Modern Horizons 2

Abiding Grace

Na początku twojego kroku końcowego, wybierz jedną —

 • Zyskaj 1 życie.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 1 z twojego cmentarza na pole bitwy.

Arcbound Javelineer

{T}, usuń X znaczników +1/+1 z tego stwora: Zadaje on X obrażeń wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi.

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Mouser

Więź życia

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Prototype

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Barbed Spike

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem, po czym dołącz do niego ten artefakt.

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Wyposaż {2}

Blacksmith's Skill

Wskazany byt do końca tury zyskuje antyklątwię i niezniszczalność. Jeśli jest on artefaktowym stworem, dostaje on do końca tury +2/+2.

Blossoming Calm

Zyskujesz antyklątwę do końca tury. Zyskaj 2 życia.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Break Ties

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Wzmacnianie 1—{W} ({W}, odrzuć tę kartę: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.)

Caprichrome

Błysk

Czujność

Pożarcie artefaktu 1 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę artefaktów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Constable of the Realm

Sława 2 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 i staje się sławny.)

Ilekroć co jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, wygnaj co najwyżej jeden inny wskazany nielądowy byt dopóki ten stwór jest na polu bitwy.

Disciple of the Sun

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

Esper Sentinel

Ilekroć przeciwnik rzuci swój pierwszy niestworowy czar w danej turze, dobierz kartę, chyba że ów gracz zapłaci {X}, gdzie X jest siłą niniejszego stwora.

Fairgrounds Patrol

{1}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton bezkolorwego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Glorious Enforcer

Latanie, więź życia

Na początku każdej potyczki, jeśli masz więcej żyć niż przeciwnik, ten stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Guardian Kirin

Latanie

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Healer's Flock

Latanie, więź życia

Knighted Myr

{2}{W}: Adaptacja 1. (Jeśli ten stwór nie ma żadnego znacznika +1/+1, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Kiedy jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, zyskuje on do końca tury podwójny cios.

Landscaper Colos

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika na spodzie jego biblioteki.

Lądocykling bazowych {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Late to Dinner

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Lens Flare

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 5 obrażeń.

Marble Gargoyle

Latanie

{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Nykthos Paragon

Ilekroć zyskasz życia, możesz umieścić po tyle samo znaczników +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem. Zrób to tylko raz na turę.

Out of Time

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć wszystkie stwory, następnie owe stwory znikają na czas przebywania tego uroku na polu bitwy. Umieść znacznik czasu na tym uroku za każdego stwora znikniętego w ten sposób.

Zanikanie (Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu z tego uroku. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Piercing Rays

Wygnaj wskazanego przekręconego stwora.

Zapowiedź — {2}{W}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Przekręć wskazanego odkręconego stwora. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Prismatic Ending

Komasowanie — Wygnaj wskazany nielądowy byt jeśli jego skrót many jest mniejszy lub równy liczbie kolorów many użytych do rzucenia tego czaru.

Resurgent Belief

Zawieszenie 2—{1}{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1}{W} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Przywróć wszystkie karty uroków z twojego cmentarza na pole bitwy. (Aury nie mające niczego do zauroczenia pozostają w twoim cmentarzu.)

Sanctifier en-Vec

Ochrona przed czarnym i czerwonym

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty mające kolor czarny lub czerwony ze wszystkich cmentarzy.

Jeśli czarny lub czerwony byt, czar lub karta nie będąca na polu bitwy miałaby zostać umieszczona w cmentarzu, zamiast tego wygnaj ją.

Scour the Desert

Wygnaj wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza. Stwórz X żetonów białego stwora Ptak 1/1 z lataniem, gdzie X jest wytrzymałością wygnanej karty.

Search the Premises

Ilekroć stwór zaatakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Serra's Emissary

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ karty.

Ty i stwory pod twoim władaniem macie ochronę przed wybranym typem karty.

Skyblade's Boon

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

{2}{W}: Przywróć tę kartę do ręki właściciela. Możesz aktywować tylko jeśli ta karta jest na polu bitwy lub w twoim cmentarzu.

Solitude

Błysk

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj co najwyżej jednego wskazanego stwora. Władca owego stwora zyskuje życia równe jego sile.

Przyzwanie—Wygnaj białą kartę z twojej ręki.

Soul of Migration

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Przyzwanie {3}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Thraben Watcher

Latanie, czujność

Inne nieżetonowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Timeless Dragon

Latanie

Równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Uwiecznienie {2}{W}{W} ({3}{W}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Smok 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Unbounded Potential

Wybierz jedno —

 • Umieść znacznik +/1+ na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

 • Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Splątanie {3}{W} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Aeromoeba

Latanie

Odrzuć kartę: Zamień do końca tury siłę i wytrzymałość tego stwora.

Burdened Aerialist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Ilekroć poświęcisz żeton, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Dress Down

Błysk

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, dobierz kartę.

