Midnight Hunt Commander

Leinore, Autumn Sovereign

Sabat — Na początku potyczki w twojej turze, umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie jeśli władasz co najmniej trzema stworami o różnych siłach, dobierz kartę.

Wilhelt, the Rotcleaver

Ilekroć umrze inny Zombi pod twoim władaniem, jeśli nie miał on zgnilizny, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2 ze zgnilizną. (Nie może blokować. Kiedy zaatakuje, poświęć go na końcu potyczki.)

Na początku twojego kroku końcowego, możesz poświęcić Zombi. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Eloise, Nephalia Sleuth

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, dociekaj. (Stwórz żeton bezkolorowego artefaktu Wskazówka mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Ilekroć poświęcisz żeton, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Kyler, Sigardian Emissary

Ilekroć inny Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Other Humans you control get +1/+1 for each counter on Kyler.

Celestial Judgment

Za każdą różną wartość siły pośród stworów na polu bitwy, wybierz stwora z ową siłą. Zniszcz wszystkie stwory nie wybrane w ten sposób.

Curse of Conformity

Zaurocz gracza

Nielegendarne stwory pod władaniem zauroczonego gracza mają bazowe siłę i wytrzymałość 3/3 i tracą wszystkie typy stworów.

Moorland Rescuer

Kiedy ten stwór umrze, przywróć dowolną liczbę innych kart stworów o łącznej sile X lub mniej z twojego cmentarza na pole bitwy, gdzie X jest siłą tego stwora. Wygnaj tego stwora.

Sigarda's Vanguard

Błysk

Latanie

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, wybierz dowolną liczbę stworów o różnych siłach. Owe stwory do końca tury zyskują podwójny cios.

Stalwart Pathlighter

Czujność

Sabat — Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz co najmniej trzema stworami o różnych siłach, stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność.

Wall of Mourning

Obronność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, za każdego twojego przeciwnika, wygnaj kartę z wierzchu twojej biblioteki jako zakrytą.

Sabat — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli władasz co najmniej trzema stworami o różnych siłach, umieść kartę wygnaną tym stworem do ręki jej właściciela.

Cleaver Skaab

{3}, {T}, poświęć innego Zombi: Stwórz dwa żetony będące kopiami poświęconego stwora.

Curse of Unbinding

Zaurocz gracza

At the beginning of enchanted player’s upkeep, that player reveals cards from the top of their library until they reveal a creature card. Put that card onto the battlefield under your control. That player puts the rest of the revealed cards into their graveyard.

Drown in Dreams

Wybierz jedną. Jeśli rzucając ten czar masz we władaniu dowódcę, możesz wybrać obie.

  • Target player draws X cards.

  • Target player mills twice X cards.

Empty the Laboratory

Sacrifice X Zombies, then reveal cards from the top of your library until you reveal a number of Zombie creature cards equal to the number of Zombies sacrificed this way. Put those cards onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in a random order.

Hordewing Skaab

Latanie

Other Zombies you control have flying.

Whenever one or more Zombies you control deal combat damage to one or more of your opponents, you may draw cards equal to the number of opponents dealt damage this way. If you do, discard that many cards.

Shadow Kin

Błysk

At the beginning of your upkeep, each player mills three cards. You may exile a creature card from among the cards milled this way. If you do, Shadow Kin becomes a copy of that card, except it has this ability.

Crowded Crypt

{T}: Weź {B}.

Whenever a creature you control dies, put a corpse counter on Crowded Crypt.

{4}{B}{B}, {T}, Sacrifice Crowded Crypt: Create a 2/2 black Zombie creature token with decayed for each corpse counter on Crowded Crypt. (A creature with decayed can’t block. When it attacks, sacrifice it at end of combat.)

Curse of the Restless Dead

Zaurocz gracza

Whenever a land enters the battlefield under enchanted player’s control, you create a 2/2 black Zombie creature token with decayed. (It can’t block. When it attacks, sacrifice it at end of combat.)

Ghouls' Night Out

For each player, choose a creature card in that player’s graveyard. Put those cards onto the battlefield under your control. They’re black Zombies in addition to their other colors and types and they gain decayed. (A creature with decayed can’t block. When it attacks, sacrifice it at end of combat.)

