Phyrexia: All Will Be One

Against All Odds

Wybierz jedną lub obie —

 • Wygnaj wskazany artefakt lub stwora pod twoim władanie, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

 • Przywróć z cmentarza na pole bitwy wskazaną kartę artefaktu lub stwora o skrócie many 3 lub mniejszym.

Annex Sentry

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany artefakt lub stwora pod władaniem przeciwnika o skrócie many 3 lub mniejszym do czasu opuszczenia pola bitwy przez niniejszy.

Apostle of Invasion

Latanie

Zbrukanie — O ile przeciwnik ma co najmniej trzy znaczniki zatrucia, niniejszy ma podwójny cios.

Basilica Shepherd

Latanie

When Basilica Shepherd enters the battlefield, create two 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature tokens with toxic 1 and „This creature can’t block.” (Players dealt combat damage by them also get a poison counter.)

Bladed Ambassador

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik oleju.

{1}, usuń znacznik oleju z tego bytu: Niniejszy do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Charge of the Mites

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi obrażenia równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

 • Create two 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature tokens with toxic 1 and „This creature can’t block.” (Players dealt combat damage by them also get a poison counter.)

Compleat Devotion

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli ma on toksyczność, dobierz kartę.

Crawling Chorus

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

When Crawling Chorus dies, create a 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature token with toxic 1 and „This creature can’t block.”

Duelist of Deep Faith

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

O ile jest twoja tura, niniejszy ma pierwszy cios.

Elesh Norn, Mother of Machines

Czujność

Jeśli byt wchodzący na pole bitwy powoduje wyzwolenie zdolności bytu pod twoim władaniem, owa zdolność wyzwalana jest dodatkowy raz.

Byty wchodzące na pole bitwy nie powodują wyzwalania zdolności bytów pod władaniem twoich przeciwników.

The Eternal Wanderer

Nie więcej niż jeden stwór może zaatakować tego wędrowca w danej potyczce.

+1: Wygnaj co najwyżej jeden wskazany artefakt lub stwora. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela a początku najbliższego kroku końcowego owego gracza.

0: Stwórz żeton białego stwora Samuraj 2/2 z podwójnym ciosem.

–4: U każdego gracza wybierz stwora pod władaniem owego gracza. Każdy gracz poświęca wszystkie stwory pod swoim władaniem nie wybrane w ten sposób.

Flensing Raptor

Latanie

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 oraz latanie.

Goldwarden's Helm

Za Mirrodin! (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Rebeliant 2/2, po czym dołącz niniejszy do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +0/+1.

Wyposaż {1}{W} ({1}{W}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż tylko jako obrzęd.)

Hexgold Hoverwings

Za Mirrodin! (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Rebeliant 2/2, po czym dołącz niniejszy do niego.)

Wyposażony stwór ma latanie.

Stwory pod twoim władaniem mające wyposażenie dostają +1/+0.

Wyposaż {2}{W}

Incisor Glider

Latanie

Zbrukanie — Ilekroć niniejszy zaatakuje, jeśli przeciwnik ma co najmniej trzy znaczniki zatrucia, stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +1/+1.

Indoctrination Attendant

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

When Indoctrination Attendant enters the battlefield, you may return another permanent you control to its owner’s hand. If you do, create a 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature token with toxic 1 and „This creature can’t block.”

Infested Fleshcutter

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Whenever equipped creature attacks, create a 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature token with toxic 1 and „This creature can’t block.” (Players dealt combat damage by it also get a poison counter.)

Wyposaż {2}{W}

Jawbone Duelist

Podwójny cios

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Kemba, Kha Enduring

Ilekroć ten byt lub inny Kot wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dołącz co najwyżej jedno wskazane Wyposażenie pod twoim władaniem do owego stwora.

Wyposażone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{3}{W}{W}: Stwórz żeton białego stwora Kot 2/2.

Leonin Lightbringer

Straż {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

O ile niniejszy jest wyposażony, dostaje +1/+1.

Mandible Justiciar

Więź życia

Ilekroć inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy do końca tury dostaje +1/+1.

Mirran Bardiche

Za Mirrodin! (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Rebeliant 2/2, po czym dołącz niniejszy do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+1 i ma czujność.

Wyposaż {3}{W} ({3}{W}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż tylko jako obrzęd.)

Mondrak, Glory Dominus

Jeśli jeden lub więcej żetonów miałoby zostać stworzonych pod twoim władaniem, zamiast tego tworzonych ich jest dwukrotnie tyle.

{1}{W/P}{W/P}, poświęć dwa inne artefakty i/lub stwory: Umieść na niniejszym znacznik niezniszczalności. ({W/P} można opłacić używając {W} lub 2 żyć.)

Norn's Wellspring

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, wróż 1 i umieść znacznik oleju na niniejszym.

{1}, {T}, usuń dwa znaczniki oleju z tego bytu: Dobierz kartę.

Orthodoxy Enforcer

Czujność

Niniejszy dostaje +2/+0 o ile władasz co najmniej dwoma artefaktami.

Ossification

Zaurocz bazowy ląd pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca pod władaniem przeciwnika do czasu aż niniejszy opuści pole bitwy.

Phyrexian Vindicator

Latanie

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane niniejszemu, zażegnaj je. Kiedy obrażenia zostaną zażegnane w ten sposób, niniejszy zadaje innemu wskazanemu celowi tyle samo obrażeń.

Planar Disruption

Zaurocz artefakt, stwora lub wędrowca

Zauroczony byt nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Plated Onslaught

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Porcelain Zealot

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1. Jeśli ów stwór ma toksyczność, zamiast tego do końca tury dostaje on +2/+2.

Resistance Reunited

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Wyposażone stwory pod twoim władaniem do końca tury zyskują niezniszczalność.

Sinew Dancer

{3}{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Zbrukanie — {W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora. Aktywuj tylko jeśli przeciwnik ma co najmniej trzy znaczniki zatrucia.

Skrelv, Defector Mite

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Niniejszy nie może blokować.

{W/P}, {T}: Wybierz kolor. Inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje toksyczność 1 i antyklątwę przed owym kolorem. W tej turze nie może on być blokowany przez stwory owego koloru. ({W/P} można opłacić używając {W} lub 2 żyć.)