Stwory tracą wszystkie zdolności.

Na początku kroku końcowego, poświęć ten urok.

Etherium Spinner

Ilekroć rzucisz czar o skrócie many 4 lub większym, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Filigree Attendant

Latanie

Siła tej karty jest równa liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Floodhound

{3}, {T}: Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Foul Watcher

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Delirium — Ten stwór dostaje +1/+0 o ile w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart.

Fractured Sanity

Każdy przeciwnik mieli po czternaście kart.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, każdy przeciwnik mieli po cztery karty.

Ghost-Lit Drifter

Latanie

{2}{U}: Inny wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Przepust — {X}{U}, odrzuć tę kartę: X wskazanych stworów do końca tury zyskuje latanie.

Hard Evidence

Stwórz żeton niebieskiego stwora Krab 0/3.

Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Inevitable Betrayal

Zawieszenie 3—{1}{U}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1}{U}{U} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Wyszukaj w bibliotece wskazanego przeciwnika kartę stwora i umieść ją na polu bitwy pod twoim władaniem. Następnie ów gracz tasuje.

Junk Winder

Koligacja z żetonami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy żeton pod twoim władaniem.)

Ilekroć żeton wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazany nielądowy byt pod władaniem przeciwnika. Nie odkręci się on w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Lose Focus

Replikacja {U} (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tyle razy, ile razy opłaciłeś jego koszt replikacji. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Lucid Dreams

Dobierz X kart, gdzie X jest liczbą typów kart spośród kart w twoim cmentarzu.

Mental Journey

Dobierz trzy karty.

Lądocykling bazowych {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Murktide Regent

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile kart sztuczek i obrzędów wygnano przy jego udziale.

Ilekroć karta sztuczki lub obrzędu opuszcza twój cmentarza, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Mystic Redaction

Na początku twojego kroku utrzymania, wróż 1.

Ilekroć odrzucisz kartę, każdy przeciwnik mieli po dwie karty. (Umieszcza dwie wierzchnie karty swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

Parcel Myr

{2}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Phantasmal Dreadmaw

Tratowanie

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, poświęć go.

Raving Visionary

{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Delirium — {2}{U}, {T}: Dobierz kartę. Aktywuj tylko jeśli co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu.

Recalibrate

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Jeśli odrzuciłeś kartę w tej turze, dobierz kartę.

Rise and Shine

Wskazany niestworowy artefakt pod twoim władaniem staje się artefaktowym stworem 0/0. Umieść po cztery znaczniki +1/+1 na każdym artefakcie, który stał się stworem w ten sposób.

Przeciążenie {4}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zamień „wskazany” w jego treści na „każdy”.)

Rishadan Dockhand

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

{1}, {T}: Przekręć wskazany ląd.

Said

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Done

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Scuttletide

{1}, odrzuć kartę: Stwórz żeton niebieskiego stwora Krab 0/3.

Delirium — Kraby pod twoim władaniem dostają +1/+1 o ile co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu.

Shattered Ego

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -3/-0.

{3}{U}{U}: Umieść zauroczonego stwora w bibliotece właściciela jako trzecią kartę od wierzchu.

So Shiny

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz żetonem, przekręć zauroczonego stwora, po czym wróż 2.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Specimen Collector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1 oraz żeton niebieskiego stwora Krab 0/3.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton będący kopią wskazanego żetonu pod twoim władaniem.

Steelfin Whale

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, odkręć niniejszego stwora.

Step Through

Przywróć dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Czarodziejocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Czarodzieja, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Subtlety

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz co najwyżej jeden wskazany czar stwora lub czar wędrowca. Jego właściciel umieszcza go na spodzie swojej biblioteki.

Przyzwanie—Wygnaj niebieską kartę z twojej ręki.

Suspend

Wygnaj wskazanego stwora i umieść na owej karcie dwa znaczniki czasu. Jeśli nie ma zawieszenia, zyskuje zawieszenie. (Na początku kroku utrzymania jej właściciela, usuwa on znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuca ją bez płacenia kosztu many. Jeśli to stwór, ma pośpiech.)

Svyelun of Sea and Sky

Ten stwór ma niezniszczalność o ile władasz co najmniej dwoma innymi Wodnikami.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dobierz kartę.

Inne Wodniki pod twoim władaniem mają straż {1}. (Ilekroć inny Wodnik zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {1}.)

Sweep the Skies

Komasowanie — Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem za każdy kolor many użyty do rzucenia tego czaru.

Thought Monitor

Koligacja z artefaktami

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Tide Shaper

Podbicie {1} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, wskazany ląd staje się Wyspą na czas przebywania tego stwora na polu bitwy.

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile przeciwnik włada Wyspą.

Vedalken Infiltrator

Ten stwór nie może być blokowany.

Metalurgia — Ten stwór dostaje +1/+0 o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Archfiend of Sorrows

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -2/-2.

