Fourth Edition

Alabaster Potion

Wybierz jedno —

  • Wskazany gracz zyskuje X żyć.

  • Zażegnaj najbliższe X obrażeń, które mogłyby zostać zadane wskazanemu celowi w tej turze.

Amrou Kithkin

Amrou Kithkin can’t be blocked by creatures with power 3 or greater.

Angry Mob

Tratowanie

O ile jest twoja tura, siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe 2 plus liczba Bagien pod władaniem twoich przeciwników. O ile nie jest twoja tura, siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe 2.

Animate Wall

Zaurocz Ścianę

Zauroczona Ściana może atakować tak, jakby nie miała obronności.

Armageddon

Zniszcz wszystkie lądy.

Balance

Każdy gracz wybiera tyle lądów pod swoim władaniem, iloma lądami włada gracz władający najmniejszą ich liczbą, po czym poświęca pozostałe. Gracze odrzucają karty i poświęcają stwory w ten sam sposób.

Benalish Hero

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Black Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma ochronę przed czarnym. Ten efekt nie usuwa niniejszego uroku.

Blessing

Zaurocz stwora

{W}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Blue Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma ochronę przed niebieskim. Ten efekt nie usuwa niniejszego bytu.

Brainwash

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Castle

Odkręcone stwory pod twoim władaniem dostają +0/+2.

Circle of Protection: Artifacts

{2}: Kiedy następnym razem wybrane przez ciebie artefaktowe źródło miałoby zadać tobie obrażenia w tej turze, zażegnaj owe obrażenia.

Circle of Protection: Black

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czarne źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Blue

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie niebieskie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Green

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie zielone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Red

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czerwone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: White

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie białe źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Conversion

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {W}{W}.

Wszystkie Góry są Równinami.

Crusade

Białe stwory dostają +1/+1.

Death Ward

Zregeneruj wskazanego stwora.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Divine Transformation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Elder Land Wurm

Defender, trample

When Elder Land Wurm blocks, it loses defender.

Eye for an Eye

Kiedy następnym razem źródło wybrane przez ciebie miałoby zadać obrażenia w tej turze, zamiast tego owe źródło zadaje tobie tyle samo obrażeń, a ten urok zadaje tyle samo obrażeń władcy owego źródła.

Fortified Area

Wall creatures you control get +1/+0 and have banding. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Green Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma ochronę przed zielonym. Ten efekt nie usuwa niniejszego bytu.

Healing Salve

Wybierz jedno —

  • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

  • Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu celowi.

Holy Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2.

{W}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Holy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Island Sanctuary

Jeśli miałbyś dobrać kartę podczas twojego kroku dobierania, zamiast tego możesz pominąć owe dobranie. Jeśli tak zrobisz, do twojej następnej tury nie możesz być atakowany, chyba że przez stwory mające latanie i/lub podbój wysp.

Karma

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ten urok zadaje owemu graczowi obrażenia równe liczbie Bagien pod jego władaniem.

Kismet

Artefakty, stwory i lądy pod władaniem przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Land Tax

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli przeciwnik ma pod władaniem więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w swojej bibliotece co najwyżej trzy karty bazowych lądów, umieścić je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Mesa Pegasus

Latanie; zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Morale

Attacking creatures get +1/+1 until end of turn.

Northern Paladin

{W}{W}, {T}: Zniszcz wskazany czarny byt.

Osai Vultures

Latanie

At the beginning of each end step, if a creature died this turn, put a carrion counter on Osai Vultures.

Remove two carrion counters from Osai Vultures: Osai Vultures gets +1/+1 until end of turn.

Pearled Unicorn

Personal Incarnation

{0}: Najbliższe 1 obrażenia jakie miałoby zostać zadane temu stworowi w tej turze, jest zamiast tego zadane jego właścicielowi. Tylko właściciel niniejszego może aktywować tę zdolność.

Kiedy ten stwór umrze, jego właściciel traci połowę swoich żyć, zaokrąglając wzwyż.

Piety

Blocking creatures get +0/+3 until end of turn.

Pikemen

Pierwszy cios, zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Purelace

Wskazany czar lub byt staje się biały. (Symbole many na owym bycie zostają bez zmian.)

Red Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma ochronę przed czerwonym. Ten efekt nie usuwa niniejszego bytu.

