March of the Machine

Heliod, the Radiant Dawn

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć do twojej ręki wskazaną kartę uroku nie będącą Bogiem z twojego cmentarza.

{3}{U/P}: Transformuj ten byt. Aktywuj tylko jako obrzęd. ({U/P} można opłacić używając {U} lub 2 żyć.)

Heliod, the Warped Eclipse

Możesz rzucać czary tak, jakby miały błysk.

Rzucanie czarów kosztuje cię o {1} mniej za każdą kartę dobraną w tej turze przez twoich przeciwników.

Faerie Mastermind

Błysk

Latanie

Ilekroć przeciwnik dobierze swoją drugą kartę w danej turze, dobierz kartę.

{3}{U}: Każdy gracz dobiera kartę.

Jin-Gitaxias

Straż {2}

Ilekroć rzucisz niestworowy czar o skrócie many 3 lub większym, dobierz kartę.

{3}{U}: Wygnaj ten byt, po czym przywróć go transformowany na pole bitwy pod władaniem właściciela. Aktywuj tylko jako obrzęd i tylko jeśli masz co najmniej siedem kart w ręce.

The Great Synthesis

(Przy wejściu tej sagi oraz po twoim kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści.)

I — Dobierz karty w liczbie równej liczbie kart w twojej ręce. Nie masz limitu kart na ręce przez czas władania tym bytem.

II — Przywróć wszystkie stwory bez typu Phyreksiański do rąk ich właścicieli.

III — You may cast any number of spells from your hand without paying their mana costs. Exile The Great Synthesis, then return it to the battlefield (front face up).

Moment of Truth

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z owych kart w twojej ręce, jedną w twoim cmentarzu, a jedną na spodzie twojej biblioteki.

Breach the Multiverse

Each player mills ten cards. For each player, choose a creature or planeswalker card in that player’s graveyard. Put those cards onto the battlefield under your control. Then each creature you control becomes a Phyrexian in addition to its other types.

Chandra, Hope's Beacon

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, skopiuj go. Możesz wskazać nowe cele dla kopii. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

+2: Weź dwie many w dowolnej kombinacji kolorów.

+1: Wygnaj pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Do końca twojej następnej tury możesz rzucić czar sztuczki lub obrzędu spośród owych wygnanych kart.

–X: Ten wędrowiec zadaje po X obrażeń każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych celów.

Drana and Linvala

Latanie, czujność

Aktywowane zdolności stworów pod władaniem twoich przeciwników nie mogą być aktywowane.

Drana and Linvala has all activated abilities of all creatures your opponents control. You may spend mana as though it were mana of any color to activate those abilities.

Ghalta and Mavren

Tratowanie

Ilekroć zaatakujesz, wybierz jedno —

  • Create a tapped and attacking X/X green Dinosaur creature token with trample, where X is the greatest power among other attacking creatures.

  • Stwórz X żetonów białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia, gdzie X jest liczbą innych atakujących stworów.

Omnath, Locus of All

Jeśli miałbyś stracić niewydaną manę, zamiast tego owa mana staje się czarna.

At the beginning of your precombat main phase, look at the top card of your library. You may reveal that card if it has three or more colored mana symbols in its mana cost. If you do, add three mana in any combination of its colors and put it into your hand. If you don’t reveal it, put it into your hand.

Thalia and The Gitrog Monster

Pierwszy cios, dotyk śmierci

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Stwory i niebazowe lądy pod władaniem twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Whenever Thalia and The Gitrog Monster attacks, sacrifice a creature or land, then draw a card.

Yargle and Multani

Bloodfell Caves

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.