Pokonaj boga!

Xenagos rzucił zamęt na cały Theros swoim dostąpieniem boskości. Jego szaleńcze biesiady grożą zalaniem całego planu chaosem. Jest tylko jeden sposób na uciszenie tej biesiady raz na zawsze: odizolować Xenagosa i pokonać go.

Impreza zaczyna się niewinnie, jedynie z Xenagosem i kilkoma biesiadnikami, jednak ten relatywny spokój nie będzie trwał długo. W trakcie walki dołączy coraz więcej biesiadników. Owładnięci obłędem będą atakować bez ostrzeżenia, by po chwili przerwać i świętować. Sam Xenagos zaatakuje cię bezpośrednio, jeśli najdzie go taka ochota. Dopóki trwa biesiada i jest otoczony jej uczestnikami, jest nietykalny. Jednakże bóg po utracie swoich wiernych staje się wrażliwy.

Czy twym przeznaczeniem jest heroiczne zwycięstwo, czy raczej śmierć z ręki bóstwa? Xenagos oczekuje.

Wyzwanie „Pokonaj boga” korzysta ze zwykłych zasad gry w Magic, z następującymi wyjątkami:

Specjalne zasady dla Gracza

  • Zaczynasz z maksymalnie trzema różnymi kartami Bohatera na polu bitwy. (Nie potrzebujesz Bohatera do gry.)

  • Atakujesz Xenagosa i jego Biesiadników swoimi stworami bezpośrednio.

  • Możesz wskazywać Xenagosa tak, jakby był graczem.

Specjalne zasady Xenagosa

  • Xenagos Ascended oraz dwie karty o nazwie Rollicking Throng rozpoczynają grę na polu bitwy. Potasuj resztę talii Xenagosa by rozpocząć grę.

  • Na początku pierwszej fazy głównej w każdej turze Xenagosa, ujawnij wierzchnie dwie karty jego biblioteki. Następnie Xenagos rzuca owe karty.

  • Xenagos oraz Biesiadnicy nie atakują dopóki karta wprost tego nie nakaże.

  • Podejmujesz wszelkie decyzje za Xenagosa.

  • Zignoruj efekty zmuszające Xenagosa do dobrania lub odrzucenia kart lub podjęcia jakichkolwiek niemożliwych działań.

  • Jeśli byty Xenagosa miałyby zostać umieszczone w jakiejkolwiek innej strefie niż biblioteka czy cmentarz, zostają umieszczone w cmentarzu Xenagosa.

Wygranie wyzwania

Wygrywasz grę jeśli Xenagos opuści pole bitwy, co może się stać tylko jeśli nie ma Biesiadników na polu bitwy.

Przegrywasz grę jeśli masz 0 lub mniej punktów życia oraz jeśli musisz dobrać kartę, a twoja biblioteka jest pusta.

Wyzwanie będzie trudniejsze, jeśli zaczniesz grę z trzema kartami Rollicking Throng na polu bitwy. Jeśli chcesz łatwiejsze wyzwanie, spróbuj z tylko jedną.

Karty Xenagosa

Bóg

Xenagos Ascended (Xenagos Wyniesiony)

Ta karta nie może opuścić pola bitwy o ile Biesiadnik jest na polu bitwy.

Kiedy ta karta opuści pole bitwy, każdy gracz wygrywa grę.

Stwory

Rollicking Throng (Rozbawiona Ciżba)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij wierzchnią kartę biblioteki Xenagosa i Xenagos rzuca ową kartę. (Ta zdolność nie jest wyzwalana na początku gry.)

Ecstatic Piper (Ekstatyczny Flecista)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, Xenagos Wyniesiony atakuje w tej turze, jeśli może.

Nagroda Bohatera — Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, każdy gracz zyskuje po 2 życia.

Maddened Oread (Oszalała Oreada)

O ile na polu bitwy jest co najmniej pięć Biesiadników, ten stwór atakuje w każdej turze, jeśli może.

Nagroda Bohatera — Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, każdy gracz zyskuje po 3 życia.

Pheres-Band Revelers (Biesiadnicy ze Stada Pheres)

Nagroda Bohatera — Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, każdy gracz dobiera kartę.

Serpent Dancers (Wężowe Tancerki)

Dotyk śmierci

Nagroda Bohatera — Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, każdy gracz dobiera kartę.

Wild Maenads (Dzikie Bachantki)

Pierwszy cios

Nagroda Bohatera — Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, każdy gracz zyskuje po 3 życia.

Obrzędy

Impulsive Charge (Impulsywna Szarża)

Na początku potyczki w tej turze, wszyscy Biesiadnicy zyskują pośpiech do końca tury i atakuję w tej potyczce, jeśli mogą.

Impulsive Destruction (Impulsywne Zniszczenie)

Każdy gracz może poświęcić artefakt lub urok. Ten czar zadaje 3 obrażenia każdemu graczowi, który nie poświęcił bytu w ten sposób.

Impulsive Return (Impulsywny Powrót)

Przywróć dwie karty o nazwie Ekstatyczny Flecista z cmentarza Xenagosa na pole bitwy. Na początku potyczki w tej turze, ten czar zadaje każdemu graczowi tyle obrażeń, ile jest Biesiadników na polu bitwy.

Rip to Pieces (Rozdarcie na Kawałki)

Na początku potyczki w tej turze, każdy Biesiadnik zadaje po 1 obrażeniu każdemu graczowi i każdemu stworowi pod władaniem owych graczy.

Xenagos’s Scorn (Pogarda Xenagosa)

Xenagos Wyniesiony zyskuje tratowanie do końca tury i atakuje w tej turze jeśli może.

Xenagos’s Strike (Cios Xenagosa)

Ten czar zadaje każdemu graczowi po 4 obrażenia.

Uroki

Dance of Flame (Taniec Ognia)

Ilekroć Biesiadnik atakuje, ten urok zadaje każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Dance of Panic (Paniczny Taniec)

O ile na polu bitwy jest co najmniej pięć Biesiadników, wszyscy Biesiadnicy mają pośpiech i atakują w każdej turze, jeśli mogą.