Portal Three Kingdoms

Alert Shu Infantry

Czujność

Eightfold Maze

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Zniszcz wskazanego atakującego stwora.

Empty City Ruse

Target opponent skips all combat phases of their next turn.

False Defeat

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Flanking Troops

Whenever Flanking Troops attacks, you may tap target creature.

Guan Yu, Sainted Warrior

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

When Guan Yu, Sainted Warrior is put into your graveyard from the battlefield, you may shuffle Guan Yu into your library.

Guan Yu's 1,000-Li March

Destroy all tapped creatures.

Huang Zhong, Shu General

Huang Zhong, Shu General can’t be blocked by more than one creature.

Kongming, "Sleeping Dragon"

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kongming's Contraptions

{T}: Kongming’s Contraptions deals 2 damage to target attacking creature. Activate this ability only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Liu Bei, Lord of Shu

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Liu Bei, Lord of Shu gets +2/+2 as long as you control a permanent named Guan Yu, Sainted Warrior or a permanent named Zhang Fei, Fierce Warrior.

Loyal Retainers

Poświęć ten byt: Przywróć wskazaną legendarną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Możesz aktywować tylko w twojej turze, przed deklaracją atakujących.

Misfortune's Gain

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca zyskuje 4 życia.

Pang Tong, "Young Phoenix"

{T}: Target creature gets +0/+2 until end of turn. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Peach Garden Oath

Zyskaj po 2 życia za każdego stwora pod twoim władaniem.

Rally the Troops

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

Ravages of War

Zniszcz wszystkie lądy.

Riding Red Hare

Target creature gets +3/+3 and gains horsemanship until end of turn. (It can’t be blocked except by creatures with horsemanship.)

Shu Cavalry

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Shu Defender

Whenever Shu Defender blocks, it gets +0/+2 until end of turn.

Shu Elite Companions

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Shu Elite Infantry

Shu Farmer

{T}: You gain 1 life. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Shu Foot Soldiers

Shu General

Vigilance; horsemanship (This creature can’t be blocked except by creatures with horsemanship.)

Shu Grain Caravan

When Shu Grain Caravan enters the battlefield, you gain 2 life.

Shu Soldier-Farmers

When Shu Soldier-Farmers enters the battlefield, you gain 4 life.

Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Virtuous Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Volunteer Militia

Warrior's Stand

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

Zhang Fei, Fierce Warrior

Vigilance; horsemanship (This creature can’t be blocked except by creatures with horsemanship.)

Zhao Zilong, Tiger General

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Whenever Zhao Zilong, Tiger General blocks, it gets +1/+1 until end of turn.

Balance of Power

Jeśli wskazany przeciwnik ma więcej kart w ręce niż ty, dobierz tyle kart, ile wynosi różnica.

Borrowing 100,000 Arrows

Dobierz tyle kart, ile przekręconych stworów ma we władaniu wskazany gracz.

Brilliant Plan

Dobierz trzy karty.

Broken Dam

Tap one or two target creatures without horsemanship.

Capture of Jingzhou

Weź dodatkową turę po obecnej.

Champion's Victory

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Return target attacking creature to its owner’s hand.

Council of Advisors

When Council of Advisors enters the battlefield, draw a card.

Counterintelligence

Return one or two target creatures to their owners» hands.

Exhaustion

Stwory i lądy pod władaniem wskazanego przeciwnika nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania owego gracza.

Extinguish

Skontruj wskazany czar obrzędu.

Forced Retreat

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Lady Sun

{T}: Return Lady Sun and another target creature to their owners» hands. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Lu Meng, Wu General

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Lu Su, Wu Advisor

{T}: Draw a card. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Lu Xun, Scholar General

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia, możesz dobrać kartę.

Mystic Denial

Counter target creature or sorcery spell.

Preemptive Strike

Skontruj wskazany czar stwora.

Red Cliffs Armada

Red Cliffs Armada can’t attack unless defending player controls an Island.

Sage's Knowledge

Return target sorcery card from your graveyard to your hand.

Strategic Planning

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Straw Soldiers

Sun Ce, Young Conquerer

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

When Sun Ce, Young Conquerer enters the battlefield, you may return target creature to its owner’s hand.

