Dominaria Remastered

Auramancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Battle Screech

Stwórz dwa żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Wspomnienie—Przekręć trzy odkręcone białe stwory pod twoim władaniem. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za jej koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Cleric of the Forward Order

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 2 życia za każdego stwora pod twoim władaniem o takiej samej nazwie jak niniejsza karta.

Congregate

Wskazany gracz zyskuje po 2 życia za każdego stwora na polu bitwy.

Divine Sacrament

Białe stwory dostają +1/+1.

Próg — Białe stwory dostają dodatkowe +1/+1 o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Enlightened Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu lub uroku, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Glory

Latanie

{2}{W}: Choose a color. Creatures you control gain protection from the chosen color until end of turn. Activate only if Glory is in your graveyard.

Griffin Guide

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma latanie.

Kiedy zauroczony stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Gryf 2/2 z lataniem.

Icatian Javelineers

Icatian Javelineers enters the battlefield with a javelin counter on it.

{T}, Remove a javelin counter from Icatian Javelineers: It deals 1 damage to any target.

Improvised Armor

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+5.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kjeldoran Gargoyle

Latanie, pierwszy cios

Whenever Kjeldoran Gargoyle deals damage, you gain that much life.

Lieutenant Kirtar

Latanie

{1}{W}, Sacrifice Lieutenant Kirtar: Exile target attacking creature.

Lyra Dawnbringer

Latanie, pierwszy cios, więź życia

Inne Anioły pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają więź życia.

Mesa Enchantress

Ilekroć rzucisz czar uroku, możesz dobrać kartę.

Momentary Blink

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Wspomnienie {3}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Mystic Zealot

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Nomad Decoy

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Próg — {W}{W}, {T}: Przekręć dwa wskazane stwory. Możesz aktywować o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Orim's Thunder

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jeśli ten czar został podbity, zadaje on wskazanemu stworowi obrażenia równe skrótowi many owego bytu.

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Phantom Flock

Latanie

Phantom Flock enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Phantom Flock, prevent that damage. Remove a +1/+1 counter from Phantom Flock.

Radiant's Judgment

Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Remedy

Zażegnaj najbliższe 5 obrażeń jakie mogłyby zostać zadane w tej turze dowolnej liczbie wskazanych celów, dowolnie rozdzielone.

Renewed Faith

Zyskaj 6 żyć.

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zyskać 2 życia.

Savannah Lions

Serra Angel

Latanie, czujność

Serra Avatar

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie twoich żyć.

Kiedy ta karta trafi skądkolwiek do cmentarza, wtasuj ją do biblioteki właściciela.

Sevinne's Reclamation

Przywróć wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy, Jeśli ten czas został rzucony z cmentarza, możesz skopiować ten czar i możesz wskazać nowy cel dla kopii.

Wspomnienie {4}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Spectral Lynx

Ochrona przed zielonym

{B}: Regenerate Spectral Lynx.

Spirit Link

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Sun Clasp

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

{W}: Return enchanted creature to its owner’s hand.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Test of Endurance

At the beginning of your upkeep, if you have 50 or more life, you win the game.

Vigilant Sentry

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +1/+1 i ma „{T}: Wskazany atakujący lub blokujący stwór do końca tury dostaje +3/+3.”

Voice of All

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Ten stwór ma ochronę przed wybranym kolorem.

Whitemane Lion

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Windborn Muse

Latanie

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Aquamoeba

Discard a card: Switch Aquamoeba’s power and toughness until end of turn.

Arcanis the Omnipotent

{T}: Dobierz trzy karty.

{2}{U}{U}: Przywróć tego stwora do ręki właściciela.

Aven Fateshaper

Latanie

When Aven Fateshaper enters the battlefield, look at the top four cards of your library, then put them back in any order.

{4}{U}: Look at the top four cards of your library, then put them back in any order.

