Modern Horizons 2

Abiding Grace

Na początku twojego kroku końcowego, wybierz jedną —

 • Zyskaj 1 życie.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 1 z twojego cmentarza na pole bitwy.

Arcbound Javelineer

{T}, usuń X znaczników +1/+1 z tego stwora: Zadaje on X obrażeń wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi.

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Mouser

Więź życia

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Prototype

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Barbed Spike

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem, po czym dołącz do niego ten artefakt.

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Wyposaż {2}

Blacksmith's Skill

Wskazany permanent zyskuje do końca tury antyklątwię i niezniszczalność. Jeśli jest on artefaktowym stworem, dostaje on do końca tury +2/+2.

Blossoming Calm

Zyskujesz antyklątwę do końca tury. Zyskaj 2 życia.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Break Ties

Wybierz jedną —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Wzmacnianie 1—{W} ({W}, odrzuć tę kartę: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.)

Caprichrome

Błysk

Czujność

Pożarcie artefaktu 1 (Umieszczając tę kartę na polu bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę artefaktów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle samo znaczników +1/+1.)

Constable of the Realm

Sława 2 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 i staje się sławny.)

Ilekroć co jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, wygnaj co najwyżej jeden inny wskazany nielądowy permanent dopóki ten stwór jest na polu bitwy.

Disciple of the Sun

Więź życia

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę permanentu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

Esper Sentinel

Ilekroć przeciwnik rzuci swój pierwszy niestworowy czar w danej turze, dobierz kartę, chyba że ów gracz zapłaci {X}, gdzie X jest siłą niniejszego stwora.

Fairgrounds Patrol

{1}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton bezkolorwego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Glorious Enforcer

Latanie, więź życia

Na początku każdej potyczki, jeśli masz więcej żyć niż przeciwnik, ten stwór zyskuje do końca tury podwójny cios.

Guardian Kirin

Latanie

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Healer's Flock

Latanie, więź życia

Knighted Myr

{2}{W}: Adaptacja 1. (Jeśli ten stwór nie ma żadnego znacznika +1/+1, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Kiedy jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, zyskuje on do końca tury podwójny cios.

Landscaper Colos

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, umieść wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika na spodzie jego biblioteki.

Lądocykling bazowych {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Late to Dinner

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Lens Flare

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 5 obrażeń.

Marble Gargoyle

Latanie

{W}: Ten stwór dostaje do końca tury +0/+1.

Nykthos Paragon

Ilekroć zyskasz życia, możesz umieścić po tyle samo znaczników +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem. Zrób to tylko raz na turę.

Out of Time

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, odkręć wszystkie stwory, następnie wycofaj je na czas przebywania tego uroku na polu bitwy. Umieść znacznik czasu na tym uroku za każdego stwora wycofanego w ten sposób.

Zanikanie (Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu z tego uroku. Kiedy ostatni zostanie usunięty, poświęć go.)

Piercing Rays

Wygnaj wskazanego przekręconego stwora.

Zapowiedź — {2}{W}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Przekręć wskazanego odkręconego stwora. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Prismatic Ending

Komasowanie — Wygnaj wskazany nielądowy permanent jeśli jego skrót many jest mniejszy lub równy liczbie kolorów many użytych do rzucenia tego czaru.

Resurgent Belief

Zawieszenie 2—{1}{W} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1}{W} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Przywróć wszystkie karty uroków z twojego cmentarza na pole bitwy. (Aury nie mające niczego do zauroczenia pozostają w twoim cmentarzu.)

Sanctifier en-Vec

Ochrona przed czarnym i czerwonym

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty mające kolor czarny lub czerwony ze wszystkich cmentarzy.

Jeśli czarny lub czerwony permanent, czar lub karta nie będąca na polu bitwy miałaby zostać umieszczona w cmentarzu, zamiast tego wygnaj ją.

Scour the Desert

Wygnaj wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza. Stwórz X żetonów białego stwora Ptak 1/1 z lataniem, gdzie X jest wytrzymałością wygnanej karty.

Search the Premises

Ilekroć stwór zaatakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, dociekaj. (Stwórz żeton bezkolorowego artefaktu Wskazówka mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Serra's Emissary

Latanie

Umieszczając tego stwora na polu bitwy, wybierz typ karty.

Ty i stwory pod twoim władaniem macie ochronę przed wybranym typem karty.

Skyblade's Boon

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

{2}{W}: Przywróć tę kartę do ręki właściciela. Możesz aktywować tylko jeśli ta karta jest na polu bitwy lub w twoim cmentarzu.

Solitude

Błysk

Więź życia

When Solitude enters the battlefield, exile up to one other target creature. That creature’s controller gains life equal to its power.

Przyzwanie—Wygnaj białą kartę z twojej ręki.

Soul of Migration

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Przyzwanie {3}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Thraben Watcher

Latanie, czujność

Inne nieżetonowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Timeless Dragon

Latanie

Równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Uwiecznienie {2}{W}{W} ({3}{W}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Smok 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Unbounded Potential

Wybierz jedną —

 • Umieść znacznik +/1+ na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

 • Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę permanentów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Entwine {3}{W} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Aeromoeba

Latanie

Odrzuć kartę: Zamień do końca tury siłę i wytrzymałość tego stwora.

Burdened Aerialist

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Ilekroć poświęcisz żeton, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Dress Down

Błysk

Umieszczając ten urok na polu bitwy, dobierz kartę.

