow is in your graveyard with three or more creature cards above it, you may put Nether Shadow onto the battlefield.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Paralyze

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, that player may pay {4}. If the player does, untap the creature.

Pestilence

Na początku kroku końcowego, jeśli na polu bitwy nie ma stwora, poświęć ten urok.

{B}: Ten urok zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Pit Scorpion

Whenever Pit Scorpion deals damage to a player, that player gets a poison counter. (A player with ten or more poison counters loses the game.)

Plague Rats

Plague Rats’s power and toughness are each equal to the number of creatures named Plague Rats on the battlefield.

Pox

Each player loses a third of their life, then discards a third of the cards in their hand, then sacrifices a third of the creatures they control, then sacrifices a third of the lands they control. Round up each time.

Rag Man

{B}{B}{B}, {T}: Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę i odrzuca losową kartę stwora. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scathe Zombies

Sengir Autocrat

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony czarnego stwora Kmieć 0/1.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, wygnaj wszystkie żetony Kmieci.

Sorceress Queen

{T}: Target creature other than Sorceress Queen has base power and toughness 0/2 until end of turn.

Stromgald Cabal

{T}, zapłać 1 życie: Skontruj wskazany biały czar.

Terror

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Nie może on regenerować.

The Wretched

At end of combat, gain control of all creatures blocking The Wretched for as long as you control The Wretched.

Thrull Retainer

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Sacrifice Thrull Retainer: Regenerate enchanted creature.

Torture

Zaurocz stwora

{1}{B}: Put a -1/-1 counter on enchanted creature.

Touch of Death

Touch of Death deals 1 damage to target player or planeswalker. You gain 1 life.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Unholy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Vampire Bats

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Możesz aktywować nie więcej niż dwa razy na turę.

Wall of Bone

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Warp Artifact

Zaurocz artefakt

At the beginning of the upkeep of enchanted artifact’s controller, Warp Artifact deals 1 damage to that player.

Weakness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-1.

Xenic Poltergeist

{T}: Until your next upkeep, target noncreature artifact becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value.

Zombie Master

Inne Zombi mają podbój bagien. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Inne Zombi mają „{B}: Zregeneruj ten byt.”

Ambush Party

Pierwszy cios, pośpiech

Atog

Poświęć artefakt: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Ball Lightning

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Bird Maiden

Latanie

Blood Lust

If target creature has toughness 5 or greater, it gets +4/-4 until end of turn. Otherwise, it gets +4/-X until end of turn, where X is its toughness minus 1.

Brassclaw Orcs

Brassclaw Orcs can’t block creatures with power 2 or greater.

Brothers of Fire

{1}{R}{R}: Brothers of Fire deals 1 damage to any target and 1 damage to you.

Cave People

Whenever Cave People attacks, it gets +1/-2 until end of turn.

{1}{R}{R}, {T}: Target creature gains mountainwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Mountain.)

Conquer

Zaurocz ląd

Władasz zauroczonym lądem.

Crimson Manticore

Latanie

{R}, {T}: Crimson Manticore deals 1 damage to target attacking or blocking creature.

Detonate

Zniszcz wskazany artefakt o skrócie many X. Nie może on zregenerować. Ten czar zadaje władcy owego artefaktu X obrażeń.

Disintegrate

Disintegrate deals X damage to any target. If it’s a creature, it can’t be regenerated this turn, and if it would die this turn, exile it instead.

Dwarven Catapult

Dwarven Catapult deals X damage divided evenly, rounded down, among all creatures target opponent controls.

Dwarven Soldier

Whenever Dwarven Soldier blocks or becomes blocked by one or more Orcs, Dwarven Soldier gets +0/+2 until end of turn.

Dwarven Warriors

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Errantry

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+0 and can only attack alone.

Eternal Warrior

Zaurocz stwora

Enchanted creature has vigilance.

Fire Drake

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Fireball

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} więcej za każdy cel poza pierwszym.

