Explorer Anthology 1

Favored Hoplite

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1 i zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać mu zadane w tej turze.

Rally the Ancestors

Przywróć każdą kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy. Wygnaj owe stwory na początku twojego najbliższego kroku utrzymania. Wygnaj niniejszy czar.

Ensoul Artifact

Zaurocz artefakt

Zauroczony artefakt jest dodatkowo stworem o bazowych sile i wytrzymałości 5/5 oprócz swoich innych typów.

Mausoleum Wanderer

Latanie

Ilekroć inny Duch wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, chyba że jego władca zapłaci {X}, gdzie X jest siłą tego stwora.

Kalitas, Traitor of Ghet

Więź życia

Jeśli nieżetonowy stwór pod władaniem przeciwnika miałby umrzeć, zamiast tego wygnaj go i stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

{2}{B}, poświęć innego Wampira lub Zombi: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na niniejszym stworze.

Shadowborn Apostle

Talia może mieć dowolną liczbę kart o nazwie Shadowborn Apostle.

{B}, poświęć sześć stworów o nazwie Shadowborn Apostle: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora typu Demon, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Tainted Remedy

Jeśli przeciwnik miałby zyskać życia, zamiast tego ów gracz traci tyle samo żyć.

Alesha, Who Smiles at Death

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {(w/b)}{(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy przekręconą i atakującą.

Searing Blood

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia. Jeśli ów stwór umrze w tej turze, ta karta zadaje 3 obrażenia władcy owego stwora.

Temur Battle Rage

Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Zaciekłość — Ów stwór do końca tury zyskuje także tratowanie jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej.

Titan's Strength

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+1. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Back to Nature

Zniszcz wszystkie uroki.

Elvish Mystic

{T}: Weź {G}.

Tireless Tracker

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Ilekroć poświęcisz Wskazówkę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Battlewise Hoplite

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym wróż 1. (By wróżyć 1, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Siege Rhino

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy przeciwnik traci po 3 życia, a ty zyskaj 3 życia.

Slaughter Games

Ten czar nie może być skontrowany.

Nazwij nie-lądową kartę. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece wskazanego przeciwnika dowolną liczbę kart o tej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Supreme Verdict

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wszystkie stwory.

Hangarback Walker

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz tyle żetonów bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem, ile miał znaczników +1/+1.

{1}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.