Commander 2011

Artisan of Kozilek

Kiedy rzucisz ten czar, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Anihilacja 2 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca dwa permanenty.)

Afterlife

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany. Jego władca tworzy żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Akroma's Vengeance

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Alliance of Arms

Join forces — Starting with you, each player may pay any amount of mana. Each player creates X 1/1 white Soldier creature tokens, where X is the total amount of mana paid this way.

Angelic Arbiter

Latanie

Każdy przecwinik, który rzucił czar w tej turze, nie może atakować stworami.

Każdy przeciwnik, który atakował stworem w tej turze, nie może rzucać czarów.

Arbiter of Knollridge

Czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, liczba żyć każdego gracza otrzymuje wartość największej liczby żyć pośród wszystkich graczy.

Archangel of Strife

Latanie

As Archangel of Strife enters the battlefield, each player chooses war or peace.

Stwory pod władaniem gracza, który wybrał wojnę dostają +3/+0.

Stwory pod władaniem gracza, który wybrał pokój dostają +0/+3.

Austere Command

Wybierz dwie —

  • Zniszcz wszystkie artefakty.

  • Zniszcz wszystkie uroki.

  • Zniszcz wszystkie stwory o skrócie many 3 lub mniejszym.

  • Zniszcz wszystkie stwory o skrótach many 4 lub większych.

Bathe in Light

Radiance — Choose a color. Target creature and each other creature that shares a color with it gain protection from the chosen color until end of turn.

Celestial Force

Na początku każdego kroku utrzymania, zyskaj 3 życia.

Congregate

Wskazany gracz zyskuje po 2 życia za każdego stwora na polu bitwy.

Crescendo of War

At the beginning of each upkeep, put a strife counter on Crescendo of War.

Attacking creatures get +1/+0 for each strife counter on Crescendo of War.

Blocking creatures you control get +1/+0 for each strife counter on Crescendo of War.

False Prophet

When False Prophet dies, exile all creatures.

Ghostly Prison

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Hour of Reckoning

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wszystkie nieżetonowe stwory.

Jötun Grunt

Rosnące utrzymanie — Umieść dwie karty z jednego cmentarza na spodzie biblioteki ich właściciela. (Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik wieku na tym permanencie, po czym poświęć go, chyba że zapłacisz koszt utrzymania za każdy z będących na nim znaczników wieku.)

Journey to Nowhere

When Journey to Nowhere enters the battlefield, exile target creature.

When Journey to Nowhere leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner’s control.

Lightkeeper of Emeria

Wielopodbicie {W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {W}.)

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 2 życia za każde podbicie go.

Martyr's Bond

Whenever Martyr’s Bond or another nonland permanent you control is put into a graveyard from the battlefield, each opponent sacrifices a permanent that shares a card type with it.

Monk Realist

When Monk Realist enters the battlefield, destroy target enchantment.

Mother of Runes

{T}: Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje do końca tury ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Oblation

Właściciel wskazanego nielądowego permanenty wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym dobiera dwie karty.

Oblivion Ring

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany nielądowy permanent.

Kiedy ten urok opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Orim's Thunder

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Destroy target artifact or enchantment. If this spell was kicked, it deals damage equal to that permanent’s converted mana cost to target creature.

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować swoją bibliotekę.

Pollen Lullaby

Prevent all combat damage that would be dealt this turn. Clash with an opponent. If you win, creatures that player controls don’t untap during the player’s next untap step. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher converted mana cost.)

Prison Term

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Whenever a creature enters the battlefield under an opponent’s control, you may attach Prison Term to that creature.

Return to Dust

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, możesz wygnać co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Righteous Cause

Whenever a creature attacks, you gain 1 life.

Serra Angel

Latanie, czujność

Shattered Angel

Latanie

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, możesz zyskać 3 życia.

Soul Snare

{W}, Sacrifice Soul Snare: Exile target creature that’s attacking you or a planeswalker you control.

Spurnmage Advocate

{T}: Return two target cards from an opponent’s graveyard to their hand. Destroy target attacking creature.

Storm Herd

Create X 1/1 white Pegasus creature tokens with flying, where X is your life total.

