Limited Edition Beta

Animate Wall

Zaurocz Ścianę

Zauroczona Ściana może atakować tak, jakby nie miała obronności.

Armageddon

Zniszcz wszystkie lądy.

Balance

Każdy gracz wybiera tyle lądów pod swoim władaniem, iloma lądami włada gracz władający najmniejszą ich liczbą, po czym poświęca pozostałe. Gracze odrzucają karty i poświęcają stwory w ten sam sposób.

Benalish Hero

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Black Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma ochronę przed czarnym. Ten efekt nie usuwa niniejszego uroku.

Blaze of Glory

Rzuć ten czar tylko podczas potyczki po deklaracji blokujących.

Wskazany stwór pod władaniem broniącego się gracza może w tej turze blokować dowolną liczbę stworów. Blokuje on każdego atakującego stwora jeśli może.

Blessing

Zaurocz stwora

{W}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Blue Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma ochronę przed niebieskim. Ten efekt nie usuwa niniejszego bytu.

Castle

Odkręcone stwory pod twoim władaniem dostają +0/+2.

Circle of Protection: Black

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czarne źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Blue

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie niebieskie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Green

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie zielone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: Red

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie czerwone źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Circle of Protection: White

{1}: Kiedy najbliższym razem w tej turze wybrane przez ciebie białe źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Consecrate Land

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma niezniszczalność i nie może być zauroczony przez inne Aury.

Conversion

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {W}{W}.

Wszystkie Góry są Równinami.

Crusade

Białe stwory dostają +1/+1.

Death Ward

Zregeneruj wskazanego stwora.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Farmstead

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zapłacić {W}{W}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.”

Green Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma ochronę przed zielonym. Ten efekt nie usuwa niniejszego bytu.

Guardian Angel

Prevent the next X damage that would be dealt to any target this turn. Until end of turn, you may pay {1} any time you could cast an instant. If you do, prevent the next 1 damage that would be dealt to that permanent or player this turn.

Healing Salve

Wybierz jedno —

  • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

  • Zażegnaj najbliższe 3 obrażenia jakie mogłyby zostać w tej turze zadane wskazanemu celowi.

Holy Armor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2.

{W}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +0/+1.

Holy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Island Sanctuary

Jeśli miałbyś dobrać kartę podczas twojego kroku dobierania, zamiast tego możesz pominąć owe dobranie. Jeśli tak zrobisz, do twojej następnej tury nie możesz być atakowany, chyba że przez stwory mające latanie i/lub podbój wysp.

Karma

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ten urok zadaje owemu graczowi obrażenia równe liczbie Bagien pod jego władaniem.

Lance

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma pierwszy cios.

Mesa Pegasus

Latanie; zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Northern Paladin

{W}{W}, {T}: Zniszcz wskazany czarny byt.

Pearled Unicorn

Personal Incarnation

{0}: Najbliższe 1 obrażenia jakie miałoby zostać zadane temu stworowi w tej turze, jest zamiast tego zadane jego właścicielowi. Tylko właściciel niniejszego może aktywować tę zdolność.

Kiedy ten stwór umrze, jego właściciel traci połowę swoich żyć, zaokrąglając wzwyż.

Purelace

Wskazany czar lub byt staje się biały. (Symbole many na owym bycie zostają bez zmian.)

Red Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma ochronę przed czerwonym. Ten efekt nie usuwa niniejszego bytu.

Resurrection

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Reverse Damage

Kiedy najbliższy raz w tej turze wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je. Zyskaj życia równe obrażeniom zażegnanym w ten sposób.

Righteousness

Wskazany blokujący stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Samite Healer

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Savannah Lions

Serra Angel

Latanie, czujność

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Veteran Bodyguard

As long as Veteran Bodyguard is untapped, all damage that would be dealt to you by unblocked creatures is dealt to Veteran Bodyguard instead.