Odkopanie {3}{B}{B} ({3}{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Archon of Cruelty

Latanie

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, wskazany przeciwnik poświęca stwora lub wędrowca, odrzuca kartę i traci 3 życia. Dobierz kartę i zyskaj 3 życia.

Bone Shards

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora lub odrzuć kartę.

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Break the Ice

Zniszcz wskazany ląd, który jest śnieżny lub mógłby dać {C}.

Przeciążenie {4}{B}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Cabal Initiate

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury zyskuje więź życia.

Próg — Ten stwór dostaje +1/+2 o ile co najmniej siedem kart jest w twoim cmentarzu.

Clattering Augur

Ten stwór nie może blokować.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

{2}{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Damn

Zniszcz wskazanego stwora. Stwór zniszczony w ten sposób nie może regenerować.

Przeciążenie {2}{W}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Dauthi Voidwalker

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

Jeśli karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza przeciwnika, zamiast tego wygnaj ją ze znacznikiem pustki.

{T}, poświęć tego stwora: Wybierz wygnaną kartę własności przeciwnika mającą znacznik pustki. W tej turze możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Discerning Taste

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu. Zyskaj życia równe największej sile spośród kart stworów umieszczonych w twoim cmentarzu w ten sposób.

Echoing Return

Przywróć wskazaną kartę stwora i wszystkie inne karty o takiej samej nazwie z twojego cmentarza do twojej ręki.

Feast of Sanity

Ilekroć odrzucisz kartę, ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie, a ty zyskaj 1 życie.

Flay Essence

Wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca. Zyskaj życia równe liczbie znaczników na nim.

Gilt-Blade Prowler

{1}, {T}, zapłać 1 życie: Dobierz kartę. Aktywuj tylko jeśli odrzuciłeś kartę w tej turze.

Grief

Złowrogość

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Przyzwanie—Wygnaj czarną kartę z twojej ręki.

Hell Mongrel

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Kitchen Imp

Latanie, pośpiech

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Legion Vanguard

{1}, poświęć innego stwora: Ten stwór eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Loathsome Curator

Wyzysk (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora.)

Złowrogość

Kiedy ten stwór wyzyska stwora, zniszcz wskazanego stwora poza twoim władaniem o skrócie many 3 lub mniejszym.

Magus of the Bridge

Ilekroć nieżetonowy stwór zostanie umieszczony z pola walki w twoim cmentarzu, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Kiedy stwór trafi z pola bitwy do cmentarza przeciwnika, wygnaj niniejszego stwora.

Necrogoyf

Siła tej karty jest równa liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach.

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz odrzuca kartę.

Szaleństwo {1}{B}{B} (Jeśli odrzucisz tę kartę, odrzuć ją na wygnanie. Kiedy tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Necromancer's Familiar

Latanie

Zaślepienie — Ten stwór ma więź życia o ile nie masz kart w ręce.

{B}, odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność. Przekręć go.

Nested Shambler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz X przekręconych żetonów zielonego stwora Wiewiór 1/1, gdzie X jest siłą tego stwora.

Persist

Przywróć wskazaną kartę nielegendarnego stwora z twojego cmentarza na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1.

Profane Tutor

Zawieszenie 2—{1}{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1}{B} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Radiant Epicure

Komasowanie — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik traci po X żyć, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą kolorów many wydanej do rzucenia tego czaru.

Sinister Starfish

{T}: Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Sudden Edict

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Wskazany gracz poświęca stwora.

Tizerus Charger

Ucieczka—{4}{B}, wygnaj pięć innych kart z twojego cmentarza. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt ucieczki.)

Ten stwór ucieka mając znacznik wybrany przez ciebie spośród +1/+1 i latania.

Tourach, Dread Cantor

Podbicie {B}{B} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {B}{B}.)

Ochrona przed białym

Ilekroć przeciwnik odrzuca kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, wskazany przeciwnik odrzuca dwie losowe karty.

Tourach's Canticle

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę, po czym odrzuca losową kartę.

Tragic Fall

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Zaślepienie — Ów stwór zamiast tego do końca tury dostaje -13/-13 jeśli nie masz kart w ręce.

Underworld Hermit

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Wiewiór 1/1, ile wynosi twój kult czarnego. (Każdy {B} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu czarnego.)

Unmarked Grave

Wyszukaj w twojej bibliotece nielegendarną kartę, umieść ową kartę w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Vermin Gorger

{T}, poświęć innego stwora: Każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Vile Entomber

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ową kartę w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

World-Weary

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -4/-4.

Lądocykling bazowych {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Young Necromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać dwie karty z twojego cmentarza. Kiedy tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Arcbound Slasher

Modułowy 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Zamieszki (Możesz wybrać, czy ten byt wejdzie na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1, czy pośpiech.)

