Time Spiral Remastered

Amrou Scout

{4}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Amrou Seekers

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub białe.

Angel of Salvation

Błysk, współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór przekręcony podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w kolorze owego stwora.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zażegnaj najbliższe 5 obrażeń, jakie miałyby zostać zadane w tej turze dowolnej liczbie wskazanych celów, rozdzielone według twojego uznania.

Angel's Grace

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Nie możesz przegrać gry w tej turze, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry w tej turze. Do końca tury obrażenia, które mogłyby zmniejszyć sumę twoich żyć do mniej niż 1, zamiast tego redukują ją do 1.

Aven Mindcensor

Błysk

Latanie

Jeśli przeciwnik miałby przeszukać bibliotekę, zamiast tego ów gracz przeszukuje cztery wierzchnie karty owej biblioteki.

Aven Riftwatcher

Latanie

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub je opuści, zyskaj 2 życia.

Benalish Cavalry

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Benalish Commander

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Piechurów pod twoim władaniem.

Zawieszenie X—{X}{W}{W}. X nie może być 0.

Ilekroć znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Blade of the Sixth Pride

Bound in Silence

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Calciderm

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Zanikanie 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Castle Raptors

Latanie

O ile ten stwór jest odkręcony, dostaje +0/+2.

Celestial Crusader

Błysk

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Latanie

Inne białe stwory dostają +1/+1.

Children of Korlis

Poświęć tego stwora: Zyskaj życia równe liczbie żyć straconych przez ciebie w tej turze. (Obrażenia powodują utratę żyć.)

Crovax, Ascendant Hero

Inne białe stwory dostają +1/+1.

Nie-białe stwory dostają -1/-1.

Zapłać 2 życia: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Duskrider Peregrine

Latanie, ochrona przed czarnym

Zawieszenie 3—{1}{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{W} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Errant Doomsayers

{T}: Przekręć wskazanego stwora o wytrzymałości 2 lub mniejszej.

Fortify

Wybierz jedno —

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Griffin Guide

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Gryf 2/2 z lataniem.

Ivory Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie nie-białe stwory.

Zawieszenie 5—{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {W} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Judge Unworthy

Wybierz wskazanego atakującego lub blokującego stwora. Wróż 3, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Ten czar zadaje owemu celowi tyle obrażeń, ile wynosi skrót many ujawnionej karty.

Knight of Sursi

Latanie, flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Zawieszenie 3—{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {W} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Knight of the Holy Nimbus

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Jeśli ten stwór miałby zostać zniszczony, zregeneruj go. (Przekręć go, usuń go z potyczki i wylecz jego wszystkie obrażenia.)

{2}: Ten stwór nie może regenerować w tej turze. Tylko twoi przeciwnicy mogą aktywować tę zdolność.

Lost Auramancers

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znacznika czasu, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę uroku, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Lymph Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają absorbcję 1. (Jeśli źródło miałoby zadać obrażenia Drzazgaczowi, zażegnaj 1 z owych obrażeń.)

Mana Tithe

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Mangara of Corondor

{T}: Wygnaj tego stwora i wskazany byt.

Momentary Blink

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Wspomnienie {3}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Mycologist

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonką: Zyskaj 2 życia.

Outrider en-Kor

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

{0}: Najbliższe 1 obrażenie, jakie mogłoby zostać zadane w tej turze temu stworowi jest zamiast tego zadane wskazanemu stworowi pod twoim władaniem.

Pallid Mycoderm

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Każdy stwór pod twoim władaniem będący Grzybem lub Sadzonką do końca tury dostaje +1/+1.

Porphyry Nodes

Na początku twojego kroku utrzymania, zniszcz stwora o najmniejszej sile. Nie może być zregenerowany. Jeśli co najmniej dwa stwory mają najniższą siłę, wybierz jednego z nich.

Kiedy na polu bitwy nie ma stworów, poświęć ten urok.

Poultice Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{2}, {T}: Zregeneruj wskazanego Drzazgacza.” (Następnym razem, gdy ów Drzazgacz miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Pulmonic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają latanie.

Wszystkie Drzazgacze mają „Jeśli ten byt miałby trafić do cmentarza, zamiast tego możesz go umieścić na wierzchu biblioteki właściciela.”

Rebuff the Wicked

Skontruj wskazany czar wskazujący byt pod twoim władaniem.

Restore Balance

Zawieszenie 6—{W}

Każdy gracz wybiera tyle lądów pod swoim władaniem, ile ma we władaniu gracz władający najmniejszą liczbą lądów, po czym poświęca pozostałe. Gracze poświęcają stwory i odrzucają karty w ten sam sposób.

Return to Dust

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, możesz wygnać co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Riftmarked Knight

Ochrona przed czarnym, flankowanie. (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Zawieszenie 3—{1}{W}{W}

Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, stwórz żeton czarnego stwora Rycerz 2/2 z flankowaniem, ochroną przed czarnym i pośpiechem.

Saltblast

Zniszcz wskazany nie-biały byt.

Saltfield Recluse

{T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-0.

Serra Avenger

Nie możesz rzucić tego czaru w trakcie twojej pierwszej, drugiej lub trzeciej tury gry.

Latanie, czujność

Shade of Trokair

{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Zawieszenie 3—{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {W} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Sidewinder Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje Drzazgacza, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Sinew Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +1/+1.

