Kaladesh Remastered

Aerial Responder

Latanie, czujność, więź życia

Aeronaut Admiral

Latanie

Pojazdy pod twoim władaniem mają latanie.

Aether Inspector

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Aetherstorm Roc

Latanie

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przyjmij {E} (znacznik energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1 i przekręć co najwyżej jednego wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.

Airdrop Aeronauts

Latanie

Rewolta — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, zyskaj 5 żyć.

Alley Evasion

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+2 .

 • Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Angel of Invention

Latanie, czujność, więź życia

Produkcja 2 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Audacious Infiltrator

Ten stwór nie może być blokowany przez artefaktowe stwory.

Authority of the Consuls

Stwory pod władaniem twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, zyskaj 1 życie.

Aviary Mechanic

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić inny byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Built to Last

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli jest artefaktowym stworem, zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Cataclysmic Gearhulk

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz wybiera spośród nie-lądowych bytów pod swoim władaniem artefakt, stwora, urok i wędrowca , po czym poświęca pozostałe.

Conviction

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

{W}: Przywróć ten urok do ręki właściciela.

Countless Gears Renegade

Rewolta — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, stwórz żeton bezkolorwego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Dawnfeather Eagle

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 oraz czujność.

Eddytrail Hawk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}|energy| (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}. Jeśli tak zrobisz, inny wskazany atakujący stwór do końca tury zyskuje latanie.

Fairgrounds Warden

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy stwór nie opuści pola bitwy.

Fragmentize

Zniszcz wskazany artefakt lub urok o skrócie many 4 lub mniejszym.

Fumigate

Zniszcz wszystkie stwory. Zyskaj po 1 życiu za każdego stwora zniszczonego w ten sposób.

Gearshift Ace

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór załoguje Pojazd, ów Pojazd zyskuje pierwszy cios do końca tury.

Glint-Sleeve Artisan

Produkcja 1 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Herald of the Fair

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1.

Impeccable Timing

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 3 obrażenia.

Inspired Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Master Trinketeer

Serwa i Koptery pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{3}{W}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Propeller Pioneer

Latanie

Produkcja 1 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Refurbish

Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Restoration Specialist

{W}, poświęć tego stwora: Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę artefaktu oraz co najwyżej jedną wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Revoke Privileges

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować, blokować ani załogować Pojazdów.

Servo Exhibition

Stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Skywhaler's Shot

Zniszcz wskazanego stwora o sile 3 lub większej. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Sram, Senior Edificer

Ilekroć rzucisz czar Aury, Wyposażenia lub Pojazdu, dobierz kartę.

Sram's Expertise

Stwórz trzy żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Możesz rzucić czar o wartości many 3 lub mniejszej z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Thopter Arrest

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany artefakt lub stwora pod władaniem przeciwnika dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Toolcraft Exemplar

Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz artefaktem, ten stwór dostaje od końca tury +2/+1. Jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, zyskuje on także pierwszy cios do końca tury.

Visionary Augmenter

Produkcja 2 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Wispweaver Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać innego wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Aether Meltdown

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora lub Pojazd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Zauroczony stwór dostaje -4/-0.

Aether Swooper

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Aether Theorist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

{T}, zapłać {E}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Aether Tradewinds

Przywróć wskazany byt pod twoim władaniem oraz wskazany byt poza twoim władaniem do rąk właścicieli.

Baral, Chief of Compliance

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć czar lub zdolność pod twoim władaniem skontruje czar, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Baral's Expertise

Przywróć co najwyżej trzy wskazane artefakty i/lub stwory do rąk właścicieli.

Możesz rzucić czar o skrócie many 4 lub mniejszym z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Ceremonious Rejection

Skontruj wskazany bezkolorowy czar.

Confiscation Coup

Wybierz wskazany artefakt lub stwora. Przyjmij {E}{E}{E}{E} (cztery znaczniki energii), po czym możesz zapłacić tyle {E}, ile wynosi skrót many owego bytu. Jeśli tak zrobisz, zyskaj władanie nad nim.

Disallow

Skontruj wskazany czar, zdolność aktywowaną lub wyzwalaną. (Zdolności dające manę nie mogą być wskazywane.)

