Game Night: Free-for-All

Zamriel, Seraph of Steel

Latanie

O ile jest twoja tura, wyposażone stwory pod twoim władaniem mają niezniszczalność.

Maeve, Insidious Singer

{2}{U}: Ponaglij wskazanego stwora. Ilekroć ów stwór w tej turze zaatakuje jednego z twoich przeciwników, dobierz kartę. (Ponaglony stwór do twojej najbliższej tury atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje gracza innego niż ty jeśli może.)

Vogar, Necropolis Tyrant

Złowrogość

Ilekroć inny stwór umrze w twojej turze, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę za każdy jego znacznik +1/+1.

Nogi, Draco-Zealot

Rzucanie czarów Smoków kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć niniejszy zaatakuje, jeśli władasz co najmniej trzema Smokami, do końca tury niniejszy staje się Smokiem o bazowej sile i wytrzymałości 5/5 i zyskuje latanie.

Imaryll, Elfhame Elite

Ilekroć niniejszy zaatakuje, do końca tury dostaje on +X/+X, gdzie X jest liczbą innych Elfów pod twoim władaniem.

Możesz zdecydować, że niniejszy zada obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Ancestral Blade

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1, po czym dołącz ten artefakt do niego.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Banisher Priest

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy stwór nie opuści pola bitwy. (Ów stwór wraca pod władanie swojego właściciela.)

Captain of the Watch

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Inni Piechurzy pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony białego stwora Piechur 1/1.

Danitha Capashen, Paragon

Pierwszy cios, czujność, więź życia

Rzucanie czarów Aur i Wyposażeń kosztuje cię o {1} mniej.

Forbidding Spirit

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, do twojej następnej tury stwory nie mogą atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem, chyba że ich władca zapłaci {2} za każdego z owych stworów.

Heavenly Blademaster

Latanie, podwójny cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz dołączyć do niego dowolną liczbę Aur i Wyposażeń pod twoim władaniem.

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdą Aurę i Wyposażenie dołączone do tego stwora.

Kitesail Apprentice

O ile ten stwór jest wyposażony, dostaje on +1/+1 i ma latanie.

Kor Duelist

O ile ten stwór jest wyposażony, ma podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe zarówno w pierwszym ciosie i normalnie.)

Kor Outfitter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz dołączyć wskazane Wyposażenie pod twoim władaniem do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Pilgrim of the Ages

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowej Równiny, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

{6}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Serra Angel

Latanie, czujność

Strength of Arms

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli władasz Wyposażeniem, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Valorous Stance

Wybierz jedno —

  • Wskazany stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

  • Zniszcz wskazanego stwora o wytrzymałości 4 lub większej.

Vow of Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Angler Drake

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazanego stwora do ręki właściciela.

Angler Turtle

Antyklątwa

Stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w każdej potyczce jeśli mogą.

Brineborn Cutthroat

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć rzucisz czar w turze przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Diluvian Primordial

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, za każdego przeciwnika możesz rzucić co najwyżej jedną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza owego gracza bez płacenia jej kosztu many. Jeśli czar rzucony w ten sposób miałby trafić do cmentarza, zamiast tego wygnaj go.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Fog Bank

Obronność, latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi i przez tego stwora.

Illusory Ambusher

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, dobierz tyle samo kart.

Impulse

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Jeering Homunculus

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz ponaglić wskazanego stwora. (Do twojej najbliższej tury, ów gracz atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje gracza innego niż ty jeśli może.)

Murmuring Mystic

Ilekroć rzucisz czar obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Plea for Power

Wola rady — Zaczynając od ciebie każdy gracz głosuje na czas lub wiedzę. Jeśli czas dostanie więcej głosów, weź dodatkową turę po obecnej. Jeśli wiedza dostanie więcej głosów lub głosy będą po równo, dobierz trzy karty.

Precognitive Perception

Dobierz trzy karty.

Dopisek — Jeśli rzucisz ten czar w twojej fazie głównej, zamiast tego wróż 3, po czym dobierz trzy karty.

Pull from Tomorrow

Dobierz X kart, po czym odrzuć kartę.

Repulse

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Run Away Together

Wskaż dwa stwory pod władaniem różnych graczy. Przywróć owe stwory do rąk właścicieli.

Sea Gate Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałą na spodzie twojej biblioteki.

Split Decision

Wola rady — Wybierz wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Zaczynając od ciebie każdy gracz głosuje na odmową lub podwojenie. Jeśli odmowa dostanie więcej głosów, skontruj ów czar. Jeśli podwojenie dostanie więcej lub głosy będą po równo, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Supreme Will

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

  • Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Talrand's Invocation

Stwórz dwa żetony niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Vow of Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma latanie i nie może atakować ciebie oraz wędrowców pod twoim władaniem.

Bloodsoaked Altar

{T}, zapłać 2 życia, odrzuć kartę, poświęć stwora: Stwórz żeton czarnego stwora Demon 5/5 z lataniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Bushmeat Poacher

{1}, {T}, poświęć innego stwora: Zyskaj tyle żyć, ile wynosiła wytrzymałość poświęconego stwora. Dobierz kartę.

Demon of Loathing

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz poświęca stwora.

Demonic Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+1, ma latanie i jest Demonem oprócz swoich pozostałych typów.

Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza płacąc 3 życia i odrzucając kartę oprócz opłacenia jej innych kosztów.