Skrelv's Hive

At the beginning of your upkeep, you lose 1 life and create a 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature token with toxic 1 and „This creature can’t block.”

Zbrukanie — O ile przeciwnik ma co najmniej trzy znaczniki zatrucia, stwory pod twoim władaniem mające toksyczność mają więź życia.

Swooping Lookout

Latanie, czujność

Vanish into Eternity

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} więcej jeśli wskazuje stwora.

Wygnaj wskazany nielądowy byt.

Veil of Assimilation

Ilekroć niniejszy lub inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 i czujność.

White Sun's Twilight

You gain X life. Create X 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature tokens with toxic 1 and „This creature can’t block.” If X is 5 or more, destroy all other creatures. (Players dealt combat damage by a creature with toxic 1 also get a poison counter.)

Zealot's Conviction

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Zbrukanie — O ile przeciwnik ma co najmniej trzy znaczniki zatrucia, zauroczony stwór dostaje dodatkowe +1/+0 i ma pierwszy cios.

Aspirant's Ascent

Do końca tury wskazany stwór dostaje +1/+3, latanie oraz toksyczność 1 (Gracz otrzymujący od owego stwora obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Atmosphere Surgeon

Ilekroć rzucisz niestworowy czar, umieść znacznik oleju na niniejszym.

Usuń znacznik oleju z niniejszego: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Blade of Shared Souls

Za Mirrodin! (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Rebeliant 2/2, po czym dołącz niniejszy do niego.)

Whenever Blade of Shared Souls becomes attached to a creature, for as long as Blade of Shared Souls remains attached to it, you may have that creature become a copy of another target creature you control.

Wyposaż {2}

Blue Sun's Twilight

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem o skrócie many X lub mniejszym. Jeśli X to 5 lub więcej, stwórz żeton będący kopią owego stwora.

Bring the Ending

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Zbrukanie — Zamiast tego skontruj ów czar jeśli przeciwnik ma co najmniej trzy znaczniki zatrucia.

Chrome Prowler

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Distorted Curiosity

Zbrukanie — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli przeciwnik ma co najmniej trzy znaczniki zatrucia.

Dobierz dwie karty.

Encroaching Mycosynth

Nonland permanents you control are artifacts in addition to their other types. The same is true for permanent spells you control and nonland permanent cards you own that aren’t on the battlefield.

Escaped Experiment

Whenever Escaped Experiment attacks, target creature an opponent controls gets -X/-0 until end of turn, where X is the number of artifacts you control.

Experimental Augury

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki. Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Eye of Malcator

When Eye of Malcator enters the battlefield, scry 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom and the rest on top in any order.)

Whenever another artifact enters the battlefield under your control, Eye of Malcator becomes a 4/4 Phyrexian Eye artifact creature until end of turn.

Font of Progress

Font of Progress enters the battlefield with two oil counters on it.

{3}, {T}: Target player mills X cards, where X is the number of oil counters on Font of Progress.

Gitaxian Anatomist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz go przekręcić. Jeśli tak zrobisz, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Gitaxian Raptor

Latanie

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki oleju.

Usuń znacznik oleju z tego bytu: Niniejszy do końca tury dostaje +1/-1.

Glistener Seer

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki oleju.

{T}, usuń znacznik oleju z tego bytu: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na jej spodzie.)

Ichor Synthesizer

Ilekroć rzucisz niestworowy czar, umieść znacznik oleju na tym bycie.

O ile niniejszy ma co najmniej cztery znaczniki oleju, dostaje +2/+0 i nie może być blokowany.

Ichormoon Gauntlet

Planeswalkers you control have „[0]: Proliferate” and „[−12]: Take an extra turn after this one.”

Ilekroć rzucisz niestworowy czar, wybierz znacznik na wskazanym bycie. Umieść dodatkowy znacznik owego rodzaju na owym bycie.

Jace, the Perfected Mind

Dopełnienie ({U/P} można opłacić używając {U} lub 2 żyć. Jeśli opłacono życiem, ten wędrowiec wchodzi mając o dwa mniej znaczniki lojalności.)

+1: Do twojej następnej tury, co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje -3/-0.

–2: Wskazany gracz mieli trzy karty. Następnie jeśli dowolny cmentarz ma co najmniej dwadzieścia kart, dobierz trzy karty. W przeciwnym razie dobierz kartę.

–X: Wskazany gracz mieli trzykrotność X kart.

Malcator's Watcher

Latanie, czujność

Kiedy niniejszy umrze, dobierz kartę.

Meldweb Curator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść na wierzchu twojej biblioteki co najwyżej jedną wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza.

Meldweb Strider

Czujność

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik oleju.

Usuń znacznik oleju z tego bytu: Do końca tury staje się on artefaktowym stworem.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Mercurial Spelldancer

Niniejszy nie może być blokowany.

Ilekroć rzucisz niestworowy czar, umieść znacznik oleju na niniejszym.

Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, możesz usunąć z niego dwa znaczniki oleju. Jeśli tak zrobisz, kiedy w tej turze rzucisz swój najbliższy czar sztuczki lub obrzędu, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla owej kopii.

Mesmerizing Dose

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Mindsplice Apparatus

Błysk

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik oleju na niniejszym.

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej za każdy znacznik oleju na niniejszym.

Minor Misstep

Skontruj wskazany czar o skrócie many 1 lub mniejszym.

Prologue to Phyresis

Każdy przeciwnik otrzymuje znacznik zatrucia.

Dobierz kartę.

Quicksilver Fisher

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Reject Imperfection

Skontruj wskazany czar. Jeśli skrót many owego czaru wynosił 3 lub mniej, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Serum Snare

Przywróć wskazany nielądowy byt do ręki właściciela. Jeśli skrót many owego bytu wynosił 3 lub mniej, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Tamiyo's Immobilizer

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki oleju.

{T}, usuń znacznik oleju z tego bytu: Przekręć wskazany artefakt lub stwora.

Tamiyo's Logbook

{5}{U}, {T}: Dobierz kartę. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdy inny artefakt pod twoim władaniem.

Tekuthal, Inquiry Dominus

Latanie

Jeśli miałbyś rozplenić, zamiast tego rozpleń dwukrotnie.