Era of Innovation

Ilekroć artefakt lub Wynalazca wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskaj {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}{E}{E}{E}{E}, poświęć ten urok: Dobierz trzy karty.

Gearseeker Serpent

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{5}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Glimmer of Genius

Wróż 2, po czym dobierz dwie karty. Przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Glint-Nest Crane

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę artefaktu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Hinterland Drake

Latanie

Ten stwór nie może blokować artefaktowych stworów.

Ice Over

Zaurocz artefakt lub stwora

Zauroczony byt nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Illusionist's Stratagem

Wygnaj co najwyżej dwa wskazane stwory pod twoim władaniem, po czym przywróć owe karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Dobierz kartę.

Leave in the Dust

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Malfunction

Zaurocz artefakt lub stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczony byt.

Zauroczony byt nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Metallic Rebuke

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Metallurgic Summonings

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt X/X, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

{3}{U}{U}, wygnaj ten urok: Przywróć wszystkie karty sztuczek i obrzędów z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej sześcioma artefaktami.

Minister of Inquiries

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

{T}, zapłać {E}: Wskazany gracz mieli trzy karty.

Nimble Innovator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Padeem, Consul of Innovation

Artefakty pod twoim władaniem mają antyklątwę.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz artefaktem o najwyższym skrócie many lub jednym z takowych, dobierz kartę.

Paradoxical Outcome

Przywróć dowolną liczbę wskazanych nie-lądowych nieżetonowych bytów do rąk ich właścicieli. Dobierz kartę za każdy z nich przywrócony do twojej ręki w ten sposób.

Revolutionary Rebuff

Skontruj wskazany nieartefaktowy czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Select for Inspection

Przywróć wskazanego przekręconego stwora do ręki właściciela. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Shielded Aether Thief

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć ten stwór zablokuje, przyjmij {E} (znacznik energii).

{T}, zapłać {E}{E}{E}: Dobierz kartę.

Shipwreck Moray

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E}{E}{E} (cztery znaczniki energii).

Zapłać {E}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/-2.

Shrewd Negotiation

Zamień władanie nad wskazanym artefaktem pod twoim władaniem oraz wskazanym artefaktem lub stworem poza twoim władaniem.

Skyship Plunderer

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, za każdy rodzaj znacznika na wskazanym permanencie lub graczu, umieść tam kolejny znacznik owego rodzaju.

Tezzeret's Ambition

Dobierz trzy karty. Jeśli nie władasz artefaktem, odrzuć kartę.

Thriving Turtle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1.

Torrential Gearhulk

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki z twojego cmentarza bez płacenia jej kosztu many. Jeśli ów czar miałby zostać umieszczony w cmentarzu w tej turze, wygnaj go.

Trophy Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many 3, ujawnij ją i umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Weldfast Wingsmith

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Whir of Invention

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Wind-Kin Raiders

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Latanie

Aether Poisoner

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Aetherborn Marauder

Latanie, więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przenieś dowolną liczbę znaczników +1/+1 z innych bytów pod twoim władaniem na tego stwora.

Alley Strangler

Złowrogość

Daring Demolition

Zniszcz wskazanego stwora lub Pojazd.

Defiant Salvager

Poświęć artefakt lub stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Demon of Dark Schemes

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wszystkie inne stwory dostają do końca tury -2/-2.

Ilekroć umrze inny stwór, przyjmij {E} (znacznik energii).

{2}{B}, zapłać {E}{E}{E}{E}: Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza przekręconą na polu bitwy pod twoim władaniem.

Die Young

Wybierz wskazanego stwora. Przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii), po czym możesz zapłacić dowolną liczbę {E}. Ów stwór do końca tury dostaje -1/-1 za każdy {E} zapłacony w ten sposób.

Embraal Bruiser

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Ten stwór ma złowrogość o ile władasz artefaktem.

Essence Extraction

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia.

Fatal Push

Zniszcz wskazanego stwora, jeśli jego skrót many jest mniejszy lub równy 2.

Rewolta — Jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, zamiast tego zniszcz owego stwora jeśli jego skrót many jest mniejszy lub równy 4.

Fen Hauler

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Ten stwór nie może być blokowany przez artefaktowe stwory.

