Commander 2011

Artisan of Kozilek

Kiedy rzucisz ten czar, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa byty.)

Afterlife

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany. Jego władca tworzy żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Akroma's Vengeance

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Alliance of Arms

Połącz siły — Zaczynając od ciebie, każdy gracz może zapłacić dowolną ilość many. Każdy gracz tworzy X żetonów białego stwora Piechur 1/1, gdzie X jest łączną ilością many zapłaconej w ten sposób.

Angelic Arbiter

Latanie

Każdy przecwinik, który rzucił czar w tej turze, nie może atakować stworami.

Każdy przeciwnik, który atakował stworem w tej turze, nie może rzucać czarów.

Arbiter of Knollridge

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, liczba żyć każdego gracza otrzymuje wartość największej liczby żyć pośród wszystkich graczy.

Archangel of Strife

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, każdy gracz wybiera wojnę lub pokój.

Stwory pod władaniem gracza, który wybrał wojnę dostają +3/+0.

Stwory pod władaniem gracza, który wybrał pokój dostają +0/+3.

Austere Command

Wybierz dwie —

  • Zniszcz wszystkie artefakty.

  • Zniszcz wszystkie uroki.

  • Zniszcz wszystkie stwory o skrócie many 3 lub mniejszym.

  • Zniszcz wszystkie stwory o skrótach many 4 lub większych.

Bathe in Light

Radiance — Choose a color. Target creature and each other creature that shares a color with it gain protection from the chosen color until end of turn.

Celestial Force

Na początku każdego kroku utrzymania, zyskaj 3 życia.

Congregate

Wskazany gracz zyskuje po 2 życia za każdego stwora na polu bitwy.

Crescendo of War

Na początku każdego kroku utrzymania, umieść znacznik zmagania na tym bycie.

Atakujące stwory dostają +1/+0 za każdy znacznik zmagania na tym bycie.

Blokujące stwory dostają +1/+0 za każdy znacznik zmagania na tym bycie.

False Prophet

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj wszystkie stwory.

Ghostly Prison

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Hour of Reckoning

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wszystkie nieżetonowe stwory.

Jötun Grunt

Rosnące utrzymanie — Umieść dwie karty z jednego cmentarza na spodzie biblioteki ich właściciela. (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Journey to Nowhere

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Lightkeeper of Emeria

Wielopodbicie {W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {W}.)

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 2 życia za każde podbicie go.

Martyr's Bond

Ilekroć ten lub inny nielądowy byt pod twoim władaniem trafi do cmentarza z pola bitwy, każdy przeciwnik poświęca byt współdzielący z nim typ karty.

Monk Realist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany urok.

Mother of Runes

{T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Oblation

Właściciel wskazanego nielądowego byty wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym dobiera dwie karty.

Oblivion Ring

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany nielądowy byt.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Orim's Thunder

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jeśli ten czar został podbity, zadaje on wskazanemu stworowi obrażenia równe skrótowi many owego bytu.

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować swoją bibliotekę.

Pollen Lullaby

Prevent all combat damage that would be dealt this turn. Clash with an opponent. If you win, creatures that player controls don’t untap during the player’s next untap step. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher converted mana cost.)

Prison Term

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, możesz dołączyć niniejszy byt do owego stwora.

Return to Dust

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, możesz wygnać co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Righteous Cause

Ilekroć stwór zaatakuje, zyskaj 1 życie.

Serra Angel

Latanie, czujność

Shattered Angel

Latanie

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, możesz zyskać 3 życia.

Soul Snare

{W}, poświęć ten urok: Wygnaj wskazanego stwora atakującego ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem.

Spurnmage Advocate

{T}: Przywróć dwie wskazane karty z cmentarza przeciwnika do jego ręki. Zniszcz wskazanego atakującego stwora.

Storm Herd

Stwórz X żetonów białego stwora Pegaz 1/1 z lataniem, gdzie X jest liczbą twoich żyć.

Voice of All

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Ten stwór ma ochronę przed wybranym kolorem.

Vow of Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Wall of Omens

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Windborn Muse

Latanie

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Aethersnipe

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Przyzwanie {1}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Chromeshell Crab

Przemiana {4}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Kiedy ten byt zostanie odkryty, możesz zamienić władanie nad wskazanym stworem pod twoim władaniem i wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika.