Stonecloaker

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Stormfront Riders

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć dwa stwory pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Ilekroć ten lub inny stwór zostanie przywrócony do twojej ręki z pola bitwy, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Sunlance

Ten czar zadaje wskazanemu nie-białemu stworowi 3 obrażenia.

Temporal Isolation

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma cień. (Może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Zażegnaj wszystkie obrażenia, które mogłyby zostać zadane zauroczonemu stworowi.

Watcher Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +0/+2.

Whitemane Lion

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Aeon Chronicler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Zawieszenie X—{X}{3}{U}. X nie może być 0.

Ilekroć znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, dobierz kartę.

Ancestral Vision

Zawieszenie 4—{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {U} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Wskazany gracz dobiera trzy karty.

Bewilder

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-0.

Dobierz kartę.

Bonded Fetch

Obronność, pośpiech

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Brine Elemental

Przemiana {5}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, każdy przeciwnik pomija swój najbliższy krok odkręcania.

Careful Consideration

Wskazany gracz dobiera cztery karty, po czym odrzuca trzy karty. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, zamiast tego ów gracz dobiera cztery karty, po czym odrzuca dwie karty.

Cloudseeder

Latanie

{U}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton niebieskiego stwora Wróżka 1/1 o nazwie Cloud Sprite. Ma on latanie i „Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.”

Coral Trickster

Przemiana {U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostaje odkryty, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany byt.

Crookclaw Transmuter

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zamień do końca tury siłę z wytrzymałością wskazanego stwora.

Cryptic Annelid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1, po czym wróż 2, po czym wróż 3. (By wróżyć X, spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Delay

Skontruj wskazany czar. Jeśli czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go z trzema znacznikami czasu zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela. Jeśli nie ma zawieszenia, zyskuje zawieszenie. (Na początku kroku utrzymania właściciela owej karty, ów gracz usuwa z owej karty znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, ów gracz rzuca ją bez płacenia kosztu many. Jeśli jest stworem, ma pośpiech.)

Draining Whelk

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazany czar. Umieść X znaczników +1/+1 na tym stworze, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Dream Stalker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Dreamscape Artist

{2}{U}, {T}, odrzuć kartę, poświęć ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Drifter il-Dal

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora, chyba że zapłacisz {U}.

Errant Ephemeron

Latanie

Zawieszenie 4—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{U} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Erratic Mutation

Wybierz wskazanego stwora. Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki dopóki nie ujawnisz nielądowej karty. Ów stwór do końca tury dostaje +X/-X, gdzie X jest skrótem many owej karty. Umieść wszystkie karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Fathom Seer

Przemiana—Przywróć dwie Wyspy pod twoim władaniem do ręki właściciela. (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, dobierz dwie karty.

Foresee

Wróż 4, po czym dobierz dwie karty.

Gossamer Phantasm

Latanie

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Infiltrator il-Kor

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Zawieszenie 2—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{U} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Jodah's Avenger

{0}: Do końca tury ten stwór dostaje -1/-1 oraz zdolność wybraną spośród podwójnego ciosu, ochrony przed czerwonym, czujności i cienia. (Stwór z cieniem może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Logic Knot

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}.

Looter il-Kor

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ilekroć ten stwór zada obrażenia przeciwnikowi, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Magus of the Future

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy i rzucać czary z wierzchu twojej biblioteki.

Mystical Teachings

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki lub kartę z błyskiem, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Wspomnienie {5}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej kort wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Pact of Negation

Skontruj wskazany czar.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {3}{U}{U}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Piracy Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje podbój wysp. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/-1.

 • Wskazany gracz odrzuca kartę.

Pongify

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być regenerowany. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Małpa 3/3.

Primal Plasma

Ta karta wchodząc na pole bitwy staje się dowolnym spośród: stwór 3/3, stwór 2/2 z lataniem, stwór 1/6 z obronnością.

Reality Acid

Zaurocz byt

Zanikanie 3 (Ta Aura wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, władca zauroczonego bytu poświęca go.

Riftwing Cloudskate

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Zawieszenie 3—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{W} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Riptide Pilferer

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Przemiana {U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Sarcomite Myr

{2}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

{2}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Shaper Parasite

Przemiana {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/-2 lub -2/+2.

Slipstream Serpent

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Kiedy nie masz we władaniu Wyspy, poświęć tego stwora.

Przemiana {5}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Snapback

Możesz wygnać niebieską kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Spell Burst

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Skontruj wskazany czar o skrócie many X.

Spiketail Drakeling

Latanie

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Stormcloud Djinn

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory z lataniem.

{R}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0 i zadaje tobie 1 obrażenie.

Teferi, Mage of Zhalfir

Błysk

Twoje karty stworów nie będące na polu bitwy mają błysk.

Każdy przeciwnik może rzucać czary tylko jako obrzędy.

Think Twice

Dobierz kartę.

Wspomnienie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Timebender

Przemiana {U}

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, wybierz jedno —

 • Usuń dwa znaczniki czasu ze wskazanego bytu lub zawieszonej karty.

 • Umieść dwa znaczniki czasu na wskazanym permanencie mającym znacznik czasu lub na zawieszonej karcie.

Tolarian Sentinel

Latanie

{U}, {T}, odrzuć kartę: Przywróć wskazany byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Veiling Oddity

Zawieszenie 4—{1}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{U} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty z tej karty podczas jej wygnania, stwory nie mogą być blokowane w tej turze.

Venser, Shaper Savant

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany czar lub byt do ręki właściciela.

