Jumpstart: Historic Horizons

Faceless Agent

Zmiennokształtny

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, pobierz kartę stwora spośród najpopularniejszego typu stwora w twojej bibliotece.

Baffling Defenses

Bazowa siła wskazanego stwora ma trwale wartość 0.

Benalish Partisan

Więź życia

Ilekroć zrecyklujesz inną kartę, możesz zapłacić {1}{W}. Jeśli tak zrobisz przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy i trwale dostaje ona +1/+0.

Recykling {1}{W}

Leonin Sanctifier

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz kartę stwora w twojej ręce. Trwale zyskuje ona więź życia.

Lumbering Lightshield

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia losową nielądową kartę ze swojej ręki. Trwale zyskuje ona „Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} więcej.”

Teyo, Aegis Adept

+1: Bazowa siła co najwyżej jednego wskazanego stwora staje się trwale równa jego wytrzymałości. Trwale zyskuje on „Ten stwór może atakować jakby nie miał obronności.”

–2: Wyczaruj kartę Lumbering Lightshield na polu bitwy.

–6: Dostajesz emblemat z „Na początku twojego kroku końcowego, przywróć wskazaną kartę białego stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskaj życia równe jej wytrzymałości.”

Wingsteed Trainer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, wyczaruj kartę Stormfront Pegasus w twojej ręce.

Bounty of the Deep

Jeśli nie masz lądów w twojej ręce, pobierz karę lądu oraz nielądową kartę. W przeciwnym razie pobierz dwie nielądowe karty.

Ethereal Grasp

Przekręć wskazanego stwora. Ów stwór trwale zyskuje „Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania” oraz „{8}: Odkręć tego stwora.”

Kiora, the Tide's Fury

+1: Wyczaruj kartę Kraken Hatchling w twojej ręce.

+1: Odkręć wskazanego stwora lub ląd. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie ów byt mógłby zadać lub mogłyby mu zostać zadane do twojej następnej tury.

–3: Możesz poświęcić Krakena. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton niebieskiego stwora Kraken 8/8.

Mentor of Evos Isle

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz kartę stwora w twojej ręce. Trwale zyskuje ona latanie.

Shoreline Scout

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnaj kartę Wodnika lub kartę lądu z twojej ręki. Jeśli tak zrobisz, wyczaruj kartę Tropical Island w twojej ręce.

O ile w tej turze na pole bitwy wszedł pod twoim władaniem inny Wodnik lub Wyspa, ten stwór dostaje +1/+0.

Tome of the Infinite

{U}, {T}: Wyczaruj w twojej ręce losową kartę z księgi zaklęć niniejszej karty. Trwale zyskuje ona „Do rzucenia tego czaru możesz wydawać manę, jakby była maną dowolnego koloru.”

Boneyard Aberration

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj go. Jeśli tak zrobisz, wyczaruj trzy karty Reassembling Skeleton w twoim cmentarzu.

Davriel, Soul Broker

+1: Do twojej następnej tury, ilekroć przeciwnik zaatakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, odrzuca on kartę. Jeśli nie może, poświęca atakującego stwora.

–2: Przyjmij jedną z ofert Davriela, po czym przyjmij jeden z jego warunków.

–3: Wskazany stwór trwale dostaje -3/-3.

Davriel's Withering

Wskazany stwór trwale dostaje -1/-2.

Manor Guardian

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz pobiera nielądową kartę o skrócie many 2 lub mniejszym.

Plaguecrafter's Familiar

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz kartę stwora w twojej ręce. Trwale zyskuje ona dotyk śmierci.

Subversive Acolyte

{2}, zapłać 2 życia: Wybierz jedno. Aktywuj tylko raz.

 • Ten stwór staje się typu Człowiek Kleryk. Dostaje +1/+2 i zyskuje więź życia.

 • Ten stwór staje się typu Phyrexian. Dostaje +3/+3 i zyskuje tratowanie oraz „Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, poświęć tyle samo bytów.”

Managorger Phoenix

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Ilekroć rzucisz czar, jeśli ten stwór jest w twoim cmentarzy, umieść na nim znacznik płomienia za każdą {R} w koszcie many owego czaru. Jeśli ta karta ma co najmniej pięć znaczników płomienia, przywróć ją na pole bitwy i trwale dostaje ona +1/+1.

Reckless Ringleader

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz kartę stwora w twojej ręce. Trwale zyskuje ona pośpiech.

Sarkhan's Scorn

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi obrażenia równe liczbie rozpoczętych przez ciebie tur.

Sarkhan, Wanderer to Shiv

+1: Karty Smoków w twojej ręce trwale zyskują „Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej” oraz „Możesz zapłacić {X} zamiast płacić koszt many tego czaru, gdzie X jest jego skrótem many.”

0: Wyczaruj kartę Shivan Dragon w twojej ręce.

–2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

Scion of Shiv

Latanie

{2}{R}: Ten stwór trwale dostaje +1/+0.

Static Discharge

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X wynosi 3 plus liczba znaczników ładunku na tej karcie. Następnie umieść trwały znacznik ładunku na tej karcie oraz każdej innej karcie o tej samej nazwie w twojej ręce, bibliotece i cmentarzu.

Freyalise, Skyshroud Partisan

+1: Odkręć co najwyżej jednego wskazanego Elfa. Ów Elf i losowy stwór typu Elf w twojej ręce trwale dostają +1/+1.

–1: Pobierz kartę Elfa.

–6: Wyczaruj kartę Regal Force na polu bitwy.

Longtusk Stalker

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, dostajesz {E}.

Zapłać {E}{E}: Ten stwór trwale dostaje +1/+0. Możesz wybrać kartę stwora w twojej ręce. Jeśli tak zrobisz, owa karta trwale dostaje +1/+0.

Pool of Vigorous Growth

{X}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton będący kopią losowej karty stwora o skrócie many X. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Skyshroud Ambush

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. Kiedy ów stwór pod twoim władaniem wygra walkę, dobierz kartę.

Skyshroud Lookout

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, pobierz kartę Elfa.

Veteran Charger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz kartę stwora w twojej ręce. Trwale dostaje ona +2/+2.

Abiding Grace

Na początku twojego kroku końcowego, wybierz jedną —

 • Zyskaj 1 życie.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 1 z twojego cmentarza na pole bitwy.

Abzan Battle Priest

Przetrwanie {W} ({W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma więź życia.

Abzan Falconer

Przetrwanie {W} ({W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma latanie.

Aethershield Artificer

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany artefaktowy stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2 i niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Ainok Bond-Kin

Przetrwanie {1}{W} ({1}{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma pierwszy cios.

Allied Assault

Każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą stworów w twojej ekipie. (Na ekipę składa się po jednym stworze spośród danego typu: Kleryka, Łotrzyka, Wojownika i Czarodzieja.)

Alseid of Life's Bounty

Więź życia

{1}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór lub urok pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Angelheart Protector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Angelic Edict

Wygnaj wskazanego stwora lub urok.

Angelic Exaltation

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, dostaje on do końca tury +X/+X , gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

Angelic Purge

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć byt.

Wygnaj wskazany artefakt, stwora lub urok.

Angel of the Dawn

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 oraz czujność.

Angel of the God-Pharaoh

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Anointed Chorister

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

{4}{W}: Ten stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Anointer of Valor

Latanie

Ilekroć stwór zaatakuje, możesz zapłacić {3}. Kiedy tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

Arcbound Mouser

Więź życia

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Prototype

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Baffling End

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora o skrócie many 3 lub mniejszym pod władaniem przeciwnika.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, wskazany przeciwnik tworzy żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Barbed Spike

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem, po czym dołącz do niego ten artefakt.

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Wyposaż {2}

Battlefield Promotion

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Ów stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury. Zyskaj 2 życia.

Battlefield Raptor

Latanie, pierwszy cios

Battle Screech

Stwórz dwa żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Wspomnienie—Przekręć trzy odkręcone białe stwory pod twoim władaniem. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Blade Splicer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Golem 3/3.

Golemy pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

Bonds of Faith

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 o ile jest Człowiekiem. W przeciwnym razie nie może atakować ani blokować.

Bonescythe Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają podwójny cios. (Zadają obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Boros Elite

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór dostaje +2/+2 do końca tury.

Captivating Unicorn

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Cast Out

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika, dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Celestial Enforcer

{1}{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko jeśli władasz stworem z lataniem.

Charming Prince

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną —

 • Wróż 2.

 • Zyskaj 3 życia.

 • Wygnaj innego wskazanego własnego stwora. Na początku następnego kroku końcowego przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.

Cloudshift

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Codespell Cleric

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli był drugim czarem rzuconym przez ciebie w tej turze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Conclave Tribunal

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy byt dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Coordinated Charge

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Dauntless Bodyguard

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz innego stwora pod twoim władaniem.

Poświęć tego stwora: Wybrany uprzednio stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury.

Devouring Light

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wygnaj wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Disciple of the Sun

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

Djeru's Renunciation

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Doomed Traveler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Drannith Healer

Ilekroć recyklujesz inną kartę, zyskaj 1 życie.

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Dueling Coach

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

{4}{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem mającym znacznik +1/+1.

Elite Spellbinder

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na rękę wskazanego przeciwnika. Możesz wygnać z niej nielądową kartę. Przez czas wygnania owej karty jej właściciel może ją zagrać. Rzucenie czaru w ten sposób kosztuje o {2} więcej.

Enduring Sliver

Przetrwanie {2} ({2}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworz. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Inne Drzazgacze pod twoim władają mają przetrwanie {2}.

