Commander 2021

Breena, the Demagogue

Latanie

Ilekroć gracz zaatakuje jednego z twoich przeciwników, jeśli ów przeciwnik ma więcej żyć niż inny z twoich przeciwników, ów atakujący gracz dobiera kartę a ty umieść dwa znaczniki +1/+1 na stworze pod twoim władaniem.

Felisa, Fang of Silverquill

Latanie

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, jeśli miał znaczniki, stwórz X przekręconych żetonów biało-czarnego stwora Kleks 2/1 z lataniem, gdzie X jest liczbą znaczników, jakie miał ów stwór.

Veyran, Voice of Duality

Magodziejstwo — Ilekroć rzucisz lub skopiujesz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Jeśli rzucenie lub skopiowanie przez ciebie czaru wyzwala zdolność wyzwalaną permanentu pod twoim władaniem, owa zdolność wyzwalana jest dodatkowy raz.

Zaffai, Thunder Conductor

Magodziejstwo — Ilekroć rzucisz lub skopiujesz czar sztuczki lub obrzędu, wróż 1. Jeśli ów czar ma skrót many 5 lub większy, stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Żywiołak 4/4. Jeśli ów czar ma skrót many 10 lub większy, ten stwór zadaje losowemu przeciwnikowi 10 obrażeń.

Gyome, Master Chef

Tratowanie

At the beginning of your end step, create a number of Food tokens equal to the number of nontoken creatures you had enter the battlefield under your control this turn.

{1}, poświęć Jadłó: Wskazany stwór pod twoim władaniem zyskuje do końca tury niezniszczalność. Przekręć go.

Willowdusk, Essence Seer

{1}, {T}: Wskaż innego stwora. Umieść na nim tyle znaczników +1/+1, ile żyć zyskałeś lub straciłeś w tej turze, cokolwiek jest większe. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Alibou, Ancient Witness

Inne artefaktowe stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Ilekroć zaatakuje co najmniej jeden stwór pod twoim władaniem, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, a ty wróż X, gdzie X jest liczbą przekręconych artefaktów pod twoim władaniem.

Osgir, the Reconstructor

Czujność

{1}, poświęć artefakt: Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +2/+0.

{X}, {T}, Wygnaj z twojego cmentarza kartę artefaktu o skrócie many X: Stwórz dwa żetony będące kopią owej wygnanej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Adrix and Nev, Twincasters

Opieka {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Jeśli jeden lub więcej żetonów miałoby zostać stworzonych pod twoim władaniem, zamiast tego tworzonych ich jest dwukrotnie tyle.

Esix, Fractal Bloom

Latanie

The first time you would create one or more tokens during each of your turns, you may instead choose a creature other than Esix, Fractal Bloom and create that many tokens that are copies of that creature.

Angel of the Ruins

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj co najwyżej dwa wskazane artefakty i/lub uroki.

Równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Archaeomancer's Map

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych Równin, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, jeśli ów gracz ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

Bronze Guardian

Podwójny cios

Opieka {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Inne artefakty pod twoim władaniem mają opiekę {2}.

Siła tej karty jest równa liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Combat Calligrapher

Latanie

Inklings can’t attack you or planeswalkers you control.

Whenever a player attacks one of your opponents, that attacking player creates a tapped 2/1 white and black Inkling creature token with flying that’s attacking that opponent.

Digsite Engineer

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt 0/0 mający „Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt pod twoim władaniem.”

Excavation Technique

Zademonstruj (Kiedy rzucisz ten czar, możesz go skopiować. Jeśli tak zrobisz, wybierz przeciwnika, który też go skopiuje. Gracze mogą wskazać nowe cele dla kopii.)

Zniszcz wskazany nielądowy permanent. Jego władca tworzy dwa żetony Skarbu.

Guardian Archon

Latanie

As Guardian Archon enters the battlefield, secretly choose an opponent.

Reveal the player you chose: You and target permanent you control each gain protection from the chosen player until end of turn. Activate only once.

Losheel, Clockwork Scholar

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane atakującym artefaktowym stworom pod twoim władaniem.

Ilekroć co najmniej jeden artefaktowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

Monologue Tax

Ilekroć przeciwnik rzuci swój drugi czar w danej turze, stwórz żeton Skarbu.

Nils, Discipline Enforcer

At the beginning of your end step, for each player, put a +1/+1 counter on up to one target creature that player controls.

Each creature with one or more counters on it can’t attack you or planeswalkers you control unless its controller pays {X}, where X is the number of counters on that creature.

Promise of Loyalty

Each player puts a vow counter on a creature they control and sacrifices the rest. Each of those creatures can’t attack you or planeswalkers you control for as long as it has a vow counter on it.

Scholarship Sponsor

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy gracz mający we władaniu mniej lądów niż gracz mający ich we władaniu najwięcej, wyszukuje w swojej bibliotece co najwyżej tyle bazowych lądów ile wynosi różnica, umieszcza owe karty przekręcone na polu bitwy, po czym tasuje.

Commander's Insight

Target player draws X cards plus an additional card for each time they’ve cast a commander from the command zone this game.

Curiosity Crafter

Latanie

Nie masz limitu kart na ręce.

Ilekroć żeton stwora pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Dazzling Sphinx

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania karty z wierzchu swojej biblioteki aż wygna kartę sztuczki lub obrzędu. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Następnie ów gracz umieszcza losowo na spodzie swojej bibilioteki wygnane karty nie rzucone w ten sposób.

