Tempest Remastered

Angelic Blessing

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3 i latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Angelic Protector

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, dostaje on do końca tury +0/+3.

Anoint

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi.

Armor Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{2}: Ten stwór dostaje +0/+1 do końca tury.”

Armored Pegasus

Latanie

Avenging Angel

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieścić go na wierzchu biblioteki właściciela.

Bandage

Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Dobierz kartę.

Cataclysm

Each player chooses from among the permanents they control an artifact, a creature, an enchantment, and a land, then sacrifices the rest.

Charging Paladin

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje do końca tury +1/+3.

Conviction

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

{W}: Przywróć ten urok do ręki właściciela.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Exalted Dragon

Latanie

Exalted Dragon can’t attack unless you sacrifice a land. (This cost is paid as attackers are declared.)

Field of Souls

Ilekroć nieżetonowy stwór trafia do twojego cmentarza z pola bitwy, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Gallantry

Wskazany blokujący stwór dostaje do końca tury +4/+4.

Dobierz kartę.

Gerrard's Battle Cry

{2}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Humility

Wsztstkie stwory tracą wszystkie zdolności i mają bazowe siłę i wytrzymałość 1/1.

Kor Chant

Wszystkie obrażenia, jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi pod twoim władaniem przez wybrane przez ciebie źródło, są zamiast tego zadawane innemu wskazanemu stworowi.

Master Decoy

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Mounted Archers

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

{W}: Mounted Archers can block an additional creature this turn.

Nomads en-Kor

{0}: The next 1 damage that would be dealt to Nomads en-Kor this turn is dealt to target creature you control instead.

Orim, Samite Healer

{T}: Prevent the next 3 damage that would be dealt to any target this turn.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Paladin en-Vec

Pierwszy cios, ochrona przed czarnym i czerwonym (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu. Nic czarnego ani czerwonego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń ani zauroczyć tego stwora.)

Pegasus Stampede

Buyback—Sacrifice a land. (You may sacrifice a land in addition to any other costs as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Create a 1/1 white Pegasus creature token with flying.

Repentance

Wskazany stwór zadaje sam sobie obrażenia równe swojej sile.

Shackles

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

{W}: Return Shackles to its owner’s hand.

Shaman en-Kor

{0}: The next 1 damage that would be dealt to Shaman en-Kor this turn is dealt to target creature you control instead.

{1}{W}: The next time a source of your choice would deal damage to target creature this turn, that damage is dealt to Shaman en-Kor instead.

Smite

Zniszcz wskazanego zablokowanego stwora.

Soltari Champion

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Whenever Soltari Champion attacks, other creatures you control get +1/+1 until end of turn.

Soltari Lancer

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Soltari Lancer has first strike as long as it’s attacking.

Soltari Monk

Ochrona przed czarnym

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Soltari Priest

Ochrona przed czerwonym

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Soltari Trooper

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Whenever Soltari Trooper attacks, it gets +1/+1 until end of turn.

Spirit en-Kor

Latanie

{0}: The next 1 damage that would be dealt to Spirit en-Kor this turn is dealt to target creature you control instead.

Spirit Mirror

At the beginning of your upkeep, if there are no Reflection tokens on the battlefield, create a 2/2 white Reflection creature token.

{0}: Destroy target Reflection.

Standing Troops

Czujność

Staunch Defenders

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Wall of Essence

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia bojowe, zyskaj tyle samo żyć.

Warrior en-Kor

{0}: The next 1 damage that would be dealt to Warrior en-Kor this turn is dealt to target creature you control instead.

Winds of Rath

Destroy all creatures that aren’t enchanted. They can’t be regenerated.

Youthful Knight

Pierwszy cios

Capsize

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Curiosity

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Dismiss

Skontruj wskazany czar.

Dobierz kartę.

Dream Halls

Rather than pay the mana cost for a spell, its controller may discard a card that shares a color with that spell.

Dream Prowler

Ten stwór nie może być blokowany o ile atakuje samotnie.