Conundrum Sphinx

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy gracz nazywa kartę. Następnie ów gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli ujawnił nazwaną przez siebie kartę, ów gracz umieszcza ją w swojej ręce. Jeśli nie, ów gracz umieszcza ją na spodzie swojej biblioteki.

Court Hussar

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia została wydana {W}.

Dreamborn Muse

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą kart w ich ręce.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Flusterstorm

Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Fog Bank

Obronność, latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi i przez tego stwora.

Gomazoa

Obronność, latanie

{T}: Umieść tego stwora i każdego stwora go blokującego na wierzchach bibliotek ich właścicieli, po czym owi gracze tasują swoje biblioteki.

Guard Gomazoa

Obronność, latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, które mogłyby zostać zadane temu stworowi.

Memory Erosion

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ów gracz mieli dwie karty.

Minds Aglow

Połącz siły — Zaczynając od ciebie, każdy gracz może zapłacić dowolną ilość many. Każdy gracz dobiera X kart, gdzie X jest sumą wartości many zapłaconych w ten sposób.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Murmurs from Beyond

Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Przeciwnik wybiera jedną z nich. Umieść ową kartę w twoim cmentarzu, a pozostałe w twojej ręce.

Perilous Research

Dobierz dwie karty, po czym poświęć byt.

Propaganda

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Ray of Command

Odkręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika i zyskaj nad nim władanie do końca tury. Ów stwór do końca tury zyskuje pośpiech. Kiedy stracisz władanie nad owym stworem, przekręć go.

Reins of Power

Odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem i wszystkie stwory pod władaniem wskazanego przeciwnika. Każdy z was do końca tury zyskuje władanie nad wszystkimi stworami drugiego. Owe stwory zyskują do końca tury pośpiech.

Repulse

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Riddlekeeper

Ilekroć zaatakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, władca owego stwora mieli dwie karty.

Scattering Stroke

Counter target spell. Clash with an opponent. If you win, at the beginning of your next main phase, you may add an amount of {C} equal to that spell’s converted mana cost. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher converted mana cost.)

Skyscribing

Każdy gracz dobiera po X kart.

Zapowiedź — {2}{U}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Każdy gracz dobiera kartę. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Slipstream Eel

Ten stwór nie może atakować, chyba że broniący się gracz włada Wyspą.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Spell Crumple

Counter target spell. If that spell is countered this way, put it on the bottom of its owner’s library instead of into that player’s graveyard. Put Spell Crumple on the bottom of its owner’s library.

Trade Secrets

Wskazany przeciwnik dobiera dwie karty, po czym ty dobierasz co najwyżej cztery karty. Ów przeciwnik może powtórzyć ten proces ile razy chce.

Trench Gorger

Tratowanie

When Trench Gorger enters the battlefield, you may search your library for any number of land cards, exile them, then shuffle your library. If you do, Trench Gorger has base power and base toughness each equal to the number of cards exiled this way.

Vedalken Plotter

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zamień władanie nad wskazanym lądem pod twoim władaniem i wskazanym lądem pod władaniem przeciwnika.

Vision Skeins

Każdy gracz dobiera po dwie karty.

Vow of Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma latanie i nie może atakować ciebie oraz wędrowców pod twoim władaniem.

Whirlpool Whelm

Clash with an opponent, then return target creature to its owner’s hand. If you win, you may put that creature on top of its owner’s library instead. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher converted mana cost.)

Windfall

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej zostało odrzuconych w ten sposób.

Wonder

Latanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu oraz władasz Wyspą, stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Attrition

{B}, poświęć stwora: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Avatar of Woe

Jeśli w cmentarzach jest łącznie co najmniej dziesięć kart stworów, rzucenie tego czaru kosztuje o {6} mniej.

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

{T}: Zniszcz wskazanego stwora. Nie może regenerować.

Buried Alive

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty stworów, umieść je w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Butcher of Malakir

Latanie

Ilekroć umrze ten lub inny stwór pod twoim władaniem, każdy przeciwnik poświęca stwora.

Dark Hatchling

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zregenerować.