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych po równo, zaokrąglając w dół, pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Firebreathing

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Flame Spirit

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Flare

Flare deals 1 damage to any target.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Flashfires

Zniszcz wszystkie Równiny.

Game of Chaos

Flip a coin. If you win the flip, you gain 1 life and target opponent loses 1 life, and you decide whether to flip again. If you lose the flip, you lose 1 life and that opponent gains 1 life, and that player decides whether to flip again. Double the life stakes with each flip.

Giant Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Goblin Digging Team

{T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazaną Ścianę.

Goblin Hero

Goblin King

Inne Gobliny dostają +1/+1 i mają podbój gór.

Goblin War Drums

Stwory pod twoim władaniem mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Goblin Warrens

{2}{R}, poświęć dwa Gobliny: Stwórz trzy żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Hill Giant

Hurloon Minotaur

Imposing Visage

Zaurocz stwora

Enchanted creature has menace. (It can’t be blocked except by two or more creatures.)

Incinerate

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Stwór uszkodzony w ten sposób nie może w tej turze regenerować.

Inferno

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 6 obrażeń.

Ironclaw Curse

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets -0/-1.

Enchanted creature can’t block creatures with power equal to or greater than the enchanted creature’s toughness.

Ironclaw Orcs

Ironclaw Orcs can’t block creatures with power 2 or greater.

Jokulhaups

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i lądy. Nie mogą one zregenerować.

Keldon Warlord

Keldon Warlord’s power and toughness are each equal to the number of non-Wall creatures you control.

Mana Clash

Ty i wskazany przeciwnik wykonujecie rzut monetą każdy. Ten czar zadaje 1 obrażenie graczowi, który wyrzucił reszkę. Powtarzaj ten proces do czasu aż obaj gracze uzyskają orła w tym samym rzucie.

Mana Flare

Ilekroć gracz przekręca ląd biorąc manę, ów gracz bierze dodatkowo jedną manę w typie wyprodukowanym przez ów ląd.

Manabarbs

Ilekroć gracz przekręca ląd pobierając manę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Mons's Goblin Raiders

Mountain Goat

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Orcish Artillery

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia i 3 obrażenia tobie.

Orcish Captain

{1}: Flip a coin. If you win the flip, target Orc creature gets +2/+0 until end of turn. If you lose the flip, it gets -0/-2 until end of turn.

Orcish Conscripts

Orcish Conscripts can’t attack unless at least two other creatures attack.

Orcish Conscripts can’t block unless at least two other creatures block.

Orcish Farmer

{T}: Target land becomes a Swamp until its controller’s next untap step.

Orcish Oriflamme

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Orcish Squatters

Whenever Orcish Squatters attacks and isn’t blocked, you may gain control of target land defending player controls for as long as you control Orcish Squatters. If you do, Orcish Squatters assigns no combat damage this turn.

Orgg

Tratowanie

Orgg can’t attack if defending player controls an untapped creature with power 3 or greater.

Orgg can’t block creatures with power 3 or greater.

Panic

Rzuć ten czar tylko podczas potyczki po deklaracji blokujących.

Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Primordial Ooze

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

At the beginning of your upkeep, put a +1/+1 counter on Primordial Ooze. Then you may pay {X}, where X is the number of +1/+1 counters on it. If you don’t, tap Primordial Ooze and it deals X damage to you.

Pyroblast

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany czar jeśli jest niebieski.

  • Zniszcz wskazany byt jeśli jest niebieski.

Pyrotechnics

Ten czar zadaje 4 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Sabretooth Tiger

Pierwszy cios

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Shatterstorm

Zniszcz wszystkie artefakty. Nie mogą regenerować.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Smoke

Gracze nie mogą w swoim kroku odkręcania odkręcić więcej niż jednego stwora.