Deekah, Fractal Theorist

Magodziejstwo — Ilekroć rzucisz lub skopiujesz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton zielono-niebieskiego stwora Fraktal 0/0. Umieść na nim X znaczników +1/+1, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

{3}{U}: Wskazany żeton stwora nie może być blokowany w tej turze.

Inspiring Refrain

Dobierz dwie karty. Wygnaj ten czar z trzema znacznikami czasu.

Zawieszenie 3—{2}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{U} i wygnać ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia jej kosztu many.)

Muse Vortex

Wygnaj X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz rzucić spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu o skrócie many X lub mniejszym bez płacenia jej kosztu many. Następnie umieść w twojej ręce nie rzucone w ten sposób karty sztuczek i obrzędów, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Octavia, Living Thesis

Rzucenie tego czaru kosztuje o {8} mniej jeśli masz co najmniej osiem kart sztuczek i/lub obrzędów w twoim cmentarzu.

Opieka {8}

Magodziejstwo — Ilekroć rzucisz lub skopiujesz czar sztuczki lub obrzędu, wskazany stwór ma do końca tury bazową siłę i wytrzymałość 8/8.

Perplexing Test

Wybierz jedną —

 • Return all creature tokens to their owners» hands.

 • Return all nontoken creatures to their owners» hands.

Replication Technique

Zademonstruj (Kiedy rzucisz ten czar, możesz go skopiować. Jeśli tak zrobisz, wybierz przeciwnika, który też go skopiuje. Gracze mogą wskazać nowe cele dla kopii.)

Create a token that’s a copy of target permanent you control.

Sly Instigator

{U}, {T}: Until your next turn, target creature an opponent controls can’t be blocked. Goad that creature. (Until your next turn, that creature attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Spawning Kraken

Whenever a Kraken, Leviathan, Octopus, or Serpent you control deals combat damage to a player, create a 9/9 blue Kraken creature token.

Theoretical Duplication

Ilekroć nieżetonowy stwór wejdzie w tej turze na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, stwórz żeton będący kopią owego stwora.

Author of Shadows

When Author of Shadows enters the battlefield, exile all cards from all opponents» graveyards. Choose a nonland card exiled this way. You may cast that card for as long as it remains exiled, and you may spend mana as though it were mana of any color to cast that spell.

Blight Mound

Attacking Pests you control get +1/+0 and have menace.

Whenever a nontoken creature you control dies, create a 1/1 black and green Pest creature token with „When this creature dies, you gain 1 life.”

Bold Plagiarist

Błysk

Whenever an opponent puts one or more counters on a creature they control, they put the same number and kind of counters on Bold Plagiarist.

Cunning Rhetoric

Whenever an opponent attacks you and/or one or more planeswalkers you control, exile the top card of that player’s library. You may play that card for as long as it remains exiled, and you may spend mana as though it were mana of any color to cast it.

Essence Pulse

You gain 2 life. Each creature gets -X/-X until end of turn, where X is the amount of life you gained this turn.

Fain, the Broker

{T}, poświęć stwora: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.

{T}, usuń znacznik ze stwora pod twoim władaniem: Stwórz żeton Skarbu.

{T}, poświęć artefakt: Stwórz żeton biało-czarnego stwora Kleks 2/1 z lataniem.

{3}{B}: Untap Fain, the Broker.

Incarnation Technique

Demonstrate (When you cast this spell, you may copy it. If you do, choose an opponent to also copy it.)

Zmiel pięć kart, po czym przywróć kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Keen Duelist

At the beginning of your upkeep, you and target opponent each reveal the top card of your library. You each lose life equal to the mana value of the card revealed by the other player. You each put the card you revealed into your hand.

Marshland Bloodcaster

Latanie

{1}{B}, {T}: Rather than pay the mana cost of the next spell you cast this turn, you may pay life equal to that spell’s mana value.

Stinging Study

You draw X cards and you lose X life, where X is the mana value of a commander you own on the battlefield or in the command zone.

Tivash, Gloom Summoner

Więź życia

At the beginning of your end step, if you gained life this turn, you may pay X life, where X is the amount of life you gained this turn. If you do, create an X/X black Demon creature token with flying.

Veinwitch Coven

Złowrogość

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Audacious Reshapers

{T}, poświęć artefakt: Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę artefaktu. Umieść ją na polu bitwy, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki. Ten stwór zadaje tobie tyle obrażeń, ile kart ujawniono w ten sposób.

Battlemage's Bracers

Wyposażony stwór ma pośpiech.

Whenever an ability of equipped creature is activated, if it isn’t a mana ability, you may pay {1}. If you do, copy that ability. You may choose new targets for the copy.

Wyposaż {2}

Creative Technique

Demonstrate (When you cast this spell, you may copy it. If you do, choose an opponent to also copy it.)

Shuffle your library, then reveal cards from the top of it until you reveal a nonland card. Exile that card and put the rest on the bottom of your library in a random order. You may cast the exiled card without paying its mana cost.

Cursed Mirror

{T}: Weź {R}.

As Cursed Mirror enters the battlefield, you may have it become a copy of any creature on the battlefield until end of turn, except it has haste.

Fiery Encore

Discard a card, then draw a card. When you discard a nonland card this way, Fiery Encore deals damage equal to that card’s mana value to target creature or planeswalker.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Inferno Project

Tratowanie

Inferno Project enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the total mana value of instant and sorcery cards in your graveyard.

Laelia, the Blade Reforged

Pośpiech

Whenever Laelia, the Blade Reforged attacks, exile the top card of your library. You may play that card this turn.

