Phyrexia: All Will Be One Commander

Ixhel, Scion of Atraxa

Flying, vigilance, toxic 2

Corrupted — At the beginning of your end step, each opponent who has three or more poison counters exiles the top card of their library face down. You may look at and play those cards for as long as they remain exiled, and you may spend mana as though it were mana of any color to cast those spells.

Neyali, Suns' Vanguard

Attacking tokens you control have double strike.

Whenever one or more tokens you control attack a player, exile the top card of your library. During any turn you attacked with a token, you may play that card.

Otharri, Suns' Glory

Latanie, więź życia, pośpiech

Whenever Otharri, Suns» Glory attacks, you get an experience counter. Then create a 2/2 red Rebel creature token that’s tapped and attacking for each experience counter you have.

{2}{R}{W}, Tap an untapped Rebel you control: Return Otharri from your graveyard to the battlefield tapped.

Vishgraz, the Doomhive

Menace, toxic 1 (Players dealt combat damage by this creature also get a poison counter.)

When Vishgraz, the Doomhive enters the battlefield, create three 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature tokens with toxic 1 and „This creature can’t block.”

Vishgraz gets +1/+1 for each poison counter your opponents have.

Clever Concealment

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Any number of target nonland permanents you control phase out. (Treat them and anything attached to them as though they don’t exist until your next turn.)

Glimmer Lens

Za Mirrodin! (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Rebeliant 2/2, po czym dołącz niniejszy do niego.)

Whenever equipped creature and at least one other creature attack, draw a card.

Wyposaż {1}{W}

Kemba's Banner

Za Mirrodin! (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Rebeliant 2/2, po czym dołącz niniejszy do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {2}{W}

Norn's Choirmaster

Latanie, pierwszy cios

Whenever a commander you control enters the battlefield or attacks, proliferate. (Choose any number of permanents and/or players, then give each another counter of each kind already there.)

Norn's Decree

Whenever one or more creatures an opponent controls deal combat damage to you, that opponent gets a poison counter.

Whenever a player attacks, if one or more players being attacked are poisoned, the attacking player draws a card.

Staff of the Storyteller

When Staff of the Storyteller enters the battlefield, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Whenever you create one or more creature tokens, put a story counter on Staff of the Storyteller.

{W}, {T}, Remove a story counter from Staff of the Storyteller: Draw a card.

Geth's Summons

Return up to one target creature card from your graveyard to the battlefield.

Corrupted — For each opponent who has three or more poison counters as you cast this spell, put up to one target creature card from that player’s graveyard onto the battlefield under your control.

Phyresis Outbreak

Each opponent gets a poison counter. Then each creature your opponents control gets -1/-1 until end of turn for each poison counter its controller has.

Goldwardens' Gambit

Affinity for Equipment (This spell costs {1} less to cast for each Equipment you control.)

Create five 2/2 red Rebel creature tokens. They gain haste until end of turn. For each of those tokens, you may attach an Equipment you control to it.

Hexplate Wallbreaker

Za Mirrodin! (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czerwonego stwora Rebeliant 2/2, po czym dołącz niniejszy do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Whenever equipped creature attacks, if it’s the first combat phase of the turn, untap each attacking creature. After this phase, there is an additional combat phase.

Equip {3}{R}

Roar of Resistance

Żetony stworów pod twoim władaniem mają pośpiech.

Whenever one or more creatures attack, you may pay {1}{R}. If you do, creatures attacking your opponents and/or planeswalkers they control get +2/+0 until end of turn.

Vulshok Factory

{T}: Add {R}. Put a charge counter on Vulshok Factory.

{2}{R}, {T}, Sacrifice Vulshok Factory: Create an X/X colorless Golem artifact creature token with haste, where X is the number of charge counters on Vulshok Factory. Activate only as a sorcery.

Contaminant Grafter

Trample, toxic 1

Whenever one or more creatures you control deal combat damage to one or more players, proliferate.

Corrupted — At the beginning of your end step, if an opponent has three or more poison counters, draw a card, then you may put a land card from your hand onto the battlefield.

Glissa's Retriever

Haste, toxic 3 (Players dealt combat damage by this creature also get three poison counters.)

Glissa’s Retriever can’t be blocked by creatures with power 2 or less.

