Invasion

Alabaster Leech

White spells you cast cost {W} more to cast.

Angel of Mercy

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Ardent Soldier

Podbicie {2} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}.)

Czujność

If Ardent Soldier was kicked, it enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.

Atalya, Samite Master

{X}, {T}: Choose one —

  • Prevent the next X damage that would be dealt to target creature this turn. Spend only white mana on X.

  • You gain X life. Spend only white mana on X.

Benalish Emissary

Podbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{G}.)

When Benalish Emissary enters the battlefield, if it was kicked, destroy target land.

Benalish Heralds

{3}{U}, {T}: Dobierz kartę.

Benalish Lancer

Podbicie {2}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{W}.)

If Benalish Lancer was kicked, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it and with first strike.

Benalish Trapper

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Blinding Light

Przekręć wszystkie nie-białe stwory.

Capashen Unicorn

{1}{W}, {T}, Sacrifice Capashen Unicorn: Destroy target artifact or enchantment.

Crimson Acolyte

Ochrona przed czerwonym

{W}: Target creature gains protection from red until end of turn.

Crusading Knight

Ochrona przed czarnym

Crusading Knight gets +1/+1 for each Swamp your opponents control.

Death or Glory

Separate all creature cards in your graveyard into two piles. Exile the pile of an opponent’s choice and return the other to the battlefield.

Dismantling Blow

Podbicie {2}{U} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}{U}.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jeśli ten czar został podbity, dobierz dwie karty.

Divine Presence

If a source would deal 4 or more damage to a permanent or player, that source deals 3 damage to that permanent or player instead.

Fight or Flight

At the beginning of combat on each opponent’s turn, separate all creatures that player controls into two piles. Only creatures in the pile of their choice can attack this turn.

Glimmering Angel

Latanie

{U}: Glimmering Angel gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Global Ruin

Each player chooses from the lands they control a land of each basic land type, then sacrifices the rest.

Harsh Judgment

As Harsh Judgment enters the battlefield, choose a color.

If an instant or sorcery spell of the chosen color would deal damage to you, it deals that damage to its controller instead.

Holy Day

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Liberate

Exile target creature you control. Return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Obsidian Acolyte

Ochrona przed czarnym

{W}: Target creature gains protection from black until end of turn.

Orim's Touch

Podbicie {1} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}.)

Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn. If this spell was kicked, prevent the next 4 damage that would be dealt to that permanent or player this turn instead.

Pledge of Loyalty

Zaurocz stwora

Enchanted creature has protection from the colors of permanents you control. This effect doesn’t remove Pledge of Loyalty.

Prison Barricade

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Podbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{W}.)

If Prison Barricade was kicked, it enters the battlefield with a +1/+1 counter on it and with „Prison Barricade can attack as though it didn’t have defender.”

Protective Sphere

{1}, Pay 1 life: Prevent all damage that would be dealt to you this turn by a source of your choice that shares a color with the mana spent on this activation cost. (Colorless mana prevents no damage.)

Pure Reflection

Whenever a player casts a creature spell, destroy all Reflections. Then that player creates an X/X white Reflection creature token, where X is the mana value of that spell.

Rampant Elephant

{G}: Target creature blocks Rampant Elephant this turn if able.

Razorfoot Griffin

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Restrain

Prevent all combat damage that would be dealt by target attacking creature this turn.

Dobierz kartę.

Reviving Dose

Zyskaj 3 życia.

Dobierz kartę.

Rewards of Diversity

Whenever an opponent casts a multicolored spell, you gain 4 life.

Reya Dawnbringer

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Rout

Możesz rzucić ten czar jakby miał błysk, jeśli rzucając go zapłacisz o {2} więcej. (Możesz rzucić go jako sztuczkę.)

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Ruham Djinn

Pierwszy cios

Ruham Djinn gets -2/-2 as long as white is the most common color among all permanents or is tied for most common.

Samite Ministration

Prevent all damage that would be dealt to you this turn by a source of your choice. Whenever damage from a black or red source is prevented this way this turn, you gain that much life.

Shackles

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

{W}: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Spirit of Resistance

As long as you control a permanent of each color, prevent all damage that would be dealt to you.

Spirit Weaver

{2}: Wskazany zielony lub niebieski stwór dostaje od końca tury +0/+1.

Strength of Unity

Zaurocz stwora

Domain — Enchanted creature gets +1/+1 for each basic land type among lands you control.

Sunscape Apprentice

{G}, {T}: Target creature gets +1/+1 until end of turn.

{U}, {T}: Put target creature you control on top of its owner’s library.

Sunscape Master

{G}{G}, {T}: Creatures you control get +2/+2 until end of turn.

{U}{U}, {T}: Return target creature to its owner’s hand.