Vesuvan Shapeshifter

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy lub odkrywając go możesz wybrać innego stwora na polu bitwy. Jeśli tak zrobisz, dopóki niniejszy stwór nie zostanie zakryty, staje się kopią owego stwora, ale ma „Na początku twojego kroku utrzymania możesz zakryć tego stwora.”

Przemiana {1}{U}

Walk the Aeons

Wykup—Poświęć trzy wyspy. (Rzucając ten czar możesz poświęcić trzy wyspy jako dodatek do innych kosztów. Jeśli tak zrobisz, umieść ją w twojej ręce podczas rozpatrzenia.)

Wskazany gracz bierze dodatkową turę po obecnej.

Whip-Spine Drake

Latanie

Przemiana {2}{W} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Wipe Away

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Assassinate

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Big Game Hunter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej. Nie może być zregenerowany.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Blightspeaker

{T}: Wskazany gracz traci 1 życie.

{4}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Corpulent Corpse

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Zawieszenie 5—{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {B} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Cutthroat il-Dal

Zaślepienie — Ten stwór ma cień o ile nie masz kart w ręce. (Może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Damnation

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Dark Withering

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Deadly Grub

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znacznika czasu, stwórz żeton zielonego stwora Owad 6/1 z antymagią. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Deathspore Thallid

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton niebieskiego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Deepcavern Imp

Latanie, pośpiech

Echo—Odrzuć kartę. (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Dread Return

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wspomnienie—Poświęć trzy stwory. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Dunerider Outlaw

Ochrona przed zielonym

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli ten stwór zadał przeciwnikowi obrażenia w tej turze, umieść na nim znacznik +1/+1.

Enslave

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Na początku twojego kroku utrzymania, zauroczony stwór zadaje swojemu władcy 1 obrażenie.

Extirpate

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Wybierz wskazaną kartę w cmentarzu nie będącą bazowym lądem. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece jej właściciela wszystkich kart o takiej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Faceless Devourer

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj innego wskazanego stwora z cieniem.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Feebleness

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-1.

Gorgon Recluse

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez nieczarnego stwora, zniszcz owego stwora na końcu potyczki.

Szaleństwo {B}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Grave Scrabbler

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli zapłacono jego koszt szaleństwa, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z cmentarza do ręki właściciela.

Ichor Slick

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Szaleństwo {3}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Kor Dirge

Wszystkie obrażenia, jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi pod twoim władaniem przez wybrane przez ciebie źródło, są zamiast tego zadawane innemu wskazanemu stworowi.

Living End

Zawieszenie 3—{2}{B}{B}

Każdy gracz wygania wszystkie karty stworów ze swojego cmentarza, po czym poświęca wszystkie stwory pod swoim władaniem, po czym umieszcza wszystkie karty wygnane w ten sposób na polu bitwy.

Mass of Ghouls

Mindstab

Wskazany gracz odrzuca trzy karty.

Zawieszenie 4—{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {B} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Minions' Murmurs

Dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

Mirri the Cursed

Latanie, pierwszy cios, pośpiech

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Muck Drubb

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmień wskazanie wskazanego czaru wskazującego tylko jednego stwora na niniejszego stwora.

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Nether Traitor

Pośpiech

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ilekroć inny stwór trafi do twojego cmentarza z pola walki, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Nightshade Assassin

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz ujawnić X czarnych kart z twojej ręki. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Phthisis

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci punkty życia równe sumie jego siły i wytrzymałości.

Zawieszenie 5—{1}{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{B} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Pit Keeper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli masz co najmniej cztery karty stworów w cmentarzu, możesz przywrócić wskazana kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Premature Burial

Zniszcz wskazanego nie-czarnego stwora, który wszedł na pole bitwy od czasu zakończenia twojej poprzedniej tury.

Psychotic Episode

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę i wierzchnią kartę swojej biblioteki. Wybierz kartę ujawnioną w ten sposób. Ów gracz umieszcza ową kartę na spodzie swojej biblioteki.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Rathi Trapper

{B}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Ridged Kusite

{1}{B}, {T}, odrzuć kartę: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios.

Sangrophage

Na początku twojego kroku utrzymania, przekręć tego stwora, chyba że zapłacisz 2 życia.

Sengir Nosferatu

Latanie

{1}{B}, wygnaj tego stwora: Stwórz żeton czarnego stwora Nietoperz 1/2 z lataniem. Ma on „{1}{B}, poświęć tego stwora: Przywróć wygnaną kartę o nazwie Sengir Nosferatu” na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Skittering Monstrosity

Kiedy rzucisz czar stwora, poświęć tego stwora.

Slaughter Pact

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {2}{B}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Smallpox

Każdy gracz traci 1 życie, odrzuca kartę, poświęca stwora, po czym poświęca ląd.

Strangling Soot

Zniszcz wskazanego stwora o wytrzymałości 3 lub mniejszej.

Wspomnienie {5}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Street Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Recykling—Zapłać 2 życia. (Zapłać 2 życia, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Stronghold Rats

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, każdy gracz odrzuca kartę.

Sudden Death

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Sudden Spoiling

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Do końca tury stwory pod władaniem wskazanego gracza tracą wszystkie zdolności i mają bazowe siłę i wytrzymałość 0/2.

Tendrils of Corruption

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą Bagien pod twoim władaniem.

Tombstalker

Latanie

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Trespasser il-Vec

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury zyskuje cień. (Może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Urborg Syphon-Mage

{2}{B}, {T}, odrzuć kartę: Każdy inny gracz traci 2 życia. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Yixlid Jailer

Karty w cmentarzach tracą wszystkie zdolności.