Ilekroć jedna lub więcej kart zostanie wygnanych z twojej biblioteki i/lub cmentarza, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Radiant Performer

Błysk

When Radiant Performer enters the battlefield, if you cast it from your hand, choose target spell or ability that targets only a single permanent or player. Copy that spell or ability for each other permanent or player the spell or ability could target. Each copy targets a different one of those permanents and players.

Rionya, Fire Dancer

At the beginning of combat on your turn, create X tokens that are copies of another target creature you control, where X is one plus the number of instant and sorcery spells you’ve cast this turn. They gain haste. Exile them at the beginning of the next end step.

Rousing Refrain

Add {R} for each card in target opponent’s hand. Until end of turn, you don’t lose this mana as steps and phases end. Exile Rousing Refrain with three time counters on it.

Suspend 3—{1}{R} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {1}{R} and exile it with three time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost.)

Ruin Grinder

Złowrogość

When Ruin Grinder dies, each player may discard their hand and draw seven cards.

Górocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Surge to Victory

Exile target instant or sorcery card from your graveyard. Creatures you control get +X/+0 until end of turn, where X is that card’s mana value. Whenever a creature you control deals combat damage to a player this turn, copy the exiled card. You may cast the copy without paying its mana cost.

Blossoming Bogbeast

Whenever Blossoming Bogbeast attacks, you gain 2 life. Then creatures you control gain trample and get +X/+X until end of turn, where X is the amount of life you gained this turn.

Ezzaroot Channeler

Zasięg

Creature spells you cast cost {X} less to cast, where X is the amount of life you gained this turn.

{T}: You gain 2 life.

Fractal Harness

When Fractal Harness enters the battlefield, create a 0/0 green and blue Fractal creature token. Put X +1/+1 counters on it and attach Fractal Harness to it.

Whenever equipped creature attacks, double the number of +1/+1 counters on it.

Wyposaż {2}

Guardian Augmenter

Błysk

Dowódcy pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Commanders you control have hexproof.

Healing Technique

Zademonstruj (Kiedy rzucisz ten czar, możesz go skopiować. Jeśli tak zrobisz, wybierz przeciwnika, który też go skopiuje. Gracze mogą wskazać nowe cele dla kopii.)

Return target card from your graveyard to your hand. You gain life equal to that card’s mana value. Exile Healing Technique.

Paradox Zone

Paradox Zone enters the battlefield with a growth counter on it.

Na początku twojego kroku końcowego, podwój liczbę znaczników wzrostu na tym uroku. Następnie stwórz żeton zielono-niebieskiego stwora Fraktal 0/0. Umieść na nim X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą znaczników wzrostu na tym uroku.

Pest Infestation

Destroy up to X target artifacts and/or enchantments. Create twice X 1/1 black and green Pest creature tokens with „When this creature dies, you gain 1 life.”

Ruxa, Patient Professor

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, przywróć wskazaną kartę stwora bez zdolności z twojego cmentarza do twojej ręki.

Creatures you control with no abilities get +1/+1.

You may have creatures you control with no abilities assign their combat damage as though they weren’t blocked.

Sequence Engine

{X}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę o skrócie many X z twojego cmentarza. Stwórz żeton zielono-niebieskiego stwora Fraktal 0/0. Umieść na nim X znaczników +1/+1. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Sproutback Trudge

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest liczbą żyć zyskanych przez ciebie w tej turze.

Tratowanie

At the beginning of your end step, if you gained life this turn, you may cast Sproutback Trudge from your graveyard.

Trudge Garden

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton zielonego stwora Grzyb Bestia 4/4 z tratowaniem.

Yedora, Grave Gardener

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, możesz przywrócić go zakrytego na pole bitwy pod władaniem właściciela. Jest lądem typu Las. (Nie ma innych typów i zdolności.)

Inkshield

Prevent all combat damage that would be dealt to you this turn. For each 1 damage prevented this way, create a 2/1 white and black Inkling creature token with flying.

Oversimplify

Exile all creatures. Each player creates a 0/0 green and blue Fractal creature token and puts a number of +1/+1 counters on it equal to the total power of creatures they controlled that were exiled this way.

Reinterpret

Counter target spell. You may cast a spell with an equal or lesser mana value from your hand without paying its mana cost.

Revival Experiment

For each permanent type, return up to one card of that type from your graveyard to the battlefield. You lose 3 life for each card returned this way. Exile Revival Experiment.

Wake the Past

Return all artifact cards from your graveyard to the battlefield. They gain haste until end of turn.

Elementalist's Palette

Whenever you cast a spell with {X} in its mana cost, put two charge counters on Elementalist’s Palette.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Add {C} for each charge counter on Elementalist’s Palette. Spend this mana only on costs that contain {X}.

Geometric Nexus

Whenever a player casts an instant or sorcery spell, put a number of charge counters on Geometric Nexus equal to that spell’s mana value.

{6}, {T}, Remove all charge counters from Geometric Nexus: Create a 0/0 green and blue Fractal creature token. Put X +1/+1 counters on it, where X is the number of charge counters removed this way.

Tempting Contract

At the beginning of your upkeep, each opponent may create a Treasure token. For each opponent who does, you create a Treasure token.

Triplicate Titan

Latanie, czujność, tratowanie

When Triplicate Titan dies, create a 3/3 colorless Golem artifact creature token with flying, a 3/3 colorless Golem artifact creature token with vigilance, and a 3/3 colorless Golem artifact creature token with trample.