Esper Sentinel

Ilekroć przeciwnik rzuci swój pierwszy niestworowy czar w danej turze, dobierz kartę, chyba że ów gracz zapłaci {X}, gdzie X jest siłą niniejszego stwora.

Faerie Guidemother

Latanie

Gift of the Fae

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+1 oraz latanie. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Fairgrounds Patrol

{1}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton bezkolorwego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Feat of Resistance

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Do końca tury zyskuje on ochronę przed dowolnym kolorem. (Nic w owym kolorze nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć owego stwora.)

Fencing Ace

Podwójny cios

Fight as One

Wybierz jedną lub obie —

 • Wskazany stwór typu Człowiek pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 i niezniszczalność.

 • Wskazany stwór bez typu Człowiek pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 i niezniszczalność.

First Sliver's Chosen

Drzazgacze pod twoim władaniem maja egzaltację. (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, dostaje +1/+1 do końca tury za każde wystąpienie egzaltacji wśród bytów pod twoim władaniem.)

Flourishing Fox

Ilekroć recyklujesz inną kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Forsake the Worldly

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Fortify

Wybierz jedno —

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +0/+2.

Gauntlets of Light

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +0/+2 i zadaje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości zamiast siły.

Zauroczony stwór ma „{2}{W}: Odkręć tego stwora.”

Gilded Light

Zyskaj osłonę do końca tury. (Nie możesz być wskazany przez czary i zdolności.)

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Gird for Battle

Umieść znacznik +/1+ na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Glass Casket

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego władanego przez przeciwnika stwora o skrócie many 3 lub mniejszym dopóki ten artefakt nie opuści pola bitwy.

Glorious Enforcer

Latanie, więź życia

Na początku każdej potyczki, jeśli masz więcej żyć niż przeciwnik, ten stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Hanweir Militia Captain

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej czterema stworami, transformuj tego stwora.

Westvale Cult Leader

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz żeton biało-czarnego stwora Człowiek Kleryk 1/1.

Healer's Flock

Latanie, więź życia

Healer's Hawk

Latanie, więź życia

Herald of the Sun

Latanie

{3}{W}: Umieść znacznik +1/+1 na innym wskazanym stworze z lataniem.

Hive Stirrings

Stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Drzazgacz 1/1.

Imposing Vantasaur

Czujność

Recykling {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Impostor of the Sixth Pride

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Irregular Cohort

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Przemieniec 2/2 ze zmiennokształtnością.

Journey to Oblivion

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora w twojej ekipie. (Na ekipę składa się po jednym stworze spośród danego typu: Kleryka, Łotrzyka, Wojownika i Czarodzieja.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nielądowy byt pod władaniem przeciwnika do czasu opuszczenia przez ten urok pola bitwy.

King of the Pride

Inne Koty pod twoim władaniem dostają +2/+1.

Kor Skyfisher

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Lagonna-Band Storyteller

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki. Jeśli tak zrobisz, zyskaj tyle żyć, ile wynosi jej skrót many.

Lancer Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

Late to Dinner

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Law-Rune Enforcer

{1}, {T}: Przekręć wskazanego stwora o skrócie many 2 lub większym.

Light of Hope

Wybierz jedno —

 • Zyskaj 4 życia.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Makeshift Battalion

Ilekroć ten stwór zaatakuje razem z co najmniej dwoma innymi stworami, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Martyr for the Cause

Kiedy ten stwór umrze, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Moment of Heroism

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz więź życia. (Obrażenia zadane przez tego stwora dodatkowo sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo życia.)

Oketra's Attendant

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Balsamowanie {3}{W}{W} ({3}{W}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Ptak Piechur bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Omen of the Sun

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Człowiek Piechur 1/1 i zyskaj 2 życia.

{2}{W}, poświęć ten urok: Wróż 2.

On Serra's Wings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór jest legendarny, dostaje +1/+1, ma latanie, czujność i więź życia.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Pious Wayfarer

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Radiant's Judgment

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ranger-Captain of Eos

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many 1 lub mniejszym, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Poświęć tego stwora: Twoi przeciwnicy nie mogą w tej turze rzucać nie-stworowych czarów.

Reprobation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór traci wszystkie zdolności, jest typu Tchórz oraz ma bazowe siłę i wytrzymałość 0/1. (Zachowuje nadtypy, ale traci wszystkie inne typy i typy stwora.)

Restoration Angel

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać innego nie będącego Aniołem stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Return to the Ranks

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Przywróć X wskazanych kart stworów o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Righteous Valkyrie

Latanie

Ilekroć inny Anioł lub Kleryk wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj tyle żyć, ile wynosi wytrzymałość owego stwora.

O ile masz co najmniej o 7 żyć więcej niż twoja startowa liczba żyć, stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Roc Egg

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Ptak 3/3 z lataniem.

Sandsteppe Outcast

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną —

 • Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

 • Stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Scour the Desert

Wygnaj wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza. Stwórz X żetonów białego stwora Ptak 1/1 z lataniem, gdzie X jest wytrzymałością wygnanej karty.

Sea Gate Banneret

{4}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Seal Away

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego przekręconego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki ta karta nie opuści pola bitwy.

Segovian Angel

Latanie, czujność

Selfless Cathar

{1}{W}, poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Selfless Savior

Poświęć tego stwora: Inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Sentinel Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają czujność. (Atakowanie nie powoduje ich przekręcenia.)

Seraph of Dawn

Latanie, więź życia

Serra Angel

Latanie, czujność

Serra's Emissary

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ karty.

Ty i stwory pod twoim władaniem macie ochronę przed wybranym typem karty.

Serra the Benevolent

+2: Stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

–3: Stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem i czujnością.

–6: Dostajesz emblemat mający „Jeśli władasz stworem, obrażenia mogące obniżyć liczbę twoich żyć poniżej 1 zamiast tego obniżają ją do 1.”

Shelter

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Dobierz kartę.

Shepherd of the Flock

Usher to Safety

Przywróć wskazany byt pod twoim władaniem do ręki właściciela. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Sigiled Contender

Ten stwór ma więź życia o ile ma znacznik +1/+1. (Obrażenia zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz także tyle samo żyć.)

Skyblade's Boon

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

{2}{W}: Przywróć tę kartę do ręki właściciela. Możesz aktywować tylko jeśli ta karta jest na polu bitwy lub w twoim cmentarzu.

Snare Tactician

Ilekroć recyklujesz inną kartę, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Soul of Migration

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Przyzwanie {3}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Splendor Mare

Więź życia

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Recyklując tę kartę umieść znacznik więzi życia na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Stalwart Valkyrie

Możesz zapłacić {1}{W} i wygnać kartę stwora z twojego cmentarza zamiast płacić koszt many tego czaru.

Latanie

Starfield Mystic

Rzucanie czarów uroków kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć urok pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Star Pupil

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, umieść jego znaczniki na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Steadfast Sentry

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Kiedy ten stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Steelform Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Stirring Address

Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje +2/+2 do końca tury.

Przeciążenie {5}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Sustainer of the Realm

Latanie

Ilekroć ten stwór zablokuje, do końca tury dostaje +0/+2.

Teyo, the Shieldmage

Masz antyklątwę. (Czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników nie mogą cię wskazywać.)

–2: Stwórz żeton białego stwora Ściana 0/3 z obronnością.

Thalia's Lieutenant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym Człowieku pod twoim władaniem.

Ilekroć inny Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Thraben Inspector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dociekaj. (Stwórz żeton bezkolorowego artefaktu Wskazówka mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Thraben Standard Bearer

{1}{W}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Thraben Watcher

Latanie, czujność

Inne nieżetonowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Triumph of Gerrard

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I, II — Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem o największej sile.

III — Wskazany stwór pod twoim władaniem o największej sile do końca tury zyskuje latanie, pierwszy cios oraz więź życia.

Valiant Rescuer

Ilekroć recyklujesz inną kartę po raz pierwszy w każdej z tur, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Valkyrie's Sword

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {4}{W}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton białego stwora Anioł Wojownik 4/4 z lataniem i czujnością, po czym dołącz do niego ten artefakt.

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Wyposaż {3}

Valorous Stance

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność.

 • Zniszcz wskazanego stwora o wytrzymałości 4 lub większej.

Vesperlark

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora o sile 1 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Przyzwanie {1}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Wall of One Thousand Cuts

Obronność, latanie

{W}: Ten stwór może atakować w tej turze tak, jakby nie miał obronności.

Winged Shepherd

Latanie, czujność

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Wispweaver Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać innego wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Yoked Plowbeast

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Youthful Valkyrie

Latanie

Ilekroć inny Anioł wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Zhalfirin Decoy

{T}: Przekręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko jeśli w tej turze wszedł stwór na pole bitwy pod twoim władaniem.

Aeromoeba

Latanie

Odrzuć kartę: Zamień do końca tury siłę i wytrzymałość tego stwora.

Alirios, Enraptured

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania jeśli władasz bytem o typie Odbicie.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton niebieskiego stwora Odbicie 3/2.

Animating Faerie

Latanie

Bring to Life

Wskazany nie-stworowy artefakt pod twoim władaniem staje się artefaktowym stworem 0/0. Umieść na nim cztery znaczniki +1/+1.

Archmage's Charm

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar.

 • Wskazany gracz dobiera dwie karty.

 • Przejmij władanie nad wskazanym nie-lądowym bytem o skrócie many 1 lub mniejszym.

Aven Eternal

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy zgromadź 1. (Umieść znacznik +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli żadną nie władasz, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Aviation Pioneer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Bazaar Trademage

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty, po czym odrzuć trzy karty.