Corrupted — When Glissa’s Retriever dies, exile it. When you do, return up to X target cards from your graveyard to your hand, where X is the number of opponents who have three or more poison counters.

Wurmquake

Corrupted — Create an X/X green Phyrexian Wurm creature token with trample and toxic 1, where X is the amount of mana spent to cast this spell. Then for each opponent with three or more poison counters, you create another one of those tokens.

Flashback {8}{G}{G} (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Glistening Sphere

Glistening Sphere enters the battlefield tapped.

When Glistening Sphere enters the battlefield, proliferate.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Corrupted — {T}: Add three mana of any one color. Activate only if an opponent has three or more poison counters.

Skyhunter Strike Force

Latanie

Bijatyka (Ilekroć ten stwór atakuje, do końca tury dostaje +1/+1 za każdego przeciwnika zaatakowanego przez ciebie w tej potyczce.)

Lieutenant — As long as you control your commander, other creatures you control have melee.

Mirage Mockery

Wybierz jedno —

 • Create a token that’s a copy of target artifact creature you control.

 • Create a token that’s a copy of target nonartifact creature you control.

Entwine {2}{U} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Synthesis Pod

({U/P} można zapłacić {U} lub 2 życiami.)

{1}{U/P}, {T}, Exile a spell you control: Target opponent reveals cards from the top of their library until they reveal a card with mana value equal to 1 plus the exiled spell’s mana value. Exile that card, then that player shuffles. You may cast that exiled card without paying its mana cost.

Monumental Corruption

Target player draws X cards and loses X life, where X is the number of artifacts you control.

Chiss-Goria, Forge Tyrant

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Latanie, pośpiech

Whenever Chiss-Goria, Forge Tyrant attacks, exile the top five cards of your library. You may cast an artifact spell from among them this turn. If you do, it has affinity for artifacts.

Tangleweave Armor

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Equipped creature gets +X/+X, where X is the greatest mana value among your commanders.

Wyposaż {4}

Lux Artillery

Whenever you cast an artifact creature spell, it gains sunburst. (It enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each color of mana spent to cast it.)

At the beginning of your end step, if there are thirty or more counters among artifacts and creatures you control, Lux Artillery deals 10 damage to each opponent.

Urtet, Remnant of Memnarch

Whenever you cast a Myr spell, create a 1/1 colorless Myr artifact creature token.

At the beginning of combat on your turn, untap each Myr you control.

{W}{U}{B}{R}{G}, {T}: Put three +1/+1 counters on each Myr you control. Activate only during your turn.

Battle Screech

Stwórz dwa żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Wspomnienie—Przekręć trzy odkręcone białe stwory pod twoim władaniem. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Call the Coppercoats

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1}{W} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Wybierz dowolną liczbę wskazanych przeciwników. Stwórz X żetonów białego stwora Człowiek Piechur 1/1, gdzie X jest liczbą stworów pod władaniem owych przeciwników.

Collective Effort

Eskalacja—Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem. (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedną lub więcej —

 • Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod władaniem wskazanego gracza.

Court of Grace

When Court of Grace enters the battlefield, you become the monarch.

At the beginning of your upkeep, create a 1/1 white Spirit creature token with flying. If you’re the monarch, create a 4/4 white Angel creature token with flying instead.

Cut a Deal

Each opponent draws a card, then you draw a card for each opponent who drew a card this way.

Elspeth Tirel

+2: Zyskaj po 1 życiu za każdego stwora pod twoim władaniem.

–2: Stwórz trzy żetony białego stwora Piechur 1/1.

–5: Zniszcz wszystkie inne byty oprócz lądów i żetonów.

Emeria Angel

Latanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Felidar Retreat

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedną —

 • Stwórz żeton białego stwora Kot Bestia 2/2.

 • Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem. Owe stwory zyskują do końca tury czujność.

Finale of Glory

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 2/2 z czujnością. Jeśli X wynosi 10 lub więcej, stwórz także X żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem i czujnością.

Flawless Maneuver

Jeśli władasz dowódcą, możesz rzucić ten czar bez płacenia jego kosztu many.

Stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Fumigate

Zniszcz wszystkie stwory. Zyskaj po 1 życiu za każdego stwora zniszczonego w ten sposób.