Study Hall

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Add one mana of any color. When you spend this mana to cast your commander, scry X, where X is the number of times it’s been cast from the command zone this game.

Witch's Clinic

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wskazany dowódca zyskuje do końca tury więź życia.

Desolation Twin

Kiedy rzucisz ten czar, stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi 10/10.

Angel of Serenity

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać co najwyżej trzy inne wskazane stwory z pola bitwy lub karty stworów z cmentarzy.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnane karty do rąk ich właścicieli.

Boreas Charger

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, wybierz przeciwnika mającego pod władaniem więcej lądów niż ty. Wyszukaj w twojej bibliotece tyle kart Równin, ile wynosi różnica, ujawnij owe karty, umieść jedną z nich przekręconą na polu bitwy, a pozostałe w twojej ręce, po czym przetasuj.

Citadel Siege

Umieszczając ten urok na polu bitwy wybierz Chanów lub Smoki.

 • Chanowie — Na początku potyczki w twojej turze, umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

 • Smoki — Na początku potyczki w turze każdego z przeciwników, przekręć wskazanego stwora pod władaniem owego gracza.

Cleansing Nova

Wybierz jedną —

 • Zniszcz wszystkie stwory.

 • Zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Darksteel Mutation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór jest artefaktowym stworem Owad o bazowych sile i wytrzymałości 0/1, ma niezniszczalność, traci wszystkie inne zdolności, typy karty i typy stwora.

Dispatch

Przekręć wskazanego stwora.

Metalurgia — Jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, wygnaj owego stwora.

Dispeller's Capsule

{2}{W}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Duelist's Heritage

Ilekroć atakuje przynajmniej jeden stwór, możesz sprawić, że wskazany atakujący stwór zyska do końca tury podwójny cios.

Elite Scaleguard

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wzmocnij 2. (Wybierz stwora z najmniejszą wytrzymałością spośród stworów pod twoim władaniem i umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.

Ghostly Prison

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Gideon, Champion of Justice

+1: Umieść na tym wędrowcu znacznik lojalności za każdego stwora pod władaniem wskazanego przeciwnika.

0: Do końca tury ten wędrowiec staje się stworem Człowiek Piechur o sile i wytrzymałości równych liczbie posiadanych przez niego znaczników lojalności każda oraz zyskuje niezniszczalność. Nadal jest wędrowcem. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze.

–15: Wygnaj wszystkie inne permanenty.

Hunted Lammasu

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik tworzy żeton czarnego stwora Horror 4/4.

Knight of the White Orchid

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równin, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Martial Impetus

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 and is goaded. (It attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Whenever enchanted creature attacks, each other creature that’s attacking one of your opponents gets +1/+1 until end of turn.

Oblation

Właściciel wskazanego nielądowego permanenty wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym dobiera dwie karty.

Oreskos Explorer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart Równin, gdzie X jest liczbą gracz mających we władaniu więcej lądów niż ty. Ujawnij owe karty, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Orzhov Advokist

At the beginning of your upkeep, each player may put two +1/+1 counters on a creature they control. If a player does, creatures that player controls can’t attack you or planeswalkers you control until your next turn.

Return to Dust

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, możesz wygnać co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Rout

Możesz rzucić ten czar jakby miał błysk, jeśli rzucając go zapłacisz o {2} więcej. (Możesz rzucić go jako sztuczkę.)

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Sanctum Gargoyle

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Selfless Squire

Błysk

When Selfless Squire enters the battlefield, prevent all damage that would be dealt to you this turn.

Whenever damage that would be dealt to you is prevented, put that many +1/+1 counters on Selfless Squire.

Soul Snare

{W}, Sacrifice Soul Snare: Exile target creature that’s attacking you or a planeswalker you control.

Stalking Leonin

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, potajemnie wybierz przeciwnika.

Reveal the player you chose: Exile target creature that’s attacking you if it’s controlled by the chosen player. Activate only once.

Sun Titan

Czujność

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę permanentu o skrócie many 3 lub mniejszy z twojego cmentarza na pole bitwy.

Sunscorch Regent

Latanie

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskaj 1 życie.

Together Forever

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

{1}: Choose target creature with a counter on it. When that creature dies this turn, return that card to its owner’s hand.

Tragic Arrogance

U każdego z graczy wybierz spośród permanentów pod władaniem owego gracza artefakt, stwora, urok i wędrowca. Następnie każdy gracz poświęca wszystkie inne nie-lądowe permanenty.

Vow of Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Windborn Muse

Latanie

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Zetalpa, Primal Dawn

Latanie, podwójny cios, czujność, tratowanie, niezniszczalność

Aether Gale

Przywróć sześć wskazanych nie-lądowych permanentów do rąk ich właścicieli.

Aetherspouts

Właściciel każdego atakującego stwora umieszcza go na wierzchu lub spodzie swojej biblioteki.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Champion of Wits

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz dobrać tyle kart, ile wynosi jego siła. Jeśli tak zrobisz, odrzuć dwie karty.

Uwiecznienie {5}{U}{U} ({5}{U}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Naga Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Crafty Cutpurse

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy żeton, który miałby zostać stworzony pod władaniem któregokolwiek z przeciwników, jest zamiast tego tworzony pod twoim władaniem.

Curse of the Swine

Wygnaj X wskazanych stworów. Za każdego stwora wygnanego w ten sposób jego władca tworzy żeton zielonego stwora Knur 2/2.