Arcbound Tracker

Złowrogość

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Ilekroć rzucisz czar oprócz swojego pierwszego czaru w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Arcbound Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Battle Plan

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+0.

Lądocykling bazowych {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Blazing Rootwalla

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Szaleństwo {0} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Bloodbraid Marauder

Ten stwór nie może blokować.

Delirium — Ten czar ma kaskadę o ile co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu.(Kiedy rzucisz ten czar, wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o mniejszym skrócie many. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Breya's Apprentice

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

{T}, poświęć artefakt: Wybierz jedną —

 • Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę do końca twojej następnej tury.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Calibrated Blast

Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz nielądową kartę. Umieść ujawnione karty losowo na spodzie twojej biblioteki. Kiedy ujawnisz nielądową kartę w ten sposób, ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many ujawnionej karty.

Wspomnienie {3}{R}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Captain Ripley Vance

Ilekroć rzucisz swój trzeci czar danej tury, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Chef's Kiss

Zyskaj władanie nad wskazanym czarem wskazującym tylko jeden byt lub gracza. Skopiuj go, po czym losowo zmień wskazanie celu owego czaru i kopii. Nowymi celami nie możesz być ty ani byt pod twoim władaniem.

Dragon's Rage Channeler

Ilekroć rzucisz niestworowy czar, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Delirium — O ile co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu, ten stwór dostaje +2/+2, ma latanie i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

A-Dragon's Rage Channeler

Ilekroć rzucisz niestworowy czar, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Delirium — O ile co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu, ten stwór dostaje +2/+0, ma latanie i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Faithless Salvaging

Odrzuć kartę, po czym dobierz kartę.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Fast

Odrzuć kartę, po czym dobierz dwie karty.

Furious

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem po 3 obrażenia.

Flame Blitz

Na początku twojego kroku końcowego, ten urok zadaje każdemu wędrowcowi po 5 obrażeń.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Flametongue Yearling

Wielopodbicie {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2} dowolną liczbę razy.)

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi obrażenia równe swojej sile.

Fury

Podwójny cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on 4 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych stworów i/lub wędrowców.

Przyzwanie—Wygnaj czerwoną kartę z twojej ręki.

Galvanic Relay

Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę podczas twojej następnej tury.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Gargadon

Tratowanie

Zawieszenie 4—{1}{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{R} i wygnać ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Glimpse of Tomorrow

Zawieszenie 3—{R}{R}

Wtasuj wszystkie własne byty do twojej biblioteki, po czym ujawnij tyle samo kart z wierzchu twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty bytów bez typu Aura ujawnione w ten sposób na polu bitwy, po czym zrób to samo z kartami Aur, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Goblin Traprunner

Ilekroć ten stwór zaatakuje, rzuć trzema monetami. Za każdy wygrany rzut, stwórz przekręcony i atakujący żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Gouged Zealot

Zasięg

Delirium — Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu, ten stwór zadaje każdemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza po 1 obrażeniu.

Harmonic Prodigy

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Jeśli zostanie wyzwolona zdolność Szamana lub innego Czarodzieja, owa zdolność wyzwalana jest dodatkowy raz.

Kaleidoscorch

Komasowanie — Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą kolorów many wydanej do rzucenia tego czaru.

Wspomnienie {4}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Lightning Spear

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma tratowanie.

{2}{R}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Wyposaż {1}

Mine Collapse

Jeśli jest twoja tura, możesz poświęcić Górę zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Mount Velus Manticore

Na początku potyczki w twojej turze, możesz odrzucić kartę. Kiedy tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą typów kart, jakie miała odrzucona karta.

Obsidian Charmaw

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy ląd pod władaniem twoich przeciwników mogący dać {C}.

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany niebazowy ląd pod władaniem przeciwnika.

Ragavan, Nimble Pilferer

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton Skarbu i wygnaj wierzchnią kartę biblioteki owego gracza. Do końca tury możesz rzucić ową kartę.

Brawura {1}{R} (Możesz rzucić ten czar za koszt brawury. Jeśli tak zrobisz, dostaje on pośpiech i jest przywracany z pola bitwy do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.)

Revolutionist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Skophos Reaver

O ile jest twoje tura, ten stwór dostaje +2/+0.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Slag Strider

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

{1}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Spreading Insurrection

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem poza twoim władaniem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Strike It Rich

Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Tavern Scoundrel

Ilekroć wygrasz rzut monetą, stwórz dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

{1}, {T}, poświęć inny byt: Rzuć monetą.

Unholy Heat

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Delirium — Ten czar zamiast tego zadaje 6 obrażeń jeśli co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu.

A-Unholy Heat

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Delirium — Ten czar zamiast tego zadaje 4 obrażenia jeśli co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu.

Viashino Lashclaw

{T}, odrzuć kartę: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury pośpiech.

Abundant Harvest

Wybierz ląd lub nie-ląd. Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę wybranego rodzaju. Umieść ową kartę w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Aeve, Progenitor Ooze

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze. Kopie stają się żetonami.)