Wall of Swords

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Latanie

White Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ochrona przed czarnym (Nic czarnego nie może blokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

White Ward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma ochronę przed białym. Ten efekt nie usuwa niniejszego bytu.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Air Elemental

Latanie

Ancestral Recall

Wskazany gracz dobiera trzy karty.

Animate Artifact

Zaurocz artefakt

As long as enchanted artifact isn’t a creature, it’s an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value.

Blue Elemental Blast

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany czerwony czar.

  • Zniszcz wskazany czerwony byt.

Braingeyser

Wskazany gracz dobiera X kart.

Clone

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy.

Control Magic

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Copy Artifact

You may have Copy Artifact enter the battlefield as a copy of any artifact on the battlefield, except it’s an enchantment in addition to its other types.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Creature Bond

Zaurocz stwora

When enchanted creature dies, Creature Bond deals damage equal to that creature’s toughness to the creature’s controller.

Drain Power

Target player activates a mana ability of each land they control. Then that player loses all unspent mana and you add the mana lost this way.

Feedback

Zaurocz urok

At the beginning of the upkeep of enchanted enchantment’s controller, Feedback deals 1 damage to that player.

Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Invisibility

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany.

Jump

Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Lifetap

Ilekroć Las pod władaniem przeciwnika zostanie przekręcony, zyskaj 1 życie.

Lord of Atlantis

Inne Wodniki dostają +1/+1 i mają podbój wysp (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Magical Hack

Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one basic land type with another. (For example, you may change „swampwalk” to „plainswalk.” This effect lasts indefinitely.)

Mahamoti Djinn

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Mana Short

Przekręć wszystkie lądy pod władaniem wskazanego gracza i ów gracz traci całą niewydaną manę.

Merfolk of the Pearl Trident

Phantasmal Forces

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Phantasmal Forces unless you pay {U}.

Phantasmal Terrain

Zaurocz ląd

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ bazowego lądu.

Zauroczony ląd jest wybranego typu.

Phantom Monster

Latanie

Pirate Ship

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Kiedy nie władasz żadną Wyspą, poświęć tego stwora.

Power Leak

Zaurocz urok

At the beginning of the upkeep of enchanted enchantment’s controller, that player may pay any amount of mana. Power Leak deals 2 damage to that player. Prevent X of that damage, where X is the amount of mana that player paid this way.

Power Sink

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Jeśli ów gracz tego nie zrobi, przekręca wszystkie lądy pod swoim władaniem mające zdolność dającą manę i traci całą niewydaną manę.

Prodigal Sorcerer

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Psionic Blast

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia oraz 2 obrażenia tobie.

Psychic Venom

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony, ten urok zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Sea Serpent

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Kiedy nie władasz żadną Wyspą, poświęć tego stwora.

Siren's Call

Cast this spell only during an opponent’s turn, before attackers are declared.

Creatures the active player controls attack this turn if able.

At the beginning of the next end step, destroy all non-Wall creatures that player controls that didn’t attack this turn. Ignore this effect for each creature the player didn’t control continuously since the beginning of the turn.

Sleight of Mind

Change the text of target spell or permanent by replacing all instances of one color word with another. (For example, you may change „target black spell” to „target blue spell.” This effect lasts indefinitely.)

Spell Blast

Skontruj wskazany czar o skrócie many równym X. (Np. jeśli koszt owego czaru to {3}{U}{U}, X wynosi 5.)

Stasis

Gracze pomijają swój krok odkręcania.

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {U}.

Steal Artifact

Zaurocz artefakt

Władasz zauroczonym artefaktem.

Thoughtlace

Target spell or permanent becomes blue. (Mana symbols on that permanent remain unchanged.)

Time Walk

Weź dodatkową turę po obecnej.

Timetwister

Each player shuffles their hand and graveyard into their library, then draws seven cards. (Then put Timetwister into its owner’s graveyard.)

