Jumpstart 2022

Agrus Kos, Eternal Soldier

Czujność

Ilekroć ten byt zostanie jedynym wskazanym przez czar lub zdolność, możesz zapłacić {1}{(r/w)}. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ową zdolność za każdego innego stwora pod twoim władaniem, który mógłby być przez nią wskazany. Każda kopia wskazuje innego z owych stworów. ({(r/w)} można opłacić używając {R} lub {W}.)

Angelic Cub

Ilekroć niniejszy zostanie wskazany przez czar lub zdolność po raz pierwszy w danej turze, umieść na nim znacznik +1/+1.

O ile niniejszy ma co najmniej trzy znaczniki +1/+1, ma on latanie.

Chains of Custody

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nielądowy byt pod władaniem przeciwnika do czasu opuszczenia pola bitwy przez niniejszy.

Zauroczony stwór ma straż {2}. (Ilekroć zostanie on wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Distinguished Conjurer

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

{4}{W}, {T}: Wygnaj innego wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Ingenious Leonin

{3}{W}: Umieść znacznik +1/+1 na innym wskazanym atakującym stworze pod twoim władaniem. Jeśli ów stwór jest Kotem, do końca tury zyskuje on pierwszy cios.

Lita, Mechanical Engineer

Czujność

Na początku twojego kroku końcowego, odkręć każdego innego artefaktowego stwora pod twoim władaniem.

{3}{W}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktu Pojazd 5/5 o nazwie Sterowiec z lataniem i załogą 3. (Ma on „Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.”)

Magnanimous Magistrate

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając pięć znaczników ulgi.

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, jeśli jego skrót many wynosił co najmniej 1, możesz usunąć tyle samo znaczników ulgi z niniejszego. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela.

Preston, the Vanisher

Ilekroć inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli nie był on rzucony, stwórz żeton będący kopią owego stwora, ale jest on Iluzją 0/1.

{1}{W}, poświęć pięć Iluzji: Wygnaj wskazany nielądowy byt.

Alandra, Sky Dreamer

Ilekroć dobierzesz twoją drugą kartę w danej turze, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Ilekroć dobierzesz swoją piątą kartę w danej turze, niniejszy oraz Draki pod twoim władaniem do końca tury dostają +X/+X każdy, gdzie X jest liczbą kart w twojej ręce.

Biblioplex Kraken

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 3. (Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Ilekroć niniejszy zaatakuje, możesz przywrócić innego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela. Jeśli tak zrobisz, niniejszy nie może być blokowany w tej turze.

Hold for Questioning

Zaurocz stwora lub wędrowca

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczony byt i dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Zauroczony byt nie odkręca się w kroku odkręcania jego władcy, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Isu the Abominable

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz grać śnieżne lądy i rzucać śnieżne czary z wierzchu twojej biblioteki.

Ilekroć inny śnieżny byt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {G}, {W} lub {U}. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Kenessos, Priest of Thassa

Jeśli miałbyś wróżyć ileś kart, zamiast tego wróż tyle samo plus jedną.

{3}{(g/u)}: Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora typu Kraken, Lewiatan, Ośmiornica lub Wężownik, możesz umieścić ją na polu bitwy. Jeśli nie umieścisz owej karty na polu bitwy, możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.

Launch Mishap

Skontruj wskazany czar stwora lub wędrowca. Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Merfolk Pupil

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

{1}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Pirated Copy

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy, ale jest on dodatkowo Piratem oprócz swoich innych typów i ma „Ilekroć niniejszy lub inny stwór o tej samej nazwie zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.”

Soul Read

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {4}.

 • Dobierz dwie karty.

Synchronized Eviction

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli władasz co najmniej dwoma stworami mającymi wspólny typ stwora.

Umieść wskazany nielądowy byt w bibliotece właściciela jako drugi z wierzchu.

Ashcoat of the Shadow Swarm

Ilekroć niniejszy zaatakuje lub zablokuje, inne Szczury pod twoim władaniem do końca tury dostają +X/+X, gdzie X jest liczbą Szczurów pod twoim władaniem.

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zmielić cztery karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć co najwyżej dwie karty stwora typu Szczur z twojego cmentarza do twojej ręki. (By zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Conductor of Cacophony

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{B}, usuń znacznik +1/+1 z tego bytu: Zadaje on każdemu innemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Creeping Bloodsucker

Na początku twojego kroku utrzymania, ten byt zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu. Zyskaj życia równe obrażeniom zadanym w ten sposób.

Deadly Plot

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora typu Zombi z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Disciple of Perdition

Kiedy niniejszy umrze, wybierz jedno. Jeśli masz dokładnie 13 żyć, możesz wybrać oba.

 • Dobierz kartę i strać 1 życie.

 • Wygnaj cmentarz wskazanego przeciwnika. Ów gracz traci 1 życie.

Ossuary Rats

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika X obrażeń, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu.

Rodolf Duskbringer

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Ilekroć zyskasz życia, niniejszy do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zapłacić {1}{(w/b)}. Kiedy tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy, gdzie X jest liczbą żyć zyskanych przez ciebie w tej turze.

Skullslither Worm

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik odrzuca kartę. Za każdego przeciwnika nie mogącego tego zrobić, umieść dwa znaczniki +1/+1 na niniejszym.

Suspicious Shambler

{4}{B}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Termination Facilitator

{T}: Umieść żeton nagrody na wskazanym stworze lub wędrowcu. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Ilekroć mający znacznik nagrody stwór lub wędrowiec pod władaniem przeciwnika otrzyma obrażenia, zniszcz go.

Ardoz, Cobbler of War

Pośpiech

Ilekroć niniejszy lub inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ów stwór do końca tury dostaje +2/+0.

{3}{R}: Stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 2/2 z pośpiechem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Auntie Blyte, Bad Influence

Latanie

Ilekroć źródło pod twoim władaniem zada tobie obrażenia, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na niniejszym.

{1}{R}, {T}, usuń X znaczników +1/+1 z tego bytu: Zadaje on wskazanemu celowi X obrażeń.

Brazen Cannonade

Ilekroć umrze atakujący stwór pod twoim władaniem, niniejszy zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Najazd — Na początku twojej fazy głównej po potyczce, jeśli w tej turze zaatakowałeś stworem, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę do końca potyczki w twojej następnej turze.

Coalborn Entity

{2}{R}: Niniejszy zadaje 1 obrażenie wskazanemu żetonowi stwora, graczowi lub wędrowcowi.

Daring Piracy

Na początku potyczki w twojej turze stwórz żeton czerwonego stwora Pirat 1/1 ze złowrogością i pośpiechem. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Goblin Researcher

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę podczas dowolnej tury, w której niniejszy atakował.

Mizzix, Replica Rider

Latanie

Ilekroć zagrasz czar skądkolwiek poza twoją ręką, możesz zapłacić {1}{(u/r)}. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ów czar i możesz wskazać nowe cele dla owej kopii. Jeśli kopia jest czarem bytu, zyskuje pośpiech oraz „Na początku twojego kroku końcowego, poświęć ten byt.” (Kopia czaru bytu staje się żetonem.)

Ogre Battlecaster

Pierwszy cios

Ilekroć niniejszy zaatakuje, możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza płacąc dodatkowo {R}{R} oprócz innych jej kosztów. Jeśli ów czar miałby trafić do cmentarza, zamiast tego wygnaj go. Kiedy rzucisz ów czar, niniejszy do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Plundering Predator

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Benevolent Hydra

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby zostać umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieszczanych jest ich o jeden więcej.

{T}, usuń znacznik +1/+1 z tego bytu: Umieść znacznik +1/+1 na innym wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Giant Ladybug

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Kibo, Uktabi Prince

{T}: Każdy gracz tworzy żeton bezkolorowego artefaktu o nazwie Banan mający „{T}, poświęć ten byt: Weź {R} lub {G}. Zyskaj 2 życia.”

Ilekroć artefakt pod władaniem przeciwnika trafi z pola bitwy do cmentarza, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniu będącym Małpą lub Małpką.

Ilekroć niniejszy zaatakuje, broniący się gracz poświęca artefakt.

Mild-Mannered Librarian

{3}{G}: Niniejszy staje się Wilkołakiem. Umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 i dobierz kartę. Aktywuj tylko raz.

Primeval Herald

Tratowanie

Ilekroć niniejszy wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rampaging Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj. Do końca tury ów ląd staje się stworem Owad 4/3 z zasięgiem i pośpiechem. Nadal jest lądem.

Runadi, Behemoth Caller

Ilekroć rzucisz czar stwora o skrócie many 5 lub większym, ów stwór wchodzi na pole bitwy mając X dodatkowych znaczników +1/+1, gdzie X jest jego skrótem many minus 4.

Stwory pod twoim władaniem mające co najmniej trzy znaczniki +1/+1, mają pośpiech.

{T}: Weź {G}.

Spectral Hunt-Caller

{5}{G}: Stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +1/+1 i tratowanie.

Towering Gibbon

Zasięg

Siła tej karty jest równa największemu skrótowi many pośród stworów pod twoim władaniem.

Zask, Skittering Swarmlord

Możesz grać lądy i rzucać czary typu Owad z twojego cmentarza.

Ilekroć umrze inny Owad pod twoim władaniem, umieść go na spodzie biblioteki właściciela, po czym zmiel dwie karty. (Umieść dwie karty z wierzchu twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

{1}{(b/g)}: Wskazany owad do końca tury dostaje +1/+0 i dotyk śmierci. ({(b/g)} można opłacić używając {B} lub {G}.)

Dutiful Replicator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {1}. Kiedy tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią wskazanego żetonu pod twoim władaniem nie mającego nazwy niniejszego.

Infernal Idol

{T}: Weź {B}.

{1}{B}{B}, {T}, poświęć ten byt: Dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Instruments of War

Błysk

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Planar Atlas

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz spojrzeć na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Jeśli tak zrobisz, ujawnij spośród nich co najwyżej jedną kartę lądu, po czym umieść ową kartę na wierzchu twojej biblioteki, a pozostałe losowo na spodzie.

{T}: Weź {C}.

Arrest

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Balan, Wandering Knight

Pierwszy cios

Ten stwór ma podwójny cios o ile co najmniej dwa Wyposażenia są do niego dołączone.

{1}{W}: Dołącz wszystkie Wyposażenia pod twoim władaniem do tego stwora.