Breaching Hippocamp

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć innego wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Brineborn Cutthroat

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć rzucisz czar w turze przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bubble Snare

Podbicie {2}{U} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}{U}.)

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Burdened Aerialist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Ilekroć poświęcisz żeton, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Burrog Befuddler

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-0.

Capture Sphere

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Censor

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Champion of Wits

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz dobrać tyle kart, ile wynosi jego siła. Jeśli tak zrobisz, odrzuć dwie karty.

Uwiecznienie {5}{U}{U} ({5}{U}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Naga Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Choking Tethers

Przekręć co najwyżej cztery wskazane stwory.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Coralhelm Guide

{4}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Crookclaw Transmuter

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zamień do końca tury siłę z wytrzymałością wskazanego stwora.

Diffusion Sliver

Ilekroć stwór typu Drzazgacz pod twoim władaniem zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj ów czar lub zdolność, chyba że ich władca zapłaci {2}.

Dismiss

Skontruj wskazany czar.

Dobierz kartę.

Essence Capture

Skontruj wskazany czar stwora. Umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Etherium Spinner

Ilekroć rzucisz czar o skrócie many 4 lub większym, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Exclude

Skontruj wskazany czar stwora.

Dobierz kartę.

Exclusion Mage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

Expedition Diviner

Latanie

O ile władasz innym Czarodziejem, niniejszy stwór ma „Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.”

Eyekite

Latanie

Ten stwór dostaje +2/+0 o ile dobrałeś co najmniej dwie karty w tej turze.

Faerie Duelist

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -2/-0.

Faerie Seer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2.

Faerie Vandal

Błysk

Latanie

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Filigree Attendant

Latanie

Siła tej karty jest równa liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Floodhound

{3}, {T}: Dociekaj. (Stwórz żeton bezkolorowego artefaktu Wskazówka mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Foul Watcher

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Delirium — Ten stwór dostaje +1/+0 o ile w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart.

Ghostform

Co najwyżej dwa wskazane stwory nie mogą być blokowane w tej turze.

Ghost-Lit Drifter

Latanie

{2}{U}: Inny wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Przepust — {X}{U}, odrzuć tę kartę: X wskazanych stworów do końca tury zyskuje latanie.

Giant's Amulet

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {3}{U}. Jeśli tak zrobisz stwórz żeton niebieskiego stwora Gigant Czarodziej 4/4, po czym dołącz do niego ten artefakt.

Wyposażony stwór dostaje +0/+1 i ma „Ten stwór ma antyklątwę o ile jest odkręcony.” (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Wyposaż {2}

Glimmerbell

Latanie

{1}{U}: Odkręć ten artefakt.

Gust of Wind

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli władasz stworem z lataniem.

Przywróć wskazany nie-lądowy byt poza twoim władaniem do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Hard Evidence

Stwórz żeton niebieskiego stwora Krab 0/3.

Dociekaj. (Stwórz bezkolorowy artefakt Wskazówka mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Hypnotic Sprite

Latanie

Mesmeric Glare

Skontruj wskazany czar o skrócie many 3 lub mniejszym. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Inniaz, the Gale Force

Latanie

{2}{(w/u)}: Atakujące stwory mające latanie dostają do końca tury +1/+1. ({(w/u)} można opłacić używając {W} lub {U}.)

Ilekroć atakują co najmniej trzy stwory mające latanie, każdy gracz zyskuje władanie nad nielądowym bytem twojego wyboru od gracza po ich prawej.

Into the Roil

Podbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{U}.)

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela. Jeśli ten czar został podbity, dobierz kartę.

Junk Winder

Koligacja z żetonami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy żeton pod twoim władaniem.)

Ilekroć żeton wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazany nielądowy byt pod władaniem przeciwnika. Nie odkręci się on w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Just the Wind

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Szaleństwo {U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Jwari Disruption

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Jwari Ruins

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Keen Glidemaster

{2}{U}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Kitesail Corsair

Ten stwór ma latanie o ile atakuje.

Living Tempest

Błysk

Latanie

Lofty Denial

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}. Jeśli władasz stworem mającym latanie, zamiast tego skontruj ów czar, chyba że jego władca zapłaci {4}.

Manic Scribe

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik mieli po trzy karty.

Delirium — Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, jeżeli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, ów gracz mieli trzy karty.

Man-o'-War

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Mantle of Tides

Wyposażony stwór dostaje +1/+2.

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, dołącz ten artefakt do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Master of the Pearl Trident

Inne Wodniki pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają podbój wysp. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Merfolk Falconer

Latanie

Ilekroć rzucisz podbity czar, wróż 2.

Merfolk Trickster

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Traci on wszystkie zdolności do końca tury.

Merrow Reejerey

Inne Wodniki pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz czar Wodnika, możesz przekręcić lub odkręcić wskazany byt.

Mist-Syndicate Naga

Ninjutsu {2}{U} ({2}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton będący kopią niniejszego stwora.

Mistwalker

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Latanie

{1}{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Moonblade Shinobi

Ninjutsu {2}{U} ({2}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton niebieskiego stwora Iluzja 1/1 z lataniem.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Neutralize

Skontruj wskazany czar.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ninja of the Deep Hours

Ninjutsu {1}{U} ({1}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Ojutai's Summons

Stwórz żeton niebieskiego stwora Dżin Mnich 2/2 z lataniem.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Omen of the Sea

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2, po czym dobierz kartę.

{2}{U}, poświęć ten urok: Wróż 2.

Oneirophage

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Parcel Myr

{2}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Passwall Adept

{2}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Phantasmal Form

Do końca tury, każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów ma bazowe siłę i wytrzymałość 3/3, zyskuje latanie i staje się dodatkowo niebieską Iluzją oprócz swoich innych kolorów i typów.

Dobierz kartę.

Phantom Ninja

Ten stwór nie może być blokowany.

Pondering Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować. Dobierz kartę.

Prosperous Pirates

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Rain of Revelation

Dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę.

Raving Visionary

{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Delirium — {2}{U}, {T}: Dobierz kartę. Aktywuj tylko jeśli co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu.

Recalibrate

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Jeśli odrzuciłeś kartę w tej turze, dobierz kartę.

Resculpt

Wygnaj wskazany artefakt lub stwora. Jego władca tworzy żeton niebiesko-czerwonego stwora Żywiołak 4/4.

Rewind

Skontruj wskazany czar. Odkręć co najwyżej cztery lądy.

Rise and Shine

Wskazany niestworowy artefakt pod twoim władaniem staje się artefaktowym stworem 0/0. Umieść po cztery znaczniki +1/+1 na każdym artefakcie, który stał się stworem w ten sposób.

Przeciążenie {4}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Roaming Ghostlight

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć co najwyżej jednego stwora bez typu Duch do ręki właściciela.

Rousing Read

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty, po czym odrzuć kartę.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Sailor of Means

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Scour All Possibilities

Wróż 2, po czym dobierz kartę.

Wspomnienie {4}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Scour the Laboratory

Delirium — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Dobierz trzy karty.

Scuttletide

{1}, odrzuć kartę: Stwórz żeton niebieskiego stwora Krab 0/3.

Delirium — Kraby pod twoim władaniem dostają +1/+1 o ile co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu.

Scuttling Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „{2}: Odkręć tego stwora.”

Shaper Apprentice

Ten stwór ma latanie o ile władasz innym Wodnikiem.

Sigiled Starfish

{T}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Silvergill Adept

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — ujawnij kartę Wodnika z twojej ręki lub zapłać {3}.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Skatewing Spy

{5}{U}: Adaptacja 2. (Jeśli ten stwór nie ma znacznika +1/+1, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma latanie.

Skilled Animator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany artefakt pod twoim władaniem staje się artefaktowym stworem z bazową siłą i wytrzymałością 5/5 na czas przebywania niniejszego stwora na polu bitwy.

Skyclave Squid

Obronność

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór może atakować w tej turze tak, jakby nie miał obronności.

So Shiny

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz żetonem, przekręć zauroczonego stwora, po czym wróż 2.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Specimen Collector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1 oraz żeton niebieskiego stwora Krab 0/3.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton będący kopią wskazanego żetonu pod twoim władaniem.

Spectral Sailor

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

{3}{U}: Dobierz kartę.

Steelfin Whale

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, odkręć niniejszego stwora.

Stitchwing Skaab

Latanie

{1}{U}, odrzuć dwie karty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Storm Sculptor

Ten stwór nie może być blokowany.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Supreme Will

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

 • Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Svyelun of Sea and Sky

Ten stwór ma niezniszczalność o ile władasz co najmniej dwoma innymi Wodnikami.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dobierz kartę.

Inne Wodniki pod twoim władaniem mają straż {1}. (Ilekroć inny Wodnik zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {1}.)

Tazeem Roilmage

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Thought Monitor

Koligacja z artefaktami

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Tide Skimmer

Latanie

Ilekroć atakujesz co najmniej dwoma stworami mającymi latanie, dobierz kartę.

Tightening Coils

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -6/-0 i traci latanie.

Tolarian Kraken

Ilekroć dobierzesz kartę, możesz zapłacić {1}. Kiedy tak zrobisz, możesz przekręcić lub odkręcić wskazanego stwora.

Tome Anima

Ten stwór nie może być blokowany o ile dobrałeś co najmniej dwie karty w tej turze.

Turn into a Pumpkin

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela. Dobierz kartę.

