Theros Beyond Death

Alseid of Life's Bounty

Więź życia

{1}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór lub urok pod twoim władaniem zyskuje do końca tury ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Archon of Falling Stars

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza na pole walki.

Archon of Sun's Grace

Latanie, więź życia

Pegazy pod twoim władaniem mają więź życia.

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Pegaz 2/2 z lataniem.

Banishing Light

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, wygnaj wskazany nielądowy permanent pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy urok nie opuści pola walki. (Ów permanent wraca pod władanie swojego właściciela.)

The Birth of Meletis

(Umieszczając tę Sagę oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Równiny, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

II — Stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Ściana 0/4 z obronnością.

III — Zyskaj 2 życia.

Captivating Unicorn

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Commanding Presence

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma pierwszy cios oraz „Ilekroć ten stwór zadaje graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.”

Dawn Evangel

Ilekroć umrze stwór, jeśli miał dołączoną Aurę pod twoim władaniem, przywróć wskazaną kartę stwora o skróconym koszcie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

Daxos, Blessed by the Sun

Wytrzymałość tej karty jest równa twojemu kultowi białego. (Każdy symbol {W} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu białego.)

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem wejdzie na pole walki lub umrze, zyskaj 1 życie.

Daybreak Chimera

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest twoim kultem białego. (Każdy symbol {W} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu białego.)

Latanie

Dreadful Apathy

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

{2}{W}: Wygnaj wskazanego stwora.

Eidolon of Obstruction

Pierwszy cios

Aktywacja lojalnościowych zdolności wędrowców pod władaniem twoich przeciwników kosztuje o {1} więcej.

Elspeth Conquers Death

I - Wygnaj wskazany permanent pod władaniem przeciwnika o skróconym koszcie many 3 lub większym.

II - Do twojej następnej tury rzucanie czarów nie będących stworami kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

III - Przywróć wskazaną kartę stwora lub wędrowca z twojego cmentarza na pole walki. Umieść na niej znacznik +1/+1 lub lojalności.

Elspeth, Sun's Nemesis

–1: Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów dostaje do końca tury +2/+1.

–2: Stwórz dwa żetony białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

–3: Zyskaj 5 żyć.

Ucieczka—{4}{W}{W}, wygnaj cztery inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Favored of Iroas

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, ten stwór dostaje do końca tury podwójny cios.

Flicker of Fate

Wygnaj wskazanego stwora lu urok, następnie przywróć go na pole walki pod władaniem jego właściciela.

Glory Bearers

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem atakuje, dostaje do końca tury +0/+1.

Heliod, Sun-Crowned

Niezniszczalność

Dopóki twój kult białego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem.

Ilekroć zyskujesz życia, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze lub uroku pod twoim władaniem.

{1}{W}: Inny wskazany stwór dostaje do końca tury więź życia.

Heliod's Intervention

Wybierz jedno —

 • Zniszcz X wskazanych artefaktów i/lub uroków.

 • Wskazany gracz zyskuje dwukrotność X żyć.

Heliod's Pilgrim

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Aury, ujawnić ją, umieścić w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Heliod's Punishment

Zaurocz stwora

Ten urok wchodzi na pole walki z czterema znacznikami zadania.

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować. Traci wszystkie zdolności i ma „{T}: Usuń znacznik zadania z Heliod’s Punishment. Następnie jeśli nie ma tam już żadnych znaczników zadania, zniszcz Heliod’s Punishment.”

Hero of the Pride

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Hero of the Winds

Latanie

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Idyllic Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę uroku, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Indomitable Will

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Karametra's Blessing

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2. Jeśli jest zauroczonym stworem lub stworem-urokiem, dostaje on do końca tury dodatkowo antyklątwę oraz niezniszczalność. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników. Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie zniszczą go.)

Lagonna-Band Storyteller

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz umieścić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki. Jeśli tak zrobisz, zyskaj tyle żyć, ile wynosi jej skrócony koszt many.

Leonin of the Lost Pride

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika.

Nyxborn Courser

Omen of the Sun

Błysk

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony białego stwora Człowiek Piechur 1/1 i zyskaj 2 życia.

{2}{W}, poświęć ten urok: Wróż 2.

Phalanx Tactics

Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +2/+1. Każdy inny stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +1/+1.

Pious Wayfarer

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Reverent Hoplite

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz tyle żetonów białego stwora Człowiek Piechur 1/1, ile wynosi twój kult białego. (Każdy symbol {W} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu białego.)

Revoke Existence

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Rumbling Sentry

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wróż 1.

Sentinel's Eyes

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma czujność.

Ucieczka—{W}, wygnaj dwie inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Shatter the Sky

Każdy gracz władający stworem o sile 4 lub większej dobiera kartę. Następnie zniszcz wszystkie stwory.

Sunmane Pegasus

Latanie

{1}{W}: Ten stwór dostaje do końca tury czujność i więź życia.