Twiddle

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Vesuvan Doppelganger

You may have Vesuvan Doppelganger enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield, except it doesn’t copy that creature’s color and it has „At the beginning of your upkeep, you may have this creature become a copy of target creature, except it doesn’t copy that creature’s color and it has this ability.”

Volcanic Eruption

Destroy X target Mountains. Volcanic Eruption deals damage to each creature and each player equal to the number of Mountains put into a graveyard this way.

Wall of Air

Obronność, latanie (Ten stwór nie może atakować i może blokować stwory z lataniem.)

Wall of Water

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{U}: Wall of Water gets +1/+0 until end of turn.

Water Elemental

Animate Dead

Zaurocz kartę stwora w cmentarzu

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli jest na polu bitwy, traci „zaurocz kartę stwora w cmentarzu” i zyskuje „zaurocz kartę stwora umieszczonego tą kartą na polu bitwy.” Przywróć zauroczoną kartę stwora z cmentarza na pole bitwy pod twoim władaniem i dołącz do niego ten urok. Kiedy ten urok opuści pole bitwy, władca owego stwora poświęca go.

Zauroczony stwór dostaje -1/-0.

Bad Moon

Czarne stwory dostają +1/+1.

Black Knight

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ochrona przed białym (Nic białego nie może zablokować, wskazywać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Bog Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Contract from Below

Remove Contract from Below from your deck before playing if you’re not playing for ante.

Discard your hand, ante the top card of your library, then draw seven cards.

Cursed Land

Zaurocz ląd

Na początku kroku utrzymania władcy zauroczonego lądu, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Darkpact

Remove Darkpact from your deck before playing if you’re not playing for ante.

You own target card in the ante. Exchange that card with the top card of your library.

Deathgrip

{B}{B}: Skontruj wskazany zielony czar.

Deathlace

Target spell or permanent becomes black. (Mana symbols on that permanent remain unchanged.)

Demonic Attorney

Remove Demonic Attorney from your deck before playing if you’re not playing for ante.

Each player antes the top card of their library.

Demonic Hordes

{T}: Zniszcz wskazany ląd.

At the beginning of your upkeep, unless you pay {B}{B}{B}, tap Demonic Hordes and sacrifice a land of an opponent’s choice.

Demonic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Drain Life

Opłać X tylko czarną maną.

Drain Life deals X damage to any target. You gain life equal to the damage dealt, but not more life than the player’s life total before the damage was dealt, the planeswalker’s loyalty before the damage was dealt, or the creature’s toughness.

Drudge Skeletons

{B}: Zregeneruj tego stwora.( Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Evil Presence

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest Bagnem.

Fear

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór ma postrach. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Frozen Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Gloom

Rzucanie białych czarów kosztuje o {3} więcej.

Aktywacja aktywowanych zdolności białych uroków kosztuje o {3} więcej.

Howl from Beyond

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Hypnotic Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca losową kartę.

Lich

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, strać tyle żyć, ile masz żyć.

Nie przegrywasz gry za posiadanie 0 lub mniej żyć.

If you would gain life, draw that many cards instead.

Whenever you’re dealt damage, sacrifice that many nontoken permanents. If you can’t, you lose the game.

Kiedy ten byt trafi do cmentarza z pola bitwy, przegrywasz grę.

Lord of the Pit

Latanie, tratowanie

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć stwora innego niż niniejszy. Jeśli nie możesz, ten stwór zadaje tobie 7 obrażeń.

Mind Twist

Wskazany gracz odrzuca X losowych kart.

Nether Shadow

Pośpiech

At the beginning of your upkeep, if Nether Shadow is in your graveyard with three or more creature cards above it, you may put Nether Shadow onto the battlefield.

Nettling Imp

{T}: Choose target non-Wall creature the active player has controlled continuously since the beginning of the turn. That creature attacks this turn if able. Destroy it at the beginning of the next end step if it didn’t attack this turn. Activate only during an opponent’s turn, before attackers are declared.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Paralyze

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, that player may pay {4}. If the player does, untap the creature.