Aven Fisher

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Circular Logic

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1} za każdą kartę w twoim cmentarzu.

Szaleństwo {U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Cloud of Faeries

Latanie

When Cloud of Faeries enters the battlefield, untap up to two lands.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Confiscate

Zaurocz byt

Władasz zauroczonym bytem.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Deep Analysis

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Wspomnienie—{1}{U}, zapłać 3 życia. (Możesz rzucić tę kartę z cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Denizen of the Deep

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć każdego innego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Floodgate

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

When Floodgate has flying, sacrifice it.

When Floodgate leaves the battlefield, it deals damage equal to half the number of Islands you control, rounded down, to each nonblue creature without flying.

Force of Will

Możesz zapłacić 1 życie i wygnać niebieską kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Skontruj wskazany czar.

Frantic Search

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty. Odkręć co najwyżej trzy lądy.

Glintwing Invoker

{7}{U}: Glintwing Invoker gets +3/+3 and gains flying until end of turn.

Hermetic Study

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

High Tide

Until end of turn, whenever a player taps an Island for mana, that player adds an additional {U}.

Horseshoe Crab

{U}: Odkręć tego stwora.

Impulse

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Leaden Fists

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+3 and doesn’t untap during its controller’s untap step.

Man-o'-War

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Mystic Remora

Rosnące utrzymanie {1} (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Whenever an opponent casts a noncreature spell, you may draw a card unless that player pays {4}.

Mystical Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki lub obrzędu, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu.

Obsessive Search

Dobierz kartę.

Szaleństwo {U} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Opposition

Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Ovinize

Do końca tury wskazany stwór traci wszystkie zdolności i ma bazowe siłę i wytrzymałość 0/1.

Ovinomancer

When Ovinomancer enters the battlefield, sacrifice it unless you return three basic lands you control to their owner’s hand.

{T}, Return Ovinomancer to its owner’s hand: Destroy target creature. It can’t be regenerated. That creature’s controller creates a 0/1 green Sheep creature token.

Peregrine Drake

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odkręć co najwyżej sześć lądów.

Snap

Return target creature to its owner’s hand. Untap up to two lands.

Stroke of Genius

Wskazany gracz dobiera X kart.

Thieving Magpie

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, dobierz kartę.

Time Stretch

Wskazany gracz bierze dwie dodatkowe tury po niniejszej.

Turnabout

Choose artifact, creature, or land. Tap all untapped permanents of the chosen type target player controls, or untap all tapped permanents of that type that player controls.

Urza, Lord High Artificer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt 0/0 ze zdolnością „Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt pod twoim władaniem.”

Przekręć odkręcony artefakt pod twoim władaniem: Weź {U}.

{5}: Przetasuj twoją bibliotekę, po czym wygnaj wierzchnią kartę. Do końca tury możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Veiled Serpent

When an opponent casts a spell, if Veiled Serpent is an enchantment, Veiled Serpent becomes a 4/4 Serpent creature with „This creature can’t attack unless defending player controls an Island.”

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Vexing Sphinx

Latanie

Rosnące utrzymanie — Odrzuć kartę. (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

When Vexing Sphinx dies, draw a card for each age counter on it.

Wormfang Drake

Latanie

When Wormfang Drake enters the battlefield, sacrifice it unless you exile a creature you control other than Wormfang Drake.

When Wormfang Drake leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Body Snatcher

When Body Snatcher enters the battlefield, exile it unless you discard a creature card.

When Body Snatcher dies, exile Body Snatcher and return target creature card from your graveyard to the battlefield.

Cackling Fiend

When Cackling Fiend enters the battlefield, each opponent discards a card.

Chainer, Dementia Master

All Nightmares get +1/+1.

{B}{B}{B}, Pay 3 life: Put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control. That creature is black and is a Nightmare in addition to its other creature types.

When Chainer, Dementia Master leaves the battlefield, exile all Nightmares.

