Jumpstart: Historic Horizons

Faceless Agent

Zmiennokształtny

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, pobierz kartę stwora spośród najpopularniejszego typu stwora w twojej bibliotece.

Baffling Defenses

Bazowa siła wskazanego stwora ma trwale wartość 0.

Benalish Partisan

Więź życia

Ilekroć zrecyklujesz inną kartę, możesz zapłacić {1}{W}. Jeśli tak zrobisz przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy i trwale dostaje ona +1/+0.

Recykling {1}{W}

Leonin Sanctifier

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz kartę stwora w twojej ręce. Trwale zyskuje ona więź życia.

Lumbering Lightshield

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik ujawnia losową nielądową kartę ze swojej ręki. Trwale zyskuje ona „Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} więcej.”

Teyo, Aegis Adept

+1: Bazowa siła co najwyżej jednego wskazanego stwora staje się trwale równa jego wytrzymałości. Trwale zyskuje on „Ten stwór może atakować jakby nie miał obronności.”

–2: Wyczaruj na polu bitwy kartę o nazwie Lumbering Lightshield.

–6: Dostajesz emblemat z „Na początku twojego kroku końcowego, przywróć wskazaną kartę białego stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskaj życia równe jej wytrzymałości.”

Wingsteed Trainer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, wyczaruj w twojej ręce kartę o nazwie Stormfront Pegasus.

Bounty of the Deep

Jeśli nie masz lądów w twojej ręce, pobierz karę lądu oraz nielądową kartę. W przeciwnym razie pobierz dwie nielądowe karty.

Ethereal Grasp

Przekręć wskazanego stwora. Ów stwór trwale zyskuje „Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania” oraz „{8}: Odkręć tego stwora.”

Kiora, the Tide's Fury

+1: Wyczaruj w twojej ręce kartę o nazwie Kraken Hatchling.

+1: Odkręć wskazanego stwora lub ląd. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie ów byt mógłby zadać lub mogłyby mu zostać zadane do twojej następnej tury.

–3: Możesz poświęcić Krakena. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton niebieskiego stwora Kraken 8/8.

Mentor of Evos Isle

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz kartę stwora w twojej ręce. Trwale zyskuje ona latanie.

Shoreline Scout

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnaj kartę Wodnika lub kartę lądu z twojej ręki. Jeśli tak zrobisz, wyczaruj w twojej ręce kartę o nazwie Tropical Island.

O ile w tej turze na pole bitwy wszedł pod twoim władaniem inny Wodnik lub Wyspa, ten stwór dostaje +1/+0.

Tome of the Infinite

{U}, {T}: Wyczaruj w twojej ręce losową kartę z księgi zaklęć niniejszej karty. Trwale zyskuje ona „Do rzucenia tego czaru możesz wydawać manę, jakby była maną dowolnego koloru.”

Boneyard Aberration

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj go. Jeśli tak zrobisz, wyczaruj trzy karty o nazwie Reassembling Skeleton w twoim cmentarzu.

Davriel, Soul Broker

+1: Do twojej następnej tury, ilekroć przeciwnik zaatakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, odrzuca on kartę. Jeśli nie może, poświęca atakującego stwora.

–2: Przyjmij jedną z ofert Davriela, po czym przyjmij jeden z jego warunków.

–3: Wskazany stwór pod władaniem przeciwnika trwale dostaje -3/-3.

Davriel's Withering

Wskazany stwór pod władaniem przeciwnika trwale dostaje -1/-2.

Manor Guardian

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz pobiera nielądową kartę o skrócie many 2 lub mniejszym.

Plaguecrafter's Familiar

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz kartę stwora w twojej ręce. Trwale zyskuje ona dotyk śmierci.

Subversive Acolyte

{2}, zapłać 2 życia: Wybierz jedno. Aktywuj tylko raz.

 • Ten stwór staje się typu Człowiek Kleryk. Dostaje +1/+1 i zyskuje więź życia.

 • Ten stwór staje się typu Phyrexian. Dostaje +3/+2 i zyskuje tratowanie oraz „Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, poświęć tyle samo bytów.”

Managorger Phoenix

Latanie

Ten stwór nie może blokować.

Ilekroć rzucisz czar, jeśli ten stwór jest w twoim cmentarzy, umieść na nim znacznik płomienia za każdą {R} w koszcie many owego czaru. Jeśli ta karta ma co najmniej pięć znaczników płomienia, przywróć ją na pole bitwy i trwale dostaje ona +1/+1.

Reckless Ringleader

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz kartę stwora w twojej ręce. Trwale zyskuje ona pośpiech.

Sarkhan, Wanderer to Shiv

+1: Karty Smoków w twojej ręce trwale zyskują „Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej” oraz „Możesz zapłacić {X} zamiast płacić koszt many tego czaru, gdzie X jest jego skrótem many.”

+1: Wyczaruj w twojej ręce kartę o nazwie Shivan Dragon.

–2: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

Sarkhan's Scorn

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi obrażenia równe liczbie rozpoczętych przez ciebie tur.

Scion of Shiv

Latanie

{2}{R}: Ten stwór trwale dostaje +1/+0.