Fortuitous Find

Wybierz jedną lub obie —

 • Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Foundry Hornet

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz stworem mającym znacznik +1/+1, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Foundry Screecher

Latanie

Ten stwór dostaje +1/+0 o ile władasz artefaktem.

Fourth Bridge Prowler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, że wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Fretwork Colony

Ten stwór nie może blokować.

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i strać 1 życie.

Gifted Aetherborn

Dotyk śmierci, więź życia

Glint-Sleeve Siphoner

Złowrogość

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub atakuje, przyjmij {E} (znacznik energii).

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę i strać 1 życie.

Gonti, Lord of Luxury

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty biblioteki wskazanego przeciwnika, wygnaj jedną z nich zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie owej biblioteki. Przez czas jej wygnania możesz patrzeć na ową kartę oraz rzucić ją wydając manę tak, jakby była maną dowolnego typu.

Herald of Anguish

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Latanie

Na początku twojego kroku końcowego, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

{1}{B}, poświęć artefakt: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Live Fast

Dobierz dwie karty, strać 2 życia i przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Lost Legacy

Nazwij nieartefaktową nie-lądową kartę. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece wskazanego gracza dowolną liczbę kart o owej nazwie i wygnaj je. Ów gracz tasuje, po czym dobiera kartę za każdą kartę wygnaną ze swojej ręki w ten sposób.

Make Obsolete

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -1/-1.

Marionette Master

Produkcja 3 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 albo stwórz trzy żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Ilekroć artefakt pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, wskazany przeciwnik traci tyle żyć, ile siły ma niniejszy stwór.

Maulfist Squad

Złowrogość

Produkcja 1 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Midnight Oil

Ten urok wchodzi na pole bitwy mając siedem znaczników godziny.

Na początku twojego kroku dobierania, dobierz dodatkową kartę i usuń dwa znaczniki godziny z tego uroku.

Twój limit kart na ręce jest równy liczbie znaczników godziny na tym uroku.

Ilekroć odrzucisz kartę, strać 1 życie.

Mind Rot

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Night Market Aeronaut

Latanie

Rewolta — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze.

Night Market Lookout

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Noxious Gearhulk

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora. Jeśli stwór zostanie zniszczony w ten sposób, zyskaj tyle żyć, ile wynosiła jego wytrzymałość.

Rush of Vitality

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 oraz więź życia i niezniszczalność. (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć i nie może być on zniszczony przez obrażenia lub efekty mówiące „zniszcz”.)

Sly Requisitioner

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Ilekroć nieżetonowy artefakt pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Subtle Strike

Wybierz jedną lub obie —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Underhanded Designs

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

{1}{B}, poświęć ten urok: Zniszcz wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej dwoma artefaktami.

Vengeful Rebel

Rewolta — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -3/-3.

Weaponcraft Enthusiast

Produkcja 2 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Yahenni, Undying Partisan

Pośpiech

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Poświęć innego stwora: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury.

Yahenni's Expertise

Wszystkie stwory dostają do końca tury -3/-3.

Możesz rzucić czar o wartości many 3 lub mniejszej z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Aether Chaser

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Aethertorch Renegade

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E}{E}{E} (cztery znaczniki energii).

{T}, zapłać {E}{E}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie.

{T}, zapłać {E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}{E}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 6 obrażeń.

Built to Smash

Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +3/+3. Jeśli jest artefaktowym stworem, zyskuje tratowanie do końca tury.

Cathartic Reunion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć dwie karty.

Dobierz trzy karty.

Chandra, Torch of Defiance

+1: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz rzucić ową kartę. Jeśli tak nie zrobisz, ten wędrowiec zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

+1: Weź {R}{R}.

–3: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

–7: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć rzucisz czar, ten emblemat zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.”

Chandra's Pyrohelix

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Chandra's Revolution

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Przekręć wskazany ląd. Ów ląd nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Combustible Gearhulk

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik może sprawić, że dobierzesz trzy karty. Jeśli ów gracz tak nie zrobi, zmiel trzy karty, po czym ten stwór zadaje owemu graczowi tyle obrażeń, ile wynosi suma skrótów many owych kart.

Destructive Tampering

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Enraged Giant

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Tratowanie, pośpiech

Fateful Showdown

Ten czar zadaje wskazanemu celowi tyle obrażeń, ile masz kart w ręce. Odrzuć wszystkie karty z twojej ręki, po czym dobierz tyle samo kart.