Creatures lose all abilities.

Na początku kroku końcowego, poświęć ten urok.

Etherium Spinner

Ilekroć rzucisz czar o skrócie many 4 lub większym, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Filigree Attendant

Latanie

Siła tej karty jest równa liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Floodhound

{3}, {T}: Dociekaj. (Stwórz żeton bezkolorowego artefaktu Wskazówka mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Foul Watcher

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Delirium — Ten stwór dostaje +1/+0 o ile w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart.

Fractured Sanity

Każdy przeciwnik mieli po czternaście kart.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, każdy przeciwnik mieli po cztery karty.

Ghost-Lit Drifter

Latanie

{2}{U}: Inny wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Channel — {X}{U}, Discard Ghost-Lit Drifter: X target creatures gain flying until end of turn.

Hard Evidence

Stwórz żeton niebieskiego stwora Krab 0/3.

Dociekaj. (Stwórz bezkolorowy artefakt Wskazówka mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Inevitable Betrayal

Zawieszenie 3—{1}{U}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1}{U}{U} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Wyszukaj w bibliotece wskazanego przeciwnika kartę stwora i umieść ją na polu bitwy pod twoim władaniem. Następnie ów gracz tasuje.

Junk Winder

Koligacja z żetonami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy żeton pod twoim władaniem.)

Ilekroć żeton wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazany nielądowy permanent pod władaniem przeciwnika. Nie odkręci się on w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Lose Focus

Replikacja {U} (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tyle razy, ile razy opłaciłeś jego koszt replikacji. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Lucid Dreams

Draw X cards, where X is the number of card types among cards in your graveyard.

Mental Journey

Dobierz trzy karty.

Lądocykling bazowych {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Murktide Regent

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile kart sztuczek i obrzędów wygnano przy jego udziale.

Whenever an instant or sorcery card leaves your graveyard, put a +1/+1 counter on Murktide Regent.

Mystic Redaction

Na początku twojego kroku utrzymania, wróż 1.

Whenever you discard a card, each opponent mills two cards. (They put the top two cards of their library into their graveyard.)

Parcel Myr

{2}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Phantasmal Dreadmaw

Tratowanie

When Phantasmal Dreadmaw becomes the target of a spell or ability, sacrifice it.

Raving Visionary

{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Delirium — {2}{U}, {T}: Draw a card. Activate only if there are four or more card types among cards in your graveyard.

Recalibrate

Return target creature to its owner’s hand. If you’ve discarded a card this turn, draw a card.

Rise and Shine

Target noncreature artifact you control becomes a 0/0 artifact creature. Put four +1/+1 counters on each artifact that became a creature this way.

Overload {4}{U}{U} (You may cast this spell for its overload cost. If you do, change its text by replacing all instances of „target” with „each.”)

Rishadan Dockhand

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

{1}, {T}: Przekręć wskazany ląd.

Said

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Done

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Scuttletide

{1}, Discard a card: Create a 0/3 blue Crab creature token.

Delirium — Crabs you control get +1/+1 as long as there are four or more card types among cards in your graveyard.

Shattered Ego

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -3/-0.

{3}{U}{U}: Put enchanted creature into its owner’s library third from the top.

So Shiny

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz żetonem, przekręć zauroczonego stwora, po czym wróż 2.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Specimen Collector

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1 oraz żeton niebieskiego stwora Krab 0/3.

When Specimen Collector dies, create a token that’s a copy of target token you control.

Steelfin Whale

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, odkręć niniejszego stwora.

Step Through

Przywróć dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Czarodziejocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Czarodzieja, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Subtlety

Błysk

Latanie

When Subtlety enters the battlefield, choose up to one target creature spell or planeswalker spell. Its owner puts it on the top or bottom of their library.

Przyzwanie—Wygnaj niebieską kartę z twojej ręki.

Suspend

Wygnaj wskazanego stwora i umieść na owej karcie dwa znaczniki czasu. Jeśli nie ma zawieszenia, zyskuje zawieszenie. (Na początku kroku utrzymania jej właściciela, usuwa on znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuca ją bez płacenia kosztu many. Jeśli to stwór, ma pośpiech.)

Svyelun of Sea and Sky

Svyelun of Sea and Sky has indestructible as long as you control at least two other Merfolk.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dobierz kartę.

Other Merfolk you control have ward {1}. (Whenever another Merfolk you control becomes the target of a spell or ability an opponent controls, counter it unless that player pays {1}.)

Sweep the Skies

Converge — Create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying for each color of mana spent to cast this spell.

Thought Monitor

Koligacja z artefaktami

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Tide Shaper

Podbicie {1} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}.)

When Tide Shaper enters the battlefield, if it was kicked, target land becomes an Island for as long as Tide Shaper remains on the battlefield.

Tide Shaper gets +1/+1 as long as an opponent controls an Island.

Vedalken Infiltrator

Vedalken Infiltrator can’t be blocked.

Metalcraft — Vedalken Infiltrator gets +1/+0 as long as you control three or more artifacts.

Archfiend of Sorrows

Latanie

When Archfiend of Sorrows enters the battlefield, creatures your opponents control get -2/-2 until end of turn.

Odkopanie {3}{B}{B} ({3}{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Archon of Cruelty

Latanie

Whenever Archon of Cruelty enters the battlefield or attacks, target opponent sacrifices a creature or planeswalker, discards a card, and loses 3 life. You draw a card and gain 3 life.