Static Discharge

Startowa intensywność: 3

Ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej intensywności, następnie trwale zwiększ intensywność wszystkich twoich własnych kart o niniejszej nazwie o 1.

Freyalise, Skyshroud Partisan

+1: Odkręć co najwyżej jednego wskazanego Elfa. Ów Elf i losowy stwór typu Elf w twojej ręce trwale dostają +1/+1.

–1: Pobierz kartę Elfa.

–6: Wyczaruj na polu bitwy kartę o nazwie Regal Force.

Longtusk Stalker

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, dostajesz {E}.

Zapłać {E}{E}: Ten stwór trwale dostaje +1/+0. Możesz wybrać kartę stwora w twojej ręce. Jeśli tak zrobisz, owa karta trwale dostaje +1/+0.

Pool of Vigorous Growth

{X}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton będący kopią losowej karty stwora o skrócie many X. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Skyshroud Ambush

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. Kiedy ów stwór pod twoim władaniem wygra walkę, dobierz kartę.

Skyshroud Lookout

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, pobierz kartę Elfa.

Veteran Charger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz kartę stwora w twojej ręce. Trwale dostaje ona +2/+2.

Abiding Grace

Na początku twojego kroku końcowego, wybierz jedną —

 • Zyskaj 1 życie.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 1 z twojego cmentarza na pole bitwy.

Abzan Battle Priest

Przetrwanie {W} ({W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma więź życia.

Abzan Falconer

Przetrwanie {W} ({W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma latanie.

Ainok Bond-Kin

Przetrwanie {1}{W} ({1}{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma pierwszy cios.

Angelic Purge

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć byt.

Wygnaj wskazany artefakt, stwora lub urok.

Angel of the God-Pharaoh

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Anointer of Valor

Latanie

Ilekroć stwór zaatakuje, możesz zapłacić {3}. Kiedy tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

Arcbound Mouser

Więź życia

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Prototype

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Barbed Spike

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem, po czym dołącz do niego ten artefakt.

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Wyposaż {2}

Battle Screech

Stwórz dwa żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Wspomnienie—Przekręć trzy odkręcone białe stwory pod twoim władaniem. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Blade Splicer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Golem 3/3.

Golemy pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

Bonds of Faith

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 o ile jest Człowiekiem. W przeciwnym razie nie może atakować ani blokować.

Bonescythe Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają podwójny cios. (Zadają obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Boros Elite

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, niniejszy stwór dostaje +2/+2 do końca tury.

Devouring Light

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wygnaj wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Disciple of the Sun

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza do twojej ręki.

Djeru's Renunciation

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Doomed Traveler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Enduring Sliver

Przetrwanie {2} ({2}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworz. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Inne Drzazgacze pod twoim władają mają przetrwanie {2}.

Esper Sentinel

Ilekroć przeciwnik rzuci swój pierwszy niestworowy czar w danej turze, dobierz kartę, chyba że ów gracz zapłaci {X}, gdzie X jest siłą niniejszego stwora.

Fairgrounds Patrol

{1}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton bezkolorwego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

First Sliver's Chosen

Drzazgacze pod twoim władaniem maja egzaltację. (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, dostaje +1/+1 do końca tury za każde wystąpienie egzaltacji wśród bytów pod twoim władaniem.)

Gilded Light

Zyskaj osłonę do końca tury. (Nie możesz być wskazany przez czary i zdolności.)

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Glorious Enforcer

Latanie, więź życia

Na początku każdej potyczki, jeśli masz więcej żyć niż przeciwnik, ten stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Hanweir Militia Captain

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej czterema stworami, transformuj tego stwora.

Westvale Cult Leader

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz żeton biało-czarnego stwora Człowiek Kleryk 1/1.

Healer's Flock

Latanie, więź życia

Hive Stirrings

Stwórz dwa żetony bezkolorowego stwora Drzazgacz 1/1.

Impostor of the Sixth Pride

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Irregular Cohort

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego stwora Przemieniec 2/2 ze zmiennokształtnością.

King of the Pride

Inne Koty pod twoim władaniem dostają +2/+1.

Kor Skyfisher

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć byt pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Lancer Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

Late to Dinner

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Radiant's Judgment

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Ranger-Captain of Eos

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many 1 lub mniejszym, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Poświęć tego stwora: Twoi przeciwnicy nie mogą w tej turze rzucać nie-stworowych czarów.

Reprobation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór traci wszystkie zdolności, jest typu Tchórz oraz ma bazowe siłę i wytrzymałość 0/1. (Zachowuje nadtypy, ale traci wszystkie inne typy i typy stwora.)

Restoration Angel

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać innego nie będącego Aniołem stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Return to the Ranks

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Przywróć X wskazanych kart stworów o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Roc Egg

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Ptak 3/3 z lataniem.

Sandsteppe Outcast

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną —

 • Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

 • Stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Scour the Desert

Wygnaj wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza. Stwórz X żetonów białego stwora Ptak 1/1 z lataniem, gdzie X jest wytrzymałością wygnanej karty.

Segovian Angel

Latanie, czujność

Selfless Cathar

{1}{W}, poświęć tego stwora: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Sentinel Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają czujność. (Atakowanie nie powoduje ich przekręcenia.)