Stone Giant

{T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem o wytrzymałości mniejszej niż siła niniejszego stwora do końca tury zyskuje latanie. Zniszcz owego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Stone Spirit

Stone Spirit can’t be blocked by creatures with flying.

The Brute

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0.

{R}{R}{R}: Regenerate enchanted creature.

Wall of Fire

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Wall of Stone

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Winds of Change

Każdy gracz wtasowuje karty ze swojej ręki do swojej biblioteki, po czym dobiera tyle samo kart.

Word of Blasting

Zniszcz wskazaną Ścianę. Nie może ona zregenerować. Ten czar zadaje władcy owej Ściany obrażenia równe jej skrótowi many.

An-Havva Constable

An-Havva Constable’s toughness is equal to 1 plus the number of green creatures on the battlefield.

Aspect of Wolf

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +X/+Y, where X is half the number of Forests you control, rounded down, and Y is half the number of Forests you control, rounded up.

Aurochs

Tratowanie

Whenever Aurochs attacks, it gets +1/+0 until end of turn for each other attacking Aurochs.

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Carapace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2.

Sacrifice Carapace: Regenerate enchanted creature.

Cat Warriors

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Chub Toad

Whenever Chub Toad blocks or becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn.

Cockatrice

Latanie

Whenever Cockatrice blocks or becomes blocked by a non-Wall creature, destroy that creature at end of combat.

Craw Giant

Tratowanie

Rampage 2 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Craw Wurm

Crumble

Zniszcz wskazany artefakt. Nie może on zregenerować. Władca owego artefaktu zyskuje życia równej jego skrótowi many.

Desert Twister

Zniszcz wskazany byt.

Durkwood Boars

Elder Druid

{3}{G}, {T}: Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Elven Riders

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany i/lub stwory z lataniem.

Elvish Archers

Pierwszy cios

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Force of Nature

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje tobie 8 obrażeń, chyba że zapłacisz {G}{G}{G}{G}.

Foxfire

Untap target attacking creature. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by that creature this turn.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Fungusaur

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim znacznik +1/+1.

Fyndhorn Elder

{T}: Weź {G}{G}.

Ghazbán Ogre

At the beginning of your upkeep, if a player has more life than each other player, the player with the most life gains control of Ghazbán Ogre.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Grizzly Bears

Hungry Mist

At the beginning of your upkeep, sacrifice Hungry Mist unless you pay {G}{G}.

Hurricane

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem i każdemu graczowi po X obrażeń.

Instill Energy

Zaurocz stwora

Enchanted creature can attack as though it had haste.

{0}: Untap enchanted creature. Activate only during your turn and only once each turn.

Ironroot Treefolk

Johtull Wurm

Whenever Johtull Wurm becomes blocked, it gets -2/-1 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.

Killer Bees

Latanie

{G}: Killer Bees gets +1/+1 until end of turn.

Ley Druid

{T}: Odkręć wskazany ląd.

Lhurgoyf

Siła tej karty jest równa liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach, a jej wytrzymałość jest równa owej liczbie plus 1.

Lifeforce

{G}{G}: Counter target black spell.

Living Artifact

Zaurocz artefakt

Whenever you’re dealt damage, put that many vitality counters on Living Artifact.

At the beginning of your upkeep, you may remove a vitality counter from Living Artifact. If you do, you gain 1 life.

Living Lands

Wszystkie Kasy są stworami 1/1 pozostając lądami.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Lure

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Marsh Viper

Whenever Marsh Viper deals damage to a player, that player gets two poison counters. (A player with ten or more poison counters loses the game.)

Nature's Lore

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Pradesh Gypsies

{1}{G}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-0.

Primal Order

At the beginning of each player’s upkeep, Primal Order deals damage to that player equal to the number of nonbasic lands they control.

Rabid Wombat

Czujność

Rabid Wombat gets +2/+2 for each Aura attached to it.

Radjan Spirit

{T}: Wskazany stwór traci do końca tury latanie.