Taranika, Akroan Veteran

Czujność

Ilekroć ten stwór atakuje, odkręć innego wskazanego stwora pod twoim władaniem. Do końca tury ów stwór ma bazową siłę i wytrzymałość 4/4 i zyskuje niezniszczalność.

Transcendent Envoy

Latanie

Rzucanie czarów Aur kosztuje cię o {1} mniej.

Triumphant Surge

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej. Zyskaj 3 życia.

Alirios, Enraptured

Ten stwór wchodzi na pole walki przekręcony.

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania jeśli władasz permanentem o typie Reflection (Odbicie).

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton niebieskiego stwora Odbicie 3/2.

Ashiok's Erasure

Błysk

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, wygnaj wskazany czar.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów z taką samą nazwą jak owa wygnana karta.

Kiedy ten urok opuści pole walki, przywróć wygnaną kartę do ręki jej właściciela.

Brine Giant

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy urok pod twoim władaniem.

Callaphe, Beloved of the Sea

Siła tej karty jest równa twojemu kultowi niebieskiego. (Każdy symbol {U} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu niebieskiego.)

Stwory i uroki pod twoim władaniem mają „Rzucanie czarów wskazujących ten permanent kosztuje twoich przeciwników o {1} więcej”.

Chain to Memory

Wskazany stwór dostaje do końca tury -4/-0. Wróż 2.

Deny the Divine

Skontruj wskazany czar stwora lub uroku. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu jego właściciela.

Eidolon of Philosophy

{6}{U}, poświęć tego stwora: Dobierz trzy karty.

Elite Instructor

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierz kartę, następnie odrzuć kartę.

Glimpse of Freedom

Dobierz kartę.

Ucieczka—{2}{U}, wygnaj pięć innych kart z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ichthyomorphosis

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór traci wszystkie zdolności i jest niebieską Rybą o bazowej sile i wytrzymałości 0/1.

Kiora Bests the Sea God

(Umieszczając tę Sagę oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Stwórz żeton niebieskiego stwora Kraken 8/8 z antyklątwą.

II — Przekręć wszystkie nielądowe permanenty pod władaniem wskazanego przeciwnika. Nie odkręcą się one w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

III — Zyskaj władanie nad wskazanym permanentem pod władaniem przeciwnika. Odkręć go.

Medomai's Prophecy

(Umieszczając tę Sagę oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po IV.)

I — Wróż 2.

II — Wybierz nazwę karty.

III — Kiedy rzucisz czar o wybranej nazwie po raz pierwszy w tej turze, dobierz dwie karty.

IV — Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki każdego z graczy.

Memory Drain

Skontruj wskazany czar. Wróż 2.

Nadir Kraken

Ilekroć dobierzesz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i stwórz żeton niebieskie stwora Macka 1/1.

Naiad of Hidden Coves

O ile nie jest twoja tura, rzucanie czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Nyxborn Seaguard

Omen of the Sea

Błysk

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, wróż 2, następnie dobierz kartę.

{2}{U}, poświęć ten urok: Wróż 2.

One with the Stars

Zaurocz stwora lub urok

Zauroczony permanent jest urokiem i traci wszystkie inne typy karty. (Nadal ma swoje zdolności, ale nie jest już dłużej stworem.)

Protean Thaumaturge

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz sprawić, że niniejszy stwór stanie się kopią innego wskazanego stwora, ale zachowa niniejszą zdolność.

Riptide Turtle

Błysk

Obronność

Sage of Mysteries

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, wskazany gracz umieszcza dwie wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Sea God's Scorn

Przywróć co najwyżej trzy wskazane stwory i/lub uroki do rąk ich właścicieli.

Shimmerwing Chimera

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć co najwyżej jeden wskazany urok pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Shoal Kraken

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Sleep of the Dead

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania swojego władcy.

Ucieczka—{2}{U}, wygnaj trzy inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Starlit Mantle

Błysk

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, zauroczony stwór dostaje do końca tury antyklątwę. (Nie może być wskazany przez czary ani zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Stern Dismissal

Przywróć wskazanego stwora lub urok pod władaniem przeciwnika do ręki jego właściciela.

Stinging Lionfish

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w turze każdego z przeciwników, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany nielądowy permanent.

Sweet Oblivion

Wskazany gracz umieszcza cztery wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Ucieczka—{3}{U}, wygnaj cztery inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Thassa, Deep-Dwelling

Niezniszczalność

Dopóki twój kult niebieskiego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem.

Na początku twojego kroku końcowego wygnaj co najwyżej jednego innego stwora pod twoim władaniem, następnie przywróć ową kartę na pole walki pod twoim władaniem.

{3}{U}: Przekręć innego wskazanego stwora.

Thassa's Intervention

Wybierz jedno —

 • Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść co najwyżej dwie z nich w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

 • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci dwukrotność {X}.

Thassa's Oracle

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest twoim kultem niebieskiego. Umieść co najwyżej jedną z nich na wierzchu twojej biblioteki, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności. Jeśli X jest większe lub równe liczbie kart w twojej bibliotece, wygrywasz grę. (Każdy symbol {U} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu niebieskiego.)