Ephemeron

Latanie

Discard a card: Return Ephemeron to its owner’s hand.

Fighting Drake

Latanie

Forbid

Buyback—Discard two cards. (You may discard two cards in addition to any other costs as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Skontruj wskazany czar.

Gaseous Form

Zaurocz stwora

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie zauroczony stwór mógłby zadać lub mogłyby zostać zadane przez niego.

Hammerhead Shark

Hammerhead Shark can’t attack unless defending player controls an Island.

Horned Turtle

Intuition

Search your library for three cards and reveal them. Target opponent chooses one. Put that card into your hand and the rest into your graveyard. Then shuffle.

Killer Whale

{U}: Killer Whale gains flying until end of turn.

Legacy's Allure

At the beginning of your upkeep, you may put a treasure counter on Legacy’s Allure.

Sacrifice Legacy’s Allure: Gain control of target creature with power less than or equal to the number of treasure counters on Legacy’s Allure. (This effect lasts indefinitely.)

Legerdemain

Exchange control of target artifact or creature and another target permanent that shares one of those types with it. (This effect lasts indefinitely.)

Mana Leak

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Mawcor

Latanie

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Meditate

Draw four cards. You skip your next turn.

Merfolk Looter

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Mnemonic Sliver

All Slivers have „{2}, Sacrifice this permanent: Draw a card.”

Rootwater Hunter

{T}: Rootwater Hunter deals 1 damage to any target.

Scrivener

When Scrivener enters the battlefield, you may return target instant card from your graveyard to your hand.

Sea Monster

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Shadow Rift

Target creature gains shadow until end of turn. (It can block or be blocked by only creatures with shadow.)

Dobierz kartę.

Sift

Dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę.

Silver Wyvern

Latanie

{U}: Change the target of target spell or ability that targets only Silver Wyvern. The new target must be a creature.

Spell Blast

Skontruj wskazany czar o skrócie many równym X. (Np. jeśli koszt owego czaru to {3}{U}{U}, X wynosi 5.)

Thalakos Drifters

Discard a card: Thalakos Drifters gains shadow until end of turn. (It can block or be blocked by only creatures with shadow.)

Thalakos Scout

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Discard a card: Return Thalakos Scout to its owner’s hand.

Thalakos Seer

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

When Thalakos Seer leaves the battlefield, draw a card.

Time Ebb

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Time Warp

Wskazany gracz bierze dodatkową turę po obecnej.

Tradewind Rider

Latanie

{T}, Tap two untapped creatures you control: Return target permanent to its owner’s hand.

Twitch

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Dobierz kartę.

Volrath's Curse

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t attack or block, and its activated abilities can’t be activated. That creature’s controller may sacrifice a permanent for that player to ignore this effect until end of turn.

{1}{U}: Return Volrath’s Curse to its owner’s hand.

Wayward Soul

Latanie

{U}: Put Wayward Soul on top of its owner’s library.

Whispers of the Muse

Buyback {5} (You may pay an additional {5} as you cast this spell. If you do, put this card into your hand as it resolves.)

Dobierz kartę.

Wind Dancer

Latanie

{T}: Wskazany stwór zyskuje do końca tury latanie.

Wind Drake

Latanie

Winged Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają latanie.

Cannibalize

Choose two target creatures controlled by the same player. Exile one of those creatures and put two +1/+1 counters on the other.

Carnophage

At the beginning of your upkeep, tap Carnophage unless you pay 1 life.

Clot Sliver

All Slivers have „{2}: Regenerate this permanent.”

Coercion

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Coffin Queen

You may choose not to untap Coffin Queen during your untap step.

{2}{B}, {T}: Put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control. When Coffin Queen becomes untapped or you lose control of Coffin Queen, exile that creature.

Commander Greven il-Vec

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

When Commander Greven il-Vec enters the battlefield, sacrifice a creature.

Corpse Dance

Wykup {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Return the top creature card of your graveyard to the battlefield. That creature gains haste until end of turn. Exile it at the beginning of the next end step.