Voice of All

Latanie

Umieszczając tego stwora na polu bitwy, wybierz kolor.

Ten stwór ma ochronę przed wybranym kolorem.

Vow of Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Wall of Omens

Obronność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Windborn Muse

Latanie

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Aethersnipe

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany nie-lądowy permanent do ręki właściciela.

Przyzwanie {1}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Chromeshell Crab

Przemiana {4}{U} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

When Chromeshell Crab is turned face up, you may exchange control of target creature you control and target creature an opponent controls.

Conundrum Sphinx

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy gracz nazywa kartę. Następnie ów gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli ujawnił nazwaną przez siebie kartę, ów gracz umieszcza ją w swojej ręce. Jeśli nie, ów gracz umieszcza ją na spodzie swojej biblioteki.

Court Hussar

Czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia została wydana {W}.

Dreamborn Muse

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą kart w ich ręce.

Fact or Fiction

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Flusterstorm

Skontruj wskazany czar sztuczki lub obrzędu, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Sztorm (Kiedy rzucisz ten czar, skopiuj go tylekroć, ile czarów rzucono przed nim w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii)

Fog Bank

Obronność, latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi i przez tego stwora.

Gomazoa

Obronność, latanie

{T}: Put Gomazoa and each creature it’s blocking on top of their owners» libraries, then those players shuffle their libraries.

Guard Gomazoa

Obronność, latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, które mogłyby zostać zadane temu stworowi.

Memory Erosion

Whenever an opponent casts a spell, that player mills two cards.

Minds Aglow

Join forces — Starting with you, each player may pay any amount of mana. Each player draws X cards, where X is the total amount of mana paid this way.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Murmurs from Beyond

Reveal the top three cards of your library. An opponent chooses one of them. Put that card into your graveyard and the rest into your hand.

Perilous Research

Draw two cards, then sacrifice a permanent.

Propaganda

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Ray of Command

Untap target creature an opponent controls and gain control of it until end of turn. That creature gains haste until end of turn. When you lose control of the creature, tap it.

Reins of Power

Untap all creatures you control and all creatures target opponent controls. You and that opponent each gain control of all creatures the other controls until end of turn. Those creatures gain haste until end of turn.

Repulse

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Dobierz kartę.

Riddlekeeper

Whenever a creature attacks you or a planeswalker you control, that creature’s controller mills two cards.

Scattering Stroke

Counter target spell. Clash with an opponent. If you win, at the beginning of your next main phase, you may add an amount of {C} equal to that spell’s converted mana cost. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher converted mana cost.)

Skyscribing

Każdy gracz dobiera po X kart.

Forecast — {2}{U}, Reveal Skyscribing from your hand: Each player draws a card. (Activate this ability only during your upkeep and only once each turn.)

Slipstream Eel

Slipstream Eel can’t attack unless defending player controls an Island.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Spell Crumple

Counter target spell. If that spell is countered this way, put it on the bottom of its owner’s library instead of into that player’s graveyard. Put Spell Crumple on the bottom of its owner’s library.

Trade Secrets

Target opponent draws two cards, then you draw up to four cards. That opponent may repeat this process as many times as they choose.

Trench Gorger

Tratowanie

When Trench Gorger enters the battlefield, you may search your library for any number of land cards, exile them, then shuffle your library. If you do, Trench Gorger has base power and base toughness each equal to the number of cards exiled this way.

Vedalken Plotter

When Vedalken Plotter enters the battlefield, exchange control of target land you control and target land an opponent controls.

Vision Skeins

Each player draws two cards.

Vow of Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma latanie i nie może atakować ciebie oraz wędrowców pod twoim władaniem.

Whirlpool Whelm

Clash with an opponent, then return target creature to its owner’s hand. If you win, you may put that creature on top of its owner’s library instead. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher converted mana cost.)

Windfall

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej zostało odrzuconych w ten sposób.

Wonder

Latanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu oraz władasz Wyspą, stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Attrition

{B}, Sacrifice a creature: Destroy target nonblack creature.