Generous Gift

Zniszcz wskazany byt. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Ghostly Prison

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Goldnight Commander

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Grateful Apparition

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Harmonious Archon

Latanie

Stwory bez typu Archon mają bazowe siłę i wytrzymałość 3/3.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Człowiek 1/1.

Hour of Reckoning

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wszystkie nieżetonowe stwory.

Increasing Devotion

Stwórz pięć żetonów białego stwora Człowiek 1/1. Jeśli ten czar został rzucony z cmentarza, zamiast tego stwórz dziesięć owych żetonów.

Wspomnienie {7}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Intangible Virtue

Żetony stworów pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Mace of the Valiant

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie oraz ma czujność.

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

Wyposaż {3}

Martial Coup

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1. Jeśli X jest co najmniej 5, zniszcz wszystkie inne stwory.

Maul of the Skyclaves

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dołącz go do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie oraz pierwszy cios.

Wyposaż {2}{W}{W}

Mentor of the Meek

Ilekroć inny stwór o sile 2 lub mniejszej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Midnight Haunting

Stwórz dwa żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Norn's Annex

({W/P} może być opłacone przez {W} lub 2 życia.)

Stwory nie mogą zaatakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem, chyba że ich władca zapłaci {W/P} za każdego z owych stworów.

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Phantom General

Żetony stworów pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Phyrexian Rebirth

Zniszcz wszystkie stwory, po czym stwórz żeton bezkolorowego stwora Phyrexiański Horror X/X, gdzie X jest liczbą stworów zniszczonych w ten sposób.

Prava of the Steel Legion

As long as it’s your turn, creature tokens you control get +1/+4.

{3}{W}: Create a 1/1 white Soldier creature token.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Silverwing Squadron

Latanie, czujność

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz tyle żetonów białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością, ilu masz przeciwników.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

White Sun's Zenith

Stwórz X żetonów białego stwora Kot 2/2. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Windborn Muse

Latanie

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Caress of Phyrexia

Wskazany gracz dobiera trzy karty, traci 3 życia i dostaje trzy znaczniki zatrucia.

Ichor Rats

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz dostaje po znaczniku zatrucia.

Night's Whisper

Dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Painful Truths

Komasowanie — Dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest liczbą kolorów many użytych do rzucenia tego czaru.

Plague Stinger

Latanie

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Chain Reaction

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń, gdzie X jest liczbą stworów na polu bitwy.

Dragonmaster Outcast

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej sześcioma lądami, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Hate Mirage

Wybierz co najwyżej dwa wskazane stwory poza twoim władaniem. Dla każdego z owych stworów, stwórz żeton będący kopią owego stwora. Owe żetony zyskują pośpiech. Wygnaj je na początku najbliższego kroku końcowego.

Hordeling Outburst

Stwórz trzy żetony czerwonego stwora Gobiln 1/1.

Legion Warboss

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Na początku potyczki w twojej turze, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1. Ów żeton zyskuje pośpiech do końca tury i atakuje w tej potyczce jeśli może.

Loyal Apprentice

Pośpiech

Porucznik — Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz swoim dowódcą, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem. Ów żeton do końca tury zyskuje pośpiech.

Siege-Gang Commander

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

{1}{R}, poświęć Goblina: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Beast Within

Zniszcz wskazany byt. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Blight Mamba

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

{1}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Carrion Call

Stwórz dwa żetony zielonego stwora Phyrexiański Owad 1/1 z infekcją. (Zadają obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Evolution Sage

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Mycosynth Fiend

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy znacznik zatrucia u twoich przeciwników.

Noxious Revival

({G/P} można opłacić {G} lub 2 życiami.)

Umieść wskazaną kartę z cmentarza na wierzchu biblioteki właściciela.

Phyrexian Swarmlord

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Na początku twojego utrzymania, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Phyrexiański Owad 1/1 z infekcją, ile łącznie żetonów zatrucia mają twoi przeciwnicy.

Scavenging Ooze

{G}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli była to karta stwora, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskaj 1 życie.

