Kaldheim Commander

Lathril, Blade of the Elves

Złowrogość

Whenever Lathril, Blade of the Elves deals combat damage to a player, create that many 1/1 green Elf Warrior creature tokens.

{T}, Tap ten untapped Elves you control: Each opponent loses 10 life and you gain 10 life.

Ranar the Ever-Watchful

Latanie, czujność

The first card you foretell each turn costs {0} to foretell.

Ilekroć jedna lub więcej kart zostanie wygnanych z twojej ręki lub czar lub zdolność pod twoim władaniem wygna co najmniej jeden byt z pola bitwy, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Cosmic Intervention

If a permanent you control would be put into a graveyard from the battlefield this turn, exile it instead. Return it to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Foretell {1}{W} (During your turn, you may pay {2} and exile this card from your hand face down. Cast it on a later turn for its foretell cost.)

Hero of Bretagard

Ilekroć jedna lub więcej kart zostanie wygnanych z twojej ręki lub czar lub zdolność pod twoim władaniem wygna co najmniej jeden byt z pola bitwy, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.

As long as Hero of Bretagard has five or more counters on it, it has flying and is an Angel in addition to its other types.

As long as Hero of Bretagard has ten or more counters on it, it has indestructible and is a God in addition to its other types.

Stoic Farmer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Równiny i ujawnij ją. Jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, umieść ją przekręconą na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Foretell {1}{W} (During your turn, you may pay {2} and exile this card from your hand face down. Cast it on a later turn for its foretell cost.)

Sage of the Beyond

Latanie

Spells you cast from anywhere other than your hand cost {2} less to cast.

Foretell {4}{U} (During your turn, you may pay {2} and exile this card from your hand face down. Cast it on a later turn for its foretell cost.)

Spectral Deluge

Return each creature your opponents control with toughness X or less to its owner’s hand, where X is the number of Islands you control.

Foretell {1}{U}{U} (During your turn, you may pay {2} and exile this card from your hand face down. Cast it on a later turn for its foretell cost.)

Tales of the Ancestors

Each player with fewer cards in hand than the player with the most cards in hand draws cards equal to the difference.

Przepowiednia {1}{U} (W twojej turze możesz zapłacić {2} i wygnać tę kartę zakrytą. Rzuć ją w późniejszej turze za jej koszt przepowiedni.)

Pact of the Serpent

Choose a creature type. Target player draws X cards and loses X life, where X is the number of creatures they control of the chosen type.

Ruthless Winnower

At the beginning of each player’s upkeep, that player sacrifices a non-Elf creature.

Serpent's Soul-Jar

Whenever an Elf you control dies, exile it.

{T}, Pay 2 life: Until end of turn, you may cast a creature spell from among cards exiled with Serpent’s Soul-Jar.

Bounty of Skemfar

Reveal the top six cards of your library. You may put a land card from among them onto the battlefield tapped and an Elf card from among them into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order.

Crown of Skemfar

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 for each Elf you control and has reach.

{2}{G}: Return Crown of Skemfar from your graveyard to your hand.

Wolverine Riders

Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Ilekroć inny Elf wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj życia równe jego wytrzymałości.

Elderfang Venom

Attacking Elves you control have deathtouch.

Whenever an Elf you control dies, each opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Ethereal Valkyrie

Latanie

Whenever Ethereal Valkyrie enters the battlefield or attacks, draw a card, then exile a card from your hand face down. It becomes foretold. Its foretell cost is its mana cost reduced by {2}. (On a later turn, you may cast it for its foretell cost, even if this creature has left the battlefield.)

Angel of Finality

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

Angel of Serenity

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać co najwyżej trzy inne wskazane stwory z pola bitwy lub karty stworów z cmentarzy.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnane karty do rąk ich właścicieli.

Banishing Light

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy urok nie opuści pola bitwy.

Cleansing Nova

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wszystkie stwory.

  • Zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Cloudgoat Ranger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony białego stwora Krewniołek Piechur 1/1.

Przekręć trzech odkręconych Krewniołków pod twoim władaniem: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0 i latanie.