Eidolon of Rhetoric

Każdy gracz nie może rzucać więcej niż jednego czaru na turę.

Emancipation Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Flicker of Fate

Wygnaj wskazanego stwora lub urok, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

King of the Pride

Inne Koty pod twoim władaniem dostają +2/+1.

Sage's Reverie

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz tyle kart, ile masz Aur pod twoim władaniem dołączonych do stworów.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdą Aurę pod twoim władaniem dołączoną do stwora.

Valorous Stance

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

 • Zniszcz wskazanego stwora o wytrzymałości 4 lub większej.

Kasmina, Enigmatic Mentor

Rzucanie czarów wskazujących stwora lub wędrowca pod twoim władaniem kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

–2: Stwórz żeton niebieskiego stwora Czarodziej 2/2. Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Merrow Reejerey

Inne Wodniki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz czar Wodnika, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany byt.

Mirror Image

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia stwora pod twoim władaniem.

Preordain

Wróż 2, po czym dobierz kartę. (By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Spectral Sailor

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

{3}{U}: Dobierz kartę.

Spellstutter Sprite

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazany czar o skrócie many X lub mniejszym, gdzie X jest liczbą Wróżek pod twoim władaniem.

Whirler Rogue

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Diabolic Edict

Wskazany gracz poświęca stwora.

Feast on the Fallen

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli przeciwnik stracił życia w poprzedniej turze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Lord of the Accursed

Inne Zombi pod twoim władaniem mają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Wszystkie Zombi zyskują złowrogość do końca tury.

Oathsworn Vampire

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Możesz rzucić tego stwora z twojego cmentarza jeśli zyskałeś życie w tej turze.

Ogre Slumlord

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór, możesz stworzyć żeton czarnego stwora Szczur 1/1.

Szczury pod twoim władaniem mają dotyk śmierci.

Plaguecrafter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora lub wędrowca. Każdy gracz nie mogący tego zrobić odrzuca kartę.

Stitcher's Supplier

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, zmiel trzy karty.

Tragic Slip

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Okropność — Ów stwór zamiast tego do końca tury dostaje -13/-13 jeśli w tej turze umarł stwór.

Tree of Perdition

Obronność

{T}: Zamień liczbę żyć wskazanego przeciwnika z wytrzymałością tego stwora.

Dragon Fodder

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Dragon Mage

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Drannith Stinger

Ilekroć recyklujesz inną kartę, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiki-Jiki, Mirror Breaker

Pośpiech

{T}: Stwórz żeton będący kopią wskazanego nielegendarnego stwora pod twoim władaniem, ale ma on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Rapacious Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony Skarbu. (Są artefaktami ze zdolnością „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Rigging Runner

Pierwszy cios

Najazd — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+ jeśli atakowałeś w tej turze.

Spear Spewer

Obronność

{T}: Ten stwór zadaje każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Thermo-Alchemist

Obronność

{T}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, odkręć tego stwora.

Thrill of Possibility

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Arlinn, Voice of the Pack

Każdy stwór pod twoim władaniem mający typ Wilk lub Wilkołak wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

–2: Stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Caustic Caterpillar

{1}{G}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Colossal Majesty

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, dobierz kartę.

Elvish Rejuvenator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich na polu bitwy, przekręconą. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Hydra's Growth

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na zauroczonym stworze.

Na początku twojego kroku utrzymania, podwój liczbę znaczników +1/+1 na zauroczonym stworze.

Khalni Heart Expedition

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik wyprawy na tym bycie.

Usuń trzy znaczniki wprawy z tego uroku i poświęć go: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ram Through

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje wskazanemu stworowi poza twoim władaniem obrażenia równe swojej sile. Jeśli ów stwór pod twoim władaniem ma tratowanie, nadwyżka obrażeń jest zamiast tego zadana władcy drugiego stwora.

Thrashing Brontodon

{1}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

World Breaker

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy rzucisz ten czar, wygnaj wskazany artefakt, urok lub ląd.

Zasięg

{2}{C}, poświęć ląd: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Coldsteel Heart

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Magnifying Glass

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. Jest to artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Peacewalker Colossus

{1}{W}: Inny wskazany Pojazd pod twoim władaniem staje się do końca tury artefaktowym stworem.

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Karn Liberated

+4: Wskazany gracz wygania kartę ze swojej ręki.

–3: Wygnaj wskazany byt.

–14: Zacznij grę od nowa, pozostawiając na wygnaniu wszystkie byty nie będące Aurami wygnane przy użyciu niniejszej karty. Następnie umieść owe karty na polu bitwy pod twoim władaniem.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Task Force

Ilekroć niniejszy zostanie wskazany przez czar lub zdolność, do końca tury dostaje on +0/+3.

Rhystic Study

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, możesz dobrać kartę, chyba że ów gracz zapłaci {1}.

Tragic Lesson

Dobierz dwie karty. Następnie odrzuć kartę, chyba że zwrócisz ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Wizard Mentor

{T}: Przywróć ten byt i wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Blood Artist

Ilekroć umrze ten lub inny stwór, wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Feast of Blood

Możesz rzucić ten czar tylko jeśli władasz co najmniej dwoma Wampirami.

Zniszcz wskazanego stwora. Zyskaj 4 życia.

Festering Evil

Na początku twojego kroku utrzymania, ten byt zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

{B}{B}, poświęć ten byt: Zadaje on każdemu stworowi i każdemu graczowi po 3 obrażenia.

Ghoul's Feast

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu.

Morkrut Banshee

Okropność — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze umarł stwór, wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Nezumi Bone-Reader

{B}, poświęć stwora: Wskazany gracz odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Phyrexian Plaguelord

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Poświęć stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Phyrexian Reclamation

{1}{B}, zapłać 2 życia: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Reassembling Skeleton

{1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy, przekręconą.

Renegade Demon

Swarm of Bloodflies

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Ilekroć inny stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Wakedancer

Okropność — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze umarł stwór, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Aftershock

Zniszcz wskazany artefakt, stwora lub ląd. Ten czar zadaje tobie 3 obrażenia.

Fireslinger

{T}: Ten byt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie oraz 1 obrażenie tobie.

Flameblade Adept

Złowrogość

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Ruin in Their Wake

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i ujawnij ją. Możesz ją umieścić przekręconą na polu bitwy jeśli władasz lądem o nazwie Wastes. W przeciwnym razie umieść ową kartę w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Uktabi Orangutan

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt.

Wicked Wolf

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Poświęć Jadło: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Zyskuje on niezniszczalność do końca tury. Przekręć go.

Clockwork Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, usuń z niego znacznik +1/+1. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Spawning Pit

Poświęć stwora: Umieść znacznik ładunku na niniejszym.

{1}, usuń dwa znaczniki ładowania z tego bytu: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Pomiot 2/2.

Leechridden Swamp

({T}: Weź {B}.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{B}, {T}: Każdy przeciwnik traci po 1 życiu. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej dwoma czarnymi bytami.

Acrobatic Maneuver

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy po władaniem właściciela.

Dobierz kartę.

Aerial Modification

Zaurocz stwora lub Pojazd

O ile zauroczony byt jest Pojazdem, jest dodatkowo stworem oprócz swoich innych typów.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Aethershield Artificer

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany artefaktowy stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2 i niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Ajani, Strength of the Pride

+1: Zyskaj życia równe sumie liczb stworów i wędrowców pod twoim władaniem.

–2: Stwórz żeton białego stwora Kot Piechur 2/2 o nazwie Ajani’s Pridemate mający „Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.”

0: Jeśli masz co najmniej o 15 żyć więcej niż twoje startowe życia, wygnaj tego wędrowca oraz każdy artefakt i stwora pod władaniem przeciwników.

Ajani's Pridemate

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Alseid of Life's Bounty

Więź życia

{1}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór lub urok pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Angel of Flight Alabaster

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć wskazaną kartę Ducha z twojego cmentarza do twojej ręki.

Angelic Edict

Wygnaj wskazanego stwora lub urok.

Angelic Page

Latanie

{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór dostaje +1/+1 do końca tury.

Angelic Protector

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, dostaje on do końca tury +0/+3.

Anointer of Valor

Latanie

Ilekroć stwór zaatakuje, możesz zapłacić {3}. Kiedy tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

Apothecary Geist

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym Duchem, zyskaj 3 życia.

Archon of Justice

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj wskazany byt.

Archon of Sun's Grace

Latanie, więź życia

Stwory typu Pegaz pod twoim władaniem mają więź życia.

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Pegaz 2/2 z lataniem.

Attended Healer

Ilekroć zyskasz życia po raz pierwszy w danej turze, stwórz żeton białego stwora Kot 1/1.

{2}{W}: Inny wskazany Kleryk do końca tury zyskuje więź życia.

Auramancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Basri's Acolyte

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch innych wskazanych stworów pod twoim władaniem.

Benalish Honor Guard

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdego legendarnego stwora pod twoim władaniem.

Blessed Defiance

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+0 i więź życia. Kiedy ten stwór umrze w tej turze, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Blessed Sanctuary

Zażegnaj wszystkie pozabojowe obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane tobie i stworom pod twoim władaniem.

Ilekroć nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Jednorożec 2/2.

Blessed Spirits

Latanie

Ilekroć rzucisz urok, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Brightmare

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć co najwyżej jednego wskazanego stwora. Zyskaj tyle żyć ile ów stwór ma siły.

Bring to Trial

Wygnaj wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Built to Last

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli jest artefaktowym stworem, zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Cage of Hands

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

{1}{W}: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Captivating Unicorn

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Caught in the Brights

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Kiedy Pojazd pod twoim władaniem zaatakuje, wygnaj zauroczonego stwora.

Cavalry Drillmaster

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

The Circle of Loyalty

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego Rycerza pod twoim władaniem.

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz legendarny czar, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

{3}{W}, {T}: Stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Combat Professor

Latanie

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+0 i czujność.

Danitha Capashen, Paragon

Pierwszy cios, czujność, więź życia

Rzucanie czarów Aur i Wyposażeń kosztuje cię o {1} mniej.

Dawn of Hope

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

{3}{W}: Stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1 z więzią życia.

Dawning Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Daybreak Chaplain

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Daybreak Charger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Decree of Justice

Stwórz X żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1.

Defy Death

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Jeśli to Anioł, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.

Devouring Light

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wygnaj wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Divine Arrow

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 4 obrażenia.