Pestilence

Na początku kroku końcowego, jeśli na polu bitwy nie ma stwora, poświęć ten urok.

{B}: Ten urok zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Plague Rats

Plague Rats’s power and toughness are each equal to the number of creatures named Plague Rats on the battlefield.

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Royal Assassin

{T}: Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Sacrifice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Weź tyle {B}, ile wynosił skrót many poświęconego stwora.

Scathe Zombies

Scavenging Ghoul

At the beginning of each end step, put a corpse counter on Scavenging Ghoul for each creature that died this turn.

Remove a corpse counter from Scavenging Ghoul: Regenerate Scavenging Ghoul.

Sengir Vampire

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego stwora, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Simulacrum

You gain life equal to the damage dealt to you this turn. Simulacrum deals damage to target creature you control equal to the damage dealt to you this turn.

Sinkhole

Zniszcz wskazany ląd.

Terror

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Nie może on regenerować.

Unholy Strength

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+1.

Wall of Bone

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Warp Artifact

Zaurocz artefakt

At the beginning of the upkeep of enchanted artifact’s controller, Warp Artifact deals 1 damage to that player.

Weakness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-1.

Will-o'-the-Wisp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{B}: Zregeneruj tego stwora. (Następnym razem, gdy miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Word of Command

Look at target opponent’s hand and choose a card from it. You control that player until Word of Command finishes resolving. The player plays that card if able. While doing so, the player can activate mana abilities only if they’re from lands that player controls and only if mana they produce is spent to activate other mana abilities of lands the player controls and/or to play that card. If the chosen card is cast as a spell, you control the player while that spell is resolving.

Zombie Master

Inne Zombi mają podbój bagien. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Inne Zombi mają „{B}: Zregeneruj ten byt.”

Burrowing

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma podbój gór. (Nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Chaoslace

Target spell or permanent becomes red. (Its mana symbols remain unchanged.)

Disintegrate

Disintegrate deals X damage to any target. If it’s a creature, it can’t be regenerated this turn, and if it would die this turn, exile it instead.

Dragon Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Jeśli ta zdolność została aktywowana co najmniej cztery razy w tej turze, poświęć tego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Dwarven Demolition Team

{T}: Zniszcz wskazaną Ścianę.

Dwarven Warriors

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Earth Elemental

Earthbind

Zaurocz stwora

When Earthbind enters the battlefield, if enchanted creature has flying, Earthbind deals 2 damage to that creature and Earthbind gains „Enchanted creature loses flying.”

Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

False Orders

Rzuć ten czar tylko podczas kroku deklaracji blokujących.

Remove target creature defending player controls from combat. Creatures it was blocking that had become blocked by only that creature this combat become unblocked. You may have it block an attacking creature of your choice.

Fire Elemental

Fireball

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} więcej za każdy cel poza pierwszym.

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych po równo, zaokrąglając w dół, pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Firebreathing

Zaurocz stwora

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Flashfires

Zniszcz wszystkie Równiny.

Fork

Copy target instant or sorcery spell, except that the copy is red. You may choose new targets for the copy.

Goblin Balloon Brigade

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Goblin King

Inne Gobliny dostają +1/+1 i mają podbój gór.

Granite Gargoyle

Latanie

{R}: Granite Gargoyle gets +0/+1 until end of turn.

Gray Ogre

Hill Giant

Hurloon Minotaur

Ironclaw Orcs

Ironclaw Orcs can’t block creatures with power 2 or greater.

Keldon Warlord

Keldon Warlord’s power and toughness are each equal to the number of non-Wall creatures you control.

Lightning Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Mana Flare

Ilekroć gracz przekręca ląd biorąc manę, ów gracz bierze dodatkowo jedną manę w typie wyprodukowanym przez ów ląd.

Manabarbs

Ilekroć gracz przekręca ląd pobierając manę, ten urok zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

Mons's Goblin Raiders

Orcish Artillery

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia i 3 obrażenia tobie.

