Revised Edition

Animate Wall

Zaurocz Ścianę

Zauroczona Ściana może atakować tak, jakby nie miała obronności.

Armageddon

Zniszcz wszystkie lądy.

Balance

Każdy gracz wybiera tyle lądów pod swoim władaniem, iloma lądami włada gracz władający najmniejszą ich liczbą, po czym poświęca pozostałe. Gracze odrzucają karty i poświęcają stwory w ten sam sposób.

Benalish Hero

Banding (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Black Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma ochronę przed czarnym. Ten efekt nie usuwa niniejszego uroku.

Blessing

Zaurocz stwora

{W}: Zauroczony stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Blue Ward

Zaurocz stwora

Enchanted creature has protection from blue. This effect doesn’t remove Blue Ward.

Castle

Odkręcone stwory pod twoim władaniem dostają +0/+2.

Circle of Protection: Black

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czarne źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Blue

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie niebieskie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Green

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie zielone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Red

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czerwone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: White

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie białe źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Conversion

At the beginning of your upkeep, sacrifice Conversion unless you pay {W}{W}.

All Mountains are Plains.

Crusade

Białe stwory dostają +1/+1.

Death Ward

Zregeneruj wskazanego stwora.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Eye for an Eye

The next time a source of your choice would deal damage to you this turn, instead that source deals that much damage to you and Eye for an Eye deals that much damage to that source’s controller.

Farmstead

Zaurocz ląd

Enchanted land has „At the beginning of your upkeep, you may pay {W}{W}. If you do, you gain 1 life.”

Green Ward

Zaurocz stwora

Enchanted creature has protection from green. This effect doesn’t remove Green Ward.

Guardian Angel

Prevent the next X damage that would be dealt to any target this turn. Until end of turn, you may pay {1} any time you could cast an instant. If you do, prevent the next 1 damage that would be dealt to that permanent or player this turn.

Healing Salve

Wybierz jedną —

  • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

  • Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu celowi.

Holy Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2.

{W}: Zauroczony stwór dostaje do końca tury +0/+1.

Holy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Island Sanctuary

If you would draw a card during your draw step, instead you may skip that draw. If you do, until your next turn, you can’t be attacked except by creatures with flying and/or islandwalk.

Karma

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ten urok zadaje owemu graczowi obrażenia równe liczbie Bagien pod jego władaniem.

Lance

Zaurocz stwora

Enchanted creature has first strike.

Mesa Pegasus

Flying; banding (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Northern Paladin

{W}{W}, {T}: Zniszcz wskazany czarny permanent.

Pearled Unicorn

Personal Incarnation

{0}: The next 1 damage that would be dealt to Personal Incarnation this turn is dealt to its owner instead. Only Personal Incarnation’s owner may activate this ability.

When Personal Incarnation dies, its owner loses half their life, rounded up.

Purelace

Target spell or permanent becomes white. (Mana symbols on that permanent remain unchanged.)

Red Ward

Zaurocz stwora

Enchanted creature has protection from red. This effect doesn’t remove Red Ward.

Resurrection

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Reverse Damage

Kiedy najbliższy raz w tej turze wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je. Zyskaj życia równe obrażeniom zażegnanym w ten sposób.

Reverse Polarity

Zyskaj X żyć, gdzie X jest dwukrotnością obrażeń zadanych tobie dotychczas w tej turze przez artefakty.

Righteousness

Wskazany blokujący stwór dostaje do końca tury +7/+7.

Samite Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Savannah Lions

Serra Angel

Latanie, czujność

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Veteran Bodyguard

As long as Veteran Bodyguard is untapped, all damage that would be dealt to you by unblocked creatures is dealt to Veteran Bodyguard instead.

Wall of Swords

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

White Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ochrona przed czarnym (Nic czarnego nie może blokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

White Ward

Zaurocz stwora

Enchanted creature has protection from white. This effect doesn’t remove White Ward.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Air Elemental

Latanie

Animate Artifact

Zaurocz artefakt

As long as enchanted artifact isn’t a creature, it’s an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value.

Blue Elemental Blast

Wybierz jedną —

  • Counter target red spell.

  • Destroy target red permanent.

Braingeyser

Target player draws X cards.

Clone

Umieszczając tę kartę na polu bitwy możesz uczynić ją kopią stwora obecnego na polu bitwy.