Sun Quan, Lord of Wu

Creatures you control have horsemanship. (They can’t be blocked except by creatures with horsemanship.)

Wu Admiral

Wu Admiral gets +1/+1 as long as an opponent controls an Island.

Wu Elite Cavalry

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Wu Infantry

Wu Light Cavalry

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Wu Longbowman

{T}: Wu Longbowman deals 1 damage to any target. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Wu Scout

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

When Wu Scout enters the battlefield, look at target opponent’s hand.

Wu Spy

When Wu Spy enters the battlefield, look at the top two cards of target player’s library. Put one of them into their graveyard.

Wu Warship

Wu Warship can’t attack unless defending player controls an Island.

Zhou Yu, Chief Commander

Zhou Yu, Chief Commander can’t attack unless defending player controls an Island.

Zhuge Jin, Wu Strategist

{T}: Target creature can’t be blocked this turn. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Ambition's Cost

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Cao Cao, Lord of Wei

{T}: Target opponent discards two cards. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Cao Ren, Wei Commander

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

When Cao Ren, Wei Commander enters the battlefield, you lose 3 life.

Coercion

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Corrupt Court Official

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Cunning Advisor

{T}: Target opponent discards a card. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Deception

Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

Desperate Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Famine

Ten czar zadaje 3 obrażenia każdemu stworowi i każdemu graczowi.

Ghostly Visit

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Imperial Edict

Target opponent chooses a creature they control. Destroy that creature.

Imperial Seal

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, po czym przetasuj twoją bibliotekę i umieść ową kartę na jej wierzchu. Strać 2 życia.

Overwhelming Forces

Destroy all creatures target opponent controls. Draw a card for each creature destroyed this way.

Poison Arrow

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Zyskaj 3 życia.

Return to Battle

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sima Yi, Wei Field Marshal

Sima Yi, Wei Field Marshal’s power is equal to the number of Swamps you control.

Stolen Grain

Stolen Grain deals 5 damage to target opponent or planeswalker. You gain 5 life.

Stone Catapult

{T}: Destroy target tapped nonblack creature. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Wei Ambush Force

Whenever Wei Ambush Force attacks, it gets +2/+0 until end of turn.

Wei Assassins

When Wei Assassins enters the battlefield, target opponent chooses a creature they control. Destroy that creature.

Wei Elite Companions

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Wei Infantry

Wei Night Raiders

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Whenever Wei Night Raiders deals damage to an opponent, that player discards a card.

Wei Scout

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Wei Strike Force

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Xiahou Dun, the One-Eyed

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Sacrifice Xiahou Dun, the One-Eyed: Return target black card from your graveyard to your hand. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Xun Yu, Wei Advisor

{T}: Target creature you control gets +2/+0 until end of turn. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Young Wei Recruits

Young Wei Recruits can’t block.

Zhang He, Wei General

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Whenever Zhang He, Wei General attacks, each other creature you control gets +1/+0 until end of turn.

Zhang Liao, Hero of Hefei

Whenever Zhang Liao, Hero of Hefei deals damage to an opponent, that opponent discards a card.

Zodiac Pig

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Zodiac Rat

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Zodiac Snake

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Barbarian General

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Barbarian Horde

Blaze

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Burning Fields

Burning Fields deals 5 damage to target opponent or planeswalker.

Burning of Xinye

You destroy four lands you control, then target opponent destroys four lands they control. Then Burning of Xinye deals 4 damage to each creature.

Control of the Court

Dobierz cztery karty, po czym odrzuć trzy losowe karty.

Corrupt Eunuchs

When Corrupt Eunuchs enters the battlefield, it deals 2 damage to target creature.

Desert Sandstorm

Desert Sandstorm deals 1 damage to each creature.

Diaochan, Artful Beauty

{T}: Zniszcz wskazanego stwora wybranego przez ciebie, po czym zniszcz wskazanego stwora wybranego przez przeciwnika. Możesz aktywować tylko w twojej turze, przed deklaracją atakujących.