Crovax the Cursed

Crovax the Cursed enters the battlefield with four +1/+1 counters on it.

At the beginning of your upkeep, you may sacrifice a creature. If you do, put a +1/+1 counter on Crovax. If you don’t, remove a +1/+1 counter from Crovax.

{B}: Crovax gains flying until end of turn.

Cursed Flesh

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets -1/-1 and has fear. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Dark Banishing

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Dauthi Horror

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Dauthi Horror can’t be blocked by white creatures.

Dauthi Jackal

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

{B}{B}, Sacrifice Dauthi Jackal: Destroy target blocking creature.

Dauthi Marauder

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Dauthi Slayer

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Dauthi Warlord

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Dauthi Warlord’s power is equal to the number of creatures with shadow on the battlefield.

Death Pits of Rath

Ilekroć stwór otrzyma obrażenia, zniszcz go. Nie może on zregenerować.

Death Stroke

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Death's Duet

Return two target creature cards from your graveyard to your hand.

Diabolic Edict

Wskazany gracz poświęca stwora.

Dungeon Shade

Latanie

{B}: Dungeon Shade gets +1/+1 until end of turn.

Evincar's Justice

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Evincar’s Justice deals 2 damage to each creature and each player.

Fugue

Wskazany gracz odrzuca trzy karty.

Gravedigger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Kezzerdrix

Pierwszy cios

At the beginning of your upkeep, if your opponents control no creatures, Kezzerdrix deals 4 damage to you.

Lab Rats

Wykup {4} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {4}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Create a 1/1 black Rat creature token.

Living Death

Każdy gracz wygania wszystkie karty stworów ze swojego cmentarza, po czym poświęca wszystkie stwory pod swoim władaniem, po czym umieszcza wszystkie karty wygnane w ten sposób na polu bitwy.

Necrologia

Możesz rzucić ten czar tylko w trakcie swojego kroku końcowego.

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — zapłać X żyć.

Dobierz X kart.

Rats of Rath

{B}: Destroy target artifact, creature, or land you control.

Reanimate

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Strać tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Recurring Nightmare

Sacrifice a creature, Return Recurring Nightmare to its owner’s hand: Return target creature card from your graveyard to the battlefield. Activate only as a sorcery.

Revenant

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów w twoim cmentarzu.

Sarcomancy

When Sarcomancy enters the battlefield, create a 2/2 black Zombie creature token.

At the beginning of your upkeep, if there are no Zombies on the battlefield, Sarcomancy deals 1 damage to you.

Screeching Harpy

Latanie

{1}{B}: Regenerate Screeching Harpy.

Serpent Warrior

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, strać 3 życia.

Skyshroud Vampire

Latanie

Discard a creature card: Skyshroud Vampire gets +2/+2 until end of turn.

Spinal Graft

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

When enchanted creature becomes the target of a spell or ability, destroy that creature. It can’t be regenerated.

Stronghold Assassin

{T}, poświęć stwora: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Thrull Surgeon

{1}{B}, poświęć tego stwora: Spójrz na rękę wskazanego gracza i wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Vampire Hounds

Discard a creature card: Vampire Hounds gets +2/+2 until end of turn.

Wall of Souls

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Whenever Wall of Souls is dealt combat damage, it deals that much damage to target opponent or planeswalker.

Aftershock

Destroy target artifact, creature, or land. Aftershock deals 3 damage to you.

Anarchist

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Barbed Sliver

All Sliver creatures have „{2}: This creature gets +1/+0 until end of turn.”

Canyon Wildcat

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Craven Giant

Craven Giant can’t block.

Deadshot

Tap target creature. It deals damage equal to its power to another target creature.

Fanning the Flames

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Fanning the Flames deals X damage to any target.

Flame Wave

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi oraz każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca po 4 obrażenia.

Flowstone Blade

Zaurocz stwora

{R}: Enchanted creature gets +1/-1 until end of turn.