Chainer's Edict

Wskazany gracz poświęca stwora.

Wspomnienie {5}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Dark Withering

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Szaleństwo {B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Dread Return

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wspomnienie—Poświęć trzy stwory. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Duress

Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą stworem ani lądem. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Entomb

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Evil Eye of Orms-by-Gore

Stwory pod twoim władaniem bez typu Oko nie mogą atakować.

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez Ściany.

Faceless Butcher

When Faceless Butcher enters the battlefield, exile another target creature.

When Faceless Butcher leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Festering Goblin

Kiedy ten stwór umrze, wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Flesh Reaver

Whenever Flesh Reaver deals damage to a creature or opponent, Flesh Reaver deals that much damage to you.

Goblin Turncoat

Sacrifice a Goblin: Regenerate Goblin Turncoat.

Howl from Beyond

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0.

Hyalopterous Lemure

{0}: Hyalopterous Lemure gets -1/-0 and gains flying until end of turn.

Ichor Slick

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-3.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Szaleństwo {3}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Mindslicer

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz odrzuca swoją rękę.

Nantuko Shade

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Necrosavant

{3}{B}{B}, poświęć stwora: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Nightscape Familiar

Blue spells and red spells you cast cost {1} less to cast.

{1}{B}: Regenerate Nightscape Familiar.

No Mercy

Whenever a creature deals damage to you, destroy it.

Oversold Cemetery

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli masz co najmniej cztery karty stworów w twoim cmentarzu, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Phyrexian Debaser

Latanie

{T}, poświęć tego stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Phyrexian Ghoul

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Phyrexian Rager

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Phyrexian Scuta

Kicker—Pay 3 life. (You may pay 3 life in addition to any other costs as you cast this spell.)

If Phyrexian Scuta was kicked, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

Royal Assassin

{T}: Zniszcz wskazanego przekręconego stwora.

Street Wraith

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Recykling—Zapłać 2 życia. (Zapłać 2 życia, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Terror

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nieczarnego stwora. Nie może on regenerować.

Twisted Experiment

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/-1.

Undead Gladiator

{1}{B}, odrzuć kartę: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Recykling {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Urborg Syphon-Mage

{2}{B}, {T}, odrzuć kartę: Każdy inny gracz traci 2 życia. Zyskaj tyle żyć, ile stracono w ten sposób.

Urborg Uprising

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dobierz kartę.

Vampiric Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu. Strać 2 życia.

Wretched Anurid

Whenever another creature enters the battlefield, you lose 1 life.

Yawgmoth, Thran Physician

Ochrona przed typem Człowiek

Zapłać 1 życie, poświęć innego stwora: Umieść znacznik -1/-1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze i dobierz kartę.

{B}{B}, odrzuć kartę: Rozpleń. (Wybierz dowolną liczbę bytów i/lub graczy, po czym daj każdemu z nich kolejny znacznik każdego z już obecnych tam rodzajów.)

Zombie Infestation

Odrzuć dwie karty: Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Avarax

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę o nazwie Avarax, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Chain Lightning

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia. Następnie ów gracz lub władca owego bytu może zapłacić {R}{R}. Jeśli ów gracz tak zrobi, może skopiować ten czar i może wskazać nowe cele dla owej kopii.

Coal Stoker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli rzuciłeś go z ręki, weź {R}{R}{R}.

Deadapult

{R}, Sacrifice a Zombie: Deadapult deals 2 damage to any target.

Dragon Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Jeśli ta zdolność została aktywowana co najmniej cztery razy w tej turze, poświęć tego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Ember Beast

Ten stwór nie może atakować ani blokować samotnie.

Empty the Warrens

Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Fireblast

Możesz poświęcić dwie Góry zamiast płacić koszt many tego czaru.

Fireblast deals 4 damage to any target.

Flametongue Kavu

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Gamble

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, odrzuć losową kartę, po czym przetasuj.

