Portal

Alabaster Dragon

Latanie

When Alabaster Dragon dies, shuffle it into its owner’s library.

Angelic Blessing

Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3 i latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Archangel

Latanie, czujność

Ardent Militia

Czujność

Armageddon

Zniszcz wszystkie lądy.

Armored Pegasus

Latanie

Blessed Reversal

Zyskaj 3 życia za każdego atakującego cię stwora.

Blinding Light

Przekręć wszystkie nie-białe stwory.

Border Guard

Breath of Life

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Charging Paladin

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje do końca tury +1/+3.

Defiant Stand

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Target creature gets +1/+3 until end of turn. Untap that creature.

Devoted Hero

False Peace

Wskazany gracz pomija wszystkie fazy potyczek w swojej najbliższej turze.

Fleet-Footed Monk

Fleet-Footed Monk can’t be blocked by creatures with power 2 or greater.

Foot Soldiers

Gift of Estates

Jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty Równiny, ujawnij je i umieść je w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Harsh Justice

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

This turn, whenever an attacking creature deals combat damage to you, it deals that much damage to its controller.

Keen-Eyed Archers

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Knight Errant

Path of Peace

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca zyskuje 4 życia.

Regal Unicorn

Renewing Dawn

You gain 2 life for each Mountain target opponent controls.

Sacred Knight

Sacred Knight can’t be blocked by black and/or red creatures.

Sacred Nectar

Zyskaj 4 życia.

Seasoned Marshal

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Spiritual Guardian

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Spotted Griffin

Latanie

Starlight

Zyskaj po 3 życia za każdego czarnego stwora pod władaniem wskazanego przeciwnika.

Starlit Angel

Latanie

Steadfastness

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+3.

Stern Marshal

{T}: Target creature gets +2/+2 until end of turn. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Temporary Truce

Each player may draw up to two cards. For each card less than two a player draws this way, that player gains 2 life.

Valorous Charge

White creatures get +2/+0 until end of turn.

Venerable Monk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Wall of Swords

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Warrior's Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Ancestral Memories

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Balance of Power

Jeśli wskazany przeciwnik ma więcej kart w ręce niż ty, dobierz tyle kart, ile wynosi różnica.

Baleful Stare

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Dobierz kartę za każdą znajdującą się tam Górę i czerwoną kartę.

Capricious Sorcerer

{T}: Capricious Sorcerer deals 1 damage to any target. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Cloak of Feathers

Wskazany stwór zyskuje do końca tury latanie.

Dobierz kartę.

Cloud Dragon

Latanie

Cloud Dragon can block only creatures with flying.

Cloud Pirates

Latanie

Cloud Pirates can block only creatures with flying.

Cloud Spirit

Latanie

Cloud Spirit can block only creatures with flying.

Command of Unsummoning

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Return one or two target attacking creatures to their owner’s hand.

Coral Eel

Cruel Fate

Look at the top five cards of target opponent’s library. Put one of those cards into that player’s graveyard and the rest on top of their library in any order.

Deep-Sea Serpent

Deep-Sea Serpent can’t attack unless defending player controls an Island.

Djinn of the Lamp

Latanie

Déjà Vu

Return target sorcery card from your graveyard to your hand.

Exhaustion

Stwory i lądy pod władaniem wskazanego przeciwnika nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania owego gracza.

Flux

Each player discards any number of cards, then draws that many cards.

Dobierz kartę.

Giant Octopus

Horned Turtle

Ingenious Thief

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego gracza.

Man-o'-War

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Merfolk of the Pearl Trident

Mystic Denial

Counter target creature or sorcery spell.

Omen

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować twoją bibliotekę.

Dobierz kartę.

Owl Familiar

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Personal Tutor

Search your library for a sorcery card and reveal that card. Shuffle your library, then put the card on top of it.

Phantom Warrior

Ten stwór nie może być blokowany.

Prosperity

Każdy gracz dobiera po X kart.

Snapping Drake

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Sorcerous Sight

Look at target opponent’s hand.

Dobierz kartę.

Storm Crow

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Symbol of Unsummoning

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Taunt

During target player’s next turn, creatures that player controls attack you if able.

Theft of Dreams

Dobierz tyle kart, ile przekręconych stworów ma we władaniu wskazany gracz.

Thing from the Deep

Ilekroć ten stwór zaatakuje, poświęć go, chyba że poświęcisz Wyspę.

Tidal Surge

Przekręć co najwyżej trzy wskazane stwory nie mające latania.

Time Ebb

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Touch of Brilliance

Dobierz dwie karty.

Wind Drake

Latanie

Withering Gaze

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Dobierz kartę za każdy znajdujący się tam Las i zieloną kartę.

Arrogant Vampire

Latanie

Assassin's Blade

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Destroy target nonblack attacking creature.

Bog Imp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bog Raiders

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Charging Bandits

Whenever Charging Bandits attacks, it gets +2/+0 until end of turn.

Craven Knight

Craven Knight can’t block.

Cruel Bargain

Dobierz cztery karty. Strać połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Cruel Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, po czym przetasuj twoją bibliotekę i umieść ową kartę na jej wierzchu. Strać 2 życia.

Dread Charge

Black creatures you control can’t be blocked this turn except by black creatures.

Dread Reaper

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, strać 5 żyć.

Dry Spell

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Ebon Dragon

Latanie

When Ebon Dragon enters the battlefield, you may have target opponent discard a card.