Gorex, the Tombshell

As an additional cost to cast this spell, you may exile any number of creature cards from your graveyard. This spell costs {2} less to cast for each card exiled this way.

Dotyk śmierci

Whenever Gorex, the Tombshell attacks or dies, choose a card at random exiled with Gorex and put that card into its owner’s hand.

Prowling Geistcatcher

Whenever you sacrifice another creature, exile it. If that creature was a token, put a +1/+1 counter on Prowling Geistcatcher.

When Prowling Geistcatcher leaves the battlefield, return each card exiled with it to the battlefield under your control.

Ravenous Rotbelly

When Ravenous Rotbelly enters the battlefield, you may sacrifice up to three Zombies. When you sacrifice one or more Zombies this way, each opponent sacrifices that many creatures.

Tomb Tyrant

Inne Zombi pod twoim władaniem mają +1/+1.

{2}{B}, {T}, Sacrifice a creature: Return a Zombie creature card at random from your graveyard to the battlefield. Activate only during your turn and only if there are at least three Zombie creature cards in your graveyard.

Celebrate the Harvest

Search your library for up to X basic land cards, where X is the number of different powers among creatures you control. Put those cards onto the battlefield tapped, then shuffle.

Curse of Clinging Webs

Zaurocz gracza

Whenever a nontoken creature enchanted player controls dies, exile it and you create a 1/2 green Spider creature token with reach.

Heronblade Elite

Czujność

Whenever another Human enters the battlefield under your control, put a +1/+1 counter on Heronblade Elite.

{T}: Add X mana of any one color, where X is Heronblade Elite’s power.

Kurbis, Harvest Celebrant

Kurbis, Harvest Celebrant enters the battlefield with a number of +1/+1 counters on it equal to the amount of mana spent to cast it.

Remove a +1/+1 counter from Kurbis: Prevent all damage that would be dealt this turn to another target creature with a +1/+1 counter on it.

Ruinous Intrusion

Exile target artifact or enchantment. Put X +1/+1 counters on target creature you control, where X is the mana value of the permanent exiled this way.

Sigardian Zealot

At the beginning of combat on your turn, choose any number of creatures with different powers. Each of them gets +X/+X and gains vigilance until end of turn, where X is Sigardian Zealot’s power.

Somberwald Beastmaster

When Somberwald Beastmaster enters the battlefield, create a 2/2 green Wolf creature token, a 3/3 green Beast creature token, and a 4/4 green Beast creature token.

Creature tokens you control have deathtouch.

Avacyn's Memorial

Niezniszczalność

Other legendary permanents you control have indestructible.

Visions of Glory

Create a 1/1 white Human creature token for each creature you control.

Flashback {8}{W}{W}. This spell costs {X} less to cast this way, where X is the greatest mana value of a commander you own on the battlefield or in the command zone. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Visions of Duplicity

Exchange control of two target creatures you don’t control.

Flashback {8}{U}{U}. This spell costs {X} less to cast this way, where X is the greatest mana value of a commander you own on the battlefield or in the command zone. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Visions of Dread

Target opponent puts a creature card of their choice from their graveyard onto the battlefield under your control.

Flashback {8}{B}{B}. This spell costs {X} less to cast this way, where X is the greatest mana value of a commander you own on the battlefield or in the command zone. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Curse of Obsession

Zaurocz gracza

At the beginning of enchanted player’s draw step, that player draws two additional cards.

At the beginning of enchanted player’s end step, that player discards their hand.

Visions of Ruin

Each opponent sacrifices an artifact. For each artifact sacrificed this way, you create a Treasure token.

Flashback {8}{R}{R}. This spell costs {X} less to cast this way, where X is the greatest mana value of a commander you own on the battlefield or in the command zone. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Visions of Dominance

Put a +1/+1 counter on target creature, then double the number of +1/+1 counters on it.

Flashback {8}{G}{G}. This spell costs {X} less to cast this way, where X is the greatest mana value of a commander you own on the battlefield or in the command zone. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Lynde, Cheerful Tormentor

Dotyk śmierci

Whenever a Curse is put into your graveyard from the battlefield, return it to the battlefield attached to you at the beginning of the next end step.