Divine Verdict

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Doomed Traveler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Dreadful Apathy

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

{2}{W}: Wygnaj wskazanego stwora.

Emiel the Blessed

{3}: Wygnaj innego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {(g/w)}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1. Jeśli jest Jednorożcem, zamiast tego umieść na nim dwa znaczniki +1/+1. ({(g/w)} może być zapłacona przy użyciu {G} lub {W}.)

Faith's Fetters

Zaurocz byt

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Zauroczony byt nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Favored of Iroas

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór zyskuje podwójny cios do końca tury.

Felidar Cub

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Felidar Retreat

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedną —

 • Stwórz żeton białego stwora Kot Bestia 2/2.

 • Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem. Owe stwory zyskują do końca tury czujność.

Forced Worship

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować.

{2}{2}: Przywróć ten urok to ręki jego właściciela.

Gallant Cavalry

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Gallows Warden

Latanie

Inne Duchy pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Giant Ox

Ten stwór załoguje Pojazdy używając swojej wytrzymałości zamiast siły.

Gideon, Champion of Justice

+1: Umieść na tym wędrowcu znacznik lojalności za każdego stwora pod władaniem wskazanego przeciwnika.

0: Do końca tury ten wędrowiec staje się stworem Człowiek Piechur o sile i wytrzymałości równych liczbie posiadanych przez niego znaczników lojalności każda oraz zyskuje niezniszczalność. Nadal jest wędrowcem. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze.

–15: Wygnaj wszystkie inne byty.

Gideon's Lawkeeper

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Glory Bearers

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem zaatakuje, dostaje on do końca tury +0/+1.

Goldnight Commander

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Hotshot Mechanic

Ten stwór załoguje Pojazdy jakby miał siłę o 2 większą.

Hour of Reckoning

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wszystkie nieżetonowe stwory.

Impeccable Timing

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 3 obrażenia.

Imperial Aerosaur

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 i latanie.

Imperial Recovery Unit

Ilekroć ten stwór zaatakuj, przywróć wskazaną kartę stwora lub Pojazdu o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Infantry Veteran

{T}: Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Inspiring Cleric

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Inspiring Overseer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Isamaru, Hound of Konda

Justiciar's Portal

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela. Zyskuje on pierwszy cios do końca tury.

Kami of Ancient Law

Poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany urok.

Kitsune Ace

Ilekroć Pojazd pod twoim władaniem zaatakuje, wybierze jedno —

 • Ów Pojazd do końca tury zyskuje pierwszy cios.

 • Odkręć tego stwora.

Kwende, Pride of Femeref

Podwójny cios

Stwory z pierwszym ciosem pod twoim władaniem mają podwójny cios.

Law-Rune Enforcer

{1}, {T}: Przekręć wskazanego stwora o skrócie many 2 lub większym.

Leonin Snarecaster

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Leonin Warleader

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz dwa przekręcone i atakujące żetony białego stwora Kot 1/1 z więzią życia.

Light of Hope

Wybierz jedno —

 • Zyskaj 4 życia.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Lyra Dawnbringer

Latanie, pierwszy cios, więź życia

Inne Anioły pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają więź życia.

Make a Stand

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 oraz niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich.)

Martyr's Soul

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli nie władasz przekręconymi lądami, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.

Mausoleum Guard

Kiedy ten stwór umrze, stwórz dwa żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Mesa Lynx

O ile nie jest twoja tura, ten stwór dostaje +0/+2.

Michiko Konda, Truth Seeker

Ilekroć źródło pod władaniem przeciwnika zada tobie obrażenia, ów gracz poświęca byt.

Midnight Guard

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, odkręć tego stwora.

Miraculous Recovery

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Umieść na nim znacznik +1/+1.

Moment of Triumph

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Zyskaj 2 życia.

Murder Investigation

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1, gdzie X jest siłą owego stwora.

Nightguard Patrol

Pierwszy cios, czujność

Ninth Bridge Patrol

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem opuści pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Not Forgotten

Umieść wskazaną kartę w cmentarzu na wierzchu biblioteki właściciela. Stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Order of the Golden Cricket

Ilekroć niniejszy zaatakuje, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, do końca tury zyskuje on latanie.

Phalanx Tactics

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+1. Każdy inny stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1.

Pilgrim of the Ages

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowej Równiny, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

{6}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Pillardrop Rescuer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

Pious Wayfarer

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Pouncing Lynx

O ile jest twoja tura, ten stwór ma pierwszy cios.

Prowling Felidar

Czujność

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Radiant's Judgment

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rambunctious Mutt

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt lub urok pod władaniem przeciwnika.

Regal Caracal

Inne Koty pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają więź życia.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Kot 1/1 z więzią życia.

Restoration Angel

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać innego nie będącego Aniołem stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Righteous Valkyrie

Latanie

Ilekroć inny Anioł lub Kleryk wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj tyle żyć, ile wynosi wytrzymałość owego stwora.

O ile masz co najmniej o 7 żyć więcej niż twoja startowa liczba żyć, stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Righteousness

Wskazany blokujący stwór do końca tury dostaje +7/+7.

Sanctum Gargoyle

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Savannah Lions

Savannah Sage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Selfless Spirit

Latanie

Poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Seller of Songbirds

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Serene Steward

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Settle Beyond Reality

Wybierz jedną lub obie —

 • Wygnaj wskazanego stwora poza twoim władaniem.

 • Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Shining Armor

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dołącz go do wskazanego Rycerza pod twoim władaniem.

Wyposażony stwór dostaje +0/+2 i ma czujność.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sigil of the Empty Throne

Ilekroć rzucisz urok, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Skyhunter Patrol

Latanie, pierwszy cios (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg oraz zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Skyhunter Prowler

Latanie, czujność (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory mające latanie lub zasięg oraz atakowanie nie powoduje przekręcenia go.)

Spectral Steel

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

{1}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Przywróć inną wskazaną kartę Aury lub Wyposażenia z twojego cmentarza do twojej ręki.

Spirited Companion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Stalwart Valkyrie

Możesz zapłacić {1}{W} i wygnać kartę stwora z twojego cmentarza zamiast płacić koszt many tego czaru.

Latanie

Starnheim Aspirant

Rzucanie czarów Aniołów kosztuje cię o {2} mniej.

Steppe Lynx

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Syr Alin, the Lion's Claw

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Taranika, Akroan Veteran

Czujność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, odkręć innego wskazanego stwora pod twoim władaniem. Do końca tury ów stwór ma bazową siłę i wytrzymałość 4/4 oraz zyskuje niezniszczalność.

Tempered Veteran

{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze mającym znacznik +1/+1.

{4}{W}{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Thraben Inspector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Trained Caracal

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Transcendent Envoy

Latanie

Rzucanie czarów Aur kosztuje cię o {1} mniej.

Triplicate Spirits

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Stwórz trzy żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Trove Warden

Czujność

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wygnaj z twojego cmentarza wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszym.

Kiedy ten stwór umrze, umieść na polu bitwy każdą kartę bytu wygnaną z jego użyciem pod władaniem właściciela owej karty.

Unquestioned Authority

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma ochronę przed stworami.

Valkyrie Harbinger

Latanie, więź życia

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli zyskałeś co najmniej 4 życia w tej turze, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem i czujnością.

Valor in Akros

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Valorous Steed

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Weight of Conscience

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować.

Przekręć dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające wspólny typ: Wygnaj zauroczonego stwora.

Wispweaver Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać innego wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Academy Journeymage

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz Czarodziejem.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Aeronaut Tinkerer

Ten stwór ma latanie o ile władasz artefaktem. (Nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Amoeboid Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje wszystkie typy stwora.

{T}: Wskazany stwór do końca tury traci wszystkie typy stwora.

Anchor to the Aether

Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Aquatic Incursion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony niebieskiego stwora Wodnik 1/1 z antyklątwą. (Nie mogą być celami czarów lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

{3}{U}: Wskazany Wodnik nie może być blokowany w tej turze.

Artificer's Epiphany

Dobierz dwie karty. Jeśli nie władasz artefaktem, odrzuć kartę.

Augury Owl

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 3. (Spójrz na trzy wierzchnie kart twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Avalanche Caller

{2}: Wskazany śnieżny ląd pod twoim władaniem do końca tury staje się stworem Żywiołak 4/4 z antyklątwą i pośpiechem. Nadal jest lądem. (Stwór z antyklątwą nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Aviation Pioneer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Barrin, Tolarian Archmage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć co najwyżej jednego innego wskazanego stwora lub wędrowca do ręki właściciela.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze byt został umieszczony w twojej ręce z pola bitwy, dobierz kartę.

Berg Strider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazany artefakt lub stwora pod władaniem przeciwnika. Jeśli do rzucenia tego czaru użyto {S}, ów byt nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy. ({S} to mana ze śnieżnego źródła.)

Brineborn Cutthroat

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć rzucisz czar w turze przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bury in Books

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli wskazuje atakującego stwora.

Umieść wskazanego stwora w bibliotece właściciela jako drugą kartę od wierzchu.

Chillerpillar

{4}{S}{S}: Monstrualność 2. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny. {S} można opłacić jedną maną pobraną ze śnieżnego źródła.)

O ile ten stwór jest monstrualny, ma latanie.

Chilling Trap

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-0. Jeśli władasz Czarodziejem, dobierz kartę.

Condescend

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Crashing Tide

Ten czar ma błysk o ile władasz Wodnikiem.

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Crippling Chill

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Dobierz kartę.

Cryptic Serpent

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu.

Dismiss

Skontruj wskazany czar.

Dobierz kartę.

Djinn of Wishes

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki życzenia.

{2}{U}{U}, usuń znacznik życzenia z tego stwora: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Jeśli tego nie zrobisz, wygnaj ją.

Drag Under

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Drownyard Explorers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Elite Instructor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Erdwal Illuminator

Latanie

Ilekroć dociekasz po raz pierwszy w danej turze, dociekaj dodatkowy raz.

Eternity Snare

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Eyekite

Latanie

Ten stwór dostaje +2/+0 o ile dobrałeś co najmniej dwie karty w tej turze.

Faerie Formation

Latanie

{3}{U}: Stwórz żeton niebieskiego stwora Wróżka 1/1 z lataniem. Dobierz kartę.

Faerie Seer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2.

Faerie Vandal

Błysk

Latanie

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Fallowsage

Ilekroć niniejszy zostanie przekręcony, możesz dobrać kartę.

