Tempest Remastered

Angelic Blessing

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 i latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Angelic Protector

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, dostaje on do końca tury +0/+3.

Anoint

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi.

Armor Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{2}: Ten stwór dostaje +0/+1 do końca tury.”

Armored Pegasus

Latanie

Avenging Angel

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieścić go na wierzchu biblioteki właściciela.

Bandage

Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Dobierz kartę.

Cataclysm

Każdy gracz wybiera spośród bytów pod swoim władaniem artefakt, stwora, urok i ląd, po czym poświęca resztę.

Charging Paladin

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +1/+3.

Conviction

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

{W}: Przywróć ten urok do ręki właściciela.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Exalted Dragon

Latanie

Ten stwór nie może atakować, chyba że poświęcisz ląd. (Ten koszt płaci się podczas deklaracji atakujących.)

Field of Souls

Ilekroć nieżetonowy stwór trafia do twojego cmentarza z pola bitwy, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Gallantry

Wskazany blokujący stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Dobierz kartę.

Gerrard's Battle Cry

{2}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Humility

Wsztstkie stwory tracą wszystkie zdolności i mają bazowe siłę i wytrzymałość 1/1.

Kor Chant

Wszystkie obrażenia, jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu stworowi pod twoim władaniem przez wybrane przez ciebie źródło, są zamiast tego zadawane innemu wskazanemu stworowi.

Master Decoy

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Mounted Archers

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

{W}: Ten stwór może blokować dodatkowego stwora w tej turze.

Nomads en-Kor

{0}: Najbliższe 1 obrażenie, jakie mogłoby w tej turze zostać zadane temu stworowi zamiast tego zadawane jest wskazanemu stworowi.

Orim, Samite Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia, jakie mogłyby w tej turze zostać zadane wskazanemu celowi.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Paladin en-Vec

Pierwszy cios, ochrona przed czarnym i czerwonym (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu. Nic czarnego ani czerwonego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń ani zauroczyć tego stwora.)

Pegasus Stampede

Wykup—Poświęć ląd. (Rzucając ten czar możesz dodatkowo poświęcić ląd. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Stwórz żeton białego stwora Pegaz 1/1 z lataniem.

Repentance

Wskazany stwór zadaje sam sobie obrażenia równe swojej sile.

Shackles

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

{W}: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Shaman en-Kor

{0}: Najbliższe 1 obrażenie, jakie mogłoby w tej turze zostać zadane temu stworowi zamiast tego zadawane jest wskazanemu stworowi.

{1}{W}: Kiedy najbliższym razem wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać w tej turze obrażenia wskazanemu stworowi, zamiast tego owe obrażenia zostają zadane niniejszemu.

Smite

Zniszcz wskazanego zablokowanego stwora.

Soltari Champion

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Soltari Lancer

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ten stwór ma pierwszy cios o ile atakuje.

Soltari Monk

Ochrona przed czarnym

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Soltari Priest

Ochrona przed czerwonym

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Soltari Trooper

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje on do końca tury +1/+1.

Spirit en-Kor

Latanie

{0}: Najbliższe 1 obrażenie, jakie mogłoby w tej turze zostać zadane temu stworowi zamiast tego zadawane jest wskazanemu stworowi.

Spirit Mirror

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli na polu bitwy nie ma żadnego żetonu Odbicia, stwórz żeton białego stwora Odbicie 2/2.

{0}: Zniszcz wskazane Odbicie.

Standing Troops

Czujność

Staunch Defenders

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Wall of Essence

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia bojowe, zyskaj tyle samo żyć.

Warrior en-Kor

{0}: Najbliższe 1 obrażenie, jakie mogłoby w tej turze zostać zadane temu stworowi zamiast tego zadawane jest wskazanemu stworowi.

Winds of Rath

Zniszcz wszystkie niezauroczone stwory. Nie mogą one zregenerować.

Youthful Knight

Pierwszy cios

Capsize

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Curiosity

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Dismiss

Skontruj wskazany czar.

Dobierz kartę.

Dream Halls

Zamiast płacić koszt many czaru, jego władca może odrzucić kartę współdzielącą kolor z owym czarem.

Dream Prowler

Ten stwór nie może być blokowany o ile atakuje samotnie.