Diabolic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece i umieść ją w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Doom Blade

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Dread Cacodemon

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został rzucony z twojej ręki, zniszcz wszystkie stwory pod władaniem przeciwników, po czym przekręć wszystkie inne stwory pod twoim władaniem.

Evincar's Justice

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 2 obrażenia.

Extractor Demon

Latanie

Ilekroć inny stwór opuści pole bitwy, możesz sprawić, że wskazany gracz zmieli dwie karty.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Fallen Angel

Latanie

Poświęć stwora: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+1.

Fleshbag Marauder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Footbottom Feast

Umieść dowolną liczbę wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Dobierz kartę.

Grave Pact

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, każdy inny gracz poświęca stwora.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Hex

Zniszcz sześć wskazanych stworów.

Living Death

Każdy gracz wygania wszystkie karty stworów ze swojego cmentarza, po czym poświęca wszystkie stwory pod swoim władaniem, po czym umieszcza wszystkie karty wygnane w ten sposób na polu bitwy.

Mortivore

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Nantuko Husk

Poświęć stwora: Niniejszy stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Nemesis Trap

Jeśli atakuje biały stwór, możesz zapłacić {B}{B} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wygnaj wskazanego atakującego stwora. Stwórz żeton będący kopią owego stwora. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Nezumi Graverobber

{1}{B}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika. Jeśli w owym cmentarzu nie ma kart, odwróć ten byt.

Nighteyes the Desecrator

{4}{B}: Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Patron of the Nezumi

Rat offering (You may cast this card any time you could cast an instant by sacrificing a Rat and paying the difference in mana costs between this and the sacrificed Rat. Mana cost includes color.)

Ilekroć byt trafi do cmentarza przeciwnika, ów gracz traci 1 życie.

Razorjaw Oni

Czarne stwory nie mogą blokować.

Reiver Demon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli rzuciłeś go z twojej ręki, zniszcz wszystkie nieartefaktowe, nieczarne stwory. Nie mogą one zregenerować.

Rise from the Grave

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Scythe Specter

Latanie

Whenever Scythe Specter deals combat damage to a player, each opponent discards a card. Each player who discarded a card with the highest converted mana cost among cards discarded this way loses life equal to that converted mana cost.

Sewer Nemesis

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz gracza.

Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie kart w cmentarzu wybranego gracza.

Ilekroć wybrany gracz rzuci czar, ów gracz mieli kartę.

Shared Trauma

Join forces — Starting with you, each player may pay any amount of mana. Each player mills X cards, where X is the total amount of mana paid this way.

Shriekmaw

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nie-czarnego stwora.

Przyzwanie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Sign in Blood

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Stitch Together

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Próg — Zamiast tego przywróć ową kartę z twojego cmentarza na pole bitwy jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart.

Syphon Flesh

Każdy inny gracz poświęca stwora. Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2 za każdego stwora poświęconego w ten sposób.

Syphon Mind

Każdy inny gracz odrzuca kartę. Dobierz kartę za każdą kartę odrzuconą w ten sposób.

Unnerve

Każdy przeciwnik odrzuca po dwie karty.

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Vow of Malice

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma zastraszanie i nie może atakować ciebie ani wędrowca pod twoim władaniem. (Stwór z zastraszaniem nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Akroma, Angel of Fury

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie, tratowanie, ochrona przed białym i niebieskim

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Przemiana {3}{R}{R}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Anger

Pośpiech

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu oraz władasz Górą, stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Avatar of Fury

Jeśli przeciwnik włada co najmniej siedmioma lądami, rzucenie tego czaru kosztuje o {6} mniej.

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Avatar of Slaughter

Wszystkie stwory mają podwójny cios i atakują w każdej potyczce jeśli mogą.

Breath of Darigaaz

Podbicie {2} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}.)

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po 1 obrażeniu. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego zadaje on każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po 4 obrażenia.

Chain Reaction

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń, gdzie X jest liczbą stworów na polu bitwy.

Chaos Warp

Właściciel wskazanego bytu wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli to karta bytu, umieszcza ją na polu bitwy.

Chartooth Cougar

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Mountaincycling {2} ({2}, Discard this card: Search your library for a Mountain card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Cleansing Beam

Radiance — Cleansing Beam deals 2 damage to target creature and each other creature that shares a color with it.