Viridian Corrupter

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Adriana, Captain of the Guard

Bijatyka (Ilekroć ten stwór atakuje, do końca tury dostaje +1/+1 za każdego przeciwnika zaatakowanego przez ciebie w tej potyczce.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają bijatykę. (Jeśli stwór ma kilka instancji bijatyki, każda wyzwalana jest oddzielnie.)

Assemble the Legion

Na początku twojego kroku utrzymania umieść znacznik musztry na tym uroku. Następnie stwórz czerwono-biały żeton stwora Piechur 1/1 z pośpiechem za każdy znacznik musztry na tym uroku.

Boros Charm

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

 • Permanenty pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność.

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Culling Ritual

Zniszcz każdy nielądowy byt o skrócie many 2 lub mniejszym. Weź {B} lub {G} za każdy byt zniszczony w ten sposób.

Heroic Reinforcements

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1. Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 oraz pośpiech. (Mogą atakować i {T} w tej turze.)

Jor Kadeen, the Prevailer

Pierwszy cios

Metalurgia — Stwory pod twoim władaniem dostają +3/+0 o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Merciless Eviction

Wybierz jedno —

 • Wygnaj wszystkie artefakty.

 • Wygnaj wszystkie stwory.

 • Wygnaj wszystkie uroki.

 • Wygnaj wszystkich wędrowców.

Moldervine Reclamation

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Rip Apart

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

 • Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Arcane Signet

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Boros Signet

{1}, {T}: Weź {R}{W}.

Chromatic Lantern

Lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Contagion Clasp

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

{4}, {T}: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Fellwar Stone

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Golgari Signet

{1}, {T}: Weź {B}{G}.

Grafted Exoskeleton

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma infekcję. (Zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Ilekroć ten artefakt zostanie odłączony od bytu, poświęć ów byt.

Wyposaż {2}

Ichorclaw Myr

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +2/+2.

Idol of Oblivion

{T}: Dobierz kartę. Aktywuj tylko jeśli stworzyłeś żeton w tej turze.

{8}, {T}, poświęć ten byt: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi 10/10.

Loxodon Warhammer

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Mask of Memory

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać dwie karty. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Myr Battlesphere

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz przekręcić X odkręconych Myrów pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, ten stwór do końca tury dostaje +X/+0 i zadaje atakowanemu graczowi lub wędrowcowi X obrażeń.

Plague Myr

Infekcja (Ten stwór zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, a graczom w postaci znaczników zatrucia.)

{T}: Weź {C}.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Soul-Guide Lantern

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

{T}, poświęć ten artefakt: Wygnaj cmentarz każdego przeciwnika.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Talisman of Conviction

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Trailblazer's Boots

Wyposażony stwór ma podbój niebazowych lądów. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada niebazowym lądem.)

Wyposaż {2}

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Buried Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Canopy Vista

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Castle Ardenvale

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz Równiną.

{T}: Weź {W}.

{2}{W}{W}, {T}: Stwórz żeton białego stwora Człowiek 1/1.

Castle Embereth

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz Górą.

{T}: Weź {R}.

{1}{R}{R}, {T}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Exotic Orchard

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Fortified Village

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Lasu lub Równiny. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Furycalm Snarl

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z ręki kartę Góry lub Równiny. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Karn's Bastion

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Kher Keep

{T}: Weź {C}.

{1}{R}, {T}: Stwórz żeton czerwonego stwora Kobold 0/1 o nazwie Kobolds of Kher Keep.

Krosan Verge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i kartę Równiny, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Necroblossom Snarl

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z ręki kartę Bagna lub Lasu. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Path of Ancestry

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź jedną maną w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy. Kiedy owa mana zostanie wydana na rzucenie czaru stwora współdzielącego typ stwora z twoim dowódcą, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Sandsteppe Citadel

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}, {B}, lub {G}.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Shineshadow Snarl

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z ręki kartę Równiny lub Bagna. Jeśli tego nie zrobisz, wchodzi on przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Slayers' Stronghold

{T}: Weź {C}.

{R}{W}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0, czujność i pośpiech.

Sungrass Prairie

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Tainted Field

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Tainted Wood

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Temple of Malady

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Temple of Plenty

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Temple of Silence

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Temple of Triumph

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Windbrisk Heights

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

{W}, {T}: Możesz zagrać wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many jeśli w tej turze zaatakowałeś co najmniej trzema stworami.