Commander Legends

The Prismatic Piper

If The Prismatic Piper is your commander, choose a color before the game begins. The Prismatic Piper is the chosen color.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Akroma, Vision of Ixidor

Flying, first strike, vigilance, trample

At the beginning of each combat, until end of turn, each other creature you control gets +1/+1 if it has flying, +1/+1 if it has first strike, and so on for double strike, deathtouch, haste, hexproof, indestructible, lifelink, menace, protection, reach, trample, vigilance, and partner.

Partner

Akroma's Will

Wybierz jedną. Jeśli rzucając ten czar masz we władaniu dowódcę, możesz wybrać obie.

 • Creatures you control gain flying, vigilance, and double strike until end of turn.

 • Creatures you control gain lifelink, indestructible, and protection from all colors until end of turn.

Alharu, Solemn Ritualist

When Alharu, Solemn Ritualist enters the battlefield, put a +1/+1 counter on each of up to two other target creatures.

Whenever a nontoken creature you control with a +1/+1 counter on it dies, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Ancestral Blade

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1, po czym dołącz ten artefakt do niego.

Wyposażony stwór dostaje +1/+1.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Angel of the Dawn

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 oraz czujność.

Angelic Gift

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma latanie.

Anointer of Valor

Latanie

Ilekroć stwór zaatakuje, możesz zapłacić {3}. Kiedy tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

Archon of Coronation

Latanie

When Archon of Coronation enters the battlefield, you become the monarch.

As long as you’re the monarch, damage doesn’t cause you to lose life. (When a creature deals combat damage to you, its controller still becomes the monarch.)

Ardenn, Intrepid Archaeologist

At the beginning of combat on your turn, you may attach any number of Auras and Equipment you control to target permanent or player.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Armored Skyhunter

Latanie

Whenever Armored Skyhunter attacks, look at the top six cards of your library. You may put an Aura or Equipment card from among them onto the battlefield. If an Equipment is put onto the battlefield this way, you may attach it to a creature you control. Put the rest of those cards on the bottom of your library in a random order.

Austere Command

Wybierz dwie —

 • Zniszcz wszystkie artefakty.

 • Zniszcz wszystkie uroki.

 • Zniszcz wszystkie stwory o skrócie many 3 lub mniejszym.

 • Zniszcz wszystkie stwory o skrótach many 4 lub większych.

Benevolent Blessing

Błysk

Zaurocz stwora

As Benevolent Blessing enters the battlefield, choose a color.

Enchanted creature has protection from the chosen color. This effect doesn’t remove Auras and Equipment you control that are already attached to it.

Cage of Hands

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

{1}{W}: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Captain's Call

Stwórz trzy żetony białego stwora Piechur 1/1.

Court of Grace

When Court of Grace enters the battlefield, you become the monarch.

At the beginning of your upkeep, create a 1/1 white Spirit creature token with flying. If you’re the monarch, create a 4/4 white Angel creature token with flying instead.

Court Street Denizen

Ilekroć inny biały stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Dispeller's Capsule

{2}{W}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Doomed Traveler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Faith's Fetters

Zaurocz byt

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Zauroczony byt nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Fencing Ace

Podwójny cios

First Response

Na początku każdego kroku utrzymania, jeśli straciłeś życie w poprzedniej turze, stwórz żeton białego stwora Piechur 1/1.

Inspiring Roar

Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Intangible Virtue

Żetony stworów pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają czujność.

Iona's Judgment

Wygnaj wskazanego stwora lub urok.

Kangee's Lieutenant

Latanie

Ilekroć niniejszy zaatakuje, atakujące stwory mające latanie do końca tury dostają +1/+1.

Encore {5}{W} ({5}{W}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Keeper of the Accord

At the beginning of each opponent’s end step, if that player controls more creatures than you, create a 1/1 white Soldier creature token.

Na początku kroku końcowego każdego z przeciwników, jeśli ów gracz ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowej Równiny, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Keleth, Sunmane Familiar

Whenever a commander you control attacks, put a +1/+1 counter on it.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Kinsbaile Courier

When Kinsbaile Courier enters the battlefield, put a +1/+1 counter on target creature.

Encore {2}{W} ({2}{W}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Kor Cartographer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równiny, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Livio, Oathsworn Sentinel

{1}{W}: Choose another target creature. Its controller may exile it with an aegis counter on it.

{2}{W}, {T}: Return all exiled cards with aegis counters on them to the battlefield under their owners» control.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Make a Stand

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0 oraz niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich.)

Ninth Bridge Patrol

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem opuści pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Open the Armory

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Aury lub Wyposażenia, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Orzhov Advokist

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy gracz może umieścić dwa znaczniki +1/+1 na stworze pod swoim władaniem. Jeśli któryś tak zrobi, stwory pod władaniem owego gracza nie mogą do twojej najbliższej tury atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Palace Sentinels

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zostajesz monarchą.

Patron of the Valiant

Latanie

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem posiadającym znacznik +1/+1.

Prava of the Steel Legion

As long as it’s your turn, creature tokens you control get +1/+4.

{3}{W}: Create a 1/1 white Soldier creature token.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Promise of Tomorrow

Whenever a creature you control dies, exile it.

At the beginning of each end step, if you control no creatures, sacrifice Promise of Tomorrow and return all cards exiled with it to the battlefield under your control.

Radiant, Serra Archangel

Latanie

Tap another untapped creature you control with flying: Radiant, Serra Archangel gains protection from the color of your choice until end of turn.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Raise the Alarm

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Rebbec, Architect of Ascension

Artifacts you control have protection from each mana value among artifacts you control.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Return to Dust

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, możesz wygnać co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Seraph of Dawn

Latanie, więź życia

Seraphic Greatsword

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Whenever equipped creature attacks the player with the most life or tied for most life, create a 4/4 white Angel creature token with flying that’s tapped and attacking that player.

Wyposaż {4}

Skywhaler's Shot

Zniszcz wskazanego stwora o sile 3 lub większej. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Slash the Ranks

Destroy all creatures and planeswalkers except for commanders.

Slaughter the Strong

Każdy gracz wybiera dowolną liczbę władanych przez siebie stworów o łącznej sile 4 lub mniej, po czym poświęca wszystkie inne stwory pod swoim władaniem.

Slith Ascendant

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik +1/+1.

Soul of Eternity

Soul of Eternity’s power and toughness are each equal to your life total.

Encore {7}{W}{W} ({7}{W}{W}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Squad Captain

Czujność

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 za każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Triumphant Reckoning

Przywróć wszystkie karty artefaktów, uroków i wędrowców z twojego cmentarza na pole bitwy.

Trusty Packbeast

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Vow of Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Amphin Mutineer

When Amphin Mutineer enters the battlefield, exile up to one target non-Salamander creature. That creature’s controller creates a 4/3 blue Salamander Warrior creature token.

Encore {4}{U}{U} ({4}{U}{U}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Aqueous Form

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może być blokowany.

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Aven Surveyor

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną —

 • Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

 • Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Azure Fleet Admiral

When Azure Fleet Admiral enters the battlefield, you become the monarch.

Azure Fleet Admiral can’t be blocked by creatures the monarch controls.

Body of Knowledge

Body of Knowledge’s power and toughness are each equal to the number of cards in your hand.

Nie masz limitu kart na ręce.

Whenever Body of Knowledge is dealt damage, draw that many cards.

Brinelin, the Moon Kraken

When Brinelin, the Moon Kraken enters the battlefield or whenever you cast a spell with mana value 6 or greater, you may return target nonland permanent to its owner’s hand.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Flood of Recollection

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki. Wygnaj niniejszy czar.

Confiscate

Zaurocz byt

Władasz zauroczonym bytem.

Court of Cunning

When Court of Cunning enters the battlefield, you become the monarch.

At the beginning of your upkeep, any number of target players each mill two cards. If you’re the monarch, each of those players mills ten cards instead. (To mill a card, a player puts the top card of their library into their graveyard.)