Control Magic

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Copy Artifact

You may have Copy Artifact enter the battlefield as a copy of any artifact on the battlefield, except it’s an enchantment in addition to its other types.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Creature Bond

Zaurocz stwora

When enchanted creature dies, Creature Bond deals damage equal to that creature’s toughness to the creature’s controller.

Drain Power

Target player activates a mana ability of each land they control. Then that player loses all unspent mana and you add the mana lost this way.

Energy Flux

Wszystkie artefakty mają „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten artefakt, chyba że zapłacisz {2}.”

Feedback

Enchant enchantment

At the beginning of the upkeep of enchanted enchantment’s controller, Feedback deals 1 damage to that player.

Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Hurkyl's Recall

Przywróć wszystkie artefakty będące własnością wskazanego gracza do jego ręki.

Island Fish Jasconius

Island Fish Jasconius doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may pay {U}{U}{U}. If you do, untap Island Fish Jasconius.

Island Fish Jasconius can’t attack unless defending player controls an Island.

When you control no Islands, sacrifice Island Fish Jasconius.

Jump

Wskazany stwór zyskuje do końca tury latanie.

Lifetap

Whenever a Forest an opponent controls becomes tapped, you gain 1 life.

Lord of Atlantis

Inne Wodniki dostają +1/+1 i mają podbój wysp (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Magical Hack

Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one basic land type with another. (For example, you may change „swampwalk” to „plainswalk.” This effect lasts indefinitely.)

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Mana Short

Przekręć wszystkie lądy pod władaniem wskazanego gracza i ów gracz traci całą niewydaną manę.

Merfolk of the Pearl Trident

Phantasmal Forces

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Phantasmal Forces unless you pay {U}.

Phantasmal Terrain

Zaurocz ląd

Umieszczając ten ląd na polu bitwy, wybierz typ bazowego lądu.

Zauroczony ląd jest wybranego typu.

Phantom Monster

Latanie

Pirate Ship

Pirate Ship can’t attack unless defending player controls an Island.

{T}: Pirate Ship deals 1 damage to any target.

When you control no Islands, sacrifice Pirate Ship.

Power Leak

Enchant enchantment

At the beginning of the upkeep of enchanted enchantment’s controller, that player may pay any amount of mana. Power Leak deals 2 damage to that player. Prevent X of that damage, where X is the amount of mana that player paid this way.

Power Sink

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Jeśli ów gracz tego nie zrobi, przekręca wszystkie lądy pod swoim władaniem mające zdolność dającą manę i traci całą niewydaną manę.

Prodigal Sorcerer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Psychic Venom

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony, ten urok zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Reconstruction

Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sea Serpent

Sea Serpent can’t attack unless defending player controls an Island.

When you control no Islands, sacrifice Sea Serpent.

Serendib Efreet

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje tobie 1 obrażenie.

Siren's Call

Cast this spell only during an opponent’s turn, before attackers are declared.

Creatures the active player controls attack this turn if able.

At the beginning of the next end step, destroy all non-Wall creatures that player controls that didn’t attack this turn. Ignore this effect for each creature the player didn’t control continuously since the beginning of the turn.

Sleight of Mind

Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one color word with another. (For example, you may change „target black spell” to „target blue spell.” This effect lasts indefinitely.)

Spell Blast

Skontruj wskazany czar o skrócie many równym X. (Np. jeśli koszt owego czaru to {3}{U}{U}, X wynosi 5.)

Stasis

Players skip their untap steps.

At the beginning of your upkeep, sacrifice Stasis unless you pay {U}.

Steal Artifact

Zaurocz artefakt

Władasz zauroczonym artefaktem.

Thoughtlace

Target spell or permanent becomes blue. (Mana symbols on that permanent remain unchanged.)

Unstable Mutation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Na początku kroku rozliczania władcy zauroczonego stwora, umieść znacznik -1/-1 na owym stworze.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Vesuvan Doppelganger

You may have Vesuvan Doppelganger enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield, except it doesn’t copy that creature’s color and it has „At the beginning of your upkeep, you may have this creature become a copy of target creature, except it doesn’t copy that creature’s color and it has this ability.”

Volcanic Eruption

Destroy X target Mountains. Volcanic Eruption deals damage to each creature and each player equal to the number of Mountains put into a graveyard this way.

Wall of Air

Obronność, latanie (Ten stwór nie może atakować i może blokować stwory z lataniem.)

Wall of Water

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{U}: Wall of Water gets +1/+0 until end of turn.