Seraph of Dawn

Latanie, więź życia

Serra's Emissary

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ karty.

Ty i stwory pod twoim władaniem macie ochronę przed wybranym typem karty.

Serra the Benevolent

+2: Stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

–3: Stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem i czujnością.

–6: Dostajesz emblemat mający „Jeśli władasz stworem, obrażenia mogące obniżyć liczbę twoich żyć poniżej 1 zamiast tego obniżają ją do 1.”

Shelter

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Dobierz kartę.

Skyblade's Boon

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

{2}{W}: Przywróć tę kartę do ręki właściciela. Możesz aktywować tylko jeśli ta karta jest na polu bitwy lub w twoim cmentarzu.

Soul of Migration

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Przyzwanie {3}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Steelform Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem dostają +0/+1.

Stirring Address

Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje +2/+2 do końca tury.

Przeciążenie {5}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Sustainer of the Realm

Latanie

Ilekroć ten stwór zablokuje, do końca tury dostaje +0/+2.

Thalia's Lieutenant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym Człowieku pod twoim władaniem.

Ilekroć inny Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Thraben Standard Bearer

{1}{W}, {T}, odrzuć kartę: Stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Thraben Watcher

Latanie, czujność

Inne nieżetonowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Vesperlark

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora o sile 1 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Przyzwanie {1}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Wall of One Thousand Cuts

Obronność, latanie

{W}: Ten stwór może atakować w tej turze tak, jakby nie miał obronności.

Winged Shepherd

Latanie, czujność

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Yoked Plowbeast

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Zhalfirin Decoy

{T}: Przekręć wskazanego stwora. Możesz aktywować tylko jeśli w tej turze wszedł stwór na pole bitwy pod twoim władaniem.

Aeromoeba

Latanie

Odrzuć kartę: Zamień do końca tury siłę i wytrzymałość tego stwora.

Archmage's Charm

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar.

 • Wskazany gracz dobiera dwie karty.

 • Przejmij władanie nad wskazanym nie-lądowym bytem o skrócie many 1 lub mniejszym.

Bazaar Trademage

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty, po czym odrzuć trzy karty.

Breaching Hippocamp

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć innego wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Burdened Aerialist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Ilekroć poświęcisz żeton, ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Choking Tethers

Przekręć co najwyżej cztery wskazane stwory.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Coralhelm Guide

{4}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Diffusion Sliver

Ilekroć stwór typu Drzazgacz pod twoim władaniem zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj ów czar lub zdolność, chyba że ich władca zapłaci {2}.

Dismiss

Skontruj wskazany czar.

Dobierz kartę.

Etherium Spinner

Ilekroć rzucisz czar o skrócie many 4 lub większym, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Eyekite

Latanie

Ten stwór dostaje +2/+0 o ile dobrałeś co najmniej dwie karty w tej turze.

Faerie Seer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2.

Filigree Attendant

Latanie

Siła tej karty jest równa liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Floodhound

{3}, {T}: Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Foul Watcher

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Delirium — Ten stwór dostaje +1/+0 o ile w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart.

Ghost-Lit Drifter

Latanie

{2}{U}: Inny wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Przepust — {X}{U}, odrzuć tę kartę: X wskazanych stworów do końca tury zyskuje latanie.

Hard Evidence

Stwórz żeton niebieskiego stwora Krab 0/3.

Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Junk Winder

Koligacja z żetonami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy żeton pod twoim władaniem.)

Ilekroć żeton wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazany nielądowy byt pod władaniem przeciwnika. Nie odkręci się on w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Just the Wind

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Szaleństwo {U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Manic Scribe

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik mieli po trzy karty.

Delirium — Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, jeżeli w twoim cmentarzu są karty należące do co najmniej czterech typów kart, ów gracz mieli trzy karty.

Man-o'-War

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Master of the Pearl Trident

Inne Wodniki pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają podbój wysp. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Mist-Syndicate Naga

Ninjutsu {2}{U} ({2}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton będący kopią niniejszego stwora.

Moonblade Shinobi

Ninjutsu {2}{U} ({2}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton niebieskiego stwora Iluzja 1/1 z lataniem.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Ninja of the Deep Hours

Ninjutsu {1}{U} ({1}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Ojutai's Summons

Stwórz żeton niebieskiego stwora Dżin Mnich 2/2 z lataniem.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Parcel Myr

{2}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Phantasmal Form

Do końca tury, każdy z co najwyżej dwóch wskazanych stworów ma bazowe siłę i wytrzymałość 3/3, zyskuje latanie i staje się dodatkowo niebieską Iluzją oprócz swoich innych kolorów i typów.

Dobierz kartę.

Phantom Ninja

Ten stwór nie może być blokowany.

Pondering Mage

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować. Dobierz kartę.

Raving Visionary

{U}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Delirium — {2}{U}, {T}: Dobierz kartę. Aktywuj tylko jeśli co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu.

Recalibrate

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela. Jeśli odrzuciłeś kartę w tej turze, dobierz kartę.

Rise and Shine

Wskazany niestworowy artefakt pod twoim władaniem staje się artefaktowym stworem 0/0. Umieść po cztery znaczniki +1/+1 na każdym artefakcie, który stał się stworem w ten sposób.