Ten stwór nie jest legendarny jeśli jest żetonem.

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 za każdy inny Szlam pod twoim władaniem.

Bannerhide Krushok

Tratowanie

Wzmacnianie 2—{1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.)

Czystka {5}{G}{G} ({5}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Blessed Respite

Wskazany gracz wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki. Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Chatterfang, Squirrel General

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Jeśli jeden lub więcej żetonów miałoby zostać stworzonych pod twoim władaniem, zamiast tego tworzone są owe żetony plus tyle samo żetonów zielonego stwora Wiewiór 1/1.

{B}, poświęć X Wiewiórów: Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/-X.

Chatterstorm

Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Chitterspitter

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz poświęcić żeton. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik żołędzia na tym artefakcie.

Wiewióry pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdy znacznik żołędzia na tym artefakcie.

{G}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Crack Open

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Deepwood Denizen

Czujność

{5}{G}, {T}: Dobierz kartę. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdy znacznik +1/+1 na stworach pod twoim władaniem.

Duskshell Crawler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma tratowanie.

Endurance

Błysk

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, co najwyżej jeden wskazany gracz umieszcza wszystkie karty ze swojego cmentarza losowo na spodzie swojej biblioteki.

Przyzwanie—Wygnaj zieloną kartę z twojej ręki.

Fae Offering

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze rzuciłeś zarówno czar stwora jak i czar niestworowy, stwórz żeton Wskazówki, żeton Jadła i żeton Skarbu.

Flourishing Strike

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 5 obrażeń.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Splątanie {2}{G} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Foundation Breaker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Przyzwanie {1}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Funnel-Web Recluse

Zasięg

Okropność — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze umarł stwór, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Gaea's Will

Zawieszenie 4—{G}

Do końca tury możesz zagrać karty lądów i rzucać karty czarów z twojego cmentarza.

Jeśli w tej turze karta miałaby skądkolwiek trafić do twojego cmentarza, zamiast tego wygnaj ją.

Glimmer Bairn

Poświęć żeton: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Glinting Creeper

Komasowanie — Ten stwór wchodzi na ple bitwy mając po dwa znaczniki +1/+1 za każdy kolor many wydanej do jego rzucenia.

Ten stwór nie może być blokowany przez stwor o sile 2 lub mniejszej.

Herd Baloth

Ilekroć jeden lub więcej znacznik +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, możesz utworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Ignoble Hierarch

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Jade Avenger

Bushido 2 (Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +2/+2.)

Jewel-Eyed Cobra

Dotyk śmierci

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Orchard Strider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony Jadła. (To artefakty mające „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Lądocykling bazowych {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Rift Sower

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Zawieszenie 2—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {G} i wygnać ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Sanctum Weaver

{T}: Weź X many jednego dowolnego koloru, gdzie X jest liczbą uroków pod twoim władaniem.

Scurry Oak

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Ilekroć jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Smell Fear

Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Squirrel Sanctuary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władanie, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, przywróć ten urok do ręki właściciela.

Squirrel Sovereign

Inne Wiewióry pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Sylvan Anthem

Zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć zielony stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wróż 1.

Terramorph

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Thrasta, Tempest's Roar

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej za każdy inny czar rzucony w tej turze.

Tratowanie, pośpiech

Tratowanie wędrowców (Ten stwór może zadać nadmiar obrażeń bojowych władcy atakowanego przez siebie wędrowca.)

Ten stwór ma antyklątwę o ile wszedł na pole bitwy w tej turze.

Timeless Witness

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Uwiecznienie {5}{G}{G} ({5}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Człowiek Szaman 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Tireless Provisioner

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton Jadła lub żeton Skarbu. (Jadło to artefakt z „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia”. Skarb to artefakt z „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Urban Daggertooth

Czujność

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Verdant Command

Wybierz dwie —

 • Wskazany gracz tworzy dwa przekręcone żetony zielonego stwora Wiewiór 1/1.

 • Skontruj wskazaną zdolność lojalnościową wędrowca.

 • Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

 • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

Wren's Run Hydra

Zasięg

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Wzmacnianie X—{X}{G}{G} ({X}{G}{G}, odrzuć tę kartę: Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze.)

Arcbound Shikari

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym artefaktowym stworze pod twoim władaniem.

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcus Acolyte

Zasięg, więź życia

Przetrwanie {(g/w)} ({(g/w)}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy inny stwór pod twoim władaniem bez znacznika +1/+1 ma przetrwanie {(g/w)}.

Asmoranomardicadaistinaculdacar

O ile odrzuciłeś kartę w tej turze, możesz zapłacić {(b/r)} za rzucenie tego czaru.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie The Underworld Cookbook, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Poświęć dwa Jadła: Wskazany stwór zadaje sobie 6 obrażeń.