Ephemeron

Latanie

Odrzuć kartę: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Fighting Drake

Latanie

Forbid

Wykup—Odrzuć dwie karty. (Rzucając ten czar możesz dodatkowo odrzucić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Skontruj wskazany czar.

Gaseous Form

Zaurocz stwora

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie zauroczony stwór mógłby zadać lub mogłyby zostać zadane przez niego.

Hammerhead Shark

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Horned Turtle

Intuition

Wyszukaj w twojej bibliotece trzy karty i ujawnij je. Wskazany przeciwnik wybiera jedną. Umieść ową kartę w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu. Następnie przetasuj.

Killer Whale

{U}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Legacy's Allure

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić znacznik skarbu na tym bycie.

Poświęć ten byt: Zyskaj władanie nad wskazanym stworem o sile mniejszej lub równej liczbie znaczników skarbu na tym bycie. (Ten efekt trwa stale.)

Legerdemain

Zamień władanie nad wskazanym artefaktem lub stworem i innym wskazanym bytem współdzielącym z nim jeden z owych typów. (Ten efekt trwa stale.)

Mana Leak

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Mawcor

Latanie

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Meditate

Dobierz cztery karty. Pomiń swoją następną turę.

Merfolk Looter

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Mnemonic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{2}, poświęć ten byt: Dobierz kartę.”

Rootwater Hunter

{T}: Ten byt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Scrivener

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę sztuczki z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sea Monster

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Shadow Rift

Wskazany stwór do końca tury zyskuje cień. (Może blokować lub być blokowany przez wyłącznie stwory z cieniem.)

Dobierz kartę.

Sift

Dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę.

Silver Wyvern

Latanie

{U}: Zmień wskazanie wskazanego czaru lub zdolności wskazującej tylko ten byt. Nowe wskazanie musi być stworem.

Spell Blast

Skontruj wskazany czar o skrócie many równym X. (Np. jeśli koszt owego czaru to {3}{U}{U}, X wynosi 5.)

Thalakos Drifters

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury zyskuje cień. (Może blokować lub być blokowany przez wyłącznie stwory z cieniem.)

Thalakos Scout

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Odrzuć kartę: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Thalakos Seer

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, dobierz kartę.

Time Ebb

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Time Warp

Wskazany gracz bierze dodatkową turę po obecnej.

Tradewind Rider

Latanie

{T}, przekręć dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem: Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Twitch

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Dobierz kartę.

Volrath's Curse

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowanych zdolności nie można aktywować. Władca owego stwora może poświęcić byt, by ów gracz mógł zignorować ten efekt do końca tury.

{1}{U}: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Wayward Soul

Latanie

{U}: Umieść ten byt na wierzchu biblioteki właściciela.

Whispers of the Muse

Wykup {5} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {5}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Dobierz kartę.

Wind Dancer

Latanie

{T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Wind Drake

Latanie

Winged Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają latanie.

Cannibalize

Wybierz dwa wskazane stwory pod władaniem tego samego gracza. Wygnaj jednego z nich i umieść dwa znaczniki +1/+1 na drugim.

Carnophage

Na początku twojego kroku utrzymania, przekręć ten byt, chyba że zapłacisz 1 życie.

Clot Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{2}: Zregeneruj ten byt.”

Coercion

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Coffin Queen

Możesz nie odkręcić tego bytu w trakcie twojego kroku odkręcania.

{2}{B}, {T}: Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Kiedy ten byt zostanie odkręcony lub stracisz nad nim władanie, wygnaj owego stwora.

Commander Greven il-Vec

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć stwora.

Corpse Dance

Wykup {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Przywróć wierzchnią kartę twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór do końca tury zyskuje pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Crovax the Cursed

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz poświęcić stwora. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym. Jeśli tak nie zrobisz, usuń znacznik +1/+1 z niniejszego.

{B}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Cursed Flesh

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -1/-1 i ma postrach. (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Dark Banishing

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Dauthi Horror

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ten stwór nie może być blokowany przez białe stwory.

Dauthi Jackal

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

{B}{B}, poświęć ten byt: Zniszcz wskazanego blokującego stwora.

Dauthi Marauder

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Dauthi Slayer

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Dauthi Warlord

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Siła tej karty jest równa liczbie stworów z cieniem na polu bitwy.