Przeciążenie {4}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zamień „wskazany” w jego treści na „każdy”.)

Scour All Possibilities

Wróż 2, po czym dobierz kartę.

Wspomnienie {4}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Scour the Laboratory

Delirium — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej jeśli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Dobierz trzy karty.

Scuttletide

{1}, odrzuć kartę: Stwórz żeton niebieskiego stwora Krab 0/3.

Delirium — Kraby pod twoim władaniem dostają +1/+1 o ile co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu.

Scuttling Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „{2}: Odkręć tego stwora.”

So Shiny

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz żetonem, przekręć zauroczonego stwora, po czym wróż 2.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Specimen Collector

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1 oraz żeton niebieskiego stwora Krab 0/3.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton będący kopią wskazanego żetonu pod twoim władaniem.

Steelfin Whale

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, odkręć niniejszego stwora.

Stitchwing Skaab

Latanie

{1}{U}, odrzuć dwie karty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Svyelun of Sea and Sky

Ten stwór ma niezniszczalność o ile władasz co najmniej dwoma innymi Wodnikami.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, dobierz kartę.

Inne Wodniki pod twoim władaniem mają straż {1}. (Ilekroć inny Wodnik zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {1}.)

Thought Monitor

Koligacja z artefaktami

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Tightening Coils

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -6/-0 i traci latanie.

Windcaller Aven

Latanie

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Wonder

Latanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu oraz władasz Wyspą, stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Accursed Horde

{1}{B}: Wskazany atakujący Zombi zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Jeśli jego wytrzymałość ma wartość 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Archfiend of Sorrows

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod władaniem twoich przeciwników dostają do końca tury -2/-2.

Odkopanie {3}{B}{B} ({3}{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Asylum Visitor

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, jeśli ów gracz nie ma kart w ręce, dobierz kartę i strać 1 życie.

Szaleństwo {1}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Azra Smokeshaper

Ninjutsu {1}{B} ({1}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Bone Shards

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora lub odrzuć kartę.

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Cabal Initiate

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury zyskuje więź życia.

Próg — Ten stwór dostaje +1/+2 o ile co najmniej siedem kart jest w twoim cmentarzu.

Carrier Thrall

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mającego „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Changeling Outcast

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Ten stwór nie może blokować ani być blokowany.

Clattering Augur

Ten stwór nie może blokować.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

{2}{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Cordial Vampire

Ilekroć ten lub inny stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na każdym Wampirze pod twoim władaniem.

Dark Salvation

Wskazany gracz tworzy X żetonów czarnego stwora Zombi 2/2, po czym co najwyżej jeden wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1 za każdego Zombi pod władaniem owego gracza.

Death Wind

Wskazany stwór do końca tury dostaje -X/-X.

Diregraf Colossus

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile kart Zombi jest w twoim cmentarzu.

Ilekroć rzucisz czar Zombi, stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Discerning Taste

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu. Zyskaj życia równe największej sile spośród kart stworów umieszczonych w twoim cmentarzu w ten sposób.

Dregscape Sliver

Każda karta Drzazgacza w twoim cmentarzu ma odkopanie {2}.

Odkopanie {2} ({2}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Echoing Return

Przywróć wskazaną kartę stwora i wszystkie inne karty o takiej samej nazwie z twojego cmentarza do twojej ręki.

Endling

{B}: Ten stwór zyskuje złowrogość do końca tury.

{B}: Ten stwór zyskuje dotyk śmierci do końca tury.

{B}: Ten stwór zyskuje bezśmierć do końca tury. (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1 lub -1/+1.

Eyeblight Assassin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-1.

Facevaulter

{B}, poświęć Goblina: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

First-Sphere Gargantua

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Fleshbag Marauder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Gilt-Blade Prowler

{1}, {T}, zapłać 1 życie: Dobierz kartę. Aktywuj tylko jeśli odrzuciłeś kartę w tej turze.

Graveshifter

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Haunted Dead

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

{1}{B}, odrzuć dwie karty: Przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Heir of Falkenrath

Odrzuć kartę: Transformuj tego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Heir to the Night

Latanie

Hell Mongrel

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Indulgent Aristocrat

Więź życia

{2}, poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na każdym Wampirze pod twoim władaniem.

Kitchen Imp

Latanie, pośpiech

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Leeching Sliver

Ilekroć Drzazgul pod twoim władaniem zaatakuje, broniący się gracz traci 1 życie.

Legion Vanguard

{1}, poświęć innego stwora: Ten stwór eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Markov Crusader

Więź życia

Ten stwór ma pośpiech o ile władasz innym Wampirem.

Marrow-Gnawer

Wszystkie Szczury mają postrach.

{T}, poświęć Szczura: Stwórz X żetonów czarnego stwora Szczur 1/1, gdzie X jest liczbą Szczurów pod twoim władaniem.

Mind Rake

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Przeciążenie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Mob

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wskazanego stwora.

Necrogoyf

Siła tej karty jest równa liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach.

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz odrzuca kartę.

Szaleństwo {1}{B}{B} (Jeśli odrzucisz tę kartę, odrzuć ją na wygnanie. Kiedy tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Necromancer's Familiar

Latanie

Zaślepienie — Ten stwór ma więź życia o ile nie masz kart w ręce.