Flowstone Mauler

Tratowanie

{R}: Flowstone Mauler gets +1/-1 until end of turn.

Flowstone Wyvern

Latanie

{R}: Flowstone Wyvern gets +2/-2 until end of turn.

Furnace Brood

{R}: Target creature can’t be regenerated this turn.

Goblin Bombardment

Sacrifice a creature: Goblin Bombardment deals 1 damage to any target.

Kindle

Kindle deals X damage to any target, where X is 2 plus the number of cards named Kindle in all graveyards.

Lightning Blast

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Lowland Giant

Mage il-Vec

{T}, Discard a card at random: Mage il-Vec deals 1 damage to any target.

Magmasaur

Magmasaur enters the battlefield with five +1/+1 counters on it.

At the beginning of your upkeep, you may remove a +1/+1 counter from Magmasaur. If you don’t, sacrifice Magmasaur and it deals damage equal to the number of +1/+1 counters on it to each creature without flying and each player.

Maniacal Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Mogg Conscripts

Mogg Conscripts can’t attack unless you’ve cast a creature spell this turn.

Mogg Fanatic

Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Mogg Flunkies

Ten stwór nie może atakować lub blokować samotnie.

Mogg Infestation

Destroy all creatures target player controls. For each creature that died this way, that player creates two 1/1 red Goblin creature tokens.

Mogg Maniac

Whenever Mogg Maniac is dealt damage, it deals that much damage to target opponent or planeswalker.

Ogre Shaman

{2}, Discard a card at random: Ogre Shaman deals 2 damage to any target.

Pandemonium

Whenever a creature enters the battlefield, that creature’s controller may have it deal damage equal to its power to any target of their choice.

Rathi Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że poświęcisz dwie Góry.

Renegade Warlord

Pierwszy cios

Whenever Renegade Warlord attacks, each other attacking creature gets +1/+0 until end of turn.

Rolling Thunder

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Sabertooth Wyvern

Latanie, pierwszy cios

Sandstone Warrior

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Searing Touch

Wykup {4} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {4}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Searing Touch deals 1 damage to any target.

Seething Anger

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+0.

Shadowstorm

Shadowstorm deals 2 damage to each creature with shadow.

Shard Phoenix

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Poświęć tego stwora: Zadaje on każdemu stworowi nie mającemu latania po 2 obrażenia.

{R}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Spellshock

Whenever a player casts a spell, Spellshock deals 2 damage to that player.

Spitting Hydra

Spitting Hydra enters the battlefield with four +1/+1 counters on it.

{1}{R}, Remove a +1/+1 counter from Spitting Hydra: It deals 1 damage to target creature.

Starke of Rath

{T}: Destroy target artifact or creature. That permanent’s controller gains control of Starke of Rath. (This effect lasts indefinitely.)

Stun

Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Dobierz kartę.

Wall of Diffusion

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Wall of Diffusion can block creatures with shadow as though Wall of Diffusion had shadow.

Aluren

Any player may cast creature spells with mana value 3 or less without paying their mana costs and as though they had flash.

Canopy Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Carnassid

Tratowanie

{1}{G}: Regenerate Carnassid.

Crashing Boars

Whenever Crashing Boars attacks, defending player chooses an untapped creature they control. That creature blocks Crashing Boars this turn if able.

Elven Rite

Rozmieść dwa znaczniki +1/+1 pomiędzy jednym lub dwoma wskazanymi stworami.

Elvish Fury

Wykup {4} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {4}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Endangered Armodon

When you control a creature with toughness 2 or less, sacrifice Endangered Armodon.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Heartwood Dryad

Heartwood Dryad can block creatures with shadow as though Heartwood Dryad had shadow.

Heartwood Giant

{T}, Sacrifice a Forest: Heartwood Giant deals 2 damage to target player or planeswalker.

Hermit Druid

{G}, {T}: Reveal cards from the top of your library until you reveal a basic land card. Put that card into your hand and all other cards revealed this way into your graveyard.