Regeneration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

{G}: Zregeneruj zauroczonego stwora. (Następnym razem, gdy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Scaled Wurm

Scavenger Folk

{G}, {T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Scryb Sprites

Latanie

Shanodin Dryads

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Shrink

Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-0.

Stampede

Attacking creatures get +1/+0 and gain trample until end of turn.

Stream of Life

Wskazany gracz zyskuje X żyć.

Sylvan Library

Na początku twojego kroku dobierania, możesz dobrać dwie dodatkowe karty. Jeśli tak zrobisz, wybierz dwie karty dobrane w tej turze w twojej ręce. Za każdą z nich zapłać 4 życia lub umieść ją na wierzchu twojej biblioteki.

Tarpan

When Tarpan dies, you gain 1 life.

Thicket Basilisk

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez stwora bez typu Ściana, zniszcz owego stwora na końcu potyczki.

Titania's Song

Each noncreature artifact loses all abilities and becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value. If Titania’s Song leaves the battlefield, this effect continues until end of turn.

Tranquility

Zniszcz wszystkie uroki.

Tsunami

Zniszcz wszystkie Wyspy.

Untamed Wilds

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieść ją przekręconą na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Venom

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature blocks or becomes blocked by a non-Wall creature, destroy the other creature at end of combat.

Verduran Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Wall of Brambles

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{G}: Regenerate Wall of Brambles.

Wanderlust

Zaurocz stwora

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, Wanderlust deals 1 damage to that player.

War Mammoth

Tratowanie

Whirling Dervish

Ochrona przed czarnym

At the beginning of each end step, if Whirling Dervish dealt damage to an opponent this turn, put a +1/+1 counter on it.

Wild Growth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

Winter Blast

Tap X target creatures. Winter Blast deals 2 damage to each of those creatures with flying.

Wolverine Pack

Rampage 2 (Whenever this creature becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn for each creature blocking it beyond the first.)

Wyluli Wolf

{T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Aladdin's Ring

{8}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Amulet of Kroog

{2}, {T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn.

Ankh of Mishra

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy, ten artefakt zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Ashnod's Altar

Poświęć stwora: Weź {C}{C}.

Ashnod's Transmogrant

{T}, Sacrifice Ashnod’s Transmogrant: Put a +1/+1 counter on target nonartifact creature. That creature becomes an artifact in addition to its other types.

Barbed Sextant

{1}, {T}, Sacrifice Barbed Sextant: Add one mana of any color. Draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Barl's Cage

{3}: Target creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Battering Ram

At the beginning of combat on your turn, Battering Ram gains banding until end of combat. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s blocking.)

Whenever Battering Ram becomes blocked by a Wall, destroy that Wall at end of combat.

Bottle of Suleiman

{1}, poświęć ten artefakt: Rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Dżin 5/5 z lataniem. Jeśli przegrasz rzut, ten artefakt zadaje tobie 5 obrażeń.

Clay Statue

{2}: Regenerate Clay Statue.

Clockwork Beast

Clockwork Beast enters the battlefield with seven +1/+0 counters on it.

At end of combat, if Clockwork Beast attacked or blocked this combat, remove a +1/+0 counter from it.

{X}, {T}: Put up to X +1/+0 counters on Clockwork Beast. This ability can’t cause the total number of +1/+0 counters on Clockwork Beast to be greater than seven. Activate only during your upkeep.

Clockwork Steed

Clockwork Steed enters the battlefield with four +1/+0 counters on it.

Clockwork Steed can’t be blocked by artifact creatures.

At end of combat, if Clockwork Steed attacked or blocked this combat, remove a +1/+0 counter from it.

{X}, {T}: Put up to X +1/+0 counters on Clockwork Steed. This ability can’t cause the total number of +1/+0 counters on Clockwork Steed to be greater than four. Activate only during your upkeep.