{B}, odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność. Przekręć go.

Nested Shambler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz X przekręconych żetonów zielonego stwora Wiewiór 1/1, gdzie X jest siłą tego stwora.

Nether Spirit

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest jedyną kartą stwora w twoim cmentarzu, możesz przywrócić ją na pole bitwy.

Nezumi Cutthroat

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Ten stwór nie może blokować.

Okiba-Gang Shinobi

Ninjutsu {3}{B} ({3}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca dwie karty.

Putrid Goblin

Wytrwałość (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników -1/-1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem -1/-1 pod władaniem właściciela.)

Ransack the Lab

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Ruin Rat

Dotyk śmierci

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika.

Sinister Starfish

{T}: Szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Skullsnatcher

Ninjutsu {B} ({B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj co najwyżej dwie wskazane karty z cmentarza owego gracza.

Sling-Gang Lieutenant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Poświęć Goblina: Wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Sudden Edict

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Wskazany gracz poświęca stwora.

Throatseeker

Niezablokowani, atakujący Ninja, którymi władasz, mają więź życia.

Tourach's Canticle

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę, po czym odrzuca losową kartę.

Undead Augur

Ilekroć umrze ten stwór lub inny Zombi pod twoim władaniem, dobierz kartę i strać 1 życie.

Venomous Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Dotyk śmierci

Vermin Gorger

{T}, poświęć innego stwora: Każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Warteye Witch

Ilekroć ten lub inny stwór pod twoim władaniem umrze, wróż 1.

Yawgmoth, Thran Physician

Ochrona przed typem Człowiek

Zapłać 1 życie, poświęć innego stwora: Umieść znacznik -1/-1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze i dobierz kartę.

{B}{B}, odrzuć kartę: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Young Necromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać dwie karty z twojego cmentarza. Kiedy tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Alchemist's Greeting

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Arcbound Slasher

Modułowy 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Zamieszki (Możesz wybrać, czy ten byt wejdzie na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1, czy pośpiech.)

Arcbound Tracker

Złowrogość

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Ilekroć rzucisz czar oprócz swojego pierwszego czaru w danej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Arcbound Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Battle Squadron

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Belligerent Sliver

Drzazgule pod twoim władaniem mają złowrogość. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Bladeback Sliver

Zaślepienie — O ile nie masz kart w ręce, Drzazgacze pod twoim władaniem mają „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.”

Blazing Rootwalla

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Szaleństwo {0} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Blisterstick Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Bloodbraid Marauder

Ten stwór nie może blokować.

Delirium — Ten czar ma kaskadę o ile co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu.(Kiedy rzucisz ten czar, wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o mniejszym skrócie many. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Blur Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają pośpiech. (Mogą atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Bogardan Dragonheart

Poświęć innego stwora: Do końca tury ten stwór staje się Smokiem o bazowej sile i wytrzymałości 4/4 z lataniem i pośpiechem.

Breya's Apprentice

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

{T}, poświęć artefakt: Wybierz jedną —

 • Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę do końca twojej następnej tury.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Captain Ripley Vance

Ilekroć rzucisz swój trzeci czar danej tury, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Cleaving Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem dostają +2/+0.

Dragon Mantle

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Dragon's Rage Channeler

Ilekroć rzucisz niestworowy czar, szpieguj 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.)

Delirium — O ile co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu, ten stwór dostaje +2/+2, ma latanie i atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Faithless Salvaging

Odrzuć kartę, po czym dobierz kartę.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Fiery Temper

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Szaleństwo {R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Fists of Flame

Dobierz kartę. Do końca tury wskazany stwór zyskuje tratowanie i dostaje +1/+0 za każdą kartę, którą dobrałeś w tej turze.

Foundry Street Denizen

Ilekroć inny czerwony stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Furyblade Vampire

Tratowanie

Na początku potyczki w twojej turze, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, ten stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Galvanic Relay

Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę podczas twojej następnej tury.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Geomancer's Gambit

Zniszcz wskazany ląd. Jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Dobierz kartę.

Goatnap

Zyskaj władanie nad wskazanym stworem do końca tury. Odkręć owego stwora. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Jeśli ów stwór jest Kozą, dodatkowo dostaje +3/+0 do końca tury.

Goblin Dark-Dwellers

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza bez płacenia kosztu many. Jeśli ów czar miałby zostać umieszczony w cmentarzu, zamiast tego wygnaj go.

Goblin Engineer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę artefaktu, ujawnić ją, umieścić ją w twoim cmentarzu, po czym przetasować.

{R}, {T}, poświęć artefakt: Przywróć wskazaną kartę artefaktu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Gouged Zealot

Zasięg

Delirium — Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu, ten stwór zadaje każdemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza po 1 obrażeniu.

Harmonic Prodigy

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Jeśli zostanie wyzwolona zdolność Szamana lub innego Czarodzieja, owa zdolność wyzwalana jest dodatkowy raz.

Hollowhead Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.”

Hordeling Outburst

Stwórz trzy żetony czerwonego stwora Gobiln 1/1.