Gempalm Incinerator

Recykling {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy zrecyklujesz tę kartę, możesz sprawić, że zada ona wskazanemu stworowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą Goblinów na polu bitwy.

Goblin Matron

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Goblina, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Goblin Medics

Whenever Goblin Medics becomes tapped, it deals 1 damage to any target.

Grapeshot

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Grim Lavamancer

{R}, {T}, wygnaj dwie karty z twojego cmentarza: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Last Chance

Weź dodatkową turę po obecnej. Na początku kroku końcowego owej tury, przegrywasz grę.

Lightning Reflexes

You may cast Lightning Reflexes as though it had flash. If you cast it any time a sorcery couldn’t have been cast, the controller of the permanent it becomes sacrifices it at the beginning of the next cleanup step.

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+0 and has first strike.

Lightning Rift

Ilekroć gracz recykluje kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, ten byt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Macetail Hystrodon

Pierwszy cios, pośpiech

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Mogg War Marshal

Echo {1}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten byt wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Overmaster

The next instant or sorcery spell you cast this turn can’t be countered.

Dobierz kartę.

Pashalik Mons

Ilekroć ten stwór lub inny Goblin umrze, ten stwór zadaje 1 obrażenie w dowolnie wskazany cel.

{3}{R}, poświęć Goblina: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Ridgetop Raptor

Podwójny cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Shivan Dragon

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Siege-Gang Commander

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz trzy żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

{1}{R}, poświęć Goblina: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Skirk Prospector

Poświęć Goblina: Weź {R}.

Slice and Dice

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 4 obrażenia.

Recykling {2}{R} ({2}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zdecydować, że zada ona każdemu stworowi po 1 obrażeniu.

Sneak Attack

{R}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Solar Blast

Solar Blast deals 3 damage to any target.

Cycling {1}{R}{R} ({1}{R}{R}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Solar Blast, you may have it deal 1 damage to any target.

Spark Spray

Spark Spray deals 1 damage to any target.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Storm Entity

Pośpiech

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile czarów rzucono przed nim w tej turze.

Subterranean Scout

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może blokować w tej turze.

Sulfuric Vortex

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ten urok zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Jeśli gracz miałby zyskać życia, ów gracz zamiast tego nie zyskuje żyć.

Suq'Ata Lancer

Pośpiech

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Undying Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Kiedy ten urok trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Valduk, Keeper of the Flame

Na początku potyczki w twojej turze, za każdą Aurę oraz Wyposażenie dołączone do tego stwora, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 3/1 z tratowaniem i pośpiechem. Wygnaj owe żetony na początku najbliższego kroku końcowego.

Worldgorger Dragon

Latanie, tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie inne byty pod twoim władaniem.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnane karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Arboria

Stwory nie mogą atakować gracza, chyba że ów gracz podczas swojej poprzedniej tury rzucił czar lub umieścił na polu bitwy nieżetonowy byt.

Battlefield Scrounger

Threshold — Put three cards from your graveyard on the bottom of your library: Battlefield Scrounger gets +3/+3 until end of turn. Activate only once each turn and only if seven or more cards are in your graveyard.

Birds of Paradise

Latanie

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Break Asunder

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Call of the Herd

Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Wspomnienie {3}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Crop Rotation

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Deadwood Treefolk

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub je opuści, przywróć inną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Elvish Aberration

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Elvish Spirit Guide

Exile Elvish Spirit Guide from your hand: Add {G}.

Emerald Charm

Wybierz jedno —

  • Odkręć wskazany byt.

  • Destroy target non-Aura enchantment.

  • Target creature loses flying until end of turn.

Exploration

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Fa'adiyah Seer

{T}: Dobierz kartę i ujawnij ją. Jeśli nie jest to karta lądu, odrzuć ją.

Forgotten Ancient

Ilekroć gracz rzuci czar, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przenieść dowolną liczbę znaczników +1/+1 z tego stwora na inne stwory.