Comet Storm

Wielopodbicie {1} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}.)

Wybierz wskazany cel, po czym wybierz inny wskazany cel za każde podbicie tego czaru. Ten czar zadaje każdemu z nich po X obrażeń.

Death by Dragons

Każdy gracz inny od wskazanego gracza tworzy żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Disaster Radius

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, ujawnij kartę stwora z twojej ręki.

Ten czar zadaje X obrażeń każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników, gdzie X jest skrótem many ujawnionej karty.

Dragon Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Jeśli ta zdolność została aktywowana co najmniej cztery razy w tej turze, poświęć tego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Faultgrinder

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany ląd.

Przyzwanie {4}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Flametongue Kavu

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Furnace Whelp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Goblin Cadets

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, wskazany przeciwnik zyskuje nad nim władanie. (To usuwa niniejszego z potyczki.)

Insurrection

Odkręć wszystkie stwory i zyskaj do końca tury władanie nad nimi. Do końca tury zyskują one pośpiech.

Lash Out

Lash Out deals 3 damage to target creature. Clash with an opponent. If you win, Lash Out deals 3 damage to that creature’s controller. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher converted mana cost.)

Magmatic Force

Na początku każdego kroku utrzymania, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Mana-Charged Dragon

Latanie, tratowanie

Join forces — Whenever Mana-Charged Dragon attacks or blocks, each player starting with you may pay any amount of mana. Mana-Charged Dragon gets +X/+0 until end of turn, where X is the total amount of mana paid this way.

Oni of Wild Places

Pośpiech

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć czerwonego stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Punishing Fire

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Ilekroć przeciwnik zyska życie, możesz zapłacić {R}. Jeśli tak zrobisz przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Pyrohemia

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli na polu bitwy nie ma stworów, poświęć ten byt.

{R}: Ten byt zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 1 obrażeniu.

Rapacious One

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz tyle samo żetonów bezkolorwego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mających „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Ruination

Zniszcz wszystkie niebazowe lądy.

Spitebellows

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi 6 obrażeń.

Przyzwanie {1}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Stranglehold

Twoi przeciwnicy nie mogą przeszukiwać bibliotek.

Jeśli przeciwnik miałby zacząć dodatkową turę, zamiast tego ów gracz pomija ową turę.

Sulfurous Blast

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 2 obrażenia. Jeśli rzuciłeś ten czar podczas swojej fazy głównej, zamiast tego ten czar zadaje po 3 obrażenia.

Vow of Lightning

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma pierwszy cios i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Wild Ricochet

Możesz wskazać nowe cele wskazanego czaru sztuczki lub obrzędu. Następnie skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Aquastrand Spider

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{G}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 do końca tury zyskuje zasięg. (Może blokować stwory z lataniem.)

Awakening Zone

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz stworzyć żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Baloth Woodcrasher

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór do końca tury dostaje +4/+4 oraz tratowanie.

Bestial Menace

Stwórz żeton zielonego stwora Wąż 1/1, żeton zielonego stwora Wilk 2/2 oraz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Brawn

Tratowanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarza oraz władasz Lasem, stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Cobra Trap

Jeśli niestworowy byt pod twoim władaniem został w tej turze zniszczony przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, możesz zapłacić {G} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Stwórz cztery żetony zielonego stwora Wąż 1/1.

Collective Voyage

Join forces — Starting with you, each player may pay any amount of mana. Each player searches their library for up to X basic land cards, where X is the total amount of mana paid this way, puts them onto the battlefield tapped, then shuffles their library.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Deadly Recluse

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Deadwood Treefolk

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub opuści pole bitwy, przywróć inną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Elvish Aberration

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Eternal Witness

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Explosive Vegetation

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fertilid

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{1}{G}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Wskazany gracz wyszukuje w swojej bibliotece kartę lądu, umieszcza ją przekręconą na polu bitwy, po czym tasuje swoją bibliotekę.

Fierce Empath

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many 6 lub większym, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Fists of Ironwood

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Zauroczony stwór ma tratowanie.

Garruk Wildspeaker

+1: Odkręć dwa wskazane lądy.