Daring Saboteur

{2}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Deranged Assistant

{T}, zmiel kartę: Weź {C}. (By zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Eligeth, Crossroads Augur

Latanie

If you would scry a number of cards, draw that many cards instead.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Esior, Wardwing Familiar

Latanie

Spells your opponents cast that target one or more commanders you control cost {3} more to cast.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Fall from Favor

Zaurocz stwora

When Fall from Favor enters the battlefield, tap enchanted creature and you become the monarch.

Enchanted creature doesn’t untap during its controller’s untap step unless that player is the monarch.

Forceful Denial

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Skontruj wskazany czar.

Galestrike

Przywróć wskazanego przekręconego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Ghost of Ramirez DePietro

Ghost of Ramirez DePietro can’t be blocked by creatures with toughness 3 or greater.

Whenever Ghost of Ramirez DePietro deals combat damage to a player, choose up to one target card in a graveyard that was discarded or put there from a library this turn. Put that card into its owner’s hand.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Glacian, Powerstone Engineer

{T}, Tap X untapped artifacts you control: Look at the top X cards of your library. Put one of those cards into your hand and the rest into your graveyard.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Horizon Scholar

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Hullbreacher

Błysk

If an opponent would draw a card except the first one they draw in each of their draw steps, instead you create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Interpret the Signs

Wróż 3, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Dobierze tyle kart, ile wynosi skrót many ujawnionej karty. (By wróżyć 3, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Kitesail Corsair

Ten stwór ma latanie o ile atakuje.

Kitesail Skirmisher

Latanie

Whenever Kitesail Skirmisher attacks, another target creature attacking the same player or planeswalker gains flying until end of turn.

Encore {4}{U} ({4}{U}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Laboratory Drudge

Na początku każdego korku końcowego, dobierz kartę jeśli w tej turze rzuciłeś czar z cmentarza lub aktywowałeś zdolność karty w cmentarzu.

Malcolm, Keen-Eyed Navigator

Latanie

Whenever one or more Pirates you control deal damage to your opponents, you create a Treasure token for each opponent dealt damage. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Mana Drain

Skontruj wskazany czar. Na początku twojej najbliższej fazy głównej weź tyle {C}, ile wynosi skrót many owego czaru.

Merchant Raiders

Whenever Merchant Raiders or another Pirate enters the battlefield under your control, tap up to one target creature. That creature doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as you control Merchant Raiders.

Mnemonic Deluge

Exile target instant or sorcery card from a graveyard. Copy that card three times. You may cast the copies without paying their mana costs. Exile Mnemonic Deluge.

Omenspeaker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Preordain

Wróż 2, po czym dobierz kartę. (By wróżyć 2, spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Prosperous Pirates

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Prying Eyes

Dobierz cztery karty, po czym odrzuć dwie karty.

Run Away Together

Wskaż dwa stwory pod władaniem różnych graczy. Przywróć owe stwory do rąk właścicieli.

Sailor of Means

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Sakashima of a Thousand Faces

You may have Sakashima of a Thousand Faces enter the battlefield as a copy of another creature you control, except it has Sakashima of a Thousand Faces’s other abilities.

„Zasada legend” nie odnosi się do bytów pod twoim władaniem.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Sakashima's Protege

Błysk

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

You may have Sakashima’s Protege enter the battlefield as a copy of any permanent that entered the battlefield this turn.

Sakashima's Will

Wybierz jedną. Jeśli rzucając ten czar masz we władaniu dowódcę, możesz wybrać obie.

 • Target opponent chooses a creature they control. You gain control of it.

 • Choose a creature you control. Each other creature you control becomes a copy of that creature until end of turn.

Scholar of Stars

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz artefaktem, dobierz kartę.

Scholar of the Ages

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć co najwyżej dwie wskazane karty sztuczek i/lub obrzędów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Scrapdiver Serpent

Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada artefaktem.

Siani, Eye of the Storm

Latanie

Whenever Siani, Eye of the Storm attacks, scry X, where X is the number of attacking creatures with flying.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Siren Stormtamer

Latanie

{U}, poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar lub zdolność wskazujące ciebie lub stwora pod twoim władaniem.

Skaab Goliath

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — wygnaj dwie karty stworów z twojego cmentarza.

Tratowanie

Skilled Animator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany artefakt pod twoim władaniem staje się artefaktowym stworem z bazową siłą i wytrzymałością 5/5 na czas przebywania niniejszego stwora na polu bitwy.

Sphinx of the Second Sun

Latanie

At the beginning of your postcombat main phase, there is an additional beginning phase after this phase. (The beginning phase includes the untap, upkeep, and draw steps.)

Spontaneous Mutation

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -X/-0, gdzie X jest liczbą kart w twoim cmentarzu.

Strategic Planning

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Supreme Will

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

 • Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Thirst for Knowledge

Dobierz trzy karty. Następnie odrzuć dwie karty, chyba że odrzucisz kartę artefaktu.

Trove Tracker

When Trove Tracker dies, draw a card.

Encore {5}{U}{U} ({5}{U}{U}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Vow of Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma latanie i nie może atakować ciebie oraz wędrowców pod twoim władaniem.

Warden of Evos Isle

Latanie

Rzucanie czarów stworów mających latanie kosztuje cię o {1} mniej.

Wrong Turn

Target opponent gains control of target creature. (If an attacking or blocking creature changes controllers, it’s removed from combat.)

Armix, Filigree Thrasher

Ilekroć niniejszy zaatakuje, możesz odrzucić dwie karty. Kiedy tak zrobisz, wskazany stwór pod władaniem broniącego się gracza do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem plus liczba kart artefaktów w twoim cmentarzu.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Bitter Revelation

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu. Strać 2 życia.

Bladebrand

Wskazany stwór do końca tury zyskuje dotyk śmierci.

Dobierz kartę.

Briarblade Adept

Whenever Briarblade Adept attacks, target creature an opponent controls gets -1/-1 until end of turn.

Encore {3}{B} ({3}{B}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Cast Down

Zniszcz wskazanego nie-legendarnego stwora.

Corpse Churn

Zmiel trzy karty, po czym możesz przywrócić kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki. (Aby zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Court of Ambition

When Court of Ambition enters the battlefield, you become the monarch.

At the beginning of your upkeep, each opponent loses 3 life unless they discard a card. If you’re the monarch, instead each opponent loses 6 life unless they discard two cards.

Crow of Dark Tidings

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, zmiel dwie karty. (Umieść dwie wierzchnie karty twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Cuombajj Witches

{T}: Cuombajj Witches deals 1 damage to any target and 1 damage to any target of an opponent’s choice.

Defiant Salvager

Poświęć artefakt lub stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Demonic Lore

When Demonic Lore enters the battlefield, draw three cards.

At the beginning of your end step, you lose 2 life for each card in your hand.

Dhund Operative

O ile władasz artefaktem, ten stwór dostaje +1/+0 i ma dotyk śmierci.

Elvish Doomsayer

When Elvish Doomsayer dies, each opponent discards a card.

Elvish Dreadlord

Dotyk śmierci

When Elvish Dreadlord dies, non-Elf creatures get -3/-3 until end of turn.

Encore {5}{B}{B} ({5}{B}{B}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Exquisite Huntmaster

When Exquisite Huntmaster dies, create a 1/1 green Elf Warrior creature token.

Encore {4}{B} ({4}{B}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Eyeblight Assassin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -1/-1.

Eyeblight Cullers

When Eyeblight Cullers dies, create three 1/1 green Elf Warrior creature tokens, then mill three cards. (Put the top three cards of your library into your graveyard.)

Eyeblight Massacre

Stwory bez typu Elf dostają do końca tury -2/-2.

Falthis, Shadowcat Familiar

Commanders you control have menace and deathtouch.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Feast of Succession

All creatures get -4/-4 until end of turn. You become the monarch.

Fleshbag Marauder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Ghastly Demise

Destroy target nonblack creature if its toughness is less than or equal to the number of cards in your graveyard.

Gilt-Leaf Winnower

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora bez typu Elf, którego siła i wytrzymałość nie są sobie równe.