Dig Through Time

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Diluvian Primordial

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, za każdego przeciwnika możesz rzucić co najwyżej jedną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza owego gracza bez płacenia jej kosztu many. Jeśli czar rzucony w ten sposób miałby trafić do cmentarza w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Living Lore

Umieszczając tego stwora na polu bitwy wygnaj kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza.

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe skrótowi many wygnanej karty.

Ilekroć ten stwór zada obrażenia bojowe, możesz go poświęcić. Jeśli tak zrobisz, możesz rzucić wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many.

Metallurgic Summonings

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt X/X, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

{3}{U}{U}, wygnaj ten urok: Przywróć wszystkie karty sztuczek i obrzędów z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej sześcioma artefaktami.

Mind's Desire

Przetasuj twoją bibliotekę. Następnie wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Naru Meha, Master Wizard

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Inni Czarodzieje pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ponder

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować.

Dobierz kartę.

Rapid Hybridization

Zniszcz wskazanego stwora. Nie można go zregenerować. Władca owego stwora tworzy żeton zielonego stwora Żaba Jaszczur 3/3.

Reef Worm

When Reef Worm dies, create a 3/3 blue Fish creature token with „When this creature dies, create a 6/6 blue Whale creature token with «When this creature dies, create a 9/9 blue Kraken creature token.»”

Rite of Replication

Podbicie {5} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {5}.)

Create a token that’s a copy of target creature. If this spell was kicked, create five of those tokens instead.

Serum Visions

Dobierz kartę. Wróż 2.

Swarm Intelligence

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz skopiować ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Talrand, Sky Summoner

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Traumatic Visions

Skontruj wskazany czar.

Lądocykling bazowych {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Treasure Cruise

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Dobierz trzy karty.

Ambition's Cost

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Ancient Craving

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Bloodthirsty Aerialist

Latanie

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bloodtracker

Latanie

{B}, zapłać 2 życia: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, dobierz kartę za każdy znacznik +1/+1 na nim.

Curse of Disturbance

Zaurocz gracza

Whenever enchanted player is attacked, create a 2/2 black Zombie creature token. Each opponent attacking that player does the same.

Damnable Pact

Wskazany gracz dobiera X kart i traci X żyć.

Deadly Tempest

Destroy all creatures. Each player loses life equal to the number of creatures they controlled that were destroyed this way.

Deathbringer Regent

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli został rzucony z ręki i na polu bitwy jest co najmniej pięć innych stworów, zniszcz wszystkie inne stwory.

Defiant Bloodlord

Latanie

Ilekroć zyskasz życia, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

Epicure of Blood

Ilekroć zyskasz życia, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Feed the Swarm

Zniszcz wskazanego stwora lub urok pod władaniem przeciwnika. Strać tyle żyć, ile wynosił skrót many owego permanentu.

Greed

{B}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę.

Infernal Offering

Choose an opponent. You and that player each sacrifice a creature. Each player who sacrificed a creature this way draws two cards.

Choose an opponent. Return a creature card from your graveyard to the battlefield, then that player returns a creature card from their graveyard to the battlefield.

Necropolis Regent

Latanie

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim tyle samo znaczników +1/+1.

Noxious Gearhulk

Złowrogość

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora. Jeśli stwór zostanie zniszczony w ten sposób, zyskaj tyle żyć, ile wynosiła jego wytrzymałość.

Ob Nixilis Reignited

+1: Dobierz kartę i strać 1 życie.

–3: Zniszcz wskazanego stwora.

–8: Wskazany przeciwnik dostaje emblemat mający „Ilekroć gracz dobierze kartę, strać 2 życia.”

Parasitic Impetus

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and is goaded. (It attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Whenever enchanted creature attacks, its controller loses 2 life and you gain 2 life.

Reckless Spite

Zniszcz dwa wskazane nieczarne stwory. Strać 5 żyć.

Sangromancer

Latanie

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, możesz zyskać 3 życia.

Ilekroć przeciwnik odrzuca kartę, możesz zyskać 3 życia.

Sanguine Bond

Ilekroć zyskasz życia, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

Silversmote Ghoul

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zyskałeś co najmniej 3 życia w tej turze, przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

{1}{B}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Suffer the Past

Wygnaj X wskazanych kart z cmentarza wskazanego gracza. Za każdą kartę wygnaną w ten sposób, ów gracz traci 1 życie a ty zyskaj 1 życie.

Taste of Death

Każdy gracz poświęca trzy stwory. Stwórz trzy żetony Jedzenia. (Są to artefakty ze zdolnością „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Apex of Power

Wygnaj siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Do końca tury możesz rzucać czary wygnane w ten sposób.

Jeśli ten czar został rzucony z twojej ręki, weź dziesięć many w dowolnym jednym kolorze.

Blasphemous Act

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora na polu bitwy.

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 13 obrażeń.

Brass's Bounty

Za każdy ląd pod twoim władaniem, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Chain Reaction

Chain Reaction deals X damage to each creature, where X is the number of creatures on the battlefield.

Charmbreaker Devils

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć losową kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór dostaje do końca tury +4/+0.

Combustible Gearhulk

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik może sprawić, że dobierzesz trzy karty. Jeśli ów gracz tak nie zrobi, zmiel trzy karty, po czym ten stwór zadaje owemu graczowi tyle obrażeń, ile wynosi suma skrótów many owych kart.

Daretti, Scrap Savant

+2: Odrzuć co najwyżej dwie karty, po czym dobierz tyle samo kart.