Filigree Attendant

Latanie

Siła tej karty jest równa liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Fleeting Distraction

Wskazany stwór dostaje -1/-0 do końca tury.

Dobierz kartę.

Floodhound

{3}, {T}: Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Frostpeak Yeti

{1}{S}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze. ({S} można opłacić maną ze śnieżnego źródła.)

Gearseeker Serpent

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{5}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Gearsmith Prodigy

Ten stwór dostaje +1/+0 o ile władasz artefaktem.

Gigantoplasm

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia któregokolwiek stwora na polu bitwy, ale ma on „{X}: Ten stwór ma bazową siłę i wytrzymałość X/X.”

Glen Elendra Pranksters

Latanie

Ilekroć rzucisz czar podczas tury przeciwnika, możesz przywrócić wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Harbinger of the Tides

Możesz rzucić tego stwora jakby miał błysk, jeśli rzucając go zapłacisz o {2} więcej. (Możesz rzucić go jak sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazanego przekręconego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki jego właściciela.

Hieroglyphic Illumination

Dobierz dwie karty.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Icebind Pillar

{S}, {T}: Przekręć wskazany artefakt lub stwora. ({S} można opłacić maną ze śnieżnego źródła.)

Interpret the Signs

Wróż 3, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dobierze tyle kart, ile wynosi skrót many ujawnionej karty. (By wróżyć 3, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Jace, Arcane Strategist

Ilekroć dobierzesz kartę po raz drugi w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

+1: Dobierz kartę.

–7: Stwory pod twoim władaniem nie mogą być blokowane w tej turze.

Jace's Scrutiny

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-0.

Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Lay Claim

Zaurocz byt

Władasz zauroczonym bytem.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Leave in the Dust

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Library Larcenist

Ilekroć ten stwór atakuje, dobierz kartę.

Littjara Kinseekers

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz co najmniej trzema stworami współdzielącymi typ stwora, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze, po czym wróż 1.

Lookout's Dispersal

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz Piratem.

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {4}.

Lumengrid Sentinel

Latanie

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz odkręcić wskazany byt.

Mantle of Tides

Wyposażony stwór dostaje +1/+2.

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, dołącz ten artefakt do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Marit Lage's Slumber

Ilekroć ten lub inny śnieżny byt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wróż 1.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej dziesięcioma śnieżnymi bytami, poświęć ten urok. Jeśli tak zrobisz, stwórz legendarny żeton czarnego stwora Awatar 20/20 z lataniem i niezniszczalnością o nazwie Marit Lage.

Mechanized Production

Zaurocz artefakt pod twoim władaniem

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton będący kopią zauroczonego artefaktu. Następnie jeśli władasz co najmniej ośmioma artefaktami mającymi tę samą nazwę, wygrywasz grę.

Merfolk Sovereign

Inne Wodniki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Wskazany Wodnik nie może być blokowany w tej turze.

Military Intelligence

Ilekroć atakujesz co najmniej dwoma stworami, dobierz kartę.

Mistwalker

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Latanie

{1}{U}: Niniejszy do końca tury dostaje +1/-1.

Moonfolk Puzzlemaker

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, wróż 1.

Multiple Choice

Jeśli X jest 1, wróż 1, po czym dobierz kartę.

Jeśli X jest 2, możesz wskazać gracza. Przywraca on stwora pod swoim władaniem do ręki właściciela.

Jeśli X jest 3, ztwórz żeton niebieskiego stwora Żywiołak 4/4.

Jeśli X jest 4 lub więcej, zrób wszystko powyższe.

Mystic Skyfish

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Neutralize

Skontruj wskazany czar.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

No Escape

Skontruj wskazany czar stwora lub wędrowca. Jeśli ów czar został skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu jego właściciela.

Wróż 1.

Octoprophet

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

One With the Wind

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Oneirophage

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Opt

Wróż 1.

Dobierz kartę.

Overwhelmed Apprentice

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik mieli dwie karty. Następnie wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Perilous Voyage

Przywróć wskazany nie-lądowy byt poza twoim władaniem do ręki właściciela. Jeśli jego skrót many to 2 lub mniej, wróż 2.

Pestermite

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany byt.

Pilfering Hawk

Latanie

{S}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę. ({S} można opłacić maną ze śnieżnego źródła.)

Press for Answers

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Renowned Weaponsmith

{T}: Weź {C}{C}. Użyj tej many tylko do rzucania czarów artefaktów lub aktywowania zdolności artefaktów.

{U}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę o nazwie Heart-Piercer Bow lub Vial of Dragonfire, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

River Sneak

Ten stwór nie może być blokowany.

Ilekroć inny Wodnik wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Sage of the Falls

Ilekroć ten stwór lub inny stwór bez typu Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Sage's Row Savant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2.

Saltwater Stalwart

Ilekroć niniejszy zada obrażenia przeciwnikowi, wskazany gracz dobiera kartę.

Seafloor Oracle

Ilekroć Wodnik pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Sentinels of Glen Elendra

Błysk

Latanie

Serum Visions

Dobierz kartę. Wróż 2.

Shaper Apprentice

Ten stwór ma latanie o ile władasz innym Wodnikiem.

Shimmer Dragon

Latanie

O ile władasz co najmniej czterema artefaktami, ten stwór ma antyklątwę.

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Skilled Animator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany artefakt pod twoim władaniem staje się artefaktowym stworem z bazową siłą i wytrzymałością 5/5 na czas przebywania niniejszego stwora na polu bitwy.

So Tiny

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-0. Zamiast tego dostaje on -6/-0 o ile jego władca ma co najmniej siedem kart w swoim cmentarzu.

Startling Development

Do końca tury wskazany stwór staje się niebieskim Wężownikiem z bazową siłą i wytrzymałością 4/4.

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Steelgaze Griffin

Latanie

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Stinging Lionfish

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w turze każdego z przeciwników, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany nie-lądowy byt.

Stolen by the Fae

Przywróć wskazanego stwora o skrócie many X do ręki właściciela. Stwórz X żetonów niebieskiego stwora Wróżka 1/1 z lataniem.

Stonybrook Angler

{1}{U}, {T}: Możesz przekręcić lub odkręcić wskazanego stwora.

Storm Sculptor

Ten stwór nie może być blokowany.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Svyelun of Sea and Sky

Ten stwór ma niezniszczalność o ile władasz co najmniej dwoma innymi Wodnikami.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dobierz kartę.

Inne Wodniki pod twoim władaniem mają straż {1}. (Ilekroć inny Wodnik zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {1}.)

Syr Elenora, the Discerning

Siła tej karty jest równa liczbie kart w twojej ręce.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Rzucanie czarów wskazujących tego stwora kosztuje twoich przeciwników o {2} więcej.

Tamiyo, the Moon Sage

+1: Przekręć wskazany byt. Nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

–2: Dobierz kartę za każdego przekręconego stwora pod władaniem wskazanego gracza.

–8: Dostajesz emblemat mający „Nie masz limitu kart na ręce” oraz „Ilekroć jakaś karta jest umieszczana skądkolwiek w twoim cmentarzu, możesz przywrócić ją do twojej ręki.”

Teferi's Protege

{1}{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Tezzeret, Artifice Master

+1: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

0: Dobierz kartę. Jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, zamiast tego dobierz dwie karty.

–9: Dostajesz emblemat mający „Na początku twojego kroku końcowego wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.”

Thopter Spy Network

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz artefaktem, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Ilekroć jeden lub więcej artefaktowych stworów pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Tolarian Kraken

Ilekroć dobierzesz kartę, możesz zapłacić {1}. Kiedy tak zrobisz, możesz przekręcić lub odkręcić wskazanego stwora.

Tolarian Sentinel

Latanie

{U}, {T}, odrzuć kartę: Przywróć wskazany byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Tome Anima

Ten stwór nie może być blokowany o ile dobrałeś co najmniej dwie karty w tej turze.

Triton Shorestalker

Ten stwór nie może być blokowany.

Undersea Invader

Błysk

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Vedalken Engineer

{T}: Weź dwie many w jednym dowolnym kolorze. Wydaj ową manę tylko na rzucenie czarów artefaktów lub aktywację zdolności artefaktów.

Vendilion Clique

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego gracza. Możesz wybrać z niej nielądową kartę. Jeśli tak zrobisz, ów gracz ujawnia ową kartę, umieszcza ją na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera kartę.

Wake Thrasher

Ilekroć byt pod twoim władaniem zostanie odkręcony, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Watertrap Weaver

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Wavebreak Hippocamp

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w turze każdego z przeciwników, dobierz kartę.

Weldfast Wingsmith

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Windrider Patrol

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Winter's Rest

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

O ile władasz innym snieżnym bytem, zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Alley Strangler

Złowrogość

Ancient Craving

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Black Cat

Kiedy ten stwór umrze, wskazany przeciwnik odrzuca losową kartę.

Blight Keeper

Latanie

{7}{B}, {T}, poświęć tego stwora: Wskazany przeciwnik traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Blood Price

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce, pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki. Strać 2 życia.

Bloodbond Vampire

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bloodthirsty Aerialist

Latanie

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bloodtracker

Latanie

{B}, zapłać 2 życia: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, dobierz kartę za każdy znacznik +1/+1 na nim.

Bone Picker

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej jeśli w tej turze umarł stwór.

Latanie, dotyk śmierci

Burglar Rat

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Cemetery Recruitment

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli to karta Zombi, dobierz kartę.

Certain Death

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Chittering Rats

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik umieszcza kartę ze swojej ręki na wierzchu swojej biblioteki.

Consign to the Pit

Zniszcz wskazanego stwora. Ten czar zadaje władcy owego stwora 2 obrażenia.

Corpse Churn

Zmiel trzy karty, po czym możesz przywrócić kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. (Aby zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Crow of Dark Tidings

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, zmiel dwie karty. (Umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Cruel Sadist

{B}, {T}, zapłać 1 życie: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{2}{B}, {T}, usuń X znaczników +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu stworowi X obrażeń.

Crypt Rats

{X}: Ten stwór zadaje X obrażeń każdemu stworowi i graczowi. Na X wydawaj tylko czarną manę.

Dead Weight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-2.

Death Wind

Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X.

Deathbloom Thallid

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Deathbringer Regent

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został rzucony z ręki i na polu bitwy jest co najmniej pięć innych stworów, zniszcz wszystkie inne stwory.