Nieugiętość — Jeśli na rzucenie tego czaru wydano co najmniej trzy niebieskie many, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Unsubstantiate

Przywróć wskazany czar lub stwora do ręki właściciela.

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Vexing Gull

Błysk

Latanie

Voracious Greatshark

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazany czar artefaktu lub stwora.

Waker of Waves

Stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają -1/-0.

{1}{U}, odrzuć tę kartę: Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałą w twoim cmentarzu.

Waterkin Shaman

Ilekroć stwór z lataniem wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Waterknot

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Watertrap Weaver

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Windcaller Aven

Latanie

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Windstorm Drake

Latanie

Inne stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Winged Words

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz stworem z lataniem.

Dobierz dwie karty.

Witching Well

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

{3}{U}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Wonder

Latanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu oraz władasz Wyspą, stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Wormhole Serpent

{3}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Abnormal Endurance

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Accursed Horde

{1}{B}: Wskazany atakujący Zombi zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Jeśli jego wytrzymałość ma wartość 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Alchemist's Gift

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 i zyskuje dowolne spośród dotyku śmierci i więzi życia. (Stwór otrzymujący od stwora z dotykiem śmierci jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony. Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia powoduję, że jego władca dostaje tyle samo żyć.)

Anointed Deacon

Na początku potyczki w twojej turze możesz sprawić, że wskazany Wampir do końca tury dostaje +2/+0.

Archfiend of Sorrows

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -2/-2.

Odkopanie {3}{B}{B} ({3}{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Asylum Visitor

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, jeśli ów gracz nie ma kart w ręce, dobierz kartę i strać 1 życie.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Azra Smokeshaper

Ninjutsu {1}{B} ({1}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Black Cat

Kiedy ten stwór umrze, wskazany przeciwnik odrzuca losową kartę.

Blighted Bat

Latanie

{1}: Ten stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Blight Keeper

Latanie

{7}{B}, {T}, poświęć tego stwora: Wskazany przeciwnik traci 4 życia, a ty zyskaj 4 życia.

Blitz Leech

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -2/-2. Usuń wszystkie znaczniki z owego stwora.

Blood Artist

Ilekroć umrze ten lub inny stwór, wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Blood Burglar

O ile jest twoja tura, ten stwór ma więź życia. (Obrażanie zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo życia.)

Bloodchief's Thirst

Podbicie {2}{B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{B}.)

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca o skrócie many 2 lub mniejszym. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Blood Glutton

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Bond of Revival

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Boneclad Necromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazaną kartę stwora z cmentarza. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Bone Shards

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora lub odrzuć kartę.

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Burglar Rat

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Cabal Initiate

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury zyskuje więź życia.

Próg — Ten stwór dostaje +1/+2 o ile co najmniej siedem kart jest w twoim cmentarzu.

Callous Bloodmage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Stwórz żeton czarno-zielonego stwora Szkodnik 1/1 mające „Gdy ten stwór umrze, zyskaj 1 życie.”

 • Dobierz kartę i strać 1 życie.

 • Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

Carrier Thrall

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mającego „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Cemetery Recruitment

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli to karta Zombi, dobierz kartę.

Changeling Outcast

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Ten stwór nie może blokować ani być blokowany.

Clattering Augur

Ten stwór nie może blokować.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

{2}{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Cordial Vampire

Ilekroć ten lub inny stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na każdym Wampirze pod twoim władaniem.

Corpse Churn

Zmiel trzy karty, po czym możesz przywrócić kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. (Aby zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Dark Salvation

Wskazany gracz tworzy X żetonów czarnego stwora Zombi 2/2, po czym co najwyżej jeden wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1 za każdego Zombi pod władaniem owego gracza.

Davriel, Rogue Shadowmage

Na początku kroku utrzymania każdego z przeciwników, jeśli ów gracz ma jedną lub mniej kart w ręce, ten wędrowiec zadaje mu 2 obrażenia.

–1: Wskazany gracz odrzuca kartę.

Davriel's Shadowfugue

Wskazany gracz odrzuca dwie karty i traci 2 życia.

Deadly Alliance

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora w twojej ekipie. (Na ekipę składa się po jednym stworze spośród danego typu: Kleryka, Łotrzyka, Wojownika i Czarodzieja.)

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Deathbloom Thallid

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Deathless Ancient

Latanie

Przekręć trzy odkręcone Wampiry pod twoim władaniem: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Death Wind

Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X.

Dire Fleet Poisoner

Błysk

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany atakujący Pirat pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 i dotyk śmierci.

Diregraf Colossus

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile kart Zombi jest w twoim cmentarzu.

Ilekroć rzucisz czar Zombi, stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Discerning Taste

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu. Zyskaj życia równe największej sile spośród kart stworów umieszczonych w twoim cmentarzu w ten sposób.

Drainpipe Vermin

Kiedy ten stwór umrze, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, wskazany gracz odrzuca kartę.

Dregscape Sliver

Każda karta Drzazgacza w twoim cmentarzu ma odkopanie {2}.

Odkopanie {2} ({2}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Echoing Return

Przywróć wskazaną kartę stwora i wszystkie inne karty o takiej samej nazwie z twojego cmentarza do twojej ręki.

Elderfang Disciple

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik odrzuca kartę.

Endling

{B}: Ten stwór zyskuje złowrogość do końca tury.

{B}: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury.

{B}: Ten stwór zyskuje bezśmierć do końca tury. (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1 lub -1/+1.

Epicure of Blood

Ilekroć zyskasz życia, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Eternal Taskmaster

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {2}{B}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Eyeblight Assassin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-1.

Facevaulter

{B}, poświęć Goblina: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Feed the Serpent

Wygnaj wskazanego stwora lub wędrowca.

Feed the Swarm

Zniszcz wskazanego stwora lub urok pod władaniem przeciwnika. Strać tyle żyć, ile wynosił skrót many owego bytu.

Fell Specter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę.

Ilekroć przeciwnik odrzuci kartę, ów gracz traci 2 życia.

First-Sphere Gargantua

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Fleshbag Marauder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Gilt-Blade Prowler

{1}, {T}, zapłać 1 życie: Dobierz kartę. Aktywuj tylko jeśli odrzuciłeś kartę w tej turze.

Goremand

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Latanie

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik poświęca stwora.

Graveshifter

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Grim Physician

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-1.

Haunted Dead

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

{1}{B}, odrzuć dwie karty: Przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Heartless Act

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazanego stwora nie mającego znaczników.

 • Usuń co najwyżej trzy znaczniki ze wskazanego stwora.

Heir of Falkenrath

Odrzuć kartę: Transformuj tego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Heir to the Night

Latanie

Hell Mongrel

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Indulgent Aristocrat

Więź życia

{2}, poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na każdym Wampirze pod twoim władaniem.

Karfell Kennel-Master

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów do końca tury dostaje +1/+0 i niezniszczalność. (Obrażenia oraz efekty mówiące „zniszcz” nie zniszczą ich.)

Kitchen Imp

Latanie, pośpiech

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Kraul Swarm

Latanie

{2}{B}, odrzuć kartę stwora: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Leeching Sliver

Ilekroć Drzazgul pod twoim władaniem zaatakuje, broniący się gracz traci 1 życie.

Legion Vanguard

{1}, poświęć innego stwora: Ten stwór eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Liliana's Devotee

Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, możesz zapłacić {1}{B}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Liliana's Elite

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Liliana's Steward

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany przeciwnik odrzuca kartę. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Lord of the Accursed

Inne Zombi pod twoim władaniem mają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Wszystkie Zombi zyskują złowrogość do końca tury.

Macabre Waltz

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki, po czym odrzuć kartę.

Marauding Blight-Priest

Ilekroć zyskasz życia, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Marauding Boneslasher

Ten stwór nie może blokować, chyba że władasz innym Zombi.

Mark of the Vampire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma więź życia.

Markov Crusader

Więź życia

Ten stwór ma pośpiech o ile władasz innym Wampirem.

Marrow-Gnawer

Wszystkie Szczury mają postrach.

{T}, poświęć Szczura: Stwórz X żetonów czarnego stwora Szczur 1/1, gdzie X jest liczbą Szczurów pod twoim władaniem.

Miasmic Mummy

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz odrzuca kartę.

Mind Rake

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Przeciążenie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Mire Triton

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel dwie karty i zyskaj 2 życia.

Mob

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wskazanego stwora.

Moment of Craving

Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2. Zyskaj 2 życia.

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Murderous Rider

Więź życia

Kiedy ten stwór umrze, umieść go na spodzie biblioteki właściciela.

Swift End

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca. Strać 2 życia. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Necrogoyf

Siła tej karty jest równa liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach.

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz odrzuca kartę.

Szaleństwo {1}{B}{B} (Jeśli odrzucisz tę kartę, odrzuć ją na wygnanie. Kiedy tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Necromancer's Familiar

Latanie

Zaślepienie — Ten stwór ma więź życia o ile nie masz kart w ręce.

{B}, odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność. Przekręć go.

Nested Shambler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz X przekręconych żetonów zielonego stwora Wiewiór 1/1, gdzie X jest siłą tego stwora.

Nether Spirit

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest jedyną kartą stwora w twoim cmentarzu, możesz przywrócić ją na pole bitwy.

Nezumi Cutthroat

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Ten stwór nie może blokować.

Nullpriest of Oblivion

Podbicie {3}{B}

Złowrogość, więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Ob Nixilis's Cruelty

Wskazany stwór do końca tury dostaje -5/-5. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Okiba-Gang Shinobi

Ninjutsu {3}{B} ({3}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca dwie karty.