{1}{U/P}{U/P}, Remove three counters from among other artifacts, creatures, and planeswalkers you control: Put an indestructible counter on Tekuthal, Inquiry Dominus. ({U/P} can be paid with either {U} or 2 life.)

Thrummingbird

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Transplant Theorist

Ilekroć ten byt lub inny artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

{2}: Umieść wskazaną kartę z twojego cmentarza na spodzie twojej biblioteki.

Trawler Drake

Latanie

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik oleju.

Niniejszy dostaje +1/+1 za każdy znacznik oleju na nim.

Ilekroć rzucisz niestworowy czar, umieść znacznik oleju na tym bycie.

Unctus, Grand Metatect

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem mają „Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.”

Inne artefaktowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{U/P}: Until end of turn, target creature you control becomes a blue artifact in addition to its other colors and types. Activate only as a sorcery. ({U/P} can be paid with either {U} or 2 life.)

Unctus's Retrofitter

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

When Unctus’s Retrofitter enters the battlefield, up to one target artifact you control becomes an artifact creature with base power and toughness 4/4 for as long as Unctus’s Retrofitter remains on the battlefield.

Vivisurgeon's Insight

Dobierz trzy karty. Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Watchful Blisterzoa

Latanie

Ten byt wchodzi na pole bitwy mają znacznik oleju.

Kiedy niniejszy umrze, dobierz tyle kart, ile miał na sobie znaczników oleju.

Ambulatory Edifice

When Ambulatory Edifice enters the battlefield, you may pay 2 life. When you do, target creature gets -1/-1 until end of turn.

Annihilating Glare

As an additional cost to cast this spell, pay {4} or sacrifice an artifact or creature.

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Anoint with Affliction

Exile target creature if it has mana value 3 or less.

Corrupted — Exile that creature instead if its controller has three or more poison counters.

Archfiend of the Dross

Latanie

Archfiend of the Dross enters the battlefield with four oil counters on it.

At the beginning of your upkeep, remove an oil counter from Archfiend of the Dross. Then if it has no oil counters on it, you lose the game.

Whenever a creature an opponent controls dies, its controller loses 2 life.

Bilious Skulldweller

Dotyk śmierci

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Black Sun's Twilight

Up to one target creature gets -X/-X until end of turn. If X is 5 or more, return a creature card with mana value X or less from your graveyard to the battlefield tapped.

Blightbelly Rat

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

When Blightbelly Rat dies, proliferate. (Choose any number of permanents and/or players, then give each another counter of each kind already there.)

Bonepicker Skirge

Latanie

Corrupted — As long as an opponent has three or more poison counters, Bonepicker Skirge has deathtouch and lifelink.

Chittering Skitterling

Corrupted — Sacrifice an artifact or creature: Draw a card. Activate only if an opponent has three or more poison counters and only once each turn.

Cruel Grimnarch

Dotyk śmierci

When Cruel Grimnarch enters the battlefield, each opponent discards a card. For each opponent who can’t, you gain 4 life.

Cutthroat Centurion

Sacrifice another artifact or creature: Cutthroat Centurion gets +2/+2 until end of turn. Activate only once each turn.

Drivnod, Carnage Dominus

Jeśli śmierć stwora powoduje wyzwolenie zdolności bytu pod twoim władaniem, owa zdolność wyzwalana jest dodatkowy raz.

{B/P}{B/P}, Exile three creature cards from your graveyard: Put an indestructible counter on Drivnod, Carnage Dominus. ({B/P} can be paid with either {B} or 2 life.)

Drown in Ichor

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4. Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Feed the Infection

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Corrupted — Each opponent who has three or more poison counters loses 3 life.

Fleshless Gladiator

Corrupted — {2}{B}: Return Fleshless Gladiator from your graveyard to the battlefield tapped. You lose 1 life. Activate only if an opponent has three or more poison counters.

Geth, Thane of Contracts

Other creatures you control get -1/-1.

{1}{B}{B}, {T}: Return target creature card from your graveyard to the battlefield. It gains „If this creature would leave the battlefield, exile it instead of putting it anywhere else.” Activate only as a sorcery.

Gulping Scraptrap

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Infectious Inquiry

Dobierz dwie karty i strać 2 życia. Każdy przeciwnik dostaje znacznik zatrucia.

Karumonix, the Rat King

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Other Rats you control have toxic 1.

When Karumonix enters the battlefield, look at the top five cards of your library. You may reveal any number of Rat cards from among them and put the revealed cards into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order.

Necrogen Communion

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Enchanted creature has toxic 2. (Players dealt combat damage by it also get two poison counters.)

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Necrosquito

Latanie

Necrosquito enters the battlefield with two oil counters on it.

Necrosquito gets +1/+1 for each oil counter on it.

Whenever another creature or artifact you control is put into a graveyard from the battlefield, put an oil counter on Necrosquito.

Nimraiser Paladin

Toxic 2 (Players dealt combat damage by this creature also get two poison counters.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym.

Offer Immortality

Wskazany stwór do końca tury zyskuje dotyk śmierci i niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Pestilent Syphoner

Latanie

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Phyrexian Arena

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę i strać 1 życie.

Phyrexian Obliterator

Tratowanie

Ilekroć jakieś źródło zada obrażenia temu stworowi, władca owego źródła poświęca tyle samo bytów.

Ravenous Necrotitan

Corrupted — When Ravenous Necrotitan enters the battlefield, sacrifice a creature unless an opponent has three or more poison counters.

Scheming Aspirant

Whenever you proliferate, each opponent loses 2 life and you gain 2 life.

Sheoldred's Edict

Wybierz jedno —

 • Each opponent sacrifices a nontoken creature.

 • Each opponent sacrifices a creature token.

 • Each opponent sacrifices a planeswalker.

Sheoldred's Headcleaver

Złowrogość

Toxic 2 (Players dealt combat damage by this creature also get two poison counters.)

Stinging Hivemaster

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

When Stinging Hivemaster dies, create a 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature token with toxic 1 and „This creature can’t block.”

Testament Bearer

When Testament Bearer dies, look at the top three cards of your library. Put one of them into your hand and the rest into your graveyard.