Thirst for Meaning

Dobierz trzy karty. Następnie odrzuć dwie karty, chyba że odrzucisz kartę uroku.

Threnody Singer

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika dostaje do końca tury -X/-0, gdzie X jest twoim kultem niebieskiego. (Każdy symbol {U} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu niebieskiego.)

Thryx, the Sudden Storm

Błysk

Latanie

Rzucanie czarów o skróconym koszcie many 5 lub większym kosztuje cię o {1} mniej i nie mogą być one skontrowane.

Towering-Wave Mystic

Ilekroć ten stwór zada obrażenia, wskazany gracz umieszcza tyle samo kart z wierzchu swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Triton Waverider

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, ten stwór dostaje do końca tury latanie.

Vexing Gull

Błysk

Latanie

Wavebreak Hippocamp

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w turze każdego ze swoich przeciwników, dobierz kartę.

Whirlwind Denial

Dla każdego czaru i zdolności pod władaniem twoich przeciwników, skontruj to, chyba że władca zapłaci {4}.

Witness of Tomorrows

Latanie

{3}{U}: Wróż 1.

Agonizing Remorse

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nielądową kartę lub dowolną kartę z jego cmentarza. Wygnaj ową kartę. Strać 1 życie.

Aphemia, the Cacophony

Latanie

Na początku twojego kroku końcowego możesz wygnać kartę uroku z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Aspect of Lamprey

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

Zauroczony stwór ma więź życia.

Blight-Breath Catoblepas

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika dostaje do końca tury -X/-X, gdzie X jest twoim kultem czarnego. (Każdy symbol {B} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czarnego.)

Cling to Dust

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli to była karta stwora, zyskaj 3 życia. W przeciwnym razie dobierz kartę.

Ucieczka—{3}{B}, wygnaj pięć innych kart z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Discordant Piper

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Koza 0/1.

Drag to the Underworld

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest twoim kultem czarnego. (Każdy symbol {B} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się w twój kult czarnego.)

Zniszcz wskazanego stwora.

Eat to Extinction

Wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca. Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją w twoim cmentarzu.

Elspeth's Nightmare

I — Zniszcz wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej pod władaniem przeciwnika.

II — Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

III — Wygnaj cmentarz wskazanego przeciwnika.

Enemy of Enlightenment

Latanie

Ten stwór dostaje -1/-1 za każdą kartę w rękach twoich przeciwników.

Na początku twojego kroku utrzymania każdy gracz odrzuca kartę.

Erebos, Bleak-Hearted

Niezniszczalność

Dopóki twój kult czarnego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem.

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem umrze, możesz zapłacić 2 życia. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

{1}{B}, poświęć innego stwora: Wskazany stwór dostaje do końca tury -2/-1.

Erebos's Intervention

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór dostaje -X/-X do końca tury. Zyskaj X żyć.

 • Wygnaj co najwyżej dwukrotność X wskazanych kart z cmentarzy.

Final Death

Wygnaj wskazanego stwora.

Fruit of Tizerus

Wskazany gracz traci 2 życia.

Ucieczka—{3}{B}, wygnaj trzy inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Funeral Rites

Dobierz dwie karty, strać 2 życia oraz umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.

Gravebreaker Lamia

Więź życia

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wyszukaj w twojej bibliotece dowolną kartę, umieść ją w twoim cmentarzu, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Rzucanie czarów z twojego cmentarza kosztuje cię o {1} mniej.

Gray Merchant of Asphodel

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy przeciwnik traci X żyć, gdzie X jest twoim kultem czarnego. Zyskaj tyle życia, ile stracono w ten sposób. (Każdy symbol {B} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czarnego.)

Grim Physician

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika dostaje do końca tury -1/-1.

Hateful Eidolon

Więź życia

Ilekroć jakiś zauroczony stwór umrze, dobierz kartę za każdą Aurę pod twoim władaniem, która była do niego dołączona.

Inevitable End

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora.”

Lampad of Death's Vigil

{1}, poświęć stwora: Każdy przeciwnik traci 1 życie, zyskaj 1 życie.

Minion's Return

Błysk

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole walki pod twoim władaniem.

Mire Triton

Dotyk śmierci

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu i zyskaj 2 życia.

Mire's Grasp

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -3/-3.

Mogis's Favor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/-1.

Ucieczka—{2}{B}, wygnaj dwie inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Nightmare Shepherd

Latanie

Ilekroć inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem umrze, możesz go wygnać. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią owego stwora, ale jest on 1/1 i jest dodatkowo Koszmarem oprócz swoich pozostałych typów.

Nyxborn Marauder

Omen of the Dead

Błysk

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

{2}{B}, poświęć ten urok: Wróż 2.

Pharika's Libation

Wybierz jedno —

 • Wskazany przeciwnik poświęca stwora.

 • Wskazany przeciwnik poświęca urok.