–2: Poświęć artefakt. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

–10: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć artefakt trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, przywróć ową kartę na pole bitwy na początku najbliższego kroku końcowego.”

Ten wędrowiec może być twoim dowódcą.

Dualcaster Mage

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Erratic Cyclops

Tratowanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór dostaje do końca tury +X/+0, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Etali, Primal Storm

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki każdego z graczy, po czym możesz rzucić dowolną liczbę czarów spośród kart wygnanych w ten sposób bez płacenia ich kosztów many.

Faithless Looting

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Feldon of the Third Path

{2}{R}, {T}: Stwórz żeton będący kopią wskazanej karty stwora w twoim cmentarzu, ale jest on artefaktem oprócz swoich pozostałych typów. Zyskuje on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Fiery Fall

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Lądocykling bazowych {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Hellkite Igniter

Latanie, pośpiech

{1}{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +X/+0, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem.

Hellkite Tyrant

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zyskaj władanie nad wszystkimi artefaktami pod władaniem owego gracza.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej dwudziestoma artefaktami, wygrywasz grę.

Hoard-Smelter Dragon

Latanie

{3}{R}: Zniszcz wskazany artefakt. Ten stwór dostaje do końca tury +X/+0, gdzie X jest skrótem many owego artefaktu.

Humble Defector

{T}: Dobierz dwie karty. Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad tym stworem. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Jaya Ballard

+1: Weź {R}{R}{R}. Wydaj tę mana tylko na rzucanie sztuczek lub obrzędów.

+1: Odrzuć co najwyżej trzy karty, po czym dobierz tyle samo kart.

–8: Dostajesz emblemat mający „Możesz rzucać czary sztuczek i obrzędów z twojego cmentarza. Jeśli czar rzucony w ten sposób miałaby zostać umieszczony w twoim cmentarzu, zamiast tego wygnaj go.”

Mana Geyser

Add {R} for each tapped land your opponents control.

Pia Nalaar

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

{1}{R}: Wskazany artefaktowy stwór dostaje do końca tury +1/+0.

{1}, poświęć artefakt: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Quicksmith Genius

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Seething Song

Weź {R}{R}{R}{R}{R}.

Sunbird's Invocation

Ilekroć rzucisz czar z twojej ręki, ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest skrótem many owego czaru. Możesz rzucić ujawniony w ten sposób czar o skrócie many X lub mniejszym bez płacenia jego kosztu many. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Thopter Engineer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Artefaktyczne stwory pod twoim władaniem mają pośpiech. (Mogą atakować i {T} zaraz po wejściu pod twoje władanie.)

Volcanic Vision

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki. Ten czar zadaje każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników tyle obrażeń, ile wynosi skrót many owej karty. Wygnaj niniejszy czar.

Wildfire Devils

When Wildfire Devils enters the battlefield and at the beginning of your upkeep, choose a player at random. That player exiles an instant or sorcery card from their graveyard. Copy that card. You may cast the copy without paying its mana cost.

Ageless Entity

Ilekroć zyskasz życia, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.

Arashi, the Sky Asunder

{X}{G}, {T}: Arashi, the Sky Asunder deals X damage to target creature with flying.

Channel — {X}{G}{G}, Discard Arashi: Arashi deals X damage to each creature with flying.

Beast Within

Zniszcz wskazany permanent. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ezuri's Predation

For each creature your opponents control, create a 4/4 green Phyrexian Beast creature token. Each of those Beasts fights a different one of those creatures.

Forgotten Ancient

Whenever a player casts a spell, you may put a +1/+1 counter on Forgotten Ancient.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przenieść dowolną liczbę znaczników +1/+1 z tego stwora na inne stwory.

Garruk, Primal Hunter

+1: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

–3: Dobierz tyle kart, ile wynosi największa siła pośród stworów pod twoim władaniem.

–6: Stwórz tyle żetonów zielonego stwora Żmij 6/6, iloma lądami władasz.

Gift of Paradise

Zaurocz ląd

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Hornet Nest

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, stwórz tyle samo żetonów zielonego stwora Owad 1/1 z lataniem i dotykiem śmierci. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Hornet Queen

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony stwora Owad 1/1 z lataniem i dotykiem śmierci.

Hydra Broodmaster

{X}{X}{G}: Monstrualność X. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim X znaczników +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, stwórz X żetonów zielonego stwora Hydra X/X.

Incubation Druid

{T}: Weź jedną manę takiego typu, jaki mógłby dać ląd pod twoim władaniem. Jeśli ten stwór ma znacznik +1/+1, weź zamiast tego trzy many owego typu.

{3}{G}{G}: Adaptacja 3. (Jeśli ten stwór nie ma znacznika +1/+1, umieść na nim cztery znaczniki +1/+1.)

Kazandu Tuskcaller

Podnieś poziom {1}{G} ({1}{G}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 2-5

1/1

{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

POZIOM 6+

1/1

{T}: Stwórz dwa żetony zielonego stwora Słoń 3/3.

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Krosan Grip

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Managorger Hydra

Tratowanie

Ilekroć gracz rzuci czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Nissa's Expedition

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Nissa's Renewal

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj. Zyskaj 7 żyć.

Pulse of Murasa

Przywróć wskazaną kartę stwora lub lądu z cmentarza do ręki jego właściciela. Zyskaj 6 żyć.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Return of the Wildspeaker

Wybierz jedną —

 • Dobierz tyle kart, ile wynosi największa siła pośród stworów bez typu Człowiek pod twoim władaniem.

