Commander 2021

Breena, the Demagogue

Latanie

Ilekroć gracz zaatakuje jednego z twoich przeciwników, jeśli ów przeciwnik ma więcej żyć niż inny z twoich przeciwników, ów atakujący gracz dobiera kartę a ty umieść dwa znaczniki +1/+1 na stworze pod twoim władaniem.

Felisa, Fang of Silverquill

Latanie

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, jeśli miał znaczniki, stwórz X przekręconych żetonów biało-czarnego stwora Kleks 2/1 z lataniem, gdzie X jest liczbą znaczników, jakie miał ów stwór.

Veyran, Voice of Duality

Magodziejstwo — Ilekroć rzucisz lub skopiujesz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Jeśli rzucenie lub skopiowanie przez ciebie czaru wyzwala zdolność wyzwalaną bytu pod twoim władaniem, owa zdolność wyzwalana jest dodatkowy raz.

Zaffai, Thunder Conductor

Magodziejstwo — Ilekroć rzucisz lub skopiujesz czar sztuczki lub obrzędu, wróż 1. Jeśli ów czar ma skrót many 5 lub większy, stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Żywiołak 4/4. Jeśli ów czar ma skrót many 10 lub większy, ten stwór zadaje losowemu przeciwnikowi 10 obrażeń.

Gyome, Master Chef

Tratowanie

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz tyle żetonów Jadła, ile nieżetonowych stworów umieściłeś w tej turze na polu bitwy pod twoim władaniem.

{1}, poświęć Jadłó: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje niezniszczalność. Przekręć go.

Willowdusk, Essence Seer

{1}, {T}: Wskaż innego stwora. Umieść na nim tyle znaczników +1/+1, ile żyć zyskałeś lub straciłeś w tej turze, cokolwiek jest większe. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Alibou, Ancient Witness

Inne artefaktowe stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Ilekroć zaatakuje co najmniej jeden stwór pod twoim władaniem, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi X obrażeń, a ty wróż X, gdzie X jest liczbą przekręconych artefaktów pod twoim władaniem.

Osgir, the Reconstructor

Czujność

{1}, poświęć artefakt: Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+0.

{X}, {T}, Wygnaj z twojego cmentarza kartę artefaktu o skrócie many X: Stwórz dwa żetony będące kopią owej wygnanej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Adrix and Nev, Twincasters

Straż {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Jeśli jeden lub więcej żetonów miałoby zostać stworzonych pod twoim władaniem, zamiast tego tworzonych ich jest dwukrotnie tyle.

Esix, Fractal Bloom

Latanie

Kiedy pierwszy raz w każdej z twoich tur miałbyś stworzyć co najmniej jeden żeton, możesz zamiast tego wybrać stwora innego niż niniejszy i stworzyć tyle samo żetonów będących kopią owego stwora.

Angel of the Ruins

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj co najwyżej dwa wskazane artefakty i/lub uroki.

Równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Archaeomancer's Map

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych Równin, ujawnij je, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, jeśli ów gracz ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

Bronze Guardian

Podwójny cios

Straż {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Inne artefakty pod twoim władaniem mają straż {2}.

Siła tej karty jest równa liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Combat Calligrapher

Latanie

Kleksy nie mogą atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Ilekroć gracz zaatakuje jednego z twoich przeciwników, ów atakujący gracz tworzy przekręcony żeton biało-czarnego stwora Kleks 2/1 z lataniem atakujący owego przeciwnika.

Digsite Engineer

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt 0/0 mający „Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy artefakt pod twoim władaniem.”

Excavation Technique

Zademonstruj (Kiedy rzucisz ten czar, możesz go skopiować. Jeśli tak zrobisz, wybierz przeciwnika, który też go skopiuje. Gracze mogą wskazać nowe cele dla kopii.)

Zniszcz wskazany nielądowy byt. Jego władca tworzy dwa żetony Skarbu.

Guardian Archon

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, potajemnie wybierz przeciwnika.

Ujawnij wybór gracza: Ty i wskazany byt pod twoim władaniem zyskujecie do końca tury ochronę przed wybranym graczem. Aktywuj tylko raz.

Losheel, Clockwork Scholar

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane atakującym artefaktowym stworom pod twoim władaniem.

Ilekroć co najmniej jeden artefaktowy stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

Monologue Tax

Ilekroć przeciwnik rzuci swój drugi czar w danej turze, stwórz żeton Skarbu.

Nils, Discipline Enforcer

Na początku twojego kroku końcowego, dla każdego gracza, umieść znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym wskazanym stworze pod władaniem owego gracza.

Każdy stwór mający co najmniej jeden znacznik nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem, chyba że jego władca zapłaci {X}, gdzie X jest liczbą znaczników na owym stworze.

Promise of Loyalty

Każdy gracz umieszcza znacznik przysięgi na stworze pod swoim władaniem i poświęca pozostałe. Każdy z owych stworów nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem dopóki ma znacznik przysięgi.

Scholarship Sponsor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz mający we władaniu mniej lądów niż gracz mający ich we władaniu najwięcej, wyszukuje w swojej bibliotece co najwyżej tyle bazowych lądów ile wynosi różnica, umieszcza owe karty przekręcone na polu bitwy, po czym tasuje.

Commander's Insight

Wskazany gracz dobiera X kart plus dodatkową kartę za każde rzucenie przez siebie dowódcy ze strefy dowodzenia w tej grze.

Curiosity Crafter

Latanie

Nie masz limitu kart na ręce.

Ilekroć żeton stwora pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Dazzling Sphinx

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz wygania karty z wierzchu swojej biblioteki aż wygna kartę sztuczki lub obrzędu. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Następnie ów gracz umieszcza losowo na spodzie swojej bibilioteki wygnane karty nie rzucone w ten sposób.