Akroma, Angel of Fury

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie, tratowanie, ochrona przed białym i niebieskim

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Przemiana {3}{R}{R}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Ancient Grudge

Zniszcz wskazany artefakt.

Wspomnienie {G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Arc Blade

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Wygnaj ten czar z trzema znacznikami czasu.

Zawieszenie 3—{2}{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{R} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Basalt Gargoyle

Latanie

Echo {2}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Battering Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają tratowanie.

Bonesplitter Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +2/+0.

Boom

Zniszcz wskazany ląd pod twoim władaniem i wskazany ląd poza twoim władaniem.

Bust

Zniszcz wszystkie lądy.

Brute Force

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Char-Rumbler

Podwójny cios

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Coal Stoker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli rzuciłeś go z ręki, weź {R}{R}{R}.

Conflagrate

Ten stwór zadaje X obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę celów.

Wspomnienie—{R}{R}, odrzuć X kart. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Dead

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Gone

Przywróć wskazanego stwora poza twoim władaniem do ręki właściciela.

Empty the Warrens

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Firemaw Kavu

Echo {5}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Fury Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają podwójny cios.

Gathan Raiders

Zaślepienie — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile nie masz kart w ręce.

Przemiana—Odrzuć kartę. (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Grapeshot

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Greater Gargadon

Zawieszenie 10—{R}

Poświęć artefakt, stwora lub ląd: Usuń znacznik czasu z tej karty. Możesz aktywować tylko jeśli ta karta jest zawieszona.

Grinning Ignus

{R}, przywróć tego stwora do ręki właściciela: Weź {C}{C}{R}. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Haze of Rage

Wykup {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Henchfiend of Ukor

Pośpiech

Echo {1}{B} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

{(b/r)}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Homing Sliver

Każda karta Drzazgacza w ręce każdego z graczy ma drzazgaczocykling {3}.

Drzazgaczocykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Drzazgacza, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Jaya Ballard, Task Mage

{R}, {T}, odrzuć kartę: Zniszcz wskazany niebieski byt.

{1}{R}, {T}, odrzuć kartę: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Stwór uszkodzony w ten sposób nie może być w tej turze zregenerowany.

{5}{R}{R}, {T}, odrzuć kartę: Ten stwór zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 6 obrażeń.

Keldon Halberdier

Pierwszy cios

Zawieszenie 4—{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {R} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Lightning Axe

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę lub zapłać {5}.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Magus of the Moon

Niebazowe lądy są Górami.

Mogg War Marshal

Echo {1}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Needlepeak Spider

Zasięg

Orcish Cannonade

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia oraz 3 obrażenia tobie.

Dobierz kartę.

Pact of the Titan

Stwórz żeton czerwonego stwora Gigant 4/4.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {4}{R}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Prodigal Pyromancer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Reckless Wurm

Tratowanie

Szaleństwo {2}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Reiterate

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Riddle of Lightning

Wskaż dowolny cel. Wróż 3, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Ten czar zadaje owemu celowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Rift Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Zawieszenie 1—{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {R} i wygnaj ją ze znacznikiem czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Rift Elemental

{1}{R}, usuń znacznik czasu z bytu pod twoim władaniem lub własnej zawieszonej karty: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Rough

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania 2 obrażenia.

Tumble

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem 6 obrażeń.

Sedge Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz Bagnem.”

Wszystkie Drzazgacze mają „{B}: Zregeneruj ten byt.” (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Shivan Meteor

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 13 obrażeń.

Zawieszenie 2—{1}{R}{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{R}{R} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Shivan Sand-Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Usuń dwa znaczniki czasu ze wskazanego bytu lub zawieszonej karty.

 • Umieść dwa znaczniki czasu na wskazanym permanencie mającym znacznik czasu lub na zawieszonej karcie.

Zawieszenie 4—{R}

Simian Spirit Guide

Wygnaj tę kartę z twojej ręki: Weź {R}.

Skirk Shaman

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe i/lub czerwone.

Stingscourger

Echo {3}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Storm Entity

Pośpiech

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile czarów rzucono przed nim w tej turze.

Sudden Shock

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Sulfur Elemental

Błysk

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Białe stwory dostają +1/-1.

Thick-Skinned Goblin

Możesz płacić {0} zamiast płacić koszt echa bytów pod twoim władaniem.

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje ochronę przed czerwonym.

Two-Headed Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Wheel of Fate

Zawieszenie 4—{1}{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1}{R} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Citanul Woodreaders

Podbicie {2}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{G}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, dobierz dwie karty.

Durkwood Baloth

Zawieszenie 5—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {G} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Edge of Autumn

Jeśli władasz nie więcej niż czterema lądami, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Recykling—Poświęć ląd (Poświęć ląd, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Evolution Charm

Wybierz jedno —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Fungus Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim znacznik +1/+1.” (Musi przeżyć, by dostać znacznik.)

Gaea's Anthem

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Gemhide Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Giant Dustwasp

Latanie

Zawieszenie 4—{1}{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{G} i wygnaj ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Greenseeker

{G}, {T}, odrzuć kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Heartwood Storyteller

Ilekroć gracz rzuci nie-stworowy czar, każdy z przeciwników owego gracza może dobrać kartę.

Hypergenesis

Zawieszenie 3—{1}{G}{G}

Zaczynając od ciebie, każdy gracz może umieścić kartę artefaktu, stwora, uroku lub lądu ze swojej ręki na polu bitwy. Powtórz ten proces dopóki nikt nie umieści karty na polu bitwy.