Pelakka Predation

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę o skrócie many 3 lub większym. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Pelakka Caverns

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Piper of the Swarm

Szury pod twoim władaniem mają złowrogość.

{1}{B}, {T}: Stwórz żeton czarnego stwora Szczur 1/1.

{2}{B}{B}, {T}, poświęć trzy Szczury: Zyskaj władanie nad wskazanym stworem.

Plaguecrafter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora lub wędrowca. Każdy gracz nie mogący tego zrobić odrzuca kartę.

Plague Wight

Ilekroć ten stwór zostaje zablokowany, każdy z blokujących go stworów do końca tury dostaje -1/-1.

Putrid Goblin

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Queen's Agent

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Raise the Draugr

Wybierz jedno —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Przywróć dwie wskazane karty stworów, które mają wspólny typ z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ransack the Lab

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Rat Colony

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdego innego Szczura pod twoim władaniem.

Talia może zawierać dowolną liczbę kart o nazwie Rat Colony.

Reaper of Night

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli broniący się gracz ma co najwyżej dwie karty w ręce, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Harvest Fear

Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Ruin Rat

Dotyk śmierci

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika.

Shambling Goblin

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-1.

Sinister Starfish

{T}: Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Skullsnatcher

Ninjutsu {B} ({B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj co najwyżej dwie wskazane karty z cmentarza owego gracza.

Skymarch Bloodletter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Sling-Gang Lieutenant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Poświęć Goblina: Wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Strangling Spores

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Subtle Strike

Wybierz jedną lub obie —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Sudden Edict

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Wskazany gracz poświęca stwora.

Supernatural Stamina

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Throatseeker

Niezablokowani, atakujący Ninja, którymi władasz, mają więź życia.

Thwart the Grave

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora w twojej ekipie. (Na ekipę składa się po jednym stworze spośród danego typu: Kleryka, Łotrzyka, Wojownika i Czarodzieja.)

Przywróć wskazaną kartę stwora i co najwyżej jedną wskazaną kartę stwora typu Kleryk, Łotrzyk, Wojownik lub Czarodziej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Tourach's Canticle

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę, po czym odrzuca losową kartę.

Typhoid Rats

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Unbreakable Bond

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy ze znacznikiem więzi życia.

Undead Augur

Ilekroć umrze ten stwór lub inny Zombi pod twoim władaniem, dobierz kartę i strać 1 życie.

Unexpected Fangs

Umieść znacznik +1/+1 oraz znacznik więzi życia na wskazanym stworze.

Urgoros, the Empty One

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca losową kartę. Jeśli ów gracz nie może, dobierz kartę.

Vampire of the Dire Moon

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Więź życia (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Venomous Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Dotyk śmierci

Vermin Gorger

{T}, poświęć innego stwora: Każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Village Rites

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Void Beckoner

Dotyk śmierci

Recykling {2}{B} ({2}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, umieść znacznik dotyku śmierci na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Warteye Witch

Ilekroć ten lub inny stwór pod twoim władaniem umrze, wróż 1.

Yawgmoth, Thran Physician

Ochrona przed typem Człowiek

Zapłać 1 życie, poświęć innego stwora: Umieść znacznik -1/-1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze i dobierz kartę.

{B}{B}, odrzuć kartę: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Young Necromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać dwie karty z twojego cmentarza. Kiedy tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Alchemist's Greeting

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Arcbound Slasher

Modułowy 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Zamieszki (Możesz wybrać, czy ten byt wejdzie na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1, czy pośpiech.)

Arcbound Tracker

Złowrogość

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Ilekroć rzucisz czar oprócz swojego pierwszego czaru w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Arcbound Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Barge In

Wskazany atakujący stwór do końca tury dostaje +2/+2. Każdy atakujący stwór bez typu Człowiek, zyskuje tratowanie do końca tury.

Battle-Rattle Shaman

Na początku potyczki w twojej turze, możesz sprawić, że wskazany stwór dostanie do końca tury +2/+0.

Battle Squadron

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Beetleback Chief

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Belligerent Sliver

Drzazgule pod twoim władaniem mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Birgi, God of Storytelling

Ilekroć rzucisz czar, weź {R}. Do końca tury nie tracisz owej many podczas końców kroków i faz.

Stwory pod twoim władaniem mogą w każdej turze przechwalać się dwukrotnie zamiast raz.

Harnfel, Horn of Bounty

Odrzuć kartę: Wygnaj dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz zagrać owe karty w tej turze.

Bladeback Sliver

Zaślepienie — O ile nie masz kart w ręce, Drzazgacze pod twoim władaniem mają „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.”

Blazing Rootwalla

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Szaleństwo {0} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Blisterstick Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Bloodbraid Marauder

Ten stwór nie może blokować.

Delirium — Ten czar ma kaskadę o ile co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu.(Kiedy rzucisz ten czar, wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o mniejszym skrócie many. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Bloodhaze Wolverine

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz pierwszy cios.

Blur Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają pośpiech. (Mogą atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Bogardan Dragonheart

Poświęć innego stwora: Do końca tury ten stwór staje się Smokiem o bazowej sile i wytrzymałości 4/4 z lataniem i pośpiechem.

Breya's Apprentice

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

{T}, poświęć artefakt: Wybierz jedną —

 • Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę do końca twojej następnej tury.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Burn Bright

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Burning-Tree Vandal

Zamieszki (Możesz wybrać, czy ten byt wejdzie na pole bitwy mając znacznik +1/+1, czy pośpiech.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Captain Ripley Vance

Ilekroć rzucisz swój trzeci czar danej tury, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Cathartic Reunion

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć dwie karty.

Dobierz trzy karty.

Clamor Shaman

Zamieszki (Możesz wybrać, czy ten byt wejdzie na pole bitwy mając znacznik +1/+1, czy pośpiech.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie może blokować w tej turze.

Cleaving Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem dostają +2/+0.

Conspiracy Theorist

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {1} i odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Ilekroć odrzucisz jedną lub więcej nielądowych kart, możesz wygnać jedną z nich z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, możesz rzucić ową kartę w tej turze.

Dark-Dweller Oracle

{1}, poświęć stwora: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę w tej turze. (Nadal trzeba opłacić jej koszty. Możesz zagrać ląd w ten sposób tylko jeśli masz jeszcze możliwość zagrania lądu w tej turze.)

Destructive Digger

{3}, {T}, poświęć artefakt lub ląd: Dobierz kartę.

Dragon Egg

Obronność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem mającego „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Dragon Fodder

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Dragon Hatchling

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Dragon Mantle

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Dragon's Rage Channeler

Ilekroć rzucisz niestworowy czar, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Delirium — O ile co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu, ten stwór dostaje +2/+2, ma latanie i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Faithless Salvaging

Odrzuć kartę, po czym dobierz kartę.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Fiery Temper

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Szaleństwo {R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Fire Prophecy

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia. Możesz umieść kartę z twojej ręki na spodzie twojej biblioteki. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Fissure Wizard

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Fists of Flame

Dobierz kartę. Do końca tury wskazany stwór zyskuje tratowanie i dostaje +1/+0 za każdą kartę, którą dobrałeś w tej turze.

Flameblade Adept

Złowrogość

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Flame Sweep

Ten czar zadaje po 2 obrażenia każdemu stworowi za wyjątkiem stworów z lataniem pod twoim władaniem.

Foundry Street Denizen

Ilekroć inny czerwony stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Furnace Whelp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Furyblade Vampire

Tratowanie

Na początku potyczki w twojej turze, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, ten stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Gadrak, the Crown-Scourge

Latanie

Ten stwór nie może atakować, chyba że władasz co najmniej czterema artefaktami.

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz żeton Skarbu za każdego nieżetonowego stwora, który umarł w tej turze. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Galvanic Relay

Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę podczas twojej następnej tury.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Gempalm Incinerator

Recykling {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy zrecyklujesz tę kartę, możesz sprawić, że zada ona wskazanemu stworowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą Goblinów na polu bitwy.

Geomancer's Gambit

Zniszcz wskazany ląd. Jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Dobierz kartę.

Goatnap

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem do końca tury. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Jeśli ów stwór jest Kozą, dodatkowo dostaje +3/+0 do końca tury.

Goblin Arsonist

Kiedy ten stwór umrze, możesz sprawić by zadał dowolnemu celowi 1 obrażenie.

Goblin Barrage

Podbicie—Poświęć artefakt lub Goblina (Rzucając ten czar możesz poświęcić artefakt lub Goblina oprócz opłacenia innych kosztów.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Jeśli ten czar został podbity, zadaje on także 4 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

Goblin Bird-Grabber

{R}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie. Możesz aktywować tylko jeśli władasz stworem z lataniem.

Goblin Dark-Dwellers

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza bez płacenia kosztu many. Jeśli ów czar miałby zostać umieszczony w cmentarzu w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Goblin Engineer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu, ujawnić ją, umieścić ją w twoim cmentarzu, po czym przetasować.

{R}, {T}, poświęć artefakt: Przywróć wskazaną kartę artefaktu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Goblin Morningstar

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma tratowanie.

Wyposaż {1}{R}

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, rzuć k20.

1—9 | Stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

10—20 | Stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1, po czym dołącz do niego ten artefakt.

Goblin Oriflamme

Atakujące stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Goblin Rally

Stwórz cztery żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Goblin Wizardry

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin Czarodziej 1/1 z walecznością. (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, dostaną one do końca tury +1/+1.)

Gouged Zealot

Zasięg

Delirium — Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu, ten stwór zadaje każdemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza po 1 obrażeniu.