Igneous Elemental

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej, jeśli w twoim cmentarzu jest karta lądu.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, by zadał 2 obrażenia wskazanemu stworowi.

Incorrigible Youths

Pośpiech

Szaleństwo {2}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Insatiable Gorgers

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Insolent Neonate

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Odrzuć kartę, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Krenko's Command

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Kuldotha Flamefiend

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić artefakt. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje 4 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jakiekolwiek wskazane cele.

Lightning Spear

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma tratowanie.

{2}{R}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Wyposaż {1}

Mad Prophet

Pośpiech

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Ore-Scale Guardian

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę lądu w twoim cmentarzu.

Latanie, pośpiech

Pashalik Mons

Ilekroć ten stwór lub inny Goblin umrze, ten stwór zadaje 1 obrażenie w dowolnie wskazany cel.

{3}{R}, poświęć Goblina: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Rage Forger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym Szamanie pod twoim władaniem.

Ilekroć zaatakuje stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, możesz sprawić, że ów stwór zada wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Ravenous Bloodseeker

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury dostaje +2/-2.

Reckless Charge

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0 i pośpiech.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Reckless Racer

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zostanie przekręcony, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Reckless Wurm

Tratowanie

Szaleństwo {2}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Renegade Tactics

Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Dobierz kartę.

Revolutionist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Szaleństwo {3}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Seasoned Pyromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć dwie karty, po czym dobierz dwie karty. Za każdą nie-lądową kartę odrzuconą w ten sposób, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

{3}{R}{R}, wygnaj tego stwora z twojego cmentarza: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

Shiv's Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Skophos Reaver

O ile jest twoje tura, ten stwór dostaje +2/+0.

Szaleństwo {1}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Slag Strider

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

{1}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Spinehorn Minotaur

O ile dobrałeś co najmniej dwie karty w tej turze, ten stwór ma podwójny cios.

Spiteful Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, zadaje on tyle samo obrażeń wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.”

Spreading Insurrection

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem poza twoim władaniem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Strike It Rich

Stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Striking Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają pierwszy cios. (Zadają obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Throes of Chaos

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Thunderbreak Regent

Latanie

Ilekroć Smok pod twoim władaniem zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, ten stwór zadaje owemu graczowi 3 obrażenia.

Unholy Heat

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Delirium — Ten czar zamiast tego zadaje 6 obrażeń jeśli co najmniej cztery typy kart są wśród kart w twoim cmentarzu.

Viashino Lashclaw

{T}, odrzuć kartę: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury pośpiech.

Adaptive Snapjaw

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Aetherstream Leopard

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przyjmij {E} (znacznik energii).

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {E}. Jeśli tak zrobisz, dostaje on do końca tury +2/+0.

Aeve, Progenitor Ooze

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze. Kopie stają się żetonami.)

Ten stwór nie jest legendarny jeśli jest żetonem.

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 za każdy inny Szlam pod twoim władaniem.

Awaken the Bear

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 oraz tratowanie.

Ayula, Queen Among Bears

Ilekroć inny Niedźwiedź wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedno —

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym Niedźwiedziu.

 • Wskazany Niedźwiedź pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Bannerhide Krushok

Tratowanie

Wzmacnianie 2—{1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.)

Czystka {5}{G}{G} ({5}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Battering Krasis

Tratowanie

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Bear Cub

Bestial Menace

Stwórz żeton zielonego stwora Wąż 1/1, żeton zielonego stwora Wilk 2/2 oraz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Chatterfang, Squirrel General

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Jeśli jeden lub więcej żetonów miałoby zostać stworzonych pod twoim władaniem, zamiast tego tworzone są owe żetony plus tyle samo żetonów zielonego stwora Wiewiór 1/1.

{B}, poświęć X Wiewiórów: Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/-X.

Chatter of the Squirrel

Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Wspomnienie {1}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Chatterstorm

Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Chitterspitter

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz poświęcić żeton. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik żołędzia na tym artefakcie.

Wiewióry pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdy znacznik żołędzia na tym artefakcie.

{G}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Crocanura

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Deepwood Denizen

Czujność

{5}{G}, {T}: Dobierz kartę. Aktywacja tej zdolności kosztuje o {1} mniej za każdy znacznik +1/+1 na stworach pod twoim władaniem.

Duskshell Crawler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma tratowanie.

Excavating Anurid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić ląd. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma czujność.

Funnel-Web Recluse

Zasięg

Okropność — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze umarł stwór, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Glimmer Bairn

Poświęć żeton: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Grizzly Bears

Hardened Scales

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby zostać umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieść ich o jeden więcej.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Herd Baloth

Ilekroć jeden lub więcej znacznik +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, możesz utworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Hunting Pack

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Incremental Growth

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze, dwa znaczniki +1/+1 na innym wskazanym stworze oraz trzy znaczniki +1/+1 na trzecim wskazanym stworze.

Jewel-Eyed Cobra

Dotyk śmierci

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Llanowar Tribe

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Manaweft Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Mother Bear

{3}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz dwa żetony zielonego stwora Niedźwiedź 2/2. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Murasa Behemoth

Tratowanie

Ten stwór dostaje +3/+3 o ile w twoim cmentarzu jest karta lądu.

