Portal Second Age

Alaborn Cavalier

Whenever Alaborn Cavalier attacks, you may tap target creature.

Alaborn Grenadier

Czujność

Alaborn Musketeer

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Alaborn Trooper

Alaborn Veteran

{T}: Target creature gets +2/+2 until end of turn. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Alaborn Zealot

When Alaborn Zealot blocks a creature, destroy that creature and Alaborn Zealot.

Angel of Fury

Latanie

When Angel of Fury dies, you may shuffle it into its owner’s library.

Angel of Mercy

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Angelic Blessing

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 i latanie. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Angelic Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

Archangel

Latanie, czujność

Armageddon

Zniszcz wszystkie lądy.

Armored Griffin

Latanie, czujność

Bargain

Wskazany przeciwnik dobiera kartę.

Zyskaj 7 żyć.

Breath of Life

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Festival of Trokin

Zyskaj po 2 życia za każdego stwora pod twoim władaniem.

Just Fate

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Zniszcz wskazanego atakującego stwora.

Path of Peace

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca zyskuje 4 życia.

Rally the Troops

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem.

Righteous Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

Righteous Fury

Zniszcz wszystkie przekręcone stwory. Zyskaj po 2 życia za każdego stwora zniszczonego w ten sposób.

Steam Catapult

{T}: Destroy target tapped creature. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Temple Acolyte

When Temple Acolyte enters the battlefield, you gain 3 life.

Temple Elder

{T}: You gain 1 life. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Town Sentry

Whenever Town Sentry blocks, it gets +0/+2 until end of turn.

Trokin High Guard

Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Volunteer Militia

Warrior's Stand

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

Wild Griffin

Latanie

Air Elemental

Latanie

Apprentice Sorcerer

{T}: Apprentice Sorcerer deals 1 damage to any target. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Armored Galleon

Armored Galleon can’t attack unless defending player controls an Island.

Coastal Wizard

{T}: Return Coastal Wizard and another target creature to their owners» hands. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Denizen of the Deep

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć każdego innego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Déjà Vu

Return target sorcery card from your graveyard to your hand.

Exhaustion

Stwory i lądy pod władaniem wskazanego przeciwnika nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania owego gracza.

Extinguish

Skontruj wskazany czar obrzędu.

Eye Spy

Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Możesz umieścić ową kartę w jego cmentarzu.

False Summoning

Skontruj wskazany czar stwora.

Mystic Denial

Counter target creature or sorcery spell.

Piracy

Do końca tury możesz przekręcać lądy poza twoim władaniem by pobrać manę. Wydaj ową manę tylko na rzucanie czarów.

Remove

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Return target attacking creature to its owner’s hand.

Screeching Drake

Latanie

When Screeching Drake enters the battlefield, draw a card, then discard a card.

Sea Drake

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć dwie wskazane Wyspy pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Sleight of Hand

Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a drugą na spodzie twojej biblioteki.

Steam Frigate

Steam Frigate can’t attack unless defending player controls an Island.

Talas Air Ship

Latanie

Talas Explorer

Latanie

When Talas Explorer enters the battlefield, look at target opponent’s hand.

Talas Merchant

Talas Researcher

{T}: Draw a card. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Talas Scout

Latanie

Talas Warrior

Talas Warrior can’t be blocked.

Temporal Manipulation

Weź dodatkową turę po obecnej.

Theft of Dreams

Dobierz tyle kart, ile przekręconych stworów ma we władaniu wskazany gracz.

Tidal Surge

Przekręć co najwyżej trzy wskazane stwory nie mające latania.

Time Ebb

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

Touch of Brilliance

Dobierz dwie karty.

Undo

Przywróć dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Wind Sail

Jeden lub dwa wskazane stwory zyskują do końca tury latanie.

Abyssal Nightstalker

Whenever Abyssal Nightstalker attacks and isn’t blocked, defending player discards a card.

Ancient Craving

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Bloodcurdling Scream

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Brutal Nightstalker

When Brutal Nightstalker enters the battlefield, you may have target opponent discard a card.

Chorus of Woe

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Coercion

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Cruel Edict

Wskazany przeciwnik poświęca stwora.

Dakmor Bat

Latanie

Dakmor Plague

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 3 obrażenia.

Dakmor Scorpion

Dakmor Sorceress

Siła tej karty jest równa liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Dark Offering

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Zyskaj 3 życia.

Foul Spirit

Latanie

When Foul Spirit enters the battlefield, sacrifice a land.