Deekah, Fractal Theorist

Magodziejstwo — Ilekroć rzucisz lub skopiujesz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton zielono-niebieskiego stwora Fraktal 0/0. Umieść na nim X znaczników +1/+1, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

{3}{U}: Wskazany żeton stwora nie może być blokowany w tej turze.

Inspiring Refrain

Dobierz dwie karty. Wygnaj ten czar z trzema znacznikami czasu.

Zawieszenie 3—{2}{U} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {2}{U} i wygnać ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia jej kosztu many.)

Muse Vortex

Wygnaj X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz rzucić spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu o skrócie many X lub mniejszym bez płacenia jej kosztu many. Następnie umieść w twojej ręce nie rzucone w ten sposób karty sztuczek i obrzędów, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Octavia, Living Thesis

Rzucenie tego czaru kosztuje o {8} mniej jeśli masz co najmniej osiem kart sztuczek i/lub obrzędów w twoim cmentarzu.

Straż {8}

Magodziejstwo — Ilekroć rzucisz lub skopiujesz czar sztuczki lub obrzędu, wskazany stwór ma do końca tury bazową siłę i wytrzymałość 8/8.

Perplexing Test

Wybierz jedno —

 • Przywróć wszystkie żetony stworów do rąk ich właścicieli.

 • Przywróć wszystkie nieżetonowe stwory do rąk ich właścicieli.

Replication Technique

Zademonstruj (Kiedy rzucisz ten czar, możesz go skopiować. Jeśli tak zrobisz, wybierz przeciwnika, który też go skopiuje. Gracze mogą wskazać nowe cele dla kopii.)

Stwórz żeton będący kopią wskazanego bytu pod twoim władaniem.

Sly Instigator

{U}, {T}: Do twojej następnej tury wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie może być blokowany. Ponaglij owego stwora. (Do twojej najbliższej tury, ów stwór atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje gracza innego niż ty jeśli może.)

Spawning Kraken

Ilekroć Kraken, Lewiatan, Ośmiornica lub Wężownik pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton niebieskiego stwora Kraken 9/9.

Theoretical Duplication

Ilekroć nieżetonowy stwór wejdzie w tej turze na pole bitwy pod władaniem przeciwnika, stwórz żeton będący kopią owego stwora.

Author of Shadows

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarze przeciwników. Wybierz nielądową kartę wygnaną w ten sposób. Możesz rzucić ową kartę przez czas jej wygnania i do rzucenia owego czaru możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Blight Mound

Atakujące Szkodniki pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają złowrogość.

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, stwórz żeton czarno-zielonego stwora Szkodnik 1/1 mający „Kiedy ten stwór umrze, zyskaj 1 życie.”

Bold Plagiarist

Błysk

Ilekroć przeciwnik umieści co najmniej jeden znacznik na stworze pod swoim władaniem, umieszcza też tyle samo takich samych znaczników na niniejszym.

Cunning Rhetoric

Ilekroć przeciwnik zaatakuje ciebie i/lub co najmniej jednego wędrowca pod twoim władaniem, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki owego gracza. Możesz zagrać ową kartę przez czas jej wygnania i do jej rzucenia możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Essence Pulse

Zyskaj 2 życia. Każdy stwór do końca tury dostaje -X/-X, gdzie X jest liczbą żyć zyskanych przez ciebie w tej turze.

Fain, the Broker

{T}, poświęć stwora: Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.

{T}, usuń znacznik ze stwora pod twoim władaniem: Stwórz żeton Skarbu.

{T}, poświęć artefakt: Stwórz żeton biało-czarnego stwora Kleks 2/1 z lataniem.

{3}{B}: Odkręć ten byt.

Incarnation Technique

Zademonstruj (Kiedy rzucisz ten czar, możesz go skopiować. Jeśli tak zrobisz, wybierz przeciwnika, który też go skopiuje.)

Zmiel pięć kart, po czym przywróć kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Keen Duelist

Na początku twojego kroku utrzymania, ty i wskazany przeciwnik ujawniacie po wierzchniej karcie swoich bibliotek. Każdy z was traci życia równe skrótowi many karty ujawnionej przez drugiego gracza. Każdy z was umieszcza ujawnioną przez siebie kartę w swojej ręce.

Marshland Bloodcaster

Latanie

{1}{B}, {T}: Zamiast płacić koszt many następnego czaru rzuconego przez ciebie w tej turze, możesz zapłacić życia równe skrótowi many owego czaru.

Stinging Study

Dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest skrótem many dowódcy, którego posiadasz na polu bitwy lub w strefie dowodzenia.

Tivash, Gloom Summoner

Więź życia

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zyskałeś życia w tej turze, możesz zapłacić X żyć, gdzie X jest liczbą żyć zyskanych przez ciebie w tej turze. Jeśli tak zrobisz stwórz żeton czarnego stwora Demon X/X z lataniem.

Veinwitch Coven

Złowrogość

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Audacious Reshapers

{T}, poświęć artefakt: Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę artefaktu. Umieść ją na polu bitwy, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki. Ten stwór zadaje tobie tyle obrażeń, ile kart ujawniono w ten sposób.

Battlemage's Bracers

Wyposażony stwór ma pośpiech.

Ilekroć zostanie aktywowana zdolność wyposażonego stwora, jeśli nie jest zdolnością many, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, skopiuj ową zdolność. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Wyposaż {2}

Creative Technique

Zademonstruj (Kiedy rzucisz ten czar, możesz go skopiować. Jeśli tak zrobisz, wybierz przeciwnika, który też go skopiuje.)

Przetasuj twoją bibliotekę, po czym ujawnij karty z wierzchu aż ujawnisz nielądową kartę. Wygnaj ową kartę i umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki. Możesz rzucić ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many.

Cursed Mirror

{T}: Weź {R}.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, możesz zdecydować, że stanie się on do końca tury kopią dowolnego stwora na polu bitwy, ale ma pośpiech.