Pharika's Spawn

Ucieczka—{5}{B}, wygnaj trzy inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy wejdzie na pole walki w ten sposób, każdy przeciwnik poświęca stwora nie będącego typu Gorgon.

Rage-Scarred Berserker

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +1/+0 i niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie zniszczą go.)

Scavenging Harpy

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika.

Soulreaper of Mogis

{2}{B}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

Temple Thief

Ten stwór nie może być blokowany przez zauroczone stwory i stwory-uroki.

Treacherous Blessing

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, dobierz trzy karty.

Ilekroć rzucisz czar, strać 1 życie.

Kiedy ten urok zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Tymaret Calls the Dead

(Umieszczając tę Sagę oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I, II — Umieść trzy wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu. Następnie możesz wygnać kartę stwora lub uroku z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

III — Zyskaj X żyć i wróż X, gdzie X jest liczbą Zombich pod twoim władaniem.

Tymaret, Chosen from Death

Wytrzymałość tej karty jest równa twojemu kultowi czarnego. (Każdy symbol {B} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czarnego.)

{1}{B}: Wygnaj co najwyżej dwie wskazane karty z cmentarzy. Zyskaj 1 życie za każdą kartę stwora wygnaną w ten sposób.

Underworld Charger

Ten stwór nie może blokować.

Ucieczka—{4}{B}, wygnaj trzy inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając dwa znaczniki +1/+1.

Underworld Dreams

Ilekroć przeciwnik dobiera kartę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Venomous Hierophant

Dotyk śmierci

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść trzy wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.

Woe Strider

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Koza 0/1.

Poświęć innego stwora: Wróż 1.

Ucieczka—{3}{B}{B}, wygnaj cztery inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając dwa znaczniki +1/+1.

The Akroan War

(Umieszczając tę Sagę oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Zyskaj władanie nad wskazanym stworem na czas pozostawania tego uroku na polu walki.

II — Do twojej następnej tury stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w każdej walce, jeśli mogą.

III — Każdy przekręcony stwór zadaje sobie obrażenia równe swojej sile.

Anax, Hardened in the Forge

Siła tej karty jest równa twojemu kultowi czerwonego. (Każdy symbol {R} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czerwonego.)

Ilekroć ten lub inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Satyr 1/1 ze zdolnością „Ten stwór nie może blokować.” Jeśli ów stwór miał siłę 4 lub większą, zamiast tego stwórz dwa takie żetony.

Arena Trickster

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w turze każdego z przeciwników, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Aspect of Manticore

Błysk

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, zauroczony stwór zyskuje do końca tury pierwszy cios.

Zauroczony stwór dostaje +2/+0.

Blood Aspirant

Ilekroć poświęcisz permanent, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{1}{R}, {T}, poświęć stwora lub urok: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie. Ów stwór nie może blokować w tej turze.

Careless Celebrant

Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu władanemu przez przeciwnika stworowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Dreamshaper Shaman

Na początku twojego kroku końcowego możesz zapłacić {2}{R} i poświęć nielądowy permanent. Jeśli tak zrobisz, ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki dopóki nie ujawnisz karty nielądowego permanentu. Umieść tę kartę na polu walki, a pozostałem na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Dreamstalker Manticore

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w turze każdego z przeciwników, ten stwór zadaje 1 obrażenie w dowolnie wskazany cel.

Escape Velocity

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 i ma pośpiech.

Ucieczka—{1}{R}, wygnaj dwie inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Fateful End

Ten czar zadaje 3 obrażenia w dowolnie wskazany cel. Wróż 1.

Final Flare

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Flummoxed Cyclops

Zasięg

Ilekroć co najmniej dwa stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują, ten stwór nie może blokować w tej walce.

Furious Rise

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać tę kartę do czasu wygnania kolejnej karty w ten sposób.

Hero of the Games

Ilekroć rzucisz czar wskazujący na tego stwora, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Heroes of the Revel

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton czerwonego stwora Satyr 1/1 ze zdolnością „Ten stwór nie może blokować.”

Ilekroć rzucisz czar wskazujący na tego stwora, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Impending Doom

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i atakuje w każdej walce jeśli może.

Kiedy zauroczony stwór umrze, ten urok zadaje władcy owego stwora 3 obrażenia.

Incendiary Oracle

{1}{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Jeśli stwór uszkodzony przez tego stwora miałby umrzeć, zamiast tego wygnaj go.

Infuriate

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+2.

Iroas's Blessing

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, zadaje 4 obrażenia wskazanemu stworowi lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Irreverent Revelers

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Ten stwór zyskuje do końca tury pośpiech.

Nyxborn Brute

Omen of the Forge

Błysk

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, zadaje 2 obrażenia w dowolnie wskazany cel.

{2}{R}, poświęć ten urok: Wróż 2.

Oread of Mountain's Blaze

{2}{R}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Ox of Agonas

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, odrzuć twoją rękę, następnie dobierz trzy karty.

Ucieczka—{R}{R}, wygnaj osiem innych karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mają znacznik +1/+1.