Reverse Damage

Kiedy najbliższy raz w tej turze wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je. Zyskaj życia równe obrażeniom zażegnanym w ten sposób.

Righteousness

Wskazany blokujący stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Samite Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Savannah Lions

Seeker

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t be blocked except by artifact creatures and/or white creatures.

Serra Angel

Latanie, czujność

Spirit Link

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Tundra Wolves

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Visions

Look at the top five cards of target player’s library. You may then have that player shuffle that library.

Wall of Swords

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

White Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ochrona przed czarnym (Nic czarnego nie może blokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

White Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma ochronę przed białym. Ten efekt nie usuwa niniejszego bytu.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Air Elemental

Latanie

Animate Artifact

Zaurocz artefakt

As long as enchanted artifact isn’t a creature, it’s an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value.

Apprentice Wizard

{U}, {T}: Weź {C}{C}{C}.

Backfire

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals damage to you, Backfire deals that much damage to that creature’s controller.

Blue Elemental Blast

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany czerwony czar.

  • Zniszcz wskazany czerwony byt.

Control Magic

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Creature Bond

Zaurocz stwora

When enchanted creature dies, Creature Bond deals damage equal to that creature’s toughness to the creature’s controller.

Drain Power

Target player activates a mana ability of each land they control. Then that player loses all unspent mana and you add the mana lost this way.

Energy Flux

Wszystkie artefakty mają „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten artefakt, chyba że zapłacisz {2}.”

Energy Tap

Przekręć wskazanego odkręconego stwora pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, weź tyle {C}, ile wynosi skrót many owego stwora.

Erosion

Zaurocz ląd

At the beginning of the upkeep of enchanted land’s controller, destroy that land unless that player pays {1} or 1 life.

Feedback

Zaurocz urok

At the beginning of the upkeep of enchanted enchantment’s controller, Feedback deals 1 damage to that player.

Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Flood

{U}{U}: Tap target creature without flying.

Gaseous Form

Zaurocz stwora

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie zauroczony stwór mógłby zadać lub mogłyby zostać zadane przez niego.

Ghost Ship

Latanie

{U}{U}{U}: Zregeneruj ten byt.

Giant Tortoise

Ten stwór dostaje +0/+3 o ile jest odkręcony.

Hurkyl's Recall

Przywróć wszystkie artefakty będące własnością wskazanego gracza do jego ręki.

Island Fish Jasconius

Island Fish Jasconius doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may pay {U}{U}{U}. If you do, untap Island Fish Jasconius.

Island Fish Jasconius can’t attack unless defending player controls an Island.

When you control no Islands, sacrifice Island Fish Jasconius.

Jump

Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Leviathan

Tratowanie

Leviathan enters the battlefield tapped and doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may sacrifice two Islands. If you do, untap Leviathan.

Leviathan can’t attack unless you sacrifice two Islands. (This cost is paid as attackers are declared.)

Lifetap

Ilekroć Las pod władaniem przeciwnika zostanie przekręcony, zyskaj 1 życie.

Lord of Atlantis

Inne Wodniki dostają +1/+1 i mają podbój wysp (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Magical Hack

Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one basic land type with another. (For example, you may change „swampwalk” to „plainswalk.” This effect lasts indefinitely.)

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Mana Short

Przekręć wszystkie lądy pod władaniem wskazanego gracza i ów gracz traci całą niewydaną manę.

Merfolk of the Pearl Trident

Mind Bomb

Each player may discard up to three cards. Mind Bomb deals damage to each player equal to 3 minus the number of cards they discarded this way.

Phantasmal Forces

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Phantasmal Forces unless you pay {U}.

Phantasmal Terrain

Zaurocz ląd

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ bazowego lądu.

Zauroczony ląd jest wybranego typu.

Phantom Monster

Latanie

Pirate Ship

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Kiedy nie władasz żadną Wyspą, poświęć tego stwora.

Power Leak

Zaurocz urok

At the beginning of the upkeep of enchanted enchantment’s controller, that player may pay any amount of mana. Power Leak deals 2 damage to that player. Prevent X of that damage, where X is the amount of mana that player paid this way.

Power Sink

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Jeśli ów gracz tego nie zrobi, przekręca wszystkie lądy pod swoim władaniem mające zdolność dającą manę i traci całą niewydaną manę.

Prodigal Sorcerer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Psionic Entity

{T}: Psionic Entity deals 2 damage to any target and 3 damage to itself.