Grinning Ignus

{R}, przywróć tego stwora do ręki właściciela: Weź {C}{C}{R}. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Guttersnipe

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Harmonic Prodigy

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Jeśli zostanie wyzwolona zdolność Szamana lub innego Czarodzieja, owa zdolność wyzwalana jest dodatkowy raz.

Hellkite Punisher

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Hobblefiend

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

{1}, poświęć innego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Hollowhead Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.”

Hordeling Outburst

Stwórz trzy żetony czerwonego stwora Gobiln 1/1.

Igneous Elemental

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej, jeśli w twoim cmentarzu jest karta lądu.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, by zadał 2 obrażenia wskazanemu stworowi.

Incendiary Oracle

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Jeśli stwór uszkodzony przez tego stwora miałby umrzeć, zamiast tego wygnaj go.

Incorrigible Youths

Pośpiech

Szaleństwo {2}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Insatiable Gorgers

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Insolent Neonate

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Odrzuć kartę, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Irencrag Pyromancer

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Kargan Dragonrider

O ile władasz Smokiem, ten stwór ma latanie. (Może być blokowany tylko przez stwory z lataniem i zasięgiem.)

Keldon Raider

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Kinetic Augur

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Siła tego stwora jest równa liczbie kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć co najwyżej dwie karty, po czym dobierz tyle samo kart.

Krenko's Command

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Kuldotha Flamefiend

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić artefakt. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje 4 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jakiekolwiek wskazane cele.

Lava Coil

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Lightning Axe

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę lub zapłać {5}.

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Lightning Spear

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma tratowanie.

{2}{R}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Wyposaż {1}

Lightning Visionary

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Living Lightning

Kiedy ten stwór umrze, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mad Prophet

Pośpiech

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Mad Ratter

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, stwórz dwa żetony czarnego stwora Szczur 1/1.

Merchant of the Vale

{2}{R}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Haggle

Możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Omen of the Forge

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

{2}{R}, poświęć ten urok: Wróż 2.

Orcish Vandal

{T}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Oread of Mountain's Blaze

{2}{R}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Ore-Scale Guardian

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

Latanie, pośpiech

Ornery Goblin

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez stwora, zadaje on owemu stworowi 1 obrażenie.

Pashalik Mons

Ilekroć ten stwór lub inny Goblin umrze, ten stwór zadaje 1 obrażenie w dowolnie wskazany cel.

{3}{R}, poświęć Goblina: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Rage Forger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym Szamanie pod twoim władaniem.

Ilekroć zaatakuje stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, możesz sprawić, że ów stwór zada wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Rapacious Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony Skarbu. (Są artefaktami ze zdolnością „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Ravenous Bloodseeker

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury dostaje +2/-2.

Ravenous Intruder

Poświęć artefakt: Ten stwór dostaje od końca tury +2/+2.

Reckless Charge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 i pośpiech.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Reckless Racer

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Reckless Wurm

Tratowanie

Szaleństwo {2}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Renegade Tactics

Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Dobierz kartę.

Revolutionist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Rust Monster

Pierwszy cios

Poświęć artefakt: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Sarkhan's Rage

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń. Jeśli nie władasz Smokiem, ten czar zadaje tobie 2 obrażenia.

Sarkhan's Whelp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć aktywujesz zdolność wędrowca o typie Sarkhan, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Scorching Dragonfire

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 3 obrażenia. Jeśli ów stwór lub wędrowiec miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Seasoned Pyromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć dwie karty, po czym dobierz dwie karty. Za każdą nie-lądową kartę odrzuconą w ten sposób, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

{3}{R}{R}, wygnaj tego stwora z twojego cmentarza: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

Shivan Fire

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego zadaje on 4 obrażenia.

Shiv's Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Skophos Reaver

O ile jest twoje tura, ten stwór dostaje +2/+0.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Slag Strider

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

{1}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sparktongue Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {2}{R}. Kiedy to zrobisz, zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Spinehorn Minotaur

O ile dobrałeś co najmniej dwie karty w tej turze, ten stwór ma podwójny cios.

Spiteful Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje on tyle samo obrażeń wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.”

Spreading Insurrection

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem poza twoim władaniem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Storm Caller

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Storm-Kiln Artist

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Magodziejstwo — Ilekroć rzucisz lub skopiujesz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton Skarbu.

Strike It Rich

Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Striking Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają pierwszy cios. (Zadają obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Sure Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 oraz pierwszy cios. (Zadaje obrażenia bojowe przez stworami bez pierwszego ciosu.)

Thermo-Alchemist

Obronność

{T}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, odkręć tego stwora.

Thrill of Possibility

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Throes of Chaos

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Thunderbreak Regent

Latanie

Ilekroć Smok pod twoim władaniem zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, ten stwór zadaje owemu graczowi 3 obrażenia.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Unholy Heat

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Delirium — Ten czar zamiast tego zadaje 6 obrażeń jeśli co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu.

Viashino Lashclaw

{T}, odrzuć kartę: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury pośpiech.

Volcanic Dragon

Latanie, pośpiech

Volley Veteran

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika tyle obrażeń, iloma Goblinami władasz.

Warlord's Fury

Stwory pod twoim władaniem zyskują pierwszy cios do końca tury.

Dobierz kartę.

Weaselback Redcap

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Young Pyromancer

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

You See a Pair of Goblins

Wybierz jedno —

 • Szarża — Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

 • Zaprzyjaźnij się — Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Adaptive Snapjaw

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Aetherstream Leopard

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E} (znacznik energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}. Jeśli tak zrobisz, dostaje on do końca tury +2/+0.

Aeve, Progenitor Ooze

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze. Kopie stają się żetonami.)

Ten stwór nie jest legendarny jeśli jest żetonem.

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 za każdy inny Szlam pod twoim władaniem.

Arbor Armament

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Ów stwór zyskuje zasięg do końca tury.

Armorcraft Judge

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1.

Awaken the Bear

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 oraz tratowanie.

Ayula, Queen Among Bears

Ilekroć inny Niedźwiedź wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedno —

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym Niedźwiedziu.

 • Wskazany Niedźwiedź pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Bannerhide Krushok

Tratowanie

Wzmacnianie 2—{1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.)

Czystka {5}{G}{G} ({5}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Battering Krasis

Tratowanie

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Bear Cub

Bestial Menace

Stwórz żeton zielonego stwora Wąż 1/1, żeton zielonego stwora Wilk 2/2 oraz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Biogenic Upgrade

Rozmieść trzy znaczniki +1/+1 pomiędzy jednym, dwoma lub trzema wskazanymi stworami, po czym podwój liczbę znaczników +1/+1 na każdym z owych stworów.

Bloom Hulk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Bristling Hydra

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}{E}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Zyskuje on antyklątwę do końca tury.

Charge Through

Wskazany stwór do końca tury zyskuje tratowanie.

Dobierz kartę.

Chatterfang, Squirrel General

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Jeśli jeden lub więcej żetonów miałoby zostać stworzonych pod twoim władaniem, zamiast tego tworzone są owe żetony plus tyle samo żetonów zielonego stwora Wiewiór 1/1.

{B}, poświęć X Wiewiórów: Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/-X.

Chatter of the Squirrel

Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Wspomnienie {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Chatterstorm

Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Chitterspitter

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz poświęcić żeton. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik żołędzia na tym artefakcie.

Wiewióry pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdy znacznik żołędzia na tym artefakcie.

{G}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Courage in Crisis

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze, po czym rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Crocanura

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Deepwood Denizen

Czujność

{5}{G}, {T}: Dobierz kartę. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdy znacznik +1/+1 na stworach pod twoim władaniem.

Destiny Spinner

Czary stworów i uroków pod twoim władaniem nie mogą być skontrowane.

{3}{G}: Wskazany ląd pod twoim władaniem staje się do końca tury stworem Żywiołak X/X z tratowaniem i pośpiechem, gdzie X jest liczbą uroków pod twoim władaniem. Nadal jest on lądem.

Dragonsguard Elite

Magodziejstwo — Ilekroć rzucisz lub skopiujesz czar sztuczki lub obrzędu, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{4}{G}{G}: Podwój liczbę znaczników +1/+1 na tym stworze.

Duskshell Crawler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma tratowanie.

Dwynen's Elite

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym Elfem, stwórz żeton zielonego stwora Elf 1/1.

Elderleaf Mentor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Elven Bow

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1 i dołącz ten artefakt do niego.

Wyposażony stwór dostaje +1/+2 i ma zasięg.

Wyposaż {3}

Enlarge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +7/+7 oraz tratowanie. Musi być blokowany w tej turze, jeśli to możliwe. (Stwór z tratowaniem może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Esika's Chariot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielonego stwora Kot 2/2.

Ilekroć ten pojazd atakuje, stwórz żeton będący kopią wskazanego żetonu pod twoim władaniem.

Załoga 4

Evolution Sage

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Excavating Anurid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić ląd. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma czujność.

Exuberant Wolfbear

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz do końca tury zamienić siłę i wytrzymałość wskazanego Człowieka pod twoim władaniem z siłą i wytrzymałością niniejszego stwora.

Ferocious Pup

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Fierce Witchstalker

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Flaxen Intruder

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz go poświęcić. Kiedy to zrobisz, zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Welcome Home

Stwórz dwa żetony zielonego stwora Niedźwiedź 2/2. (Następnie wygnaj tę kartę. Możesz później rzucić z niej stwora z wygnania.)