At the beginning of your upkeep, you may attach a Curse attached to you to one of your opponents. If you do, draw two cards.

Abzan Falconer

Przetrwanie {W} ({W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma latanie.

Ainok Bond-Kin

Przetrwanie {1}{W} ({1}{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma pierwszy cios.

Angel of Glory's Rise

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie Zombi, po czym przywróć wszystkie stwory typu Człowiek z twojego cmentarza na pole bitwy.

Bastion Protector

Commander creatures you control get +2/+2 and have indestructible.

Citadel Siege

Umieszczając ten urok na polu bitwy wybierz Chanów lub Smoki.

  • Chanowie — Na początku potyczki w twojej turze, umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

  • Smoki — Na początku potyczki w turze każdego z przeciwników, przekręć wskazanego stwora pod władaniem owego gracza.

Cleansing Nova

Wybierz jedną —

  • Zniszcz wszystkie stwory.

  • Zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Custodi Soulbinders

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą innych stworów na polu bitwy.

{2}{W}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Dearly Departed

Latanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu, każdy Człowiek pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

Elite Scaleguard

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wzmocnij 2. (Wybierz stwora z najmniejszą wytrzymałością spośród stworów pod twoim władaniem i umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.

Herald of War

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1.

Rzucanie czarów typu Anioł i Człowiek kosztuje cię o {1} mniej za każdy znacznik +1/+1 na tym stworze.

Hour of Reckoning

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wszystkie nieżetonowe stwory.

Knight of the White Orchid

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równin, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mikaeus, the Lunarch

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{T}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem.

Odric, Master Tactician

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ilekroć zaatakuje ten i przynajmniej trzy inne stwory, ty wybierasz blokujące stwory w tej potyczce oraz to, jak będą one blokować.

Orzhov Advokist

At the beginning of your upkeep, each player may put two +1/+1 counters on a creature they control. If a player does, creatures that player controls can’t attack you or planeswalkers you control until your next turn.

Return to Dust

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, możesz wygnać co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Riders of Gavony

Czujność

Umieszczając tego stwora na polu bitwy wybierz typ stwora.

Stwory typu Człowiek pod twoim władaniem mają ochronę przed stworami wybranego typu.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Unbreakable Formation

Stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Dopisek — Jeśli rzucisz ten czar w twojej fazie głównej, umieść znacznik +1/+1 na każdym z owych stworów i zyskują one czujność do końca tury.

Victory's Envoy

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem.

Aetherspouts

Właściciel każdego atakującego stwora umieszcza go na wierzchu lub spodzie swojej biblioteki.

Distant Melody

Wybierz typ stwora. Dobierz kartę za każdy permanent pod twoim władaniem mający ów typ.

Eternal Skylord

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zgromadź 2. (Umieść dwa znaczniki +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Żetony Zombi pod twoim władaniem mają latanie.

Forgotten Creation

Przyczajenie (Ten stwór nie może być blokowany przez stwory z większą siłą.)

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz odrzucić wszystkie karty z twojej ręki. Jeśli tak zrobisz, dobierz tyle samo kart.

Havengul Runebinder

{2}{U}, {T}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2, po czym umieść znacznik +1/+1 na każdym Zombi pod twoim władaniem.

Hour of Eternity

Wygnaj X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza. Za każdą kartę wygnaną w ten sposób, stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi 4/4.

Rooftop Storm

Rzucając czary stworów typu Zombi możesz płacić {0} zamiast ich kosztu many.

Stitcher Geralf

{2}{U}, {T}: Each player mills three cards. Exile up to two creature cards put into graveyards this way. Create an X/X blue Zombie creature token, where X is the total power of the cards exiled this way.

Undead Alchemist

Jeśli Zombi pod twoim władaniem miałby zadać graczowi obrażenia bojowe, zamiast tego ów gracz mieli tyle samo kart.

Ilekroć karta stwora trafi z biblioteki do cmentarza przeciwnika, wygnaj ową kartę i stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Army of the Damned

Stwórz trzynaście przekręconych żetonów czarnego stwora Zombi 2/2.