Orcish Oriflamme

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Power Surge

At the beginning of each player’s upkeep, Power Surge deals X damage to that player, where X is the number of untapped lands they controlled at the beginning of this turn.

Raging River

Whenever one or more creatures you control attack, each defending player divides all creatures without flying they control into a „left” pile and a „right” pile. Then, for each attacking creature you control, choose „left” or „right.” That creature can’t be blocked this combat except by creatures with flying and creatures in a pile with the chosen label.

Red Elemental Blast

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany niebieski czar.

  • Zniszcz wskazany niebieski byt.

Roc of Kher Ridges

Latanie

Rock Hydra

Rock Hydra enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

For each 1 damage that would be dealt to Rock Hydra, if it has a +1/+1 counter on it, remove a +1/+1 counter from it and prevent that 1 damage.

{R}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to Rock Hydra this turn.

{R}{R}{R}: Put a +1/+1 counter on Rock Hydra. Activate only during your upkeep.

Sedge Troll

Sedge Troll gets +1/+1 as long as you control a Swamp.

{B}: Regenerate Sedge Troll.

Shatter

Zniszcz wskazany artefakt.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Smoke

Gracze nie mogą w swoim kroku odkręcania odkręcić więcej niż jednego stwora.

Stone Giant

{T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem o wytrzymałości mniejszej niż siła niniejszego stwora do końca tury zyskuje latanie. Zniszcz owego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Tunnel

Destroy target Wall. It can’t be regenerated.

Two-Headed Giant of Foriys

Tratowanie

Two-Headed Giant of Foriys can block an additional creature each combat.

Uthden Troll

{R}: Regenerate Uthden Troll.

Wall of Fire

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Wall of Stone

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Wheel of Fortune

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Aspect of Wolf

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +X/+Y, where X is half the number of Forests you control, rounded down, and Y is half the number of Forests you control, rounded up.

Berserk

Rzuć ten czar tylko przed krokiem obrażeń bojowych.

Wskazany stwór do końca tury dostaje tratowanie i +X/+0, gdzie X jest jego siłą. Na początku najbliższego kroku końcowego zniszcz owego stwora jeśli zaatakował on w tej turze.

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Camouflage

Cast this spell only during your declare attackers step.

This turn, instead of declaring blockers, each defending player chooses any number of creatures they control and divides them into a number of piles equal to the number of attacking creatures for whom that player is the defending player. Creatures those players control that can block additional creatures may likewise be put into additional piles. Assign each pile to a different one of those attacking creatures at random. Each creature in a pile that can block the creature that pile is assigned to does so. (Piles can be empty.)

Channel

Do końca tury, kiedykolwiek mógłbyś aktywować zdolność dającą manę, możesz zapłacić 1 życie. Jeśli tak zrobisz, weź {C}.

Cockatrice

Latanie

Whenever Cockatrice blocks or becomes blocked by a non-Wall creature, destroy that creature at end of combat.

Craw Wurm

Elvish Archers

Pierwszy cios

Fastbond

You may play any number of lands on each of your turns.

Whenever you play a land, if it wasn’t the first land you played this turn, Fastbond deals 1 damage to you.

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Force of Nature

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje tobie 8 obrażeń, chyba że zapłacisz {G}{G}{G}{G}.

Fungusaur

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim znacznik +1/+1.

Gaea's Liege

As long as Gaea’s Liege isn’t attacking, its power and toughness are each equal to the number of Forests you control. As long as Gaea’s Liege is attacking, its power and toughness are each equal to the number of Forests defending player controls.

{T}: Target land becomes a Forest until Gaea’s Liege leaves the battlefield.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Grizzly Bears

Hurricane

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem i każdemu graczowi po X obrażeń.

Ice Storm

Zniszcz wskazany ląd.

Instill Energy

Zaurocz stwora

Enchanted creature can attack as though it had haste.