 • Stwory bez typu Człowiek pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3.

Shamanic Revelation

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Zaciekłość — Zyskaj 4 życia za każdego stwora o sile 4 lub większej pod twoim władaniem.

Terastodon

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć co najwyżej trzy wskazane nie-stworowe peranenty. Za każdy permanent umieszczony w cmentarzu w ten sposób, jego władca tworzy żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Verdant Sun's Avatar

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj życie równe wytrzymałości owego stwora.

Biomass Mutation

Stwory pod twoim władaniem mają do końca tury bazową siłę i wytrzymałość X/X.

Boros Charm

Wybierz jedną —

 • Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

 • Permanenty pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność.

 • Wskazany stwór zyskuje do końca tury podwójny cios.

Call the Skybreaker

Stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Żywiołak 5/5 z lataniem.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Coiling Oracle

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Crackling Drake

Latanie

Ta karta ma siłę równą całkowitej liczbie kart sztuczek i obrzędów, jakie masz na wygnaniu i w twoim cmentarzu.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Deathbringer Liege

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Whenever you cast a white spell, you may tap target creature.

Whenever you cast a black spell, you may destroy target creature if it’s tapped.

Debtors' Knell

({(w/b)} można opłacić używając {W} albo {B}.)

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Epic Experiment

Wygnaj X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz rzucić spośród nich czary sztuczek i obrzędów mające skrót many X lub mniej bez płacenia ich kosztów many. Następnie umieść w twoim cmentarzu wszystkie karty wygnane w ten sposób, które nie zostały rzucone.

Gaze of Granite

Zniszcz każdy nie-lądowy permanent o skrócie many X lub mniejszym.

Gluttonous Troll

Tratowanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów Jedzenia, ilu masz przeciwników. (Żetony Jedzenia są artefaktami ze zdolnością „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

{1}{G}, poświęć inny nie-lądowy permanent: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Incubation

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Incongruity

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Żaba Jaszczur 3/3.

Jor Kadeen, the Prevailer

Pierwszy cios

Metalurgia — Stwory pod twoim władaniem dostają +3/+0 o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Kaseto, Orochi Archmage

{G}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze. Jeśli ów stwór jest Wężem, dostaje do końca tury +2/+2.

Leyline Prowler

Dotyk śmierci, więź życia

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Magister of Worth

Latanie

Will of the council — When Magister of Worth enters the battlefield, starting with you, each player votes for grace or condemnation. If grace gets more votes, each player returns each creature card from their graveyard to the battlefield. If condemnation gets more votes or the vote is tied, destroy all creatures other than Magister of Worth.

Master Biomancer

Każdy inny stwór pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając tyle dodatkowych znaczników +1/+1, ile wynosi siła niniejszego stwora oraz jest dodatkowo typu Mutant oprócz swoich pozostałych typów.

Moldervine Reclamation

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Plaxcaster Frogling

Przeszczep 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{2}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 zyskuje do końca tury antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Primal Empathy

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę jeśli władasz stworem o największej sile spośród stworów na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na stworze pod twoim władaniem.

Sapling of Colfenor

Niezniszczalność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, zyskaj życia równe jej wytrzymałości, strać życia równe jej sile, po czym umieść ją w twojej ręce.

Spitting Image

Create a token that’s a copy of target creature.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Teysa, Envoy of Ghosts

Czujność, ochrona przed stworami

Ilekroć jakiś stwór zada tobie obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora. Stwórz żeton czarno-białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Trygon Predator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Utter End

Wygnaj wskazany nielądowy permanent.

Alhammarret's Archive

Jeśli miałbyś zyskać życia, zamiast tego zyskaj dwukrotnie tyle żyć.

Jeśli miałbyś dobrać kartę oprócz pierwszej dobranej w każdym z twoich kroków dobierania, zamiast tego dobierz dwie karty.

Arcane Signet

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Bloodthirsty Blade

Equipped creature gets +2/+0 and is goaded. (It attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

{1}: Attach Bloodthirsty Blade to target creature an opponent controls. Activate only as a sorcery.

Boros Locket

{T}: Weź {R} lub {W}.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Bosh, Iron Golem

Tratowanie

{3}{R}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many poświęconego artefaktu.

Burnished Hart

{3}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Sacrifice Commander’s Sphere: Draw a card.

Coveted Jewel

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty.

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Whenever one or more creatures an opponent controls attack you and aren’t blocked, that player draws three cards and gains control of Coveted Jewel. Untap it.

Druidic Satchel

{2}, {T}: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy pod twoim władaniem. Jeśli to nielądowa nie-stworowa karta, zyskaj 2 życia.

Duplicant

Odlew — Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy możesz wygnać wskazanego nieżetonowego stwora.

O ile karta wygnana tym stworem jest kartą stwora, niniejszy stwór ma jej siłę, wytrzymałość i typy stwora ostatnio wygnanej przez siebie karty stwora. Nadal jest Przemieńcem.

Elixir of Immortality

{2}, {T}: Zyskaj 5 życia. Wtasuj ten artefakt oraz twój cmentarz do bibliotek ich właścicieli.

Hedron Archive

{T}: Weź {C}{C}.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Ichor Wellspring

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy lub trafia z pola bitwy do cmentarza, dobierz kartę.

Idol of Oblivion

{T}: Dobierz kartę. Aktywuj tylko jeśli stworzyłeś żeton w tej turze.