Keskit, the Flesh Sculptor

{T}, Sacrifice three other artifacts and/or creatures: Look at the top three cards of your library. Put two of them into your hand and the other into your graveyard.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Maalfeld Twins

Kiedy ten stwór umrze, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Miara, Thorn of the Glade

Whenever Miara, Thorn of the Glade or another Elf you control dies, you may pay {1} and 1 life. If you do, draw a card.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Nadier, Agent of the Duskenel

Whenever a token you control leaves the battlefield, put a +1/+1 counter on Nadier, Agent of the Duskenel.

When Nadier leaves the battlefield, create a number of 1/1 green Elf Warrior creature tokens equal to its power.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Nadier's Nightblade

Whenever a token you control leaves the battlefield, each opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Necrotic Hex

Każdy gracz poświęca sześć stworów. Stwórz sześć przekręconych żetonów czarnego stwora Zombi 2/2.

Nightshade Harvester

Whenever a land enters the battlefield under an opponent’s control, that player loses 1 life. Put a +1/+1 counter on Nightshade Harvester.

Noxious Dragon

Latanie

Kiedy ten stwór umrze, możesz zniszczyć wskazanego stwora o skrócie many 3 lub mniejszym.

Null Caller

{3}{B}, wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza: Stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Opposition Agent

Błysk

You control your opponents while they’re searching their libraries.

While an opponent is searching their library, they exile each card they find. You may play those cards for as long as they remain exiled, and you may spend mana as though it were mana of any color to cast them.

Phyrexian Rager

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Plague Reaver

At the beginning of your end step, sacrifice each other creature you control.

Discard two cards, Sacrifice Plague Reaver: Choose target opponent. Return Plague Reaver to the battlefield under that player’s control at the beginning of their next upkeep.

Pride of the Perfect

Elves you control get +2/+0.

Profane Transfusion

Two target players exchange life totals. You create an X/X colorless Horror artifact creature token, where X is the difference between those players» life totals.

Rakshasa Debaser

Ilekroć niniejszy zaatakuje, umieść na polu bitwy pod twoim władaniem wskazaną kartę stwora z cmentarza broniącego się gracza.

Encore {6}{B}{B} ({6}{B}{B}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Revenant

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów w twoim cmentarzu.

Sanitarium Skeleton

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Sengir, the Dark Baron

Latanie

Whenever another creature dies, put two +1/+1 counters on Sengir, the Dark Baron.

Whenever another player loses the game, you gain life equal to that player’s life total as the turn began.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Spark Harvest

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru – poświęć stwora lub zapłać {3}{B}.

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Supernatural Stamina

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Szat's Will

Wybierz jedną. Jeśli rzucając ten czar masz we władaniu dowódcę, możesz wybrać obie.

 • Each opponent sacrifices a creature they control with the greatest power.

 • Exile all opponents» graveyards, then create X 0/1 black Thrull creature tokens, where X is the greatest power among creature cards exiled this way.

Tevesh Szat, Doom of Fools

+2: Create two 0/1 black Thrull creature tokens.

+1: You may sacrifice another creature or planeswalker. If you do, draw two cards, then draw another card if the sacrificed permanent was a commander.

−10: Gain control of all commanders. Put all commanders from the command zone onto the battlefield under your control.

Tevesh Szat, Doom of Fools can be your commander.

Partner

Thorn of the Black Rose

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zostajesz monarchą.

Tormod, the Desecrator

Whenever one or more cards leave your graveyard, create a tapped 2/2 black Zombie creature token.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Vampiric Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu. Strać 2 życia.

Victimize

Wskaż dwie karty stworów w twoim cmentarzu. Poświęć stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć wybrane karty przekręcone na pole bitwy.

Viscera Seer

Poświęć stwora: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Vow of Torment

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma złowrogość i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem. (Nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Alena, Kessig Trapper

Pierwszy cios

{T}: Add an amount of {R} equal to the greatest power among creatures you control that entered the battlefield this turn.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Aurora Phoenix

Latanie

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Ilekroć rzucisz czar z kaskadą, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Blasphemous Act

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora na polu bitwy.

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 13 obrażeń.

Boarding Party

Pośpiech

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Brazen Freebooter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Breeches, Brazen Plunderer

Złowrogość

Whenever one or more Pirates you control deal damage to your opponents, exile the top card of each of those opponents» libraries. You may play those cards this turn, and you may spend mana as though it were mana of any color to cast those spells.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Burning Anger

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.”

Champion of the Flame

Tratowanie

Ten stwór dostaje +2/+2 za każdą dołączoną do niego Aurę lub Wyposażenie.

Coastline Marauders

Tratowanie

Whenever Coastline Marauders attacks, it gets +1/+0 until end of turn for each land defending player controls.

Encore {4}{R}{R} ({4}{R}{R}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Coercive Recruiter

Whenever Coercive Recruiter or another Pirate enters the battlefield under your control, gain control of target creature until end of turn. Untap that creature. Until end of turn, it gains haste and becomes a Pirate in addition to its other types.

Court of Ire

When Court of Ire enters the battlefield, you become the monarch.

At the beginning of your upkeep, Court of Ire deals 2 damage to any target. If you’re the monarch, it deals 7 damage instead.

Crimson Fleet Commodore

Tratowanie

When Crimson Fleet Commodore enters the battlefield, you become the monarch.

Dargo, the Shipwrecker

As an additional cost to cast this spell, you may sacrifice any number of artifacts and/or creatures. This spell costs {2} less to cast for each permanent sacrificed this way and {2} less to cast for each other artifact or creature you’ve sacrificed this turn.

Tratowanie

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Dragon Egg

Obronność

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 2/2 z lataniem mającego „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Dragon Mantle

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma „{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.”

Emberwilde Captain

When Emberwilde Captain enters the battlefield, you become the monarch.

Whenever an opponent attacks you while you’re the monarch, Emberwilde Captain deals damage to that player equal to the number of cards in their hand.

Explosion of Riches

Dobierz kartę, po czym każdy inny gracz może dobrać kartę. Ilekroć karta zostanie dobrana w ten sposób, niniejszy zadaje 5 obrażeń wskazanemu przeciwnikowi wybranemu losowo spośród twoich przeciwników.

Fathom Fleet Swordjack

Whenever Fathom Fleet Swordjack attacks, it deals damage to the player or planeswalker it’s attacking equal to the number of artifacts you control.

Encore {5}{R} ({5}{R}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Fiery Cannonade

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez typu Pirat po 2 obrażenia.

Flamekin Herald

Rzucane przez ciebie czary dowódców mają kaskadę. (Ilekroć rzucisz dowódcę, wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o mniejszym skrócie many. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Frenzied Saddlebrute

Pośpiech

All creatures can attack your opponents and planeswalkers your opponents control as though those creatures had haste.

Furnace Celebration

Ilekroć poświęcisz inny byt, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Goblin Trailblazer

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Hellkite Courser

Latanie

When Hellkite Courser enters the battlefield, you may put a commander you own from the command zone onto the battlefield. It gains haste. Return it to the command zone at the beginning of the next end step.

Humble Defector

{T}: Dobierz dwie karty. Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad tym stworem. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Impulsive Pilferer

When Impulsive Pilferer dies, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Encore {3}{R} ({3}{R}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Jeska, Thrice Reborn

Jeska, Thrice Reborn enters the battlefield with a loyalty counter on her for each time you’ve cast a commander from the command zone this game.

0: Choose target creature. Until your next turn, if that creature would deal combat damage to one of your opponents, it deals triple that damage to that player instead.

−X: Jeska, Thrice Reborn deals X damage to each of up to three targets.

Jeska, Thrice Reborn can be your commander.

Partner

Jeska's Will

Wybierz jedną. Jeśli rzucając ten czar masz we władaniu dowódcę, możesz wybrać obie.

 • Add {R} for each card in target opponent’s hand.

 • Exile the top three cards of your library. You may play them this turn.