Funnel-Web Recluse

Zasięg

Okropność — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze umarł stwór, dociekaj. (Stwórz żeton bezkolorowego artefaktu Wskazówka mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Ghirapur Guide

{2}{G}: Wskazany stwór pod twoim władaniem nie może być w tej turze blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Gift of Growth

Podbicie {2} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}.)

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on do końca tury +2/+2. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego ów stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Glimmer Bairn

Poświęć żeton: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Gnarlid Colony

Podbicie {2}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}{G}.)

Jeśli ten stwór został podbity, wchodzi na pole bitwy z dwoma znacznikami +1/+1.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma tratowanie.

Goreclaw, Terror of Qal Sisma

Rzucanie stworów o sile 4 lub większej kosztuje cię o {2} mniej.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy stwór pod twoim władaniem mający siłę 4 lub większą do końca tury dostaje +1/+1 oraz tratowanie.

Grizzled Outrider

Grizzly Bears

Guardian Gladewalker

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Hardened Scales

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby zostać umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieść ich o jeden więcej.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Herd Baloth

Ilekroć jeden lub więcej znacznik +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, możesz utworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Highspire Infusion

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3. Przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Hunter's Edge

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Następnie ów stwór zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Hunting Pack

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Incremental Growth

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze, dwa znaczniki +1/+1 na innym wskazanym stworze oraz trzy znaczniki +1/+1 na trzecim wskazanym stworze.

Inspiring Call

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1. Owe stwory zyskują niezniszczalność do końca tury.

Invigorating Surge

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem, po czym podwój liczbę znaczników +1/+1 na owym stworze.

Iridescent Hornbeetle

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz żeton zielonego stwora Owad 1/1 za każdy znacznik +1/+1 umieszczony przez ciebie w tej turze na stworach pod twoim władaniem.

Jewel-Eyed Cobra

Dotyk śmierci

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Jungleborn Pioneer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton niebieskiego stwora Wodnik 1/1 z antyklątwą. (Nie może on być celem czarów lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Kujar Seedsculptor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Lifecraft Cavalry

Tratowanie

Rewolta — Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1 jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze.

Littjara Glade-Warden

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{2}{G}, {T}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Llanowar Tribe

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Llanowar Visionary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{T}: Weź {G}.

Longtusk Cub

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Zapłać {E}{E}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Manaweft Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Marwyn, the Nurturer

Ilekroć inny Elf wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

{T}: Weź tyle {G}, ile wynosi siła tego stwora.

Might of the Masses

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Mother Bear

{3}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz dwa żetony zielonego stwora Niedźwiedź 2/2. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Mowu, Loyal Companion

Czujność, tratowanie

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby zostać umieszczonych na tym stworze, zamiast tego zostaje ich umieszczonych tyle samo plus jeden.

Murasa Behemoth

Tratowanie

Ten stwór dostaje +3/+3 o ile w twoim cmentarzu jest karta lądu.

Nantuko Cultivator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić dowolną liczbę kart lądów. Umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze i dobierz tyle samo kart.

Nessian Hornbeetle

Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz innym stworem o sile 4 lub większej, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Nylea's Forerunner

Tratowanie

Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Oran-Rief Ooze

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór atakuje, umieść znacznik +1/+1 na każdym atakującym stworze mającym znacznik +1/+1.

Overcome

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 oraz tratowanie. (Mogą zadać nadmiar obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Owlbear

Tratowanie

Czujne zmysły — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Pack's Favor

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Paradise Druid

Ten stwór ma antyklątwę o ile jest odkręcony. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Parallel Lives

Jeśli jakiś efekt miałby stworzyć co najmniej jeden żeton pod twoim władaniem, zamiast tego tworzy dwukrotność owych żetonów.

Peema Aether-Seer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dostajesz tyle {E} (znaczników energii), ile wynosi największa siła pośród stworów pod twoim władaniem.

Zapłać {E}{E}{E}: Wskazany stwór blokuje w tej turze, jeśli może.

Penumbra Bobcat

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Kot 2/1.

Pollenbright Druid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

 • Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Predatory Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Prey's Vengeance

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Professor of Zoomancy

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarno-zielonego stwora Szkodnik 1/1 mające „Gdy ten stwór umrze, zyskaj 1 życie.”

Riparian Tiger

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, dostaje on do końca tury +2/+2.

Rishkar, Peema Renegade

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający jakiś znacznik ma „{T}: Weź {G}.”

Runeclaw Bear

Sabertooth Mauler

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze i odkręć go.

Sage of Shaila's Claim

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E}{E} (trzy znaczniki energii).

Sanctum Weaver

{T}: Weź X many jednego dowolnego koloru, gdzie X jest liczbą uroków pod twoim władaniem.

Saproling Migration

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Stwórz dwa żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego stwórz cztery takie żetony.

Sauroform Hybrid

{4}{G}{G}: Adaptacja 4. (Jeśli ten stwór nie ma znacznika +1/+1, umieść na nim cztery znaczniki +1/+1.)

Savage Swipe

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2 jeśli ma siłę 2. Następnie walczy on ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Zadają sobie nawzajem obrażenia równe swojej sile.)

Scale Up

Do końca tury, wskazany stwór pod twoim władaniem staje się zielonym Żmijem z bazowymi siłą i wytrzymałością 6/4.

Przeciążenie {4}{G}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Scurrid Colony

Zasięg

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile władasz co najmniej ośmioma lądami.

Scurry Oak

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Ilekroć jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Servant of the Conduit

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

{T}, zapłać {E}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Servant of the Scale

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem, gdzie X jest liczbą znaczników +1/+1 na tym stworze.

Setessan Skirmisher

Konstelacja — Ilekroć urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Skola Grovedancer

Ilekroć karta lądu zostanie umieszczona skądkolwiek w twoim cmentarzu, zyskaj 1 życie.

{2}{G}: Zmiel kartę.

Smell Fear

Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Snakeskin Veil

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Do końca tury zyskuje on antyklątwę.

Song of Freyalise

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I, II — Do twojej następnej tury stwory pod twoim władaniem zyskują „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

III — Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem. Owe stwory zyskują do końca tury czujność, tratowanie i niezniszczalność.

Spore Swarm

Stwórz trzy żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Springbloom Druid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić ląd. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Sprouting Renewal

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wybierz jedno —

 • Stwórz żeton zielono-białego stwora Elf Rycerz z czujnością.

 • Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Squirrel Mob

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego Wiewióra na polu bitwy.

Squirrel Sanctuary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władanie, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, przywróć ten urok do ręki właściciela.

Squirrel Sovereign

Inne Wiewióry pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Squirrel Wrangler

{1}{G}, poświęć ląd: Stwórz dwa żetony zielonego stwora Wiewiór 1/1.

{1}{G}, poświęć ląd: Wiewióry dostają do końca tury +1/+1.

Striped Bears

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Sylvan Anthem

Zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć zielony stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wróż 1.

Tajuru Pathwarden

Czujność, tratowanie

Taunting Arbormage

Podbicie {3} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {3}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, wszystkie stwory mogące blokować wskazanego stwora w tej turze, robią to.

Tempered Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „Ilekroć ten stwór zadaje graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik +1/+1.”

Thriving Rhino

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E}{E} (dwa znaczniki energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}{E}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1.

Timeless Witness

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Uwiecznienie {5}{G}{G} ({5}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Człowiek Szaman 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Tireless Provisioner

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton Jadła lub żeton Skarbu. (Jadło to artefakt z „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia”. Skarb to artefakt z „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Titanic Brawl

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej, jeśli wskazuje on mającego znacznik +1/+1 stwora pod twoim władaniem.

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Titanic Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Trufflesnout

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

 • Zyskaj 4 życia.

Trumpeting Herd

Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Twin-Silk Spider

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem.

Ulvenwald Mysteries

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, dociekaj. (Stwórz żeton bezkolorowego artefaktu Wskazówka mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Ilekroć poświęcisz Wskazówkę, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Urban Daggertooth

Czujność

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Vastwood Fortification

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Vastwood Thicket

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Verdant Command

Wybierz dwie —

 • Wskazany gracz tworzy dwa przekręcone żetony zielonego stwora Wiewiór 1/1.

 • Skontruj wskazaną zdolność lojalnościową wędrowca.

 • Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

 • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

Vivien's Grizzly

{3}{G}: Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora lub wędrowca, możesz ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Jeśli nie umieścisz owej karty w twojej ręce, umieść ją na spodzie twojej biblioteki.

Webweaver Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej trzy karty stworów, zyskaj 5 żyć.

Wildheart Invoker

{8}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +5/+5 i tratowanie.

Wild Onslaught

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego umieść dwa znaczniki +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Wildwood Scourge

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Ilekroć jeden lub więcej znaczników +1/+1 jest umieszczanych na innym stworze bez typu Hydra pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Winding Way

Wybierz: stwór albo ląd. Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie ujawnione w ten sposób karty wybranego typu w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Woodland Champion

Ilekroć jeden lub więcej żetonów wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.

Wren's Run Hydra

Zasięg

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Wzmacnianie X—{X}{G}{G} ({X}{G}{G}, odrzuć tę kartę: Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze.)

Yavimaya Sapherd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Acolyte of Affliction

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel dwie karty, po czym możesz przywrócić kartę bytu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Aeromunculus

Latanie

{2}{G}{U}: Adaptacja 1. (Jeśli ten stwór nie ma znacznika +1/+1, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Applied Biomancy

Wybierz jedną lub obie —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1.

 • Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Arcbound Shikari

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym artefaktowym stworze pod twoim władaniem.