Gamekeeper

Kiedy ten stwór umrze, możesz go wygnać. Jeśli tak zrobisz, ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę stwora. Umieść ową kartę na polu bitwy i umieść wszystkie inne karty ujawnione w ten sposób w twoim cmentarzu.

Giant Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Invigorating Boon

Whenever a player cycles a card, you may put a +1/+1 counter on target creature.

Jolrael, Mwonvuli Recluse

Ilekroć dobierzesz swoją drugą kartę w danej turze, stwórz żeton zielonego stwora Kot 2/2.

{4}{G}{G}: Do końca tury stwory pod twoim władaniem mają bazowe siłę i wytrzymałość X/X, gdzie X jest liczbą kart w twojej ręce.

Kamahl, Fist of Krosa

{G}: Target land becomes a 1/1 creature until end of turn. It’s still a land.

{2}{G}{G}{G}: Creatures you control get +3/+3 and gain trample until end of turn.

Kavu Primarch

Podbicie {4} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {4}.)

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Jeśli ten stwór został podbity, wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1.

Krosan Restorer

{T}: Odkręć wskazany ląd.

Threshold — {T}: Untap up to three target lands. Activate only if seven or more cards are in your graveyard.

Lull

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Nature's Lore

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Nut Collector

At the beginning of your upkeep, you may create a 1/1 green Squirrel creature token.

Próg — Wiewióry dostają +2/+2 o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Penumbra Bobcat

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Kot 2/1.

Primal Boost

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Recykling {2}{G} ({2}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

When you cycle Primal Boost, you may have target creature get +1/+1 until end of turn.

Sandstorm

Sandstorm deals 1 damage to each attacking creature.

Saproling Symbiosis

You may cast Saproling Symbiosis as though it had flash if you pay {2} more to cast it. (You may cast it any time you could cast an instant.)

Create a 1/1 green Saproling creature token for each creature you control.

Seton's Desire

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Squirrel Nest

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd ma „{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.”

Stonewood Invoker

{7}{G}: Stonewood Invoker gets +5/+5 until end of turn.

Sylvan Library

Na początku twojego kroku dobierania, możesz dobrać dwie dodatkowe karty. Jeśli tak zrobisz, wybierz dwie karty dobrane w tej turze w twojej ręce. Za każdą z nich zapłać 4 życia lub umieść ją na wierzchu twojej biblioteki.

Symbiotic Beast

When Symbiotic Beast dies, create four 1/1 green Insect creature tokens.

Terravore

Tratowanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart lądów we wszystkich cmentarzach.

Werebear

{T}: Weź {G}.

Próg — Ten stwór dostaje +3/+3 o ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Wild Dogs

At the beginning of your upkeep, if a player has more life than each other player, the player with the most life gains control of Wild Dogs.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Wild Growth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

Worldly Tutor

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, po czym przetasuj i umieść ją na wierzchu.

Absorb

Skontruj wskazany czar. Zyskaj 3 życia.

Arcades Sabboth

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Arcades Sabboth unless you pay {G}{W}{U}.

Each untapped creature you control gets +0/+2 as long as it’s not attacking.

{W}: Arcades Sabboth gets +0/+1 until end of turn.

Decimate

Zniszcz wskazany artefakt, wskazanego stwora, wskazany urok i wskazany ląd.

Dralnu's Crusade

Goblin creatures get +1/+1.

All Goblins are black and are Zombies in addition to their other creature types.

Gerrard's Verdict

Target player discards two cards. You gain 3 life for each land card discarded this way.

Hunting Grounds

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten urok ma „Ilekroć przeciwnik rzuci czar, możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.”

Mystic Enforcer

Ochrona przed czarnym

Próg — O ile w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, ten stwór dostaje +3/+3 i ma latanie.

Phantom Nishoba

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając siedem znaczników +1/+1.