Teferi's Care

{W}, poświęć urok: Zniszcz wskazany urok.

{3}{U}{U}: Skontruj wskazany czar uroku.

Wayfaring Giant

Domain — Wayfaring Giant gets +1/+1 for each basic land type among lands you control.

Winnow

Destroy target nonland permanent if another permanent with the same name is on the battlefield.

Dobierz kartę.

Barrin's Unmaking

Return target permanent to its owner’s hand if that permanent shares a color with the most common color among all permanents or a color tied for most common.

Blind Seer

{1}{U}: Target spell or permanent becomes the color of your choice until end of turn.

Breaking Wave

You may cast Breaking Wave as though it had flash if you pay {2} more to cast it. (You may cast it any time you could cast an instant.)

Simultaneously untap all tapped creatures and tap all untapped creatures.

Collective Restraint

Domain — Creatures can’t attack you unless their controller pays {X} for each creature they control that’s attacking you, where X is the number of basic land types among lands you control.

Crystal Spray

Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one color word with another or one basic land type with another until end of turn.

Dobierz kartę.

Disrupt

Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Dobierz kartę.

Distorting Wake

Return X target nonland permanents to their owners» hands.

Dream Thrush

Latanie

{T}: Target land becomes the basic land type of your choice until end of turn.

Empress Galina

{U}{U}, {T}: Gain control of target legendary permanent. (This effect lasts indefinitely.)

Essence Leak

Zaurocz byt

As long as enchanted permanent is red or green, it has „At the beginning of your upkeep, sacrifice this permanent unless you pay its mana cost.”

Exclude

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Faerie Squadron

Podbicie {3}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {3}{U}.)

If Faerie Squadron was kicked, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it and with flying.

Mana Maze

Players can’t cast spells that share a color with the spell most recently cast this turn.

Manipulate Fate

Wyszukaj trzy karty w twojej bibliotece, wygnaj je, po czym przetasuj.

Dobierz kartę.

Metathran Aerostat

Latanie

{X}{U}: You may put a creature card with mana value X from your hand onto the battlefield. If you do, return Metathran Aerostat to its owner’s hand.

Metathran Transport

Latanie

Metathran Transport can’t be blocked by blue creatures.

{U}: Target creature becomes blue until end of turn.

Metathran Zombie

{B}: Regenerate Metathran Zombie.

Opt

Wróż 1.

Dobierz kartę.

Phantasmal Terrain

Zaurocz ląd

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ bazowego lądu.

Zauroczony ląd jest wybranego typu.

Probe

Podbicie {1}{B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{B}.)

Draw three cards, then discard two cards. If this spell was kicked, target player discards two cards.

Prohibit

Podbicie {2} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}.)

Skontruj wskazany czar jeśli jego skrót many to 2 lub mniej. Jeśli niniejszy czar został podbity, zamiast tego skontruj ów czar jeśli jego skrót many to 4 lub mniej.

Psychic Battle

Whenever a player chooses one or more targets, each player reveals the top card of their library. The player who reveals the card with the highest mana value may change the target or targets. If two or more cards are tied for highest, the target or targets remain unchanged. Changing targets this way doesn’t trigger abilities of permanents named Psychic Battle.

Rainbow Crow

Latanie

{1}: Rainbow Crow becomes the color of your choice until end of turn.

Repulse

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Sapphire Leech

Latanie

Blue spells you cast cost {U} more to cast.

Shimmering Wings

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem i zasięgiem.)

{U}: Przywróć ten urok do ręki właściciela.

Shoreline Raider

Protection from Kavu

Sky Weaver

{2}: Wskazany biały lub czarny stwór do końca tury zyskuje latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Stormscape Apprentice

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

{B}, {T}: Wskazany gracz traci 1 życie.

Stormscape Master

{W}{W}, {T}: Target creature gains protection from the color of your choice until end of turn.

{B}{B}, {T}: Target player loses 2 life and you gain 2 life.

Sway of Illusion

Any number of target creatures become the color of your choice until end of turn.

Dobierz kartę.

Teferi's Response

Counter target spell or ability an opponent controls that targets a land you control. If a permanent’s ability is countered this way, destroy that permanent.

Dobierz dwie karty.

Temporal Distortion

Whenever a creature or land becomes tapped, put an hourglass counter on it.

Each permanent with an hourglass counter on it doesn’t untap during its controller’s untap step.

At the beginning of each player’s upkeep, remove all hourglass counters from permanents that player controls.

Tidal Visionary

{T}: Target creature becomes the color of your choice until end of turn.

Tolarian Emissary

Podbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{W}.)

Latanie

When Tolarian Emissary enters the battlefield, if it was kicked, destroy target enchantment.