Kediss, Emberclaw Familiar

Whenever a commander you control deals combat damage to an opponent, it deals that much damage to each other opponent.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Krark, the Thumbless

Whenever you cast an instant or sorcery spell, flip a coin. If you lose the flip, return that spell to its owner’s hand. If you win the flip, copy that spell, and you may choose new targets for the copy.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Lightning-Rig Crew

{T}: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po1 obrażeniu.

Ilekroć rzucisz czar Pirata, odkręć niniejszego stwora.

Makeshift Munitions

{1}, poświęć artefakt lub stwora: Ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Meteoric Mace

Equipped creature gets +4/+0 and has trample.

Wyposaż {4}

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Port Razer

Whenever Port Razer deals combat damage to a player, untap each creature you control. After this combat phase, there is an additional combat phase.

Port Razer can’t attack a player it has already attacked this turn.

Portent of Betrayal

Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Renegade Tactics

Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Dobierz kartę.

Ripscale Predator

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Rograkh, Son of Rohgahh

First strike, menace, trample

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Rummaging Goblin

{T}, odrzuć kartę: Dobierz kartę.

Skyraker Giant

Zasięg

Soul's Fire

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Soulfire Eruption

Choose any number of target creatures, planeswalkers, and/or players. For each of them, exile the top card of your library, then Soulfire Eruption deals damage equal to that card’s mana value to that permanent or player. You may play the exiled cards until the end of your next turn.

Sparktongue Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zapłacić {2}{R}. Kiedy to zrobisz, zadaje on wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Stonefury

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi tyle obrażeń, iloma lądami władasz.

Toggo, Goblin Weaponsmith

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, create a colorless Equipment artifact token named Rock with „Equipped creature has «{1}, {T}, Sacrifice Rock: This creature deals 2 damage to any target»” and equip {1}.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Undying Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Kiedy ten urok trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Valakut Invoker

{8}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Volcanic Dragon

Latanie, pośpiech

Volcanic Torrent

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Volcanic Torrent deals X damage to each creature and planeswalker your opponents control, where X is the number of spells you’ve cast this turn.

Vow of Lightning

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma pierwszy cios i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Welding Sparks

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem plus 3.

Wheel of Misfortune

Each player secretly chooses a number 0 or greater, then all players reveal those numbers simultaneously and determine the highest and lowest numbers revealed this way. Wheel of Misfortune deals damage equal to the highest number to each player who chose that number. Each player who didn’t choose the lowest number discards their hand, then draws seven cards.

Wild Celebrants

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt.

Ambush Viper

Błysk

Dotyk śmierci

Anara, Wolvid Familiar

As long as it’s your turn, commanders you control have indestructible. (Effects that say „destroy” don’t destroy them. A creature with indestructible can’t be destroyed by damage.)

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Ancient Animus

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem jeśli jest on legendarny. Następnie walczy on ze wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Annoyed Altisaur

Zasięg, tratowanie

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Apex Devastator

Cascade, cascade, cascade, cascade (When you cast this spell, exile cards from the top of your library until you exile a nonland card that costs less. You may cast it without paying its mana cost. Put the exiled cards on the bottom of your library in a random order. Multiple instances of cascade each trigger separately.)

Armorcraft Judge

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1.

Biowaste Blob

Oozes you control get +1/+1.

At the beginning of your upkeep, if you control a commander, create a token that’s a copy of Biowaste Blob.

Court of Bounty

When Court of Bounty enters the battlefield, you become the monarch.

At the beginning of your upkeep, you may put a land card from your hand onto the battlefield. If you’re the monarch, instead you may put a creature or land card from your hand onto the battlefield.

Crushing Vines

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

Dawnglade Regent

When Dawnglade Regent enters the battlefield, you become the monarch.

As long as you’re the monarch, permanents you control have hexproof.

Elvish Visionary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Entourage of Trest

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zostajesz monarchą.

Ten stwór może w każdej potyczce blokować dodatkowego stwora o ile jesteś monarchą.

Farhaven Elf

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fertilid

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{1}{G}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Wskazany gracz wyszukuje w swojej bibliotece kartę lądu, umieszcza ją przekręconą na polu bitwy, po czym tasuje.

Fin-Clade Fugitives

Fin-Clade Fugitives can’t be blocked by creatures with power 2 or less.

Encore {4}{G} ({4}{G}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Fyndhorn Elves

{T}: Weź {G}.

Gift of Paradise

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Gilanra, Caller of Wirewood

{T}: Add {G}. When you spend this mana to cast a spell with mana value 6 or greater, draw a card.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Halana, Kessig Ranger

Zasięg

Whenever another creature enters the battlefield under your control, you may pay {2}. When you do, that creature deals damage equal to its power to target creature.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Hunter's Insight

Wybierz wskazanego stwora pod twoim władaniem. Ilekroć w tej turze ów stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, dobierz tyle samo kart.

Ich-Tekik, Salvage Splicer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Golem 3/3.

Whenever an artifact is put into a graveyard from the battlefield, put a +1/+1 counter on Ich-Tekik and a +1/+1 counter on each Golem you control.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Immaculate Magistrate

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze za każdego Elfa pod twoim władaniem.

Imperious Perfect

Inne Elfy pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{G}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.

Ivy Lane Denizen

Ilekroć inny zielony stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Kamahl, Heart of Krosa

At the beginning of combat on your turn, creatures you control get +3/+3 and gain trample until end of turn.

{1}{G}: Until end of turn, target land you control becomes a 1/1 Elemental creature with vigilance, indestructible, and haste. It’s still a land.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Kamahl's Will

Wybierz jedną. Jeśli rzucając ten czar masz we władaniu dowódcę, możesz wybrać obie.

 • Until end of turn, any number of target lands you control become 1/1 Elemental creatures with vigilance, indestructible, and haste. They’re still lands.

 • Choose target creature you don’t control. Each creature you control deals damage equal to its power to that creature.

Kodama of the East Tree

Zasięg

Whenever another permanent enters the battlefield under your control, if it wasn’t put onto the battlefield with this ability, you may put a permanent card with equal or lesser mana value from your hand onto the battlefield.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Lifecrafter's Gift

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze, po czym umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze mającym znacznik +1/+1 pod twoim władaniem.

Lys Alana Bowmaster

Zasięg

Whenever you cast an Elf spell, you may have Lys Alana Bowmaster deal 2 damage to target creature with flying.

Magus of the Order

{G}, {T}, poświęć tego i innego zielonego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę zielonego stwora, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Molder Beast

Tratowanie

Ilekroć artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Monstrous Onslaught

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych dowolnie pomiędzy dowolną liczbę wskazanych stworów, gdzie X jest największą siłą pośród stworów pod twoim władaniem podczas rzucania tego czaru.

Natural Reclamation

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Numa, Joraga Chieftain

At the beginning of combat on your turn, you may pay {X}{X}. When you do, distribute X +1/+1 counters among any number of target Elves.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Ordeal of Nylea

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1. Następnie jeśli ma on co najmniej trzy znaczniki +1/+1, poświęć ten urok.

Kiedy poświęcisz ten urok, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Reclamation Sage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Reshape the Earth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dziesięć kart lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rootweaver Druid

When Rootweaver Druid enters the battlefield, each opponent may search their library for up to three basic land cards. They each put one of those cards onto the battlefield tapped under your control and the rest onto the battlefield tapped under their control. Then each player who searched their library this way shuffles.

Scaled Behemoth

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Scrounging Bandar

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przenieść dowolną liczbę znaczników +1/+1 z tego stwora na innego wskazanego stwora.

Sentinel Spider

Czujność, zasięg

Sifter Wurm

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 3, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi skrót many owej karty.

Silverback Shaman

Tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Slurrk, All-Ingesting

Slurrk, All-Ingesting enters the battlefield with five +1/+1 counters on it.

Whenever Slurrk or another creature you control dies, if it had a +1/+1 counter on it, put a +1/+1 counter on each creature you control that has a +1/+1 counter on it.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Soul's Might

Umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze, gdzie X jest siłą owego stwora.

Stingerfling Spider

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora z lataniem.