Ilekroć ten stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Jeśli obrażenia miałyby zostać zadane temu stworowi, zażegnaj owe obrażenia. Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora.

Pyre Zombie

At the beginning of your upkeep, if Pyre Zombie is in your graveyard, you may pay {1}{B}{B}. If you do, return Pyre Zombie to your hand.

{1}{R}{R}, Sacrifice Pyre Zombie: It deals 2 damage to any target.

Quicksilver Dagger

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie. Dobierz kartę.”

Radha, Heir to Keld

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz wziąć {R}{R}.

{T}: Weź {G}.

Recoil

Return target permanent to its owner’s hand. Then that player discards a card.

Rith, the Awakener

Latanie

Whenever Rith, the Awakener deals combat damage to a player, you may pay {2}{G}. If you do, choose a color, then create a 1/1 green Saproling creature token for each permanent of that color.

Sawtooth Loon

Latanie

When Sawtooth Loon enters the battlefield, return a white or blue creature you control to its owner’s hand.

When Sawtooth Loon enters the battlefield, draw two cards, then put two cards from your hand on the bottom of your library.

Sol'kanar the Swamp King

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Whenever a player casts a black spell, you gain 1 life.

Spinal Embrace

Możesz rzucić ten czar tylko podczas potyczki.

Odkręć wskazanego stwora poza twoim władaniem i zyskaj nad nim władaniem. Do końca tury zyskuje on pośpiech. Na początku najbliższego kroku końcowego, poświęć go. Jeśli tak zrobisz, zyskaj życia równe jego wytrzymałości.

Spiritmonger

Ilekroć ten stwór zada obrażenia stworowi, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

{G}: Ten stwór do końca tury jest wybranego przez ciebie koloru.

Tatyova, Benthic Druid

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Tiana, Ship's Caretaker

Latanie, pierwszy cios

Ilekroć Aura lub Wyposażenie pod twoim władaniem zostanie umieszczone w cmentarzu z pola bitwy, możesz przywrócić ową kartę do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Xira Arien

Latanie

{B}{R}{G}, {T}: Target player draws a card.

Zur the Enchanter

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę uroku o skrócie many 3 lub mniejszym, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Stand

Prevent the next 2 damage that would be dealt to target creature this turn.

Deliver

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Spite

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Malice

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Pain

Wskazany gracz odrzuca kartę.

Suffering

Zniszcz wskazany ląd.

Assault

Assault deals 2 damage to any target.

Battery

Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Wax

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Wane

Zniszcz wskazany urok.

Order

Wygnaj wskazanego atakującego stwora.

Chaos

Stwory nie mogą blokować w tej turze.

Illusion

Target spell or permanent becomes the color of your choice until end of turn.

Reality

Zniszcz wskazany artefakt.

Night

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Day

Creatures target player controls get +1/+1 until end of turn.

Fire

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Ice

Przekręć wskazany byt.

Dobierz kartę.

Life

All lands you control become 1/1 creatures until end of turn. They’re still lands.

Death

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Strać życia równe jej skrótowi many.

Crawlspace

Nie więcej niż dwa stwory mogą cię atakować w każdej potyczce.

Cryptic Gateway

Przekręć dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem: Możesz umieścić na polu bitwy kartę stwora z twojej ręki mającą wspólny typ stwora z każdym stworem przekręconym w ten sposób.

Damping Sphere

Jeśli ląd zostanie przekręcony po dwie lub więcej many, produkuje on {C} zamiast wszelkich innych typów i ilości.

Każdy czar rzucany przez dowolnego gracza kosztuje o {1} więcej za każdy inny czar rzucony przez owego gracza w tej turze.

Dodecapod

If a spell or ability an opponent controls causes you to discard Dodecapod, put it onto the battlefield with two +1/+1 counters on it instead of putting it into your graveyard.

Dragon Blood

{3}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Dragon Engine

{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Gauntlet of Power

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Stwory wybranego koloru dostają +1/+1.