Bone Shards

As an additional cost to cast this spell, sacrifice a creature or discard a card.

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Break the Ice

Destroy target land that is snow or could produce {C}.

Overload {4}{B}{B} (You may cast this spell for its overload cost. If you do, change its text by replacing all instances of „target” with „each.”)

Cabal Initiate

Discard a card: Cabal Initiate gains lifelink until end of turn.

Threshold — Cabal Initiate gets +1/+2 as long as seven or more cards are in your graveyard.

Clattering Augur

Clattering Augur can’t block.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

{2}{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Damn

Destroy target creature. A creature destroyed this way can’t be regenerated.

Overload {2}{W}{W} (You may cast this spell for its overload cost. If you do, change its text by replacing all instances of „target” with „each.”)

Dauthi Voidwalker

Cień (Ten stwór może blokować i być blokowany tylko przez stwory z cieniem.)

If a card would be put into an opponent’s graveyard from anywhere, instead exile it with a void counter on it.

{T}, Sacrifice Dauthi Voidwalker: Choose an exiled card an opponent owns with a void counter on it. You may play it this turn without paying its mana cost.

Discerning Taste

Look at the top four cards of your library. Put one of them into your hand and the rest into your graveyard. You gain life equal to the greatest power among creature cards put into your graveyard this way.

Echoing Return

Przywróć wskazaną kartę stwora i wszystkie inne karty o takiej samej nazwie z twojego cmentarza do twojej ręki.

Feast of Sanity

Whenever you discard a card, Feast of Sanity deals 1 damage to any target and you gain 1 life.

Flay Essence

Exile target creature or planeswalker. You gain life equal to the number of counters on it.

Gilt-Blade Prowler

{1}, {T}, Pay 1 life: Draw a card. Activate only if you’ve discarded a card this turn.

Grief

Złowrogość

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Przyzwanie—Wygnaj czarną kartę z twojej ręki.

Hell Mongrel

Discard a card: Hell Mongrel gets +1/+1 until end of turn.

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Kitchen Imp

Latanie, pośpiech

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Legion Vanguard

{1}, Sacrifice another creature: Legion Vanguard explores. (Reveal the top card of your library. Put that card into your hand if it’s a land. Otherwise, put a +1/+1 counter on this creature, then put the card back or put it into your graveyard.)

Loathsome Curator

Wyzysk (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora.)

Złowrogość

When Loathsome Curator exploits a creature, destroy target creature you don’t control with mana value 3 or less.

Magus of the Bridge

Ilekroć nieżetonowy stwór zostanie umieszczony z pola walki w twoim cmentarzu, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

When a creature is put into an opponent’s graveyard from the battlefield, exile Magus of the Bridge.

Necrogoyf

Necrogoyf’s power is equal to the number of creature cards in all graveyards.

At the beginning of each player’s upkeep, that player discards a card.

Madness {1}{B}{B} (If you discard this card, discard it into exile. When you do, cast it for its madness cost or put it into your graveyard.)

Necromancer's Familiar

Latanie

Hellbent — Necromancer’s Familiar has lifelink as long as you have no cards in hand.

{B}, Discard a card: Necromancer’s Familiar gains indestructible until end of turn. Tap it.

Nested Shambler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz X przekręconych żetonów zielonego stwora Wiewiór 1/1, gdzie X jest siłą tego stwora.

Persist

Przywróć wskazaną kartę nielegendarnego stwora z twojego cmentarza na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1.

Profane Tutor

Zawieszenie 2—{1}{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1}{B} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Radiant Epicure

Komasowanie — Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik traci po X żyć, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą kolorów many wydanej do rzucenia tego czaru.

Sinister Starfish

{T}: Surveil 1. (Look at the top card of your library. You may put that card into your graveyard.)

Sudden Edict

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Wskazany gracz poświęca stwora.

Tizerus Charger

Escape—{4}{B}, Exile five other cards from your graveyard. (You may cast this card from your graveyard for its escape cost.)

Tizerus Charger escapes with your choice of a +1/+1 counter or a flying counter on it.

Tourach, Dread Cantor

Podbicie {B}{B} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {B}{B}.)

Ochrona przed białym

Whenever an opponent discards a card, put a +1/+1 counter on Tourach, Dread Cantor.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, wskazany przeciwnik odrzuca dwie losowe karty.

Tourach's Canticle

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę, po czym odrzuca losową kartę.

Tragic Fall

Wskazany stwór dostaje do końca tury -3/-3.

Hellbent — That creature gets -13/-13 until end of turn instead if you have no cards in hand.

Underworld Hermit

When Underworld Hermit enters the battlefield, create a number of 1/1 green Squirrel creature tokens equal to your devotion to black. (Each {B} in the mana costs of permanents you control counts toward your devotion to black.)

Unmarked Grave

Wyszukaj w twojej bibliotece nielegendarną kartę, umieść ową kartę w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Vermin Gorger

{T}, Sacrifice another creature: Each opponent loses 2 life and you gain 2 life.

Vile Entomber

Dotyk śmierci

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ową kartę w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

World-Weary

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets -4/-4.

Lądocykling bazowych {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Young Necromancer

When Young Necromancer enters the battlefield, you may exile two cards from your graveyard. When you do, return target creature card from your graveyard to the battlefield.