Colossus of Sardia

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{9}: Odkręć tego stwora. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Coral Helm

{3}, Discard a card at random: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Crown of the Ages

{4}, {T}: Attach target Aura attached to a creature to another creature.

Crystal Rod

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Dancing Scimitar

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Diabolic Machine

{3}: Regenerate Diabolic Machine.

Dingus Egg

Ilekroć ląd zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, ten artefakt zadaje właścicielowi owego lądu 2 obrażenia.

Disrupting Scepter

{3}, {T}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Dragon Engine

{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Elkin Bottle

{3}, {T}: Exile the top card of your library. Until the beginning of your next upkeep, you may play that card.

Feldon's Cane

{T}, Exile Feldon’s Cane: Shuffle your graveyard into your library.

Fellwar Stone

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Feroz's Ban

Rzucanie czarów stworów kosztuje o {2} więcej.

Flying Carpet

{2}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Fountain of Youth

{2}, {T}: Zyskaj 1 życie.

Gauntlets of Chaos

{5}, Sacrifice Gauntlets of Chaos: Exchange control of target artifact, creature, or land you control and target permanent an opponent controls that shares one of those types with it. If those permanents are exchanged this way, destroy all Auras attached to them.

Glasses of Urza

{T}: Spójrz na rękę wskazanego gracza.

Grapeshot Catapult

{T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu stworowi mającemu latanie 1 obrażenie.

Helm of Chatzuk

{1}, {T}: Target creature gains banding until end of turn. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding a player controls are blocking or being blocked by a creature, that player divides that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Infinite Hourglass

At the beginning of your upkeep, put a time counter on Infinite Hourglass.

All creatures get +1/+0 for each time counter on Infinite Hourglass.

{3}: Remove a time counter from Infinite Hourglass. Any player may activate this ability but only during any upkeep step.

Iron Star

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Ivory Cup

Ilekroć którykolwiek gracz rzuci biały czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Jade Monolith

{1}: Najbliższy raz w tej turze, gdy wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać obrażenia wskazanemu stworowi, zamiast tego owe źródło zadaje owe obrażenia tobie.

Jalum Tome

{2}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Jandor's Saddlebags

{3}, {T}: Odkręć wskazanego stwora.

Jayemdae Tome

{4}, {T}: Dobierz kartę.

Jester's Cap

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w bibliotece wskazanego gracza trzy karty i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Joven's Tools

{4}, {T}: Target creature can’t be blocked this turn except by Walls.

Library of Leng

Nie masz limitu kart na ręce.

If an effect causes you to discard a card, discard it, but you may put it on top of your library instead of into your graveyard.

Mana Vault

Ten artefakt nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zapłacić {4}. Jeśli tak zrobisz, odkręć ten artefakt.

Na początku twojego kroku dobierania, jeśli ten artefakt jest przekręcony, zadaje tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź {C}{C}{C}.

Meekstone

Stwory o sile 3 lub większej nie odkręcają się podczas kroku odkręcania swoich władców.

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Nevinyrral's Disk

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Obelisk of Undoing

{6}, {T}: Return target permanent you both own and control to your hand.

Ornithopter

Latanie

Pentagram of the Ages

{4}, {T}: Najbliższy raz w tej turze, gdy wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Primal Clay

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy zdecyduj, czy wejdzie jako artefaktowy stwór 3/3, artefaktowy stwór 2/2 z lataniem lub jako artefaktowy stwór Ściana 1/6 z obronnością oprócz swoich innych typów. (Stwór z obronnością nie może atakować.)

Rod of Ruin

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Serpent Generator

{4}, {T}: Create a 1/1 colorless Snake artifact creature token. It has „Whenever this creature deals damage to a player, that player gets a poison counter.” (A player with ten or more poison counters loses the game.)

Shapeshifter

As Shapeshifter enters the battlefield, choose a number between 0 and 7.

At the beginning of your upkeep, you may choose a number between 0 and 7.