Fiery Encore

Odrzuć kartę, po czym dobierz kartę. Kiedy odrzucisz nielądową kartę w ten sposób, niniejszy czar zadaje wskazanemu stworowi lub wędrowcowi obrażenia równe skrótowi many owej karty.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Inferno Project

Tratowanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1, gdzie X jest sumą skrótów many kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Laelia, the Blade Reforged

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę w tej turze.

Ilekroć jedna lub więcej kart zostanie wygnanych z twojej biblioteki i/lub cmentarza, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Radiant Performer

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli rzuciłeś go z twojej ręki, wybierz wskazany czar lub zdolność wskazujący tylko jeden byt lub gracza. Skopiuj ów czar lub zdolność za każdy inny byt lub gracza, którego mógłby wskazywać. Każda kopia wskazuje inny z owych bytów lub graczy.

Rionya, Fire Dancer

Na początku potyczki w twojej turze, stwórz X żetonów będących kopią innego wskazanego stwora pod twoim władaniem, gdzie X to jeden plus liczba czarów sztuczek i obrzędów rzuconych przez ciebie w tej turze. Zyskują one pośpiech. Wygnaj je na początku najbliższego kroku końcowego.

Rousing Refrain

Weź {R} za każdą kartę w ręce wskazanego przeciwnika. Do końca tury nie tracisz owej many podczas końców kroków i faz. Wygnaj tę kartę z trzema znacznikami czasu.

Zawieszenie 3—{1}{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{R} i wygnać ją z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Ruin Grinder

Złowrogość

Kiedy ten stwór umrze, każdy gracz może odrzucić swoją rękę i dobrać siedem kart.

Górocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Surge to Victory

Wygnaj wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza. Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +X/+0, gdzie X jest jej skrótem many. Ilekroć w tej turze stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, skopiuj ową wygnaną kartę. Możesz rzucić ową kopię bez płacenia jej kosztu many.

Blossoming Bogbeast

Ilekroć ten stwór zaatakuje, zyskaj 2 życia. Następnie stwory pod twoim władaniem do końca tury zyskują tratowanie i dostają +X/+X, gdzie X jest liczbą żyć zyskanych przez ciebie w tej turze.

Ezzaroot Channeler

Zasięg

Rzucanie czarów stworów kosztuje cię o {X} mniej, gdzie X jest liczbą żyć zyskanych przez ciebie w tej turze.

{T}: Zyskaj 2 życia.

Fractal Harness

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielono-niebieskiego stwora Fraktal 0/0. Umieść na nim X znaczników +1/+1 o dołącz do niego ten byt.

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, podwój liczbę jego znaczników +1/+1.

Wyposaż {2}

Guardian Augmenter

Błysk

Dowódcy pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Dowódcy pod twoim władaniem mają antyklątwę.

Healing Technique

Zademonstruj (Kiedy rzucisz ten czar, możesz go skopiować. Jeśli tak zrobisz, wybierz przeciwnika, który też go skopiuje. Gracze mogą wskazać nowe cele dla kopii.)

Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Zyskaj życia równe skrótowi many owej karty. Wygnaj niniejszą kartę.

Paradox Zone

Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik wzrostu.

Na początku twojego kroku końcowego, podwój liczbę znaczników wzrostu na tym uroku. Następnie stwórz żeton zielono-niebieskiego stwora Fraktal 0/0. Umieść na nim X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą znaczników wzrostu na tym uroku.

Pest Infestation

Zniszcz co najwyżej X wskazanych artefaktów i/lub uroków. Stwórz dwukrotność X żetonów czarno-zielonego stwora Szkodnik 1/1 mający „Kiedy ten stwór umrze, zyskaj 1 życie.”

Ruxa, Patient Professor

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, przywróć wskazaną kartę stwora bez zdolności z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stwory bez zdolności pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Dla każdego stwora pod twoim władaniem nie mającego zdolności, możesz zdecydować, że ów stwór przypisze swoje obrażenia bojowe tak, jakby nie został zablokowany.

Sequence Engine

{X}, {T}: Wygnaj wskazaną kartę o skrócie many X z twojego cmentarza. Stwórz żeton zielono-niebieskiego stwora Fraktal 0/0. Umieść na nim X znaczników +1/+1. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Sproutback Trudge

Rzucenie tego czaru kosztuje o {X} mniej, gdzie X jest liczbą żyć zyskanych przez ciebie w tej turze.

Tratowanie

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zyskałeś życie w tej turze, możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza.

Trudge Garden

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton zielonego stwora Grzyb Bestia 4/4 z tratowaniem.

Yedora, Grave Gardener

Ilekroć umrze inny nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, możesz przywrócić go zakrytego na pole bitwy pod władaniem właściciela. Jest lądem typu Las. (Nie ma innych typów i zdolności.)

Inkshield

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać tobie zadane w tej turze. Za każde 1 obrażenie zażegnane w ten sposób, stwórz żeton biało-czarnego stwora Kleks 2/1 z lataniem.

Oversimplify

Wygnaj wszystkie stwory. Każdy gracz tworzy żeton zielono-niebieskiego stwora Fraktal 0/0 i umieszcza na nim tyle znaczników +1/+1, ile wynosi suma sił stworów pod władaniem owego gracza wygnanych w ten sposób.

Reinterpret

Skontruj wskazany czar. Możesz rzucić czar z równym lub mniejszym skrótem many z twojej ręki bez płacenia jego kosztu many.

Revival Experiment

Dla każdego typu bytu, przywróć co najwyżej jedną kartę owego typu z twojego cmentarza na pole bitwy. Strać po 3 życia za każdą kartę przywróconą w ten sposób. Wygnaj niniejszą kartę.