Tower Drake

Latanie

{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Traveler's Cloak

Zaurocz stwora

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ lądu.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór podbój wybranego typu lądów. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada lądem owego typu.)

Vodalian Hypnotist

{2}{B}, {T}: Target player discards a card. Activate only as a sorcery.

Vodalian Merchant

When Vodalian Merchant enters the battlefield, draw a card, then discard a card.

Vodalian Serpent

Podbicie {2} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}.)

Vodalian Serpent can’t attack unless defending player controls an Island.

If Vodalian Serpent was kicked, it enters the battlefield with four +1/+1 counters on it.

Wash Out

Przywróć wszystkie byty w wybranym przez ciebie kolorze do rąk ich właścicieli.

Well-Laid Plans

Prevent all damage that would be dealt to a creature by another creature if they share a color.

Worldly Counsel

Domena — Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest liczbą typów bazowych lądów pośród lądów pod twoim władaniem. Umieść jedną z owych kart w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Zanam Djinn

Latanie

Zanam Djinn gets -2/-2 as long as blue is the most common color among all permanents or is tied for most common.

Addle

Choose a color. Target player reveals their hand and you choose a card of that color from it. That player discards that card.

Agonizing Demise

Podbicie {1}{R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{R}.)

Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated. If this spell was kicked, Agonizing Demise deals damage equal to that creature’s power to the creature’s controller.

Andradite Leech

Rzucanie czarnych czarów kosztuje cię o {B} więcej.

{B}: Andradite Leech gets +1/+1 until end of turn.

Annihilate

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Dobierz kartę.

Bog Initiate

{1}: Add {B}.

Cremate

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Dobierz kartę.

Crypt Angel

Latanie, ochrona przed białym

When Crypt Angel enters the battlefield, return target blue or red creature card from your graveyard to your hand.

Cursed Flesh

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -1/-1 i ma postrach. (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Defiling Tears

Until end of turn, target creature becomes black, gets +1/-1, and gains „{B}: Regenerate this creature.”

Desperate Research

Choose a card name other than a basic land card name. Reveal the top seven cards of your library and put all of them with that name into your hand. Exile the rest.

Devouring Strossus

Latanie, tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora.

Sacrifice a creature: Regenerate Devouring Strossus.

Do or Die

Separate all creatures target player controls into two piles. Destroy all creatures in the pile of that player’s choice. They can’t be regenerated.

Dredge

Sacrifice a creature or land.

Dobierz kartę.

Duskwalker

Podbicie {3}{B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {3}{B}.)

If Duskwalker was kicked, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it and with fear. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Exotic Curse

Zaurocz stwora

Domain — Enchanted creature gets -1/-1 for each basic land type among lands you control.

Firescreamer

{R}: Firescreamer gets +1/+0 until end of turn.

Goham Djinn

{1}{B}: Regenerate Goham Djinn.

Goham Djinn gets -2/-2 as long as black is the most common color among all permanents or is tied for most common.

Hate Weaver

{2}: Wskazany niebieski lub czerwony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Hypnotic Cloud

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Target player discards a card. If this spell was kicked, that player discards three cards instead.

Marauding Knight

Ochrona przed białym

Marauding Knight gets +1/+1 for each Plains your opponents control.

Mourning

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-0.

{B}: Return Mourning to its owner’s hand.

Nightscape Apprentice

{U}, {T}: Put target creature you control on top of its owner’s library.

{R}, {T}: Target creature gains first strike until end of turn.

Nightscape Master

{U}{U}, {T}: Return target creature to its owner’s hand.

{R}{R}, {T}: Nightscape Master deals 2 damage to target creature.

Phyrexian Battleflies

Latanie

{B}: Phyrexian Battleflies gets +1/+0 until end of turn. Activate no more than twice each turn.

Phyrexian Delver

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Strać życia równe skrótowi many owej karty.

Phyrexian Infiltrator

{2}{U}{U}: Exchange control of Phyrexian Infiltrator and target creature. (This effect lasts indefinitely.)

Phyrexian Reaper

Whenever Phyrexian Reaper becomes blocked by a green creature, destroy that creature. It can’t be regenerated.

Phyrexian Slayer

Latanie

Whenever Phyrexian Slayer becomes blocked by a white creature, destroy that creature. It can’t be regenerated.

Plague Spitter

Na początku twojego kroku utrzymania, niniejszy zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Kiedy niniejszy umrze, zadaje on każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Ravenous Rats

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Reckless Spite

Zniszcz dwa wskazane nieczarne stwory. Strać 5 żyć.

Recover

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dobierz kartę.

Scavenged Weaponry

Zaurocz stwora

When Scavenged Weaponry enters the battlefield, draw a card.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Soul Burn

Spend only black and/or red mana on X.