Vat Emergence

Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Vat of Rebirth

Whenever another artifact or creature you control is put into a graveyard from the battlefield, put an oil counter on Vat of Rebirth.

{2}{B}, {T}, Remove four oil counters from Vat of Rebirth: Return target creature card from your graveyard to the battlefield. Activate only as a sorcery.

Vraan, Executioner Thane

Whenever one or more other creatures you control die, each opponent loses 2 life and you gain 2 life. This ability triggers only once each turn.

Vraska, Betrayal's Sting

Compleated ({B/P} can be paid with {B} or 2 life. If life was paid, this planeswalker enters with two fewer loyalty counters.)

0: You draw a card and you lose 1 life. Proliferate.

−2: Target creature becomes a Treasure artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color” and loses all other card types and abilities.

−9: If target player has fewer than nine poison counters, they get a number of poison counters equal to the difference.

Vraska's Fall

Each opponent sacrifices a creature or planeswalker and gets a poison counter.

Whisper of the Dross

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1. Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

All Will Be One

Whenever you put one or more counters on a permanent or player, All Will Be One deals that much damage to target opponent, creature an opponent controls, or planeswalker an opponent controls.

Awaken the Sleeper

Gain control of target creature until end of turn. Untap that creature. It gains haste until end of turn. If it’s equipped, you may destroy all Equipment attached to that creature.

Axiom Engraver

Axiom Engraver enters the battlefield with two oil counters on it.

{T}, Remove an oil counter from Axiom Engraver, Discard a card: Draw a card.

Barbed Batterfist

Za Mirrodin! (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Rebeliant 2/2, po czym dołącz niniejszy do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/-1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Bladegraft Aspirant

Złowrogość

Equipment spells you cast cost {1} less to cast.

Activated abilities of Equipment you control that target Bladegraft Aspirant cost {1} less to activate.

Blazing Crescendo

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+1.

Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę do końca twojej następnej tury.

Cacophony Scamp

Whenever Cacophony Scamp deals combat damage to a player, you may sacrifice it. If you do, proliferate. (Choose any number of permanents and/or players, then give each another counter of each kind already there.)

When Cacophony Scamp dies, it deals damage equal to its power to any target.

Capricious Hellraiser

This spell costs {3} less to cast if you have nine or more cards in your graveyard.

Latanie

When Capricious Hellraiser enters the battlefield, exile three cards at random from your graveyard. Choose a noncreature, nonland card from among them and copy it. You may cast the copy without paying its mana cost.

Chimney Rabble

Pośpiech

When Chimney Rabble enters the battlefield, create a 1/1 red Phyrexian Goblin creature token.

Churning Reservoir

At the beginning of your upkeep, put an oil counter on another target nontoken artifact or creature you control.

{2}, {T}: Create a 1/1 red Phyrexian Goblin creature token. Activate only if an oil counter was removed from a permanent you controlled this turn or a permanent with an oil counter on it was put into a graveyard this turn.

Dragonwing Glider

Za Mirrodin! (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Rebeliant 2/2, po czym dołącz niniejszy do niego.)

Equipped creature gets +2/+2 and has flying and haste.

Equip {3}{R}{R}

Exuberant Fuseling

Tratowanie

Exuberant Fuseling gets +1/+0 for each oil counter on it.

When Exuberant Fuseling enters the battlefield and whenever another creature or artifact you control is put into a graveyard from the battlefield, put an oil counter on Exuberant Fuseling.

Forgehammer Centurion

Whenever another creature or artifact you control is put into a graveyard from the battlefield, put an oil counter on Forgehammer Centurion.

Whenever Forgehammer Centurion attacks, you may remove two oil counters from it. When you do, target creature can’t block this turn.

Free from Flesh

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Umieść na nim dwa znaczniki oleju.

Furnace Punisher

Złowrogość

At the beginning of each player’s upkeep, Furnace Punisher deals 2 damage to that player unless they control two or more basic lands.

Furnace Strider

Furnace Strider enters the battlefield with two oil counters on it.

Remove an oil counter from Furnace Strider: Target creature you control gains haste until end of turn.

Gleeful Demolition

Destroy target artifact. If you controlled that artifact, create three 1/1 red Phyrexian Goblin creature tokens.

Hazardous Blast

Hazardous Blast deals 1 damage to each creature your opponents control. Creatures your opponents control can’t block this turn.

Hexgold Halberd

Za Mirrodin! (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Rebeliant 2/2, po czym dołącz niniejszy do niego.)

As long as it’s your turn, equipped creature has first strike and trample.

Wyposaż {2}{R}

Hexgold Slash

Hexgold Slash deals 2 damage to target creature. If that creature has toxic, Hexgold Slash deals 4 damage to that creature instead.

Koth, Fire of Resistance

+2: Search your library for a basic Mountain card, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

−3: Koth, Fire of Resistance deals damage to target creature equal to the number of Mountains you control.

−7: You get an emblem with „Whenever a Mountain enters the battlefield under your control, this emblem deals 4 damage to any target.”

Kuldotha Cackler

Tratowanie

Whenever Kuldotha Cackler attacks, it gets +X/+0 until end of turn, where X is the number of permanents you control with oil counters on them.

Magmatic Sprinter

Pośpiech

When Magmatic Sprinter enters the battlefield, put two oil counters on target artifact or creature you control.

At the beginning of your end step, return Magmatic Sprinter to its owner’s hand unless you remove two oil counters from it.

Molten Rebuke

Wybierz jedną lub obie —

 • Molten Rebuke deals 5 damage to target creature or planeswalker.

 • Zniszcz wskazane Wyposażenie.

Nahiri's Sacrifice

As an additional cost to cast this spell, sacrifice an artifact or creature with mana value X.

Nahiri’s Sacrifice deals X damage divided as you choose among any number of target creatures.

Oxidda Finisher

Affinity for Equipment (This spell costs {1} less to cast for each Equipment you control.)

Tratowanie

Rebel Salvo

Affinity for Equipment (This spell costs {1} less to cast for each Equipment you control.)

Rebel Salvo deals 5 damage to target creature or planeswalker. That permanent loses indestructible until end of turn.

Red Sun's Twilight

Destroy up to X target artifacts. If X is 5 or more, for each artifact destroyed this way, create a token that’s a copy of it. Those tokens gain haste. Exile them at the beginning of the next end step.