Phoenix of Ash

Latanie, pośpiech

{2}{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+0.

Ucieczka—{2}{R}{R}, wygnaj trzy inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając znacznik +1/+1.

Portent of Betrayal

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Purphoros, Bronze-Blooded

Niezniszczalność

O ile twój kult czerwonego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem.

Inne stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

{2}{R}: Możesz umieścić kartę czerwonego stwora lub artefaktycznego stwora z twojej ręki na polu walki. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Purphoros's Intervention

Wybierz jedno —

 • Stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak X/1 z tratowaniem i pośpiechem. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi dwukrotność X obrażeń.

Satyr's Cunning

Stwórz żeton czerwonego stwora Satyr 1/1 ze zdolnością „Ten stwór nie może blokować.”

Ucieczka—{2}{R}, wygnaj dwie inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Skophos Maze-Warden

{1}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/-1.

Ilekroć inny stwór zostanie wskazany przez zdolność władanego przez ciebie lądu o nazwie Labyrinth of Skophos, możesz sprawić, że niniejszy stwór zawalczy z owym stworem. (Każdy z nich zada drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Skophos Warleader

{R}, poświęć innego stwora lub urok: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0 oraz złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Stampede Rider

Tratowanie

Na początku każdej walki, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, niniejszy stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Storm Herald

Pośpiech

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przywróć dowolną liczbę kart Aury z twojego cmentarza na pole walki dołączając je do stworów pod twoim władaniem. Wygnaj owe Aury na początku twojego najbliższego kroku końcowego. Jeśli owe Aury miałyby opuścić pole wali, wygnaj je zamiast umieszczać je gdziekolwiek indziej.

Storm's Wrath

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu wędrowcowi po 4 obrażenia.

Tectonic Giant

Ilekroć ten stwór atakuje lub zostaje wskazany przez czar pod władaniem przeciwnika, wybierz jedno —

 • Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 3 obrażenia.

 • Wygnaj dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Wybierz jedną z nich. Możesz zagrać ową kartę do końca twojej następnej tury.

Thrill of Possibility

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

The Triumph of Anax

(Umieszczając tę Sagę oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po IV.)

I, II, III — Do końca tury wskazany stwór dostaje tratowanie oraz +X/+0, gdzie X jest liczbą znaczników opowieści na tym uroku.

IV — Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy z nich zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Underworld Breach

Każda karta w twoim cmentarzu nie będąca lądem ma ucieczkę. Kosztem ucieczki jest jej koszt many plus wygnanie trzech innych kart z twojego cmentarza. (Możesz rzucać karty z twojego cmentarza za ich koszt ucieczki.)

Na początku kroku końcowego, poświęć ten urok.

Underworld Fires

Ten czar zadaje po 1 obrażeniu każdemu stworowi i wędrowcowi. Jeśli permanent uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Underworld Rage-Hound

Ten stwór atakuje w każdej walce jeśli może.

Ucieczka—{3}{R}, wygnaj trzy inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając znacznik +1/+1.

Wrap in Flames

Ten czar zadaje po 1 obrażeniu każdemu z co najwyżej trzech wskazanych stworów. Owe stworą nie mogą blokować w tej turze.

Arasta of the Endless Web

Zasięg

Ilekroć przeciwnik rzuci czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem.

The Binding of the Titans

(Umieszczając tę Sagę oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Każdy gracz umieszcza trzy wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

II — Wygnaj co najwyżej dwie wskazane karty z cmentarzy. Za każdą kartę stwora wygnaną w ten sposób, zyskaj 1 życie.

III — Przywróć wskazaną kartę stwora lub lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Chainweb Aracnir

Zasięg

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi z lataniem pod władaniem przeciwnika.

Ucieczka—{3}{G}{G}, wygnaj cztery inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając trzy znaczniki +1/+1.

Destiny Spinner

Czary stworów i uroków pod twoim władaniem nie mogą być skontrowane.

{3}{G}: Wskazany ląd pod twoim władaniem staje się do końca tury stworem Żywiołak X/X z tratowaniem i pośpiechem, gdzie X jest liczbą uroków pod twoim władaniem. Nadal jest lądem.

Dryad of the Ilysian Grove

Możesz grać dodatkowy ląd w każdej z twoich tur.

Lądy pod twoim władaniem mają każdy bazowy typ lądu oprócz swoich pozostałych typów.

The First Iroan Games

(Umieszczając tę Sagę oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po IV.)

I — Stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

II — Umieść trzy znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

III — Jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, dobierz dwie karty.

IV — Stwórz żeton Złota.

Gift of Strength

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3 oraz zasięg.

Hydra's Growth

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, umieść znacznik +1/+1 na zauroczonym stworze.

Na początku twojego kroku utrzymania, podwój liczbę znaczników +1/+1 na zauroczonym stworze.

Hyrax Tower Scout

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, odkręć wskazanego stwora.

Ilysian Caryatid

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, zamiast tego weź dwie many jednego dowolnego koloru.