Soul Burn deals X damage to any target. You gain life equal to the damage dealt, but not more than the amount of {B} spent on X, the player’s life total before the damage was dealt, the planeswalker’s loyalty before the damage was dealt, or the creature’s toughness.

Spreading Plague

Whenever a creature enters the battlefield, destroy all other creatures that share a color with it. They can’t be regenerated.

Tainted Well

Zaurocz ląd

When Tainted Well enters the battlefield, draw a card.

Zauroczony ląd jest Bagnem.

Trench Wurm

{2}{R}, {T}: Destroy target nonbasic land.

Tsabo's Assassin

{T}: Destroy target creature if it shares a color with the most common color among all permanents or a color tied for most common. A creature destroyed this way can’t be regenerated.

Tsabo's Decree

Choose a creature type. Target player reveals their hand and discards all creature cards of that type. Then destroy all creatures of that type that player controls. They can’t be regenerated.

Twilight's Call

You may cast Twilight’s Call as though it had flash if you pay {2} more to cast it. (You may cast it any time you could cast an instant.)

Each player returns all creature cards from their graveyard to the battlefield.

Urborg Emissary

Podbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{U}.)

When Urborg Emissary enters the battlefield, if it was kicked, return target permanent to its owner’s hand.

Urborg Phantom

Urborg Phantom can’t block.

{U}: Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by Urborg Phantom this turn.

Urborg Shambler

Other black creatures get -1/-1.

Urborg Skeleton

Podbicie {3} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {3}.)

{B}: Regenerate Urborg Skeleton.

If Urborg Skeleton was kicked, it enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.

Yawgmoth's Agenda

Nie możesz rzucić więcej niż jednego czaru na turę.

You may play lands and cast spells from your graveyard.

If a card would be put into your graveyard from anywhere, exile it instead.

Ancient Kavu

{2}: Ancient Kavu becomes colorless until end of turn.

Bend or Break

Each player separates all nontoken lands they control into two piles. For each player, one of their piles is chosen by one of their opponents of their choice. Destroy all lands in the chosen piles. Tap all lands in the other piles.

Breath of Darigaaz

Podbicie {2} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}.)

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po 1 obrażeniu. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego zadaje on każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po 4 obrażenia.

Callous Giant

If a source would deal 3 or less damage to Callous Giant, prevent that damage.

Chaotic Strike

Rzuć ten czar tylko podczas potyczki po deklaracji blokujących.

Flip a coin. If you win the flip, target creature gets +1/+1 until end of turn.

Dobierz kartę.

Collapsing Borders

Domain — At the beginning of each player’s upkeep, that player gains 1 life for each basic land type among lands they control. Then Collapsing Borders deals 3 damage to that player.

Crown of Flames

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

{R}: Return Crown of Flames to its owner’s hand.

Firebrand Ranger

{G}, {T}: You may put a basic land card from your hand onto the battlefield.

Ghitu Fire

You may cast Ghitu Fire as though it had flash if you pay {2} more to cast it. (You may cast it any time you could cast an instant.)

Ghitu Fire deals X damage to any target.

Goblin Spy

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Halam Djinn

Pośpiech

Halam Djinn gets -2/-2 as long as red is the most common color among all permanents or is tied for most common.

Hooded Kavu

{B}: Hooded Kavu gains fear until end of turn. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Kavu Aggressor

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Kavu Aggressor can’t block.

If Kavu Aggressor was kicked, it enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.

Kavu Monarch

Kavu creatures have trample.

Whenever another Kavu enters the battlefield, put a +1/+1 counter on Kavu Monarch.

Kavu Runner

Kavu Runner has haste as long as no opponent controls a white or blue creature.

Kavu Scout

Domain — Kavu Scout gets +1/+0 for each basic land type among lands you control.

Lightning Dart

Lightning Dart deals 1 damage to target creature. If that creature is white or blue, Lightning Dart deals 4 damage to it instead.

Loafing Giant

Whenever Loafing Giant attacks or blocks, mill a card. If a land card was milled this way, prevent all combat damage Loafing Giant would deal this turn.

Mages' Contest

You and target spell’s controller bid life. You start the bidding with a bid of 1. In turn order, each player may top the high bid. The bidding ends if the high bid stands. The high bidder loses life equal to the high bid. If you win the bidding, counter that spell.

Maniacal Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Obliterate

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i lądy. Nie mogą one zregenerować.

Overload

Podbicie {2} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}.)

Zniszcz wskazany artefakt jeśli jego skrót many to 2 lub mniej. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego zniszcz ów artefakt jeśli jego skrót many to 5 lub mniej.

Pouncing Kavu

Podbicie {2}{R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{R}.)

Pierwszy cios

If Pouncing Kavu was kicked, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it and with haste.