Arcbound Slasher

Modułowy 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Zamieszki (Możesz wybrać, czy ten stwór wejdzie na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1, czy pośpiech.)

Arcbound Tracker

Złowrogość

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Ilekroć rzucisz czar oprócz swojego pierwszego czaru w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Arcbound Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Battle Plan

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +2/+0.

Lądocykling bazowych {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Blazing Rootwalla

{R}: Blazing Rootwalla gets +2/+0 until end of turn. Activate only once each turn.

Szaleństwo {0} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Bloodbraid Marauder

Bloodbraid Marauder can’t block.

Delirium — This spell has cascade as long as there are four or more card types among cards in your graveyard. (When you cast this spell, exile cards from the top of your library until you exile a nonland card that costs less. You may cast it without paying its mana cost. Put the exiled cards on the bottom of your library in a random order.)

Breya's Apprentice

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

{T}, poświęć artefakt: Wybierz jedną —

 • Exile the top card of your library. Until the end of your next turn, you may play that card.

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+0.

Calibrated Blast

Reveal cards from the top of your library until you reveal a nonland card. Put the revealed cards on the bottom of your library in a random order. When you reveal a nonland card this way, Calibrated Blast deals damage equal to that card’s mana value to any target.

Wspomnienie {3}{R}{R} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Captain Ripley Vance

Whenever you cast your third spell each turn, put a +1/+1 counter on Captain Ripley Vance, then it deals damage equal to its power to any target.

Chef's Kiss

Gain control of target spell that targets only a single permanent or player. Copy it, then reselect the targets at random for the spell and the copy. The new targets can’t be you or a permanent you control.

Dragon's Rage Channeler

Whenever you cast a noncreature spell, surveil 1. (Look at the top card of your library. You may put that card into your graveyard.)

Delirium — As long as there are four or more card types among cards in your graveyard, Dragon’s Rage Channeler gets +2/+2, has flying, and attacks each combat if able.

Faithless Salvaging

Odrzuć kartę, po czym dobierz kartę.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Fast

Discard a card, then draw two cards.

Furious

Furious deals 3 damage to each creature without flying.

Flame Blitz

At the beginning of your end step, Flame Blitz deals 5 damage to each planeswalker.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Flametongue Yearling

Wielopodbicie {2} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {2}.)

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi obrażenia równe swojej sile.

Fury

Podwójny cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje on 4 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych stworów i/lub wędrowców.

Przyzwanie—Wygnaj czerwoną kartę z twojej ręki.

Galvanic Relay

Exile the top card of your library. During your next turn, you may play that card.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Gargadon

Tratowanie

Zawieszenie 4—{1}{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{R} i wygnać ją z czterema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Glimpse of Tomorrow

Suspend 3—{R}{R}

Shuffle all permanents you own into your library, then reveal that many cards from the top of your library. Put all non-Aura permanent cards revealed this way onto the battlefield, then do the same for Aura cards, then put the rest on the bottom of your library in a random order.

Goblin Traprunner

Whenever Goblin Traprunner attacks, flip three coins. For each flip you win, create a 1/1 red Goblin creature token that’s tapped and attacking.

Gouged Zealot

Zasięg

Delirium — Whenever Gouged Zealot attacks, if there are four or more card types among cards in your graveyard, Gouged Zealot deals 1 damage to each creature defending player controls.

Harmonic Prodigy

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

If an ability of a Shaman or another Wizard you control triggers, that ability triggers an additional time.

Kaleidoscorch

Komasowanie — Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą kolorów many wydanej do rzucenia tego czaru.

Wspomnienie {4}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Lightning Spear

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma tratowanie.

{2}{R}, Sacrifice Lightning Spear: It deals 3 damage to any target.

Wyposaż {1}

Mine Collapse

Jeśli jest twoja tura, możesz poświęcić Górę zamiast płacić koszt many tego czaru.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 5 obrażeń.

Mount Velus Manticore

At the beginning of combat on your turn, you may discard a card. When you do, Mount Velus Manticore deals X damage to any target, where X is the number of card types the discarded card has.

Obsidian Charmaw

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy ląd pod władaniem twoich przeciwników mogący dać {C}.

Latanie

When Obsidian Charmaw enters the battlefield, destroy target nonbasic land an opponent controls.

Ragavan, Nimble Pilferer

Whenever Ragavan, Nimble Pilferer deals combat damage to a player, create a Treasure token and exile the top card of that player’s library. Until end of turn, you may cast that card.

Brawura {1}{R} (Możesz rzucić ten czar za koszt brawury. Jeśli tak zrobisz, dostaje on pośpiech i jest przywracany z pola bitwy do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.)

Revolutionist

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Skophos Reaver

As long as it’s your turn, Skophos Reaver gets +2/+0.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Slag Strider

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

{1}, Sacrifice an artifact: Slag Strider deals 1 damage to any target.

Spreading Insurrection

Gain control of target creature you don’t control until end of turn. Untap that creature. It gains haste until end of turn.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Strike It Rich

Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Tavern Scoundrel

Whenever you win a coin flip, create two Treasure tokens. (They’re artifacts with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

{1}, {T}, Sacrifice another permanent: Flip a coin.

Unholy Heat

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Delirium — Unholy Heat deals 6 damage instead if there are four or more card types among cards in your graveyard.

Viashino Lashclaw

{T}, Discard a card: Creatures you control gain haste until end of turn.