Inspire Awe

Zażegnaj wszystkie bojowe obrażenia, które mogłyby zostać zadane w tej turze, z wyjątkiem tych zadanych przez zauroczone stwory lub stwory-uroki. Wróż 2.

Klothys's Design

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +X/+X, gdzie X jest twoim kultem zielonego. (Każdy symbol {G} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Loathsome Chimera

Ucieczka—{4}{G}, wygnaj dwie inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając znacznik +1/+1.

Mantle of the Wolf

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +4/+4.

Kiedy ten urok zostanie umieszczony w cmentarzu z pola walki, stwórz dwa żetony zielonego stwora Wilk 2/2.

Moss Viper

Dotyk śmierci

Mystic Repeal

Umieść wskazany urok na spodzie biblioteki jego właściciela.

Nessian Boar

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany przez stwora, władca owego stwora dobiera kartę.

Nessian Hornbeetle

Na początku walki w twojej turze, jeśli władasz innym stworem o sile 4 lub większej, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Nessian Wanderer

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Nexus Wardens

Zasięg

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, zyskaj 2 życia.

Nylea, Keen-Eyed

Niezniszczalność

Dopóki twój kult zielonego jest mniejszy niż pięć, ta karta nie jest stworem.

Rzucanie stworów kosztuje cię o {1} mniej.

{2}{G}: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to karta stwora, umieść ją w twojej ręce. W przeciwnym razie możesz umieścić ją w twoim cmentarzu.

Nylea's Forerunner

Tratowanie

Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Nylea's Huntmaster

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +X/+0, gdzie X jest twoim kultem zielonego. (Każdy symbol {G} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Nylea's Intervention

Wybierz jedno —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart lądów, ujawnij je, umieść w twojej ręce, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem dwukrotność X obrażeń.

Nyx Herald

Na początku walki w twojej turze, wskazany zauroczony stwór lub stwór-urok pod twoim władaniem dostaje do końca tury +1/+1 oraz tratowanie.

Nyxbloom Ancient

Tratowanie

Jeśli przekręcisz permanent biorąc manę, zamiast tego produkuje on trzykrotność tej many.

Nyxborn Colossus

Omen of the Hunt

Błysk

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

{2}{G}, poświęć ten urok: Wróż 2.

Pheres-Band Brawler

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy z nich zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Plummet

Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Relentless Pursuit

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich kartę stwora i/lub kartę lądu w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Renata, Called to the Hunt

Siła tej karty jest równa twojemu kultowi zielonego. (Każdy symbol {G} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Każdy inny stwór pod twoim władaniem wchodzi na pole walki z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

Return to Nature

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Wygnaj wskazaną kartę z dowolnego cmentarza.

Setessan Champion

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i dobierz kartę.

Setessan Petitioner

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskaj tyle życia, ile wynosi twój kult zielonego. (Każdy symbol {G} w kosztach permanentów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu zielonego.)

Setessan Skirmisher

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Setessan Training

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 i ma tratowanie.

Skola Grovedancer

Ilekroć karta lądu zostanie umieszczona skądkolwiek w twoim cmentarzu, zyskaj 1 życie.

{2}{G}: Umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.

Voracious Typhon

Ucieczka—{5}{G}{G}, wygnaj cztery inne karty z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając trzy znaczniki +1/+1.

Warbriar Blessing

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, zauroczony stwór walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy z nich zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Zauroczony stwór dostaje +0/+2.

Wolfwillow Haven

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

{4}{G}, poświęć ten urok: Stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2. Możesz aktywować tę zdolność tylko w twojej turze.

Acolyte of Affliction

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu, następnie możesz przywrócić kartę permanentu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Allure of the Unknown

Ujawnij sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik wygania spośród nich kartę nie będącą lądem, następnie umieść pozostałe w twojej ręce. Ów przeciwnik może rzucić wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many.

Ashiok, Nightmare Muse

+1: Stwórz żeton czarno-niebieskiego stwora Koszmar 2/3 ze zdolnością „Ilekroć ten stwór atakuje lub blokuje, każdy przeciwnik wygania wierzchnią kartę swojej biblioteki.”

–3: Przywróć wskazany nielądowy permanent do ręki właściciela, następnie ów gracz wygania kartę ze swojej ręki.

–7: Możesz rzucić z wygnania co najwyżej trzy odkryte karty będące własnością przeciwników bez płacenia ich kosztów many.

Atris, Oracle of Half-Truths

Złowrogość

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik patrzy na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki i dzieli je na zakryty i odkryty stos. Umieść jeden stos w twojej ręce, a drugi w twoim cmentarzu.

Bronzehide Lion

{G}{W}: Ten stwór zyskuje do końca tury niezniszczalność.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go na pole walki. Jest urokiem Aury zauroczenia stwora pod twoim władaniem oraz zdolnością „{G}{W}: Zauroczony stwór zyskuje do końca tury niezniszczalność” i traci wszystkie inne zdolności.