Imperiosaur

Do rzucenia tego czaru wydaj wyłącznie manę wziętą z bazowych lądów.

Kavu Primarch

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Jeśli ten stwór został podbity, wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Keen Sense

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Krosan Grip

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Life and Limb

Wszystkie Lasy i wszystkie Sadzonki są zielonymi stworami Sadzonka 1/1 i lądami typu Las oprócz swoich innych typów. (Ma na nie wpływ choroba przywołania.)

Llanowar Mentor

{G}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Druid 1/1 o nazwie Llanowar Elves. Ma on „{T}: Weź {G}.”

Might of Old Krosa

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli rzucasz ten czar w swojej fazie głównej, zamiast tego ów stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Might Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +2/+2.

Mire Boa

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Muraganda Petroglyphs

Stwory bez zdolności dostają +2/+2.

Nantuko Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli nie masz we władaniu przekręconych lądów, dobierz kartę.

Zawieszenie 1—{2}{G}{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{G}{G} i wygnaj ją ze znacznikiem czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Pendelhaven Elder

{T}: Każdy stwór 1/1 pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+2.

Penumbra Spider

Zasięg

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Pająk 2/4 z zasięgiem.

Phantom Wurm

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane temu stworowi, zażegnaj je. Usuń z tego stwora znacznik +1/+1.

Primal Forcemage

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ów stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Reflex Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają pośpiech.

Scryb Ranger

Błysk

Latanie, ochrona przed niebieskim

Przywróć Las pod twoim władaniem do ręki właściciela: Odkręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Seal of Primordium

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Search for Tomorrow

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Zawieszenie 2—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {G} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Spinneret Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają zasięg.

Sporesower Thallid

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na każdym stworze pod twoim władaniem.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton niebieskiego stwora Sadzonka 1/1.

Sporoloth Ancient

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Stwory pod twoim władaniem mają „Usuń dwa znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.”

Strength in Numbers

Do końca tury wskazany stwór zyskuje tratowanie i dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą atakujących stworów.

Summoner's Pact

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę zielonego stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {2}{G}{G}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Tarmogoyf

Siła tej karty jest równa liczbie typów kart spośród kart we wszystkich cmentarzach, a jej wytrzymałość jest równa tej liczbie plus 1.

Thallid Germinator

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Thallid Shell-Dweller

Obronność

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Thelon of Havenwood

Każdy Grzyb dostaje +1/+1 za każdy znacznik zarodnika na nim.

{B}{G}, wygnaj kartę Grzyba z cmentarza: Umieść znacznik zarodnika na każdym Grzybie na polu bitwy.

Thelonite Hermit

Wszystkie Sadzonki dostają +1/+1.

Przemiana {3}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten stwór zostanie odkryty, stwórz cztery żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Thornweald Archer

Zasięg, dotyk śmierci

Thrill of the Hunt

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+2.

Wspomnienie {W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Tromp the Domains

Domena — Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie i dostają +1/+1 za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Uktabi Drake

Latanie, pośpiech

Echo {1}{G}{G} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Utopia Mycon

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik zarodnika na tym stworze.

Usuń trzy znaczniki zarodnika z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Poświęć Sadzonkę: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Utopia Vow

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Zauroczony stwór ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Virulent Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają zatruwanie 1. (Ilekroć Drzazgacz zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz dostaje znacznik zatrucia. Gracz mający co najmniej dziesięć znaczników zatrucia przegrywa grę.)

Yavimaya Dryad

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Lasu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy pod władaniem wskazanego gracza, po czym przetasować.

Cautery Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{1}, poświęć ten byt: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Wszystkie Drzazgacze mają „{1}, poświęć ten byt: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie jakie mogłoby zostać zadane w tej turze wskazanemu graczowi, wędrowcowi lub Drzazgaczowi.”

Darkheart Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Poświęć ten byt: Zyskaj 3 życia.”

Dormant Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają obronność.

Wszystkie Drzazgacze mają „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.”

Dralnu, Lich Lord

Jeśli ten stwór miałby otrzymać obrażenia, zamiast tego poświęć tyle samo bytów.

{T}: Wskazana karta sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu do końca tury zyskuje wspomnienie. Koszt wspomnienia jest równy jej kosztowi many. (Możesz zagrać ową kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Firewake Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają pośpiech.

Wszystkie Drzazgacze mają „{1}, poświęć ten byt: Wskazany Drzazgacz do końca tury dostaje +2/+2.”

Glittering Wish

Możesz ujawnić własną wielokolorową kartę spoza gry i umieścić ją w twojej ręce. Wygnaj ten czar.

Harmonic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt lub urok.”

Ith, High Arcanist

Czujność

{T}: Odkręć wskazanego atakującego stwora. Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mógłby otrzymać lub mogłyby zostać przez niego zadane w tej turze.

Zawieszenie 4—{W}{U}

Jhoira of the Ghitu

{2}, wygnaj nielądową kartę z twojej ręki: Umieść na owej wygnanej karcie cztery znaczniki czasu. Jeśli nie ma zawieszenia, zyskuje zawieszenie. (Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z owej karty znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia jej kosztu many. Jeśli jest stworem, ma pośpiech.)

Kaervek the Merciless

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many owego czaru.

Necrotic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{3}, poświęć ten byt: Zniszcz wskazany byt.”

Radha, Heir to Keld

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz wziąć {R}{R}.