Avatar of Woe

If there are ten or more creature cards total in all graveyards, this spell costs {6} less to cast.

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

{T}: Zniszcz wskazanego stwora. Nie może regenerować.

Buried Alive

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty stworów, umieść je w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Butcher of Malakir

Latanie

Whenever Butcher of Malakir or another creature you control dies, each opponent sacrifices a creature.

Dark Hatchling

Latanie

When Dark Hatchling enters the battlefield, destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated.

Diabolic Tutor

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece i umieść ją w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Doom Blade

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Dread Cacodemon

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli został rzucony z twojej ręki, zniszcz wszystkie stwory pod władaniem przeciwników, po czym przekręć wszystkie inne stwory pod twoim władaniem.

Evincar's Justice

Wykup {3} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {3}. Jeśli tak zrobisz, umieść tę kartę w twojej ręce podczas jej rozpatrywania.)

Evincar’s Justice deals 2 damage to each creature and each player.

Extractor Demon

Latanie

Ilekroć inny stwór opuści pole bitwy, możesz sprawić, że wskazany gracz zmieli dwie karty.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Fallen Angel

Latanie

Poświęć stwora: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+1.

Fleshbag Marauder

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Footbottom Feast

Umieść dowolną liczbę wskazanych kart stworów z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Dobierz kartę.

Grave Pact

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, każdy inny gracz poświęca stwora.

Gravedigger

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Hex

Destroy six target creatures.

Living Death

Każdy gracz wygania wszystkie karty stworów ze swojego cmentarza, po czym poświęca wszystkie stwory pod swoim władaniem, po czym umieszcza wszystkie karty wygnane w ten sposób na polu bitwy.

Mortivore

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Nantuko Husk

Poświęć stwora: Niniejszy stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Nemesis Trap

If a white creature is attacking, you may pay {B}{B} rather than pay this spell’s mana cost.

Exile target attacking creature. Create a token that’s a copy of that creature. Exile it at the beginning of the next end step.

Nezumi Graverobber

{1}{B}: Exile target card from an opponent’s graveyard. If no cards are in that graveyard, flip Nezumi Graverobber.

Nighteyes the Desecrator

{4}{B}: Put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control.

Patron of the Nezumi

Rat offering (You may cast this card any time you could cast an instant by sacrificing a Rat and paying the difference in mana costs between this and the sacrificed Rat. Mana cost includes color.)

Whenever a permanent is put into an opponent’s graveyard, that player loses 1 life.

Razorjaw Oni

Black creatures can’t block.

Reiver Demon

Latanie

When Reiver Demon enters the battlefield, if you cast it from your hand, destroy all nonartifact, nonblack creatures. They can’t be regenerated.

Rise from the Grave

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Scythe Specter

Latanie

Whenever Scythe Specter deals combat damage to a player, each opponent discards a card. Each player who discarded a card with the highest converted mana cost among cards discarded this way loses life equal to that converted mana cost.

Sewer Nemesis

As Sewer Nemesis enters the battlefield, choose a player.

Sewer Nemesis’s power and toughness are each equal to the number of cards in the chosen player’s graveyard.

Whenever the chosen player casts a spell, that player mills a card.

Shared Trauma

Join forces — Starting with you, each player may pay any amount of mana. Each player mills X cards, where X is the total amount of mana paid this way.

Shriekmaw

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nie-czarnego stwora.

Przyzwanie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Sign in Blood

Wskazany gracz dobiera dwie karty i traci 2 życia.

Stitch Together

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Threshold — Return that card from your graveyard to the battlefield instead if seven or more cards are in your graveyard.

Syphon Flesh

Each other player sacrifices a creature. You create a 2/2 black Zombie creature token for each creature sacrificed this way.

Syphon Mind

Each other player discards a card. You draw a card for each card discarded this way.

Unnerve

Każdy przeciwnik odrzuca po dwie karty.

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Vow of Malice

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma zastraszanie i nie może atakować ciebie ani wędrowca pod twoim władaniem. (Stwór z zastraszaniem nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Akroma, Angel of Fury

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie, tratowanie, ochrona przed białym i niebieskim

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Przemiana {3}{R}{R}{R} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Anger

Pośpiech

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu oraz władasz Górą, stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Avatar of Fury

If an opponent controls seven or more lands, this spell costs {6} less to cast.