{8}, {T}, Sacrifice Idol of Oblivion: Create a 10/10 colorless Eldrazi creature token.

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Key to the City

{T}, odrzuć kartę: Co najwyżej jeden wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Ilekroć ten artefakt zostanie odkręcony, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Loxodon Warhammer

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Meteor Golem

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany nie-lądowy permanent pod władaniem przeciwnika.

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Mycosynth Wellspring

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy lub trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Myr Battlesphere

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz przekręcić X odkręconych Myrów pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, ten stwór dostaje do końca tury +X/+0 i zadaje atakowanemu graczowi lub wędrowcowi X obrażeń.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Weź {W}{B}.

Paradise Plume

Umieszczając ten artefakt na polu bitwy, wybierz kolor.

Ilekroć gracz rzuci czar wybranego koloru, możesz zyskać 1 życie.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Pendant of Prosperity

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy pod władaniem wybranego przez ciebie przeciwnika.

{2}, {T}: Draw a card, then you may put a land card from your hand onto the battlefield. Pendant of Prosperity’s owner draws a card, then that player may put a land card from their hand onto the battlefield.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Pristine Talisman

{T}: Weź {C}. Zyskaj 1 życie.

Pyromancer's Goggles

{T}: Weź {R}. Kiedy ta mana zostanie użyta do rzucenia czaru sztuczki lub obrzędu, skopiuj ów czar i możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Scrap Trawler

Ilekroć ten stwór lub inny artefakt pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, przywróć z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę artefaktu o mniejszym skrócie many.

Sculpting Steel

Możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego artefaktu na polu bitwy.

Simic Signet

{1}, {T}: Weź {G}{U}.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Spectral Searchlight

{T}: Choose a player. That player adds one mana of any color they choose.

Steel Hellkite

Latanie

{2}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

{X}: Zniszcz każdy nielądowy permanent o skrócie many X, którego władca otrzymał w tej turze obrażenia bojowe od niniejszego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Steel Overseer

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym artefaktowym stworze pod twoim władaniem.

Sun Droplet

Ilekroć otrzymasz obrażenia, umieść tyle samo znaczników ładunku na tym artefakcie.

Na początku każdego kroku utrzymania, możesz usunąć znacznik ładunku z tego artefaktu. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Talisman of Creativity

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Resilience

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Thousand-Year Elixir

You may activate abilities of creatures you control as though those creatures had haste.

{1}, {T}: Untap target creature.

Unstable Obelisk

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany permanent.

Venser's Journal

Nie masz limitu kart na ręce.

Na początku twojego kroku utrzymania, zyskaj po 1 życiu za każdą kartę w twojej ręce.

Victory Chimes

Untap Victory Chimes during each other player’s untap step.

{T}: Wybrany przez ciebie gracz bierze {C}.

Well of Lost Dreams

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {X}, gdzie X jest mniejsze lub równe zyskanej liczbie żyć. Jeśli tak zrobisz, dobierz X kart.

Ancient Den

{T}: Weź {W}.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Battlefield Forge

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Blighted Cataract

{T}: Weź {C}.

{5}{U}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz dwie karty.

Blighted Woodland

{T}: Weź {C}.

{3}{G}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Caves of Koilos

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

Desert of the Fervent

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the Mindful

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Exotic Orchard

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Gingerbread Cabin

({T}: Weź {G}.)

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz co najmniej trzema innymi Lasami.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy odkręcony, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Great Furnace

{T}: Weź {R}.

High Market

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć stwora: Zyskaj 1 życie.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Llanowar Reborn

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Graft 1 (This land enters the battlefield with a +1/+1 counter on it. Whenever a creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this land onto it.)

Llanowar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Lumbering Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

{2}{G}{U}: Ten ląd staje się do końca tury zielono-niebieskim stworem Żywiołak 3/3 z anytklątwą. Nadal jest lądem.

Mage-Ring Network

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{T}, usuń dowolną liczbę znaczników magazynu z tego lądu: Weź {C} za każdy znacznik magazynu usunięty w ten sposób.

Memorial to Genius

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

{4}{U}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz dwie karty.

Mikokoro, Center of the Sea

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Każdy gracz dobiera kartę.

Mosswort Bridge

Hideaway (This land enters the battlefield tapped. When it does, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom of your library.)

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if creatures you control have total power 10 or greater.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Novijen, Heart of Progress

{T}: Weź {C}.

{G}{U}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Opal Palace

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Add one mana of any color in your commander’s color identity. If you spend this mana to cast your commander, it enters the battlefield with a number of additional +1/+1 counters on it equal to the number of times it’s been cast from the command zone this game.

Oran-Rief, the Vastwood

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym zielonym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Phyrexia's Core

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć artefakt: Zyskaj 1 życie.

Radiant Fountain

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

{T}: Weź {C}.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Sapseep Forest

({T}: Weź {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{G}, {T}: Zyskaj 1 życie. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej dwoma zielonymi permanentami.

Scavenger Grounds

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć Pustynię: Wygnaj wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Shivan Reef

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Slayers' Stronghold

{T}: Weź {C}.

{R}{W}, {T}: Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+0, czujność i pośpiech.

Sunhome, Fortress of the Legion

{T}: Weź {C}.

{2}{R}{W}, {T}: Wskazany stwór zyskuje do końca tury podwójny cios.

Tainted Field

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Tainted Wood

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Temple of Epiphany

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of Malady

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Temple of Mystery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Temple of Silence

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Temple of Triumph

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Yavimaya Coast

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.