Psychic Venom

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony, ten urok zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Relic Bind

Enchant artifact an opponent controls

Whenever enchanted artifact becomes tapped, choose one —

  • Relic Bind deals 1 damage to target player or planeswalker.

  • Target player gains 1 life.

Sea Serpent

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Kiedy nie władasz żadną Wyspą, poświęć tego stwora.

Segovian Leviathan

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Sindbad

{T}: Dobierz kartę i ujawnij ją. Jeśli nie jest to karta lądu, odrzuć ją.

Siren's Call

Cast this spell only during an opponent’s turn, before attackers are declared.

Creatures the active player controls attack this turn if able.

At the beginning of the next end step, destroy all non-Wall creatures that player controls that didn’t attack this turn. Ignore this effect for each creature the player didn’t control continuously since the beginning of the turn.

Sleight of Mind

Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one color word with another. (For example, you may change „target black spell” to „target blue spell.” This effect lasts indefinitely.)

Spell Blast

Skontruj wskazany czar o skrócie many równym X. (Np. jeśli koszt owego czaru to {3}{U}{U}, X wynosi 5.)

Stasis

Gracze pomijają swój krok odkręcania.

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {U}.

Steal Artifact

Zaurocz artefakt

Władasz zauroczonym artefaktem.

Sunken City

At the beginning of your upkeep, sacrifice Sunken City unless you pay {U}{U}.

Blue creatures get +1/+1.

Thoughtlace

Target spell or permanent becomes blue. (Mana symbols on that permanent remain unchanged.)

Time Elemental

When Time Elemental attacks or blocks, at end of combat, sacrifice it and it deals 5 damage to you.

{2}{U}{U}, {T}: Return target permanent that isn’t enchanted to its owner’s hand.

Twiddle

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Unstable Mutation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Na początku kroku rozliczania władcy zauroczonego stwora, umieść znacznik -1/-1 na owym stworze.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Volcanic Eruption

Destroy X target Mountains. Volcanic Eruption deals damage to each creature and each player equal to the number of Mountains put into a graveyard this way.

Wall of Air

Obronność, latanie (Ten stwór nie może atakować i może blokować stwory z lataniem.)

Wall of Water

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{U}: Wall of Water gets +1/+0 until end of turn.

Water Elemental

Zephyr Falcon

Latanie, czujność

Abomination

Whenever Abomination blocks or becomes blocked by a green or white creature, destroy that creature at end of combat.

Animate Dead

Zaurocz kartę stwora w cmentarzu

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli jest na polu bitwy, traci „zaurocz kartę stwora w cmentarzu” i zyskuje „zaurocz kartę stwora umieszczonego tą kartą na polu bitwy.” Przywróć zauroczoną kartę stwora z cmentarza na pole bitwy pod twoim władaniem i dołącz do niego ten urok. Kiedy ten urok opuści pole bitwy, władca owego stwora poświęca go.

Zauroczony stwór dostaje -1/-0.

Ashes to Ashes

Exile two target nonartifact creatures. Ashes to Ashes deals 5 damage to you.

Bad Moon

Czarne stwory dostają +1/+1.

Black Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ochrona przed białym (Nic białego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Blight

Zaurocz ląd

Kiedy zauroczony ląd zostanie przekręcony, zniszcz go.

Bog Imp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Carrion Ants

{1}: Carrion Ants gets +1/+1 until end of turn.

Cosmic Horror

Pierwszy cios

At the beginning of your upkeep, destroy Cosmic Horror unless you pay {3}{B}{B}{B}. If Cosmic Horror is destroyed this way, it deals 7 damage to you.

Cursed Land

Zaurocz ląd

Na początku kroku utrzymania władcy zauroczonego lądu, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Cyclopean Mummy

When Cyclopean Mummy dies, exile it.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Deathgrip

{B}{B}: Skontruj wskazany zielony czar.

Deathlace

Target spell or permanent becomes black. (Mana symbols on that permanent remain unchanged.)

Drain Life

Opłać X tylko czarną maną.

Drain Life deals X damage to any target. You gain life equal to the damage dealt, but not more life than the player’s life total before the damage was dealt, the planeswalker’s loyalty before the damage was dealt, or the creature’s toughness.

Drudge Skeletons

{B}: Zregeneruj tego stwora.( Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

El-Hajjâj

Whenever El-Hajjâj deals damage, you gain that much life.