Abundant Harvest

Wybierz ląd lub nie-ląd. Ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę wybranego rodzaju. Umieść ową kartę w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Aeve, Progenitor Ooze

Storm (When you cast this spell, copy it for each spell cast before it this turn. Copies become tokens.)

Aeve, Progenitor Ooze isn’t legendary if it’s a token.

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 za każdy inny Szlam pod twoim władaniem.

Bannerhide Krushok

Tratowanie

Reinforce 2—{1}{G} ({1}{G}, Discard this card: Put two +1/+1 counters on target creature.)

Czystka {5}{G}{G} ({5}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Blessed Respite

Target player shuffles their graveyard into their library. Prevent all combat damage that would be dealt this turn.

Chatterfang, Squirrel General

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

If one or more tokens would be created under your control, those tokens plus that many 1/1 green Squirrel creature tokens are created instead.

{B}, poświęć X Wiewiórów: Wskazany stwór dostaje do końca tury +X/-X.

Chatterstorm

Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Chitterspitter

At the beginning of your upkeep, you may sacrifice a token. If you do, put an acorn counter on Chitterspitter.

Wiewióry pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdy znacznik żołędzia na tym artefakcie.

{G}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Crack Open

Destroy target artifact or enchantment. Create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Deepwood Denizen

Czujność

{5}{G}, {T}: Dobierz kartę. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdy znacznik +1/+1 na stworach pod twoim władaniem.

Duskshell Crawler

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma tratowanie.

Endurance

Błysk

Zasięg

When Endurance enters the battlefield, up to one target player puts all the cards from their graveyard on the bottom of their library in a random order.

Przyzwanie—Wygnaj zieloną kartę z twojej ręki.

Fae Offering

At the beginning of each end step, if you’ve cast both a creature spell and a noncreature spell this turn, create a Clue token, a Food token, and a Treasure token.

Flourishing Strike

Wybierz jedną —

 • Flourishing Strike deals 5 damage to target creature with flying.

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury +3/+3.

Entwine {2}{G} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Foundation Breaker

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Evoke {1}{G} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Funnel-Web Recluse

Zasięg

Morbid — When Funnel-Web Recluse enters the battlefield, if a creature died this turn, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Gaea's Will

Suspend 4—{G}

Until end of turn, you may play lands and cast spells from your graveyard.

If a card would be put into your graveyard from anywhere this turn, exile that card instead.

Glimmer Bairn

Poświęć żeton: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Glinting Creeper

Komasowanie — Ten stwór wchodzi na ple bitwy mając po dwa znaczniki +1/+1 za każdy kolor many wydanej do jego rzucenia.

Glinting Creeper can’t be blocked by creatures with power 2 or less.

Herd Baloth

Ilekroć jeden lub więcej znacznik +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, możesz utworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Ignoble Hierarch

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Jade Avenger

Bushido 2 (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn.)

Jewel-Eyed Cobra

Dotyk śmierci

When Jewel-Eyed Cobra dies, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Orchard Strider

When Orchard Strider enters the battlefield, create two Food tokens. (They’re artifacts with „{2}, {T}, Sacrifice this artifact: You gain 3 life.”)

Lądocykling bazowych {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Rift Sower

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Zawieszenie 2—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {G} i wygnać ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many. Ma pośpiech.)

Sanctum Weaver

{T}: Add X mana of any one color, where X is the number of enchantments you control.

Scurry Oak

Ewoluuje (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Ilekroć jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Smell Fear

Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę permanentów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Target creature you control fights up to one target creature you don’t control.

Squirrel Sanctuary

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władanie, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, przywróć ten urok do ręki właściciela.

Squirrel Sovereign

Inne Wiewióry pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Sylvan Anthem

Green creatures you control get +1/+1.

Ilekroć zielony stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wróż 1.

Terramorph

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Thrasta, Tempest's Roar

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej za każdy inny czar rzucony w tej turze.

Tratowanie, pośpiech

Tratowanie wędrowców (Ten stwór może zadać nadmiar obrażeń bojowych władcy atakowanego przez siebie wędrowca.)

Ten stwór ma antyklątwę o ile wszedł na pole bitwy w tej turze.

Timeless Witness

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Uwiecznienie {5}{G}{G} ({5}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Człowiek Szaman 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Tireless Provisioner

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, create a Food token or a Treasure token. (Food is an artifact with „{2}, {T}, Sacrifice this artifact: You gain 3 life.” Treasure is an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Urban Daggertooth

Czujność

Enrage — Whenever Urban Daggertooth is dealt damage, proliferate. (Choose any number of permanents and/or players, then give each another counter of each kind already there.)

Verdant Command

Wybierz dwie —

 • Wskazany gracz tworzy dwa przekręcone żetony zielonego stwora Wiewiór 1/1.

 • Counter target loyalty ability of a planeswalker.

 • Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

 • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

Wren's Run Hydra

Zasięg

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Reinforce X—{X}{G}{G} ({X}{G}{G}, Discard this card: Put X +1/+1 counters on target creature.)

Arcbound Shikari

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym artefaktowym stworze pod twoim władaniem.

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcus Acolyte

Zasięg, więź życia

Outlast {(g/w)} ({(g/w)}, {T}: Put a +1/+1 counter on this creature. Outlast only as a sorcery.)

Każdy inny stwór pod twoim władaniem bez znacznika +1/+1 ma przetrwanie {(g/w)}.