Resistance Skywarden

Menace, reach

Sawblade Scamp

Pośpiech

Whenever you cast a noncreature spell, put an oil counter on Sawblade Scamp.

{T}, Remove an oil counter from Sawblade Scamp: It deals 1 damage to each opponent.

Shrapnel Slinger

When Shrapnel Slinger enters the battlefield, you may sacrifice a creature. When you do, destroy target artifact an opponent controls.

Slobad, Iron Goblin

{T}, Sacrifice an artifact: Add an amount of {R} equal to the sacrificed artifact’s mana value. Spend this mana only to cast artifact spells or activate abilities of artifacts.

Solphim, Mayhem Dominus

If a source you control would deal noncombat damage to an opponent or a permanent an opponent controls, it deals double that damage to that player or permanent instead.

{1}{R/P}{R/P}, odrzuć dwie karty: Umieść na niniejszym znacznik niezniszczalności. ({R/P} można opłacić używając {R} lub 2 żyć.)

Thrill of Possibility

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Urabrask's Anointer

When Urabrask’s Anointer enters the battlefield, it deals X damage to any target, where X is the number of permanents you control with oil counters on them.

Urabrask's Forge

At the beginning of combat on your turn, put an oil counter on Urabrask’s Forge, then create an X/1 red Phyrexian Horror creature token with trample and haste, where X is the number of oil counters on Urabrask’s Forge. Sacrifice that token at the beginning of the next end step.

Vindictive Flamestoker

Whenever you cast a noncreature spell, put an oil counter on Vindictive Flamestoker.

{6}{R}, Sacrifice Vindictive Flamestoker: Discard your hand, then draw four cards. This ability costs {1} less to activate for each oil counter on Vindictive Flamestoker.

Volt Charge

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Vulshok Splitter

Za Mirrodin! (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Rebeliant 2/2, po czym dołącz niniejszy do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {2}{R} ({2}{R}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż tylko jako obrzęd.)

Adaptive Sporesinger

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 i czujność.

 • Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Armored Scrapgorger

Armored Scrapgorger gets +3/+0 as long as it has three or more oil counters on it.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Whenever Armored Scrapgorger becomes tapped, exile target card from a graveyard and put an oil counter on Armored Scrapgorger.

Bloated Contaminator

Tratowanie

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Whenever Bloated Contaminator deals combat damage to a player, proliferate. (Choose any number of permanents and/or players, then give each another counter of each kind already there.)

Branchblight Stalker

Toxic 2 (Players dealt combat damage by this creature also get two poison counters.)

Cankerbloom

{1}, Sacrifice Cankerbloom: Choose one —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Carnivorous Canopy

Destroy target artifact, enchantment, or creature with flying. If that permanent’s mana value was 3 or less, proliferate. (Choose any number of permanents and/or players, then give each another counter of each kind already there.)

Conduit of Worlds

Możesz zagrywać lądy z twojego cmentarza.

{T}: Choose target nonland permanent card in your graveyard. If you haven’t cast a spell this turn, you may cast that card. If you do, you can’t cast additional spells this turn. Activate only as a sorcery.

Contagious Vorrac

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić kartę lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki. Jeśli nie umieścisz w ten sposób karty w twojej ręce, rozpleń (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Copper Longlegs

Zasięg

{1}{G}, poświęć ten byt: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Evolved Spinoderm

Evolved Spinoderm enters the battlefield with four oil counters on it.

Evolved Spinoderm has trample as long as it has two or fewer oil counters on it. Otherwise, it has hexproof.

At the beginning of your upkeep, remove an oil counter from Evolved Spinoderm. Then if it has no oil counters on it, sacrifice it.

Evolving Adaptive

Evolving Adaptive enters the battlefield with an oil counter on it.

Evolving Adaptive gets +1/+1 for each oil counter on it.

Whenever another creature enters the battlefield under your control, if that creature has greater power or toughness than Evolving Adaptive, put an oil counter on Evolving Adaptive.

Expand the Sphere

Look at the top six cards of your library. Put up to two land cards from among them onto the battlefield tapped and the rest on the bottom of your library in a random order. If you put fewer than two lands onto the battlefield this way, proliferate a number of times equal to the difference. (Choose any number of permanents and/or players, then give each another counter of each kind already there.)

Green Sun's Twilight

Reveal the top X plus one cards of your library. Choose a creature card and/or a land card from among them. Put those cards into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order. If X is 5 or more, instead put the chosen cards onto the battlefield or into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order.

Ichorspit Basilisk

Dotyk śmierci

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Incubation Sac

Incubation Sac enters the battlefield with three oil counters on it.

{4}, {T}, Remove an oil counter from Incubation Sac: Create a 3/3 colorless Phyrexian Golem artifact creature token. Activate only as a sorcery.

Infectious Bite

Target creature you control deals damage equal to its power to target creature you don’t control. Each opponent gets a poison counter.

Lattice-Blade Mantis

Lattice-Blade Mantis enters the battlefield with two oil counters on it.

Whenever Lattice-Blade Mantis attacks, you may remove an oil counter from it. If you do, untap it and it gets +1/+1 until end of turn.

Maze's Mantle

Błysk

Zaurocz stwora

When Maze’s Mantle enters the battlefield, if enchanted creature has toxic, that creature gains hexproof until end of turn.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Nissa, Ascended Animist

Compleated ({G/P} can be paid with {G} or 2 life. For each {G/P} paid with life, this planeswalker enters with two fewer loyalty counters.)

+1: Create an X/X green Phyrexian Horror creature token, where X is Nissa, Ascended Animist’s loyalty.

−1: Destroy target artifact or enchantment.

−7: Until end of turn, creatures you control get +1/+1 for each Forest you control and gain trample.

Noxious Assault

Creatures you control get +2/+2 until end of turn. Whenever a creature blocks this turn, its controller gets a poison counter.

Oil-Gorger Troll

When Oil-Gorger Troll enters the battlefield, you gain 3 life. Then if you control a permanent with an oil counter on it, draw a card.

Paladin of Predation

Toxic 6 (Players dealt combat damage by this creature also get six poison counters.)