Wake the Past

Przywróć wszystkie karty artefaktów z twojego cmentarza na pole bitwy. Do końca tury zyskują one pośpiech.

Elementalist's Palette

Ilekroć rzucisz czar mający {X} w koszcie many, umieść dwa znaczniki ładunku na tym bycie.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Weź {C} za każdy znacznik ładunku na tym bycie. Wydaj tę manę tylko na koszty zawierające {X}.

Geometric Nexus

Ilekroć gracz rzuci czar sztuczki lub obrzędu, umieść na tym bycie liczbę znaczników ładunku równą skrótowi many owego czaru.

{6}, {T}, usuń wszystkie znaczniki ładunku z tego bytu: Stwórz żeton zielono-niebieskiego stwora Fraktal 0/0. Umieść na nim X znaczników +1/+1, gdzie X jest liczbą znaczników ładunku usuniętych w ten sposób.

Tempting Contract

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy przeciwnik może stworzyć żeton Skarbu. Za każdego przeciwnika, który tak zrobi, stwórz żeton Skarbu.

Triplicate Titan

Latanie, czujność, tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Golem 3/3 z lataniem, żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Golem 3/3 z czujnością i żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Golem 3/3 z tratowaniem.

Study Hall

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Kiedy wydasz tę manę na rzucenie twojego dowódcy, wróż X, gdzie X jest liczbą jego rzuceń ze strefy dowodzenia w tej grze.

Witch's Clinic

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wskazany dowódca do końca tury zyskuje więź życia.

Desolation Twin

Kiedy rzucisz ten czar, stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi 10/10.

Angel of Serenity

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać co najwyżej trzy inne wskazane stwory z pola bitwy lub karty stworów z cmentarzy.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnane karty do rąk ich właścicieli.

Boreas Charger

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, wybierz przeciwnika mającego pod władaniem więcej lądów niż ty. Wyszukaj w twojej bibliotece tyle kart Równin, ile wynosi różnica, ujawnij owe karty, umieść jedną z nich przekręconą na polu bitwy, a pozostałe w twojej ręce, po czym przetasuj.

Citadel Siege

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz Chanów lub Smoki.

 • Chanowie — Na początku potyczki w twojej turze, umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

 • Smoki — Na początku potyczki w turze każdego z przeciwników, przekręć wskazanego stwora pod władaniem owego gracza.

Cleansing Nova

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wszystkie stwory.

 • Zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Darksteel Mutation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór jest artefaktowym stworem Owad o bazowych sile i wytrzymałości 0/1, ma niezniszczalność, traci wszystkie inne zdolności, typy karty i typy stwora.

Dispatch

Przekręć wskazanego stwora.

Metalurgia — Jeśli władasz co najmniej trzema artefaktami, wygnaj owego stwora.

Dispeller's Capsule

{2}{W}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Duelist's Heritage

Ilekroć atakuje przynajmniej jeden stwór, możesz sprawić, że wskazany atakujący stwór zyska do końca tury podwójny cios.

Elite Scaleguard

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wzmocnij 2. (Wybierz stwora z najmniejszą wytrzymałością spośród stworów pod twoim władaniem i umieść na nim dwa znaczniki +1/+1.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.

Ghostly Prison

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Gideon, Champion of Justice

+1: Umieść na tym wędrowcu znacznik lojalności za każdego stwora pod władaniem wskazanego przeciwnika.

0: Do końca tury ten wędrowiec staje się stworem Człowiek Piechur o sile i wytrzymałości równych liczbie posiadanych przez niego znaczników lojalności każda oraz zyskuje niezniszczalność. Nadal jest wędrowcem. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze.

–15: Wygnaj wszystkie inne byty.

Hunted Lammasu

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik tworzy żeton czarnego stwora Horror 4/4.

Knight of the White Orchid

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równin, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Martial Impetus

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i jest ponaglony. (Atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje innego gracza niż ty jeśli może.)

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, każdy inny stwór atakujący jednego z twoich przeciwników do końca tury dostaje +1/+1.

Oblation

Właściciel wskazanego nielądowego byty wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym dobiera dwie karty.

Oreskos Explorer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart Równin, gdzie X jest liczbą gracz mających we władaniu więcej lądów niż ty. Ujawnij owe karty, umieść je w twojej ręce, po czym przetasuj.

Orzhov Advokist

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy gracz może umieścić dwa znaczniki +1/+1 na stworze pod swoim władaniem. Jeśli któryś tak zrobi, stwory pod władaniem owego gracza nie mogą do twojej najbliższej tury atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Return to Dust

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, możesz wygnać co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Rout

Możesz rzucić ten czar jakby miał błysk, jeśli rzucając go zapłacisz o {2} więcej. (Możesz rzucić go jako sztuczkę.)

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Sanctum Gargoyle

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Selfless Squire

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostaw zadane tobie w tej turze.

Ilekroć zostaną zażegnane obrażenia, jakie mogłyby zostać tobie zadane, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.

Soul Snare

{W}, poświęć ten urok: Wygnaj wskazanego stwora atakującego ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem.

Stalking Leonin

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, potajemnie wybierz przeciwnika.

Ujawnij wybór gracza: Wygnaj wskazanego atakującego cię stwora jeśli jest on pod władaniem wybranego gracza. Aktywuj tylko raz.

Sun Titan

Czujność

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszy z twojego cmentarza na pole bitwy.

Sunscorch Regent

Latanie

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskaj 1 życie.

Together Forever

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

{1}: Wybierz wskazanego stwora mającego znacznik. Kiedy ów stwór umrze w tej turze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Tragic Arrogance

U każdego z graczy wybierz spośród bytów pod władaniem owego gracza artefakt, stwora, urok i wędrowca. Następnie każdy gracz poświęca wszystkie inne nie-lądowe byty.