Nantuko Cultivator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić dowolną liczbę kart lądów. Umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze i dobierz tyle samo kart.

Parallel Lives

Jeśli jakiś efekt miałby stworzyć co najmniej jeden żeton pod twoim władaniem, zamiast tego tworzy dwukrotność owych żetonów.

Predatory Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Prey's Vengeance

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Runeclaw Bear

Sanctum Weaver

{T}: Weź X many jednego dowolnego koloru, gdzie X jest liczbą uroków pod twoim władaniem.

Savage Swipe

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2 jeśli ma siłę 2. Następnie walczy on ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Zadają sobie nawzajem obrażenia równe swojej sile.)

Scale Up

Do końca tury, wskazany stwór pod twoim władaniem staje się zielonym Żmijem z bazowymi siłą i wytrzymałością 6/4.

Przeciążenie {4}{G}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Scurry Oak

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Ilekroć jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Servant of the Scale

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem, gdzie X jest liczbą znaczników +1/+1 na tym stworze.

Smell Fear

Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Springbloom Druid

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić ląd. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Squirrel Mob

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego Wiewióra na polu bitwy.

Squirrel Sanctuary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władanie, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, przywróć ten urok do ręki właściciela.

Squirrel Sovereign

Inne Wiewióry pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Squirrel Wrangler

{1}{G}, poświęć ląd: Stwórz dwa żetony zielonego stwora Wiewiór 1/1.

{1}{G}, poświęć ląd: Wiewióry dostają do końca tury +1/+1.

Striped Bears

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Sylvan Anthem

Zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć zielony stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wróż 1.

Tajuru Pathwarden

Czujność, tratowanie

Tempered Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „Ilekroć ten stwór zadaje graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik +1/+1.”

Timeless Witness

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Uwiecznienie {5}{G}{G} ({5}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Człowiek Szaman 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Tireless Provisioner

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton Jadła lub żeton Skarbu. (Jadło to artefakt z „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia”. Skarb to artefakt z „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Trumpeting Herd

Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Twin-Silk Spider

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem.

Ulvenwald Mysteries

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Ilekroć poświęcisz Wskazówkę, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Urban Daggertooth

Czujność

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj im kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Verdant Command

Wybierz dwie —

 • Wskazany gracz tworzy dwa przekręcone żetony zielonego stwora Wiewiór 1/1.

 • Skontruj wskazaną zdolność lojalnościową wędrowca.

 • Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

 • Wskazany gracz zyskuje 3 życia.

Webweaver Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej trzy karty stworów, zyskaj 5 żyć.

Winding Way

Wybierz: stwór albo ląd. Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie ujawnione w ten sposób karty wybranego typu w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Wren's Run Hydra

Zasięg

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Wzmacnianie X—{X}{G}{G} ({X}{G}{G}, odrzuć tę kartę: Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze.)

Arcbound Shikari

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym artefaktowym stworze pod twoim władaniem.

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcus Acolyte

Zasięg, więź życia

Przetrwanie {(g/w)} ({(g/w)}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy inny stwór pod twoim władaniem bez znacznika +1/+1 ma przetrwanie {(g/w)}.

Breathless Knight

Latanie, więź życia

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór wszedł z cmentarza lub został rzucony z cmentarza, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Bred for the Hunt

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Captured by Lagacs

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

Chainer, Nightmare Adept

Odrzuć kartę: Możesz w tej turze rzucić czar stwora z twojego cmentarza. Aktywuj tylko raz na turę.

Ilekroć nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli nie został rzucony z twojej ręki, zyskuje on pośpiech do końca tury.

Chrome Courier

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a drugą w twoim cmentarzu. Jeśli umieściłeś w ten sposób kartę artefaktu w twojej ręce, zyskaj 3 życia.

Cloudshredder Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają latanie i pośpiech.

Combine Chrysalis

Żetony stworów pod twoim władaniem mają latanie.

{2}{G}{U}, {T}, poświęć żeton: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Drey Keeper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielonego stwora Wiewiór 1/1.

{3}{B}: Wiewióry pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 i złowrogość.

Elusive Krasis

Ten stwór nie może być blokowany.

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Etchings of the Chosen

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{1}, poświęć stwora wybranego typu: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje niezniszczalność.

The First Sliver

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Rzucane przez ciebie czary typu Drzazgacz mają kaskadę.

Goblin Anarchomancer

Rzucanie czerwonych lub zielonych czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Good-Fortune Unicorn

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

Graceful Restoration

Wybierz jedno —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy z dodatkowym znacznikiem +1/+1.

 • Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Ingenious Infiltrator

Ninjutsu {U}{B} ({U}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę na polu bitwy z twojej ręki przekręconą i atakującą.)

Ilekroć Ninja pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Lavabelly Sliver

Drzazgacze pod twoim władaniem mają „Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie, a ty zyskaj 1 życie.”

Lazotep Chancellor

Ilekroć odrzucisz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zgromadź 2. (Umieść dwa znaczniki +1/+1 na Armii pod twoim władaniem. Jeśli nie władasz żadną, stwórz najpierw żeton czarnego stwora Armia Zombi 0/0.)