Wspomnienie {7}{B}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Butcher of Malakir

Latanie

Whenever Butcher of Malakir or another creature you control dies, each opponent sacrifices a creature.

Cemetery Reaper

Inne Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{2}{B}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Corpse Augur

When Corpse Augur dies, you draw X cards and you lose X life, where X is the number of creature cards in target player’s graveyard.

Dark Salvation

Wskazany gracz tworzy X żetonów czarnego stwora Zombi 2/2, po czym co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje do końca tury -1/-1 za każdego Zombi pod władaniem owego gracza.

Death Baron

Szkielety pod twoim władaniem oraz inne Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają dotyk śmierci.

Diregraf Colossus

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile kart Zombi jest w twoim cmentarzu.

Ilekroć rzucisz czar Zombi, stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Dread Summons

Each player mills X cards. For each creature card put into a graveyard this way, you create a tapped 2/2 black Zombie creature token.

Dreadhorde Invasion

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie i zgromadź 1. (Umieść znacznik +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Ilekroć atakuje żeton Zombi pod twoim władaniem o sile 6 lub większej, zyskuje on więź życia do końca tury.

Eater of Hope

Latanie

{B}, poświęć innego stwora: Zregeneruj tego stwora.

{2}{B}, poświęć dwa inne stwory: Zniszcz wskazanego stwora.

Endless Ranks of the Dead

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz X żetonów czarnego stwora Zombi 2/2, gdzie X jest połową liczby Zombi pod twoim władaniem, zaokrąglając w dół.

Feed the Swarm

Zniszcz wskazanego stwora lub urok pod władaniem przeciwnika. Strać tyle żyć, ile wynosił skrót many owego permanentu.

Fleshbag Marauder

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Go for the Throat

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego stwora.

Gravespawn Sovereign

Tap five untapped Zombies you control: Put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control.

Liliana, Death's Majesty

+1: Stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2. Zmiel dwie karty.

–3: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

–7: Zniszcz wszystkie stwory nie będące Zombi.

Liliana's Devotee

Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, możesz zapłacić {1}{B}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Liliana's Mastery

Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Lord of the Accursed

Inne Zombi pod twoim władaniem mają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Wszystkie Zombi zyskują złowrogość do końca tury.

Midnight Reaper

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór, niniejszy stwór zadaje tobie 1 obrażenie, dobierz kartę.

Open the Graves

Ilekroć nie-żetonowy stwór pod twoim władaniem umrze, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Overseer of the Damned

Latanie

When Overseer of the Damned enters the battlefield, you may destroy target creature.

Whenever a nontoken creature an opponent controls dies, create a tapped 2/2 black Zombie creature token.

Spark Reaper

{3}, poświęć stwora lub wędrowca: Zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Syphon Flesh

Each other player sacrifices a creature. You create a 2/2 black Zombie creature token for each creature sacrificed this way.

Undead Augur

Ilekroć umrze ten stwór lub inny Zombi pod twoim władaniem, dobierz kartę i strać 1 życie.

Zombie Apocalypse

Przywróć wszystkie karty Zombi z twojego cmentarza przekręcone na pole bitwy, po czym zniszcz wszystkie stwory typu Człowiek.

Avacyn's Pilgrim

{T}: Weź {W}.

Beast Within

Zniszcz wskazany permanent. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Bestial Menace

Create a 1/1 green Snake creature token, a 2/2 green Wolf creature token, and a 3/3 green Elephant creature token.

Biogenic Upgrade

Rozmieść trzy znaczniki +1/+1 pomiędzy jednym, dwoma lub trzema wskazanymi stworami, po czym podwój liczbę znaczników +1/+1 na każdym z owych stworów.

Champion of Lambholt

Stwory o sile mniejszej niż siła niniejszego stwora nie mogą blokować stworów pod twoim władaniem.

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Death's Presence

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem, gdzie X to siła owego zmarłego stwora.

Eternal Witness

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Growth Spasm

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj. Stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Gyre Sage

Ewoluuje (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

{T}: Weź {G} za każdy znacznik +1/+1 na tym stworze.