Freejam Regent

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Latanie

{1}{R}: Ten stwór dostaje +2/+0 do końca tury.

Frontline Rebel

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Furious Reprisal

Ten czar zadaje każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych celów po 2 obrażenia.

Harnessed Lightning

Wybierz wskazanego stwora. Przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii), po czym możesz zapłacić dowolną liczbę {E}. Ten czar zadaje owemu stworowi tyle obrażeń, ile {E} zapłacono w ten sposób.

Hijack

Zyskaj do końca tury władaniem nad wskazanym artefaktem lub stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Hungry Flames

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia oraz 2 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

Indomitable Creativity

Zniszcz X wskazanych artefaktów i/lub stworów. Za każdy byt zniszczony w ten sposób, jego władca ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni kartę artefaktu lub stwora i wygania ową kartę. Owi gracze umieszczają owe wygnane karty na polu bitwy, po czym tasują.

Inventor's Apprentice

Ten stwór dostaje +1/+1 o ile władasz artefaktem.

Invigorated Rampage

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór dostaje od końca tury +4/+0 oraz tratowanie.

 • Każdy z dwóch wskazanych stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz tratowanie.

Kari Zev, Skyship Raider

Pierwszy cios, złowrogość

Ilekroć ten stwór atakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton czerwonego legendarnego stwora Małpa 2/1 o nazwie Ragavan. Wygnaj ów żeton na koniec potyczki.

Kari Zev's Expertise

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem lub Pojazdem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Możesz rzucić czar o skrócie many 2 lub mniejszym z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Lathnu Sailback

Pia Nalaar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

{1}{R}: Wskazany artefaktowy stwór do końca tury dostaje +1/+0.

{1}, poświęć artefakt: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Precise Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 i pierwszy cios.

Quicksmith Genius

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Quicksmith Rebel

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany artefakt pod twoim władaniem zyskuje „{T}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia” na czas twojego władania niniejszym stworem.

Ravenous Intruder

Poświęć artefakt: Ten stwór dostaje od końca tury +2/+2.

Reckless Fireweaver

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Ruinous Gremlin

{2}{R}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Salivating Gremlins

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz tratowanie.

Scrapper Champion

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1.

Siege Modification

Zaurocz stwora lub Pojazd

O ile zauroczony byt jest Pojazdem, jest dodatkowo stworem oprócz swoich innych typów.

Zauroczony stwór dostaje +3/+0 i ma pierwszy cios.

Skyship Stalker

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

{R}: Ten stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury.

{R}: Ten stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Speedway Fanatic

Pośpiech

Ilekroć ten stwór załoguje Pojazd, ów Pojazd zyskuje pośpiech do końca tury.

Spireside Infiltrator

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, zadaje on każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Sweatworks Brawler

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Złowrogość

Welding Sparks

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem plus 3.

Appetite for the Unnatural

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 2 życia.

Arborback Stomper

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 5 żyć.

Armorcraft Judge

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1.

Attune with Aether

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj. Przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Blossoming Defense

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2 i antyklątwę.

Bristling Hydra

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}{E}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Zyskuje on antyklątwę do końca tury.

Commencement of Festivities

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane graczom w tej turze.

Creeping Mold

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub ląd.

Druid of the Cowl

{T}: Weź {G}.

Greenbelt Rampager

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zapłać {E}{E} (dwa znaczniki energii). Jeśli nie możesz, przywróć tego stwora do ręki właściciela i przyjmij {E}.

Heroic Intervention

Do końca tury byty pod twoim władaniem zyskują antyklątwę i niezniszczalność.

Highspire Artisan

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Produkcja 1 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Highspire Infusion

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3. Przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Hunt the Weak

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Kujar Seedsculptor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Lifecraft Cavalry

Tratowanie

Rewolta — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1 jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze.

Longtusk Cub

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Maulfist Revolutionary

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dla każdego rodzaju znacznika na wskazanym permanencie lub graczu, umieść tam kolejny znacznik owego rodzaju.

Monstrous Onslaught

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych stworów, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem podczas rzucania tego czaru.

Narnam Renegade

Dotyk śmierci

Rewolta — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1 jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze.