Erg Raiders

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli ten stwór nie zaatakował w tej turze, zadaje on tobie 2 obrażenia, chyba że wszedł pod twoje władanie w tej turze.

Evil Presence

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest Bagnem.

Fear

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Frozen Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Gloom

Rzucanie białych czarów kosztuje o {3} więcej.

Aktywacja aktywowanych zdolności białych uroków kosztuje o {3} więcej.

Greed

{B}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę.

Howl from Beyond

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Hypnotic Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca losową kartę.

Junún Efreet

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Junún Efreet unless you pay {B}{B}.

Lord of the Pit

Latanie, tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora innego niż niniejszy. Jeśli nie możesz, ten stwór zadaje tobie 7 obrażeń.

Lost Soul

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Marsh Gas

All creatures get -2/-0 until end of turn.

Mind Twist

Wskazany gracz odrzuca X losowych kart.

Murk Dwellers

Whenever Murk Dwellers attacks and isn’t blocked, it gets +2/+0 until end of combat.

Nether Shadow

Pośpiech

At the beginning of your upkeep, if Nether Shadow is in your graveyard with three or more creature cards above it, you may put Nether Shadow onto the battlefield.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Paralyze

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, that player may pay {4}. If the player does, untap the creature.

Pestilence

Na początku kroku końcowego, jeśli na polu bitwy nie ma stwora, poświęć ten urok.

{B}: Ten urok zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Pit Scorpion

Whenever Pit Scorpion deals damage to a player, that player gets a poison counter. (A player with ten or more poison counters loses the game.)

Plague Rats

Plague Rats’s power and toughness are each equal to the number of creatures named Plague Rats on the battlefield.

Rag Man

{B}{B}{B}, {T}: Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę i odrzuca losową kartę stwora. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Royal Assassin

{T}: Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Scathe Zombies

Scavenging Ghoul

At the beginning of each end step, put a corpse counter on Scavenging Ghoul for each creature that died this turn.

Remove a corpse counter from Scavenging Ghoul: Regenerate Scavenging Ghoul.

Sengir Vampire

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego stwora, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Simulacrum

You gain life equal to the damage dealt to you this turn. Simulacrum deals damage to target creature you control equal to the damage dealt to you this turn.

Sorceress Queen

{T}: Target creature other than Sorceress Queen has base power and toughness 0/2 until end of turn.

Spirit Shackle

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature becomes tapped, put a -0/-2 counter on it.

Terror

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Nie może on regenerować.

Uncle Istvan

Prevent all damage that would be dealt to Uncle Istvan by creatures.

Unholy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Vampire Bats

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Możesz aktywować nie więcej niż dwa razy na turę.

Wall of Bone

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Warp Artifact

Zaurocz artefakt

At the beginning of the upkeep of enchanted artifact’s controller, Warp Artifact deals 1 damage to that player.

Weakness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-1.

Will-o'-the-Wisp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Word of Binding

Zaznacz X wskazanych stworów.

Xenic Poltergeist

{T}: Until your next upkeep, target noncreature artifact becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value.

Zombie Master

Inne Zombi mają podbój bagien. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Inne Zombi mają „{B}: Zregeneruj ten byt.”

Ali Baba

{R}: Tap target Wall.

Ball Lightning

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Bird Maiden

Latanie

Blood Lust

If target creature has toughness 5 or greater, it gets +4/-4 until end of turn. Otherwise, it gets +4/-X until end of turn, where X is its toughness minus 1.

Brothers of Fire

{1}{R}{R}: Brothers of Fire deals 1 damage to any target and 1 damage to you.

Burrowing

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma podbój gór. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Cave People

Whenever Cave People attacks, it gets +1/-2 until end of turn.

{1}{R}{R}, {T}: Target creature gains mountainwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Mountain.)

Chaoslace

Target spell or permanent becomes red. (Its mana symbols remain unchanged.)

Crimson Manticore

Latanie

{R}, {T}: Crimson Manticore deals 1 damage to target attacking or blocking creature.

Detonate

Zniszcz wskazany artefakt o skrócie many X. Nie może on zregenerować. Ten czar zadaje władcy owego artefaktu X obrażeń.

Disintegrate

Disintegrate deals X damage to any target. If it’s a creature, it can’t be regenerated this turn, and if it would die this turn, exile it instead.

