Nemesis

Angelic Favor

If you control a Plains, you may tap an untapped creature you control rather than pay this spell’s mana cost.

Możesz rzucić ten czar tylko podczas potyczki.

Create a 4/4 white Angel creature token with flying. Exile it at the beginning of the next end step.

Avenger en-Dal

{2}{W}, {T}, Discard a card: Exile target attacking creature. Its controller gains life equal to its toughness.

Blinding Angel

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz pomija swoją najbliższą fazę potyczki.

Chieftain en-Dal

Whenever Chieftain en-Dal attacks, attacking creatures gain first strike until end of turn.

Defender en-Vec

Fading 4 (This creature enters the battlefield with four fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

Remove a fade counter from Defender en-Vec: Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.

Defiant Falcon

Latanie

{4}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Defiant Vanguard

When Defiant Vanguard blocks, at end of combat, destroy it and all creatures it blocked this turn.

{5}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many 4 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fanatical Devotion

Sacrifice a creature: Regenerate target creature.

Lashknife

If you control a Plains, you may tap an untapped creature you control rather than pay this spell’s mana cost.

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma pierwszy cios.

Lawbringer

{T}, Sacrifice Lawbringer: Exile target red creature.

Lightbringer

{T}, Sacrifice Lightbringer: Exile target black creature.

Lin Sivvi, Defiant Hero

{X}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many X lub mniejszym i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

{3}: Put target Rebel card from your graveyard on the bottom of your library.

Netter en-Dal

{W}, {T}, Discard a card: Target creature can’t attack this turn.

Noble Stand

Whenever a creature you control blocks, you gain 2 life.

Off Balance

Target creature can’t attack or block this turn.

Oracle's Attendants

{T}: Wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu stworowi przez wybrane przez ciebie źródło są zamiast tego zadane niniejszemu stworowi.

Parallax Wave

Fading 5 (This enchantment enters the battlefield with five fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

Remove a fade counter from Parallax Wave: Exile target creature.

When Parallax Wave leaves the battlefield, each player returns to the battlefield all cards they own exiled with Parallax Wave.

Seal of Cleansing

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Silkenfist Fighter

Whenever Silkenfist Fighter becomes blocked, untap it.

Silkenfist Order

Whenever Silkenfist Order becomes blocked, untap it.

Sivvi's Ruse

If an opponent controls a Mountain and you control a Plains, you may cast this spell without paying its mana cost.

Prevent all damage that would be dealt this turn to creatures you control.

Sivvi's Valor

If you control a Plains, you may tap an untapped creature you control rather than pay this spell’s mana cost.

All damage that would be dealt to target creature this turn is dealt to you instead.

Spiritual Asylum

Creatures and lands you control have shroud. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

When a creature you control attacks, sacrifice Spiritual Asylum.

Topple

Exile target creature with the greatest power among creatures on the battlefield. (If two or more creatures are tied for greatest power, target any one of them.)

Voice of Truth

Latanie, ochrona przed białym

Accumulated Knowledge

Dobierz kartę, po czym dobierz tyle kart, ile kart o niniejszej nazwie jest we wszystkich cmentarzach.

Aether Barrier

Whenever a player casts a creature spell, that player sacrifices a permanent unless they pay {1}.

Air Bladder

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Zauroczony stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

Cloudskate

Latanie

Fading 3 (This creature enters the battlefield with three fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

Daze

Możesz przywrócić Wyspę pod twoim władaniem do ręki właściciela zamiast płacić koszt many tego czaru.

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Dominate

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem o skrócie many X lub mniejszym.

Ensnare

You may return two Islands you control to their owner’s hand rather than pay this spell’s mana cost.

Tap all creatures.

Infiltrate

Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Jolting Merfolk

Fading 4 (This creature enters the battlefield with four fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

Remove a fade counter from Jolting Merfolk: Tap target creature.

Oraxid

Ochrona przed czerwonym

Pale Moon

Until end of turn, if a player taps a nonbasic land for mana, it produces colorless mana instead of any other type.

Parallax Tide

Fading 5 (This enchantment enters the battlefield with five fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

Remove a fade counter from Parallax Tide: Exile target land.

When Parallax Tide leaves the battlefield, each player returns to the battlefield all cards they own exiled with Parallax Tide.

Rising Waters

Lands don’t untap during their controllers» untap steps.