{T}: Weź {G}.

Saffi Eriksdotter

Poświęć tego stwora: Kiedy wskazany stwór trafi w tej turze do cmentarza, przywróć ową kartę na pole bitwy.

Sliver Legion

Wszystkie Drzazgacze dostają +1/+1 za każdego innego Drzazgacza na polu bitwy.

Akroma's Memorial

Stwory pod twoim władaniem mają latanie, pierwszy cios, czujność, tratowanie, pośpiech i ochronę przed czarnym i czerwonym.

Chromatic Star

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, dobierz kartę.

Clockwork Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, usuń z niego znacznik +1/+1. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Cloud Key

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz artefakt, stwór, urok, sztuczka lub obrzęd.

Rzucane przez ciebie czary wybranego typu kosztują o {1} mniej.

Coalition Relic

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, usuń wszystkie znaczniki ładunku z tego artefaktu. Weź jedną manę dowolnego koloru za każdy znacznik ładunku usunięty w ten sposób.

Gauntlet of Power

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Stwory wybranego koloru dostają +1/+1.

Ilekroć bazowy ląd jest przekręcany przy pobieraniu many wybranego koloru, jego władca bierze dodatkową manę owego koloru.

Hivestone

Stwory pod twoim władaniem są Drzazgaczami oprócz swoich innych typów stwora.

Jhoira's Timebug

{T}: Wybierz wskazany byt pod twoim władaniem lub wybierz własną zawieszoną kartę. Jeśli ów byt lub karta ma znacznik czasu, możesz zeń usunąć lub dodać kolejny znacznik czasu.

Lotus Bloom

Zawieszenie 3—{0} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {0} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

{T}, poświęć ten artefakt: Weź trzy many jednego dowolnego koloru.

Paradise Plume

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Ilekroć gracz rzuci czar wybranego koloru, możesz zyskać 1 życie.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Prismatic Lens

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sliversmith

{1}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Drzazgacz 1/1 o nazwie Metallic Sliver.

Stuffy Doll

Niezniszczalność

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz gracza.

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje tyle samo obrażeń wybranemu graczowi.

{T}: Ten stwór zadaje sobie 1 obrażenie.

Calciform Pools

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {W} i/lub {U}.

Dreadship Reef

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {U} i/lub {B}.

Dryad Arbor

(Ten stwór nie jest czarem, podlega chorobie przywołania i ma „{T}: Weź {G}.”)

Flagstones of Trokair

{T}: Weź {W}.

Kiedy ten ląd trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równiny, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fungal Reaches

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {R} i/lub {G}.

Gemstone Caverns

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce i nie rozpoczynasz, możesz zacząć grę z tą kartą na polu bitwy mającą znacznik szczęścia. Jeśli tak zrobisz, wygnaj kartę z twojej ręki.

{T}: Weź {C}. Jeśli ten ląd ma znacznik szczęścia, zamiast tego weź jedną manę dowolnego koloru.

Kher Keep

{T}: Weź {C}.

{1}{R}, {T}: Stwórz żeton czerwonego stwora Kobold 0/1 o nazwie Kobolds of Kher Keep.

Molten Slagheap

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {B} i/lub {R}.

Saltcrusted Steppe

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {G} i/lub {W}.

Swarmyard

{T}: Weź {C}.

{T}: Zregeneruj wskazanego Owada, Szczura, Pająka lub Wiewióra. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Tolaria West

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Transmutuj {1}{U}{U} ({1}{U}{U}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę skrócie many 0, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Transmutuj tylko jako obrzęd.)

Urborg, Tomb of Yawgmoth

Każdy ląd jest dodatkowo Bagnem oprócz swoich innych typów lądu.

Urza's Factory

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Składacz 2/2.

Vesuva

Możesz sprawić, że ten ląd wejdzie przekręcony na pole bitwy jako kopia innego lądu na polu bitwy.

Ajani's Pridemate

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Banishing Light

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy urok nie opuści pola bitwy.

Containment Priest

Błysk

Jeśli nieżetonowy stwór miałby wejść na pole bitwy, a nie został rzucony, zamiast tego wygnaj go.

Ethereal Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma pierwszy cios oraz dostaje +1/+1 za każdy urok pod twoim władaniem.

Flickerwisp

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany byt. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Intangible Virtue

Żetony stworów pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Lingering Souls

Stwórz dwa żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Wspomnienie {1}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Mirror Entity

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{X}: Do końca tury stwory pod twoim władaniem mają bazowe siłę i wytrzymałość X/X i zyskują wszystkie typy stwora.

Palace Jailer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stajesz się monarchą.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki przeciwnik nie zostanie monarchą.

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Restoration Angel

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać innego nie będącego Aniołem stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Sigil of the Empty Throne

Ilekroć rzucisz urok, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Silence

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów w tej turze.

Sram, Senior Edificer

Ilekroć rzucisz czar Aury, Wyposażenia lub Pojazdu, dobierz kartę.

Stonehorn Dignitary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik pomija swoją najbliższą fazę potyczki.

Thraben Inspector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Baral, Chief of Compliance

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć czar lub zdolność pod twoim władaniem skontruje czar, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Disdainful Stroke

Skontruj wskazany czar o skrócie many 4 lub większym.

Fblthp, the Lost

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę. Jeśli wszedł z twojej biblioteki albo został rzucony z twojej biblioteki, zamiast tego dobierz dwie karty.

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar, wtasuj go do talii właściciela.