Water Elemental

Animate Dead

Zaurocz kartę stwora w cmentarzu

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, jeśli jest na polu bitwy, traci „zaurocz kartę stwora w cmentarzu” i zyskuje „zaurocz kartę stwora umieszczonego tą kartą na polu bitwy.” Przywróć zauroczoną kartę stwora z cmentarza na pole bitwy pod twoim władaniem i dołącz do niego ten urok. Kiedy ten urok opuści pole bitwy, władca owego stwora poświęca go.

Zauroczony stwór dostaje -1/-0.

Bad Moon

Black creatures get +1/+1.

Black Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ochrona przed białym (Nic białego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Contract from Below

Remove Contract from Below from your deck before playing if you’re not playing for ante.

Discard your hand, ante the top card of your library, then draw seven cards.

Cursed Land

Zaurocz ląd

At the beginning of the upkeep of enchanted land’s controller, Cursed Land deals 1 damage to that player.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Darkpact

Remove Darkpact from your deck before playing if you’re not playing for ante.

You own target card in the ante. Exchange that card with the top card of your library.

Deathgrip

{B}{B}: Counter target green spell.

Deathlace

Target spell or permanent becomes black. (Mana symbols on that permanent remain unchanged.)

Demonic Attorney

Remove Demonic Attorney from your deck before playing if you’re not playing for ante.

Each player antes the top card of their library.

Demonic Hordes

{T}: Destroy target land.

At the beginning of your upkeep, unless you pay {B}{B}{B}, tap Demonic Hordes and sacrifice a land of an opponent’s choice.

Demonic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Drain Life

Opłać X tylko czarną maną.

Drain Life deals X damage to any target. You gain life equal to the damage dealt, but not more life than the player’s life total before the damage was dealt, the planeswalker’s loyalty before the damage was dealt, or the creature’s toughness.

Drudge Skeletons

{B}: Zregeneruj tego stwora.( Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

El-Hajjâj

Whenever El-Hajjâj deals damage, you gain that much life.

Erg Raiders

At the beginning of your end step, if Erg Raiders didn’t attack this turn, Erg Raiders deals 2 damage to you unless it came under your control this turn.

Evil Presence

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest Bagnem.

Fear

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Frozen Shade

{B}: Frozen Shade gets +1/+1 until end of turn.

Gloom

White spells cost {3} more to cast.

Activated abilities of white enchantments cost {3} more to activate.

Howl from Beyond

Wskazany stwór dostaje do końca tury +X/+0.

Hypnotic Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca losową kartę.

Lord of the Pit

Latanie, tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora innego niż niniejszy. Jeśli nie możesz, ten stwór zadaje tobie 7 obrażeń.

Mind Twist

Wskazany gracz odrzuca X losowych kart.

Nether Shadow

Pośpiech

At the beginning of your upkeep, if Nether Shadow is in your graveyard with three or more creature cards above it, you may put Nether Shadow onto the battlefield.

Nettling Imp

{T}: Choose target non-Wall creature the active player has controlled continuously since the beginning of the turn. That creature attacks this turn if able. Destroy it at the beginning of the next end step if it didn’t attack this turn. Activate only during an opponent’s turn, before attackers are declared.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Paralyze

Zaurocz stwora

When Paralyze enters the battlefield, tap enchanted creature.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, that player may pay {4}. If the player does, untap the creature.

Pestilence

Na początku kroku końcowego, jeśli na polu bitwy nie ma stwora, poświęć ten urok.

{B}: Ten urok zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Plague Rats

Plague Rats’s power and toughness are each equal to the number of creatures named Plague Rats on the battlefield.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Royal Assassin

{T}: Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Sacrifice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Add an amount of {B} equal to the sacrificed creature’s mana value.

Scathe Zombies

Scavenging Ghoul

At the beginning of each end step, put a corpse counter on Scavenging Ghoul for each creature that died this turn.

Remove a corpse counter from Scavenging Ghoul: Regenerate Scavenging Ghoul.

Sengir Vampire

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego stwora, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Simulacrum

You gain life equal to the damage dealt to you this turn. Simulacrum deals damage to target creature you control equal to the damage dealt to you this turn.

Sorceress Queen

{T}: Target creature other than Sorceress Queen has base power and toughness 0/2 until end of turn.

Terror

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Nie może on regenerować.

Unholy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Wall of Bone

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Warp Artifact

Zaurocz artefakt

At the beginning of the upkeep of enchanted artifact’s controller, Warp Artifact deals 1 damage to that player.