Horned Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają tratowanie.

Krakilin

Krakilin enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

{1}{G}: Regenerate Krakilin.

Lowland Basilisk

Whenever Lowland Basilisk deals damage to a creature, destroy that creature at end of combat.

Manabond

At the beginning of your end step, you may reveal your hand and put all land cards from it onto the battlefield. If you do, discard your hand.

Mirri, Cat Warrior

Pierwszy cios, podbój lasów, czujność. (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu, nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem i atakowanie nie powoduje jego przekręcenia.)

Mulch

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty lądów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Muscle Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +1/+1.

Needle Storm

Ten czar zadaje każdemu stworowi mającemu latanie po 4 obrażenia.

Oath of Druids

At the beginning of each player’s upkeep, that player chooses target player who controls more creatures than they do and is their opponent. The first player may reveal cards from the top of their library until they reveal a creature card. If the first player does, that player puts that card onto the battlefield and all other cards revealed this way into their graveyard.

Overrun

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Provoke

Untap target creature you don’t control. That creature blocks this turn if able.

Dobierz kartę.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Reality Anchor

Target creature loses shadow until end of turn.

Dobierz kartę.

Recycle

Pomiń swój krok dobierania.

Whenever you play a card, draw a card.

Your maximum hand size is two.

Rootbreaker Wurm

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Rootwalla

{1}{G}: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Skyshroud Elf

{T}: Weź {G}.

{1}: Add {R} or {W}.

Skyshroud Troll

{1}{G}: Regenerate Skyshroud Troll.

Spike Breeder

Spike Breeder enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Breeder: Put a +1/+1 counter on target creature.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Breeder: Create a 1/1 green Spike creature token.

Spike Colony

Spike Colony enters the battlefield with four +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Colony: Put a +1/+1 counter on target creature.

Spike Feeder

Spike Feeder enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Feeder: Put a +1/+1 counter on target creature.

Remove a +1/+1 counter from Spike Feeder: You gain 2 life.

Spike Hatcher

Spike Hatcher enters the battlefield with six +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Hatcher: Put a +1/+1 counter on target creature.

{1}, Remove a +1/+1 counter from Spike Hatcher: Regenerate Spike Hatcher.

Spined Wurm

Survival of the Fittest

{G}, Discard a creature card: Search your library for a creature card, reveal that card, put it into your hand, then shuffle.

Trained Armodon

Tranquility

Zniszcz wszystkie uroki.

Verdant Force

Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Verdant Touch

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Target land becomes a 2/2 creature that’s still a land. (This effect lasts indefinitely.)

Verdigris

Zniszcz wskazany artefakt.

Wall of Blossoms

Obronność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Acidic Sliver

All Slivers have „{2}, Sacrifice this permanent: This permanent deals 2 damage to any target.”

Crystalline Sliver

All Slivers have shroud. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

Dracoplasm

Latanie

As Dracoplasm enters the battlefield, sacrifice any number of creatures. Dracoplasm’s power becomes the total power of those creatures and its toughness becomes their total toughness.

{R}: Dracoplasm gets +1/+0 until end of turn.

Hibernation Sliver

All Slivers have „Pay 2 life: Return this permanent to its owner’s hand.”

Selenia, Dark Angel

Latanie

Pay 2 life: Return Selenia, Dark Angel to its owner’s hand.

Sliver Queen

{2}: Create a 1/1 colorless Sliver creature token.

Soltari Guerrillas

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

{0}: The next time Soltari Guerrillas would deal combat damage to an opponent this turn, it deals that damage to target creature instead.

Spined Sliver

Whenever a Sliver becomes blocked, that Sliver gets +1/+1 until end of turn for each creature blocking it.

Vhati il-Dal

{T}: Until end of turn, target creature has base power 1 or base toughness 1.

Victual Sliver

All Slivers have „{2}, Sacrifice this permanent: You gain 4 life.”