Demon of Catastrophes

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Latanie, tratowanie

Demonic Gifts

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Demon's Disciple

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora lub wędrowca.

Demon's Grasp

Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-5.

Devouring Swarm

Latanie

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Doomed Dissenter

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Dread Presence

Ilekroć Bagno wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedno —

 • Dobierz kartę i strać 1 życie.

 • Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia, zyskaj 2 życia.

Dread Rider

{1}{B}, {T}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Wskazany przeciwnik traci 3 życia.

Dread Slaver

Ilekroć umrze stwór uszkodzony przez tego stwora w tej turze, przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich innych kolorów i typów.

Dreadhound

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty. (Umieść trzy wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Ilekroć umrze stwór lub karta stwora trafi do cmentarza z biblioteki, każdy przeciwnik traci 1 życie.

Dune Beetle

Durable Coilbug

{4}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Eaten Alive

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru – poświęć stwora lub zapłać {3}{B}.

Wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca.

Endless Ranks of the Dead

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz X żetonów czarnego stwora Zombi 2/2, gdzie X jest połową liczby Zombi pod twoim władaniem, zaokrąglając w dół.

Epicure of Blood

Ilekroć zyskasz życia, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Eviscerate

Zniszcz wskazanego stwora.

Exsanguinate

Każdy przeciwnik traci po X żyć. Zyskaj życia równe życiom straconym w ten sposób.

Falkenrath Noble

Latanie

Ilekroć ten lub inny stwór umrze, wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Fetid Imp

Latanie

{B}: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Fungal Infection

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1. Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Gavony Unhallowed

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Ghoulraiser

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć losową kartę Zombi z twojego cmentarza do twojej ręki.

Gnawing Zombie

{1}{B}, poświęć stwora: Wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Gorging Vulture

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel cztery karty. Zyskaj 1 życie za każdą kartę stwora zmieloną w ten sposób. (Mieląc kartę gracz umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

Graf Harvest

Zombi pod twoim władaniem mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

{3}{B}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Graveblade Marauder

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz traci tyle żyć, ile masz kart stworów w twoim cmentarzu.

Gravecrawler

Ten stwór nie może blokować.

Możesz rzucić tego stwora z twojego cmentarza o ile władasz Zombi.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Grotesque Mutation

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+1 oraz więź życia. (Obrażania zadane przez owego stwora powodują, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Hooded Assassin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną —

 • Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

 • Zniszcz wskazanego stwora, który otrzymał obrażenia w tej turze.

Ill-Gotten Inheritance

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu, a ty zyskaj 1 życie.

{5}{B}, poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu przeciwnikowi 4 obrażenia, a ty zyskaj 4 życia.

Inner Demon

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma latanie i jest dodatkowo Demonem oprócz swoich innych typów.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wszystkie stwory bez typu Demon do końca tury dostają -2/-2.

Kalastria Nightwatch

Ilekroć zyskasz życia, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Karfell Kennel-Master

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +1/+0 i niezniszczalność. (Obrażenia oraz efekty mówiące „zniszcz” nie zniszczą ich.)

Kothophed, Soul Hoarder

Latanie

Ilekroć byt pod władaniem innego gracza zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Kraul Swarm

Latanie

{2}{B}, odrzuć kartę stwora: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Liliana, Death's Majesty

+1: Stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2. Zmiel dwie karty.

–3: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

–7: Zniszcz wszystkie stwory nie będące Zombi.

Liliana's Elite

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Liliana's Mastery

Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Liliana's Steward

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany przeciwnik odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Lurking Deadeye

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora, który otrzymał obrażenia w tej turze.

Maalfeld Twins

Kiedy ten stwór umrze, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Marauding Blight-Priest

Ilekroć zyskasz życia, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Marauding Boneslasher

Ten stwór nie może blokować, chyba że władasz innym Zombi.

Massacre Wurm

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -2/-2.

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, ów gracz traci 2 życia.

Mire Blight

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór otrzyma obrażenia, zniszcz go.

Mire Triton

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel dwie karty i zyskaj 2 życia.

Moment of Craving

Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2. Zyskaj 2 życia.

Moodmark Painter

Ściółka — Kiedy ten stwór wjedzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury zyskuje złowrogość oraz +X/+0, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Necromancer's Stockpile

{1}{B}, odrzuć kartę stwora: Dobierz kartę. Jeśli odrzuconą kartą była karta Zombi, stwórz przekręcoy żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Necrotic Wound

Ściółka — Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Nested Ghoul

Ilekroć źródło zada obrażenia temu stworowi, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Zombi 2/2.

Nirkana Assassin

Ilekroć zyskasz życia, ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ob Nixilis, the Hate-Twisted

Ilekroć przeciwnik dobierze kartę, ten wędrowiec zadaje owemu graczowi 1 obrażenie.

–2: Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca dobiera dwie karty.

Ob Nixilis's Cruelty

Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-5. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Ophiomancer

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli nie władasz Wężem, stwórz żeton czarnego stwora Wąż 1/1 z dotykiem śmierci.

Oversold Cemetery

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz co najmniej cztery karty stworów w twoim cmentarzu, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Phyrexian Debaser

Latanie

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Pit Keeper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli masz co najmniej cztery karty stworów w cmentarzu, możesz przywrócić wskazana kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Plague Spitter

Na początku twojego kroku utrzymania, niniejszy zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Kiedy niniejszy umrze, zadaje on każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Priest of the Blood Rite

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Demon 5/5 z lataniem.

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 2 życia.

Reaper from the Abyss

Latanie

Okropność — Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, zniszcz wskazanego stwora bez typu Demon.

Reave Soul

Zniszcz wskazanego stwora o sile 3 lub mniejszej.

Returned Reveler

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz mieli po trzy karty.

Revenant

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów w twoim cmentarzu.

Ruthless Disposal

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę i poświęć stwora.

Każdy z dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje -13/-13.

Seizan, Perverter of Truth

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz traci 2 życia i dobiera dwie karty.

Shadowborn Demon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora nie będącego Demonem.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli w twoim cmentarzu jest mniej niż sześć kart stworów, poświęć stwora.

Shambling Ghoul

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Sinuous Vermin

{3}{B}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

O ile ten stwór jest monstrualny, ma złowrogość. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Skirsdag High Priest

Okropność — {T}, przekręć dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem: Stwórz żeton czarnego stwora Demon 5/5 z lataniem. Możesz aktywować tylko jeśli w tej turze umarł stwór.

Skirsdag Supplicant

{B}, {T}, odrzuć kartę: Każdy gracz traci po 2 życia.

Sling-Gang Lieutenant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Poświęć Goblina: Wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Soulcage Fiend

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz traci po 3 życia.

Spark Reaper

{3}, poświęć stwora lub wędrowca: Zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Strangling Spores

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Syr Konrad, the Grim

Ilekroć inny stwór umrze albo karta stwora zostanie umieszczona w cmentarzu skądkolwiek oprócz pola bitwy, albo karta stwora opuści twój cmentarz, niniejszy stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

{1}{B}: Każdy gracz mieli kartę.

Takenuma Bleeder

Ilekroć niniejszy zaatakuje lub zablokuje, strać 1 życie jeśli nie władasz Demonem.

Tivash, Gloom Summoner

Więź życia

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zyskałeś życia w tej turze, możesz zapłacić X żyć, gdzie X jest liczbą żyć zyskanych przez ciebie w tej turze. Jeśli tak zrobisz stwórz żeton czarnego stwora Demon X/X z lataniem.

Tormented Soul

Ten stwór nie może blokować i nie może być blokowany.

Triskaidekaphobia

Na początku twojego kroku utrzymania, wybierz jedną —

 • Każdy gracz mający dokładnie 13 żyć, przegrywa grę, po czym każdy gracz zyskuje po 1 życiu.

 • Każdy gracz mający dokładnie 13 żyć, przegrywa grę, po czym każdy gracz traci po 1 życiu.

Typhoid Rats

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ulcerate

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3. Strać 3 życia.

Undead Augur

Ilekroć umrze ten stwór lub inny Zombi pod twoim władaniem, dobierz kartę i strać 1 życie.

Vampire Envoy

Latanie

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, zyskaj 1 życie.

Vampiric Rites

{1}{B}, poświęć stwora: Zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Vermin Gorger

{T}, poświęć innego stwora: Każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Village Rites

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Vito, Thorn of the Dusk Rose

Ilekroć zyskasz życia, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

{3}{B}{B}: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury więź życia.

Wailing Ghoul

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel dwie karty.

Wicked Guardian

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, że zada on innemu wskazanemu stworowi pod twoim władaniem 2 obrażenia. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Witch's Cauldron

{1}{B}, {T}, poświęć stwora: Zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Yargle, Glutton of Urborg

Act on Impulse

Wygnaj trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrywać karty wygnane w ten sposób. (Rzucając w ten sposób czar, wciąż musisz opłacić jego koszt. Możesz zagrać ląd w ten sposób, o ile możesz jeszcze zagrać ląd.)

Arms Dealer

{1}{R}, poświęć Goblina: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Axgard Cavalry

{T}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Banefire

Ten czar zadaje dowolnemu celowi X obrażeń.

Jeśli X to co najmniej 5, ten czar nie może być skontrowany, a obrażenia nie mogą zostać zażegnane.

Barrage Ogre

{T}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Battle Squadron

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Big Score

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty i stwórz dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Blaze

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Blisterspit Gremlin

{1}, {T}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, odkręć tego stwora.

Blood Aspirant

Ilekroć poświęcisz byt, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{1}{R}, {T}, poświęć stwora lub urok: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie. Ów stwór nie może blokować w tej turze.

Bloodhaze Wolverine

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz pierwszy cios.

Bogardan Dragonheart

Poświęć innego stwora: Do końca tury ten stwór staje się Smokiem o bazowej sile i wytrzymałości 4/4 z lataniem i pośpiechem.

Bolt Hound

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Ilekroć ten stwór atakuje, inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Borderland Marauder

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +2/+0.

Brazen Freebooter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Brazen Wolves

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje on do końca tury +2/+0.

Burn Bright

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Captain Lannery Storm

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Ilekroć poświęcisz Skarb, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Catalyst Elemental

Poświęć tego stwora: Weź {R}{R}.

Chandra, Flame's Fury

+1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

–2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia i 2 obrażenia władcy owego stwora.