Shapeshifter’s power is equal to the last chosen number and its toughness is equal to 7 minus that number.

Skull Catapult

{1}, {T}, poświęć stwora: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Soul Net

Ilekroć umrze stwór, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Tawnos's Weaponry

You may choose not to untap Tawnos’s Weaponry during your untap step.

{2}, {T}: Target creature gets +1/+1 for as long as Tawnos’s Weaponry remains tapped.

The Hive

{5}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Owad 1/1 z lataniem o nazwie Osa. (Nie może być on blokowanym, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Throne of Bone

Ilekroć gracz rzuci czarny czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Time Bomb

At the beginning of your upkeep, put a time counter on Time Bomb.

{1}, {T}, Sacrifice Time Bomb: Time Bomb deals damage equal to the number of time counters on it to each creature and each player.

Urza's Avenger

{0}: Urza’s Avenger gets -1/-1 and gains your choice of banding, flying, first strike, or trample until end of turn. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Urza's Bauble

{T}, Sacrifice Urza’s Bauble: Look at a card at random in target player’s hand. You draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Wall of Spears

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Pierwszy cios

Winter Orb

O ile ten artefakt jest odkręcony, gracze nie mogą odkręcić więcej niż jednego lądu podczas swoich kroków odkręcania.

Wooden Sphere

Ilekroć gracz rzuci zielony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Adarkar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Bottomless Vault

Bottomless Vault enters the battlefield tapped.

You may choose not to untap Bottomless Vault during your untap step.

At the beginning of your upkeep, if Bottomless Vault is tapped, put a storage counter on it.

{T}, Remove any number of storage counters from Bottomless Vault: Add {B} for each storage counter removed this way.

Brushland

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

City of Brass

Ilekroć ten ląd zostanie przekręcony, zadaje on tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Dwarven Hold

Dwarven Hold enters the battlefield tapped.

You may choose not to untap Dwarven Hold during your untap step.

At the beginning of your upkeep, if Dwarven Hold is tapped, put a storage counter on it.

{T}, Remove any number of storage counters from Dwarven Hold: Add {R} for each storage counter removed this way.

Dwarven Ruins

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {R}{R}.

Ebon Stronghold

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {B}{B}.

Havenwood Battleground

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {G}{G}.

Hollow Trees

Hollow Trees enters the battlefield tapped.

You may choose not to untap Hollow Trees during your untap step.

At the beginning of your upkeep, if Hollow Trees is tapped, put a storage counter on it.

{T}, Remove any number of storage counters from Hollow Trees: Add {G} for each storage counter removed this way.

Icatian Store

Icatian Store enters the battlefield tapped.

You may choose not to untap Icatian Store during your untap step.

At the beginning of your upkeep, if Icatian Store is tapped, put a storage counter on it.

{T}, Remove any number of storage counters from Icatian Store: Add {W} for each storage counter removed this way.

Ice Floe

You may choose not to untap Ice Floe during your untap step.

{T}: Tap target creature without flying that’s attacking you. It doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as Ice Floe remains tapped.

Karplusan Forest

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Ruins of Trokair

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {W}{W}.

Sand Silos

Sand Silos enters the battlefield tapped.

You may choose not to untap Sand Silos during your untap step.

At the beginning of your upkeep, if Sand Silos is tapped, put a storage counter on it.

{T}, Remove any number of storage counters from Sand Silos: Add {U} for each storage counter removed this way.

Sulfurous Springs

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Svyelunite Temple

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

{T}, poświęć ten ląd: Weź {U}{U}.

Underground River

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Urza's Mine

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Power-Plant oraz Urza’s Tower, zamiast tego weź {C}{C}.

Urza's Power Plant

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Mine oraz Urza’s Tower, zamiast tego weź {C}{C}.

Urza's Tower

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Mine oraz Urza’s Power-Plant, zamiast tego weź {C}{C}{C}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)