Game Night 2019

Highcliff Felidar

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, u każdego przeciwnika wybierz stwora o największej sile pośród stworów pod władaniem owego gracza. Zniszcz owe stwory.

Sphinx of Enlightenment

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik dobiera kartę, a ty dobierz trzy karty.

Calculating Lich

Złowrogość

Ilekroć stwór zaatakuje jednego z twoich przeciwników, ów gracz traci 1 życie.

Fiendish Duo

Pierwszy cios

Jeśli źródło pod twoim władaniem miałoby zadać przeciwnikowi obrażenia, zamiast tego zadaje ono owemu graczowi dwukrotnie tyle obrażeń.

Earthshaker Giant

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, inne stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +3/+3 oraz tratowanie.

Consul's Lieutenant

Pierwszy cios

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli jest sławny, inne atakujące stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Fiend Binder

Ilekroć ten stwór zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.

Kytheon's Irregulars

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

{W}{W}: Przekręć wskazanego stwora.

Mighty Leap

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz latanie.

Patron of the Valiant

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem posiadającym znacznik +1/+1.

Relief Captain

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 3. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej trzech innych wskazanych stworów.)

Steppe Glider

Latanie, czujność

{1}{W}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 zyskuje latanie i czujność do końca tury.

Take Vengeance

Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Topan Freeblade

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Zetalpa, Primal Dawn

Latanie, podwójny cios, czujność, tratowanie, niezniszczalność

Aven Wind Mage

Latanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Claustrophobia

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Cryptic Serpent

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu.

Decision Paralysis

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Dramatic Reversal

Odkręć wszystkie nie-lądowe byty pod twoim władaniem.

Engulf the Shore

Przywróć do rąk właścicieli wszystkie stwory z wytrzymałością mniejszą lub równą liczbie Wysp pod twoim władaniem.

Galestrike

Przywróć wskazanego przekręconego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Rise from the Tides

Stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2 za każdą kartę sztuczki i obrzędu w twoim cmentarzu.

River's Rebuke

Przywróć wszystkie nie-lądowe byty pod władaniem wskazanego gracza do rąk ich właścicieli.

Salvager of Secrets

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Accursed Horde

{1}{B}: Wskazany atakujący Zombi zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Jeśli jego wytrzymałość ma wartość 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Carrion Screecher

Latanie

Crow of Dark Tidings

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, zmiel dwie karty. (Umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Gavony Unhallowed

Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Grasp of Darkness

Wskazany stwór do końca tury dostaje -4/-4.

Liliana's Mastery

Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Lord of the Accursed

Inne Zombi pod twoim władaniem mają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Wszystkie Zombi zyskują złowrogość do końca tury.

Rise from the Grave

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Tattered Mummy

Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik traci po 2 życia.

Torgaar, Famine Incarnate

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej za każdego stwora poświęconego w ten sposób.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, punkty życia co najwyżej jednego wskazanego gracza przyjmują wartość połowy ich startowej wartości, zaokrąglając w dół.

Akoum Hellkite

Latanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie. Jeśli ów ląd jest Górą, zamiast tego ten stwór zadaje 2 obrażenia.

Brute Strength

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+1 oraz tratowanie.

Destructive Tampering

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazany artefakt.

  • Stwory bez latania nie mogą blokować w tej turze.

Dragon Egg

Obronność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem mającego „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Kargan Dragonrider

O ile władasz Smokiem, ten stwór ma latanie. (Może być blokowany tylko przez stwory z lataniem i zasięgiem.)

Lathliss, Dragon Queen

Latanie

Ilekroć inny nie-żetonowy Smok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

{1}{R}: Smoki pod twoim władaniem dostają +1/+0 do końca tury.

Lightning Strike

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Sparktongue Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {2}{R}. Kiedy to zrobisz, zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Voldaren Duelist

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Zealot of the God-Pharaoh

{4}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Crested Herdcaller

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Ghalta, Primal Hunger

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest sumą sił stworów pod twoim władaniem.

Tratowanie

Grazing Whiptail

Zasięg

Ranging Raptors

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ripjaw Raptor

Rozjuszenie — Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, dobierz kartę.

Spidery Grasp

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on do końca tury +2/+4 oraz zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Thunderherd Migration

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — ujawnij kartę Dinozaura z twojej ręki lub zapłać {1}.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Thundering Spineback

Inne Dinozaury pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{5}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Dinozaur 3/3 z tratowaniem.

Howling Golem

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, każdy gracz dobiera kartę.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)