Calix, Destiny's Hand

+1: Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę uroku i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

–3: Wygnaj wskazanego stwora lub urok poza twoim władaniem dopóki wskazany urok pod twoim władaniem nie opuści pola walki.

–7: Przywróć wszystkie karty uroku z twojego cmentarza na pole walki.

Dalakos, Crafter of Wonders

{T}: Weź {C}{C}. Użyj tej many tylko do rzucania czarów artefaktów lub aktywowania zdolności artefaktów.

Wyposażone stwory pod twoim władaniem mają latanie i pośpiech.

Devourer of Memory

Ilekroć co najmniej jedna karta jest umieszczana w twoim cmentarzu z twojej biblioteki, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1 i nie może być blokowany w tej turze.

{1}{U}{B}: Umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.

Dream Trawler

Latanie, więź życia

Ilekroć dobierzesz kartę, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Ilekroć ten stwór atakuje, dobierz kartę.

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury zyskuje antyklątwę. Odkręć go.

Enigmatic Incarnation

Na początku twojego kroku końcowego możesz poświęcić inny urok. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o skróconym koszcie many o 1 większym niż skrócony koszt many poświęconego uroku, umieść ową kartę na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Eutropia the Twice-Favored

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole walki pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Ów stwór dostaje do końca tury latanie.

Gallia of the Endless Dance

Pośpiech

Inne Satyry pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają pośpiech.

Ilekroć atakujesz co najmniej trzema stworami, możesz odrzucić losową kartę. Jeśli to zrobisz, dobierz dwie karty.

Haktos the Unscarred

Ten stwór atakuje w każdej walce, jeśli może.

Umieszczając tego stwora na polu walki wybierz losowo 2, 3 lub 4.

Ten stwór ma ochronę przed każdym skróconym kosztem many innym niż wybrana liczba.

Hero of the Nyxborn

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Klothys, God of Destiny

Niezniszczalność

Dopóki twój kult czerwonego i zielonego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Na początku twojej twojej fazy głównej przed walką, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli była to karta lądu, weź {R} lub {G}. W przeciwnym razie zyskaj 2 życia, a ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Kroxa, Titan of Death's Hunger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, poświęć go jeśli nie uciekł.

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole walki lub atakuje, każdy przeciwnik odrzuca kartę, następnie każdy przeciwnik, który nie odrzucił w ten sposób karty nielądowej, traci 3 życia.

Ucieczka—{B}{B}{R}{R}, wygnaj pięć innych kart z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Kunoros, Hound of Athreos

Czujność, złowrogość, więź życia

Karty stworów w cmentarzach nie mogą wejść na pole walki.

Gracze nie mogą rzucać czarów z cmentarzy.

Mischievous Chimera

Latanie

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w turze każdego przeciwnika, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu. Wróż 1.

Polukranos, Unchained

Ten stwór wchodzi na pole walki mając sześć znaczników +1/+1. Ucieka mając zamiast tego dwanaście znaczników +1/+1.

Jeśli ten stwór miałby otrzymać obrażenia, gdy ma znacznik +1/+1, zażegnaj owe obrażenia i usuń z niego tyle samo znaczników +1/+1.

{1}{B}{G}: Ten stwór walczy z innym wskazanym stworem.

Ucieczka—{4}{B}{G}, wygnaj sześć innych kart z twojego cmentarza.

Rise to Glory

Wybierz jedno lub oba —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole walki.

 • Przywróć wskazaną kartę Aury z twojego cmentarza na pole walki.

Siona, Captain of the Pyleas

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę Aury i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Ilekroć Aura pod twoim władaniem zostanie dołączona do stwora pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Slaughter-Priest of Mogis

Ilekroć poświęcisz permanent, ten stwór dostaje do końca tury +2/+0.

{2}, poświęć stwora lub urok: Ten stwór zyskuje do końca tury pierwszy cios.

Staggering Insight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma więź życia oraz „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.”

Uro, Titan of Nature's Wrath

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, poświęć go jeśli nie uciekł.

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole walki lub atakuje, zyskaj 3 życia i dobierz kartę, następnie możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu walki.

Ucieczka—{G}{G}{U}{U}, wygnaj pięć innych kart z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Warden of the Chained

Tratowanie

Ten stwór nie może atakować dopóki nie władasz stworem o sile 4 lub większej.

Altar of the Pantheon

Twój kult do każdego z kolorów i każdej kombinacji kolorów jest podniesiony o jeden.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Jeśli władasz Bóstwem, Półbóstwem lub legendarnym urokiem, zyskaj 1 życie.

Bronze Sword

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Entrancing Lyre

Możesz nie odkręcać tego artefaktu podczas twojego kroku odkręcania.

{X}, {T}: Przekręć wskazanego stwora o sile X lub mniejszej. Nie odkręci się on w turze odkręcania swojego władcy dopóki niniejszy artefakt pozostaje przekręcony.

Mirror Shield

Wyposażony stwór dostaje +0/+2 i ma antyklątwę oraz „Ilekroć stwór z dotykiem śmierci blokuje lub zostaje zablokowany przez tego stwora, zniszcz owego stwora.”