Latanie

{R}: Avatar of Fury gets +1/+0 until end of turn.

Avatar of Slaughter

All creatures have double strike and attack each combat if able.

Breath of Darigaaz

Podbicie {2} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {2}.)

Breath of Darigaaz deals 1 damage to each creature without flying and each player. If this spell was kicked, it deals 4 damage to each creature without flying and each player instead.

Chain Reaction

Chain Reaction deals X damage to each creature, where X is the number of creatures on the battlefield.

Chaos Warp

The owner of target permanent shuffles it into their library, then reveals the top card of their library. If it’s a permanent card, they put it onto the battlefield.

Chartooth Cougar

{R}: Chartooth Cougar gets +1/+0 until end of turn.

Mountaincycling {2} ({2}, Discard this card: Search your library for a Mountain card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Cleansing Beam

Radiance — Cleansing Beam deals 2 damage to target creature and each other creature that shares a color with it.

Comet Storm

Multikicker {1} (You may pay an additional {1} any number of times as you cast this spell.)

Choose any target, then choose another target for each time this spell was kicked. Comet Storm deals X damage to each of them.

Death by Dragons

Each player other than target player creates a 5/5 red Dragon creature token with flying.

Disaster Radius

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, ujawnij kartę stwora z twojej ręki.

Ten czar zadaje X obrażeń każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników, gdzie X jest skrótem many ujawnionej karty.

Dragon Whelp

Latanie

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0. Jeśli ta zdolność została aktywowana co najmniej cztery razy w tej turze, poświęć tego stwora na początku najbliższego kroku końcowego.

Earthquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania i każdemu graczowi po X obrażeń.

Faultgrinder

Tratowanie

When Faultgrinder enters the battlefield, destroy target land.

Evoke {4}{R} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Flametongue Kavu

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Furnace Whelp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Goblin Cadets

Whenever Goblin Cadets blocks or becomes blocked, target opponent gains control of it. (This removes Goblin Cadets from combat.)

Insurrection

Untap all creatures and gain control of them until end of turn. They gain haste until end of turn.

Lash Out

Lash Out deals 3 damage to target creature. Clash with an opponent. If you win, Lash Out deals 3 damage to that creature’s controller. (Each clashing player reveals the top card of their library, then puts that card on the top or bottom. A player wins if their card had a higher converted mana cost.)

Magmatic Force

Na początku każdego kroku utrzymania, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Mana-Charged Dragon

Latanie, tratowanie

Join forces — Whenever Mana-Charged Dragon attacks or blocks, each player starting with you may pay any amount of mana. Mana-Charged Dragon gets +X/+0 until end of turn, where X is the total amount of mana paid this way.

Oni of Wild Places

Pośpiech

At the beginning of your upkeep, return a red creature you control to its owner’s hand.

Punishing Fire

Punishing Fire deals 2 damage to any target.

Whenever an opponent gains life, you may pay {R}. If you do, return Punishing Fire from your graveyard to your hand.

Pyrohemia

At the beginning of the end step, if no creatures are on the battlefield, sacrifice Pyrohemia.

{R}: Pyrohemia deals 1 damage to each creature and each player.

Rapacious One

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz tyle samo żetonów bezkolorwego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mających „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Ruination

Destroy all nonbasic lands.

Spitebellows

When Spitebellows leaves the battlefield, it deals 6 damage to target creature.

Przyzwanie {1}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Stranglehold

Your opponents can’t search libraries.

If an opponent would begin an extra turn, that player skips that turn instead.

Sulfurous Blast

Sulfurous Blast deals 2 damage to each creature and each player. If you cast this spell during your main phase, Sulfurous Blast deals 3 damage to each creature and each player instead.

Vow of Lightning

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma pierwszy cios i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Wild Ricochet

Możesz wskazać nowe cele wskazanego czaru sztuczki lub obrzędu. Następnie skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Aquastrand Spider

Przeszczep 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając 2 znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{G}: Target creature with a +1/+1 counter on it gains reach until end of turn. (It can block creatures with flying.)