Eerie Interlude

Wygnaj dowolną liczbę wskazanych stworów pod twoim władaniem. Przywróć owe karty na pole bitwy pod władaniem właścicieli na początku najbliższego kroku końcowego.

Evangel of Heliod

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów białego stwora Piechur 1/1, ile wynosi twój kult białego. (Każda {W} w kosztach many bytów pod twoim władaniem wlicza się do twojego kultu białego.)

Flickerwisp

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany byt. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Geist-Honored Monk

Czujność

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Ghostly Prison

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Goldnight Commander

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Kor Cartographer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równiny, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Marshal's Anthem

Wielopodbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{W}.)

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć co najwyżej X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na pole bitwy, gdzie X jest liczbą podbić tego uroku.

Momentary Blink

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Wspomnienie {3}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Restoration Angel

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać innego nie będącego Aniołem stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Return to Dust

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, możesz wygnać co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Storm Herd

Stwórz X żetonów białego stwora Pegaz 1/1 z lataniem, gdzie X jest liczbą twoich żyć.

Sun Titan

Czujność

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszy z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wall of Omens

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Arcane Artisan

{2}{U}, {T}: Target player draws a card, then exiles a card from their hand. If a creature card is exiled this way, that player creates a token that’s a copy of that card.

When Arcane Artisan leaves the battlefield, exile all tokens created with it at the beginning of the next end step.

Curse of the Swine

Wygnaj X wskazanych stworów. Za każdego stwora wygnanego w ten sposób jego władca tworzy żeton zielonego stwora Knur 2/2.

Day of the Dragons

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie stwory pod twoim władaniem. Następnie stwórz tyle samo żetonów czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, poświęć wszystkie Smoki pod twoim władaniem. Następnie przywróć wygnane nim karty na pole bitwy pod twoim władaniem.

Ghostly Flicker

Wygnaj dwa wskazane artefakty, stwory i/lub lądy pod twoim władaniem, po czym przywróć owe karty na pole bitwy pod twoim władaniem.

Inspired Sphinx

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz tyle kart, ilu masz przeciwników.

{3}{U}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Mist Raven

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Sea Gate Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałą na spodzie twojej biblioteki.

Synthetic Destiny

Wygnaj wszystkie stwory pod twoim władaniem. Na początku najbliższego kroku końcowego, ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz tyle samo kart stworów, umieść wszystkie karty stworów ujawnione w ten sposób na polu bitwy, po czym wtasuj pozostałe z ujawnionych kart do twojej biblioteki.

Whirler Rogue

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Windfall

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej zostało odrzuconych w ten sposób.

Ambition's Cost

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Eyeblight Cullers

When Eyeblight Cullers dies, create three 1/1 green Elf Warrior creature tokens, then mill three cards. (Put the top three cards of your library into your graveyard.)

Eyeblight Massacre

Stwory bez typu Elf dostają do końca tury -2/-2.

Lys Alana Scarblade

{T}, odrzuć kartę Elfa: Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest liczbą Elfów pod twoim władaniem.

Miara, Thorn of the Glade

Whenever Miara, Thorn of the Glade or another Elf you control dies, you may pay {1} and 1 life. If you do, draw a card.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Pride of the Perfect

Elves you control get +2/+0.

Prowess of the Fair

Whenever another nontoken Elf is put into your graveyard from the battlefield, you may create a 1/1 green Elf Warrior creature token.

Beast Whisperer

Ilekroć rzucisz czar stwora, dobierz kartę.

Cultivator of Blades

Produkcja 2 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 albo stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.)

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz sprawić, że inne atakujące stwory dostaną do końca tury +X/+X, gdzie X jest siłą niniejszego stwora.

Dwynen, Gilt-Leaf Daen

Zasięg

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zyskaj 1 życie za każdego atakującego Elfa pod twoim władaniem.

Elvish Archdruid

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Weź {G} za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Elvish Mystic

{T}: Weź {G}.