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Nyx Lotus

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Wybierz kolor. Weź tyle many tego koloru, ile wynosi twój kult tego koloru. (Twój kult danego koloru to liczba symboli many owego koloru w kosztach many permanentów pod twoim władaniem.)

Shadowspear

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma tratowanie oraz więź życia.

{1}: Permanenty pod władaniem twoich przeciwników tracą do końca tury antyklątwę i niezniszczalność.

Wyposaż {2}

Soul-Guide Lantern

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole walki, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

{T}, poświęć ten artefakt: Wygnaj cmentarz każdego przeciwnika.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Thaumaturge's Familiar

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole wali, wróż 1.

Thundering Chariot

Pierwszy cios, tratowanie, pośpiech

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się artefaktycznym stworem do końca tury.)

Traveler's Amulet

{1}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Wings of Hubris

Wyposażony stwór ma latanie.

Poświęć ten artefakt: Wyposażony stwór nie może być blokowany w tej turze. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Używaj jako obrzęd.)

Field of Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany nie-bazowy ląd pod władaniem przeciwnika. Każdy gracz szuka w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieszcza ją na polu walki, następnie tasuje swoją bibliotekę.

Labyrinth of Skophos

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Usuń wskazanego atakującego lub blokującego stwora z walki.

Temple of Abandon

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

{T}: Weź {R} lub {G}.

Temple of Deceit

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

{T}: Weź {U} lub {B}.

Temple of Enlightenment

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

{T}: Weź {W} lub {U}.

Temple of Malice

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

{T}: Weź {B} lub {R}.

Temple of Plenty

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

{T}: Weź {G} lub {W}.

Unknown Shores

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Athreos, Shroud-Veiled

Niezniszczalność

Dopóki twój kult czarnego i białego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Na początku twojego kroku końcowego, umieść znacznik monety na innym wskazanym stworze.

Ilekroć stwór ze znacznikiem monety umrze lub zostanie umieszczony na wygnaniu, przywróć ową kartę na pole walki pod twoim władaniem.

Elspeth, Undaunted Hero

+2: Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

–2: Wyszukaj w twojej bibliotece i/lub cmentarzy kartę o nazwie Sunlit Hoplite i umieść ją na polu walki. Jeśli przeszukano w ten sposób bibliotekę, przetasuj ją.

–8: Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają latanie i +X/+X, gdzie X jest twoim kultem białego.

Eidolon of Inspiration

Na początku walki w twojej turze, wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +2/+0.

Elspeth's Devotee

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzy kartę o nazwie Elspeth, Undaunted Hero, ujawnić ją i umieścić w twojej ręce. Jeśli przeszukano bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Sunlit Hoplite

O ile jest twoja tura, ten stwór ma pierwszy cios.

Ten stwór dostaje +1/+0 o ile władasz wędrowcem o typie Elspeth.

Ashiok, Sculptor of Fears

+2: Dobierz kartę. Każdy gracz umieszcza dwie wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

–5: Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu walki pod twoim władaniem.

–11: Zyskaj władanie nad wszystkimi stworami pod władaniem wskazanego przeciwnika.

Swimmer in Nightmares

Ten stwór dostaje +3/+0 o ile w którymkolwiek cmentarzu znajduje się co najmniej dziesięć kart.

Ten stwór nie może być blokowany o ile władasz wędrowcem o typie Ashiok.

Mindwrack Harpy

Latanie

Na początku walki w twojej turze, każdy gracz umieszcza trzy wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Ashiok's Forerunner

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece i/lub cmentarzy kartę o nazwie Ashiok, Sculptor of Fears, ujawnić ją i umieścić w twojej ręce. Jeśli przeszukano bibliotekę w ten sposób, przetasuj ją.

Grasping Giant

Czujność

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany przez stwora, wygnaj owego stwora dopóki niniejszy stwór nie opuście pola walki.

Victory's Envoy

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem.

Sphinx Mindbreaker

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, każdy przeciwnik umieszcza dziesięć wierzchnich kart swojej biblioteki w swoim cmentarzu.

Serpent of Yawning Depths

Krakeny, Lewiatany, Ośmiornice i Wężowniki pod twoim władaniem nie mogą być blokowane, chyba że przez Krakeny, Lewiatany, Ośmiornice i Wężowniki.

Demon of Loathing

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz poświęca stwora.

Underworld Sentinel

Ilekroć ten stwór atakuje, wygnaj wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza.

Kiedy ten stwór umrze, umieść wszystkie wygnane przez niego karty na polu walki.

Deathbellow War Cry

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej cztery karty stwora o typie Minotaur i różnych nazwach, umieść je na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Terror of Mount Velus

Latanie, podwójny cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury podwójny cios.

Ironscale Hydra

Jeśli stwór miałby zadać niniejszemu stworowi obrażenia bojowe, zażegnaj je i umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Treeshaker Chimera

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz trzy karty.