Wood Sage

{T}: Choose a creature card name. Reveal the top four cards of your library and put all of them with that name into your hand. Put the rest into your graveyard.

Bottle Gnomes

Poświęć tego stwora: Zyskaj 3 życia.

Coat of Arms

Każdy stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy współdzielącego z nim przynajmniej jeden typ stwora. (Na przykład jeśli na polu bitwy są dwa Gobliny Wojownicy oraz Goblin Szaman, każdy z nich dostaje +2/+2.)

Coiled Tinviper

Pierwszy cios

Cursed Scroll

{3}, {T}: Choose a card name, then reveal a card at random from your hand. If that card has the chosen name, Cursed Scroll deals 2 damage to any target.

Emmessi Tome

{5}, {T}: Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Erratic Portal

{1}, {T}: Return target creature to its owner’s hand unless its controller pays {1}.

Grindstone

{3}, {T}: Target player mills two cards. If two cards that share a color were milled this way, repeat this process.

Jinxed Idol

Na początku twojego kroku utrzymania, ten artefakt zadaje tobie 2 obrażenia.

Poświęć stwora: Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad tym artefaktem.

Lotus Petal

{T}, Sacrifice Lotus Petal: Add one mana of any color.

Metallic Sliver

Mindless Automaton

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{1}, odrzuć kartę: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Usuń dwa znaczniki +1/+1 z tego stwora: Dobierz kartę.

Mox Diamond

If Mox Diamond would enter the battlefield, you may discard a land card instead. If you do, put Mox Diamond onto the battlefield. If you don’t, put it into its owner’s graveyard.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Patchwork Gnomes

Odrzuć kartę: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń go z potyczki i ulecz wszystkie jego obrażenia.)

Phyrexian Hulk

Skyshaper

Sacrifice Skyshaper: Creatures you control gain flying until end of turn.

Telethopter

Tap an untapped creature you control: Telethopter gains flying until end of turn.

Thopter Squadron

Latanie

Thopter Squadron enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

{1}, Remove a +1/+1 counter from Thopter Squadron: Create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying. Activate only as a sorcery.

{1}, Sacrifice another Thopter: Put a +1/+1 counter on Thopter Squadron. Activate only as a sorcery.

Volrath's Laboratory

As Volrath’s Laboratory enters the battlefield, choose a color and a creature type.

{5}, {T}: Create a 2/2 creature token of the chosen color and type.

Caldera Lake

Caldera Lake enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {U} or {R}. Caldera Lake deals 1 damage to you.

Cinder Marsh

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {B} or {R}. Cinder Marsh doesn’t untap during your next untap step.

City of Traitors

When you play another land, sacrifice City of Traitors.

{T}: Weź {C}{C}.

Maze of Shadows

{T}: Weź {C}.

{T}: Untap target attacking creature with shadow. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by that creature this turn.

Mogg Hollows

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {R} or {G}. Mogg Hollows doesn’t untap during your next untap step.

Pine Barrens

Pine Barrens enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {B} or {G}. Pine Barrens deals 1 damage to you.

Rootwater Depths

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {U} or {B}. Rootwater Depths doesn’t untap during your next untap step.

Salt Flats

Salt Flats enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {W} or {B}. Salt Flats deals 1 damage to you.

Scabland

Scabland enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {R} or {W}. Scabland deals 1 damage to you.

Skyshroud Forest

Skyshroud Forest enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {G} or {U}. Skyshroud Forest deals 1 damage to you.

Stalking Stones

{T}: Weź {C}.

{6}: Stalking Stones becomes a 3/3 Elemental artifact creature that’s still a land. (This effect lasts indefinitely.)

Thalakos Lowlands

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {W} or {U}. Thalakos Lowlands doesn’t untap during your next untap step.

Vec Townships

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {G} or {W}. Vec Townships doesn’t untap during your next untap step.

Volrath's Stronghold

{T}: Weź {C}.

{1}{B}, {T}: Put target creature card from your graveyard on top of your library.

Wasteland

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)