Dragon Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Jeśli ta zdolność została aktywowana co najmniej cztery razy w tej turze, poświęć tego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Dwarven Warriors

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Earth Elemental

Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Eternal Warrior

Zaurocz stwora

Enchanted creature has vigilance.

Fire Elemental

Fireball

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} więcej za każdy cel poza pierwszym.

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych po równo, zaokrąglając w dół, pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Firebreathing

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Fissure

Destroy target creature or land. It can’t be regenerated.

Flashfires

Zniszcz wszystkie Równiny.

Giant Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Goblin Balloon Brigade

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Goblin King

Inne Gobliny dostają +1/+1 i mają podbój gór.

Goblin Rock Sled

Tratowanie

Goblin Rock Sled doesn’t untap during your untap step if it attacked during your last turn.

Goblin Rock Sled can’t attack unless defending player controls a Mountain.

Gray Ogre

Hill Giant

Hurloon Minotaur

Hurr Jackal

{T}: Target creature can’t be regenerated this turn.

Immolation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/-2.

Inferno

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 6 obrażeń.

Ironclaw Orcs

Ironclaw Orcs can’t block creatures with power 2 or greater.

Keldon Warlord

Keldon Warlord’s power and toughness are each equal to the number of non-Wall creatures you control.

Lightning Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Magnetic Mountain

Blue creatures don’t untap during their controllers» untap steps.

At the beginning of each player’s upkeep, that player may choose any number of tapped blue creatures they control and pay {4} for each creature chosen this way. If the player does, untap those creatures.

Mana Clash

Ty i wskazany przeciwnik wykonujecie rzut monetą każdy. Ten czar zadaje 1 obrażenie graczowi, który wyrzucił reszkę. Powtarzaj ten proces do czasu aż obaj gracze uzyskają orła w tym samym rzucie.

Mana Flare

Ilekroć gracz przekręca ląd biorąc manę, ów gracz bierze dodatkowo jedną manę w typie wyprodukowanym przez ów ląd.

Manabarbs

Ilekroć gracz przekręca ląd pobierając manę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Mons's Goblin Raiders

Orcish Artillery

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia i 3 obrażenia tobie.

Orcish Oriflamme

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Power Surge

At the beginning of each player’s upkeep, Power Surge deals X damage to that player, where X is the number of untapped lands they controlled at the beginning of this turn.

Pyrotechnics

Ten czar zadaje 4 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Red Elemental Blast

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany niebieski czar.

  • Zniszcz wskazany niebieski byt.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Sisters of the Flame

{T}: Weź {R}.

Smoke

Gracze nie mogą w swoim kroku odkręcania odkręcić więcej niż jednego stwora.

Stone Giant

{T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem o wytrzymałości mniejszej niż siła niniejszego stwora do końca tury zyskuje latanie. Zniszcz owego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Tempest Efreet

Remove Tempest Efreet from your deck before playing if you’re not playing for ante.

{T}, Sacrifice Tempest Efreet: Target opponent may pay 10 life. If that player doesn’t, they reveal a card at random from their hand. Exchange ownership of the revealed card and Tempest Efreet. Put the revealed card into your hand and Tempest Efreet from anywhere into that player’s graveyard. This change in ownership is permanent.

The Brute

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0.

{R}{R}{R}: Regenerate enchanted creature.

Tunnel

Destroy target Wall. It can’t be regenerated.

Uthden Troll

{R}: Regenerate Uthden Troll.

Wall of Dust

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Whenever Wall of Dust blocks a creature, that creature can’t attack during its controller’s next turn.

Wall of Fire

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Wall of Stone

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Winds of Change

Każdy gracz wtasowuje karty ze swojej ręki do swojej biblioteki, po czym dobiera tyle samo kart.

Aspect of Wolf

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +X/+Y, where X is half the number of Forests you control, rounded down, and Y is half the number of Forests you control, rounded up.

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Carnivorous Plant

Obronność

Channel

Do końca tury, kiedykolwiek mógłbyś aktywować zdolność dającą manę, możesz zapłacić 1 życie. Jeśli tak zrobisz, weź {C}.

Cockatrice

Latanie

Whenever Cockatrice blocks or becomes blocked by a non-Wall creature, destroy that creature at end of combat.

Craw Wurm

Crumble

Zniszcz wskazany artefakt. Nie może on zregenerować. Władca owego artefaktu zyskuje życia równej jego skrótowi many.