Death Pits of Rath

Ilekroć stwór otrzyma obrażenia, zniszcz go. Nie może on zregenerować.

Death Stroke

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Death's Duet

Przywróć dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Diabolic Edict

Wskazany gracz poświęca stwora.

Dungeon Shade

Latanie

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Evincar's Justice

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Fugue

Wskazany gracz odrzuca trzy karty.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Kezzerdrix

Pierwszy cios

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli twoi przeciwnicy nie władają stworami, ten byt zadaje tobie 4 obrażenia.

Lab Rats

Wykup {4} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {4}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Stwórz żeton czarnego stwora Szczur 1/1.

Living Death

Każdy gracz wygania wszystkie karty stworów ze swojego cmentarza, po czym poświęca wszystkie stwory pod swoim władaniem, po czym umieszcza wszystkie karty wygnane w ten sposób na polu bitwy.

Necrologia

Możesz rzucić ten czar tylko w trakcie swojego kroku końcowego.

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — zapłać X żyć.

Dobierz X kart.

Rats of Rath

{B}: Zniszcz wskazany artefakt, stwora lub ląd pod twoim władaniem.

Reanimate

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Strać tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Recurring Nightmare

Poświęć stwora, przywróć ten byt do twojej ręki: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Revenant

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów w twoim cmentarzu.

Sarcomancy

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli nie ma żadnego Zombi na polu bitwy, ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Screeching Harpy

Latanie

{1}{B}: Zregeneruj tego stwora.

Serpent Warrior

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 3 życia.

Skyshroud Vampire

Latanie

Odrzuć kartę stwora: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Spinal Graft

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3.

Kiedy zauroczony stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, zniszcz owego stwora. Nie może on zregenerować.

Stronghold Assassin

{T}, poświęć stwora: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Thrull Surgeon

{1}{B}, poświęć tego stwora: Spójrz na rękę wskazanego gracza i wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Vampire Hounds

Odrzuć kartę stwora: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Wall of Souls

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ilekroć ten stwór zada obrażenia bojowe, zadaje tyle samo obrażeń wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi.

Aftershock

Zniszcz wskazany artefakt, stwora lub ląd. Ten czar zadaje tobie 3 obrażenia.

Anarchist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Barbed Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Canyon Wildcat

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Craven Giant

Ten stwór nie może blokować.

Deadshot

Przekręć wskazanego stwora. Zadaje on innemu wskazanemu stworowi obrażenia równe swojej sile.

Fanning the Flames

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Flame Wave

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi oraz każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca po 4 obrażenia.

Flowstone Blade

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Flowstone Mauler

Tratowanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Flowstone Wyvern

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/-2.

Furnace Brood

{R}: Wskazany stwór nie może w tej turze zregenerować.

Goblin Bombardment

Poświęć stwora: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Kindle

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X wynosi 2 plus liczba kart o niniejszej nazwie we wszystkich cmentarzach.

Lightning Blast

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Lowland Giant

Mage il-Vec

{T}, odrzuć losową kartę: Ten byt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Magmasaur

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając pięć znaczników +1/+1.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz usunąć znacznik +1/+1 z tego stwora. Jeśli tak nie zrobisz, poświęć go i zadaje on każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po tyle obrażeń, ile miał znaczników +1/+1.

Maniacal Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Mogg Conscripts

Ten stwór nie może atakować, chyba że w tej turze rzuciłeś czar stwora.

Mogg Fanatic

Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Mogg Flunkies

Ten stwór nie może atakować lub blokować samotnie.

Mogg Infestation

Zniszcz wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza. Za każdego stwora, który umarł w ten sposób, ów gracz tworzy dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Mogg Maniac

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje on tyle samo obrażeń wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi.

Ogre Shaman

{2}, odrzuć losową kartę: Ten byt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Pandemonium

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, władca owego stwora może zdecydować, że zada on wskazanemu przez siebie celowi obrażenia równe swojej sile.

Rathi Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że poświęcisz dwie Góry.

Renegade Warlord

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Rolling Thunder

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielone według twojego uznania pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Sabertooth Wyvern

Latanie, pierwszy cios

Sandstone Warrior

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Searing Touch

Wykup {4} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {4}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Seething Anger

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Shadowstorm

Ten czar zadaje każdemu stworowi z cieniem po 2 obrażenia.