Asmoranomardicadaistinaculdacar

As long as you’ve discarded a card this turn, you may pay {(b/r)} to cast this spell.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie The Underworld Cookbook, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Sacrifice two Foods: Target creature deals 6 damage to itself.

Breathless Knight

Latanie, więź życia

Whenever Breathless Knight or another creature enters the battlefield under your control, if that creature entered from a graveyard or you cast it from a graveyard, put a +1/+1 counter on Breathless Knight.

Captured by Lagacs

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

Carth the Lion

Whenever Carth the Lion enters the battlefield or a planeswalker you control dies, look at the top seven cards of your library. You may reveal a planeswalker card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order.

Planeswalkers» loyalty abilities you activate cost an additional [+1] to activate.

Chrome Courier

Latanie

When Chrome Courier enters the battlefield, reveal the top two cards of your library. Put one of them into your hand and the other into your graveyard. If you put an artifact card into your hand this way, you gain 3 life.

Combine Chrysalis

Creature tokens you control have flying.

{2}{G}{U}, {T}, Sacrifice a token: Create a 4/4 green Beast creature token. Activate only as a sorcery.

Dakkon, Shadow Slayer

Ten wędrowiec wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników lojalności, iloma lądami władasz.

+1: Szpieguj 2.

–3: Wygnaj wskazanego stwora.

–6: Możesz umieścić kartę artefaktu z twojej ręki lub cmentarza na polu bitwy.

Dihada's Ploy

Draw two cards, then discard a card. You gain life equal to the number of cards you’ve discarded this turn.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Drey Keeper

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielonego stwora Wiewiór 1/1.

{3}{B}: Squirrels you control get +1/+0 and gain menace until end of turn.

Ethersworn Sphinx

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Latanie

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o mniejszym skrócie many. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Foundry Helix

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć permanent.

Foundry Helix deals 4 damage to any target. If the sacrificed permanent was an artifact, you gain 4 life.

Garth One-Eye

{T}: Choose a card name that hasn’t been chosen from among Disenchant, Braingeyser, Terror, Shivan Dragon, Regrowth, and Black Lotus. Create a copy of the card with the chosen name. You may cast the copy. (You still pay its costs.)

General Ferrous Rokiric

Antyklątwa przed jednokolorowym

Whenever you cast a multicolored spell, create a 4/4 red and white Golem artifact creature token.

Geyadrone Dihada

Protection from permanents with corruption counters on them

+1: Each opponent loses 2 life and you gain 2 life. Put a corruption counter on up to one other target creature or planeswalker.

−3: Gain control of target creature or planeswalker until end of turn. Untap it and put a corruption counter on it. It gains haste until end of turn.

−7: Gain control of each permanent with a corruption counter on it.

Goblin Anarchomancer

Each spell you cast that’s red or green costs {1} less to cast.

Graceful Restoration

Wybierz jedną —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

 • Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Grist, the Hunger Tide

As long as Grist, the Hunger Tide isn’t on the battlefield, it’s a 1/1 Insect creature in addition to its other types.

+1: Create a 1/1 black and green Insect creature token, then mill a card. If an Insect card was milled this way, put a loyalty counter on Grist and repeat this process.

−2: You may sacrifice a creature. When you do, destroy target creature or planeswalker.

−5: Each opponent loses life equal to the number of creature cards in your graveyard.

Lazotep Chancellor

Whenever you discard a card, you may pay {1}. If you do, amass 2. (Put two +1/+1 counters on an Army you control. If you don’t control one, create a 0/0 black Zombie Army creature token first.)

Lonis, Cryptozoologist

Ilekroć inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dociekaj.

{T}, Sacrifice X Clues: Target opponent reveals the top X cards of their library. You may put a nonland permanent card with mana value X or less from among them onto the battlefield under your control. That player puts the rest on the bottom of their library in a random order.

Master of Death

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, szpieguj 2.

At the beginning of your upkeep, if Master of Death is in your graveyard, you may pay 1 life. If you do, return it to your hand.

Moderation

You can’t cast more than one spell each turn.

Whenever you cast a spell, draw a card.

Piru, the Volatile

Latanie, więź życia

At the beginning of your upkeep, sacrifice Piru, the Volatile unless you pay {R}{W}{B}.

When Piru dies, it deals 7 damage to each nonlegendary creature.

Priest of Fell Rites

{T}, zapłać 3 życia, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Odkopanie {3}{W}{B} ({3}{W}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Prophetic Titan

Delirium — Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną. Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej cztery typy kart, zamiast tego wybierz obie.

 • Prophetic Titan deals 4 damage to any target.

 • Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki .

Rakdos Headliner

Pośpiech

Echo—Odrzuć kartę. (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Ravenous Squirrel

Ilekroć poświęcisz artefakt lub stwora, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

{1}{B}{G}, Sacrifice an artifact or creature: You gain 1 life and draw a card.

Road

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ruin

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Ruin deals damage to target creature equal to the number of lands you control.

Storm God's Oracle

{1}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/-1.

When Storm God’s Oracle dies, it deals 3 damage to any target.

Sythis, Harvest's Hand

Whenever you cast an enchantment spell, you gain 1 life and draw a card.

Terminal Agony

Zniszcz wskazanego stwora.

Madness {B}{R} (If you discard this card, discard it into exile. When you do, cast it for its madness cost or put it into your graveyard.)