Laboratory Maniac

Jeśli miałbyś dobrać kartę gdy twoja biblioteka nie zawiera kart, zamiast tego wygrywasz grę.

Master of the Pearl Trident

Inne Wodniki pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają podbój wysp. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Mystic Confluence

Wybierz trzy. Możesz wybrać ten sam tryb więcej niż raz.

 • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

 • Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

 • Dobierz kartę.

Ninja of the Deep Hours

Ninjutsu {1}{U} ({1}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Paradoxical Outcome

Przywróć dowolną liczbę wskazanych nie-lądowych nieżetonowych bytów do rąk ich właścicieli. Dobierz kartę za każdy z nich przywrócony do twojej ręki w ten sposób.

Ponder

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować.

Dobierz kartę.

Remand

Skontruj wskazany czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, umieść go w ręce właściciela zamiast w jego cmentarzu.

Dobierz kartę.

Repeal

Przywróć wskazany nielądowy byt o skrócie many X do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Talrand, Sky Summoner

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Treasure Cruise

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Dobierz trzy karty.

Trinket Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many 1 lub mniejszy, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

True-Name Nemesis

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz gracza.

Ten stwór ma ochronę przed wybranym graczem.

Dismember

({B/P} można opłacić {B} lub 2 życiami.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-5.

Gray Merchant of Asphodel

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik traci po X żyć, gdzie X jest twoim kultem czarnego. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób. (Każdy symbol {B} w kosztach bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czarnego.)

Gurmag Angler

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Harvester of Souls

Dotyk śmierci

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór, możesz dobrać kartę.

Leyline of the Void

Jeśli ta karta jest w twojej startowej ręce, możesz rozpocząć grę mając ją na polu bitwy.

Jeśli jakaś karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza przeciwnika, zamiast tego wygnaj ją.

Liliana's Triumph

Każdy przeciwnik poświęca stwora. Jeśli władasz wędrowcem typu Liliana, każdy przeciwnik także odrzuca kartę.

Read the Bones

Wróż 2, po czym dobierz dwie karty. Strać 2 życia.

Relentless Rats

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy o nazwie Relentless Rats.

Talia może mieć dowolną liczbę kart o nazwie Relentless Rats.

Sanguine Bond

Ilekroć zyskasz życia, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

Shriekmaw

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nie-czarnego stwora.

Przyzwanie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Stinkweed Imp

Latanie

Ilekroć ten stwór zada jakiemuś stworowi obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora.

Czerpak 5 (Jeśli miałbyś dobrać kartę, zamiast tego możesz zmielić pięć kart. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.)

Tasigur, the Golden Fang

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

{2}{(g/u)}{(g/u)}: Zmiel dwie karty, po czym przywróć z twojego cmentarza do twojej ręki nie-lądową kartę wybraną przez przeciwnika.

Thoughtseize

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Strać 2 życia.

Vampire Hexmage

Pierwszy cios

Poświęć tego stwora: Usuń wszystkie znaczniki ze wskazanego bytu.

Yawgmoth, Thran Physician

Ochrona przed typem Człowiek

Zapłać 1 życie, poświęć innego stwora: Umieść znacznik -1/-1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze i dobierz kartę.

{B}{B}, odrzuć kartę: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Zulaport Cutthroat

Ilekroć umrze ten lub inny stwór pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Alesha, Who Smiles at Death

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {(w/b)}{(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy przekręconą i atakującą.

Anger of the Gods

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 3 obrażenia. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Bedlam Reveler

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu.

Waleczność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć twoją rękę, po czym dobierz trzy karty.

Dreadhorde Arcanist

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz rzucić bez płacenia kosztu many wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza o wartości many mniejszej lub równej sile niniejszego stwora. Jeśli ów czar miałby zostać umieszczony w cmentarzu, zamiast tego wygnaj go.

Etali, Primal Storm

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj wierzchnią kartę z biblioteki każdego z graczy, po czym możesz rzucić dowolną liczbę czarów spośród owych kart bez płacenia ich kosztów many.

Exquisite Firecraft

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, ten czar nie może być skontrowany.

Feldon of the Third Path

{2}{R}, {T}: Stwórz żeton będący kopią wskazanej karty stwora w twoim cmentarzu, ale jest on artefaktem oprócz swoich pozostałych typów. Zyskuje on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Goblin Engineer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu, ujawnić ją, umieścić ją w twoim cmentarzu, po czym przetasować.

{R}, {T}, poświęć artefakt: Przywróć wskazaną kartę artefaktu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Kiki-Jiki, Mirror Breaker

Pośpiech

{T}: Stwórz żeton będący kopią wskazanego nielegendarnego stwora pod twoim władaniem, ale ma on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Lava Spike

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Molten Rain

Zniszcz wskazany ląd. Jeśli ów ląd był niebazowy, ten czar zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Monastery Swiftspear

Pośpiech

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Past in Flames

Każda karta sztuczki i obrzędu w twoim cmentarzu zyskuje wspomnienie do końca tury. Koszt wspomnienia jest równy jej kosztowi many.

Wspomnienie {4}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Temur Battle Rage

Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Zaciekłość — Ów stwór do końca tury zyskuje także tratowanie jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej.

Vandalblast

Zniszcz wskazany artefakt poza twoim władaniem.

Przeciążenie {4}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Young Pyromancer

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

Zealous Conscripts

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym bytem. Odkręć ów byt. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Ancient Stirrings

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich bezkolorową kartę i umieścić ją w twojej ręce. Następnie umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Beast Whisperer

Ilekroć rzucisz czar stwora, dobierz kartę.