Vow of Duty

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma czujność i nie może atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Windborn Muse

Latanie

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Zetalpa, Primal Dawn

Latanie, podwójny cios, czujność, tratowanie, niezniszczalność

Aether Gale

Przywróć sześć wskazanych nie-lądowych bytów do rąk ich właścicieli.

Aetherspouts

Właściciel każdego atakującego stwora umieszcza go na wierzchu lub spodzie swojej biblioteki.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Champion of Wits

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz dobrać tyle kart, ile wynosi jego siła. Jeśli tak zrobisz, odrzuć dwie karty.

Uwiecznienie {5}{U}{U} ({5}{U}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Naga Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Crafty Cutpurse

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy żeton, który miałby zostać stworzony pod władaniem któregokolwiek z przeciwników, jest zamiast tego tworzony pod twoim władaniem.

Curse of the Swine

Wygnaj X wskazanych stworów. Za każdego stwora wygnanego w ten sposób jego władca tworzy żeton zielonego stwora Knur 2/2.

Dig Through Time

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Spójrz na siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść dwie z nich w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Diluvian Primordial

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, za każdego przeciwnika możesz rzucić co najwyżej jedną kartę sztuczki lub obrzędu z cmentarza owego gracza bez płacenia jej kosztu many. Jeśli czar rzucony w ten sposób miałby trafić do cmentarza, zamiast tego wygnaj go.

Living Lore

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wygnaj kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza.

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe skrótowi many wygnanej karty.

Ilekroć ten stwór zada obrażenia bojowe, możesz go poświęcić. Jeśli tak zrobisz, możesz rzucić wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many.

Metallurgic Summonings

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Konstrukt X/X, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

{3}{U}{U}, wygnaj ten urok: Przywróć wszystkie karty sztuczek i obrzędów z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej sześcioma artefaktami.

Mind's Desire

Przetasuj twoją bibliotekę. Następnie wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Naru Meha, Master Wizard

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Inni Czarodzieje pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ponder

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować.

Dobierz kartę.

Rapid Hybridization

Zniszcz wskazanego stwora. Nie można go zregenerować. Władca owego stwora tworzy żeton zielonego stwora Żaba Jaszczur 3/3.

Reef Worm

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton niebieskiego stwora Ryba 3/3 z „Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton niebieskiego stwora Wieloryb 6/6 z «Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton niebieskiego stwora Kraken 9/9.»”

Rite of Replication

Podbicie {5} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {5}.)

Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego stwórz pięć takich żetonów.

Serum Visions

Dobierz kartę. Wróż 2.

Swarm Intelligence

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz skopiować ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Talrand, Sky Summoner

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Traumatic Visions

Skontruj wskazany czar.

Lądocykling bazowych {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Treasure Cruise

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Dobierz trzy karty.

Ambition's Cost

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Ancient Craving

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Bloodthirsty Aerialist

Latanie

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Bloodtracker

Latanie

{B}, zapłać 2 życia: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, dobierz kartę za każdy znacznik +1/+1 na nim.

Curse of Disturbance

Zaurocz gracza

Ilekroć zauroczony gracz jest zaatakowany, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2. Każdy przeciwnik atakujący owego gracza robi to samo.

Damnable Pact

Wskazany gracz dobiera X kart i traci X żyć.

Deadly Tempest

Zniszcz wszystkie stwory. Każdy gracz traci życia równe liczbie stworów pod swoim władaniem zniszczonych w ten sposób.

Deathbringer Regent

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został rzucony z ręki i na polu bitwy jest co najmniej pięć innych stworów, zniszcz wszystkie inne stwory.

Defiant Bloodlord

Latanie

Ilekroć zyskasz życia, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

Epicure of Blood

Ilekroć zyskasz życia, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Feed the Swarm

Zniszcz wskazanego stwora lub urok pod władaniem przeciwnika. Strać tyle żyć, ile wynosił skrót many owego bytu.

Greed

{B}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę.

Infernal Offering

Wybierz przeciwnika. Ty oraz ów gracz poświęcacie po stworze. Każdy gracz, który poświęcił stwora w ten sposób dobiera dwie karty.

Wybierz przeciwnika. Przywróć kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy, po czym ów gracz przywraca kartę stwora ze swojego cmentarza na pole bitwy.

Necropolis Regent

Latanie

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim tyle samo znaczników +1/+1.

Noxious Gearhulk

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazanego stwora. Jeśli stwór zostanie zniszczony w ten sposób, zyskaj tyle żyć, ile wynosiła jego wytrzymałość.

Ob Nixilis Reignited

+1: Dobierz kartę i strać 1 życie.

–3: Zniszcz wskazanego stwora.

–8: Wskazany przeciwnik dostaje emblemat mający „Ilekroć gracz dobierze kartę, strać 2 życia.”

Parasitic Impetus

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i jest ponaglony. (Atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje gracza innego niż ty jeśli może.)

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, jego władca traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Reckless Spite

Zniszcz dwa wskazane nieczarne stwory. Strać 5 żyć.

Sangromancer

Latanie

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, możesz zyskać 3 życia.

Ilekroć przeciwnik odrzuca kartę, możesz zyskać 3 życia.

Sanguine Bond

Ilekroć zyskasz życia, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

Silversmote Ghoul

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zyskałeś co najmniej 3 życia w tej turze, przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

{1}{B}, poświęć tego stwora: Dobierz kartę.

Suffer the Past

Wygnaj X wskazanych kart z cmentarza wskazanego gracza. Za każdą kartę wygnaną w ten sposób, ów gracz traci 1 życie a ty zyskaj 1 życie.

Taste of Death

Każdy gracz poświęca trzy stwory. Stwórz trzy żetony Jedzenia. (Są to artefakty ze zdolnością „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Apex of Power

Wygnaj siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Do końca tury możesz rzucać czary wygnane w ten sposób.