Weakness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-1.

Will-o'-the-Wisp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Zombie Master

Inne Zombi mają podbój bagien. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Inne Zombi mają „{B}: Zregeneruj ten permanent.”

Atog

Sacrifice an artifact: Atog gets +2/+2 until end of turn.

Burrowing

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma podbój gór. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Chaoslace

Target spell or permanent becomes red. (Its mana symbols remain unchanged.)

Disintegrate

Disintegrate deals X damage to any target. If it’s a creature, it can’t be regenerated this turn, and if it would die this turn, exile it instead.

Dragon Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0. Jeśli ta zdolność została aktywowana co najmniej cztery razy w tej turze, poświęć tego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Dwarven Warriors

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Dwarven Weaponsmith

{T}, poświęć artefakt: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Earth Elemental

Earthbind

Zaurocz stwora

When Earthbind enters the battlefield, if enchanted creature has flying, Earthbind deals 2 damage to that creature and Earthbind gains „Enchanted creature loses flying.”

Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Fire Elemental

Fireball

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy cel poza pierwszym.

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych po równo, zaokrąglając w dół, pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Firebreathing

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Flashfires

Zniszcz wszystkie Równiny.

Fork

Copy target instant or sorcery spell, except that the copy is red. You may choose new targets for the copy.

Goblin Balloon Brigade

{R}: Ten stwór zyskuje do końca tury latanie.

Goblin King

Inne Gobliny dostają +1/+1 i mają podbój gór.

Granite Gargoyle

Latanie

{R}: Granite Gargoyle gets +0/+1 until end of turn.

Gray Ogre

Hill Giant

Hurloon Minotaur

Keldon Warlord

Keldon Warlord’s power and toughness are each equal to the number of non-Wall creatures you control.

Kird Ape

Ten stwór dostaje +1/+2 o ile władasz Lasem.

Lightning Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Magnetic Mountain

Blue creatures don’t untap during their controllers» untap steps.

At the beginning of each player’s upkeep, that player may choose any number of tapped blue creatures they control and pay {4} for each creature chosen this way. If the player does, untap those creatures.

Mana Flare

Ilekroć gracz przekręca ląd biorąc manę, ów gracz bierze dodatkowo jedną manę w typie wyprodukowanym przez ów ląd.

Manabarbs

Ilekroć gracz przekręca ląd pobierając manę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Mijae Djinn

Whenever Mijae Djinn attacks, flip a coin. If you lose the flip, remove Mijae Djinn from combat and tap it.

Mons's Goblin Raiders

Orcish Artillery

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia i 3 obrażenia tobie.

Orcish Oriflamme

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Power Surge

At the beginning of each player’s upkeep, Power Surge deals X damage to that player, where X is the number of untapped lands they controlled at the beginning of this turn.

Red Elemental Blast

Wybierz jedną —

  • Skontruj wskazany niebieski czar.

  • Destroy target blue permanent.

Roc of Kher Ridges

Latanie

Rock Hydra

Rock Hydra enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

For each 1 damage that would be dealt to Rock Hydra, if it has a +1/+1 counter on it, remove a +1/+1 counter from it and prevent that 1 damage.

{R}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to Rock Hydra this turn.

{R}{R}{R}: Put a +1/+1 counter on Rock Hydra. Activate only during your upkeep.

Sedge Troll

Sedge Troll gets +1/+1 as long as you control a Swamp.

{B}: Regenerate Sedge Troll.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Shatterstorm

Zniszcz wszystkie artefakty. Nie mogą regenerować.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Smoke

Gracze nie mogą w swoim kroku odkręcania odkręcić więcej niż jednego stwora.

Stone Giant

{T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem o wytrzymałości mniejszej niż siła niniejszego stwora zyskuje do końca tury latanie. Zniszcz owego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Tunnel

Destroy target Wall. It can’t be regenerated.

Uthden Troll

{R}: Regenerate Uthden Troll.

Wall of Fire

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Wall of Stone

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Wheel of Fortune

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Aspect of Wolf

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +X/+Y, where X is half the number of Forests you control, rounded down, and Y is half the number of Forests you control, rounded up.

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Channel

Do końca tury, kiedykolwiek mógłbyś aktywować zdolność dającą manę, możesz zapłacić 1 życie. Jeśli tak zrobisz, weź {C}.