Nature's Way

Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje czujność i tratowanie do końca tury. Zadaje on obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Nissa, Vital Force

+1: Odkręć wskazany ląd pod twoim władaniem. Do twojej następnej tury staje się on stworem Żywiołak 5/5 z pośpiechem. Nadal jest lądem.

–3: Przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

–6: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.”

Ornamental Courage

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on do końca tury +1/+3.

Oviya Pashiri, Sage Lifecrafter

{2}{G}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

{4}{G}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt X/X, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

Peema Aether-Seer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dostajesz tyle {E} (znaczników energii), ile wynosi największa siła pośród stworów pod twoim władaniem.

Zapłać {E}{E}{E}: Wskazany stwór blokuje w tej turze, jeśli może.

Peema Outrider

Tratowanie

Produkcja 1 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść na nim znacznik +1/+1 albo stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Ridgescale Tusker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem.

Riparian Tiger

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, dostaje on do końca tury +2/+2.

Rishkar, Peema Renegade

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający jakiś znacznik ma „{T}: Weź {G}.”

Rishkar's Expertise

Dobierz tyle kart, ile wynosi największa siła pośród stworów pod twoim władaniem.

Możesz rzucić czar o skrócie many 5 lub mniejszym z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Sage of Shaila's Claim

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

Servant of the Conduit

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

{T}, zapłać {E}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Thriving Rhino

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1.

Unbridled Growth

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Poświęć ten urok: Dobierz kartę.

Verdurous Gearhulk

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, rozmieść cztery znaczniki +1/+1 pomiędzy dowolną liczbę wskazanych stworów pod twoim władaniem.

Wild Wanderer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Wildest Dreams

Przywróć X wskazanych kart z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszy czar.

Ajani Unyielding

+2: Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty nie-lądowych bytów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

–2: Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

–9: Umieść pięć znaczników +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem oraz pięć znaczników lojalności na każdym innym wędrowcu pod twoim władaniem.

Cloudblazer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia i dobierz dwie karty.

Contraband Kingpin

Więź życia

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wróż 1.

Dark Intimations

Każdy przeciwnik poświęca stwora lub wędrowca, po czym odrzuca kartę. Przywróć kartę stwora lub wędrowca z twojego cmentarza do twojej ręki, po czym dobierz kartę.

Kiedy rzucisz czar wędrowca typu Bolas, wygnaj niniejszą kartę z twojego cmentarza. Ów wędrowiec wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik lojalności.

Depala, Pilot Exemplar

Inne Krasnoludy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Każdy Pojazd pod twoim władaniem dostaje +1/+1 o ile jest stworem.

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki, umieść spośród nich wszystkie karty typu Krasnolud i Pojazd w twojej ręce, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Dovin Baan

+1: Do twojej następnej tury, co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje -3/-0 i jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

–1: Zyskaj 2 życia i dobierz kartę.

–7: Dostajesz emblemat mający „Twoi przeciwnicy nie mogą odkręcić więcej niż dwóch bytów podczas swoich kroków odkręcania.”

Empyreal Voyager

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, przyjmij tyle samo {E} (znaczników energii).

Engineered Might

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +5/+5 oraz tratowanie.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 oraz czujność.

Hazardous Conditions

Stwory nie mające znaczników dostają do końca tury -2/-2.

Hidden Stockpile

Rewolta — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

{1}, poświęć stwora: Wróż 1.

Kambal, Consul of Allocation

Ilekroć przeciwnik rzuci nie-stworowy czar, ów gracz traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Maverick Thopterist

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Oath of Ajani

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Rzucanie czarów wędrowców kosztuj cię o {1} mniej.

Outland Boar

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Rashmi, Eternities Crafter

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w danej turze, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz ją rzucić bez płacenia jej kosztu many jeśli jest czarem o mniejszym skrócie many. Jeśli jej nie rzucisz, umieść ją w twojej ręce.

Renegade Rallier

Rewolta — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, przywróć wskazaną kartę bytu o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Renegade Wheelsmith

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Restoration Gearsmith

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę artefaktu lub stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rogue Refiner

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Saheeli Rai

+1: Wróż 1. Ten wędrowiec zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

–2: Stwórz żeton będący kopią wskazanego artefaktu lub stwora pod twoim władaniem, ale jest on dodatkowo artefaktem oprócz swoich innych typów. Ów żeton zyskuje pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

–7: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty artefaktów o różnych nazwach, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Spire Patrol

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w kroku odkręcania jego władcy.