Shard Phoenix

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Poświęć tego stwora: Zadaje on każdemu stworowi nie mającemu latania po 2 obrażenia.

{R}{R}{R}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Spellshock

Ilekroć gracz rzuci czar, ten byt zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Spitting Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

{1}{R}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu stworowi 1 obrażenie.

Starke of Rath

{T}: Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Władca owego bytu zyskuje władanie nad niniejszym. (Ten efekt trwa stale.)

Stun

Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Dobierz kartę.

Wall of Diffusion

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ten stwór może blokować stwory z cieniem tak, jakby posiadał on cień.

Aluren

Dowolny gracz może rzucać czary stworów o skrócie many 3 lub mniejszym bez płacenia ich kosztów many oraz jakby miały błysk.

Canopy Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Carnassid

Tratowanie

{1}{G}:Zregeneruj ten byt.

Crashing Boars

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz wybiera i odkręca stwora pod swoim władaniem. Ów stwór w tej turze blokuje niniejszego jeśli może.

Elven Rite

Rozmieść dwa znaczniki +1/+1 pomiędzy jednym lub dwoma wskazanymi stworami.

Elvish Fury

Wykup {4} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {4}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Endangered Armodon

Kiedy władasz stworem o wytrzymałości 2 lub mniejszej, poświęć niniejszy byt.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Heartwood Dryad

Ten stwór może blokować stwory z cieniem jakby sam miał cień.

Heartwood Giant

{T}, poświęć Las: Ten byt zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Hermit Druid

{G}, {T}: Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę bazowego lądu. Umieść ową kartę w twojej ręce, a pozostałe karty ujawnione w ten sposób w twoim cmentarzu.

Horned Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają tratowanie.

Krakilin

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{1}{G}: Zregeneruj ten byt.

Lowland Basilisk

Ilekroć ten byt zada obrażenia stworowi, zniszcz owego stwora na końcu potyczki.

Manabond

Na początku twojego kroku końcowego, możesz ujawnić twoją rękę i umieścić wszystkie karty lądów z niej na polu bitwy. Jeśli tak zrobisz, odrzuć twoją rękę.

Mirri, Cat Warrior

Pierwszy cios, podbój lasów, czujność. (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu, nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem i atakowanie nie powoduje jego przekręcenia.)

Mulch

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty lądów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Muscle Sliver

Wszystkie Drzazgacze dostają +1/+1.

Needle Storm

Ten czar zadaje każdemu stworowi mającemu latanie po 4 obrażenia.

Oath of Druids

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz wskazuje gracza władającego większą liczbą stworów niż on i jest jego przeciwnikiem. Pierwszy gracz może ujawniać karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni kartę stwora. Jeśli tak zrobi, ów gracz umieszcza ową kartę na polu bitwy, a wszystkie inne karty ujawnione w ten sposób w swoim cmentarzu.

Overrun

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Provoke

Odkręć wskazanego stwora poza twoim władaniem. Ów stwór blokuje w tej turze jeśli może.

Dobierz kartę.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Reality Anchor

Wskazany stwór traci do końca tury cień.

Dobierz kartę.

Recycle

Pomiń swój krok dobierania.

Ilekroć zagrasz kartę, dobierz kartę.

Twój maksymalny rozmiar ręki wynosi dwa.

Rootbreaker Wurm

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Rootwalla

{1}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Skyshroud Elf

{T}: Weź {G}.

{1}: Weź {R} lub {W}.

Skyshroud Troll

{1}{G}: Zregeneruj ten byt.

Spike Breeder

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

{2}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

{2}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Stwórz żeton zielonego stwora Kolec 1/1.

Spike Colony

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

{2}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Spike Feeder

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{2}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zyskaj 2 życia.

Spike Hatcher

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając sześć znaczników +1/+1.

{2}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zregeneruj tego stwora.

Spined Wurm

Survival of the Fittest

{G}, odrzuć kartę stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Trained Armodon

Tranquility

Zniszcz wszystkie uroki.

Verdant Force

Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Verdant Touch

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Wskazany ląd staje się stworem 2/2, który nadal jest lądem. (Ten efekt trwa stale.)

Verdigris

Zniszcz wskazany artefakt.