–1: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

–4: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Hornet Queen

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony stwora Owad 1/1 z lataniem i dotykiem śmierci.

Hunting Pack

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Hydra Omnivore

Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia bojowe, zadaje on tyle samo obrażeń każdemu innemu przeciwnikowi.

Invigorate

Jeśli władasz Lasem, możesz sprawić, że przeciwnik zyska 3 życia zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Krosan Tusker

Recykling {2}{G} ({2}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić w twojej ręce, po czym przetasować twoją bibliotekę. (Zrób to przed dobraniem.)

Lhurgoyf

Siła tej karty jest równa liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach, a jej wytrzymałość jest równa owej liczbie plus 1.

Magus of the Vineyard

Na początku fazy głównej przed potyczką każdego gracza, ów gracz bierze {G}{G}.

Penumbra Spider

Zasięg

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Pająk 2/4 z zasięgiem.

Relic Crush

Zniszcz wskazany artefakt lub urok i co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Sakura-Tribe Elder

Poświęć ten byt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Scavenging Ooze

{G}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli była to karta stwora, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskaj 1 życie.

Spawnwrithe

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton będący kopią niniejszego.

Spike Feeder

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{2}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zyskaj 2 życia.

Squallmonger

{2}: Squallmonger deals 1 damage to each creature with flying and each player. Any player may activate this ability.

Symbiotic Wurm

Kiedy ten stwór umrze, stwórz siedem żetonów zielonego stwora Owad 1/1.

Tribute to the Wild

Każdy przeciwnik poświęca artefakt lub urok.

Troll Ascetic

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

{1}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Veteran Explorer

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz może wyszukać w swojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów i umieścić je na polu bitwy. Następnie każdy gracz, który przeszukał swoją bibliotekę, tasuje ją.

Vow of Wildness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3, ma tratowanie i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Yavimaya Elder

When Yavimaya Elder dies, you may search your library for up to two basic land cards, reveal them, put them into your hand, then shuffle your library.

{2}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Angel of Despair

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany byt.

Animar, Soul of Elements

Ochrona przed białym i przed czarnym

Ilekroć rzucisz czar stwora, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Rzucanie czarów stworów kosztuje cię o {1} mniej za każdy znacznik +1/+1 na tym stworze.

Aura Shards

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Azorius Guildmage

{2}{W}: Przekręć wskazanego stwora.

{2}{U}: Skontruj wskazaną aktywowaną zdolność. (Zdolności dające manę nie mogą być wskazywane.)

Basandra, Battle Seraph

Latanie

Gracze nie mogą rzucać czarów podczas potyczki.

{R}: Wskazany stwór atakuje w tej turze, jeśli może.

Bladewing the Risen

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę Smoka z twojego cmentarza na pole bitwy.

{B}{R}: Smoki dostają do końca tury +1/+1.

Boros Guildmage

{1}{R}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje pośpiech.

{1}{W}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Brion Stoutarm

Więź życia

{R}, {T}, poświęć innego stwora: Ten byt zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi obrażenia równe sile poświęconego stwora.

Call the Skybreaker

Stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Żywiołak 5/5 z lataniem.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Chorus of the Conclave

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

As an additional cost to cast creature spells, you may pay any amount of mana. If you do, that creature enters the battlefield with that many additional +1/+1 counters on it.

Colossal Might

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+2 oraz tratowanie.

Damia, Sage of Stone

Dotyk śmierci

Pomiń swój krok dobierania.

At the beginning of your upkeep, if you have fewer than seven cards in hand, draw cards equal to the difference.

Death Mutation

Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated. Create X 1/1 green Saproling creature tokens, where X is that creature’s converted mana cost.

Desecrator Hag

When Desecrator Hag enters the battlefield, return to your hand the creature card in your graveyard with the greatest power. If two or more cards are tied for greatest power, you choose one of them.

Dominus of Fealty

Latanie

At the beginning of your upkeep, you may gain control of target permanent until end of turn. If you do, untap it and it gains haste until end of turn.

Duergar Hedge-Mage

When Duergar Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Mountains, you may destroy target artifact.

When Duergar Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Plains, you may destroy target enchantment.