Awakening Zone

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz stworzyć żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 0/1 mający „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Baloth Woodcrasher

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór dostaje do końca tury +4/+4 oraz tratowanie.

Bestial Menace

Create a 1/1 green Snake creature token, a 2/2 green Wolf creature token, and a 3/3 green Elephant creature token.

Brawn

Tratowanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarza oraz władasz Lasem, stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Cobra Trap

If a noncreature permanent under your control was destroyed this turn by a spell or ability an opponent controlled, you may pay {G} rather than pay this spell’s mana cost.

Create four 1/1 green Snake creature tokens.

Collective Voyage

Join forces — Starting with you, each player may pay any amount of mana. Each player searches their library for up to X basic land cards, where X is the total amount of mana paid this way, puts them onto the battlefield tapped, then shuffles their library.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Deadly Recluse

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Deadwood Treefolk

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

When Deadwood Treefolk enters the battlefield or leaves the battlefield, return another target creature card from your graveyard to your hand.

Elvish Aberration

{T}: Weź {G}{G}{G}.

Lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Eternal Witness

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Explosive Vegetation

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fertilid

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

{1}{G}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Wskazany gracz wyszukuje w swojej bibliotece kartę lądu, umieszcza ją przekręconą na polu bitwy, po czym tasuje swoją bibliotekę.

Fierce Empath

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora o skrócie many 6 lub większym, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Fists of Ironwood

Zaurocz stwora

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Zauroczony stwór ma tratowanie.

Garruk Wildspeaker

+1: Odkręć dwa wskazane lądy.

–1: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

–4: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3 i tratowanie.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Hornet Queen

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony stwora Owad 1/1 z lataniem i dotykiem śmierci.

Hunting Pack

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Hydra Omnivore

Whenever Hydra Omnivore deals combat damage to an opponent, it deals that much damage to each other opponent.

Invigorate

Jeśli władasz Lasem, możesz sprawić, że przeciwnik zyska 3 życia zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wskazany stwór dostaje do końca tury +4/+4.

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Krosan Tusker

Recykling {2}{G} ({2}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić w twojej ręce, po czym przetasować twoją bibliotekę. (Zrób to przed dobraniem.)

Lhurgoyf

Siła tej karty jest równa liczbie kart stworów we wszystkich cmentarzach, a jej wytrzymałość jest równa owej liczbie plus 1.

Magus of the Vineyard

At the beginning of each player’s precombat main phase, that player adds {G}{G}.

Penumbra Spider

Zasięg

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Pająk 2/4 z zasięgiem.

Relic Crush

Destroy target artifact or enchantment and up to one other target artifact or enchantment.

Sakura-Tribe Elder

Sacrifice Sakura-Tribe Elder: Search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Scavenging Ooze

{G}: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Jeśli była to karta stwora, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskaj 1 życie.

Spawnwrithe

Tratowanie

Whenever Spawnwrithe deals combat damage to a player, create a token that’s a copy of Spawnwrithe.

Spike Feeder

Spike Feeder enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

{2}, Remove a +1/+1 counter from Spike Feeder: Put a +1/+1 counter on target creature.

Remove a +1/+1 counter from Spike Feeder: You gain 2 life.

Squallmonger

{2}: Squallmonger deals 1 damage to each creature with flying and each player. Any player may activate this ability.

Symbiotic Wurm

When Symbiotic Wurm dies, create seven 1/1 green Insect creature tokens.

Tribute to the Wild

Each opponent sacrifices an artifact or enchantment.

Troll Ascetic

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

{1}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Veteran Explorer

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz może wyszukać w swojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów i umieścić je na polu bitwy. Następnie każdy gracz, który przeszukał swoją bibliotekę, tasuje ją.

Vow of Wildness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3, ma tratowanie i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Yavimaya Elder

When Yavimaya Elder dies, you may search your library for up to two basic land cards, reveal them, put them into your hand, then shuffle your library.

{2}, Sacrifice Yavimaya Elder: Draw a card.