–8: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi i każdemu stworowi pod jego władaniem po 10 obrażeń.

Chandra's Magmutt

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Chandra's Pyreling

Ilekroć źródło pod twoim władaniem zada przeciwnikowi pozabojowe obrażenia, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0 i podwójny cios. (Zadaje obrażenia zarówno w pierwszym ciosie i normalnie.)

Chandra's Pyrohelix

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Chandra's Spitfire

Latanie

Ilekroć przeciwnik otrzyma pozabojowe obrażenia, ten stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Coalhauler Swine

Ilekroć niniejszy otrzyma obrażenia, zadaje po tyle samo obrażeń każdemu graczowi.

Cone of Flame

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie, 2 obrażenia innemu wskazanemu celowi i 3 obrażenia trzeciemu wskazanemu celowi.

Cyclops Electromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika X obrażeń, gdzie X jest liczbą kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Dance with Devils

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Diabeł 1/1 mające „Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Deem Worthy

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 7 obrażeń.

Recykling {3}{R} ({3}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Recyklując tę kartę możesz sprawić, że zada wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Destructive Tampering

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Dragon Egg

Obronność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem mającego „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Dragonlord's Servant

Rzucanie czarów Smoków kosztuje cię o {1} mniej.

Dragonspeaker Shaman

Rzucanie czarów Smoków kosztuje cię o {2} mniej.

Electric Revelation

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Wspomnienie {3}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia i dodatkowe koszty. Następnie wygnaj ją.)

Electrify

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Fanatical Firebrand

Pośpiech

{T}, poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Fervent Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0, pierwszy cios i pośpiech.

Fiery Conclusion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Fiery Intervention

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

Firebolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Wspomnienie {4}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Firecannon Blast

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

Najazd — Ten czar zamiast tego zadaje 6 obrażeń jeśli atakowałeś w tej turze.

Flame Lash

Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

Flames of the Firebrand

Ten czar zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa albo trzy wskazane cele.

Frenzied Goblin

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {R}. Jeśli tak zrobisz, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Furnace Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Gadrak, the Crown-Scourge

Latanie

Ten stwór nie może atakować, chyba że władasz co najmniej czterema artefaktami.

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz żeton Skarbu za każdego nieżetonowego stwora, który umarł w tej turze. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Glint-Horn Buccaneer

Pośpiech

Ilekroć odrzucisz kartę, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

{1}{R}, odrzuć kartę: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli ten stwór atakuje.

Go for Blood

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Goblin Artillery

{T}: Ten stwór zadaje 2 obrażenia wskazanemu celowi oraz 3 obrażenia tobie.

Goblin Grenade

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć Goblina.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Goblin Oriflamme

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Goblin Psychopath

Ilekroć niniejszy zaatakuje lub zablokuje, rzuć monetą. Jeśli przegrasz rzut, kiedy najbliższym razem miałby on zadać obrażenia bojowe w tej turze, zamiast tego zadaje je on tobie.

Goblin Rabblemaster

Inne Gobliny pod twoim władaniem atakują w każdej turze, jeśli mogą.

Na początku potyczki w twojej turze, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1 z pośpiechem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, do końca tury dostaje +1/+0 za każdego innego atakującego Goblina.

Goblin Rally

Stwórz cztery żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Goblin Trailblazer

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Goblin Warchief

Rzucanie czarów typu Goblin kosztuje cię o {1} mniej.

Gobliny pod twoim władaniem mają pośpiech.

Goldhound

Pierwszy cios

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

{T}, poświęć ten byt: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Goldspan Dragon

Latanie, pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zostanie wskazany przez czar, stwórz żeton Skarbu.

Skarby pod twoim władaniem mają „{T}, poświęć ten artefakt: Weź dwie many jednego dowolnego koloru.”

Grotag Night-Runner

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę w tej turze.

Hordeling Outburst

Stwórz trzy żetony czerwonego stwora Gobiln 1/1.

Hungry Flames

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia oraz 2 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

Ib Halfheart, Goblin Tactician

Ilekroć zostanie zablokowany inny Goblin pod twoim władaniem, poświęć go. Jeśli tak zrobisz, zadaje on każdemu blokującemu go stworowi po 4 obrażenia.

Poświęć dwie Góry: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Ignite the Future

Wygnaj trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Do końca twojej następnej tury możesz zagrać owe karty. Jeśli ten czar został rzucony z cmentarza, możesz zagrywać karty w ten sposób bez płacenia ich kosztów many.

Wspomnienie {7}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Immersturm Raider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Impending Doom

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Kiedy zauroczony stwór umrze, ten urok zadaje władcy owego stwora 3 obrażenia.

Improvised Weaponry

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Irencrag Pyromancer

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Irreverent Revelers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Ten stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Kargan Dragonrider

O ile władasz Smokiem, ten stwór ma latanie. (Może być blokowany tylko przez stwory z lataniem i zasięgiem.)

Kari Zev, Skyship Raider

Pierwszy cios, złowrogość

Ilekroć ten stwór atakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton czerwonego legendarnego stwora Małpa 2/1 o nazwie Ragavan. Wygnaj ów żeton na koniec potyczki.

Keldon Raider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Krenko, Mob Boss

{T}: Stwórz X żetonów czerwonego stwora Goblin 1/1, gdzie X jest liczbą Goblinów pod twoim władaniem.

Kuldotha Flamefiend

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić artefakt. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje 4 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jakiekolwiek wskazane cele.

Lathliss, Dragon Queen

Latanie

Ilekroć inny nie-żetonowy Smok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

{1}{R}: Smoki pod twoim władaniem dostają +1/+0 do końca tury.

Lava Serpent

Pośpiech

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Lavastep Raider

{2}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Lightning Axe

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę lub zapłać {5}.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Mad Ratter

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, stwórz dwa żetony czarnego stwora Szczur 1/1.

Magmatic Channeler

O ile w twoim cmentarzu są co najmniej cztery karty sztuczek i/lub obrzędów, ten stwór dostaje +3/+1.

{T}, odrzuć kartę: Wygnaj dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym wybierz jedną z nich. Możesz zagrać ową kartę w tej turze.

Mardu Heart-Piercer

Najazd — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli atakowałeś w tej turze, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Markov Warlord

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, co najwyżej dwa wskazane stwory nie mogą blokować w tej turze.

Mudbutton Torchrunner

Kiedy ten stwór umrze, zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Muxus, Goblin Grandee

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść spośród nich wszystkie karty stworów typu Goblin o skrótach many 5 lub mniejszych na polu bitwy, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w losowej kolejności.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dostaje on do końca tury +1/+1 za każdego innego Goblina pod twoim władaniem.

Nest Robber

Pośpiech

Ordeal of Purphoros

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1. Następnie jeśli ma on co najmniej trzy znaczniki +1/+1, poświęć ten urok.

Kiedy poświęcisz ten urok, zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Outnumber

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi tyle obrażeń, ile masz stworów pod władaniem.

Pillar of Flame

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Prickly Marmoset

Pierwszy cios

Ilekroć recyklujesz kartę, ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Professional Face-Breaker

Złowrogość

Ilekroć co najmniej jeden stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton Skarbu.

Poświęć Skarb: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę w tej turze.

Pyre-Sledge Arsonist

{1}, {T}: Ten byt zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą bytów poświęconych przez ciebie w tej turze.

Quakefoot Cyclops

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, co najwyżej dwa wskazane stwory nie mogą blokować w tej turze.

Recykling {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Raking Claws

Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ravenous Giant

Na początku twojego kroku utrzymania, ten stwór zadaje tobie 1 obrażenie.

Raze the Effigy

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Reckless Fireweaver

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Reptilian Reflection

Ilekroć recyklujesz kartę, możesz sprawić by do końca tury niniejszy byt stał się stworem Dinozaur 5/4 z tratowaniem i pośpiechem oprócz swoich pozostałych typów.

Ripscale Predator

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Rooting Moloch

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z recyklingiem z twojego cmentarza. Do końca tury możesz zagrać ową kartę.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rummaging Goblin

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Rush of Adrenaline

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+1 i tratowanie.

Sarkhan, the Dragonspeaker

+1: Do końca tury ten wędrowiec staje się legendarnym stworem Smok 4/4 z lataniem, niezniszczalnością i pośpiechem. (Nie traci lojalności, gdy nie jest wędrowcem.)

–3: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

–6: Dostajesz emblemat mający „Na początku twojego kroku dobierania, dobierze dwie dodatkowe karty” oraz „Na początku twojego kroku końcowego odrzuć twoją rękę.”

Sarkhan's Rage

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń. Jeśli nie władasz Smokiem, ten czar zadaje tobie 2 obrażenia.

Sarkhan's Whelp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć aktywujesz zdolność wędrowca o typie Sarkhan, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Scorching Dragonfire

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 3 obrażenia. Jeśli ów stwór lub wędrowiec miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Searing Spear

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Seize the Storm

Stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak mający tratowanie oraz „Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu plus liczba twoich wygnanych kart ze wspomnieniem.”

Wspomnienie {6}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Shredded Sails

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi z lataniem 4 obrażenia.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Smoldering Efreet

Kiedy ten stwór umrze, zadaje tobie 2 obrażenia.

Sokenzan Smelter

Na początku potyczki w twojej turze, możesz zapłacić {1} i poświęcić artefakt. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czerwonego artefaktowego stwora Konstrukt 3/1 z pośpiechem.

Spark of Creativity

Wybierz wskazanego stwora. Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz sprawić, że ten czar zada owemu stworowi obrażenia równe skrótowi many wygnanej karty. Jeśli tak nie zrobisz, możesz zagrać ową kartę do końca tury.

Sparkmage Apprentice

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sparktongue Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {2}{R}. Kiedy to zrobisz, zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Spellgorger Weird

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Spiteful Prankster

O ile jest twoje tura, ten stwór ma pierwszy cios.

Ilekroć umrze inny stwór, niniejszy stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Starstorm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Storm Fleet Pyromancer

Najazd — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli atakowałeś w tej turze, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Subterranean Scout

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może blokować w tej turze.

Sudden Breakthrough

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz pierwszy cios.

Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Swaggering Corsair

Najazd — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1 jeśli atakowałeś w tej turze.

Swift Kick

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+0. Walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Torch Courier

Pośpiech

Poświęć tego stwora: Inny wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Trove of Temptation

Każdy przeciwnik musi w każdej potyczce atakować ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem przynajmniej jednym stworem, jeśli może.