Tezzeret the Schemer

+1: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktu o nazwie Ogniwo Eterium mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

–2: Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/-X, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem.

–7: Dostajesz emblemat mający „Na początku potyczki w twojej turze, wskazany artefakt pod twoim władaniem staje się artefaktowym stworem o bazowych sile i wytrzymałości 5/5.”

Tezzeret's Touch

Zaurocz artefakt

Zauroczony artefakt jest dodatkowo stworem o bazowych sile i wytrzymałości 5/5 oprócz swoich innych typów.

Kiedy zauroczony artefakt zostanie umieszczony w cmentarzy, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Unlicensed Disintegration

Zniszcz wskazanego stwora. Jeśli władasz artefaktem, ten czar zadaje władcy owego stwora 3 obrażenia.

Veteran Motorist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2.

Ilekroć ten stwór załoguje Pojazd, ów Pojazd do końca tury dostaje +1/+1.

Voltaic Brawler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}|energy| (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}. Jeśli tak zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+1 oraz tratowanie.

Weldfast Engineer

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany artefaktowy stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+0.

Whirler Virtuoso

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}{E}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Winding Constrictor

Jeśli jeden lub więcej znaczników miałoby zostać umieszczonych na artefakcie lub stworze pod twoim władaniem, zamiast tego z każdego rodzaju owych znaczników umieść tam o jeden więcej.

Jeśli miałbyś dostać jeden lub więcej znaczników, zamiast tego z każdego rodzaju owych znaczników dostajesz o jeden więcej.

Aetherflux Reservoir

Ilekroć rzucisz czar, zyskaj po 1 życiu za każdy czar rzucony w tej turze.

Zapłać 50 żyć: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 50 obrażeń.

Aethersphere Harvester

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Zapłać {E}: Ten byt dostaje więź życia do końca tury.

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Aetherworks Marvel

Ilekroć byt pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu, przyjmij {E} (znacznik energii).

{T}, zapłać {E}{E}{E}{E}{E}{E}: Spójrz na sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz rzucić czar spośród nich bez płacenia jego kosztu many. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Animation Module

Ilekroć jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na permanencie pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

{3}, {T}: Wybierz znacznik na wskazanym permanencie lub graczu. Umieść tam kolejny znacznik tego rodzaju.

Ballista Charger

Ilekroć ten pojazd atakuje, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Barricade Breaker

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Bastion Mastodon

{W}: Ten pojazd zyskuje czujność do końca tury.

Bomat Bazaar Barge

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Bomat Courier

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj zakrytą wierzchnią kartę twojej biblioteki. (Nie możesz na nią patrzeć.)

{R}, odrzuć twoją rękę, poświęć tego stwora: Umieść wszystkie karty wygnane tym stworem w rękach ich właścicieli.

Chief of the Foundry

Inne artefaktowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Cogworker's Puzzleknot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

{1}{W}, poświęć ten artefakt: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Consulate Skygate

Obronność

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Consulate Turret

{T}: Przyjmij {E} (znacznik energii).

{T}, zapłać {E}{E}{E}: Ten artefakt zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Cultivator's Caravan

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Daredevil Dragster

Na koniec potyczki, jeśli ten stwór zaatakował lub zablokował w tej potyczce, umieść na nim znacznik prędkości. Następnie jeśli ma co najmniej dwa znaczniki prędkości, poświęć go i dobierz dwie karty.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Decoction Module

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przyjmij {E} (znacznik energii).

{4}, {T}: Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Demolition Stomper

Ten pojazd nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Załoga 5 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 5: Ten Pojazd staje się artefaktowym stworem do końca tury.)

Dukhara Peafowl

{U}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Dynavolt Tower

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

{T}, zapłać {E}{E}{E}{E}{E}: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Eager Construct

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz może wróżyć 1. (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki, po czym możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Electrostatic Pummeler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E}|energy| (trzy znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}{E}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest jego siłą.