Inspiring Call

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1. Owe stwory zyskują niezniszczalność do końca tury.

Kessig Cagebreakers

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz tyle przekręconych i atakujących żetonów zielonego stwora Wilk 2/2, ile masz kart stworów w twoim cmentarzu.

Shamanic Revelation

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Zaciekłość — Zyskaj 4 życia za każdego stwora o sile 4 lub większej pod twoim władaniem.

Somberwald Sage

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Użyj tę manę tylko do rzucenia czaru stwora.

Verdurous Gearhulk

Tratowanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, rozmieść cztery znaczniki +1/+1 pomiędzy dowolną liczbę wskazanych stworów pod twoim władaniem.

Wild Beastmaster

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +X/+X, gdzie X to siła niniejszego stwora.

Yavimaya Elder

Kiedy ten stwór umrze, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty lądów, ujawnić je, umieścić je w twojej ręce, po czym przetasować.

{2}, Sacrifice Yavimaya Elder: Draw a card.

Diregraf Captain

Dotyk śmierci

Inne Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć umrze inne Zombi pod twoim władaniem, wskazany przeciwnik traci 1 życie.

Enduring Scalelord

Latanie

Ilekroć jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na innym stworze pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Gisa and Geralf

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zmiel cztery karty.

W każdej z twoich tur możesz rzucić jeden czar stwora typu Zombi z twojego cmentarza.

Gleaming Overseer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zgromadź 1. (Umieść znacznik +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Żetony Zombi pod twoim władaniem mają antyklątwę i złowrogość.

Heron's Grace Champion

Błysk

Więź życia

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, pozostałe stwory typu Człowiek pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 oraz więź życia.

Juniper Order Ranger

Whenever another creature enters the battlefield under your control, put a +1/+1 counter on that creature and a +1/+1 counter on Juniper Order Ranger.

Ruthless Deathfang

Latanie

Ilekroć poświęcisz stwora, wskazany przeciwnik poświęca stwora.

Sigarda, Heron's Grace

Latanie

Ty oraz stwory typu Człowiek pod twoim władaniem macie antyklątwę.

{2}, wygnaj kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Trostani's Summoner

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością, żeton zielonego stwora Centaur 3/3 oraz żeton zielonego stwora Nosorożec 4/4 z tratowaniem.

Arcane Signet

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Charcoal Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Sacrifice Commander’s Sphere: Draw a card.

Lifecrafter's Bestiary

Na początku twojego kroku utrzymania, wróż 1.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {G}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Sky Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma antyklątwę i pośpiech.

Wyposaż {1}

Talisman of Dominance

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {U} or {B}. Talisman of Dominance deals 1 damage to you.

Talisman of Unity

{T}: Weź {C}.

{T}: Add {G} or {W}. Talisman of Unity deals 1 damage to you.

Blighted Woodland

{T}: Weź {C}.

{3}{G}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

When Bojuka Bog enters the battlefield, exile target player’s graveyard.

{T}: Weź {B}.

Canopy Vista

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Choked Estuary

Umieszczając tę kartę na polu bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Wyspy lub Bagna. Jeśli tak nie zrobisz, ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Darkwater Catacombs

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Exotic Orchard

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Fortified Village

Umieszczając tę kartę na polu bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Lasu lub Równiny. Jeśli tak nie zrobisz, ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Krosan Verge

Krosan Verge enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i kartę Równiny, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mortuary Mire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

{T}: Weź {B}.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Path of Ancestry

Path of Ancestry enters the battlefield tapped.

{T}: Add one mana of any color in your commander’s color identity. When that mana is spent to cast a creature spell that shares a creature type with your commander, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Sungrass Prairie

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Sunken Hollow

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Tainted Isle

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Temple of Deceit

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

When Temple of Deceit enters the battlefield, scry 1.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Temple of Plenty

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

When Temple of Plenty enters the battlefield, scry 1.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Unclaimed Territory

Umieszczając tę kartę na polu bitwy wybierz typ stwora.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę w dowolnym kolorze. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru stwora owego wybranego typu.