Paladin of Predation can’t be blocked by creatures with power 2 or less.

Plague Nurse

Toxic 2

{2}{G}: Each other creature you control with toxic gains toxic 1 until end of turn. Activate only once each turn. (A player dealt combat damage by a creature with toxic also gets poison counters equal to that creature’s total toxic value.)

Predation Steward

Predation Steward enters the battlefield with two oil counters on it.

{2}{G}, {T}, Remove an oil counter from Predation Steward: Target creature gets +2/+2 until end of turn. Activate only as a sorcery.

Rustvine Cultivator

{T}: Put an oil counter on Rustvine Cultivator.

{T}, Remove an oil counter from Rustvine Cultivator: Untap target land.

Ruthless Predation

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+2. Walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Skyscythe Engulfer

Zasięg, tratowanie

Skyscythe Engulfer can’t be blocked by creatures with flying.

Sylvok Battle-Chair

Za Mirrodin! (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Rebeliant 2/2, po czym dołącz niniejszy do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +4/+4 i ma tratowanie.

Wyposaż {5}{G}{G}

Thirsting Roots

Wybierz jedno —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Thrun, Breaker of Silence

Ten czar nie może być skontrowany.

Tratowanie

Thrun, Breaker of Silence can’t be the target of nongreen spells your opponents control or abilities from nongreen sources your opponents control.

As long as it’s your turn, Thrun has indestructible.

Titanic Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Tyrranax Atrocity

Pośpiech

Toksyność 3 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także trzy znaczniki zatrucia.)

Tyrranax Rex

Ten czar nie może być skontrowany.

Trample, ward {4}, haste

Toxic 4 (Players dealt combat damage by this creature also get four poison counters.)

Tyvar's Stand

Target creature you control gets +X/+X and gains hexproof and indestructible until end of turn. (A creature with hexproof and indestructible can’t be the target of spells or abilities your opponents control. Damage and effects that say „destroy” don’t destroy it.)

Unnatural Restoration

Return target permanent card from your graveyard to your hand. Proliferate. (Choose any number of permanents and/or players, then give each another counter of each kind already there.)

Venerated Rotpriest

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Whenever a creature you control becomes the target of a spell, target opponent gets a poison counter.

Venomous Brutalizer

Toksyność 3 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także trzy znaczniki zatrucia.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {1}{G}. Jeśli tak zrobisz, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Viral Spawning

Stwórz żeton zielonego stwora Phyreksiańska Bestia 3/3 mający toksyczność 1 (Gracz otrzymujący od owego stwora obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Corrupted — As long as an opponent has three or more poison counters and Viral Spawning is in your graveyard, it has flashback {2}{G}. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Zopandrel, Hunger Dominus

Zasięg

Na początku każdej potyczki, podwój do końca tury siłę i wytrzymałość każdego stwora pod twoim władaniem.

{G/P}{G/P}, Sacrifice two other creatures: Put an indestructible counter on Zopandrel, Hunger Dominus. ({G/P} can be paid with either {G} or 2 life.)

Atraxa, Grand Unifier

Latanie, czujność, dotyk śmierci, więź życia

When Atraxa, Grand Unifier enters the battlefield, reveal the top ten cards of your library. For each card type, you may put a card of that type from among the revealed cards into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. (Artifact, battle, creature, enchantment, instant, land, planeswalker, and sorcery are card types.)

Bladehold War-Whip

Za Mirrodin! (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Rebeliant 2/2, po czym dołącz niniejszy do niego.)

Equip abilities you activate of other Equipment cost {1} less to activate.

Wyposażony stwór ma podwójny cios.

Equip {3}{R}{W}

Cephalopod Sentry

Latanie

Cephalopod Sentry’s power is equal to the number of artifacts you control.

Charforger

When Charforger enters the battlefield, create a 1/1 red Phyrexian Goblin creature token.

Whenever another creature or artifact you control is put into a graveyard from the battlefield, put an oil counter on Charforger.

Remove three oil counters from Charforger: Exile the top card of your library. You may play that card this turn.

Cinderslash Ravager

This spell costs {1} less to cast for each permanent you control with oil counters on it.

Czujność

When Cinderslash Ravager enters the battlefield, it deals 1 damage to each creature your opponents control.

Ezuri, Stalker of Spheres

When Ezuri, Stalker of Spheres enters the battlefield, you may pay {3}. If you do, proliferate twice.

Whenever you proliferate, draw a card.

Glissa Sunslayer

Pierwszy cios, dotyk śmierci

Whenever Glissa Sunslayer deals combat damage to a player, choose one —

 • Dobierz kartę i strać 1 życie.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Remove up to three counters from target permanent.

Jor Kadeen, First Goldwarden

Tratowanie

Whenever Jor Kadeen, First Goldwarden attacks, it gets +X/+X until end of turn, where X is the number of equipped creatures you control. Then if Jor Kadeen’s power is 4 or greater, draw a card.

Kaito, Dancing Shadow

Whenever one or more creatures you control deal combat damage to a player, you may return one of them to its owner’s hand. If you do, you may activate loyalty abilities of Kaito twice this turn rather than only once.

+1: Up to one target creature can’t attack or block until your next turn.

0: Dobierz kartę.

−2: Create a 2/2 colorless Drone artifact creature token with deathtouch and „When this creature leaves the battlefield, each opponent loses 2 life and you gain 2 life.”

Kaya, Intangible Slayer

Antyklątwa

+2: Each opponent loses 3 life and you gain 3 life.

0: You draw two cards. Then each opponent may scry 1.

−3: Exile target creature or enchantment. If it wasn’t an Aura, create a token that’s a copy of it, except it’s a 1/1 white Spirit creature with flying in addition to its other types.

Kethek, Crucible Goliath

At the beginning of your end step, you may sacrifice another creature. If you do, reveal cards from the top of your library until you reveal a nonlegendary creature card with lesser mana value, put it onto the battlefield, then put the rest on the bottom of your library in a random order.

Lukka, Bound to Ruin

Compleated ({R/G/P} can be paid with {R}, {G}, or 2 life. If life was paid, this planeswalker enters with two fewer loyalty counters.)

+1: Add {R}{G}. Spend this mana only to cast creature spells or activate abilities of creatures.