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcus Acolyte

Zasięg, więź życia

Przetrwanie {(g/w)} ({(g/w)}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy inny stwór pod twoim władaniem bez znacznika +1/+1 ma przetrwanie {(g/w)}.

Ascent of the Worthy

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I, II — Wybierz stwora pod twoim władaniem. Do końca tury wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane stworom pod twoim władaniem, zamiast tego zadawane są owemu stworowi.

III — Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy ze znacznikiem latania. Ów stwór jest Aniołem Wojownikiem oprócz swoich pozostałych typów.

Breathless Knight

Latanie, więź życia

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór wszedł z cmentarza lub został rzucony z cmentarza, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Bred for the Hunt

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Captured by Lagacs

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

Chainer, Nightmare Adept

Odrzuć kartę: Możesz w tej turze rzucić czar stwora z twojego cmentarza. Aktywuj tylko raz na turę.

Ilekroć nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli nie został rzucony z twojej ręki, zyskuje on pośpiech do końca tury.

Chrome Courier

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a drugą w twoim cmentarzu. Jeśli umieściłeś w ten sposób kartę artefaktu w twojej ręce, zyskaj 3 życia.

Cloudshredder Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają latanie i pośpiech.

Combine Chrysalis

Żetony stworów pod twoim władaniem mają latanie.

{2}{G}{U}, {T}, poświęć żeton: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Drey Keeper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielonego stwora Wiewiór 1/1.

{3}{B}: Wiewióry pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 i złowrogość.

Elusive Krasis

Ten stwór nie może być blokowany.

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Etchings of the Chosen

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{1}, poświęć stwora wybranego typu: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Fall of the Impostor

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I, II — Umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze.

III — Spośród stworów pod władaniem twoich przeciwników wygnaj stwora o największej sile.

The First Sliver

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Rzucane przez ciebie czary typu Drzazgacz mają kaskadę.

Glowspore Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty. Możesz umieścić kartę lądu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Goblin Anarchomancer

Rzucanie czerwonych lub zielonych czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Good-Fortune Unicorn

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

Graceful Restoration

Wybierz jedno —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

 • Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Improbable Alliance

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, stwórz żeton niebieskiego stwora Wróżka 1/1 z lataniem.

{4}{U}{R}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Ingenious Infiltrator

Ninjutsu {U}{B} ({U}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć Ninja pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Jungle Creeper

{3}{B}{G}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Justice Strike

Wskazany stwór zadaje sam sobie obrażenia równe swojej sile.

Knight of Autumn

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

 • Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

 • Zyskaj 4 życia.

Lavabelly Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie, a ty zyskaj 1 życie.”

Lazotep Chancellor

Ilekroć odrzucisz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zgromadź 2. (Umieść dwa znaczniki +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli nie władasz żadną, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Lonis, Cryptozoologist

Ilekroć inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dociekaj.

{T}, poświęć X Wskazówek: Wskazany przeciwnik ujawnia X wierzchnich kart swojej biblioteki. Możesz spośród nich umieścić kartę nielądowego bytu o skrócie many X lub mniejszym na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów gracz umieszcza pozostałe losowo na spodzie swojej biblioteki.

Lord of Extinction

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart we wszystkich cmentarzach.

Munitions Expert

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, że zada wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe liczbie Goblinów pod twoim władaniem.

Nimbus Swimmer

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Priest of Fell Rites

{T}, zapłać 3 życia, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Odkopanie {3}{W}{B} ({3}{W}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Prophetic Titan

Delirium — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną. Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej cztery typy kart, zamiast tego wybierz obie.

 • Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

 • Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki .

Rakdos Headliner

Pośpiech

Echo—Odrzuć kartę. (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Reap the Past

Przywróć X losowych kart z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszą kartę.

Rip Apart

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

 • Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Rotwidow Pack

Zasięg

{3}{B}{G}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Stwórz żeton zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem, po czym każdy przeciwnik traci 1 życie za każdego Pająka pod twoim władaniem.

Ruination Rioter

Kiedy ten stwór umrze, możesz sprawić, że zada w dowolnie wskazany cel obrażenia równe liczbie kart lądów w twoim cmentarzu.

Shambleshark

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Sharktocrab

{2}{G}{U}: Adaptacja 1. (Jeśli ten stwór nie ma znacznika +1/+1, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Ilekroć jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Simic Ascendancy

{1}{G}{U}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć przynajmniej jeden znacznik +1/+1 zostanie umieszczony na stworze pod twoim władaniem, umieść tyle samo znaczników wzrostu na tym uroku.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten urok ma co najmniej dwadzieścia znaczników wzrostu, wygrywasz grę.

Skull Prophet

{T}: Weź {B} lub {G}.

{T}: Zmiel dwie karty.

Soulherder

Ilekroć stwór zostaje wygnany z pola bitwy, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Na początku twojego kroku końcowego możesz wygnać innego wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela.

Spire Patrol

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w kroku odkręcania jego władcy.

Sterling Grove

Inne uroki pod twoim władaniem mają antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

{1}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę uroku, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ją na wierzchu.

Storm God's Oracle

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Sythis, Harvest's Hand

Ilekroć rzucisz czar uroku, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Terminal Agony

Zniszcz wskazanego stwora.

Szaleństwo {B}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Kiedy tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Territorial Kavu

Domena — Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie typów bazowych lądów pośród lądów pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wybierz jedną —

 • Odrzuć kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

 • Wygnaj co najwyżej jedną wskazaną kartę z cmentarza.

Thundering Djinn

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie kart dobranych przez ciebie w tej turze.

Wavesifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dociekaj dwukrotnie. (Dociekając stwórz żeton bezkolorowego artefaktu Wskazówka mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Przyzwanie {G}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Loch Dragon

Latanie

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Ravenous Squirrel

Ilekroć poświęcisz artefakt lub stwora, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

{1}{B}{G}, poświęć artefakt lub stwora: Zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Scuttlegator

Obronność

{6}{(g/u)}{(g/u)}: Adaptacja 3. (Jeśli ten stwór nie ma znacznika +1/+1, umieść na nim trzy znaczniki +1/+1.)

O ile ten stwór ma znacznik +1/+1, może atakować jakby nie miał obronności.

Fast

Odrzuć kartę, po czym dobierz dwie karty.

Furious

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem po 3 obrażenia.

Integrity

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Intervention

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia.

Abandoned Sarcophagus

Możesz rzucać czary z recyklingiem z twojego cmentarza.

Jeśli karta z recyklingiem miałaby zostać umieszczona skądkolwiek w twoim cmentarzu, a nie została recyklowana, zamiast tego wygnaj ją.

Altar of the Goyf

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, dostaje on do końca tury +X/+X, gdzie X jest liczbą typów kart pośród kart we wszystkich cmentarzach.

Stwory typu Lhurgoyf pod twoim władaniem mają tratowanie.

Amorphous Axe

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma każdy typ stwora.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Batterbone

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma czujność i więź życia.

Wyposaż {5}

Birthing Boughs

{4}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Przemieniec 2/2 ze zmiennokształtnością. (Ma każdy typ stwora.)

Bloodline Pretender

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Ilekroć inny stwór wybranego typu wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Bonded Construct

Ten stwór nie może atakować samotnie.

Chromatic Sphere

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru. Dobierz kartę.

Cogworker's Puzzleknot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

{1}{W}, poświęć ten artefakt: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Serwo 1/1.

Foundry Inspector

Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.

Ichor Wellspring

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy lub trafia z pola bitwy do cmentarza, dobierz kartę.

Icy Manipulator

{1}, {T}: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Implement of Combustion

{R}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę.

Implement of Examination

{U}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę.

Iron Bully

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Lightning-Core Excavator

{5}, {T}, poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Monoskelion

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Myr Enforcer

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Myr Scrapling

Poświęć tego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Myr Sire

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Myr 1/1.

Nettlecyst

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt i/lub urok pod twoim władaniem.

Wyposaż {2}

Ornithopter of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Prophetic Prism

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sanctuary Raptor

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli władasz co najmniej trzema żetonami, dostaje on do końca tury +2/+0 i pierwszy cios.

Scrap Trawler

Ilekroć ten stwór lub inny artefakt pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, przywróć z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę artefaktu o mniejszym skrócie many.

Sparring Construct

Kiedy ten stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Treasure Keeper

Kiedy ten stwór umrze, ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz nie-lądową kartę o skrócie many 3 lub mniejszym. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wszystkie ujawnione i nie rzucone w ten sposób karty losowo na spodzie twojej biblioteki.

Universal Automaton

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Weapon Rack

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

{T}: Przenieś znacznik +1/+1 z tego artefaktu na wskazanego stwora. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Witch's Oven

{T}, poświęć stwora: Stwórz żeton Jadła. Jeśli wytrzymałość poświęconego stwora wynosiła 4 lub więcej, zamiast tego stwórz dwa żetony Jadła. (To artefakty mające „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Zabaz, the Glimmerwasp

Modułowy 1

Jeśli wyzwalana zdolność modułowości miałaby umieścić jeden lub więcej znaczników +1/+1 na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieszczone zostanie tyle samo plus jeden znaczników +1/+1.

{R}: Zniszcz wskazany artefakt pod twoim władaniem.

{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bloodfell Caves

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Khalni Garden

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Roślina 0/1.

{T}: Weź {G}.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Rupture Spire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sliver Hive

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru Drzazgacza.

{5}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Drzazgacz 1/1. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Drzazgaczem.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Unknown Shores

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Ponder

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować.

Dobierz kartę.

Stormfront Pegasus

Latanie

Tropical Island

({T}: Weź {G} lub {U}.)