Fabrication Module

Ilekroć przyjmiesz jeden lub więcej {E} (znaczników energii), umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

{4}, {T}: Przyjmij {E}.

Filigree Familiar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Fireforger's Puzzleknot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

{2}{R}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Foundry Inspector

Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.

Heart of Kiran

Latanie, czujność

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Możesz usunąć znacznik lojalności z wędrowca pod twoim władaniem zamiast płacić koszt załogi tego artefaktu.

Hope of Ghirapur

Latanie

Poświęć tego stwora: Do twojej następnej tury wskazany gracz, który otrzymał obrażenia bojowe od tego stwora w tej turze, nie może rzucać nie-stworowych czarów.

Implement of Examination

{U}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę.

Implement of Malice

{B}, poświęć ten artefakt: Wskazany gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę.

Inventor's Goggles

Wyposażony stwór dostaje +1/+2.

Ilekroć Wynalazca wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dołączyć do niego ten artefakt.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Irontread Crusher

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Key to the City

{T}, odrzuć kartę: Co najwyżej jeden wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Ilekroć ten artefakt zostanie odkręcony, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Lifecrafter's Bestiary

Na początku twojego kroku utrzymania, wróż 1.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {G}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Merchant's Dockhand

{3}{U}, {T}, przekręć X nieprzekręconych artefaktów pod twoim władaniem: Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Metallic Mimic

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Ten stwór jest dodatkowo wybranego typu oprócz swoich innych typów.

Każdy inny stwór pod twoim władaniem będący wybranego typu wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

Metalwork Colossus

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest sumą skróconych kosztów many artefaktów pod twoim władaniem nie będących stworami.

Poświęć dwa artefakty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mobile Garrison

Ilekroć ten pojazd zaatakuje, odkręć inny wskazany artefakt lub stwora pod twoim władaniem.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Narnam Cobra

{G}: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ornithopter

Latanie

Ovalchase Dragster

Tratowanie, pośpiech

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Pacification Array

{2}, {T}: Przekręć wskazany artefakt lub stwora.

Panharmonicon

Jeśli wejście na pole bitwy artefaktu lub stwora wyzwoli zdolność wyzwalaną bytu pod twoim władaniem, owa zdolność jest wyzwalana dodatkowy raz.

Paradox Engine

Ilekroć rzucisz czar, odkręć wszystkie nie-lądowe byty pod twoim władaniem.

Peacewalker Colossus

{1}{W}: Inny wskazany Pojazd pod twoim władaniem staje się do końca tury artefaktowym stworem.

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Pendulum of Patterns

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Planar Bridge

{8}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Prakhata Pillar-Bug

{B}: Ten stwór zyskuje więź życia do końca tury. (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Prophetic Prism

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Renegade Map

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Reservoir Walker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia i przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

Scrap Trawler

Ilekroć ten stwór lub inny artefakt pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, przywróć z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę artefaktu o mniejszym skrócie many.

Scrapheap Scrounger

Ten stwór nie może blokować.

{1}{B}, wygnaj inną kartę stwora z twojego cmentarza: Przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza na pole bitwy.

Self-Assembler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora typu Składacz, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Servo Schematic

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy lub zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Sky Skiff

Latanie

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Skysovereign, Consul Flagship

Latanie

Ilekroć ten pojazd wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, zadaje on wskazanemu stworowi lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika 3 obrażenia.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Universal Solvent

{7}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany byt.

Untethered Express

Tratowanie

Ilekroć ten pojazd zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1.

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Weldfast Monitor

{R}: Ten stwór zyskuje złowrogość do końca tury.

Whirlermaker

{4}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Woodweaver's Puzzleknot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia i przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

{2}{G}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia i przyjmuj {E}{E}{E}.

Workshop Assistant

Kiedy ten stwór umrze, przywróć inną wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Aether Hub

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E} (znacznik energii).

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać {E}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Blooming Marsh

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Botanical Sanctum

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Concealed Courtyard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Inspiring Vantage

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Inventors' Fair

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami.

Spire of Industry

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź jedną manę dowolnego koloru. Możesz aktywować tylko jeśli władasz artefaktem.

Spirebluff Canal

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najwyżej dwoma innymi lądami.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Sculpting Steel

Możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego artefaktu na polu bitwy.