At the beginning of each player’s upkeep, that player untaps a land they control.

Rootwater Commando

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Rootwater Thief

{U}: Rootwater Thief gains flying until end of turn.

Whenever Rootwater Thief deals combat damage to a player, you may pay {2}. If you do, search that player’s library for a card and exile it, then the player shuffles.

Seahunter

{3}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Wodnik, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Seal of Removal

Poświęć ten urok: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Sliptide Serpent

{3}{U}: Return Sliptide Serpent to its owner’s hand.

Sneaky Homunculus

Stwory o sile 2 lub większej nie mogą blokować tego stwora ani być przez niego blokowane.

Stronghold Biologist

{U}{U}, {T}, Discard a card: Counter target creature spell.

Stronghold Machinist

{U}{U}, {T}, Discard a card: Counter target noncreature spell.

Stronghold Zeppelin

Latanie

Stronghold Zeppelin can block only creatures with flying.

Submerge

If an opponent controls a Forest and you control an Island, you may cast this spell without paying its mana cost.

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Trickster Mage

{U}, {T}, Discard a card: You may tap or untap target artifact, creature, or land.

Wandering Eye

Latanie

Gracze grają z ujawnionymi rękami.

Ascendant Evincar

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Inne czarne stwory dostają +1/+1.

Nieczarne stwory dostają -1/-1.

Battlefield Percher

Latanie

Battlefield Percher can block only creatures with flying.

{1}{B}: Battlefield Percher gets +1/+1 until end of turn.

Belbe's Percher

Latanie

Belbe’s Percher can block only creatures with flying.

Carrion Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{1}{B}: Zregeneruj tego stwora.

Dark Triumph

If you control a Swamp, you may sacrifice a creature rather than pay this spell’s mana cost.

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Death Pit Offering

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Divining Witch

{1}{B}, {T}, Discard a card: Choose a card name. Exile the top six cards of your library, then reveal cards from the top of your library until you reveal a card with the chosen name. Put that card into your hand and exile all other cards revealed this way.

Massacre

If an opponent controls a Plains and you control a Swamp, you may cast this spell without paying its mana cost.

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Mind Slash

{B}, poświęć stwora: Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Mind Swords

If you control a Swamp, you may sacrifice a creature rather than pay this spell’s mana cost.

Each player exiles two cards from their hand.

Murderous Betrayal

{B}{B}, zapłać połowę twoich żyć, zaokrąglając w górę: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zregenerować.

Parallax Dementia

Zaurocz stwora

Fading 1 (This enchantment enters the battlefield with one fade counter on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

Enchanted creature gets +3/+2.

When Parallax Dementia leaves the battlefield, destroy enchanted creature. That creature can’t be regenerated.

Parallax Nexus

Fading 5 (This enchantment enters the battlefield with five fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

Remove a fade counter from Parallax Nexus: Target opponent exiles a card from their hand. Activate only as a sorcery.

When Parallax Nexus leaves the battlefield, each player returns to their hand all cards they own exiled with Parallax Nexus.

Phyrexian Driver

When Phyrexian Driver enters the battlefield, other Mercenary creatures get +1/+1 until end of turn.

Phyrexian Prowler

Fading 3 (This creature enters the battlefield with three fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

Remove a fade counter from Phyrexian Prowler: Phyrexian Prowler gets +1/+1 until end of turn.

Plague Witch

{B}, {T}, odrzuć kartę: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Rathi Assassin

{1}{B}{B}, {T}: Destroy target tapped nonblack creature.

{3}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Najemnik o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rathi Fiend

When Rathi Fiend enters the battlefield, each player loses 3 life.

{3}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Najemnik o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rathi Intimidator

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

{2}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Najemnik o skrócie many 2 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Seal of Doom

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazanego nie-czarnego stwora. Nie może być zregenerowany.

Spineless Thug

Ten stwór nie może blokować.

Spiteful Bully

At the beginning of your upkeep, Spiteful Bully deals 3 damage to target creature you control.

Stronghold Discipline

Każdy gracz traci po 1 życiu za każdego stwora pod swoim władaniem.

Vicious Hunger

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia, zyskaj 2 życia.

Volrath the Fallen

{1}{B}, Discard a creature card: Volrath the Fallen gets +X/+X until end of turn, where X is the discarded card’s mana value.