Angel of Despair

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany permanent.

Animar, Soul of Elements

Protection from white and from black

Whenever you cast a creature spell, put a +1/+1 counter on Animar, Soul of Elements.

Creature spells you cast cost {1} less to cast for each +1/+1 counter on Animar.

Aura Shards

Whenever a creature enters the battlefield under your control, you may destroy target artifact or enchantment.

Azorius Guildmage

{2}{W}: Przekręć wskazanego stwora.

{2}{U}: Skontruj wskazaną aktywowaną zdolność. (Zdolności dające manę nie mogą być wskazywane.)

Basandra, Battle Seraph

Latanie

Players can’t cast spells during combat.

{R}: Target creature attacks this turn if able.

Bladewing the Risen

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę Smoka z twojego cmentarza na pole bitwy.

{B}{R}: Smoki dostają do końca tury +1/+1.

Boros Guildmage

{1}{R}: Target creature gains haste until end of turn.

{1}{W}: Target creature gains first strike until end of turn.

Brion Stoutarm

Więź życia

{R}, {T}, Sacrifice another creature: Brion Stoutarm deals damage equal to the sacrificed creature’s power to target player or planeswalker.

Call the Skybreaker

Stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Żywiołak 5/5 z lataniem.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Chorus of the Conclave

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

As an additional cost to cast creature spells, you may pay any amount of mana. If you do, that creature enters the battlefield with that many additional +1/+1 counters on it.

Colossal Might

Wskazany stwór dostaje do końca tury +4/+2 oraz tratowanie.

Damia, Sage of Stone

Dotyk śmierci

Pomiń swój krok dobierania.

At the beginning of your upkeep, if you have fewer than seven cards in hand, draw cards equal to the difference.

Death Mutation

Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated. Create X 1/1 green Saproling creature tokens, where X is that creature’s converted mana cost.

Desecrator Hag

When Desecrator Hag enters the battlefield, return to your hand the creature card in your graveyard with the greatest power. If two or more cards are tied for greatest power, you choose one of them.

Dominus of Fealty

Latanie

At the beginning of your upkeep, you may gain control of target permanent until end of turn. If you do, untap it and it gains haste until end of turn.

Duergar Hedge-Mage

When Duergar Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Mountains, you may destroy target artifact.

When Duergar Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Plains, you may destroy target enchantment.

Edric, Spymaster of Trest

Whenever a creature deals combat damage to one of your opponents, its controller may draw a card.

Electrolyze

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone według twojego uznania pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Dobierz kartę.

Fire

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Ice

Przekręć wskazany permanent.

Dobierz kartę.

Firespout

Firespout deals 3 damage to each creature without flying if {R} was spent to cast this spell and 3 damage to each creature with flying if {G} was spent to cast this spell. (Do both if {R}{G} was spent.)

Ghave, Guru of Spores

Ghave, Guru of Spores enters the battlefield with five +1/+1 counters on it.

{1}, Remove a +1/+1 counter from a creature you control: Create a 1/1 green Saproling creature token.

{1}, Sacrifice a creature: Put a +1/+1 counter on target creature.

Golgari Guildmage

{4}{B}, poświęć stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

{4}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Gwyllion Hedge-Mage

When Gwyllion Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Plains, you may create a 1/1 white Kithkin Soldier creature token.

When Gwyllion Hedge-Mage enters the battlefield, if you control two or more Swamps, you may put a -1/-1 counter on target creature.

Hull Breach

Wybierz jedną —

  • Zniszcz wskazany artefakt.

  • Zniszcz wskazany urok.

  • Zniszcz wskazany artefakt i wskazany urok.

Intet, the Dreamer

Latanie

Whenever Intet, the Dreamer deals combat damage to a player, you may pay {2}{U}. If you do, exile the top card of your library face down. You may look at that card for as long as it remains exiled. You may play that card without paying its mana cost for as long as Intet remains on the battlefield.

Izzet Chronarch

When Izzet Chronarch enters the battlefield, return target instant or sorcery card from your graveyard to your hand.