Jeśli ten czar został rzucony z twojej ręki, weź dziesięć many w dowolnym jednym kolorze.

Blasphemous Act

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora na polu bitwy.

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 13 obrażeń.

Brass's Bounty

Za każdy ląd pod twoim władaniem, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Chain Reaction

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń, gdzie X jest liczbą stworów na polu bitwy.

Charmbreaker Devils

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć losową kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +4/+0.

Combustible Gearhulk

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik może sprawić, że dobierzesz trzy karty. Jeśli ów gracz tak nie zrobi, zmiel trzy karty, po czym ten stwór zadaje owemu graczowi tyle obrażeń, ile wynosi suma skrótów many owych kart.

Daretti, Scrap Savant

+2: Odrzuć co najwyżej dwie karty, po czym dobierz tyle samo kart.

–2: Poświęć artefakt. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

–10: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć artefakt trafi do twojego cmentarza z pola bitwy, przywróć ową kartę na pole bitwy na początku najbliższego kroku końcowego.”

Ten wędrowiec może być twoim dowódcą.

Dualcaster Mage

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Erratic Cyclops

Tratowanie

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Etali, Primal Storm

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj wierzchnią kartę z biblioteki każdego z graczy, po czym możesz rzucić dowolną liczbę czarów spośród owych kart bez płacenia ich kosztów many.

Faithless Looting

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Wspomnienie {2}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Feldon of the Third Path

{2}{R}, {T}: Stwórz żeton będący kopią wskazanej karty stwora w twoim cmentarzu, ale jest on artefaktem oprócz swoich pozostałych typów. Zyskuje on pośpiech. Poświęć go na początku najbliższego kroku końcowego.

Fiery Fall

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Lądocykling bazowych {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Hellkite Igniter

Latanie, pośpiech

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem.

Hellkite Tyrant

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zyskaj władanie nad wszystkimi artefaktami pod władaniem owego gracza.

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej dwudziestoma artefaktami, wygrywasz grę.

Hoard-Smelter Dragon

Latanie

{3}{R}: Zniszcz wskazany artefakt. Ten stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest skrótem many owego artefaktu.

Humble Defector

{T}: Dobierz dwie karty. Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad tym stworem. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Jaya Ballard

+1: Weź {R}{R}{R}. Wydaj tę mana tylko na rzucanie sztuczek lub obrzędów.

+1: Odrzuć co najwyżej trzy karty, po czym dobierz tyle samo kart.

–8: Dostajesz emblemat mający „Możesz rzucać czary sztuczek i obrzędów z twojego cmentarza. Jeśli czar rzucony w ten sposób miałaby zostać umieszczony w twoim cmentarzu, zamiast tego wygnaj go.”

Mana Geyser

Weź {R} za każdy przekręcony ląd pod władaniem twoich przeciwników.

Pia Nalaar

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

{1}{R}: Wskazany artefaktowy stwór do końca tury dostaje +1/+0.

{1}, poświęć artefakt: Wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Quicksmith Genius

Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Seething Song

Weź {R}{R}{R}{R}{R}.

Sunbird's Invocation

Ilekroć rzucisz czar z twojej ręki, ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest skrótem many owego czaru. Możesz rzucić ujawniony w ten sposób czar o wartości many X lub mniejszej bez płacenia jego kosztu many. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Thopter Engineer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Kopter 1/1 z lataniem.

Artefaktyczne stwory pod twoim władaniem mają pośpiech. (Mogą atakować i {T} zaraz po wejściu pod twoje władanie.)

Volcanic Vision

Przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki. Ten czar zadaje każdemu stworowi pod władaniem twoich przeciwników tyle obrażeń, ile wynosi skrót many owej karty. Wygnaj niniejszy czar.

Wildfire Devils

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy oraz na początku twojego kroku utrzymania, wybierz losowego gracza. Ów gracz wygania kartę sztuczki lub obrzędu ze swojego cmentarza. Skopiuj ową kartę. Możesz rzucić ową kopię bez płacenia jej kosztu many.

Ageless Entity

Ilekroć zyskasz życia, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.

Arashi, the Sky Asunder

{X}{G}, {T}: Ten byt zadaje wskazanemu stworowi z lataniem X obrażeń.

Przepust — {X}{G}{G}, odrzuć tę kartę: Zadaje ona wskazanemu stworowi z lataniem X obrażeń.

Beast Within

Zniszcz wskazany byt. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ezuri's Predation

Za każdego stwora pod władaniem twoich przeciwników, stwórz żeton zielonego stwora Phyrexiańska Bestia 4/4. Każdy z owych żetonów walczy z innym z owych stworów.

Forgotten Ancient

Ilekroć gracz rzuci czar, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym stworze.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przenieść dowolną liczbę znaczników +1/+1 z tego stwora na inne stwory.

Garruk, Primal Hunter

+1: Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

–3: Dobierz tyle kart, ile wynosi największa siła pośród stworów pod twoim władaniem.

–6: Stwórz tyle żetonów zielonego stwora Żmij 6/6, iloma lądami władasz.

Gift of Paradise

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Hornet Nest

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, stwórz tyle samo żetonów zielonego stwora Owad 1/1 z lataniem i dotykiem śmierci. (Stwór otrzymujący od niego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Hornet Queen

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony stwora Owad 1/1 z lataniem i dotykiem śmierci.

Hydra Broodmaster

{X}{X}{G}: Monstrualność X. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim X znaczników +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór stanie się monstrualny, stwórz X żetonów zielonego stwora Hydra X/X.

Incubation Druid

{T}: Weź jedną manę takiego typu, jaki mógłby dać ląd pod twoim władaniem. Jeśli ten stwór ma znacznik +1/+1, weź zamiast tego trzy many owego typu.

{3}{G}{G}: Adaptacja 3. (Jeśli ten stwór nie ma znacznika +1/+1, umieść na nim cztery znaczniki +1/+1.)