Ancient Hydra

Fading 5 (This creature enters the battlefield with five fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

{1}, Remove a fade counter from Ancient Hydra: It deals 1 damage to any target.

Arc Mage

{2}{R}, {T}, Discard a card: Arc Mage deals 2 damage divided as you choose among one or two targets.

Bola Warrior

{R}, {T}, Discard a card: Target creature can’t block this turn.

Downhill Charge

You may sacrifice a Mountain rather than pay this spell’s mana cost.

Target creature gets +X/+0 until end of turn, where X is the number of Mountains you control.

Flame Rift

Ten czar zadaje każdemu graczowi po 4 obrażenia.

Flowstone Crusher

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Flowstone Overseer

{R}{R}: Target creature gets +1/-1 until end of turn.

Flowstone Slide

Wszystkie stwory dostają do końca tury +X/-X.

Flowstone Strike

Target creature gets +1/-1 and gains haste until end of turn.

Flowstone Surge

Creatures you control get +1/-1.

Flowstone Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{R}: Flowstone Wall gets +1/-1 until end of turn.

Laccolith Grunt

Whenever Laccolith Grunt becomes blocked, you may have it deal damage equal to its power to target creature. If you do, Laccolith Grunt assigns no combat damage this turn.

Laccolith Rig

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature becomes blocked, you may have it deal damage equal to its power to target creature. If you do, the first creature assigns no combat damage this turn.

Laccolith Titan

Whenever Laccolith Titan becomes blocked, you may have it deal damage equal to its power to target creature. If you do, Laccolith Titan assigns no combat damage this turn.

Laccolith Warrior

Whenever Laccolith Warrior becomes blocked, you may have it deal damage equal to its power to target creature. If you do, Laccolith Warrior assigns no combat damage this turn.

Laccolith Whelp

Whenever Laccolith Whelp becomes blocked, you may have it deal damage equal to its power to target creature. If you do, Laccolith Whelp assigns no combat damage this turn.

Mana Cache

At the beginning of each player’s end step, put a charge counter on Mana Cache for each untapped land that player controls.

Remove a charge counter from Mana Cache: Add {C}. Any player may activate this ability but only during their turn before the end step.

Mogg Alarm

Możesz poświęcić dwie Góry zamiast płacić koszt many tego czaru.

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Mogg Salvage

Jeśli przeciwnik włada Wyspą, a ty władasz Górą, możesz rzucić ten czar bez płacenia jego kosztu many.

Zniszcz wskazany artefakt.

Mogg Toady

Mogg Toady can’t attack unless you control more creatures than defending player.

Mogg Toady can’t block unless you control more creatures than attacking player.

Moggcatcher

{3}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Goblin, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rupture

Sacrifice a creature. Rupture deals damage equal to that creature’s power to each creature without flying and each player.

Seal of Fire

Poświęć ten byt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Shrieking Mogg

Pośpiech

When Shrieking Mogg enters the battlefield, tap all other creatures.

Stronghold Gambit

Each player chooses a card in their hand. Then each player reveals their chosen card. The owner of each creature card revealed this way with the lowest mana value puts it onto the battlefield.

Animate Land

Until end of turn, target land becomes a 3/3 creature that’s still a land.

Blastoderm

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Fading 3 (This creature enters the battlefield with three fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

Coiling Woodworm

Coiling Woodworm’s power is equal to the number of Forests on the battlefield.

Fog Patch

Rzuć ten czar tylko podczas kroku deklaracji blokujących.

Attacking creatures become blocked. (This spell works on creatures that can’t be blocked.)

Harvest Mage

{G}, {T}, Discard a card: Until end of turn, if you tap a land for mana, it produces one mana of a color of your choice instead of any other type and amount.

Mossdog

Whenever Mossdog becomes the target of a spell or ability an opponent controls, put a +1/+1 counter on Mossdog.

Nesting Wurm

Tratowanie

When Nesting Wurm enters the battlefield, you may search your library for up to three cards named Nesting Wurm, reveal them, put them into your hand, then shuffle.

Overlaid Terrain

As Overlaid Terrain enters the battlefield, sacrifice all lands you control.

Lands you control have „{T}: Add two mana of any one color.”

Pack Hunt

Search your library for up to three cards with the same name as target creature, reveal them, put them into your hand, then shuffle.

Refreshing Rain

If an opponent controls a Swamp and you control a Forest, you may cast this spell without paying its mana cost.