−1: Create a 3/3 green Phyrexian Beast creature token with toxic 1.

−4: Lukka deals X damage divided as you choose among any number of target creatures and/or planeswalkers, where X is the greatest power among creatures you controlled as you activated this ability.

Malcator, Purity Overseer

When Malcator, Purity Overseer enters the battlefield, create a 3/3 colorless Phyrexian Golem artifact creature token.

At the beginning of your end step, if three or more artifacts entered the battlefield under your control this turn, create a 3/3 colorless Phyrexian Golem artifact creature token.

Melira, the Living Cure

If you would get one or more poison counters, instead you get one poison counter and you can’t get additional poison counters this turn.

Exile Melira, the Living Cure: Choose another target creature or artifact. When it’s put into a graveyard this turn, return that card to the battlefield under its owner’s control.

Migloz, Maze Crusher

Migloz, Maze Crusher enters the battlefield with five oil counters on it.

{1}, Remove an oil counter from Migloz: It gains vigilance and menace until end of turn.

{2}, Remove two oil counters from Migloz: It gets +2/+2 until end of turn.

{3}, Remove three oil counters from Migloz: Destroy target artifact or enchantment.

Nahiri, the Unforgiving

Compleated ({R/W/P} can be paid with {R}, {W}, or 2 life. If life was paid, this planeswalker enters with two fewer loyalty counters.)

+1: Until your next turn, up to one target creature attacks a player each combat if able.

+1: Discard a card, then draw a card.

0: Exile target creature or Equipment card with mana value less than Nahiri’s loyalty from your graveyard. Create a token that’s a copy of it. That token gains haste. Exile it at the beginning of the next end step.

Necrogen Rotpriest

Toxic 2 (Players dealt combat damage by this creature also get two poison counters.)

Whenever a creature you control with toxic deals combat damage to a player, that player gets an additional poison counter.

{1}{B}{G}: Target creature you control with toxic gains deathtouch until end of turn.

Ovika, Enigma Goliath

Latanie

Ward—{3}, Pay 3 life.

Whenever you cast a noncreature spell, create X 1/1 red Phyrexian Goblin creature tokens, where X is the mana value of that spell. They gain haste until end of turn.

Ria Ivor, Bane of Bladehold

Okrzyk bojowy (Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+0.)

At the beginning of combat on your turn, the next time target creature would deal combat damage to one or more players this combat, prevent that damage. If damage is prevented this way, create that many 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature tokens with toxic 1 and „This creature can’t block.”

Serum-Core Chimera

Latanie

Whenever you cast a noncreature spell, put an oil counter on Serum-Core Chimera.

Remove three oil counters from Serum-Core Chimera: Draw a card. Then you may discard a nonland card. When you discard a card this way, Serum-Core Chimera deals 3 damage to target creature or planeswalker. Activate only as a sorcery.

Slaughter Singer

Toxic 2 (Players dealt combat damage by this creature also get two poison counters.)

Whenever another creature you control with toxic attacks, it gets +1/+1 until end of turn.

Tainted Observer

Latanie

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władanie, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Tyvar, Jubilant Brawler

Możesz aktywować zdolności stworów pod twoim władaniem jakby owe stwory miały pośpiech.

+1: Untap up to one target creature.

−2: Mill three cards, then you may return a creature card with mana value 2 or less from your graveyard to the battlefield.

Venser, Corpse Puppet

Lifelink, toxic 1

Whenever you proliferate, choose one —

 • If you don’t control a creature named The Hollow Sentinel, create The Hollow Sentinel, a legendary 3/3 colorless Phyrexian Golem artifact creature token.

 • Target artifact creature you control gains flying and lifelink until end of turn.

Vivisection Evangelist

Czujność

Corrupted — When Vivisection Evangelist enters the battlefield, if an opponent has three or more poison counters, destroy target creature or planeswalker an opponent controls.

Voidwing Hybrid

Latanie

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

When you proliferate, return Voidwing Hybrid from your graveyard to your hand.

Argentum Masticore

First strike, protection from multicolored

At the beginning of your upkeep, sacrifice Argentum Masticore unless you discard a card. When you discard a card this way, destroy target nonland permanent an opponent controls with mana value less than or equal to the mana value of the discarded card.

Atraxa's Skitterfang

Atraxa’s Skitterfang enters the battlefield with three oil counters on it.

At the beginning of combat on your turn, you may remove an oil counter from Atraxa’s Skitterfang. When you do, target creature you control gains your choice of flying, vigilance, deathtouch, or lifelink until end of turn.

Basilica Skullbomb

{1}, Sacrifice Basilica Skullbomb: Draw a card.

{2}{W}, Sacrifice Basilica Skullbomb: Target creature you control gets +2/+2 and gains flying until end of turn. Draw a card. Activate only as a sorcery.

Dross Skullbomb

{1}, Sacrifice Dross Skullbomb: Draw a card.

{2}{B}, Sacrifice Dross Skullbomb: Return target creature card from your graveyard to your hand. Draw a card. Activate only as a sorcery.

Dune Mover

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

When Dune Mover enters the battlefield, you may search your library for a basic land card, reveal it, then shuffle and put that card on top.

The Filigree Sylex

{T}: Put an oil counter on The Filigree Sylex.

{T}, Sacrifice The Filigree Sylex: Destroy each nonland permanent with mana value equal to the number of oil counters on The Filigree Sylex.

{T}, Remove ten oil counters from among permanents you control and sacrifice The Filigree Sylex: It deals 10 damage to any target.

Furnace Skullbomb

{1}, Sacrifice Furnace Skullbomb: Draw a card.

{1}{R}, Sacrifice Furnace Skullbomb: Put two oil counters on target artifact or creature you control. Draw a card. Activate only as a sorcery.

Graaz, Unstoppable Juggernaut

Juggernauts you control attack each combat if able.

Juggernauts you control can’t be blocked by Walls.

Other creatures you control have base power and toughness 5/3 and are Juggernauts in addition to their other creature types.

Ichorplate Golem

Whenever a creature enters the battlefield under your control, if it has one or more oil counters on it, put an oil counter on it.

Creatures you control with oil counters on them get +1/+1.

Maze Skullbomb

{1}, Sacrifice Maze Skullbomb: Draw a card.