Endless Cockroaches

When Endless Cockroaches dies, return it to its owner’s hand.

Feral Shadow

Latanie

Final Strike

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Final Strike deals damage to target opponent or planeswalker equal to the sacrificed creature’s power.

Gravedigger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Hand of Death

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Howling Fury

Wskazany stwór dostaje do końca tury +4/+0.

King's Assassin

{T}: Destroy target tapped creature. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Mercenary Knight

When Mercenary Knight enters the battlefield, sacrifice it unless you discard a creature card.

Mind Knives

Wskazany przeciwnik odrzuca losową kartę.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Muck Rats

Nature's Ruin

Destroy all green creatures.

Noxious Toad

When Noxious Toad dies, each opponent discards a card.

Python

Rain of Tears

Zniszcz wskazany ląd.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Serpent Assassin

When Serpent Assassin enters the battlefield, you may destroy target nonblack creature.

Serpent Warrior

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, strać 3 życia.

Skeletal Crocodile

Skeletal Snake

Soul Shred

Soul Shred deals 3 damage to target nonblack creature. You gain 3 life.

Undying Beast

When Undying Beast dies, put it on top of its owner’s library.

Vampiric Feast

Vampiric Feast deals 4 damage to any target and you gain 4 life.

Vampiric Touch

Vampiric Touch deals 2 damage to target opponent or planeswalker and you gain 2 life.

Virtue's Ruin

Destroy all white creatures.

Wicked Pact

Zniszcz dwa wskazane nieczarne stwory. Strać 5 żyć.

Blaze

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Boiling Seas

Zniszcz wszystkie Wyspy.

Burning Cloak

Target creature gets +2/+0 until end of turn. Burning Cloak deals 2 damage to that creature.

Craven Giant

Craven Giant can’t block.

Desert Drake

Latanie

Devastation

Zniszcz wszystkie stwory i lądy.

Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Fire Dragon

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi tyle obrażeń, ile masz Gór pod władaniem.

Fire Imp

When Fire Imp enters the battlefield, it deals 2 damage to target creature.

Fire Snake

When Fire Snake dies, destroy target land.

Fire Tempest

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 6 obrażeń.

Flashfires

Zniszcz wszystkie Równiny.

Forked Lightning

Forked Lightning deals 4 damage divided as you choose among one, two, or three target creatures.

Goblin Bully

Highland Giant

Hill Giant

Hulking Cyclops

Ten stwór nie może blokować.

Hulking Goblin

Ten stwór nie może blokować.

Last Chance

Weź dodatkową turę po obecnej. Na początku kroku końcowego owej tury, przegrywasz grę.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Lava Flow

Zniszcz wskazanego stwora lub ląd.

Lizard Warrior

Minotaur Warrior

Mountain Goat

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Pillaging Horde

When Pillaging Horde enters the battlefield, sacrifice it unless you discard a card at random.

Pyroclasm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

Raging Cougar

Pośpiech

Raging Goblin

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Raging Minotaur

Pośpiech

Rain of Salt

Destroy two target lands.

Scorching Spear

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Scorching Winds

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Scorching Winds deals 1 damage to each attacking creature.

Spitting Earth

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie Gór pod twoim władaniem.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Thundermare

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przekręć wszystkie inne stwory.

Volcanic Dragon

Latanie, pośpiech

Volcanic Hammer

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Wall of Granite

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Winds of Change

Każdy gracz wtasowuje karty ze swojej ręki do swojej biblioteki, po czym dobiera tyle samo kart.

Alluring Scent

Wszystkie stwory mogące blokować wskazanego stwora w tej turze, robią to.

Anaconda

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Bee Sting

Bee Sting deals 2 damage to any target.

Bull Hippo

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Charging Rhino

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Deep Wood

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Prevent all damage that would be dealt to you this turn by attacking creatures.

Elite Cat Warrior

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Elven Cache

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Elvish Ranger

Fruition

You gain 1 life for each Forest on the battlefield.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Gorilla Warrior

Grizzly Bears

Hurricane

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem i każdemu graczowi po X obrażeń.

Jungle Lion

Jungle Lion can’t block.

Mobilize

Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

Monstrous Growth

Wskazany stwór dostaje do końca tury +4/+4.

Moon Sprite

Latanie

Natural Order

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć zielonego stwora.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę zielonego stwora i umieść ją na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Natural Spring

Wskazany gracz zyskuje 8 żyć.

Nature's Cloak

Zielone stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury podbój lasów. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Nature's Lore

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Needle Storm

Ten czar zadaje każdemu stworowi mającemu latanie po 4 obrażenia.

Panther Warriors

Plant Elemental

When Plant Elemental enters the battlefield, sacrifice it unless you sacrifice a Forest.

Primeval Force

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że poświęcisz trzy Lasy.

Redwood Treefolk

Rowan Treefolk

Spined Wurm

Stalking Tiger

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Summer Bloom

Możesz zagrać do trzech dodatkowych lądów w tej turze.

Sylvan Tutor

Search your library for a creature card and reveal that card. Shuffle your library, then put the card on top of it.

Thundering Wurm

When Thundering Wurm enters the battlefield, sacrifice it unless you discard a land card.

Treetop Defense

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Creatures you control gain reach until end of turn. (They can block creatures with flying.)

Untamed Wilds

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieść ją na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Whiptail Wurm

Willow Dryad

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Winter's Grasp

Zniszcz wskazany ląd.

Wood Elves

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)