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Vault Robber

{1}, {T}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Viashino Pyromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Volley Veteran

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika tyle obrażeń, iloma Goblinami władasz.

War-Name Aspirant

Najazd — Jeśli atakowałeś w tej turze, ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 1 lub mniejszej.

Warcry Phoenix

Latanie, pośpiech

Ilekroć zaatakujesz co najmniej trzema stworami, możesz zapłacić {2}{R}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tego stwora z twojego cmentarza na pole bitwy przekręconego i atakującego.

Weaselback Redcap

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Welding Sparks

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem plus 3.

Wildfire Elemental

Ilekroć przeciwnik otrzyma pozabojowe obrażenia, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Yidaro, Wandering Monster

Tratowanie, pośpiech

Recykling {1}{R}

Kiedy recyklujesz tę kartę, wtasuj ją do twojej biblioteki z twojego cmentarza. Jeśli recyklowałeś kartę o tej nazwie co najmniej cztery razy w tej grze, zamiast tego umieść ją na polu bitwy z twojego cmentarza. (Zrób to przed dobraniem.)

Young Pyromancer

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

Adventurous Impulse

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę lądu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Ancient Stirrings

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich bezkolorową kartę i umieścić ją w twojej ręce. Następnie umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Avenger of Zendikar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Roślina 0/1, iloma lądami władasz.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na każdej Roślinie pod twoim władaniem.

Baloth Woodcrasher

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +4/+4 oraz tratowanie.

Band Together

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów zadaje obrażenia równe swojej sile innemu wskazanemu stworowi.

Blisterpod

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Bounding Wolf

Błysk

Zasięg

Briarpack Alpha

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Bristling Boar

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Broken Bond

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

Brood Monitor

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mające „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Canopy Baloth

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Challenger Troll

Każdy stwór pod twoim władaniem o sile 4 lub większej nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Colossal Dreadmaw

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Courser of Kruphix

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy z wierzchu twojej biblioteki.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Crawling Sensation

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zmielić dwie karty.

Ilekroć po raz pierwszy w danej turze jedna lub więcej kart lądów zostanie umieszczonych skądkolwiek w twoim cmentarzu, stwórz żeton zielonego stwora Owad 1/1.

Creeperhulk

Tratowanie

{1}{G}: Do końca tury wskazany stwór pod twoim władaniem ma bazową siłę i wytrzymałość 5/5 oraz zyskuje tratowanie.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Deadbridge Goliath

Czystka {4}{G}{G} ({4}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Declare Dominance

Wskazany stwór dostaje +3/+3 do końca tury. Wszystkie stwory mogące go blokować w tej turze, robią to.

Domesticated Hydra

{X}{G}{G}{G}: Monstrualność X. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim X znaczników +1/+1 i staje się on monstrualny.)

O ile ten stwór jest monstrualny, ma on tratowanie.

Drowsing Tyrannodon

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

O ile władasz stworem o sile 4 lub większej, ten stwór może atakować jakby nie miał obronności.

Drudge Beetle

Czystka {5}{G} ({5}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Duskshell Crawler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma tratowanie.

Dwynen's Elite

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym Elfem, stwórz żeton zielonego stwora Elf 1/1.

Elderleaf Mentor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Elven Bow

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1 i dołącz ten artefakt do niego.

Wyposażony stwór dostaje +1/+2 i ma zasięg.

Wyposaż {3}

Elvish Warmaster

Ilekroć co najmniej jeden inny Elf wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

{5}{G}{G}: Elfy pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 i dotyk śmierci.

Engulfing Slagwurm

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez stwora, zniszcz owego stwora. Zyskaj życia równe wytrzymałości owego stwora.

Enlarge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +7/+7 oraz tratowanie. Musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe. (Stwór z tratowaniem może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Feed the Pack

Na początku twojego kroku końcowego możesz poświęcić nieżetonowego stwora. Jeśli tak zrobisz, stwórz X żetonów zielonego stwora Wilk 2/2, gdzie X jest wytrzymałością poświęconego stwora.

Feral Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{3}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Każdy gracz może aktywować tę zdolność.

Ferocious Pup

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Fertilid

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{1}{G}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Wskazany gracz wyszukuje w swojej bibliotece kartę lądu, umieszcza ją przekręconą na polu bitwy, po czym tasuje.

Fierce Witchstalker

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Flourishing Hunter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj tyle żyć, ile wynosi największa wytrzymałość pośród stworów pod twoim władaniem.

Frontier Mastodon

Zaciekłość — Ten stwór wchodzi na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej.

Gaea's Protector

Ten stwór musi być blokowany, jeśli to możliwe.

Ghirapur Guide

{2}{G}: Wskazany stwór pod twoim władaniem nie może być w tej turze blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Giant Caterpillar

{G}, poświęć ten byt: Na początku najbliższego kroku końcowego stwórz żeton zielonego stwora Owad 1/1 z lataniem o nazwie Motyl.

Gift of the Gargantuan

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora i/lub kartę lądu i umieścić ujawnione karty w twojej ręce. Umieść pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Goreclaw, Terror of Qal Sisma

Rzucanie stworów o sile 4 lub większej kosztuje cię o {2} mniej.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy stwór pod twoim władaniem mający siłę 4 lub większą do końca tury dostaje +1/+1 oraz tratowanie.

Groundswell

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Lądowanie — Jeśli ląd wszedł na pole bitwy pod twoim władaniem w tej turze, zamiast tego ów stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Havenwood Wurm

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Tratowanie

Hooting Mandrills

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Tratowanie

Howl of the Hunt

Błysk

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli zauroczony stwór jest Wilkiem lub Wilkołakiem, odkręć go.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma czujność.

Howlgeist

Stwory o sile mniejszej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Hunger of the Howlpack

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Okropność — Zamiast tego umieść trzy znaczniki +1/+1 na owym stworze jeśli w tej turze umarł stwór.

Hunter's Edge

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Ilysian Caryatid

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, zamiast tego weź dwie many jednego dowolnego koloru.

Imperious Perfect

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{G}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Iridescent Hornbeetle

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz żeton zielonego stwora Owad 1/1 za każdy znacznik +1/+1 umieszczony przez ciebie w tej turze na stworach pod twoim władaniem.

Ironshell Beetle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Ivy Lane Denizen

Ilekroć inny zielony stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Kessig Cagebreakers

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz tyle przekręconych i atakujących żetonów zielonego stwora Wilk 2/2, ile masz kart stworów w twoim cmentarzu.

Kraul Foragers

Ściółka — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 1 życiu za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Kraul Harpooner

Zasięg

Ściółka — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskaż co najwyżej jednego stwora z lataniem poza twoim władaniem. Niniejszy stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu, po czym możesz kazać mu walczyć z owym stworem.

Kraul Warrior

{5}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Kujar Seedsculptor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Lys Alana Huntmaster

Ilekroć rzucisz czar Elfa, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Mammoth Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Master of the Wild Hunt

Na początku twojego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

{T}: Przekręć wszystkie odkręcone Wilki pod twoim władaniem. Każdy Wilk przekręcony w ten sposób zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe swojej sile. Ów stwór zadaje obrażenia równe swojej sile rozdzielone przez jego władcę pomiędzy dowolnymi z owych Wilków.

Master's Rebuke

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi lub wędrowcowi poza twoim władaniem.

Might of the Masses

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Moldgraf Millipede

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty, po czym umieść po znaczniku +1/+1 na tym stworze za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu. (Mieląc kartę gracz umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

Moonlight Hunt

Wybierz wskazanego stwora poza twoim władaniem. Każdy stwór pod twoim władaniem będący Wilkiem lub Wilkołakiem zadaje owemu stworowi obrażenia równe swojej sile.

Naga Vitalist

{T}: Weź jedną manę takiego typu, jaki mógłby dać ląd pod twoim władaniem.

Nantuko Cultivator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić dowolną liczbę kart lądów. Umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze i dobierz tyle samo kart.

Nessian Hornbeetle

Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz innym stworem o sile 4 lub większej, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Nightpack Ambusher

Błysk

Inne Wilki i Wilkołaki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli nie rzuciłeś w tej turze czaru, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Oashra Cultivator

{2}{G}, {T}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ondu Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ordeal of Nylea

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1. Następnie jeśli ma on co najmniej trzy znaczniki +1/+1, poświęć ten urok.

Kiedy poświęcisz ten urok, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ornery Dilophosaur

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ilekroć ten stwór atakuje, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Overcome

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 oraz tratowanie. (Mogą zadać nadmiar obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Overgrowth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany dla many, jego władca bierze dodatkowe {G}{G}.

Packsong Pup

Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz innym Wilkiem lub Wilkołakiem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj życia równe jego sile.

Paradise Druid

Ten stwór ma antyklątwę o ile jest odkręcony. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Pestilent Wolf

{2}{G}: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury.

Phantom Nantuko

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane niniejszemu, zażegnaj je. Usuń znacznik +1/+1 z niniejszego.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Pounce

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Predator's Howl

Stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Okropność — Zamiast tego stwórz trzy żetony zielonego stwora Wilk 2/2 jeśli w tej turze umarł stwór.

Presence of Gond

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.”

Prey Upon

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Pridemalkin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 ma tratowanie. (Mogą one zadać nadmiar obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Primordial Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Na początku twojego kroku utrzymania podwój liczbę znaczników +1/+1 na tym stworze.

Ten stwór ma tratowanie o ile ma co najmniej dziesięć znaczników +1/+1.

Prowling Serpopard

Ten czar nie może być skontrowany.

Czary stworów pod twoim władaniem nie mogą być skontrowane.

Quarry Beetle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Reckless Amplimancer

{4}{G}: Podwój do końca tury siłę i wytrzymałość tego stwora.

Reclamation Sage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Relentless Pursuit

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich kartę stwora i/lub kartę lądu w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Rhonas the Indomitable

Dotyk śmierci, niezniszczalność

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że władasz innym stworem o sile 4 lub większej.

{2}{G}: Inny wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 i tratowanie.

Roar of Challenge

Wszystkie stwory mogące blokować wskazanego stwora w tej turze, robią to.

Zaciekłość — Ów stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej.

Roots of Wisdom

Zmiel trzy karty, po czym przywróć kartę lądu lub Elfa z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli nie możesz, dobierz kartę. (By zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Rosethorn Halberd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dołącz go do wskazanego stwora bez typu Człowiek pod twoim władaniem.