{0}: Untap enchanted creature. Activate only during your turn and only once each turn.

Ironroot Treefolk

Kudzu

Zaurocz ląd

When enchanted land becomes tapped, destroy it. That land’s controller may attach Kudzu to a land of their choice.

Ley Druid

{T}: Odkręć wskazany ląd.

Lifeforce

{G}{G}: Counter target black spell.

Lifelace

Target spell or permanent becomes green. (Mana symbols on that permanent remain unchanged.)

Living Artifact

Zaurocz artefakt

Whenever you’re dealt damage, put that many vitality counters on Living Artifact.

At the beginning of your upkeep, you may remove a vitality counter from Living Artifact. If you do, you gain 1 life.

Living Lands

Wszystkie Kasy są stworami 1/1 pozostając lądami.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Lure

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Natural Selection

Spójrz na trzy wierzchnie karty biblioteki wskazanego gracza, następnie odłóż je w dowolnej kolejności. Możesz sprawić, że ów gracz przetasuje.

Regeneration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

{G}: Zregeneruj zauroczonego stwora. (Następnym razem, gdy ów stwór miałby zostać zniszczony w tej turze, nie jest. Zamiast tego przekręć go, usuń z niego wszystkie obrażenia i usuń go z potyczki.)

Regrowth

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scryb Sprites

Latanie

Shanodin Dryads

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Stream of Life

Wskazany gracz zyskuje X żyć.

Thicket Basilisk

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez stwora bez typu Ściana, zniszcz owego stwora na końcu potyczki.

Timber Wolves

Zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Tranquility

Zniszcz wszystkie uroki.

Tsunami

Zniszcz wszystkie Wyspy.

Verduran Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Wall of Brambles

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{G}: Regenerate Wall of Brambles.

Wall of Ice

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Wall of Wood

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Wanderlust

Zaurocz stwora

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, Wanderlust deals 1 damage to that player.

War Mammoth

Tratowanie

Web

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +0/+2 i ma zasięg. (Może blokować stwory mające latanie.)

Wild Growth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

Ankh of Mishra

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy, ten artefakt zadaje władcy owego lądu 2 obrażenia.

Basalt Monolith

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}: Odkręć tego stwora.

Black Lotus

{T}, poświęć ten artefakt: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Black Vise

As Black Vise enters the battlefield, choose an opponent.

At the beginning of the chosen player’s upkeep, Black Vise deals X damage to that player, where X is the number of cards in their hand minus 4.

Celestial Prism

{2}, {T}: Add one mana of any color.

Chaos Orb

{1}, {T}: If Chaos Orb is on the battlefield, flip Chaos Orb onto the battlefield from a height of at least one foot. If Chaos Orb turns over completely at least once during the flip, destroy all nontoken permanents it touches. Then destroy Chaos Orb.

Clockwork Beast

Clockwork Beast enters the battlefield with seven +1/+0 counters on it.

At end of combat, if Clockwork Beast attacked or blocked this combat, remove a +1/+0 counter from it.

{X}, {T}: Put up to X +1/+0 counters on Clockwork Beast. This ability can’t cause the total number of +1/+0 counters on Clockwork Beast to be greater than seven. Activate only during your upkeep.

Conservator

{3}, {T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to you this turn.

Copper Tablet

At the beginning of each player’s upkeep, Copper Tablet deals 1 damage to that player.

Crystal Rod

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Cyclopean Tomb

{2}, {T}: Put a mire counter on target non-Swamp land. That land is a Swamp for as long as it has a mire counter on it. Activate only during your upkeep.

When Cyclopean Tomb is put into a graveyard from the battlefield, at the beginning of each of your upkeeps for the rest of the game, remove all mire counters from a land that a mire counter was put onto with Cyclopean Tomb but that a mire counter has not been removed from with Cyclopean Tomb.

Dingus Egg

Ilekroć ląd zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, ten artefakt zadaje właścicielowi owego lądu 2 obrażenia.