Wall of Blossoms

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Acidic Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{2}, poświęć ten byt: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.”

Crystalline Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

Dracoplasm

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, poświęć dowolną liczbę stworów. Siła tego stwora staje się łączną siłą owych stworów, a jego wytrzymałość staje się ich łączną wytrzymałością.

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Hibernation Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „Zapłać 2 życia: Przywróć ten byt do ręki właściciela.”

Selenia, Dark Angel

Latanie

Zapłać 2 życia: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Sliver Queen

{2}: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Drzazgacz 1/1.

Soltari Guerrillas

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

{0}: Kiedy następnym razem w tej turze ten stwór miałby zadać przeciwnikowi obrażenia bojowe, zamiast tego zadaje on je wskazanemu stworowi.

Spined Sliver

Ilekroć Drzazgacz zostanie zablokowany, ów Drzazgacz do końca tury dostaje +1/+1 za każdego stwora blokującego go.

Vhati il-Dal

{T}: Do końca tury wskazany stwór ma bazową siłę równą 1 lub bazową wytrzymałość równą 1.

Victual Sliver

Wszystkie Drzazgacze mają „{2}, poświęć ten byt: Zyskaj 4 życia.”

Wood Sage

{T}: Nazwij kartę stwora. Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki i umieść wszystkie o owej nazwie w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Bottle Gnomes

Poświęć tego stwora: Zyskaj 3 życia.

Coat of Arms

Każdy stwór dostaje +1/+1 za każdego innego stwora na polu bitwy współdzielącego z nim przynajmniej jeden typ stwora. (Na przykład jeśli na polu bitwy są dwa Gobliny Wojownicy oraz Goblin Szaman, każdy z nich dostaje +2/+2.)

Coiled Tinviper

Pierwszy cios

Cursed Scroll

{3}, {T}: Nazwij kartę, po czym ujawnij losową kartę z twojej ręki. Jeśli owa karta ma wybraną nazwę, ten byt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Emmessi Tome

{5}, {T}: Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Erratic Portal

{1}, {T}: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Grindstone

{3}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty. Jeśli dwie karty współdzielące kolor zostały zmielone w ten sposób, powtórz ten proces.

Jinxed Idol

Na początku twojego kroku utrzymania, ten artefakt zadaje tobie 2 obrażenia.

Poświęć stwora: Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad tym artefaktem.

Lotus Petal

{T}, poświęć ten byt: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Metallic Sliver

Mindless Automaton

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{1}, odrzuć kartę: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Usuń dwa znaczniki +1/+1 z tego stwora: Dobierz kartę.

Mox Diamond

Jeśli ten byt miałby wejść na pole bitwy, możesz zamiast tego odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, umieść ten byt na polu bitwy. Jeśli nie, umieść go w cmentarzu właściciela.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Patchwork Gnomes

Odrzuć kartę: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń go z potyczki i ulecz wszystkie jego obrażenia.)

Phyrexian Hulk

Skyshaper

Poświęć ten byt: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury latanie.

Telethopter

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Thopter Squadron

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

{1}, poświęć inny Kopter: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Volrath's Laboratory

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor i typ stwora.

{5}, {T}: Stwórz żeton stwora 2/2 wybranego uprzednio koloru i typu.

Caldera Lake

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Cinder Marsh

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {R}. Ten byt nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

City of Traitors

Kiedy zagrasz inny ląd, poświęć niniejszy byt.

{T}: Weź {C}{C}.

Maze of Shadows

{T}: Weź {C}.

{T}: Odkręć wskazanego atakującego stwora z cieniem. Zażegnaj wszystkie bojowe obrażenia, jakie mógłby on zadać lub mogłyby mu zostać zadane w tej turze.

Mogg Hollows

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {G}. Ten byt nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Pine Barrens

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Rootwater Depths

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Ten byt nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Salt Flats

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Scabland

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Skyshroud Forest

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Stalking Stones

{T}: Weź {C}.

{6}: Ten byt staje się artefaktowym stworem Żywiołak 3/3, który nadal jest lądem. (Ten efekt trwa stale.)

Thalakos Lowlands

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {U}. Ten byt nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Vec Townships

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {W}. Ten byt nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Volrath's Stronghold

{T}: Weź {C}.

{1}{B}, {T}: Umieść wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Wasteland

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)