Kazandu Tuskcaller

Podnieś poziom {1}{G} ({1}{G}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 2-5

1/1

{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

POZIOM 6+

1/1

{T}: Stwórz dwa żetony zielonego stwora Słoń 3/3.

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Krosan Grip

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Managorger Hydra

Tratowanie

Ilekroć gracz rzuci czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Nissa's Expedition

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Nissa's Renewal

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj. Zyskaj 7 żyć.

Pulse of Murasa

Przywróć wskazaną kartę stwora lub lądu z cmentarza do ręki jego właściciela. Zyskaj 6 żyć.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Return of the Wildspeaker

Wybierz jedno —

 • Dobierz tyle kart, ile wynosi największa siła pośród stworów bez typu Człowiek pod twoim władaniem.

 • Stwory bez typu Człowiek pod twoim władaniem dostają do końca tury +3/+3.

Shamanic Revelation

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Zaciekłość — Zyskaj 4 życia za każdego stwora o sile 4 lub większej pod twoim władaniem.

Terastodon

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć co najwyżej trzy wskazane nie-stworowe peranenty. Za każdy byt umieszczony w cmentarzu w ten sposób, jego władca tworzy żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Verdant Sun's Avatar

Ilekroć ten lub inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj życie równe wytrzymałości owego stwora.

Biomass Mutation

Stwory pod twoim władaniem mają do końca tury bazową siłę i wytrzymałość X/X.

Boros Charm

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

 • Permanenty pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność.

 • Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Call the Skybreaker

Stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Żywiołak 5/5 z lataniem.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Coiling Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Crackling Drake

Latanie

Ta karta ma siłę równą całkowitej liczbie kart sztuczek i obrzędów, jakie masz na wygnaniu i w twoim cmentarzu.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Deathbringer Liege

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz biały czar, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Ilekroć rzucisz czarny czar, możesz zniszczyć wskazanego stwora jeśli jest on przekręcony.

Debtors' Knell

({(w/b)} można opłacić używając {W} albo {B}.)

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Epic Experiment

Wygnaj X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz rzucić spośród nich czary sztuczek i obrzędów mające skrót many X lub mniej bez płacenia ich kosztów many. Następnie umieść w twoim cmentarzu wszystkie karty wygnane w ten sposób, które nie zostały rzucone.

Gaze of Granite

Zniszcz każdy nie-lądowy byt o skrócie many X lub mniejszym.

Gluttonous Troll

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów Jedzenia, ilu masz przeciwników. (Żetony Jedzenia są artefaktami ze zdolnością „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

{1}{G}, poświęć inny nie-lądowy byt: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Incubation

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić kartę stwora i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Incongruity

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Żaba Jaszczur 3/3.

Jor Kadeen, the Prevailer

Pierwszy cios

Metalurgia — Stwory pod twoim władaniem dostają +3/+0 o ile władasz co najmniej trzema artefaktami.

Kaseto, Orochi Archmage

{G}{U}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze. Jeśli ów stwór jest Wężem, do końca tury dostaje +2/+2.

Leyline Prowler

Dotyk śmierci, więź życia

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Magister of Worth

Latanie

Wola rady — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zaczynając od ciebie każdy gracz głosuje na chwałę lub potępienie. Jeśli chwała dostanie więcej głosów, każdy gracz przywraca każdą kartę stwora ze swojego cmentarza na pole bitwy. Jeśli potępienie dostanie więcej lub będzie po równo, zniszcz wszystkie stwory oprócz niniejszego.

Master Biomancer

Każdy inny stwór pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając tyle dodatkowych znaczników +1/+1, ile wynosi siła niniejszego stwora oraz jest dodatkowo typu Mutant oprócz swoich pozostałych typów.

Moldervine Reclamation

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Plaxcaster Frogling

Przeszczep 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki +1/+1. Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z niniejszego.)

{2}: Wskazany stwór mający znacznik +1/+1 do końca tury zyskuje antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Primal Empathy

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę jeśli władasz stworem o największej sile spośród stworów na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na stworze pod twoim władaniem.

Sapling of Colfenor

Niezniszczalność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, zyskaj życia równe jej wytrzymałości, strać życia równe jej sile, po czym umieść ją w twojej ręce.

Spitting Image

Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Teysa, Envoy of Ghosts

Czujność, ochrona przed stworami

Ilekroć jakiś stwór zada tobie obrażenia bojowe, zniszcz owego stwora. Stwórz żeton czarno-białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Trygon Predator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Utter End

Wygnaj wskazany nielądowy byt.

Alhammarret's Archive

Jeśli miałbyś zyskać życia, zamiast tego zyskaj dwukrotnie tyle żyć.

Jeśli miałbyś dobrać kartę oprócz pierwszej dobranej w każdym z twoich kroków dobierania, zamiast tego dobierz dwie karty.

Arcane Signet

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Bloodthirsty Blade

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i jest ponaglony. (Atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje innego gracza niż ty jeśli może.)

{1}: Dołącz ten byt do wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Boros Locket

{T}: Weź {R} lub {W}.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Bosh, Iron Golem

Tratowanie

{3}{R}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many poświęconego artefaktu.

Burnished Hart

{3}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Coveted Jewel

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty.

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Ilekroć co najmniej jeden stwór pod władaniem przeciwnika atakuje cię i nie jest blokowany, ów gracz dobiera trzy karty i zyskuje władanie nad tym bytem. Odkręć go.

Druidic Satchel

{2}, {T}: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy pod twoim władaniem. Jeśli to nielądowa nie-stworowa karta, zyskaj 2 życia.

Duplicant

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy możesz wygnać wskazanego nieżetonowego stwora.

O ile karta wygnana tym stworem jest kartą stwora, niniejszy stwór ma jej siłę, wytrzymałość i typy stwora ostatnio wygnanej przez siebie karty stwora. Nadal jest Przemieńcem.