Hand of Death

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Hidden Horror

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że odrzucisz kartę stwora.

Kiss of Death

Kiss of Death deals 4 damage to target opponent or planeswalker. You gain 4 life.

Lurking Nightstalker

Whenever Lurking Nightstalker attacks, it gets +2/+0 until end of turn.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Moaning Spirit

Latanie

Muck Rats

Nightstalker Engine

Nightstalker Engine’s power is equal to the number of creature cards in your graveyard.

Predatory Nightstalker

When Predatory Nightstalker enters the battlefield, you may have target opponent sacrifice a creature.

Prowling Nightstalker

Prowling Nightstalker can’t be blocked except by black creatures.

Raiding Nightstalker

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Rain of Daggers

Destroy all creatures target opponent controls. You lose 2 life for each creature destroyed this way.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ravenous Rats

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Return of the Nightstalkers

Return all Nightstalker permanent cards from your graveyard to the battlefield. Then destroy all Swamps you control.

Swarm of Rats

Siła tej karty jest równa liczbie Szczurów pod twoim władaniem.

Vampiric Spirit

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, strać 4 życia.

Blaze

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Brimstone Dragon

Latanie, pośpiech

Cunning Giant

If Cunning Giant is unblocked, you may have it assign its combat damage to a creature defending player controls.

Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Goblin Cavaliers

Goblin Firestarter

Sacrifice Goblin Firestarter: It deals 1 damage to any target. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Goblin General

Ilekroć ten stwór zaatakuje, Gobliny pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Goblin Glider

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Goblin Lore

Dobierz cztery karty, po czym odrzuć trzy losowe karty.

Goblin Matron

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Goblina, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Goblin Mountaineer

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Goblin Piker

Goblin Raider

Ten stwór nie może blokować.

Goblin War Cry

Target opponent chooses a creature they control. Other creatures they control can’t block this turn.

Goblin War Strike

Goblin War Strike deals damage to target player or planeswalker equal to the number of Goblins you control.

Jagged Lightning

Ten czar zadaje każdemu z dwóch wskazany stworów po 3 obrażenia.

Lava Axe

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Magma Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu stworowi i każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Obsidian Giant

Ogre Arsonist

When Ogre Arsonist enters the battlefield, destroy target land.

Ogre Berserker

Pośpiech

Ogre Taskmaster

Ten stwór nie może blokować.

Ogre Warrior

Raging Goblin

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Relentless Assault

Odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Spitting Earth

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie Gór pod twoim władaniem.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Tremor

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania po 1 obrażeniu.

Volcanic Hammer

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Wildfire

Każdy gracz poświęca po cztery lądy. Ten czar zadaje każdemu stworowi po 4 obrażenia.

Alluring Scent

Wszystkie stwory mogące blokować wskazanego stwora w tej turze, robią to.

Barbtooth Wurm

Bear Cub

Bee Sting

Bee Sting deals 2 damage to any target.

Deathcoil Wurm

You may have Deathcoil Wurm assign its combat damage as though it weren’t blocked.

Deep Wood

Cast this spell only during the declare attackers step and only if you’ve been attacked this step.

Prevent all damage that would be dealt to you this turn by attacking creatures.

Golden Bear

Harmony of Nature

Tap any number of untapped creatures you control. You gain 4 life for each creature tapped this way.

Hurricane

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem i każdemu graczowi po X obrażeń.

Ironhoof Ox

Ironhoof Ox can’t be blocked by more than one creature.

Lone Wolf

Możesz sprawić, że ten stwór zada obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Lynx

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Monstrous Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Natural Spring

Wskazany gracz zyskuje 8 żyć.

Nature's Lore

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Norwood Archers

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Norwood Priestess

{T}: You may put a green creature card from your hand onto the battlefield. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Norwood Ranger

Norwood Riders

Norwood Riders can’t be blocked by more than one creature.

Norwood Warrior

Whenever Norwood Warrior becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.

Plated Wurm

Razorclaw Bear

Whenever Razorclaw Bear becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn.

Renewing Touch

Wtasuj dowolną liczbę wskazanych kart stworów z twojego cmentarza do twojej biblioteki.

River Bear

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Salvage

Umieść wskazaną kartę z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Sylvan Basilisk

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany przez stwora, zniszcz owego stwora.

Sylvan Yeti

Siła tej karty jest równa liczbie kart w twojej ręce.

Tree Monkey

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Untamed Wilds

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieść ją na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Wild Ox

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)