Breathless Knight

Latanie, więź życia

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór wszedł z cmentarza lub został rzucony z cmentarza, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Captured by Lagacs

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

Carth the Lion

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze wędrowiec pod twoim władaniem, spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę wędrowca i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Aktywacja zdolności wędrowców kosztuje cię dodatkowe [+1].

Chrome Courier

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a drugą w twoim cmentarzu. Jeśli umieściłeś w ten sposób kartę artefaktu w twojej ręce, zyskaj 3 życia.

Combine Chrysalis

Żetony stworów pod twoim władaniem mają latanie.

{2}{G}{U}, {T}, poświęć żeton: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Dakkon, Shadow Slayer

Ten wędrowiec wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników lojalności, iloma lądami władasz.

+1: Szpieguj 2.

–3: Wygnaj wskazanego stwora.

–6: Możesz umieścić kartę artefaktu z twojej ręki lub cmentarza na polu bitwy.

Dihada's Ploy

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę. Zyskaj życia równe liczbie kart odrzuconych przez ciebie w tej turze.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Drey Keeper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielonego stwora Wiewiór 1/1.

{3}{B}: Wiewióry pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 i złowrogość.

Ethersworn Sphinx

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Latanie

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o mniejszym skrócie many. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Foundry Helix

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć byt.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia. Jeśli poświęcony byt był artefaktem, zyskaj 4 życia.

Garth One-Eye

{T}: Nazwij kartę, która jeszcze nie została nazwana spośród Disenchant, Braingeyser, Terror, Shivan Dragon, Regrowth oraz Black Lotus. Stwórz kopię karty o wybranej nazwie. Możesz rzucić ową kopię. (Nadal płacisz jej koszty.)

General Ferrous Rokiric

Antyklątwa przed jednokolorowym

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, stwórz żeton czerwono-białego artefaktowego stwora Golem 4/4.

Geyadrone Dihada

Ochrona przed bytami mającymi znacznik rozkładu

+1: Każdy przeciwnik traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia. Umieść znacznik rozkładu na co najwyżej jednym wskazanym stworze lub wędrowcu.

–3: Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem lub wędrowcem. Odkręć go i umieść na nim znacznik rozkładu. Do końca tury zyskuje on pośpiech.

–7: Zyskaj władanie nad każdym bytem mający znacznik rozkładu.

Goblin Anarchomancer

Rzucanie czerwonych lub zielonych czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Graceful Restoration

Wybierz jedno —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

 • Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Grist, the Hunger Tide

O ile ta karta nie jest na polu bitwy, jest dodatkowo stworem Owad 1/1 oprócz swoich innych typów.

+1: Stwórz żeton czarno-zielonego stwora Owad 1/1, po czym zmiel kartę. Jeśli w ten sposób zmielono kartę Owada, umieść znacznik lojalności na tym wędrowcu i powtórz ten proces.

–2: Możesz poświęcić stwora. Kiedy tak zrobisz, zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

–5: Każdy przeciwnik traci tyle żyć, ile wynosi liczba kart stworów w twoim cmentarzu.

Lazotep Chancellor

Ilekroć odrzucisz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zgromadź 2. (Umieść dwa znaczniki +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli nie władasz żadną, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Lonis, Cryptozoologist

Ilekroć inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dociekaj.

{T}, poświęć X Wskazówek: Wskazany przeciwnik ujawnia X wierzchnich kart swojej biblioteki. Możesz spośród nich umieścić kartę nielądowego bytu o skrócie many X lub mniejszym na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów gracz umieszcza pozostałe losowo na spodzie swojej biblioteki.

Master of Death

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, szpieguj 2.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest w twoim cmentarzu, możesz zapłacić 1 życie. Jeśli tak zrobisz, przywróć ją do twojej ręki.

Moderation

Nie możesz rzucić więcej niż jednego czaru na turę.

Ilekroć rzucisz czar, dobierz kartę.

Piru, the Volatile

Latanie, więź życia

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć tego stwora, chyba że zapłacisz {R}{W}{B}.

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on każdemu nielegendarnemu stworowi po 7 obrażeń.

Priest of Fell Rites

{T}, zapłać 3 życia, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Odkopanie {3}{W}{B} ({3}{W}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Prophetic Titan

Delirium — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną. Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej cztery typy kart, zamiast tego wybierz obie.

 • Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

 • Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki .

Rakdos Headliner

Pośpiech

Echo—Odrzuć kartę. (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Ravenous Squirrel

Ilekroć poświęcisz artefakt lub stwora, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

{1}{B}{G}, poświęć artefakt lub stwora: Zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Road

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ruin

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Storm God's Oracle

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Sythis, Harvest's Hand

Ilekroć rzucisz czar uroku, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Terminal Agony

Zniszcz wskazanego stwora.