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Wyposaż {5} ({5}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Savage Punch

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Zaciekłość — Ów stwór pod twoim władaniem zanim będzie walczyć do końca tury dostaje +2/+2 jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej.

Scale the Heights

Umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze. Zyskaj 2 życia. Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Dobierz kartę.

Scion Summoner

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.” ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Scrounging Bandar

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przenieść dowolną liczbę znaczników +1/+1 z tego stwora na innego wskazanego stwora.

Servant of the Scale

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem, gdzie X jest liczbą znaczników +1/+1 na tym stworze.

Silverback Shaman

Tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Simian Brawler

Odrzuć kartę lądu: Niniejszy do końca tury dostaje +1/+1.

Snapping Gnarlid

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Soul's Might

Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze, gdzie X jest siłą owego stwora.

Sporeback Wolf

O ile jest twoja tura, ten stwór dostaje +0/+2.

Stalking Drone

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

{C}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Swarm Shambler

Ten stwór wchodzi na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1.

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zostanie wskazany przez czar pod władaniem przeciwnika, stwórz żeton zielonego stwora Owad 1/1.

{1}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Titanic Brawl

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej, jeśli wskazuje on mającego znacznik +1/+1 stwora pod twoim władaniem.

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Turntimber Basilisk

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zdecydować, że w tej turze wskazany stwór blokuje niniejszego jeśli może.

Unnatural Aggression

Pustość (Ta karta nie ma koloru.)

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. Jeśli ów stwór pod władaniem przeciwnika miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Wildborn Preserver

Błysk

Zasięg

Ilekroć inny stwór bez typu Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {X}. Kiedy tak zrobisz, umieść X znaczników +1/+1 na niniejszym stworze.

Wily Bandar

{2}{G}: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Wolf's Quarry

Stwórz trzy żetony zielonego stwora Knur 1/1 mające „Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton Jadła.” (Żeton Jadła to artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Wolfkin Bond

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Wolfwillow Haven

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

{4}{G}, poświęć ten urok: Stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Wolverine Riders

Na początku każdego kroku utrzymania, stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Ilekroć inny Elf wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj życia równe jego wytrzymałości.

Woodborn Behemoth

O ile masz we władaniu co najmniej osiem lądów, ten stwór dostaje +4/+4 oraz ma tratowanie. (Może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Woodland Champion

Ilekroć jeden lub więcej żetonów wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.

Young Wolf

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Zendikar's Roil

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak 2/2.

Endbringer

Odkręć tego stwora podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

{C}, {T}: Wskazany stwór nie może atakować lub blokować w tej turze.

{C}{C}, {T}: Dobierz kartę.

Titan's Presence

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — ujawnij kartę bezkolorowego stwora z twojej ręki.

Wygnaj wskazanego stwora jeśli jego siła jest mniejsza lub równa sile ujawnionej karty.

Warden of Geometries

Czujność

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

Adventuring Gear

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wyposażony stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Aether Spellbomb

{U}, poświęć ten artefakt: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

{1}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Alchemist's Vial

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Wskazany stwór nie może atakować w tej turze.

Aradara Express

Złowrogość

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Assembly-Worker

{T}: Wskazany Składacz do końca tury dostaje +1/+1.

Bag of Holding

Ilekroć odrzucisz kartę, wygnaj ją z twojego cmentarza.

{2}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

{4}, {T}, poświęć ten artefakt: Przywróć wszystkie karty wygnane z jego pomocą do rąk ich właścicieli.

Bloodline Pretender

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Ilekroć inny stwór wybranego typu wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Campus Guide

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ją na wierzchu.

Cellar Door

{3}, {T}: Wskazany gracz umieszcza spodnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu. Jeśli to karta stwora, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Circuit Mender

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, dobierz kartę.

Cogwork Assembler

{7}: Stwórz żeton będący kopią wskazanego artefaktu. Ów żeton zyskuje pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Dragon Blood

{3}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Dragon's Hoard

Ilekroć Smok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik złota na tym artefakcie.

{T}, usuń znacznik złota z tego artefaktu: Dobierz kartę.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Edifice of Authority

{1}, {T}: Wskazany stwór nie może atakować w tej turze. Umieść znacznik cegły na tym artefakcie.

{1}, {T}: Do twojej następnej tury wskazany stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być użyte. Możesz aktywować tylko jeśli ten artefakt ma co najmniej trzy znaczniki cegły.

Expedition Map

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Explorer's Scope

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, możesz umieścić ją przekręconą na polu bitwy.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Gearsmith Guardian

Ten stwór dostaje +2/+0 o ile władasz niebieskim stworem.

Gleaming Barrier

Obronność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Goldvein Pick

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Golem Artisan

{2}: Wskazany artefaktowy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

{2}: Wskazany artefaktowy stwór do końca tury zyskuje zdolność wybraną przez cienie spośród latania, tratowania i pośpiechu.

Hammer of Ruin

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazane Wyposażenie pod władaniem owego gracza.

Wyposaż {2}

Hangarback Walker

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz tyle żetonów bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem, ile miał znaczników +1/+1.

{1}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Heart-Piercer Bow

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, ten artefakt zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza 1 obrażenie.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Hedron Archive

{T}: Weź {C}{C}.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Heirloom Blade

Wyposażony stwór dostaje +3/+1.

Ilekroć umrze wyposażony stwór, możesz ujawniać karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę stwora mającego z nim wspólny typ stwora. Umieść ową kartę w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Wyposaż {1}

Hero's Blade

Wyposażony stwór dostaje +3/+2.

Ilekroć legendarny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem możesz dołączyć do niego ten artefakt.

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Infiltration Lens

Ilekroć wyposażony stwór zostanie zablokowany przez stwora, możesz dobrać dwie karty.

Wyposaż {1}

Iron Bully

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Jousting Lance

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

O ile jest twoja tura, wyposażony stwór ma pierwszy cios.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Juggernaut

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Kitesail

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma latanie.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Leonin Scimitar

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Locthwain Gargoyle

{4}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz latanie.

Loxodon Warhammer

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Manakin

{T}: Weź {C}.

Meteor Golem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika.

Monkey Cage

Kiedy stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć niniejszy byt i stwórz X żetonów zielonego stwora Małpka 2/2, gdzie X jest skrótem many owego stwora.

Panharmonicon

Jeśli wejście na pole bitwy artefaktu lub stwora wyzwoli zdolność wyzwalaną bytu pod twoim władaniem, owa zdolność jest wyzwalana dodatkowy raz.

Phyrexian Ironfoot

Ten byt nie odkręca się podczas twojego kroku odkręcania.

{1}{S}: Odkręć ten byt. ({S} można opłacić jedną maną ze śnieżnego źródła.)

Pierce Strider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 3 życia.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Psychosis Crawler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Ilekroć dobierzesz kartę, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Raiders' Karve

Ilekroć ten Pojazd zaatakuje, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, możesz umieścić ją przekręconą na polu bitwy.

Załoga 3 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 3: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Runed Servitor

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz dobiera kartę.

Self-Assembler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora typu Składacz, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Shambling Suit

Siła tej karty jest równa liczbie artefaktów i/lub uroków pod twoim władaniem.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Steel Overseer

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym artefaktowym stworze pod twoim władaniem.

Talon of Pain

Ilekroć źródło pod twoim władaniem inne niż niniejszy zada przeciwnikowi obrażenia, umieść znacznik ładunku na niniejszym.

{X}, {T}, usuń X znaczników ładowania z tego bytu: Zadaje on wskazanemu celowi X obrażeń.

Tamiyo's Journal

Na początku twojego kroku utrzymania, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

{T}, poświęć trzy Wskazówki: Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Teferi's Puzzle Box

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz umieszcza karty ze swojej ręki dowolnie na spodzie swojej biblioteki, po czym dobiera tyle samo kart.

Thaumaturge's Familiar

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

Universal Automaton

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Universal Solvent

{7}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany byt.

Vial of Dragonfire

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Walking Ballista

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{4}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Weapon Rack

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

{T}: Przenieś znacznik +1/+1 z tego artefaktu na wskazanego stwora. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Whirlermaker

{4}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktycznego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Ash Barrens

{T}: Weź {C}.

Lądocykling bazowych {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Blighted Fen

{T}: Weź {C}.

{4}{B}, {T}, poświęć ten ląd: Wskazany przeciwnik poświęca stwora.

Bonders' Enclave

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej.

Desert of the Mindful

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Memorial to Genius

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

{4}{U}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz dwie karty.

Mishra's Factory

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury artefaktowym stworem Składacz 2/2. Nadal jest lądem.

{T}: Wskazany Składacz do końca tury dostaje +1/+1.

Mortuary Mire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

{T}: Weź {B}.

Piranha Marsh

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz traci 1 życie.

{T}: Weź {B}.

Sandstone Bridge

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz czujność.

{T}: Weź {W}.

Seat of the Synod

{T}: Weź {U}.

Shimmerdrift Vale

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Thriving Bluff

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor inny niż czerwony.

{T}: Weź {R} lub jedną manę wybranego koloru.

Thriving Grove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor inny niż zielony.

{T}: Weź {G} lub jedną manę wybranego koloru.

Thriving Heath

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor inny niż biały.

{T}: Weź {W} lub jedną manę wybranego koloru.

Thriving Isle

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor inny niż niebieski.

{T}: Weź {U} lub jedną manę wybranego koloru.

Thriving Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor inny niż czarny.

{T}: Weź {B} lub jedną manę wybranego koloru.

Treetop Village

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{1}{G}: Ten ląd do końca tury staje się zielonym stworem Małpa 3/3 z tratowaniem. Nadal jest lądem. (Może zadać nadmiarowe obrażenia bojowe atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Urza's Factory

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Składacz 2/2.

Urza's Mine

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Power-Plant oraz Urza’s Tower, zamiast tego weź {C}{C}.

Urza's Power Plant

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Mine oraz Urza’s Tower, zamiast tego weź {C}{C}.

Urza's Tower

{T}: Weź {C}. Jeśli masz we władaniu Urza’s Mine oraz Urza’s Power-Plant, zamiast tego weź {C}{C}{C}.

Warped Landscape

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręcona na polu bitwy, po czym przetasuj.

Snow-Covered Island

({T}: Weź {U}.)

Wastes

{T}: Weź {C}.