Lonis, Cryptozoologist

Ilekroć inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dociekaj.

{T}, poświęć X Wskazówek: Wskazany przeciwnik ujawnia X wierzchnich kart swojej biblioteki. Możesz spośród nich umieścić kartę nielądowego bytu o skrócie many X lub mniejszym na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów gracz umieszcza pozostałe losowo na spodzie swojej biblioteki.

Munitions Expert

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, że zada wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe liczbie Goblinów pod twoim władaniem.

Nimbus Swimmer

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Priest of Fell Rites

{T}, zapłać 3 życia, poświęć tego stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Odkopanie {3}{W}{B} ({3}{W}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Prophetic Titan

Delirium — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną. Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej cztery typy kart, zamiast tego wybierz obie.

 • Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia.

 • Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki .

Rakdos Headliner

Pośpiech

Echo—Odrzuć kartę. (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzednego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Reap the Past

Przywróć X losowych kart z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszą kartę.

Rotwidow Pack

Zasięg

{3}{B}{G}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Stwórz żeton zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem, po czym każdy przeciwnik traci 1 życie za każdego Pająka pod twoim władaniem.

Ruination Rioter

Kiedy ten stwór umrze, możesz sprawić, że zada w dowolnie wskazany cel obrażenia równe liczbie kart lądów w twoim cmentarzu.

Shambleshark

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Soulherder

Ilekroć stwór zostaje wygnany z pola bitwy, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Na początku twojego kroku końcowego możesz wygnać innego wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela.

Sterling Grove

Inne uroki pod twoim władaniem mają antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

{1}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę uroku, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ją na wierzchu.

Storm God's Oracle

{1}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Sythis, Harvest's Hand

Ilekroć rzucisz czar uroku, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Terminal Agony

Zniszcz wskazanego stwora.

Szaleństwo {B}{R} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Kiedy tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Territorial Kavu

Domena — Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie typów bazowych lądów pośród lądów pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wybierz jedną —

 • Odrzuć kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

 • Wygnaj co najwyżej jedną wskazaną kartę z cmentarza.

Thundering Djinn

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie kart dobranych przez ciebie w tej turze.

Wavesifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dociekaj dwukrotnie. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Przyzwanie {G}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Ravenous Squirrel

Ilekroć poświęcisz artefakt lub stwora, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

{1}{B}{G}, poświęć artefakt lub stwora: Zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Fast

Odrzuć kartę, po czym dobierz dwie karty.

Furious

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem po 3 obrażenia.

Altar of the Goyf

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, dostaje on do końca tury +X/+X, gdzie X jest liczbą typów kart pośród kart we wszystkich cmentarzach.

Stwory typu Lhurgoyf pod twoim władaniem mają tratowanie.

Amorphous Axe

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma każdy typ stwora.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Batterbone

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 i ma czujność i więź życia.

Wyposaż {5}

Birthing Boughs

{4}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Przemieniec 2/2 ze zmiennokształtnością. (Ma każdy typ stwora.)

Bonded Construct

Ten stwór nie może atakować samotnie.

Implement of Combustion

{R}, poświęć ten artefakt: Zadaje on wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Kiedy ten artefakt zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, dobierz kartę.

Monoskelion

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Myr Enforcer

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Myr Scrapling

Poświęć tego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Nettlecyst

Żywy oręż (Kiedy to Wyposażenie wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Phyrexiański Bakcyl 0/0 i dołącz to do niego.)

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt i/lub urok pod twoim władaniem.

Wyposaż {2}

Ornithopter of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sanctuary Raptor

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli władasz co najmniej trzema żetonami, dostaje on do końca tury +2/+0 i pierwszy cios.

Treasure Keeper

Kiedy ten stwór umrze, ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz nie-lądową kartę o skrócie many 3 lub mniejszym. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wszystkie ujawnione i nie rzucone w ten sposób karty losowo na spodzie twojej biblioteki.

Universal Automaton

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Zabaz, the Glimmerwasp

Modułowy 1

Jeśli wyzwalana zdolność modułowości miałaby umieścić jeden lub więcej znaczników +1/+1 na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieszczone zostanie tyle samo plus jeden znaczników +1/+1.

{R}: Zniszcz wskazany artefakt pod twoim władaniem.

{W}: Ten stwór do końca tury zyskuje latanie.

Ichor Wellspring

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy lub trafia z pola bitwy do cmentarza, dobierz kartę.

Khalni Garden

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Roślina 0/1.

{T}: Weź {G}.

Sliver Hive

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru Drzazgacza.

{5}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Drzazgacz 1/1. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Drzazgaczem.

Light of Hope

Wybierz jedno —

 • Zyskaj 4 życia.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Stormfront Pegasus

Latanie

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Force Spike

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Kraken Hatchling

Ponder

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować.

Dobierz kartę.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Reassembling Skeleton

{1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy, przekręconą.

Assault Strobe

Wskazany stwór zyskuje podwójny cios do końca tury. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno jako pierwszy cios oraz normalnie.)

Lightning Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Fog

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Giant Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Regal Force

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz tyle kart, ile masz zielonych stworów pod władaniem.

Tropical Island

({T}: Weź {G} lub {U}.)