Starter 2000

Angelic Blessing

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 i latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Breath of Life

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Eager Cadet

Knight Errant

Royal Falcon

Latanie

Wild Griffin

Latanie

Giant Octopus

Sea Eagle

Latanie

Time Ebb

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Vizzerdrix

Hand of Death

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Mons's Goblin Raiders

Ogre Warrior

Trained Orgg

Durkwood Boars

Monstrous Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Moon Sprite

Latanie

Rhox

Możesz sprawić, że ten stwór zada obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

{2}{G}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Willow Elf