Territorial Kavu

Domena — Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie typów bazowych lądów pośród lądów pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wybierz jedną —

 • Odrzuć kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

 • Wygnaj co najwyżej jedną wskazaną kartę z cmentarza.

Wavesifter

Latanie

When Wavesifter enters the battlefield, investigate twice. (To investigate, create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Evoke {G}{U} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Yusri, Fortune's Flame

Latanie

Ilekroć ten stwór atakuje, wybierz liczbę między 1 a 5. Rzuć tyloma monetami. Za każdy wygrany rzut, dobierz kartę. Za każdy przegrany rzut, ten stwór zadaje tobie 2 obrażenia. Jeśli wygrasz pięć rzutów w ten sposób, możesz w tej turze rzucać czary z twojej ręki bez płacenia ich kosztów many.

Academy Manufactor

If you would create a Clue, Food, or Treasure token, instead create one of each.

Altar of the Goyf

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, dostaje on do końca tury +X/+X, gdzie X jest liczbą typów kart pośród kart we wszystkich cmentarzach.

Lhurgoyf creatures you control have trample.

Batterbone

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Equipped creature gets +1/+1 and has vigilance and lifelink.

Wyposaż {5}

Bottle Golems

Tratowanie

When Bottle Golems dies, you gain life equal to its power.

Brainstone

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Dermotaxi

Imprint — As Dermotaxi enters the battlefield, exile a creature card from a graveyard.

Tap two untapped creatures you control: Until end of turn, Dermotaxi becomes a copy of the exiled card, except it’s a Vehicle artifact in addition to its other types.

Diamond Lion

{T}, odrzuć twoją rękę, poświęć tego stwora: Weź trzy many dowolnego jednego koloru. Możesz aktywować tylko jako sztuczkę.

Fodder Tosser

{T}, Discard a card: Fodder Tosser deals 2 damage to target player or planeswalker.

Kaldra Compleat

(Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Niezniszczalność

Equipped creature gets +5/+5 and has first strike, trample, indestructible, haste, and „Whenever this creature deals combat damage to a creature, exile that creature.”

Wyposaż {7}

Liquimetal Torque

{T}: Weź {C}.

{T}: Target nonland permanent becomes an artifact in addition to its other types until end of turn.

Monoskelion

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

{1}, Remove a +1/+1 counter from Monoskelion: It deals 1 damage to any target.

Myr Scrapling

Sacrifice Myr Scrapling: Put a +1/+1 counter on target creature.

Nettlecyst

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Equipped creature gets +1/+1 for each artifact and/or enchantment you control.

Wyposaż {2}

Ornithopter of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sanctuary Raptor

Latanie

Whenever Sanctuary Raptor attacks, if you control three or more tokens, Sanctuary Raptor gets +2/+0 and gains first strike until end of turn.

Scion of Draco

Domain — This spell costs {2} less to cast for each basic land type among lands you control.

Latanie

Each creature you control has vigilance if it’s white, hexproof if it’s blue, lifelink if it’s black, first strike if it’s red, and trample if it’s green.

Sojourner's Companion

Koligacja z artefaktami

Lądocykling artefaktowych {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Sol Talisman

Zawieszenie 3—{1} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {1} i wygnaj ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu jest usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

{T}: Weź {C}{C}.

Steel Dromedary

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Steel Dromedary doesn’t untap during your untap step if it has a +1/+1 counter on it.

At the beginning of combat on your turn, you may move a +1/+1 counter from Steel Dromedary onto target creature.

Sword of Hearth and Home

Equipped creature gets +2/+2 and has protection from green and from white.

Whenever equipped creature deals combat damage to a player, exile up to one target creature you own, then search your library for a basic land card. Put both cards onto the battlefield under your control, then shuffle.

Wyposaż {2}

Tormod's Cryptkeeper

Czujność

{T}, Sacrifice Tormod’s Cryptkeeper: Exile all cards from target player’s graveyard.

The Underworld Cookbook

{T}, Discard a card: Create a Food token. (It’s an artifact with „{2}, {T}, Sacrifice this artifact: You gain 3 life.”)

{4}, {T}, poświęć ten artefakt: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Vectis Gloves

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i ma podbój artefaktowych lądów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada artefaktowym lądem.)

Wyposaż {2}

Void Mirror

Whenever a player casts a spell, if no colored mana was spent to cast it, counter that spell.

Zabaz, the Glimmerwasp

Modular 1

If a modular triggered ability would put one or more +1/+1 counters on a creature you control, that many plus one +1/+1 counters are put on it instead.

{R}: Zniszcz wskazany artefakt pod twoim władaniem.

{W}: Zabaz, the Glimmerwasp gains flying until end of turn.

Arid Mesa

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry lub Równiny, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Darkmoss Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {B} lub {G}.

Drossforge Bridge

Drossforge Bridge enters the battlefield tapped.

Niezniszczalność

{T}: Weź {B} lub {R}.

Goldmire Bridge

Goldmire Bridge enters the battlefield tapped.

Niezniszczalność

{T}: Weź {W} lub {B}.

Marsh Flats

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny lub Bagna, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mistvault Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {U} lub {B}.

Misty Rainforest

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu lub Wyspy, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Power Depot

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{T}: Add one mana of any color. Spend this mana only to cast artifact spells or activate abilities of artifacts.

Modular 1

Razortide Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {W} lub {U}.

Rustvale Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {R} lub {W}.

Scalding Tarn

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Wyspy lub Góry, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Silverbluff Bridge

Silverbluff Bridge enters the battlefield tapped.