Rage Weaver

{2}: Wskazany czarny lub zielony stwór do końca tury zyskuje pośpiech. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Rogue Kavu

Ilekroć ten stwór atakuje samotnie, do końca tury dostaje +2/+0.

Ruby Leech

Pierwszy cios

Red spells you cast cost {R} more to cast.

Savage Offensive

Podbicie {G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {G}.)

Creatures you control gain first strike until end of turn. If this spell was kicked, they get +1/+1 until end of turn.

Scarred Puma

Scarred Puma can’t attack unless a black or green creature also attacks.

Scorching Lava

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Scorching Lava deals 2 damage to any target. If this spell was kicked, that creature can’t be regenerated this turn and if it would die this turn, exile it instead.

Searing Rays

Choose a color. Searing Rays deals damage to each player equal to the number of creatures of that color that player controls.

Shivan Emissary

Podbicie {1}{B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{B}.)

When Shivan Emissary enters the battlefield, if it was kicked, destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated.

Shivan Harvest

{1}{R}, Sacrifice a creature: Destroy target nonbasic land.

Skittish Kavu

Skittish Kavu gets +1/+1 as long as no opponent controls a white or blue creature.

Skizzik

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Tratowanie, pośpiech

Na początku kroku końcowego, jeśli ten stwór nie został podbity, poświęć go.

Slimy Kavu

{T}: Target land becomes a Swamp until end of turn.

Stand or Fall

At the beginning of combat on your turn, for each defending player, separate all creatures that player controls into two piles and that player chooses one. Only creatures in the chosen piles can block this turn.

Stun

Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Dobierz kartę.

Tectonic Instability

Whenever a land enters the battlefield, tap all lands its controller controls.

Thunderscape Apprentice

{B}, {T}: Wskazany gracz traci 1 życie.

{G}, {T}: Target creature gets +1/+1 until end of turn.

Thunderscape Master

{B}{B}, {T}: Target player loses 2 life and you gain 2 life.

{G}{G}, {T}: Creatures you control get +2/+2 until end of turn.

Tribal Flames

Domena — Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą bazowych typów lądów wśród lądów pod twoim władaniem.

Turf Wound

Target player can’t play lands this turn.

Dobierz kartę.

Urza's Rage

Podbicie {8}{R} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {8}{R}.)

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje 3 obrażenia w dowolnie wskazany cel. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego zadaje on owemu bytowi lub graczowi 10 obrażeń, których nie można zażegnać.

Viashino Grappler

{G}: Viashino Grappler gains trample until end of turn.

Zap

Zap deals 1 damage to any target.

Dobierz kartę.

Aggressive Urge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Dobierz kartę.

Bind

Counter target activated ability. (Mana abilities can’t be targeted.)

Dobierz kartę.

Blurred Mongoose

Ten czar nie może być skontrowany.

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Canopy Surge

Podbicie {2} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}.)

Canopy Surge deals 1 damage to each creature with flying and each player. If this spell was kicked, it deals 4 damage to each creature with flying and each player instead.

Elfhame Sanctuary

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić ją w twojej ręce, po czym przetasować. Jeśli tak zrobisz, pomiń twój krok dobierania w tej turze.

Elvish Champion

Inne Elfy dostają +1/+1 i mają podbój lasów. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Explosive Growth

Podbicie {5} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {5}.)

Target creature gets +2/+2 until end of turn. If this spell was kicked, that creature gets +5/+5 until end of turn instead.

Fertile Ground

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Jade Leech

Green spells you cast cost {G} more to cast.

Kavu Chameleon

Ten czar nie może być skontrowany.

{G}: Kavu Chameleon becomes the color of your choice until end of turn.

Kavu Climber

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Kavu Lair

Whenever a creature with power 4 or greater enters the battlefield, its controller draws a card.

Kavu Titan

Podbicie {2}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{G}.)

If Kavu Titan was kicked, it enters the battlefield with three +1/+1 counters on it and with trample.

Llanowar Cavalry

{W}: Llanowar Cavalry gains vigilance until end of turn.

Llanowar Elite

Kicker {8} (You may pay an additional {8} as you cast this spell.)

Tratowanie

If Llanowar Elite was kicked, it enters the battlefield with five +1/+1 counters on it.

Llanowar Vanguard

{T}: Llanowar Vanguard gets +0/+4 until end of turn.

Might Weaver

{2}: Wskazany czerwony lub biały stwór do końca tury zyskuje tratowanie. (Może zadać nadmiarowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Molimo, Maro-Sorcerer

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Nomadic Elf

{1}{G}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Pincer Spider

Podbicie {3} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {3}.)

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

If Pincer Spider was kicked, it enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.

Pulse of Llanowar

If a basic land you control is tapped for mana, it produces mana of a color of your choice instead of any other type.