Cockatrice

Latanie

Whenever Cockatrice blocks or becomes blocked by a non-Wall creature, destroy that creature at end of combat.

Craw Wurm

Crumble

Zniszcz wskazany artefakt. Nie może on zregenerować. Władca owego artefaktu zyskuje życia równej jego skrótowi many.

Desert Twister

Zniszcz wskazany permanent.

Elvish Archers

Pierwszy cios

Fastbond

You may play any number of lands on each of your turns.

Whenever you play a land, if it wasn’t the first land you played this turn, Fastbond deals 1 damage to you.

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Force of Nature

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje tobie 8 obrażeń, chyba że zapłacisz {G}{G}{G}{G}.

Fungusaur

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim znacznik +1/+1.

Gaea's Liege

As long as Gaea’s Liege isn’t attacking, its power and toughness are each equal to the number of Forests you control. As long as Gaea’s Liege is attacking, its power and toughness are each equal to the number of Forests defending player controls.

{T}: Target land becomes a Forest until Gaea’s Liege leaves the battlefield.

Giant Growth

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Grizzly Bears

Hurricane

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem i każdemu graczowi po X obrażeń.

Instill Energy

Zaurocz stwora

Enchanted creature can attack as though it had haste.

{0}: Untap enchanted creature. Activate only during your turn and only once each turn.

Ironroot Treefolk

Kudzu

Zaurocz ląd

When enchanted land becomes tapped, destroy it. That land’s controller may attach Kudzu to a land of their choice.

Ley Druid

{T}: Odkręć wskazany ląd.

Lifeforce

{G}{G}: Counter target black spell.

Lifelace

Target spell or permanent becomes green. (Mana symbols on that permanent remain unchanged.)

Living Artifact

Zaurocz artefakt

Whenever you’re dealt damage, put that many vitality counters on Living Artifact.

At the beginning of your upkeep, you may remove a vitality counter from Living Artifact. If you do, you gain 1 life.

Living Lands

Wszystkie Kasy są stworami 1/1 pozostając lądami.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Lure

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Regeneration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

{G}: Zregeneruj zauroczonego stwora. (Następnym razem, gdy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Regrowth

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scryb Sprites

Latanie

Shanodin Dryads

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Stream of Life

Wskazany gracz zyskuje X żyć.

Thicket Basilisk

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez stwora bez typu Ściana, zniszcz owego stwora na końcu potyczki.

Timber Wolves

Banding (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Titania's Song

Each noncreature artifact loses all abilities and becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value. If Titania’s Song leaves the battlefield, this effect continues until end of turn.

Tranquility

Zniszcz wszystkie uroki.

Tsunami

Zniszcz wszystkie Wyspy.

Verduran Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Wall of Brambles

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{G}: Regenerate Wall of Brambles.

Wall of Ice

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Wall of Wood

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Wanderlust

Zaurocz stwora

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, Wanderlust deals 1 damage to that player.

War Mammoth

Tratowanie

Web

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +0/+2 i ma zasięg. (Może blokować stwory mające latanie.)

Wild Growth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

Aladdin's Lamp

{X}, {T}: The next time you would draw a card this turn, instead look at the top X cards of your library, put all but one of them on the bottom of your library in a random order, then draw a card. X can’t be 0.

Aladdin's Ring

{8}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Ankh of Mishra

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy, ten artefakt zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Armageddon Clock

At the beginning of your upkeep, put a doom counter on Armageddon Clock.

At the beginning of your draw step, Armageddon Clock deals damage equal to the number of doom counters on it to each player.

{4}: Remove a doom counter from Armageddon Clock. Any player may activate this ability but only during any upkeep step.

Basalt Monolith

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}: Odkręć tego stwora.

Black Vise

As Black Vise enters the battlefield, choose an opponent.

At the beginning of the chosen player’s upkeep, Black Vise deals X damage to that player, where X is the number of cards in their hand minus 4.

Bottle of Suleiman

{1}, poświęć ten artefakt: Rzuć monetą. Jeśli wygrasz rzut, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Dżin 5/5 z lataniem. Jeśli przegrasz rzut, ten artefakt zadaje tobie 5 obrażeń.

Brass Man

Brass Man doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may pay {1}. If you do, untap Brass Man.

Celestial Prism

{2}, {T}: Add one mana of any color.

Clockwork Beast

Clockwork Beast enters the battlefield with seven +1/+0 counters on it.