Doom Blade

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Doomed Dissenter

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Dusk Legion Zealot

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Fleshbag Marauder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Gavony Unhallowed

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Gifted Aetherborn

Dotyk śmierci, więź życia

Gravewaker

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{5}{B}{B}: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Liliana's Mastery

Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Lord of the Accursed

Inne Zombi pod twoim władaniem mają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Wszystkie Zombi zyskują złowrogość do końca tury.

Maalfeld Twins

Kiedy ten stwór umrze, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Moan of the Unhallowed

Stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Wspomnienie {5}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Priest of the Blood Rite

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego stwora Demon 5/5 z lataniem.

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 2 życia.

Ravenous Chupacabra

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Reassembling Skeleton

{1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy, przekręconą.

Sign in Blood

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Supernatural Stamina

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Vilis, Broker of Blood

Latanie

{B}, zapłać 2 życia: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Ilekroć stracisz życia, dobierz tyle samo kart. (Obrażenia sprawiają utratę żyć.)

Village Rites

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Dobierz dwie karty.

Vow of Torment

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma złowrogość i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Abrade

Wybierz jedno —

  • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

  • Zniszcz wskazany artefakt.

Ancient Hellkite

Latanie

{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi pod władaniem broniącego się gracza 1 obrażenia. Możesz aktywować tylko gdy niniejszy stwór atakuje.

Blaze

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Crucible of Fire

Smoki pod twoim władaniem dostają +3/+3.

Dragon Egg

Obronność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem mającego „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Dragon Hatchling

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Dragon Mage

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Dragon Tempest

Ilekroć stwór z lataniem wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskuje on pośpiech do końca tury.

Ilekroć Smok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą smoków pod twoim władaniem.

Dragonspeaker Shaman

Rzucanie czarów Smoków kosztuje cię o {2} mniej.

Drakuseth, Maw of Flames

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia oraz po 3 obrażenia każdemu z co najwyżej dwóch innych wskazanych celów.

Flameblast Dragon

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {X}{R}. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Flametongue Kavu

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Furnace Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Goblin Motivator

{T}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury. (Może atakować i {T} w tej turze.)

Kargan Dragonrider

O ile władasz Smokiem, ten stwór ma latanie. (Może być blokowany tylko przez stwory z lataniem i zasięgiem.)

Knollspine Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz odrzucić twoją rękę i dobrać tyle kart, ile obrażeń w tej turze otrzymał wskazany przeciwnik.

Lightning Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Mana Geyser

Weź {R} za każdy przekręcony ląd pod władaniem twoich przeciwników.

Rapacious Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony Skarbu. (Są artefaktami ze zdolnością „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Seize the Spoils

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty i stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Vow of Lightning

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma pierwszy cios i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Beast Whisperer

Ilekroć rzucisz czar stwora, dobierz kartę.

Broken Wings

Zniszcz wskazany artefakt, urok lub stwora z lataniem.

Dwynen's Elite

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym Elfem, stwórz żeton zielonego stwora Elf 1/1.

Elven Ambush

Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1 za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Elvish Archdruid

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{T}: Weź {G} za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Elvish Rejuvenator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich na polu bitwy, przekręconą. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Elvish Skysweeper

{4}{G}, poświęć stwora: Zniszcz wskazanego stwora z lataniem.

Elvish Visionary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

End-Raze Forerunners

Czujność, tratowanie, pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inne stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2 oraz czujność i tratowanie.

Immaculate Magistrate

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Invigorate

Jeśli władasz Lasem, możesz sprawić, że przeciwnik zyska 3 życia zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Joraga Visionary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Llanowar Elves

{T}: Weź {G}.

Llanowar Tribe

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Overrun

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Rabid Bite

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Ram Through

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje wskazanemu stworowi poza twoim władaniem obrażenia równe swojej sile. Jeśli ów stwór pod twoim władaniem ma tratowanie, nadwyżka obrażeń jest zamiast tego zadana władcy drugiego stwora.

Regrowth

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sylvan Messenger

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty typu Elf ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Taunting Elf

Wszystkie stwory mogące blokować niniejszego, robią to.

Thorn Lieutenant

Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

{5}{G}: Ten stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Thornweald Archer

Zasięg, dotyk śmierci

Vow of Wildness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3, ma tratowanie i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Wirewood Pride

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą Elfów na polu bitwy.

Argentum Armor

Wyposażony stwór dostaje +6/+6.

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, zniszcz wskazany byt.

Wyposaż {6}

Bloodthirsty Blade

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i jest ponaglony. (Atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje innego gracza niż ty jeśli może.)

{1}: Dołącz ten byt do wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Colossus Hammer

Wyposażony stwór dostaje +10/+10 i traci latanie.

Wyposaż {8} ({8}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Wyposaż tylko jako obrzęd.)

Greatsword

Wyposażony stwór dostaje +3/+0.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Howling Golem

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, każdy gracz dobiera kartę.

Moonsilver Spear

Wyposażony stwór ma pierwszy cios.

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Wyposaż {4}

Ring of Thune

Wyposażony stwór ma czujność. (Atakowanie nie przekręca go.)

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na wyposażonym stworze jeśli jest biały.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sword of Vengeance

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i ma pierwszy cios, czujność, tratowanie i pośpiech.

Wyposaż {3}

Trusty Machete

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Wyposaż {2}

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)