Desert Twister

Zniszcz wskazany byt.

Durkwood Boars

Elven Riders

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany i/lub stwory z lataniem.

Elvish Archers

Pierwszy cios

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Force of Nature

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje tobie 8 obrażeń, chyba że zapłacisz {G}{G}{G}{G}.

Fungusaur

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim znacznik +1/+1.

Gaea's Liege

As long as Gaea’s Liege isn’t attacking, its power and toughness are each equal to the number of Forests you control. As long as Gaea’s Liege is attacking, its power and toughness are each equal to the number of Forests defending player controls.

{T}: Target land becomes a Forest until Gaea’s Liege leaves the battlefield.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Grizzly Bears

Hurricane

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem i każdemu graczowi po X obrażeń.

Instill Energy

Zaurocz stwora

Enchanted creature can attack as though it had haste.

{0}: Untap enchanted creature. Activate only during your turn and only once each turn.

Ironroot Treefolk

Killer Bees

Latanie

{G}: Killer Bees gets +1/+1 until end of turn.

Land Leeches

Pierwszy cios

Ley Druid

{T}: Odkręć wskazany ląd.

Lifeforce

{G}{G}: Counter target black spell.

Lifelace

Target spell or permanent becomes green. (Mana symbols on that permanent remain unchanged.)

Living Artifact

Zaurocz artefakt

Whenever you’re dealt damage, put that many vitality counters on Living Artifact.

At the beginning of your upkeep, you may remove a vitality counter from Living Artifact. If you do, you gain 1 life.

Living Lands

Wszystkie Kasy są stworami 1/1 pozostając lądami.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Lure

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Marsh Viper

Whenever Marsh Viper deals damage to a player, that player gets two poison counters. (A player with ten or more poison counters loses the game.)

Nafs Asp

Whenever Nafs Asp deals damage to a player, that player loses 1 life at the beginning of their next draw step unless they pay {1} before that draw step.

Pradesh Gypsies

{1}{G}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-0.

Radjan Spirit

{T}: Wskazany stwór traci do końca tury latanie.

Rebirth

Remove Rebirth from your deck before playing if you’re not playing for ante.

Each player may ante the top card of their library. If a player does, that player’s life total becomes 20.

Regeneration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

{G}: Zregeneruj zauroczonego stwora. (Następnym razem, gdy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Sandstorm

Sandstorm deals 1 damage to each attacking creature.

Scryb Sprites

Latanie

Shanodin Dryads

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Stream of Life

Wskazany gracz zyskuje X żyć.

Sylvan Library

Na początku twojego kroku dobierania, możesz dobrać dwie dodatkowe karty. Jeśli tak zrobisz, wybierz dwie karty dobrane w tej turze w twojej ręce. Za każdą z nich zapłać 4 życia lub umieść ją na wierzchu twojej biblioteki.

Thicket Basilisk

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez stwora bez typu Ściana, zniszcz owego stwora na końcu potyczki.

Timber Wolves

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Titania's Song

Each noncreature artifact loses all abilities and becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value. If Titania’s Song leaves the battlefield, this effect continues until end of turn.

Tranquility

Zniszcz wszystkie uroki.

Tsunami

Zniszcz wszystkie Wyspy.

Untamed Wilds

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieść ją przekręconą na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Venom

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature blocks or becomes blocked by a non-Wall creature, destroy the other creature at end of combat.

Verduran Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Wall of Brambles

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{G}: Regenerate Wall of Brambles.

Wall of Ice

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Wall of Wood

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Wanderlust

Zaurocz stwora

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, Wanderlust deals 1 damage to that player.

War Mammoth

Tratowanie

Web

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +0/+2 i ma zasięg. (Może blokować stwory mające latanie.)

Whirling Dervish

Ochrona przed czarnym

At the beginning of each end step, if Whirling Dervish dealt damage to an opponent this turn, put a +1/+1 counter on it.

Wild Growth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

Winter Blast

Tap X target creatures. Winter Blast deals 2 damage to each of those creatures with flying.

Aladdin's Lamp

{X}, {T}: The next time you would draw a card this turn, instead look at the top X cards of your library, put all but one of them on the bottom of your library in a random order, then draw a card. X can’t be 0.

Aladdin's Ring

{8}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Amulet of Kroog

{2}, {T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn.