Quirion Elves

As Quirion Elves enters the battlefield, choose a color.

{T}: Weź {G}.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Quirion Sentinel

When Quirion Sentinel enters the battlefield, add one mana of any color.

Quirion Trailblazer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Restock

Przywróć dwie wskazane karty z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszy czar.

Rooting Kavu

When Rooting Kavu dies, you may exile it. If you do, shuffle all creature cards from your graveyard into your library.

Saproling Infestation

Whenever a player kicks a spell, you create a 1/1 green Saproling creature token.

Saproling Symbiosis

You may cast Saproling Symbiosis as though it had flash if you pay {2} more to cast it. (You may cast it any time you could cast an instant.)

Create a 1/1 green Saproling creature token for each creature you control.

Scouting Trek

Search your library for any number of basic land cards, reveal those cards, then shuffle and put them on top.

Serpentine Kavu

{R}: Serpentine Kavu gains haste until end of turn.

Sulam Djinn

Tratowanie

Sulam Djinn gets -2/-2 as long as green is the most common color among all permanents or is tied for most common.

Tangle

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Each attacking creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Thicket Elemental

Podbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{G}.)

When Thicket Elemental enters the battlefield, if it was kicked, you may reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. If you do, put that card onto the battlefield and shuffle all other cards revealed this way into your library.

Thornscape Apprentice

{R}, {T}: Target creature gains first strike until end of turn.

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Thornscape Master

{R}{R}, {T}: Thornscape Master deals 2 damage to target creature.

{W}{W}, {T}: Target creature gains protection from the color of your choice until end of turn.

Tranquility

Zniszcz wszystkie uroki.

Treefolk Healer

{2}{W}, {T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.

Utopia Tree

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Verdeloth the Ancient

Podbicie {X} (Możesz zapłacić dodatkowe {X} podczas rzucania tego czaru.)

Sadzonki i inne Drzewce dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Verduran Emissary

Podbicie {1}{R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{R}.)

When Verduran Emissary enters the battlefield, if it was kicked, destroy target artifact. It can’t be regenerated.

Vigorous Charge

Podbicie {W} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {W}.)

Target creature gains trample until end of turn. Whenever that creature deals combat damage this turn, if this spell was kicked, you gain life equal to that damage.

Wallop

Destroy target blue or black creature with flying.

Wandering Stream

Domain — You gain 2 life for each basic land type among lands you control.

Whip Silk

Zaurocz stwora

Enchanted creature has reach. (It can block creatures with flying.)

{G}: Return Whip Silk to its owner’s hand.

Absorb

Skontruj wskazany czar. Zyskaj 3 życia.

Aether Rift

At the beginning of your upkeep, discard a card at random. If you discard a creature card this way, return it from your graveyard to the battlefield unless any player pays 5 life.

Angelic Shield

Stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Sacrifice Angelic Shield: Return target creature to its owner’s hand.

Armadillo Cloak

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie.

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Armored Guardian

{1}{W}{W}: Target creature you control gains protection from the color of your choice until end of turn.

{1}{U}{U}: Armored Guardian gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Artifact Mutation

Zniszcz wskazany artefakt. Nie może on zregenerować. Stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1, gdzie X jest skrótem many owego artefaktu.

Aura Mutation

Zniszcz wskazany urok. Stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1, gdzie X jest skrótem many owego uroku.

Aura Shards

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Backlash

Tap target untapped creature. That creature deals damage equal to its power to its controller.

Barrin's Spite

Choose two target creatures controlled by the same player. Their controller chooses and sacrifices one of them. Return the other to its owner’s hand.

Blazing Specter

Latanie, pośpiech

Whenever Blazing Specter deals combat damage to a player, that player discards a card.

Captain Sisay

|tap: Wyszukaj w twojej bibliotece legendarną kartę, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Cauldron Dance

Możesz rzucić ten czar tylko podczas potyczki.

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech. Przywróć go do twojej ręki na początku najbliższego kroku końcowego.

Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech. Jego władca poświęca go na początku najbliższego kroku końcowego.

Charging Troll

Czujność

{G}: Regenerate Charging Troll.

Cinder Shade

{B}: Cinder Shade gets +1/+1 until end of turn.

{R}, Sacrifice Cinder Shade: It deals damage equal to its power to target creature.

Coalition Victory

You win the game if you control a land of each basic land type and a creature of each color.

Crosis, the Purger

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {2}{B}. Jeśli tak zrobisz, wybierz kolor, po czym ów gracz ujawnia swoją rękę i odrzuca wszystkie karty owego koloru.

Darigaaz, the Igniter

Latanie

Whenever Darigaaz, the Igniter deals combat damage to a player, you may pay {2}{R}. If you do, choose a color, then that player reveals their hand and Darigaaz deals damage to the player equal to the number of cards of that color revealed this way.

