Starter 1999

Angel of Light

Latanie, czujność

Angel of Mercy

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Angelic Blessing

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 i latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Archangel

Latanie, czujność

Ardent Militia

Czujność

Armageddon

Zniszcz wszystkie lądy.

Bargain

Wskazany przeciwnik dobiera kartę.

Zyskaj 7 żyć.

Blinding Light

Przekręć wszystkie nie-białe stwory.

Border Guard

Breath of Life

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Champion Lancer

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi przez stwory.

Charging Paladin

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +1/+3.

Devoted Hero

Devout Monk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

Eager Cadet

False Peace

Wskazany gracz pomija wszystkie fazy potyczek w swojej najbliższej turze.

Foot Soldiers

Gerrard's Wisdom

Zyskaj po 2 życia za każdą kartę w twojej ręce.

Knight Errant

Loyal Sentry

Kiedy ten stwór zablokuje stwora, zniszcz owego stwora oraz niniejszego.

Path of Peace

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca zyskuje 4 życia.

Righteous Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

Righteous Fury

Zniszcz wszystkie przekręcone stwory. Zyskaj po 2 życia za każdego stwora zniszczonego w ten sposób.

Royal Falcon

Latanie

Royal Trooper

Ilekroć ten stwór blokuje, do końca tury dostaje +2/+2.

Sacred Nectar

Zyskaj 4 życia.

Steadfastness

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+3.

Venerable Monk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Veteran Cavalier

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Wild Griffin

Latanie

Air Elemental

Latanie

Coral Eel

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Denizen of the Deep

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć każdego innego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Exhaustion

Stwory i lądy pod władaniem wskazanego przeciwnika nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania owego gracza.

Extinguish

Skontruj wskazany czar obrzędu.

Eye Spy

Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Możesz umieścić ową kartę w jego cmentarzu.

Giant Octopus

Ingenious Thief

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego gracza.

Man-o'-War

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Merfolk of the Pearl Trident

Owl Familiar

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Piracy

Do końca tury możesz przekręcać lądy poza twoim władaniem by pobrać manę. Wydaj ową manę tylko na rzucanie czarów.

Psychic Transfer

Jeśli różnica między twoją liczbą żyć i liczbą żyć wskazanego gracza wynosi 5 lub mniej, zamień się liczbą żyć z owym graczem.

Ransack

Spójrz na pięć wierzchnich kart biblioteki wskazanego gracza. Umieść dowolną liczbę z nich dowolnie na spodzie owej biblioteki, a pozostałe dowolnie na wierzchu owej biblioteki.

Relearn

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Remove Soul

Skontruj wskazany czar stwora.

Sea Eagle

Latanie

Sleight of Hand

Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a drugą na spodzie twojej biblioteki.

Snapping Drake

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Storm Crow

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Tidings

Dobierz cztery karty.

Time Ebb

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Time Warp

Wskazany gracz bierze dodatkową turę po obecnej.

Touch of Brilliance

Dobierz dwie karty.

Undo

Przywróć dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Vizzerdrix

Water Elemental

Wind Drake

Latanie

Wind Sail

Jeden lub dwa wskazane stwory zyskują do końca tury latanie.

Abyssal Horror

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Ancient Craving

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Bog Imp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bog Raiders

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Chorus of Woe

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Coercion

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Dakmor Ghoul

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Dakmor Lancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Dakmor Plague

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 3 obrażenia.

Dakmor Scorpion

Dakmor Sorceress

Siła tej karty jest równa liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Dark Offering

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Zyskaj 3 życia.

Dread Reaper

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 5 żyć.

Feral Shadow

Latanie

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Grim Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Strać 3 życia.

Hand of Death

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Hollow Dogs

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +2/+0.

Howling Fury

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+0.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Muck Rats

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ravenous Rats

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Scathe Zombies

Serpent Warrior

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 3 życia.

Shrieking Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz odrzuca kartę.

Soul Feast

Wskazany gracz traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Stream of Acid

Zniszcz wskazany ląd lub nieczarnego stwora.

Wicked Pact

Zniszcz dwa wskazane nieczarne stwory. Strać 5 żyć.

Cinder Storm

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 7 obrażeń.

Devastation

Zniszcz wszystkie stwory i lądy.

Earth Elemental

Fire Elemental

Fire Tempest

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 6 obrażeń.

Goblin Cavaliers

Goblin Chariot

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Goblin Commando

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Goblin General

Ilekroć ten stwór zaatakuje, Gobliny pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Goblin Glider

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Goblin Hero

Goblin Lore

Dobierz cztery karty, po czym odrzuć trzy losowe karty.

Goblin Mountaineer

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Goblin Settler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany ląd.

Hulking Goblin

Ten stwór nie może blokować.

Hulking Ogre

Ten stwór nie może blokować.

Jagged Lightning

Ten czar zadaje każdemu z dwóch wskazany stworów po 3 obrażenia.

Last Chance

Weź dodatkową turę po obecnej. Na początku kroku końcowego owej tury, przegrywasz grę.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Mons's Goblin Raiders

Ogre Warrior

Raging Goblin

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Relentless Assault

Odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Scorching Spear

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Spitting Earth

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie Gór pod twoim władaniem.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Thunder Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu stworowi nie mającemu latania po 3 obrażenia.

Trained Orgg

Tremor

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania po 1 obrażeniu.

Volcanic Dragon

Latanie, pośpiech

Volcanic Hammer

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Alluring Scent

Wszystkie stwory mogące blokować wskazanego stwora w tej turze, robią to.

Barbtooth Wurm

Bull Hippo

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Durkwood Boars

Gorilla Warrior

Grizzly Bears

Lone Wolf

Możesz sprawić, że ten stwór zada obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Lynx

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Monstrous Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Moon Sprite

Latanie

Natural Spring

Wskazany gracz zyskuje 8 żyć.

Nature's Cloak

Zielone stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury podbój lasów. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Nature's Lore

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Norwood Archers

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Norwood Ranger

Pride of Lions

Możesz sprawić, że ten stwór przypisze swoje obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Renewing Touch

Wtasuj dowolną liczbę wskazanych kart stworów z twojego cmentarza do twojej biblioteki.

Silverback Ape

Southern Elephant

Squall

Ten czar zadaje każdemu stworowi mającemu latanie po 2 obrażenia.

Summer Bloom

Możesz zagrać do trzech dodatkowych lądów w tej turze.

Sylvan Basilisk

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany przez stwora, zniszcz owego stwora.

Sylvan Yeti

Siła tej karty jest równa liczbie kart w twojej ręce.

Thorn Elemental

Możesz sprawić, że ten stwór przypisze swoje obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Untamed Wilds

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieść ją na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Whiptail Wurm

Whirlwind

Zniszcz wszystkie stwory mające latanie.

Wild Ox

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Willow Elf

Wood Elves

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)