Multiverse Legends

Ragavan, Nimble Pilferer

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton Skarbu i wygnaj wierzchnią kartę biblioteki owego gracza. Do końca tury możesz rzucić ową kartę.

Brawura {1}{R} (Możesz rzucić ten czar za koszt brawury. Jeśli tak zrobisz, dostaje on pośpiech i jest przywracany z pola bitwy do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.)

Atraxa, Praetors' Voice

Latanie, czujność, dotyk śmierci, więź życia

Na początku twojego kroku końcowego, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu kolejny znacznik każdego posiadanego przezeń rodzaju.)