Ilekroć bazowy ląd jest przekręcany przy pobieraniu many wybranego koloru, jego władca bierze dodatkową manę owego koloru.

Helm of Awakening

Spells cost {1} less to cast.

Icy Manipulator

{1}, {T}: Przekręć wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Jalum Tome

{2}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Jester's Cap

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w bibliotece wskazanego gracza trzy karty i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Juggernaut

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Legacy Weapon

{W}{U}{B}{R}{G}: Wygnaj wskazany byt.

Jeśli ta karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego ujawnij ją i wtasuj ją do biblioteki właściciela.

Lotus Blossom

At the beginning of your upkeep, you may put a petal counter on Lotus Blossom.

{T}, Sacrifice Lotus Blossom: Add X mana of any one color, where X is the number of petal counters on Lotus Blossom.

Millikin

{T}, zmiel kartę: Weź {C}. (By zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Ornithopter

Latanie

Thran Golem

O ile ten stwór jest zauroczony, dostaje +2/+2 i ma latanie, pierwszy cios i tratowanie.

Tormod's Crypt

{T}, poświęć ten artefakt: Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

Triskelion

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Umbilicus

At the beginning of each player’s upkeep, that player may pay 2 life. If they don’t, they return a permanent they control to its owner’s hand.

Urza's Blueprints

Echo {6} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

{T}: Dobierz kartę.

Urza's Incubator

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Rzucanie czarów stworów wybranego typu kosztuje o {2} mniej.

Wall of Junk

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

When Wall of Junk blocks, return it to its owner’s hand at end of combat. (Return it only if it’s on the battlefield.)

Clifftop Retreat

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Górą lub Równiną.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Crosis's Catacombs

When Crosis’s Catacombs enters the battlefield, sacrifice it unless you return a non-Lair land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Darigaaz's Caldera

When Darigaaz’s Caldera enters the battlefield, sacrifice it unless you return a non-Lair land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Dark Depths

Ten ląd wchodzi na pole bitwy mając dziesięć znaczników lodu.

{3}: Usuń znacznik lodu z tego lądu.

Kiedy ten ląd nie ma znaczników lodu, poświęć go. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton legendarnego stwora Awatar 20/20 o nazwie Marit Lage z lataniem i niezniszczalnością.

Drifting Meadow

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Dromar's Cavern

When Dromar’s Cavern enters the battlefield, sacrifice it unless you return a non-Lair land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Gemstone Mine

Gemstone Mine enters the battlefield with three mining counters on it.

{T}, Remove a mining counter from Gemstone Mine: Add one mana of any color. If there are no mining counters on Gemstone Mine, sacrifice it.

Hinterland Harbor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Lasem lub Wyspą.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Isolated Chapel

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Równiną lub Bagnem.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Maze of Ith

{T}: Odkręć wskazanego atakującego stwora. Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mógłby otrzymać lub mogłyby zostać przez niego zadane w tej turze.

Mishra's Factory

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury artefaktowym stworem Składacz 2/2. Nadal jest lądem.

{T}: Wskazany Składacz do końca tury dostaje +1/+1.

Nantuko Monastery

{T}: Weź {C}.

Threshold — {G}{W}: Nantuko Monastery becomes a 4/4 green and white Insect Monk creature with first strike until end of turn. It’s still a land. Activate only if seven or more cards are in your graveyard.

Polluted Mire

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Remote Isle

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rith's Grove

When Rith’s Grove enters the battlefield, sacrifice it unless you return a non-Lair land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Slippery Karst

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Smoldering Crater

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sulfur Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Wyspą lub Górą.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Terminal Moraine

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten byt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ową kartę przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Treva's Ruins

When Treva’s Ruins enters the battlefield, sacrifice it unless you return a non-Lair land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Woodland Cemetery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz Bagnem lub Lasem.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)