Disrupting Scepter

{3}, {T}: Wskazany gracz odrzuca kartę. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Forcefield

{1}: The next time an unblocked creature of your choice would deal combat damage to you this turn, prevent all but 1 of that damage.

Gauntlet of Might

Red creatures get +1/+1.

Whenever a Mountain is tapped for mana, its controller adds an additional {R}.

Glasses of Urza

{T}: Spójrz na rękę wskazanego gracza.

Helm of Chatzuk

{1}, {T}: Target creature gains banding until end of turn. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding a player controls are blocking or being blocked by a creature, that player divides that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Icy Manipulator

{1}, {T}: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Illusionary Mask

{X}: You may choose a creature card in your hand whose mana cost could be paid by some amount of, or all of, the mana you spent on {X}. If you do, you may cast that card face down as a 2/2 creature spell without paying its mana cost. If the creature that spell becomes as it resolves has not been turned face up and would assign or deal damage, be dealt damage, or become tapped, instead it’s turned face up and assigns or deals damage, is dealt damage, or becomes tapped. Activate only as a sorcery.

Iron Star

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Ivory Cup

Ilekroć którykolwiek gracz rzuci biały czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Jade Monolith

{1}: Najbliższy raz w tej turze, gdy wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać obrażenia wskazanemu stworowi, zamiast tego owe źródło zadaje owe obrażenia tobie.

Jade Statue

{2}: Ten artefakt staje się do końca potyczki artefaktowym stworem Golem 3/6. Możesz aktywować tylko w trakcie potyczki.

Jayemdae Tome

{4}, {T}: Dobierz kartę.

Juggernaut

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Kormus Bell

All Swamps are 1/1 black creatures that are still lands.

Library of Leng

Nie masz limitu kart na ręce.

If an effect causes you to discard a card, discard it, but you may put it on top of your library instead of into your graveyard.

Living Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{1}: Regenerate Living Wall.

Mana Vault

Ten artefakt nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zapłacić {4}. Jeśli tak zrobisz, odkręć ten artefakt.

Na początku twojego kroku dobierania, jeśli ten artefakt jest przekręcony, zadaje tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź {C}{C}{C}.

Meekstone

Stwory o sile 3 lub większej nie odkręcają się podczas kroku odkręcania swoich władców.

Mox Emerald

{T}: Weź {G}.

Mox Jet

{T}: Weź {B}.

Mox Pearl

{T}: Weź {W}.

Mox Ruby

{T}: Weź {R}.

Mox Sapphire

{T}: Weź {U}.

Nevinyrral's Disk

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Obsianus Golem

Rod of Ruin

{3}, {T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Soul Net

Ilekroć umrze stwór, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Sunglasses of Urza

You may spend white mana as though it were red mana.

The Hive

{5}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Owad 1/1 z lataniem o nazwie Osa. (Nie może być on blokowanym, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg.)

Throne of Bone

Ilekroć gracz rzuci czarny czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Time Vault

Time Vault enters the battlefield tapped.

Time Vault doesn’t untap during your untap step.

If you would begin your turn while Time Vault is tapped, you may skip that turn instead. If you do, untap Time Vault.

{T}: Take an extra turn after this one.

Winter Orb

O ile ten artefakt jest odkręcony, gracze nie mogą odkręcić więcej niż jednego lądu podczas swoich kroków odkręcania.

Wooden Sphere

Ilekroć gracz rzuci zielony czar, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Badlands

({T}: Weź {B} lub {R}.)

Bayou

({T}: Weź {B} lub {G}.)

Plateau

({T}: Weź {R} lub {W}.)

Savannah

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Scrubland

({T}: Weź {W} lub {B}.)

Taiga

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Tropical Island

({T}: Weź {G} lub {U}.)

Tundra

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Underground Sea

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Volcanic Island

({T}: Weź {U} lub {R}.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)