Szaleństwo {B}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Kiedy tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Territorial Kavu

Domena — Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie typów bazowych lądów pośród lądów pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wybierz jedną —

 • Odrzuć kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

 • Wygnaj co najwyżej jedną wskazaną kartę z cmentarza.

Wavesifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dociekaj dwukrotnie. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Przyzwanie {G}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Yusri, Fortune's Flame

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, wybierz liczbę między 1 a 5. Rzuć tyloma monetami. Za każdy wygrany rzut, dobierz kartę. Za każdy przegrany rzut, ten stwór zadaje tobie 2 obrażenia. Jeśli wygrasz pięć rzutów w ten sposób, możesz w tej turze rzucać czary z twojej ręki bez płacenia ich kosztów many.

Academy Manufactor

Jeśli miałbyś stworzyć żeton Wskazówki, Jadła lub Skarbu, zamiast stwórz po jednym z każdego.

Altar of the Goyf

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, dostaje on do końca tury +X/+X, gdzie X jest liczbą typów kart pośród kart we wszystkich cmentarzach.

Stwory typu Lhurgoyf pod twoim władaniem mają tratowanie.

Batterbone

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma czujność i więź życia.

Wyposaż {5}

Bottle Golems

Tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj życia równe jego sile.

Brainstone

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Dermotaxi

Odlew — Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wygnaj kartę stwora z cmentarza.

Przekręć dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem: Do końca tury ten artefakt staje się kopią wygnanej karty, ale jest dodatkowo artefaktowym Pojazdem oprócz swoich innych typów.

Diamond Lion

{T}, odrzuć twoją rękę, poświęć tego stwora: Weź trzy many dowolnego jednego koloru. Możesz aktywować tylko jako sztuczkę.

Fodder Tosser

{T}, odrzuć kartę: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Kaldra Compleat

(Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Niezniszczalność

Wyposażony stwór dostaje +5/+5 i ma pierwszy cios, tratowanie, niezniszczalność, pośpiech oraz „Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia bojowe, wygnaj owego stwora.”

Wyposaż {7}

Liquimetal Torque

{T}: Weź {C}.

{T}: Wskazany nielądowy byt staje się do końca tury dodatkowo artefaktem oprócz swoich innych typów.

Monoskelion

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Myr Scrapling

Poświęć tego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Nettlecyst

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt i/lub urok pod twoim władaniem.

Wyposaż {2}

Ornithopter of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sanctuary Raptor

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli władasz co najmniej trzema żetonami, dostaje on do końca tury +2/+0 i pierwszy cios.

Scion of Draco

Domena — Rzucenie tego czaru kosztuje {2} mniej za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Latanie

Każdy stwór pod twoim władaniem ma czujność jeśli jest biały, antyklątwę jeśli jest niebieski, więź życia jeśli jest czarny, pierwszy cios jeśli jest czerwony i tratowanie jeśli jest zielony.

Sojourner's Companion

Koligacja z artefaktami

Lądocykling artefaktowych {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Sol Talisman

Zawieszenie 3—{1} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu jest usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

{T}: Weź {C}{C}.

Steel Dromedary

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Ten stwór nie odkręca się podczas twojego kroku odkręcania jeśli ma znacznik +1/+1.

Na początku potyczki w twojej turze, możesz przenieść znacznik +1/+1 z tego stwora na wskazanego stwora.

Sword of Hearth and Home

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma ochronę przed zielonym i przed białym.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj co najwyżej jednego własnego wskazanego stwora, po czym wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu. Umieść obie karty na polu bitwy pod twoim władaniem, po czym przetasuj.

Wyposaż {2}

Tormod's Cryptkeeper

Czujność

{T}, poświęć tego stwora: Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

The Underworld Cookbook

{T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

{4}, {T}, poświęć ten artefakt: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Vectis Gloves

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i ma podbój artefaktowych lądów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada artefaktowym lądem.)

Wyposaż {2}

Void Mirror

Ilekroć gracz rzuci czar, jeśli do rzucenia go nie była użyta kolorowa mana, skontruj ów czar.

Zabaz, the Glimmerwasp

Modułowy 1

Jeśli wyzwalana zdolność modułowości miałaby umieścić jeden lub więcej znaczników +1/+1 na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieszczone zostanie tyle samo plus jeden znaczników +1/+1.

{R}: Zniszcz wskazany artefakt pod twoim władaniem.

{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Arid Mesa

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry lub Równiny, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Darkmoss Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {B} lub {G}.

Drossforge Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {B} lub {R}.

Goldmire Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {W} lub {B}.

Marsh Flats

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny lub Bagna, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mistvault Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {U} lub {B}.

Misty Rainforest

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu lub Wyspy, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Power Depot

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czarów artefaktów lub aktywację zdolności artefaktów.

Modułowy 1

Razortide Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {W} lub {U}.

Rustvale Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {R} lub {W}.

Scalding Tarn

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy lub Góry, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Silverbluff Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {U} lub {R}.