Niezniszczalność

{T}: Weź {U} lub {R}.

Slagwoods Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Niezniszczalność

{T}: Weź {R} lub {G}.

Tanglepool Bridge

Tanglepool Bridge enters the battlefield tapped.

Niezniszczalność

{T}: Weź {G} lub {U}.

Thornglint Bridge

Thornglint Bridge enters the battlefield tapped.

Niezniszczalność

{T}: Weź {G} lub {W}.

Urza's Saga

(Umieszczając tę Sagę oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Ten permanent zyskuje „{T}: Weź {C}.”

II — Ten permanent zyskuje „{2}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt 0/0 mający «Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt pod twoim władaniem.»”

III — Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu o koszcie {0} lub {1}, umieść go na polu bitwy, po czym przetasuj.

Verdant Catacombs

{T}, poświęć 1 życie, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna lub Lasu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Yavimaya, Cradle of Growth

Each land is a Forest in addition to its other land types.

Angelic Curator

Flying, protection from artifacts

Karmic Guide

Latanie, ochrona przed czarnym

Echo {3}{W}{W} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po twoim poprzednim kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Seal of Cleansing

Poświęć ten urok: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Solitary Confinement

At the beginning of your upkeep, sacrifice Solitary Confinement unless you discard a card.

Pomiń swój krok dobierania.

Masz antymagię. (Nie możesz być wskazywany przez czary i zdolności.)

Prevent all damage that would be dealt to you.

Soul Snare

{W}, Sacrifice Soul Snare: Exile target creature that’s attacking you or a planeswalker you control.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Sea Drake

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć dwie wskazane Wyspy pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Seal of Removal

Sacrifice Seal of Removal: Return target creature to its owner’s hand.

Upheaval

Return all permanents to their owners» hands.

Wonder

Latanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu oraz władasz Wyspą, stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Bone Shredder

Latanie

Echo {2}{B} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego nieczarnego stwora.

Braids, Cabal Minion

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz poświęca artefakt, stwora lub ląd.

Greed

{B}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę.

Patriarch's Bidding

Each player chooses a creature type. Each player returns all creature cards of a type chosen this way from their graveyard to the battlefield.

Skirge Familiar

Latanie

Odrzuć kartę: Weź {B}.

Chance Encounter

Whenever you win a coin flip, put a luck counter on Chance Encounter.

At the beginning of your upkeep, if Chance Encounter has ten or more luck counters on it, you win the game.

Flame Rift

Flame Rift deals 4 damage to each player.

Goblin Bombardment

Sacrifice a creature: Goblin Bombardment deals 1 damage to any target.

Gorilla Shaman

{X}{X}{1}: Destroy target noncreature artifact with mana value X.

Imperial Recruiter

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora o sile 2 lub mniejszej, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Mogg Salvage

If an opponent controls an Island and you control a Mountain, you may cast this spell without paying its mana cost.

Zniszcz wskazany artefakt.

Enchantress's Presence

Ilekroć rzucisz urok, dobierz kartę.

Hunting Pack

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Quirion Ranger

Przywróć Las pod twoim władaniem do ręki właściciela: Odkręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Squirrel Mob

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego Wiewióra na polu bitwy.

Titania, Protector of Argoth

When Titania, Protector of Argoth enters the battlefield, return target land card from your graveyard to the battlefield.

Kiedy ląd pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak 5/3.

Yavimaya Elder

Kiedy ten stwór umrze, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty lądów, ujawnić je, umieścić je w twojej ręce, po czym przetasować.

{2}, Sacrifice Yavimaya Elder: Draw a card.

Chainer, Nightmare Adept

Discard a card: You may cast a creature spell from your graveyard this turn. Activate only once each turn.

Ilekroć nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli nie został rzucony z twojej ręki, zyskuje on pośpiech do końca tury.

Fire

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Ice

Przekręć wskazany permanent.

Dobierz kartę.

Mirari's Wake

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć przekręcisz ląd biorąc manę, weź jedną manę w jednym z typów wyprodukowanych przez ów ląd.

Shardless Agent

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Sterling Grove

Other enchantments you control have shroud. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

{1}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę uroku, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ją na wierzchu.

Vindicate

Zniszcz wskazany permanent.

Cursed Totem

Aktywowane zdolności stworów nie mogą być aktywowane.

Extruder

Echo {4} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

Sacrifice an artifact: Put a +1/+1 counter on target creature.

Millikin

{T}, zmiel kartę: Weź {C}. (By zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Nevinyrral's Disk

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Patchwork Gnomes

Odrzuć kartę: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, zamiast tego przekręć go, usuń go z potyczki i ulecz wszystkie jego obrażenia.)

Zuran Orb

Poświęć ląd: Zyskaj 2 życia.

Cabal Coffers

{2}, {T}: Weź {B} za każde Bagno pod twoim władaniem.

Mishra's Factory

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury artefaktowym stworem Składacz 2/2. Nadal jest lądem.

{T}: Wskazany Składacz dostaje do końca tury +1/+1.

Riptide Laboratory

{T}: Weź {C}.

{1}{U}, {T}: Przywróć wskazanego Czarodzieja pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Sanctum Prelate

Umieszczając tego stwora na polu bitwy, wybierz liczbę.

Nie można rzucać niestworowych czarów o skrócie many równym wybranej lczbie.