Dromar, the Banisher

Latanie

Whenever Dromar, the Banisher deals combat damage to a player, you may pay {2}{U}. If you do, choose a color, then return all creatures of that color to their owners» hands.

Dueling Grounds

Nie więcej niż jeden stwór może atakować w każdej potyczce.

Nie więcej niż jeden stwór może blokować w każdej potyczce.

Fires of Yavimaya

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Poświęć ten byt: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Frenzied Tilling

Zniszcz wskazany ląd. Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Galina's Knight

Ochrona przed czerwonym

Hanna, Ship's Navigator

{1}{W}{U}, {T}: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Heroes' Reunion

Wskazany gracz zyskuje 7 żyć.

Horned Cheetah

Whenever Horned Cheetah deals damage, you gain that much life.

Hunting Kavu

{1}{R}{G}, {T}: Exile Hunting Kavu and target creature without flying that’s attacking you.

Kangee, Aerie Keeper

Kicker {X}{2} (You may pay an additional {X}{2} as you cast this spell.)

Latanie

When Kangee, Aerie Keeper enters the battlefield, if it was kicked, put X feather counters on it.

Other Bird creatures get +1/+1 for each feather counter on Kangee, Aerie Keeper.

Llanowar Knight

Ochrona przed czarnym

Lobotomy

Target player reveals their hand, then you choose a card other than a basic land card from it. Search that player’s graveyard, hand, and library for all cards with the same name as the chosen card and exile them. Then that player shuffles.

Meteor Storm

{2}{R}{G}, Discard two cards at random: Meteor Storm deals 4 damage to any target.

Noble Panther

{1}: Noble Panther gains first strike until end of turn.

Ordered Migration

Domain — Create a 1/1 blue Bird creature token with flying for each basic land type among lands you control.

Overabundance

Whenever a player taps a land for mana, that player adds one mana of any type that land produced, and Overabundance deals 1 damage to the player.

Plague Spores

Destroy target nonblack creature and target land. They can’t be regenerated.

Pyre Zombie

At the beginning of your upkeep, if Pyre Zombie is in your graveyard, you may pay {1}{B}{B}. If you do, return Pyre Zombie to your hand.

{1}{R}{R}, Sacrifice Pyre Zombie: It deals 2 damage to any target.

Raging Kavu

Błysk

Pośpiech

Reckless Assault

{1}, Pay 2 life: Reckless Assault deals 1 damage to any target.

Recoil

Return target permanent to its owner’s hand. Then that player discards a card.

Reviving Vapors

Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki i umieść jedną z nich w twojej ręce. Zyskaj życia równe jej skrótowi many. Umieść pozostałe karty ujawnione w ten sposób w twoim cmentarzu.

Riptide Crab

Czujność

When Riptide Crab dies, draw a card.

Rith, the Awakener

Latanie

Whenever Rith, the Awakener deals combat damage to a player, you may pay {2}{G}. If you do, choose a color, then create a 1/1 green Saproling creature token for each permanent of that color.

Sabertooth Nishoba

Trample, protection from blue and from red

Samite Archer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

{T}: Samite Archer deals 1 damage to any target.

Seer's Vision

Twoi przeciwnicy grają z ujawnionymi rękami.

Sacrifice Seer’s Vision: Look at target player’s hand and choose a card from it. That player discards that card. Activate only as a sorcery.

Shivan Zombie

Ochrona przed białym

Simoon

Simoon deals 1 damage to each creature target opponent controls.

Sleeper's Robe

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Whenever enchanted creature deals combat damage to an opponent, you may draw a card.

Slinking Serpent

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Smoldering Tar

At the beginning of your upkeep, target player loses 1 life.

Sacrifice Smoldering Tar: It deals 4 damage to target creature. Activate only as a sorcery.

Spinal Embrace

Możesz rzucić ten czar tylko podczas potyczki.

Odkręć wskazanego stwora poza twoim władaniem i zyskaj nad nim władaniem. Do końca tury zyskuje on pośpiech. Na początku najbliższego kroku końcowego, poświęć go. Jeśli tak zrobisz, zyskaj życia równe jego wytrzymałości.

Stalking Assassin

{3}{U}, {T}: Tap target creature.

{3}{B}, {T}: Destroy target tapped creature.

Sterling Grove

Inne uroki pod twoim władaniem mają antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

{1}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę uroku, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ją na wierzchu.

Teferi's Moat

As Teferi’s Moat enters the battlefield, choose a color.

Creatures of the chosen color without flying can’t attack you.

Treva, the Renewer

Latanie

Whenever Treva, the Renewer deals combat damage to a player, you may pay {2}{W}. If you do, choose a color, then you gain 1 life for each permanent of that color.