{2}{G}, Sacrifice Maze Skullbomb: Target creature you control gets +3/+3 and gains trample until end of turn. Draw a card. Activate only as a sorcery.

Mirran Safehouse

As long as Mirran Safehouse is on the battlefield, it has all activated abilities of all land cards in all graveyards.

Monument to Perfection

{3}, {T}: Search your library for a basic, Sphere, or Locus land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

{3}: Monument to Perfection becomes a 9/9 Phyrexian Construct artifact creature, loses all abilities, and gains indestructible and toxic 9. Activate only if there are nine or more lands with different names among the basic, Sphere, and Locus lands you control.

Myr Convert

Toksyny 1 (Gracz otrzymujący od niniejszego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

{T}, Pay 2 life: Add one mana of any color.

Myr Custodian

When Myr Custodian enters the battlefield, scry 2. Then each opponent may scry 1. (To scry X, that player looks at the top X cards of their library, then put any number of them on the bottom and the rest on top in any order.)

Myr Kinsmith

When Myr Kinsmith enters the battlefield, you may search your library for a Myr card, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Phyrexian Atlas

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Zbrukanie — Ilekroć niniejszy zostanie przekręcony, każdy przeciwnik mający co najmniej trzy znaczniki zatrucia, traci 1 życie.

Prophetic Prism

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Prosthetic Injector

Equipped creature gets +0/+2 and has toxic 1. (Players dealt combat damage by equipped creature also get a poison counter.)

Wyposaż {1}

Ribskiff

Toxic 2 (Players dealt combat damage by this creature also get two poison counters.)

When Ribskiff enters the battlefield, draw a card.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Soulless Jailer

Permanent cards in graveyards can’t enter the battlefield.

Players can’t cast noncreature spells from graveyards or exile.

Staff of Compleation

{T}, Pay 1 life: Destroy target permanent you own.

{T}, Pay 2 life: Add one mana of any color.

{T}, Pay 3 life: Proliferate.

{T}, Pay 4 life: Draw a card.

{5}: Untap Staff of Compleation.

Surgical Skullbomb

{1}, Sacrifice Surgical Skullbomb: Draw a card.

{2}{U}, Sacrifice Surgical Skullbomb: Return target creature to its owner’s hand. Draw a card. Activate only as a sorcery.

Sword of Forge and Frontier

Equipped creature gets +2/+2 and has protection from red and from green.

Whenever equipped creature deals combat damage to a player, exile the top two cards of your library. You may play those cards this turn. You may play an additional land this turn.

Wyposaż {2}

Tablet of Compleation

{T}: Put an oil counter on Tablet of Compleation.

{T}: Add {C}. Activate only if Tablet of Compleation has two or more oil counters on it.

{1}, {T}: Draw a card. Activate only if Tablet of Compleation has five or more oil counters on it.

Zenith Chronicler

Whenever a player casts their first multicolored spell each turn, each other player draws a card.

The Autonomous Furnace

The Autonomous Furnace enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

{1}{R}, {T}, Sacrifice The Autonomous Furnace: Draw a card.

Blackcleave Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Copperline Gorge

Ten ląd wchodzi przerkęcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Darkslick Shores

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {U} lub {B}.

The Dross Pits

The Dross Pits enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B}.

{1}{B}, {T}, Sacrifice The Dross Pits: Draw a card.

The Fair Basilica

The Fair Basilica enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W}.

{1}{W}, {T}, poświęć ten byt: Dobierz kartę.

The Hunter Maze

The Hunter Maze enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

{1}{G}, {T}, poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Mirrex

{T}: Weź {C}.

{T}: Add one mana of any color. Activate only if Mirrex entered the battlefield this turn.

{3}, {T}: Create a 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature token with toxic 1 and „This creature can’t block.” (Players dealt combat damage by it also get a poison counter.)

The Monumental Facade

The Monumental Facade enters the battlefield with two oil counters on it.

{T}: Weź {C}.

{T}, Remove an oil counter from The Monumental Facade: Put an oil counter on target artifact or creature you control. Activate only as a sorcery.

The Mycosynth Gardens

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{X}, {T}: The Mycosynth Gardens becomes a copy of target nontoken artifact you control with mana value X.

Razorverge Thicket

Ten ląd wchodzi przerkęcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Seachrome Coast

Ten ląd wchodzi przerkęcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {W} lub {U}.

The Seedcore

{T}: Weź {C}.

{T}: Add one mana of any color. Spend this mana only to cast Phyrexian creature spells.

Corrupted — {T}: Target 1/1 creature gets +2/+1 until end of turn. Activate only if an opponent has three or more poison counters.

The Surgical Bay

The Surgical Bay enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U}.

{1}{U}, {T}, Sacrifice The Surgical Bay: Draw a card.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Mite Overseer

Pierwszy cios

As long as it’s your turn, creature tokens you control get +1/+0 and have first strike.

{3}{W/P}: Create a 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature token with toxic 1 and „This creature can’t block.” (Players dealt combat damage by it also get a poison counter. {W/P} can be paid with either {W} or 2 life.)

Serum Sovereign

Latanie

Whenever you cast a noncreature spell, put an oil counter on Serum Sovereign.

{U}, usuń znacznik oleju z tego bytu: Dobierz kartę, po czym wróż 2.

Kinzu of the Bleak Coven

Latanie

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, możesz zapłacić 2 życia i wygnać go. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią owego stwora, ale jest on 1/1 i ma toksyczność 1 (Gracz otrzymujący od niego obrażenia dostaje także znacznik zatrucia.)

Rhuk, Hexgold Nabber

Tratowanie, pośpiech

Ilekroć zaatakuje lub umrze wyposażony stwór pod twoim władaniem inny niż niniejszy, możesz dołączyć do niniejszego każde Wyposażenie dołączone do owego stwora.

Goliath Hatchery

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielonego stwora Phyreksiańska Bestia 3/3 z toksycznością 1. (Gracze otrzymujący od nich obrażenia dostają także znacznik zatrucia.)

Zbrukanie — Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli przeciwnik ma co najmniej trzy znaczniki zatrucia, wybierz stwora pod twoim władaniem, po czym dobierz tyle kart, ile wynosi jego toksyczność.