Strength of the Pack

Umieść po dwa znaczniki +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Sweet-Gum Recluse

Błysk

Kaskada

Zasięg

When Sweet-Gum Recluse enters the battlefield, put three +1/+1 counters on each of any number of target creatures that entered the battlefield this turn.

Three Visits

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Vow of Wildness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3, ma tratowanie i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Wildheart Invoker

{8}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +5/+5 i tratowanie.

Wildsize

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 i tratowanie.

Dobierz kartę.

Abomination of Llanowar

Vigilance; menace (This creature can’t be blocked except by two or more creatures.)

Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe sumie liczb Elfów pod twoim władaniem i kart Elfów w twoim cmentarzu.

Amareth, the Lustrous

Latanie

Whenever another permanent enters the battlefield under your control, look at the top card of your library. If it shares a card type with that permanent, you may reveal that card and put it into your hand.

Araumi of the Dead Tide

{T}, Exile cards from your graveyard equal to the number of opponents you have: Target creature card in your graveyard gains encore until end of turn. The encore cost is equal to its mana cost. (Exile the creature card and pay its mana cost: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Archelos, Lagoon Mystic

O ile niniejszy jest przekręcony, inne byty wchodzą na pole bitwy przekręcone.

O ile niniejszy jest odkręcony, inne byty wchodzą na pole bitwy odkręcone.

Averna, the Chaos Bloom

As you cascade, you may put a land card from among the exiled cards onto the battlefield tapped. (Do this after the last card is exiled but before deciding whether to cast a nonland card.)

Belbe, Corrupted Observer

At the beginning of each player’s postcombat main phase, that player adds {C}{C} for each of your opponents who lost life this turn. (Damage causes loss of life.)

Bell Borca, Spectral Sergeant

Notuj skrót many każdej karty umieszczanej na wygnaniu.

Siła tej karty jest równa najwyższej liczbie zanotowanej z jej powodu w tej turze.

Na początku twojego kroku utrzymania, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę w tej turze.

Blim, Comedic Genius

Latanie

Whenever Blim, Comedic Genius deals combat damage to a player, that player gains control of target permanent you control. Then each player loses life and discards cards equal to the number of permanents they control but don’t own.

Captain Vargus Wrath

Whenever Captain Vargus Wrath attacks, Pirates you control get +1/+1 until end of turn for each time you’ve cast a commander from the command zone this game.

Colfenor, the Last Yew

Czujność, zasięg

Whenever Colfenor, the Last Yew or another creature you control dies, return up to one other target creature card with lesser toughness from your graveyard to your hand.

Ghen, Arcanum Weaver

{R}{W}{B}, {T}, Sacrifice an enchantment: Return target enchantment card from your graveyard to the battlefield.

Gnostro, Voice of the Crags

{T}: Wybierz jedną. X jest liczbą czarów rzuconych przez ciebie w tej turze.

 • Scry X.

 • Gnostro, Voice of the Crags deals X damage to target creature.

 • Zyskaj X żyć.

Gor Muldrak, Amphinologist

You and permanents you control have protection from Salamanders.

At the beginning of your end step, each player who controls the fewest creatures creates a 4/3 blue Salamander Warrior creature token.

Hamza, Guardian of Arashin

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1.

Rzucanie czarów stworów kosztuje cię o {1} mniej za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1.

Hans Eriksson

Whenever Hans Eriksson attacks, reveal the top card of your library. If it’s a creature card, put it onto the battlefield tapped and attacking defending player or a planeswalker they control. Otherwise, put that card into your hand. When you put a creature card onto the battlefield this way, it fights Hans Eriksson.

Imoti, Celebrant of Bounty

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Spells you cast with mana value 6 or greater have cascade.

Jared Carthalion, True Heir

When Jared Carthalion, True Heir enters the battlefield, target opponent becomes the monarch. You can’t become the monarch this turn.

If damage would be dealt to Jared Carthalion while you’re the monarch, prevent that damage and put that many +1/+1 counters on it.

Juri, Master of the Revue

Whenever you sacrifice a permanent, put a +1/+1 counter on Juri, Master of the Revue.

When Juri dies, it deals damage equal to its power to any target.

Kangee, Sky Warden

Latanie, czujność

Ilekroć niniejszy zaatakuje, atakujące stwory mające latanie do końca tury dostają +2/+0.

Ilekroć niniejszy zablokuje, blokujące stwory mające latanie do końca tury dostają +0/+2.

Kwain, Itinerant Meddler

{T}: Each player may draw a card, then each player who drew a card this way gains 1 life.

Lathiel, the Bounteous Dawn

Więź życia

At the beginning of each end step, if you gained life this turn, distribute up to that many +1/+1 counters among any number of other target creatures.

Liesa, Shroud of Dusk

Rather than pay {2} for each previous time you’ve cast this spell from the command zone this game, pay 2 life that many times.

Latanie, więź życia

Whenever a player casts a spell, they lose 2 life.

Nevinyrral, Urborg Tyrant

Hexproof from artifacts, creatures, and enchantments

When Nevinyrral, Urborg Tyrant enters the battlefield, create a tapped 2/2 black Zombie creature token for each creature that died this turn.

When Nevinyrral dies, you may pay {1}. When you do, destroy all artifacts, creatures, and enchantments.

Nymris, Oona's Trickster

Błysk

Latanie

Whenever you cast your first spell during each opponent’s turn, look at the top two cards of your library. Put one of those cards into your hand and the other into your graveyard.

Obeka, Brute Chronologist

{T}: The player whose turn it is may end the turn. (Exile all spells and abilities from the stack. The player whose turn it is discards down to their maximum hand size. Damage wears off, and „this turn” and „until end of turn” effects end.)

Reyav, Master Smith

Whenever a creature you control that’s enchanted or equipped attacks, that creature gains double strike until end of turn.

Thalisse, Reverent Medium

At the beginning of each end step, create X 1/1 white Spirit creature tokens with flying, where X is the number of tokens you created this turn.

Tuya Bearclaw

Whenever Tuya Bearclaw attacks, it gets +X/+X until end of turn, where X is the greatest power among other creatures you control.

Yurlok of Scorch Thrash

Czujność

A player losing unspent mana causes that player to lose that much life.

{1}, {T}: Each player adds {B}{R}{G}.

Zara, Renegade Recruiter

Latanie

Whenever Zara, Renegade Recruiter attacks, look at defending player’s hand. You may put a creature card from it onto the battlefield under your control tapped and attacking that player or a planeswalker they control. Return that creature to its owner’s hand at the beginning of the next end step.

Amorphous Axe

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma każdy typ stwora.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Angelic Armaments

Wyposażony stwór dostaje +2/+2, ma latanie i jest białym Aniołem oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Arcane Signet

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Armillary Sphere

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Armory of Iroas

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Bladegriff Prototype

Latanie

Whenever Bladegriff Prototype deals combat damage to a player, destroy target nonland permanent of that player’s choice that one of your opponents controls.

Brass Herald

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty stworów wybranego typu ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Stwory wybranego typu dostają +1/+1.

Burnished Hart

{3}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Charcoal Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Codex Shredder

{T}: Wskazany gracz mieli kartę. (Umieszcza wierzchnią kartę swojej biblioteki w swoim cmentarzu.)

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Commander's Plate

Equipped creature gets +3/+3 and has protection from each color that’s not in your commander’s color identity.

Equip commander {3}

Wyposaż {5}

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Dreamstone Hedron

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz trzy karty.

Filigree Familiar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Fire Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Foundry Inspector

Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.

Golem Artisan

{2}: Wskazany artefaktowy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

{2}: Wskazany artefaktowy stwór do końca tury zyskuje zdolność wybraną przez cienie spośród latania, tratowania i pośpiechu.

Grafted Wargear

Wyposażony stwór dostaje +3/+2.

Whenever Grafted Wargear becomes unattached from a permanent, sacrifice that permanent.

Equip {0} ({0}: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery.)

Haunted Cloak

Wyposażony stwór ma czujność, tratowanie i pośpiech.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Hero's Blade

Wyposażony stwór dostaje +3/+2.

Ilekroć legendarny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem możesz dołączyć do niego ten artefakt.