Kaalia of the Vast

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje przeciwnika, możesz umieść na polu bitwy kartę Anioła, Demona lub Smoka z twojej ręki przekręconą i atakującą owego przeciwnika.

Karador, Ghost Chieftain

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora w twoim cmentarzu.

During each of your turns, you may cast a creature spell from your graveyard.

Malfegor

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, odrzuć twoją rękę. Każdy przeciwnik poświęca stwora za każdą kartę odrzuconą w ten sposób.

Master Warcraft

Rzuć ten czar tylko przed deklaracją atakujących.

Ty decydujesz, które stwory zaatakują w tej turze.

Ty decydujesz, które stwory będą blokować w tej turze i w jaki sposób.

The Mimeoplasm

As The Mimeoplasm enters the battlefield, you may exile two creature cards from graveyards. If you do, it enters the battlefield as a copy of one of those cards with a number of additional +1/+1 counters on it equal to the power of the other card.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Necrogenesis

{2}: Exile target creature card from a graveyard. Create a 1/1 green Saproling creature token.

Nin, the Pain Artist

{X}{U}{R}, {T}: Nin, the Pain Artist deals X damage to target creature. That creature’s controller draws X cards.

Nucklavee

When Nucklavee enters the battlefield, you may return target red sorcery card from your graveyard to your hand.

When Nucklavee enters the battlefield, you may return target blue instant card from your graveyard to your hand.

Numot, the Devastator

Latanie

Whenever Numot, the Devastator deals combat damage to a player, you may pay {2}{R}. If you do, destroy up to two target lands.

Oros, the Avenger

Latanie

Whenever Oros, the Avenger deals combat damage to a player, you may pay {2}{W}. If you do, Oros deals 3 damage to each nonwhite creature.

Orzhov Guildmage

{2}{W}: Target player gains 1 life.

{2}{B}: Each player loses 1 life.

Plumeveil

Błysk

Obronność, latanie

Prophetic Bolt

Prophetic Bolt deals 4 damage to any target. Look at the top four cards of your library. Put one of those cards into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Riku of Two Reflections

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz zapłacić {U}{R}. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Ilekroć inny nieżetonowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {G}{U}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią owego stwora.

Ruhan of the Fomori

At the beginning of combat on your turn, choose an opponent at random. Ruhan of the Fomori attacks that player this combat if able.

Savage Twister

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Selesnya Evangel

{1}, {T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Stwórz żeton zielonego stwora Saproling 1/1.

Selesnya Guildmage

{3}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

{3}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Sigil Captain

Whenever a creature enters the battlefield under your control, if that creature is 1/1, put two +1/+1 counters on it.

Simic Sky Swallower

Latanie, tratowanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Skullbriar, the Walking Grave

Pośpiech

Whenever Skullbriar, the Walking Grave deals combat damage to a player, put a +1/+1 counter on it.

Counters remain on Skullbriar as it moves to any zone other than a player’s hand or library.

Szadek, Lord of Secrets

Latanie

Gdy ten stwór miałby zadać graczowi obrażenia bojowe, zamiast tego umieść na tym stworze tyle samo znaczników +1/+1, a ów gracz mieli tyle samo kart.

Tariel, Reckoner of Souls

Latanie, czujność

{T}: Choose a creature card at random from target opponent’s graveyard. Put that card onto the battlefield under your control.

Teneb, the Harvester

Latanie

Whenever Teneb, the Harvester deals combat damage to a player, you may pay {2}{B}. If you do, put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control.

Terminate

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany.

Valley Rannet

Górocykling {2}, lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry lub Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Vengeful Rebirth

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Jeśli przywrócisz w ten sposób nielądową kartę, ten czar zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Wygnaj ten czar.

Vish Kal, Blood Arbiter

Latanie, więź życia

Poświęć stwora: Umieść X znaczników +1/+1 na tym stworze, gdzie X jest siłą poświęconego stwora.

Usuń wszystkie znaczniki +1/+1 z tego stwora: Wskazany stwór dostaje do końca tury -1/-1 za każdy znacznik +1/+1 usunięty w ten sposób.

Vorosh, the Hunter

Latanie

Whenever Vorosh, the Hunter deals combat damage to a player, you may pay {2}{G}. If you do, put six +1/+1 counters on Vorosh.