Elvish Promenade

Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1 za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Elvish Rejuvenator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich na polu bitwy, przekręconą. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

End-Raze Forerunners

Czujność, tratowanie, pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 oraz czujność i tratowanie.

Farhaven Elf

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Harvest Season

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart bazowych lądów, gdzie X jest liczbą przekręconych stworów pod twoim władaniem, umieść owe karty przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Imperious Perfect

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{G}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Jagged-Scar Archers

Jagged-Scar Archers’s power and toughness are each equal to the number of Elves you control.

{T}: Jagged-Scar Archers deals damage equal to its power to target creature with flying.

Llanowar Tribe

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Lys Alana Huntmaster

Ilekroć rzucisz czar Elfa, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Marwyn, the Nurturer

Ilekroć inny Elf wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

{T}: Weź tyle {G}, ile wynosi siła tego stwora.

Masked Admirers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {G}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Nullmage Shepherd

Przekręć cztery odkręcone stwory pod twoim władaniem: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Numa, Joraga Chieftain

At the beginning of combat on your turn, you may pay {X}{X}. When you do, distribute X +1/+1 counters among any number of target Elves.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Reclamation Sage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Rhys the Exiled

Whenever Rhys the Exiled attacks, you gain 1 life for each Elf you control.

{B}, Sacrifice an Elf: Regenerate Rhys the Exiled.

Springbloom Druid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić ląd. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Sylvan Messenger

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty typu Elf ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Timberwatch Elf

{T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą Elfów na polu bitwy.

Voice of Many

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę za każdego przeciwnika, który ma we władaniu mniej stworów niż ty.

Voice of the Woods

Tap five untapped Elves you control: Create a 7/7 green Elemental creature token with trample.

Wirewood Channeler

{T}: Add X mana of any one color, where X is the number of Elves on the battlefield.

Wood Elves

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Abomination of Llanowar

Vigilance; menace (This creature can’t be blocked except by two or more creatures.)

Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe sumie liczb Elfów pod twoim władaniem i kart Elfów w twoim cmentarzu.

Brago, King Eternal

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj dowolną liczbę wskazanych nielądowych bytów pod twoim władaniem, po czym przywróć owe karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Casualties of War

Wybierz jedną lub więcej —

  • Zniszcz wskazany artefakt.

  • Zniszcz wskazanego stwora.

  • Zniszcz wskazany urok.

  • Zniszcz wskazany ląd.

  • Zniszcz wskazanego wędrowca.

Cloudblazer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia i dobierz dwie karty.

Empyrean Eagle

Latanie

Inne stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +1/+1.

Golgari Findbroker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Migratory Route

Stwórz cztery żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Lądocykling bazowych {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Mistmeadow Witch

{2}{W}{U}: Wygnaj wskazanego stwora. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Moldervine Reclamation

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Poison-Tip Archer

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ilekroć inny stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Shaman of the Pack

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci tyle żyć, iloma Elfami władasz.

Soulherder

Ilekroć stwór zostaje wygnany z pola bitwy, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Na początku twojego kroku końcowego możesz wygnać innego wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela.

Thunderclap Wyvern

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Inne stwory pod twoim władaniem mające latanie dostają +1/+1.

Twinblade Assassins

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, dobierz kartę.

Arcane Signet

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Azorius Signet

{1}, {T}: Weź {W}{U}.

Burnished Hart

{3}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Marble Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Meteor Golem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika.

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Sky Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma pośpiech i antyklątwę. (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Wyposaż {1}

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Azorius Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Cryptic Caves

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Foul Orchard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Golgari Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Meandering River

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Opal Palace

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną maną w dowolnym kolorze tożsamości twojego dowódcy. Jeśli wydasz ową manę na rzucenie twojego dowódcy, wchodzi on na pole bitwy z tyloma dodatkowymi znacznikami +1/+1, ile razy został on rzucony ze strefy dowodzenia w tej grze.

Path of Ancestry

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź jedną maną w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy. Kiedy owa mana zostanie wydana na rzucenie czaru stwora współdzielącego typ stwora z twoim dowódcą, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Sejiri Refuge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.