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Horizon Stone

Jeśli niezużyta mana miałaby zostać utracona, zamiast tego staje się ona bezkolorowa.

Howling Golem

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, każdy gracz dobiera kartę.

Ingenuity Engine

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

{1}, {T}, Sacrifice an artifact: Return target artifact you control to its owner’s hand.

Jalum Tome

{2}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Jeweled Lotus

{T}, Sacrifice Jeweled Lotus: Add three mana of any one color. Spend this mana only to cast your commander.

Loreseeker's Stone

{3}, {T}: Draw three cards. This ability costs {1} more to activate for each card in your hand.

Lumengrid Gargoyle

Latanie

Maelstrom Colossus

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Marble Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Mask of Memory

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać dwie karty. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Meteor Golem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika.

Mindless Automaton

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{1}, odrzuć kartę: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Usuń dwa znaczniki +1/+1 z tego stwora: Dobierz kartę.

Moss Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Nevinyrral's Disk

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Pennon Blade

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Perilous Myr

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Phyrexian Triniform

Kiedy ten stwór umrze, stwórz trzy żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Golem 3/3.

Encore {12} ({12}, Exile this card from your graveyard: For each opponent, create a token copy that attacks that opponent this turn if able. They gain haste. Sacrifice them at the beginning of the next end step. Activate only as a sorcery.)

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Pirate's Cutlass

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dołącz go do wskazanego Pirata pod twoim władaniem.

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Prophetic Prism

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Rings of Brighthearth

Whenever you activate an ability, if it isn’t a mana ability, you may pay {2}. If you do, copy that ability. You may choose new targets for the copy.

Sandstone Oracle

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz przeciwnika. Jeśli ów gracz ma więcej kart w ręce niż ty, dobierz tyle kart, ile wynosi różnica.

Scroll Rack

{1}, {T}: Wygnaj zakryte dowolne karty z twojej ręki. Umieść tyle samo kart z wierzchu twojej biblioteki w twojej ręce. Następnie spójrz na wygnane karty u mieść je dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Seer's Lantern

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Shimmer Myr

Błysk

Możesz rzucać czary artefaktów tak, jakby miały błysk.

Sisay's Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Sky Diamond

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Spectral Searchlight

{T}: Wybierz gracza. Ów gracz bierze jedną manę wybranego przez siebie koloru.

Staff of Domination

{1}: Odkręć ten byt.

{2}, {T}: Zyskaj 1 życie.

{3}, {T}: Odkręć wskazanego stwora.

{4}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

{5}, {T}: Dobierz kartę.

Staunch Throneguard

Czujność

When Staunch Throneguard enters the battlefield, you become the monarch.

Sunset Pyramid

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki cegły.

{2}, {T}, usuń z tego artefaktu znacznik cegły: Dobierz kartę.

{2}, {T}: Wróż 1.

Thought Vessel

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Universal Solvent

{7}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany byt.

Workshop Assistant

Kiedy ten stwór umrze, przywróć inną wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Command Beacon

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten byt: Umieść twojego dowódcę w twojej ręce ze strefy dowodzenia.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Guildless Commons

Guildless Commons enters the battlefield tapped.

When Guildless Commons enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {C}{C}.

Opal Palace

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną maną w dowolnym kolorze tożsamości twojego dowódcy. Jeśli wydasz ową manę na rzucenie twojego dowódcy, wchodzi on na pole bitwy z tyloma dodatkowymi znacznikami +1/+1, ile razy został on rzucony ze strefy dowodzenia w tej grze.

Path of Ancestry

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź jedną maną w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy. Kiedy owa mana zostanie wydana na rzucenie czaru stwora współdzielącego typ stwora z twoim dowódcą, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Rejuvenating Springs

Rejuvenating Springs enters the battlefield tapped unless you have two or more opponents.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Rupture Spire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Spectator Seating

Spectator Seating enters the battlefield tapped unless you have two or more opponents.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Training Center

Training Center enters the battlefield tapped unless you have two or more opponents.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Undergrowth Stadium

Undergrowth Stadium enters the battlefield tapped unless you have two or more opponents.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Vault of Champions

Vault of Champions enters the battlefield tapped unless you have two or more opponents.

{T}: Weź {W} lub {B}.

War Room

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}, zapłać życia równe liczbie kolorów w tożsamości twojego dowódcy: Dobierz kartę.

Wyleth, Soul of Steel

Tratowanie

Whenever Wyleth, Soul of Steel attacks, draw a card for each Aura and Equipment attached to it.

Timely Ward

You may cast this spell as though it had flash if it targets a commander.

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma niezniszczalność.

Blazing Sunsteel

Equipped creature gets +1/+0 for each opponent you have.

Whenever equipped creature is dealt damage, it deals that much damage to any target.

Wyposaż {4}

Aesi, Tyrant of Gyre Strait

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may draw a card.

Trench Behemoth

Return a land you control to its owner’s hand: Untap Trench Behemoth. It gains hexproof until end of turn.

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, target creature an opponent controls attacks during its controller’s next combat phase if able.

Stumpsquall Hydra

When Stumpsquall Hydra enters the battlefield, distribute X +1/+1 counters among it and any number of commanders.

Elder Deep-Fiend

Błysk

Wyłonienie {5}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar poświęcając stwora i opłacając koszt wyłonienia pomniejszony o skrót many owego stwora.)

Kiedy rzucisz ten czar, przekręć co najwyżej cztery wskazane byty.

Condemn

Umieść wskazanego atakującego stwora na spodzie biblioteki właściciela. Jego władca zyskuje tyle żyć, ile miał wytrzymałości.

Danitha Capashen, Paragon

Pierwszy cios, czujność, więź życia

Rzucanie czarów Aur i Wyposażeń kosztuje cię o {1} mniej.

Dawn Charm

Wybierz jedno —

 • Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

 • Zregeneruj wskazanego stwora.

 • Skontruj wskazany czar, który wskazuje ciebie.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Faith Unbroken

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy urok nie opuści pola bitwy.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Flickerwisp

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany byt. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Generous Gift

Zniszcz wskazany byt. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Ironclad Slayer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę Aury lub Wyposażenia z twojego cmentarza do twojej ręki.

Martial Coup

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1. Jeśli X jest co najmniej 5, zniszcz wszystkie inne stwory.

Odric, Lunarch Marshal

Na początku każdej potyczki, stwory pod twoim władaniem zyskują pierwszy cios jeśli stwór pod twoim władaniem ma pierwszy cios. To samo jest prawdą dla latania, dotyku śmierci, podwójnego ciosu, pośpiechu, antyklątwy niezniszczalności, więzi życia, złowrogości, zasięgu, przyczajenia, tratowania i czujności.

On Serra's Wings

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór jest legendarny, dostaje +1/+1, ma latanie, czujność i więź życia.

Oreskos Explorer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart Równin, gdzie X jest liczbą gracz mających we władaniu więcej lądów niż ty. Ujawnij owe karty, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Relic Seeker

Sława 1 (Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli nie jest sławny, umieść na nim znacznik +1/+1 i staje się sławny.)

Kiedy ten stwór zostanie sławny, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Wyposażenia, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Sigarda's Aid

Możesz rzucać czary Aur i Wyposażeń jakby miały błysk.

Ilekroć Wyposażenie wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz dołączyć je do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Spirit Mantle

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma ochronę przed stworami.

Sram, Senior Edificer

Ilekroć rzucisz czar Aury, Wyposażenia lub Pojazdu, dobierz kartę.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Unbreakable Formation

Stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Dopisek — Jeśli rzucisz ten czar w twojej fazie głównej, umieść znacznik +1/+1 na każdym z owych stworów i zyskują one czujność do końca tury.

Unquestioned Authority

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór ma ochronę przed stworami.

Valorous Stance

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

 • Zniszcz wskazanego stwora o wytrzymałości 4 lub większej.

White Sun's Zenith

Stwórz X żetonów białego stwora Kot 2/2. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Winds of Rath

Zniszcz wszystkie niezauroczone stwory. Nie mogą one zregenerować.