Dong Zhou, the Tyrant

When Dong Zhou, the Tyrant enters the battlefield, target creature an opponent controls deals damage equal to its power to that player.

Eunuchs' Intrigues

Target opponent chooses a creature they control. Other creatures they control can’t block this turn.

Fire Ambush

Fire Ambush deals 3 damage to any target.

Fire Bowman

Sacrifice Fire Bowman: It deals 1 damage to any target. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Imperial Recruiter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o sile 2 lub mniejszej, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Independent Troops

Lu Bu, Master-at-Arms

Haste; horsemanship (This creature can’t be blocked except by creatures with horsemanship.)

Ma Chao, Western Warrior

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Whenever Ma Chao, Western Warrior attacks alone, it can’t be blocked this combat.

Mountain Bandit

Pośpiech

Ravaging Horde

When Ravaging Horde enters the battlefield, destroy target land.

Relentless Assault

Odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Renegade Troops

Pośpiech

Rockslide Ambush

Rockslide Ambush deals damage to target creature equal to the number of Mountains you control.

Rolling Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez jazdy konnej i każdemu graczowi po X obrażeń.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Warrior's Oath

Weź dodatkową turę po obecnej. Na początku kroku końcowego owej tury, przegrywasz grę.

Yellow Scarves Cavalry

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Yellow Scarves Cavalry can’t block.

Yellow Scarves General

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Yellow Scarves General can’t block.

Yellow Scarves Troops

Yellow Scarves Troops can’t block.

Yuan Shao, the Indecisive

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Każdy stwór pod twoim władaniem nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Yuan Shao's Infantry

Whenever Yuan Shao’s Infantry attacks alone, Yuan Shao’s Infantry can’t be blocked this combat.

Zodiac Dog

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Zodiac Dragon

When Zodiac Dragon is put into your graveyard from the battlefield, you may return it to your hand.

Zodiac Goat

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Borrowing the East Wind

Borrowing the East Wind deals X damage to each creature with horsemanship and each player.

False Mourning

Umieść wskazaną kartę z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Forest Bear

Heavy Fog

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Prevent all damage that would be dealt to you this turn by attacking creatures.

Hua Tuo, Honored Physician

{T}: Put target creature card from your graveyard on top of your library. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Hunting Cheetah

Whenever Hunting Cheetah deals damage to an opponent, you may search your library for a Forest card, reveal that card, put it into your hand, then shuffle your library.

Lady Zhurong, Warrior Queen

Jazda konna (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z jazdą konną.)

Lone Wolf

Możesz sprawić, że ten stwór zada obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Marshaling the Troops

Tap any number of untapped creatures you control. You gain 4 life for each creature tapped this way.

Meng Huo, Barbarian King

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Meng Huo's Horde

Riding the Dilu Horse

Target creature gets +2/+2 and gains horsemanship. (It can’t be blocked except by creatures with horsemanship. This effect lasts indefinitely.)

Slashing Tiger

Whenever Slashing Tiger becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn.

Southern Elephant

Spoils of Victory

Search your library for a Plains, Island, Swamp, Mountain, or Forest card and put that card onto the battlefield. Then shuffle your library.

Spring of Eternal Peace

Zyskaj 8 żyć.

Stalking Tiger

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Taoist Hermit

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Taoist Mystic

Taoist Mystic can’t be blocked by creatures with horsemanship.

Taunting Challenge

Wszystkie stwory mogące blokować wskazanego stwora w tej turze, robią to.

Three Visits

Search your library for a Forest card, put that card onto the battlefield, then shuffle your library.

Trained Cheetah

Whenever Trained Cheetah becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.

Trained Jackal

Trip Wire

Destroy target creature with horsemanship.

Wielding the Green Dragon

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Wolf Pack

Możesz sprawić, że ten stwór przypisze swoje obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Zodiac Horse

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Zodiac Monkey

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Zodiac Ox

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Zodiac Rabbit

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Zodiac Rooster

Podbój równin (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Równiną.)

Zodiac Tiger

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Zuo Ci, the Mocking Sage

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Zuo Ci, the Mocking Sage can’t be blocked by creatures with horsemanship.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)