Vulturous Zombie

Latanie

Whenever a card is put into an opponent’s graveyard from anywhere, put a +1/+1 counter on Vulturous Zombie.

Wall of Denial

Obronność, latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Wrecking Ball

Zniszcz wskazanego stwora lub ląd.

Wrexial, the Risen Deep

Islandwalk, swampwalk (This creature can’t be blocked as long as defending player controls an Island or a Swamp.)

Whenever Wrexial, the Risen Deep deals combat damage to a player, you may cast target instant or sorcery card from that player’s graveyard without paying its mana cost. If that spell would be put into a graveyard this turn, exile it instead.

Zedruu the Greathearted

At the beginning of your upkeep, you gain X life and draw X cards, where X is the number of permanents you own that your opponents control.

{U}{R}{W}: Target opponent gains control of target permanent you control.

Acorn Catapult

{1}, {T}: Acorn Catapult deals 1 damage to any target. That permanent’s controller or that player creates a 1/1 green Squirrel creature token.

Armillary Sphere

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Boros Signet

{1}, {T}: Weź {R}{W}.

Champion's Helm

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

As long as equipped creature is legendary, it has hexproof. (It can’t be the target of spells or abilities your opponents control.)

Wyposaż {1}

Darksteel Ingot

Niezniszczalność

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Dimir Signet

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Dreamstone Hedron

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz trzy karty.

Fellwar Stone

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Golgari Signet

{1}, {T}: Weź {B}{G}.

Gruul Signet

{1}, {T}: Weź {R}{G}.

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Lightning Greaves

Wyposażony stwór ma pośpiech i antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {0}

Oblivion Stone

{4}, {T}: Umieść znacznik losu na wskazanym permanencie.

{5}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz każdy nielądowy permanent bez znacznika losu, po czym usuń wszystkie znaczniki losu ze wszystkich permanentów.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Weź {W}{B}.

Prophetic Prism

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Rakdos Signet

{1}, {T}: Weź {B}{R}.

Selesnya Signet

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Simic Signet

{1}, {T}: Weź {G}{U}.

Skullclamp

Equipped creature gets +1/-1.

Whenever equipped creature dies, draw two cards.

Wyposaż {1}

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Triskelavus

Latanie

Triskelavus enters the battlefield with three +1/+1 counters on it.

{1}, Remove a +1/+1 counter from Triskelavus: Create a 1/1 colorless Triskelavite artifact creature token with flying. It has „Sacrifice this creature: This creature deals 1 damage to any target.”

Akoum Refuge

Akoum Refuge enters the battlefield tapped.

When Akoum Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Dreadship Reef

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {U} i/lub {B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Fungal Reaches

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {R} i/lub {G}.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Gruul Turf

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{G}.

Homeward Path

{T}: Weź {C}.

{T}: Each player gains control of all creatures they own.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Jwar Isle Refuge

Jwar Isle Refuge enters the battlefield tapped.

When Jwar Isle Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Kazandu Refuge

Kazandu Refuge enters the battlefield tapped.

When Kazandu Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Molten Slagheap

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {B} i/lub {R}.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Rupture Spire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Svogthos, the Restless Tomb

{T}: Weź {C}.

{3}{B}{G}: Until end of turn, Svogthos, the Restless Tomb becomes a black and green Plant Zombie creature with „This creature’s power and toughness are each equal to the number of creature cards in your graveyard.” It’s still a land.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Vivid Crag

Vivid Crag enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {R}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Crag: Add one mana of any color.

Vivid Creek

Vivid Creek enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {U}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Creek: Add one mana of any color.

Vivid Grove

Vivid Grove enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {G}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Grove: Add one mana of any color.

Vivid Marsh

Vivid Marsh enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {B}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Marsh: Add one mana of any color.

Vivid Meadow

Vivid Meadow enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {W}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Meadow: Add one mana of any color.

Zoetic Cavern

{T}: Weź {C}.

Przemiana {2} (Możesz rzucić tę kartę zakrytą za {3} jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za koszt przemiany.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)