Tsabo Tavoc

First strike, protection from legendary creatures

{B}{B}, {T}: Destroy target legendary creature. It can’t be regenerated.

Undermine

Skontruj wskazany czar. Jego władca traci 3 życia.

Urborg Drake

Latanie

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Vicious Kavu

Whenever Vicious Kavu attacks, it gets +2/+0 until end of turn.

Vile Consumption

All creatures have „At the beginning of your upkeep, sacrifice this creature unless you pay 1 life.”

Vodalian Zombie

Ochrona przed zielonym

Void

Wybierz liczbę. Zniszcz wszystkie artefakty i stwory o skrótach many równych tej liczbie. Następnie wskazany gracz ujawnia swoją rękę i odrzuca wszystkie nielądowe karty o skrótach many równych tej liczbie.

Voracious Cobra

Pierwszy cios

Whenever Voracious Cobra deals combat damage to a creature, destroy that creature.

Wings of Hope

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+3 and has flying.

Yavimaya Barbarian

Ochrona przed niebieskim

Yavimaya Kavu

Yavimaya Kavu’s power is equal to the number of red creatures on the battlefield.

Yavimaya Kavu’s toughness is equal to the number of green creatures on the battlefield.

Stand

Prevent the next 2 damage that would be dealt to target creature this turn.

Deliver

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Spite

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Malice

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Pain

Wskazany gracz odrzuca kartę.

Suffering

Zniszcz wskazany ląd.

Assault

Assault deals 2 damage to any target.

Battery

Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Wax

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Wane

Zniszcz wskazany urok.

Alloy Golem

As Alloy Golem enters the battlefield, choose a color.

Alloy Golem is the chosen color. (It’s still an artifact.)

Bloodstone Cameo

{T}: Weź {B} lub {R}.

Chromatic Sphere

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru. Dobierz kartę.

Crosis's Attendant

{1}, Sacrifice Crosis’s Attendant: Add {U}{B}{R}.

Darigaaz's Attendant

{1}, Sacrifice Darigaaz’s Attendant: Add {B}{R}{G}.

Drake-Skull Cameo

{T}: Weź {U} lub {B}.

Dromar's Attendant

{1}, Sacrifice Dromar’s Attendant: Add {W}{U}{B}.

Juntu Stakes

Creatures with power 1 or less don’t untap during their controllers» untap steps.

Lotus Guardian

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Phyrexian Altar

Poświęć stwora: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Phyrexian Lens

{T}, zapłać 1 życie: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Planar Portal

{6}, {T}: Wyszukaj kartę w twojej bibliotece i umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Power Armor

Domain — {3}, {T}: Target creature gets +1/+1 until end of turn for each basic land type among lands you control.

Rith's Attendant

{1}, Sacrifice Rith’s Attendant: Add {R}{G}{W}.

Seashell Cameo

{T}: Weź {W} lub {U}.

Sparring Golem

Whenever Sparring Golem becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn for each creature blocking it.

Tek

Tek gets +0/+2 as long as you control a Plains, has flying as long as you control an Island, gets +2/+0 as long as you control a Swamp, has first strike as long as you control a Mountain, and has trample as long as you control a Forest.

Tigereye Cameo

{T}: Weź {G} lub {W}.

Treva's Attendant

{1}, Sacrifice Treva’s Attendant: Add {G}{W}{U}.

Troll-Horn Cameo

{T}: Weź {R} lub {G}.

Tsabo's Web

When Tsabo’s Web enters the battlefield, draw a card.

Each land with an activated ability that isn’t a mana ability doesn’t untap during its controller’s untap step.

Urza's Filter

Multicolored spells cost up to {2} less to cast.

Ancient Spring

Ancient Spring enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U}.

{T}, Sacrifice Ancient Spring: Add {W}{B}.

Archaeological Dig

{T}: Weź {C}.

{T}, Sacrifice Archaeological Dig: Add one mana of any color.

Coastal Tower

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Elfhame Palace

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Geothermal Crevice

Geothermal Crevice enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

{T}, Sacrifice Geothermal Crevice: Add {B}{G}.

Irrigation Ditch

Irrigation Ditch enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W}.

{T}, Sacrifice Irrigation Ditch: Add {G}{U}.

Keldon Necropolis

{T}: Weź {C}.

{4}{R}, {T}, Sacrifice a creature: Keldon Necropolis deals 2 damage to any target.

Salt Marsh

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Shivan Oasis

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Sulfur Vent

Sulfur Vent enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B}.

{T}, Sacrifice Sulfur Vent: Add {U}{R}.

Tinder Farm

Tinder Farm enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

{T}, Sacrifice Tinder Farm: Add {R}{W}.

Urborg Volcano

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)