At end of combat, if Clockwork Beast attacked or blocked this combat, remove a +1/+0 counter from it.

{X}, {T}: Put up to X +1/+0 counters on Clockwork Beast. This ability can’t cause the total number of +1/+0 counters on Clockwork Beast to be greater than seven. Activate only during your upkeep.

Conservator

{3}, {T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to you this turn.

Crystal Rod

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Dancing Scimitar

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Dingus Egg

Ilekroć ląd zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, ten artefakt zadaje właścicielowi owego lądu 2 obrażenia.

Disrupting Scepter

{3}, {T}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Dragon Engine

{2}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Ebony Horse

{2}, {T}: Untap target attacking creature you control. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by that creature this turn.

Flying Carpet

{2}, {T}: Wskazany stwór zyskuje do końca tury latanie.

Glasses of Urza

{T}: Spójrz na rękę wskazanego gracza.

Helm of Chatzuk

{1}, {T}: Target creature gains banding until end of turn. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding a player controls are blocking or being blocked by a creature, that player divides that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Iron Star

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Ivory Cup

Ilekroć którykolwiek gracz rzuci biały czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Ivory Tower

At the beginning of your upkeep, you gain X life, where X is the number of cards in your hand minus 4.

Jade Monolith

{1}: Najbliższy raz w tej turze, gdy wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać obrażenia wskazanemu stworowi, zamiast tego owe źródło zadaje owe obrażenia tobie.

Jandor's Ring

{2}, {T}, Discard the last card you drew this turn: Draw a card.

Jandor's Saddlebags

{3}, {T}: Odkręć wskazanego stwora.

Jayemdae Tome

{4}, {T}: Dobierz kartę.

Juggernaut

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Kormus Bell

All Swamps are 1/1 black creatures that are still lands.

Library of Leng

Nie masz limitu kart na ręce.

If an effect causes you to discard a card, discard it, but you may put it on top of your library instead of into your graveyard.

Living Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{1}: Regenerate Living Wall.

Mana Vault

Ten artefakt nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zapłacić {4}. Jeśli tak zrobisz, odkręć ten artefakt.

Na początku twojego kroku dobierania, jeśli ten artefakt jest przekręcony, zadaje tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź {C}{C}{C}.

Meekstone

Stwory o sile 3 lub większej nie odkręcają się podczas kroku odkręcania swoich władców.

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Mishra's War Machine

Banding (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

At the beginning of your upkeep, Mishra’s War Machine deals 3 damage to you unless you discard a card. If Mishra’s War Machine deals damage to you this way, tap it.

Nevinyrral's Disk

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Obsianus Golem

Onulet

When Onulet dies, you gain 2 life.

Ornithopter

Latanie

Primal Clay

Umieszczając tę kartę na polu bitwy zdecyduj, czy wejdzie jako artefaktowy stwór 3/3, artefaktowy stwór 2/2 z lataniem lub jako artefaktowy stwór Ściana 1/6 z obronnością oprócz swoich innych typów. (Stwór z obronnością nie może atakować.)

Rocket Launcher

{2}: Rocket Launcher deals 1 damage to any target. Destroy Rocket Launcher at the beginning of the next end step. Activate only if you’ve controlled Rocket Launcher continuously since the beginning of your most recent turn.

Rod of Ruin

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Soul Net

Ilekroć umrze stwór, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Sunglasses of Urza

You may spend white mana as though it were red mana.

The Hive

{5}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Owad 1/1 z lataniem o nazwie Osa. (Nie może być on blokowanym, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

The Rack

As The Rack enters the battlefield, choose an opponent.

At the beginning of the chosen player’s upkeep, The Rack deals X damage to that player, where X is 3 minus the number of cards in their hand.

Throne of Bone

Ilekroć gracz rzuci czarny czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Winter Orb

O ile ten artefakt jest odkręcony, gracze nie mogą odkręcić więcej niż jednego lądu podczas swoich kroków odkręcania.

Wooden Sphere

Ilekroć gracz rzuci zielony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Badlands

({T}: Weź {B} lub {R}.)

Bayou

({T}: Weź {B} lub {G}.)

Plateau

({T}: Weź {R} lub {W}.)

Savannah

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Scrubland

({T}: Weź {W} lub {B}.)

Taiga

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Tropical Island

({T}: Weź {G} lub {U}.)

Tundra

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Underground Sea

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Volcanic Island

({T}: Weź {U} lub {R}.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)