Beast Within

Zniszcz wskazany byt. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Become Immense

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +6/+6.

Courser of Kruphix

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy z wierzchu twojej biblioteki.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Elvish Mystic

{T}: Weź {G}.

Eternal Witness

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Evolutionary Leap

{G}, poświęć stwora: Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki, aż ujawnisz kartę stwora. Umieść ową kartę w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Farseek

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, Wyspy, Bagna lub Góry, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Nature's Claim

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jego władca zyskuje 4 życia.

Primeval Titan

Tratowanie

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz wyszukać w twojej bibliotece dwie karty lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Reclamation Sage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Sylvan Scrying

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Thragtusk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 5 żyć.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Time of Need

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę legendarnego stwora, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Abrupt Decay

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wskazany nie-lądowy byt o skrócie many 3 lub mniejszym.

Arcades, the Strategist

Latanie, czujność

Ilekroć stwór z obronnością wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Każdy stwór z obronnością pod twoim władaniem przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości zamiast sile oraz może atakować tak, jakby nie miał obronności.

Bloodbraid Elf

Pośpiech

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Cloudshredder Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają latanie i pośpiech.

Consuming Aberration

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w cmentarzach twoich przeciwników.

Ilekroć rzucisz czar, każdy przeciwnik ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki, aż ujawni kartę lądu, po czym umieszcza owe karty w swoim cmentarzu.

Dovin's Veto

Ten czar nie może być skontrowany.

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Epic Experiment

Wygnaj X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz rzucić spośród nich czary sztuczek i obrzędów mające skrót many X lub mniej bez płacenia ich kosztów many. Następnie umieść w twoim cmentarzu wszystkie karty wygnane w ten sposób, które nie zostały rzucone.

Feather, the Redeemed

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu wskazujący stwora pod twoim władaniem, wygnaj ową kartę zamiast umieszczać ją w twoim cmentarzu przy jej rozpatrzeniu. Jeśli tak zrobisz, przywróć ją do twojej ręki na początku najbliższego kroku końcowego.

Grenzo, Dungeon Warden

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{2}: Umieść spodnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Jeśli to karta stwora o sile mniejszej lub równej sile tego stwora, umieść ją na polu bitwy.

Knight of the Reliquary

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

{T}, poświęć Las lub Równinę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Lavinia, Azorius Renegade

Każdy z przeciwników nie może rzucać nie-stworowych czarów o skrócie many większym niż liczba lądów pod władaniem owego gracza.

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, jeśli nie wydano na niego many, skontruj ów czar.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Prized Amalgam

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli wszedł z twojego cmentarza lub rzuciłeś go z twojego cmentarza, przywróć tego stwora z twojego cmentarza przekręconego na pole bitwy na początku najbliższego kroku końcowego.

Qasali Pridemage

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{1}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Rakdos Charm

Wybierz jedno —

 • Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Każdy stwór zadaje swojemu władcy po 1 obrażeniu.

Secret Plans

Zakryte stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Ilekroć byt pod twoim władaniem zostanie odkryty, dobierz kartę.

Slimefoot, the Stowaway

Ilekroć umrze Sadzonka pod twoim władaniem, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu, a ty zyskaj 1 życie.

{4}: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Temur Ascendancy

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Ilekroć stwór o sile 4 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Tidehollow Sculler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę, a ty wybierz z niej nielądową kartę. Wygnaj ową kartę.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę do ręki właściciela.

Trygon Predator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Chalice of the Void

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

Ilekroć grać rzuci czar o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie, skontruj ów czar.

Contagion Clasp

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

{4}, {T}: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Cranial Plating

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{B}{B}: Dołącz ten artefakt do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {1}

Crystal Shard

{3}, {T} lub {U}, {T}: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Everflowing Chalice

Wielopodbicie {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2} dowolną liczbę razy.)

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile razy został podbity.

{T}: Weź {C} za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Hedron Archive

{T}: Weź {C}{C}.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Hollow One

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej za każdą kartę, którą zrecyklowałeś lub odrzuciłeś w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Leveler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty z twojej biblioteki.

Manifold Key

{1}, {T}: Odkręć inny wskazany artefakt.

{3}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Panharmonicon

Jeśli wejście na pole bitwy artefaktu lub stwora wyzwoli zdolność wyzwalaną bytu pod twoim władaniem, owa zdolność jest wyzwalana dodatkowy raz.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Sorcerous Spyglass

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, spójrz na rękę przeciwnika, po czym nazwij kartę.

Aktywowane zdolności źródeł o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Vanquisher's Banner

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz czar stwora wybranego typu, dobierz kartę.

Ancient Den

{T}: Weź {W}.

Arch of Orazca

Zaszczyt (Jeśli władasz co najmniej dziesięcioma bytami, dostajesz błogosławieństwo miasta do końca gry.)

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli masz błogosławieństwo miasta.

Blighted Woodland

{T}: Weź {C}.

{3}{G}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Field of Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany nie-bazowy ląd pod władaniem przeciwnika. Każdy gracz szuka w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieszcza ją na polu bitwy, po czym tasuje.

Mystic Sanctuary

({T}: Weź {U}.)

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz co najmniej trzema innymi Wyspami.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy odkręcony, możesz umieścić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Ramunap Ruins

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {R}.

{2}{R}{R}, {T}, poświęć Pustynię: Ten ląd zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Wastes

{T}: Weź {C}.