Arcane Denial

Skontruj wskazany czar. Jego władca może dobrać co najwyżej dwie karty na początku kroku utrzymania następnej tury.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Compulsive Research

Wskazany gracz dobiera trzy karty. Następnie ów gracz odrzuca dwie karty, chyba że odrzuci kartę lądu.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Into the Roil

Podbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{U}.)

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela. Jeśli ten czar został podbity, dobierz kartę.

Ior Ruin Expedition

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik wyprawy na niniejszym bycie.

Usuń trzy znaczniki wyprawy z tego bytu i poświęć go: Dobierz dwie karty.

Meloku the Clouded Mirror

Latanie

{1}, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela: Stwórz żeton niebieskiego stwora Iluzja 1/1 z lataniem.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Nezahal, Primal Tide

Ten czar nie może być skontrowany.

Nie masz limitu kart na ręce.

Ilekroć przeciwnik rzuci nie-stworowy czar, dobierz kartę.

Odrzuć trzy karty: Wygnaj tego stwora. Przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Peel from Reality

Przywróć wskazanego stwora pod twoim władaniem oraz wskazanego stwora poza twoim władaniem do rąk ich właścicieli.

Scourge of Fleets

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć każdego stwora pod władaniem twoich przeciwników o wytrzymałości X lub mniejszej do rąk właścicieli, gdzie X jest liczbą Wysp pod twoim władaniem.

Shipbreaker Kraken

{6}{U}{U}: Monstrualność 4. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim cztery znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, przekręć co najwyżej cztery wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się podczas kroków odkręcania swoich władców dopóki władasz niniejszym stworem.

Slinn Voda, the Rising Deep

Podbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{U}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity, przywróć wszystkie stwory do rąk właścicieli za wyjątkiem Wodników, Krakenów, Lewiatanów, Ośmiornic i Wężowników.

Sphinx of Uthuun

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik dzieli owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Stormtide Leviathan

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Wszystkie lądy są dodatkowo Wyspami oprócz swoich pozostałych typów.

Stwory bez latania lub podboju wysp nie mogą atakować.

Tromokratis

Ten stwór ma antyklątwę o ile nie atakuje lub blokuje.

Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez wszystkie stwory pod władaniem broniącego się gracza. (Jeśli jakikolwiek stwór owego gracza nie zablokuje tego stwora, nie może on być zablokowany.)

Whelming Wave

Zwróć wszystkie stwory do rąk właścicieli z wyjątkiem Krakenów, Lewiatanów, Ośmiornic i Wężowników.

Abrade

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

Comet Storm

Wielopodbicie {1} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}.)

Wybierz wskazany cel, po czym wybierz inny wskazany cel za każde podbicie tego czaru. Ten czar zadaje każdemu z nich po X obrażeń.

Dualcaster Mage

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Expedite

Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Dobierz kartę.

Fists of Flame

Dobierz kartę. Do końca tury wskazany stwór zyskuje tratowanie i dostaje +1/+0 za każdą kartę, którą dobrałeś w tej turze.

Jaya's Immolating Inferno

(Możesz rzucić legendarny obrzęd tylko jeśli władasz legendarnym stworem lub wędrowcem.)

Ten czar zadaje każdemu z co najwyżej trzech wskazanych celów po X obrażeń.

Relentless Assault

Odkręć wszystkie stwory, które atakowały w tej turze. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, po której następuje dodatkowa faza główna.

Temur Battle Rage

Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Zaciekłość — Ów stwór do końca tury zyskuje także tratowanie jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej.

Volcanic Fallout

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Wild Ricochet

Możesz wskazać nowe cele wskazanego czaru sztuczki lub obrzędu. Następnie skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Word of Seizing

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Odkręć wskazany byt i do końca tury zyskaj nad nim władanie. Do końca tury zyskuje on pośpiech.

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Avenger of Zendikar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Roślina 0/1, iloma lądami władasz.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na każdej Roślinie pod twoim władaniem.

Beast Within

Zniszcz wskazany byt. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Eternal Witness

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Explore

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Dobierz kartę.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Khalni Heart Expedition

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik wyprawy na tym bycie.

Usuń trzy znaczniki wprawy z tego uroku i poświęć go: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Molimo, Maro-Sorcerer

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ramunap Excavator

Możesz zagrywać lądy z twojego cmentarza.

Retreat to Kazandu

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedną —

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

 • Zyskaj 2 życia.

Search for Tomorrow

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Zawieszenie 2—{G} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {G} i wygnaj ją z dwoma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Sporemound

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Terastodon

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć co najwyżej trzy wskazane nie-stworowe peranenty. Za każdy byt umieszczony w cmentarzu w ten sposób, jego władca tworzy żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Verdant Sun's Avatar

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj życie równe wytrzymałości owego stwora.

Wickerbough Elder

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik -1/-1.

{G}, usuń znacznik -1/-1 z tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Yavimaya Elder

Kiedy ten stwór umrze, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty lądów, ujawnić je, umieścić je w twojej ręce, po czym przetasować.

{2}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Boros Charm

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

 • Permanenty pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność.

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Coiling Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Deflecting Palm

Gdy następnym razem wybrane przez ciebie źródło miałoby zadać obrażenia w tej turze, zażegnaj te obrażenia. Jeśli obrażenia zostaną zażegnane w ten sposób, ten czar zadaje tyle samo obrażeń władcy owego źródła.

Fathom Mage

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Ilekroć znacznik +1/+1 zostanie umieszczony na tym stworze, możesz dobrać kartę.

Growth Spiral

Dobierz kartę. Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

Master Warcraft

Rzuć ten czar tylko przed deklaracją atakujących.

Ty decydujesz, które stwory zaatakują w tej turze.

Ty decydujesz, które stwory będą blokować w tej turze i w jaki sposób.

Murkfiend Liege

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Odkręć wszystkie zielone i/lub niebieskie stwory pod twoim władaniem podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

Response

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 5 obrażeń.

Resurgence

Stwory pod twoim władaniem zyskują pierwszy cios i czujność do końca tury. Po tej fazie głównej jest dodatkowa faza potyczki, a po niej dodatkowa faza główna.

Sharktocrab

{2}{G}{U}: Adaptacja 1. (Jeśli ten stwór nie ma znacznika +1/+1, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Ilekroć jeden lub więcej znaczników +1/+1 zostanie umieszczonych na tym stworze, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Simic Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

 • Permanenty pod twoim władaniem zyskują do końca tury antyklątwę.

 • Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Simic Sky Swallower

Latanie, tratowanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Spitting Image

Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Tiana, Ship's Caretaker

Latanie, pierwszy cios

Ilekroć Aura lub Wyposażenie pod twoim władaniem zostanie umieszczone w cmentarzu z pola bitwy, możesz przywrócić ową kartę do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Urban Evolution

Dobierz trzy karty. W tej turze możesz zagrać dodatkowy ląd.

Wear

Zniszcz wskazany artefakt.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Tear

Zniszcz wskazany urok.

Fuzja (Możesz rzucić z ręki jedną lub obie połowy tej karty.)

Blackblade Reforged

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy ląd pod twoim władaniem.

Wyposaż legendarnego stwora {3}

Wyposaż {7}

Bonesplitter

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Wyposaż {1}

Boros Signet

{1}, {T}: Weź {R}{W}.

Brass Squire

{T}: Dołącz wskazane Wyposażenie pod twoim władaniem do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Explorer's Scope

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, możesz umieścić ją przekręconą na polu bitwy.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Fireshrieker

Wyposażony stwór ma podwójny cios. (Zadaje obrażenia bojowe w pierwszym ciosie oraz normalnie.)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Loxodon Warhammer

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Mask of Avacyn

Wyposażony stwór dostaje +1/+2 i ma antyklątwę. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Wyposaż {3}

Ring of Thune

Wyposażony stwór ma czujność. (Atakowanie nie przekręca go.)