Slagwoods Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {R} lub {G}.

Tanglepool Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {G} lub {U}.

Thornglint Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {G} lub {W}.

Urza's Saga

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Ten byt zyskuje „{T}: Weź {C}.”

II — Ten byt zyskuje „{2}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt 0/0 mający «Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt pod twoim władaniem.»”

III — Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu o koszcie {0} lub {1}, umieść go na polu bitwy, po czym przetasuj.

Verdant Catacombs

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna lub Lasu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Yavimaya, Cradle of Growth

Każdy ląd jest dodatkowo Lasem oprócz swoich innych typów.

Angelic Curator

Latanie, ochrona przed artefaktami

Karmic Guide

Latanie, ochrona przed czarnym

Echo {3}{W}{W} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po twoim poprzednim kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Seal of Cleansing

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Solitary Confinement

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten urok, chyba że odrzucisz kartę.

Pomiń swój krok dobierania.

Masz antymagię. (Nie możesz być wskazywany przez czary i zdolności.)

Zażegnaj wszelkie obrażenia, jakie mogłyby zostać tobie zadane.

Soul Snare

{W}, poświęć ten urok: Wygnaj wskazanego stwora atakującego ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Sea Drake

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć dwie wskazane Wyspy pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Seal of Removal

Poświęć ten urok: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Upheaval

Przywróć wszystkie byty do rąk ich właścicieli.

Wonder

Latanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu oraz władasz Wyspą, stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Bone Shredder

Latanie

Echo {2}{B} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego nieczarnego stwora.

Braids, Cabal Minion

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz poświęca artefakt, stwora lub ląd.

Greed

{B}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę.

Patriarch's Bidding

Każdy gracz wybiera typ stwora. Każdy gracz przywraca wszystkie karty stworów o typie wybranym w ten sposób ze swojego cmentarza na pole bitwy.

Skirge Familiar

Latanie

Odrzuć kartę: Weź {B}.

Chance Encounter

Ilekroć wygrasz rzut monetą, umieść znacznik szczęścia na tym uroku.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten urok ma co najmniiej dziesięć znaczników szczęścia, wygrywasz.

Flame Rift

Ten czar zadaje każdemu graczowi po 4 obrażenia.

Goblin Bombardment

Poświęć stwora: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Gorilla Shaman

{X}{X}{1}: Zniszcz wskazany niestworowy artefakt o skrócie many X.

Imperial Recruiter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o sile 2 lub mniejszej, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Mogg Salvage

Jeśli przeciwnik włada Wyspą, a ty władasz Górą, możesz rzucić ten czar bez płacenia jego kosztu many.

Zniszcz wskazany artefakt.

Enchantress's Presence

Ilekroć rzucisz urok, dobierz kartę.

Hunting Pack

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Quirion Ranger

Przywróć Las pod twoim władaniem do ręki właściciela: Odkręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Squirrel Mob

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego Wiewióra na polu bitwy.

Titania, Protector of Argoth

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Kiedy ląd pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak 5/3.

Yavimaya Elder

Kiedy ten stwór umrze, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty lądów, ujawnić je, umieścić je w twojej ręce, po czym przetasować.

{2}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Chainer, Nightmare Adept

Odrzuć kartę: Możesz w tej turze rzucić czar stwora z twojego cmentarza. Aktywuj tylko raz na turę.

Ilekroć nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli nie został rzucony z twojej ręki, zyskuje on pośpiech do końca tury.

Fire

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Ice

Przekręć wskazany byt.

Dobierz kartę.

Mirari's Wake

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć przekręcisz ląd biorąc manę, weź jedną manę w jednym z typów wyprodukowanych przez ów ląd.

Shardless Agent

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Sterling Grove

Inne uroki pod twoim władaniem mają antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

{1}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę uroku, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ją na wierzchu.

Vindicate

Zniszcz wskazany byt.

Cursed Totem

Aktywowane zdolności stworów nie mogą być aktywowane.

Extruder

Echo {4} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Poświęć artefakt: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Millikin

{T}, zmiel kartę: Weź {C}. (By zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Nevinyrral's Disk

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Patchwork Gnomes

Odrzuć kartę: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń go z potyczki i ulecz wszystkie jego obrażenia.)

Zuran Orb

Poświęć ląd: Zyskaj 2 życia.

Cabal Coffers

{2}, {T}: Weź {B} za każde Bagno pod twoim władaniem.

Mishra's Factory

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury artefaktowym stworem Składacz 2/2. Nadal jest lądem.

{T}: Wskazany Składacz do końca tury dostaje +1/+1.

Riptide Laboratory

{T}: Weź {C}.

{1}{U}, {T}: Przywróć wskazanego Czarodzieja pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Sanctum Prelate

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz liczbę.

Nie można rzucać niestworowych czarów o skrócie many równym wybranej lczbie.