Ankh of Mishra

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy, ten artefakt zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Armageddon Clock

At the beginning of your upkeep, put a doom counter on Armageddon Clock.

At the beginning of your draw step, Armageddon Clock deals damage equal to the number of doom counters on it to each player.

{4}: Remove a doom counter from Armageddon Clock. Any player may activate this ability but only during any upkeep step.

Ashnod's Battle Gear

You may choose not to untap Ashnod’s Battle Gear during your untap step.

{2}, {T}: Target creature you control gets +2/-2 for as long as Ashnod’s Battle Gear remains tapped.

Battering Ram

At the beginning of combat on your turn, Battering Ram gains banding until end of combat. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s blocking.)

Whenever Battering Ram becomes blocked by a Wall, destroy that Wall at end of combat.

Black Mana Battery

{2}, {T}: Put a charge counter on Black Mana Battery.

{T}, Remove any number of charge counters from Black Mana Battery: Add {B}, then add an additional {B} for each charge counter removed this way.

Black Vise

As Black Vise enters the battlefield, choose an opponent.

At the beginning of the chosen player’s upkeep, Black Vise deals X damage to that player, where X is the number of cards in their hand minus 4.

Blue Mana Battery

{2}, {T}: Put a charge counter on Blue Mana Battery.

{T}, Remove any number of charge counters from Blue Mana Battery: Add {U}, then add an additional {U} for each charge counter removed this way.

Bottle of Suleiman

{1}, poświęć ten artefakt: Rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Dżin 5/5 z lataniem. Jeśli przegrasz rzut, ten artefakt zadaje tobie 5 obrażeń.

Brass Man

Brass Man doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may pay {1}. If you do, untap Brass Man.

Bronze Tablet

Remove Bronze Tablet from your deck before playing if you’re not playing for ante.

Bronze Tablet enters the battlefield tapped.

{4}, {T}: Exile Bronze Tablet and target nontoken permanent an opponent owns. That player may pay 10 life. If they do, put Bronze Tablet into its owner’s graveyard. Otherwise, that player owns Bronze Tablet and you own the other exiled card.

Celestial Prism

{2}, {T}: Add one mana of any color.

Clay Statue

{2}: Regenerate Clay Statue.

Clockwork Avian

Latanie

Clockwork Avian enters the battlefield with four +1/+0 counters on it.

At end of combat, if Clockwork Avian attacked or blocked this combat, remove a +1/+0 counter from it.

{X}, {T}: Put up to X +1/+0 counters on Clockwork Avian. This ability can’t cause the total number of +1/+0 counters on Clockwork Avian to be greater than four. Activate only during your upkeep.

Clockwork Beast

Clockwork Beast enters the battlefield with seven +1/+0 counters on it.

At end of combat, if Clockwork Beast attacked or blocked this combat, remove a +1/+0 counter from it.

{X}, {T}: Put up to X +1/+0 counters on Clockwork Beast. This ability can’t cause the total number of +1/+0 counters on Clockwork Beast to be greater than seven. Activate only during your upkeep.

Colossus of Sardia

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{9}: Odkręć tego stwora. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Conservator

{3}, {T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to you this turn.

Coral Helm

{3}, Discard a card at random: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Crystal Rod

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Cursed Rack

As Cursed Rack enters the battlefield, choose an opponent.

The chosen player’s maximum hand size is four.

Dancing Scimitar

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Diabolic Machine

{3}: Regenerate Diabolic Machine.

Dingus Egg

Ilekroć ląd zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, ten artefakt zadaje właścicielowi owego lądu 2 obrażenia.

Disrupting Scepter

{3}, {T}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Dragon Engine

{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Ebony Horse

{2}, {T}: Untap target attacking creature you control. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by that creature this turn.

Fellwar Stone

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Flying Carpet

{2}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Glasses of Urza

{T}: Spójrz na rękę wskazanego gracza.

Grapeshot Catapult

{T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu stworowi mającemu latanie 1 obrażenie.

Green Mana Battery

{2}, {T}: Put a charge counter on Green Mana Battery.

{T}, Remove any number of charge counters from Green Mana Battery: Add {G}, then add an additional {G} for each charge counter removed this way.

Helm of Chatzuk

{1}, {T}: Target creature gains banding until end of turn. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding a player controls are blocking or being blocked by a creature, that player divides that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Iron Star

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Ivory Cup

Ilekroć którykolwiek gracz rzuci biały czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Ivory Tower

Na początku twojego kroku utrzymania, zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą kart w twojej ręce minus 4.