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na wyposażonym stworze jeśli jest biały.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Ring of Valkas

Wyposażony stwór ma pośpiech (Może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na wyposażonym stworze jeśli jest czerwony.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Seer's Sundial

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Simic Signet

{1}, {T}: Weź {G}{U}.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Sunforger

Wyposażony stwór dostaje +4/+0.

{R}{W}, odłącz ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę czerwonej lub białej sztuczki o skrócie many 4 lub mniejszym i rzuć ją beż płacenia jej kosztu many. Następnie przetasuj.

Wyposaż {3}

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma pośpiech i antyklątwę. (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Wyposaż {1}

Sword of Vengeance

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i ma pierwszy cios, czujność, tratowanie i pośpiech.

Wyposaż {3}

Blighted Woodland

{T}: Weź {C}.

{3}{G}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Boros Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Coral Atoll

Coral Atoll enters the battlefield tapped.

When Coral Atoll enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Island you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {C}{U}.

Encroaching Wastes

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Jungle Basin

Jungle Basin enters the battlefield tapped.

When Jungle Basin enters the battlefield, sacrifice it unless you return an untapped Forest you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {C}{G}.

Memorial to Genius

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

{4}{U}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz dwie karty.

Memorial to War

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

{4}{R}, {T}, poświęć ten ląd: Zniszcz wskazany ląd.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Simic Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Slayers' Stronghold

{T}: Weź {C}.

{R}{W}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0, czujność i pośpiech.

Stone Quarry

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Sunhome, Fortress of the Legion

{T}: Weź {C}.

{2}{R}{W}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Transguild Promenade

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy poświęć go, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Creek

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {U}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Grove

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {G}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Wind-Scarred Crag

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Najeela, the Blade-Blossom

Whenever a Warrior attacks, you may have its controller create a 1/1 white Warrior creature token that’s tapped and attacking.

{W}{U}{B}{R}{G}: Untap all attacking creatures. They gain trample, lifelink, and haste until end of turn. After this phase, there is an additional combat phase. Activate only during combat.

Akiri, Line-Slinger

Pierwszy cios, czujność

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Brago, King Eternal

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj dowolną liczbę wskazanych nielądowych bytów pod twoim władaniem, po czym przywróć owe karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Bruse Tarl, Boorish Herder

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje podwójny cios i więź życia.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Derevi, Empyrial Tactician

Latanie

Whenever Derevi, Empyrial Tactician enters the battlefield or a creature you control deals combat damage to a player, you may tap or untap target permanent.

{1}{G}{W}{U}: Put Derevi onto the battlefield from the command zone.

Ikra Shidiqi, the Usurper

Złowrogość

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, zyskaj życia równe wytrzymałości owego stwora.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Ishai, Ojutai Dragonspeaker

Latanie

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Karador, Ghost Chieftain

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora w twoim cmentarzu.

Podczas każdej z twoich tur możesz rzucić czar stwora z twojego cmentarza.

Karametra, God of Harvests

Niezniszczalność

O ile twój kult zielonego i białego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Lasu lub Równiny, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kraum, Ludevic's Opus

Latanie, pośpiech

Ilekroć przeciwnik rzuca swój drugi czar w danej turze, dobierz kartę.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Kydele, Chosen of Kruphix

{T}: Weź {C} za każdą kartę dobraną przez ciebie w tej turze.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Ludevic, Necro-Alchemist

Na początku kroku końcowego każdego gracza, ów gracz może dobrać kartę jeśli gracz inny od ciebie stracił życia w tej turze.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Maelstrom Wanderer

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Kaskada, kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki. Następnie zrób to jeszcze raz.)

Marath, Will of the Wild

Marath, Will of the Wild enters the battlefield with a number of +1/+1 counters on it equal to the amount of mana spent to cast it.

{X}, usuń X znaczników +1/+1 z tego stwora: Wybierz jedną —

 • Put X +1/+1 counters on target creature. X can’t be 0.

 • Marath deals X damage to any target. X can’t be 0.

 • Create an X/X green Elemental creature token. X can’t be 0.

Muldrotha, the Gravetide

W trakcie każdej z twoich tur możesz zagrać z twojego cmentarza co najwyżej po jednej karcie spośród każdego typu bytu. (Jeśli karta ma kilka typów bytu, wybierz jeden podczas zagrywania jej.)

Nekusar, the Mindrazer

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Whenever an opponent draws a card, Nekusar, the Mindrazer deals 1 damage to that player.

Prossh, Skyraider of Kher

Kiedy rzucisz ten czar, stwórz X żetonów czerwonego stwora Kobold 0/1 o nazwie Kobolds of Kher Keep, gdzie X jest liczbą many wydanej na rzucenie tego czaru.

Latanie

Poświęć innego stwora: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Queen Marchesa

Dotyk śmierci, pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zostajesz monarchą.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli przeciwnik jest monarchą, stwórz żeton czarnego stwora Skrytobójca 1/1 z dotykiem śmierci i pośpiechem.

Rakdos, Lord of Riots

Nie możesz rzucić tego czaru, chyba że przeciwnik stracił życie w tej turze.

Latanie, tratowanie

Rzucanie czarów stworów kosztuje cię o {1} mniej za każde 1 życie stracone przez twoich przeciwników w tej turze.

Ravos, Soultender

Latanie

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Reyhan, Last of the Abzan

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem lub zostanie umieszczony w strefie dowodzenia, jeśli miał co najmniej jeden znacznik +1/+1, możesz umieścić tyle samo znaczników +1/+1 na wskazanym stworze.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Sidar Kondo of Jamuraa

Flankowanie (Ilekroć stwór bez flankowania blokuje tego stwora, blokujący stwór do końca tury dostaje -1/-1.)

Stwory bez latania ani zasięgu pod władaniem twoich przeciwników nie mogą blokować stworów o sile 2 lub mniejszej.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Silas Renn, Seeker Adept

Dotyk śmierci

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wybierz wskazaną kartę artefaktu w twoim cmentarzu. Możesz rzucić ową kartę w tej turze.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Tana, the Bloodsower

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz tyle samo żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Thrasios, Triton Hero

{4}: Wróż 1, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy. W przeciwnym razie dobierz kartę.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Tymna the Weaver

Więź życia

Na początku twojej fazy głównej po potyczce, możesz zapłacić X żyć, gdzie X jest liczbą przeciwników, którzy w tej turze otrzymali obrażenia bojowe. Jeśli tak zrobisz, dobierz X kart.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Vial Smasher the Fierce

Ilekroć rzucisz twój pierwszy czar w danej turze, wybierz losowego przeciwnika. Ten byt zadaje owemu graczowi lub wędrowcowi pod jego władaniem obrażenia równe skrótowi many owego czaru.

Partnerstwo (Możesz mieć dwóch dowódców jeśli obaj mają partnerstwo.)

Xenagos, God of Revels

Niezniszczalność

O ile twój kult czerwonego i zielonego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Na początku potyczki w twojej turze, inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje pośpiech oraz +X/+X, gdzie X jest siłą owego stwora.

Yuriko, the Tiger's Shadow

Ninjutsu dowódcy {U}{B} ({U}{B}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę przekręconą i atakującą na polu bitwy z twojej ręki lub strefy dowodzenia.)

Ilekroć Ninja pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki i umieść ową kartę w twojej ręce. Każdy przeciwnik traci życia równe skrótowi many owej karty.

Zedruu the Greathearted

Na początku twojego kroku utrzymania, zyskaj X żyć i dobierz X kart, gdzie X jest liczbą bytów twojej własności pod władaniem twoich przeciwników.

{U}{R}{W}: Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad wskazanym bytem pod twoim władaniem.

Zur the Enchanter

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę uroku o skrócie many 3 lub mniejszym, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Ramos, Dragon Engine

Latanie

Ilekroć rzucisz czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze za każdy z kolorów owego czaru.

Usuń pięć znaczników +1/+1 z tego stwora: Weź {W}{W}{U}{U}{B}{B}{R}{R}{G}{G}. Aktywuj tylko raz na turę.

Mana Confluence

{T}, zapłać 1 życie: Weź jedną manę dowolnego koloru.