Target player gains 6 life.

Reverent Silence

If you control a Forest, rather than pay this spell’s mana cost, you may have each other player gain 6 life.

Zniszcz wszystkie uroki.

Rhox

Możesz sprawić, że ten stwór zada obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

{2}{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Saproling Burst

Fading 7 (This enchantment enters the battlefield with seven fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

Remove a fade counter from Saproling Burst: Create a green Saproling creature token. It has „This creature’s power and toughness are each equal to the number of fade counters on Saproling Burst.”

When Saproling Burst leaves the battlefield, destroy all tokens created with Saproling Burst. They can’t be regenerated.

Saproling Cluster

{1}, Discard a card: Create a 1/1 green Saproling creature token. Any player may activate this ability.

Seal of Strength

Poświęć ten urok: Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Skyshroud Behemoth

Fading 2 (This creature enters the battlefield with two fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

Skyshroud Behemoth enters the battlefield tapped.

Skyshroud Claim

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty Lasu, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Skyshroud Cutter

If you control a Forest, rather than pay this spell’s mana cost, you may have each other player gain 5 life.

Skyshroud Poacher

{3}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Elf, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Skyshroud Ridgeback

Fading 2 (This creature enters the battlefield with two fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

Skyshroud Sentinel

When Skyshroud Sentinel enters the battlefield, you may search your library for up to three cards named Skyshroud Sentinel, reveal them, put them into your hand, then shuffle.

Stampede Driver

{1}{G}, {T}, odrzuć kartę: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 i tratowanie.

Treetop Bracers

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie.

Wild Mammoth

At the beginning of your upkeep, if a player controls more creatures than each other player, the player who controls the most creatures gains control of Wild Mammoth.

Woodripper

Fading 3 (This creature enters the battlefield with three fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

{1}, Remove a fade counter from Woodripper: Destroy target artifact.

Belbe's Armor

{X}, {T}: Target creature gets -X/+X until end of turn.

Belbe's Portal

As Belbe’s Portal enters the battlefield, choose a creature type.

{3}, {T}: You may put a creature card of the chosen type from your hand onto the battlefield.

Complex Automaton

At the beginning of your upkeep, if you control seven or more permanents, return Complex Automaton to its owner’s hand.

Eye of Yawgmoth

{3}, {T}, Sacrifice a creature: Reveal a number of cards from the top of your library equal to the sacrificed creature’s power. Put one into your hand and exile the rest.

Flint Golem

Whenever Flint Golem becomes blocked, defending player mills three cards.

Flowstone Armor

You may choose not to untap Flowstone Armor during your untap step.

{3}, {T}: Target creature gets +1/-1 for as long as Flowstone Armor remains tapped.

Flowstone Thopter

{1}: Flowstone Thopter gets +1/-1 and gains flying until end of turn.

Kill Switch

{2}, {T}: Tap all other artifacts. They don’t untap during their controllers» untap steps for as long as Kill Switch remains tapped.

Parallax Inhibitor

{1}, {T}, Sacrifice Parallax Inhibitor: Put a fade counter on each permanent with fading you control.

Predator, Flagship

{2}: Target creature gains flying until end of turn.

{5}, {T}: Destroy target creature with flying.

Rackling

At the beginning of each opponent’s upkeep, Rackling deals X damage to that player, where X is 3 minus the number of cards in their hand.

Rejuvenation Chamber

Fading 2 (This artifact enters the battlefield with two fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

{T}: Zyskaj 2 życia.

Rusting Golem

Fading 5 (This creature enters the battlefield with five fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

Rusting Golem’s power and toughness are each equal to the number of fade counters on it.

Tangle Wire

Fading 4 (This artifact enters the battlefield with four fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can’t, sacrifice it.)

At the beginning of each player’s upkeep, that player taps an untapped artifact, creature, or land they control for each fade counter on Tangle Wire.

Viseling

At the beginning of each opponent’s upkeep, Viseling deals X damage to that player, where X is the number of cards in their hand minus 4.

Kor Haven

{T}: Weź {C}.

{1}{W}, {T}: Prevent all combat damage that would be dealt by target attacking creature this turn.

Rath's Edge

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}, Sacrifice a land: Rath’s Edge deals 1 damage to any target.

Terrain Generator

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Możesz umieścić kartę bazowego lądu z twojej ręki przekręconą na polu bitwy.