Jade Monolith

{1}: Najbliższy raz w tej turze, gdy wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać obrażenia wskazanemu stworowi, zamiast tego owe źródło zadaje owe obrażenia tobie.

Jandor's Saddlebags

{3}, {T}: Odkręć wskazanego stwora.

Jayemdae Tome

{4}, {T}: Dobierz kartę.

Kormus Bell

All Swamps are 1/1 black creatures that are still lands.

Library of Leng

Nie masz limitu kart na ręce.

If an effect causes you to discard a card, discard it, but you may put it on top of your library instead of into your graveyard.

Mana Vault

Ten artefakt nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zapłacić {4}. Jeśli tak zrobisz, odkręć ten artefakt.

Na początku twojego kroku dobierania, jeśli ten artefakt jest przekręcony, zadaje tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź {C}{C}{C}.

Meekstone

Stwory o sile 3 lub większej nie odkręcają się podczas kroku odkręcania swoich władców.

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Mishra's War Machine

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

At the beginning of your upkeep, Mishra’s War Machine deals 3 damage to you unless you discard a card. If Mishra’s War Machine deals damage to you this way, tap it.

Nevinyrral's Disk

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Obsianus Golem

Onulet

When Onulet dies, you gain 2 life.

Ornithopter

Latanie

Primal Clay

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy zdecyduj, czy wejdzie jako artefaktowy stwór 3/3, artefaktowy stwór 2/2 z lataniem lub jako artefaktowy stwór Ściana 1/6 z obronnością oprócz swoich innych typów. (Stwór z obronnością nie może atakować.)

Red Mana Battery

{2}, {T}: Put a charge counter on Red Mana Battery.

{T}, Remove any number of charge counters from Red Mana Battery: Add {R}, then add an additional {R} for each charge counter removed this way.

Rod of Ruin

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Shapeshifter

As Shapeshifter enters the battlefield, choose a number between 0 and 7.

At the beginning of your upkeep, you may choose a number between 0 and 7.

Shapeshifter’s power is equal to the last chosen number and its toughness is equal to 7 minus that number.

Soul Net

Ilekroć umrze stwór, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Sunglasses of Urza

You may spend white mana as though it were red mana.

Tawnos's Wand

{2}, {T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Tawnos's Weaponry

You may choose not to untap Tawnos’s Weaponry during your untap step.

{2}, {T}: Target creature gets +1/+1 for as long as Tawnos’s Weaponry remains tapped.

Tetravus

Latanie

Tetravus enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

At the beginning of your upkeep, you may remove any number of +1/+1 counters from Tetravus. If you do, create that many 1/1 colorless Tetravite artifact creature tokens. They each have flying and „This creature can’t be enchanted.”

At the beginning of your upkeep, you may exile any number of tokens created with Tetravus. If you do, put that many +1/+1 counters on Tetravus.

The Hive

{5}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Owad 1/1 z lataniem o nazwie Osa. (Nie może być on blokowanym, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

The Rack

As The Rack enters the battlefield, choose an opponent.

At the beginning of the chosen player’s upkeep, The Rack deals X damage to that player, where X is 3 minus the number of cards in their hand.

Throne of Bone

Ilekroć gracz rzuci czarny czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Triskelion

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Urza's Avenger

{0}: Urza’s Avenger gets -1/-1 and gains your choice of banding, flying, first strike, or trample until end of turn. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Wall of Spears

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Pierwszy cios

White Mana Battery

{2}, {T}: Put a charge counter on White Mana Battery.

{T}, Remove any number of charge counters from White Mana Battery: Add {W}, then add an additional {W} for each charge counter removed this way.

Winter Orb

O ile ten artefakt jest odkręcony, gracze nie mogą odkręcić więcej niż jednego lądu podczas swoich kroków odkręcania.

Wooden Sphere

Ilekroć gracz rzuci zielony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Yotian Soldier

Czujność

Mishra's Factory

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury artefaktowym stworem Składacz 2/2. Nadal jest lądem.

{T}: Wskazany Składacz do końca tury dostaje +1/+1.

Oasis

{T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to target creature this turn.

Strip Mine

{T}: Weź {C}.

{T}, Sacrifice Strip Mine: Destroy target land.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)