Edric, Spymaster of Trest

Ilekroć stwór zada obrażenia bojowe jednemu z twoich przeciwników, jego władca może dobrać kartę.

Electrolyze

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Dobierz kartę.

Fire

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Ice

Przekręć wskazany byt.

Dobierz kartę.

Firespout

Firespout deals 3 damage to each creature without flying if {R} was spent to cast this spell and 3 damage to each creature with flying if {G} was spent to cast this spell. (Do both if {R}{G} was spent.)

Ghave, Guru of Spores

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając pięć znaczników +1/+1.

{1}, usuń znacznik +1/+1 ze stwora pod twoim władaniem: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

{1}, poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Golgari Guildmage

{4}{B}, poświęć stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

{4}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Gwyllion Hedge-Mage

When Gwyllion Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Plains, you may create a 1/1 white Kithkin Soldier creature token.

When Gwyllion Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Swamps, you may put a -1/-1 counter on target creature.

Hull Breach

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazany artefakt.

  • Zniszcz wskazany urok.

  • Zniszcz wskazany artefakt i wskazany urok.

Intet, the Dreamer

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {2}{U}. Jeśli tak zrobisz, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki zakrytą. Możesz patrzeć na ową kartą przez czas jej wygnania. Możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many przez czas przebywania niniejszego na polu bitwy.

Izzet Chronarch

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Kaalia of the Vast

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje przeciwnika, możesz umieść na polu bitwy kartę Anioła, Demona lub Smoka z twojej ręki przekręconą i atakującą owego przeciwnika.

Karador, Ghost Chieftain

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora w twoim cmentarzu.

Podczas każdej z twoich tur możesz rzucić czar stwora z twojego cmentarza.

Malfegor

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć twoją rękę. Każdy przeciwnik poświęca stwora za każdą kartę odrzuconą w ten sposób.

Master Warcraft

Rzuć ten czar tylko przed deklaracją atakujących.

Ty decydujesz, które stwory zaatakują w tej turze.

Ty decydujesz, które stwory będą blokować w tej turze i w jaki sposób.

The Mimeoplasm

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, możesz wygnać dwie karty stworów z cmentarzy. Jeśli tak zrobisz, wchodzi on na pole bitwy jako kopia jednej z owych kart z tyloma znacznikami +1/+1, ile wynosi siła drugiej z owych kart.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Necrogenesis

{2}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Nin, the Pain Artist

{X}{U}{R}, {T}: Ten byt zadaje wskazanemu stworowi X obrażeń. Władca owego stwora dobiera X kart.

Nucklavee

When Nucklavee enters the battlefield, you may return target red sorcery card from your graveyard to your hand.

When Nucklavee enters the battlefield, you may return target blue instant card from your graveyard to your hand.

Numot, the Devastator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {2}{R}. Jeśli tak zrobisz, zniszcz co najwyżej dwa wskazane lądy.

Oros, the Avenger

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {2}{W}. Jeśli tak zrobisz, zadaje on każdemu niebiałemu stworowi po 3 obrażenia.

Orzhov Guildmage

{2}{W}: Wskazany gracz zyskuje 1 życie.

{2}{B}: Każdy gracz traci po 1 życiu.

Plumeveil

Błysk

Obronność, latanie

Prophetic Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia. Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z owych kart w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Riku of Two Reflections

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz zapłacić {U}{R}. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Ilekroć inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {G}{U}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią owego stwora.

Ruhan of the Fomori

At the beginning of combat on your turn, choose an opponent at random. Ruhan of the Fomori attacks that player this combat if able.

Savage Twister

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Selesnya Evangel

{1}, {T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Stwórz żeton zielonego stwora Saproling 1/1.

Selesnya Guildmage

{3}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

{3}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Sigil Captain

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów gracz jest 1/1, umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.

Simic Sky Swallower

Latanie, tratowanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Skullbriar, the Walking Grave

Pośpiech

Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik +1/+1.

Znaczniki pozostają na niniejszym podczas przenoszenia go do dowolnej strefy oprócz ręki gracza lub biblioteki.

Szadek, Lord of Secrets

Latanie

Gdy ten stwór miałby zadać graczowi obrażenia bojowe, zamiast tego umieść na tym stworze tyle samo znaczników +1/+1, a ów gracz mieli tyle samo kart.

Tariel, Reckoner of Souls

Latanie, czujność

{T}: Wybierz losową kartę stwora z cmentarza wskazanego gracza. Umieść ową kartę na polu bitwy pod twoim władaniem.

Teneb, the Harvester

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {2}{B}. Jeśli tak zrobisz, umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Terminate

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany.

Valley Rannet

Górocykling {2}, lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry lub Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Vengeful Rebirth

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli przywrócisz w ten sposób nielądową kartę, ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Wygnaj ten czar.

Vish Kal, Blood Arbiter

Latanie, więź życia

Poświęć stwora: Umieść X znaczników +1/+1 na tym stworze, gdzie X jest siłą poświęconego stwora.

Usuń wszystkie znaczniki +1/+1 z tego stwora: Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1 za każdy znacznik +1/+1 usunięty w ten sposób.

Vorosh, the Hunter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {2}{G}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim sześć znaczników +1/+1.

Vulturous Zombie

Latanie

Ilekroć karta trafi skądkolwiek do cmentarza przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Wall of Denial

Obronność, latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Wrecking Ball

Zniszcz wskazanego stwora lub ląd.

Wrexial, the Risen Deep

Podbój wysp, podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą lub Bagnem.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza owego gracza bez płacenia jej kosztu many. Jeśli ów czar miałby trafić do cmentarza w tej turze, zamiast tego wygnaj ją.

Zedruu the Greathearted

Na początku twojego kroku utrzymania, zyskaj X żyć i dobierz X kart, gdzie X jest liczbą bytów twojej własności pod władaniem twoich przeciwników.

{U}{R}{W}: Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad wskazanym bytem pod twoim władaniem.

Acorn Catapult

{1}, {T}: Ten byt zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenia. Władca owego bytu lub ów gracz tworzy żeton zielonego stwora Wiewiór 1/1.

Armillary Sphere

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Boros Signet

{1}, {T}: Weź {R}{W}.

Champion's Helm

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

O ile wyposażony stwór jest legendarny, ma on antyklątwę. (Nie może być on wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Wyposaż {1}

Darksteel Ingot

Niezniszczalność

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Dimir Signet

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Dreamstone Hedron

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz trzy karty.

Fellwar Stone

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Golgari Signet

{1}, {T}: Weź {B}{G}.

Gruul Signet

{1}, {T}: Weź {R}{G}.

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Lightning Greaves

Wyposażony stwór ma pośpiech i antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {0}

Oblivion Stone

{4}, {T}: Umieść znacznik losu na wskazanym permanencie.

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz każdy nielądowy byt bez znacznika losu, po czym usuń wszystkie znaczniki losu ze wszystkich bytów.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Weź {W}{B}.

Prophetic Prism

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Rakdos Signet

{1}, {T}: Weź {B}{R}.

Selesnya Signet

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Simic Signet

{1}, {T}: Weź {G}{U}.

Skullclamp

Wyposażony stwór dostaje +1/-1.

Ilekroć wyposażony stwór umrze, dobierz dwie karty.

Wyposaż {1}

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Triskelavus

Latanie

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego bytu: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Triskelawit 1/1 z lataniem. Ma on „Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Akoum Refuge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Dreadship Reef

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {U} i/lub {B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Fungal Reaches

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {R} i/lub {G}.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Gruul Turf

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{G}.

Homeward Path

{T}: Weź {C}.

{T}: Każdy gracz zyskuje władanie nad wszystkimi własnymi stworami.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Jwar Isle Refuge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kidy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Kazandu Refuge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Molten Slagheap

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {B} i/lub {R}.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Rupture Spire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Svogthos, the Restless Tomb

{T}: Weź {C}.

{3}{B}{G}: Do końca tury ten ląd staje się czarno-zielonym stworem Roślina Zombi mającym „Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie kart stworów w twoim cmentarzu.” Nadal jest lądem.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Vivid Crag

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {R}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Creek

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {U}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Grove

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {G}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Marsh

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {B}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Vivid Meadow

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy mając dwa znaczniki ładunku.

{T}: Weź {W}.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego bytu: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Zoetic Cavern

{T}: Weź {C}.

Przemiana {2} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)