Elixir of Immortality

{2}, {T}: Zyskaj 5 życia. Wtasuj ten artefakt oraz twój cmentarz do bibliotek ich właścicieli.

Hedron Archive

{T}: Weź {C}{C}.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Ichor Wellspring

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy lub trafia z pola bitwy do cmentarza, dobierz kartę.

Idol of Oblivion

{T}: Dobierz kartę. Aktywuj tylko jeśli stworzyłeś żeton w tej turze.

{8}, {T}, poświęć ten byt: Stwórz żeton bezkolorowego stwora Eldrazi 10/10.

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Key to the City

{T}, odrzuć kartę: Co najwyżej jeden wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Ilekroć ten artefakt zostanie odkręcony, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Loxodon Warhammer

Wyposażony stwór dostaje +3/+0 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Meteor Golem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika.

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Mycosynth Wellspring

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Myr Battlesphere

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz przekręcić X odkręconych Myrów pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, ten stwór do końca tury dostaje +X/+0 i zadaje atakowanemu graczowi lub wędrowcowi X obrażeń.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Weź {W}{B}.

Paradise Plume

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Ilekroć gracz rzuci czar wybranego koloru, możesz zyskać 1 życie.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Pendant of Prosperity

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy pod władaniem wybranego przez ciebie przeciwnika.

{2}, {T}: Dobierz kartę, po czym możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy. Właściciel tego bytu dobiera kartę, po czym ów gracz może umieścić kartę lądu ze swojej ręki na polu bitwy.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Pristine Talisman

{T}: Weź {C}. Zyskaj 1 życie.

Pyromancer's Goggles

{T}: Weź {R}. Kiedy ta mana zostanie użyta do rzucenia czaru sztuczki lub obrzędu, skopiuj ów czar i możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Scrap Trawler

Ilekroć ten stwór lub inny artefakt pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, przywróć z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę artefaktu o mniejszym skrócie many.

Sculpting Steel

Możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego artefaktu na polu bitwy.

Simic Signet

{1}, {T}: Weź {G}{U}.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Spectral Searchlight

{T}: Wybierz gracza. Ów gracz bierze jedną manę wybranego przez siebie koloru.

Steel Hellkite

Latanie

{2}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

{X}: Zniszcz każdy nielądowy byt o skrócie many X, którego władca otrzymał w tej turze obrażenia bojowe od niniejszego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Steel Overseer

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym artefaktowym stworze pod twoim władaniem.

Sun Droplet

Ilekroć otrzymasz obrażenia, umieść tyle samo znaczników ładunku na tym artefakcie.

Na początku każdego kroku utrzymania, możesz usunąć znacznik ładunku z tego artefaktu. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Talisman of Creativity

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Resilience

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Thousand-Year Elixir

Możesz aktywować zdolności stworów pod twoim władaniem jakby owe stwory miały pośpiech.

{1}, {T}: Odkręć wskazanego stwora.

Unstable Obelisk

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany byt.

Venser's Journal

Nie masz limitu kart na ręce.

Na początku twojego kroku utrzymania, zyskaj po 1 życiu za każdą kartę w twojej ręce.

Victory Chimes

Odkręć ten byt podczas kroku odkręcania każdego z graczy.

{T}: Wybrany przez ciebie gracz bierze {C}.

Well of Lost Dreams

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {X}, gdzie X jest mniejsze lub równe zyskanej liczbie żyć. Jeśli tak zrobisz, dobierz X kart.

Ancient Den

{T}: Weź {W}.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Battlefield Forge

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Blighted Cataract

{T}: Weź {C}.

{5}{U}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz dwie karty.

Blighted Woodland

{T}: Weź {C}.

{3}{G}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Caves of Koilos

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

Desert of the Fervent

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the Mindful

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Exotic Orchard

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Gingerbread Cabin

({T}: Weź {G}.)

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony, chyba że władasz co najmniej trzema innymi Lasami.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy odkręcony, stwórz żeton Jadła. (To artefakt mający „{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Zyskaj 3 życia.”)

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Great Furnace

{T}: Weź {R}.

High Market

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć stwora: Zyskaj 1 życie.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Llanowar Reborn

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Przeszczep 1 (Ten ląd wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przenieść na owego stwora znacznik +1/+1 z tego lądu.)

Llanowar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Lumbering Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

{2}{G}{U}: Ten ląd staje się do końca tury zielono-niebieskim stworem Żywiołak 3/3 z anytklątwą. Nadal jest lądem.

Mage-Ring Network

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{T}, usuń dowolną liczbę znaczników magazynu z tego lądu: Weź {C} za każdy znacznik magazynu usunięty w ten sposób.

Memorial to Genius

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

{4}{U}, {T}, poświęć ten ląd: Dobierz dwie karty.

Mikokoro, Center of the Sea

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Każdy gracz dobiera kartę.

Mosswort Bridge

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: Możesz zagrać ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many jeśli stwory pod twoim władaniem mają łączną siłę 10 lub większą.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Novijen, Heart of Progress

{T}: Weź {C}.

{G}{U}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Opal Palace

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną maną w dowolnym kolorze tożsamości twojego dowódcy. Jeśli wydasz ową manę na rzucenie twojego dowódcy, wchodzi on na pole bitwy z tyloma dodatkowymi znacznikami +1/+1, ile razy został on rzucony ze strefy dowodzenia w tej grze.

Oran-Rief, the Vastwood

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym zielonym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Phyrexia's Core

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć artefakt: Zyskaj 1 życie.

Radiant Fountain

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 2 życia.

{T}: Weź {C}.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Sapseep Forest

({T}: Weź {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{G}, {T}: Zyskaj 1 życie. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej dwoma zielonymi bytami.

Scavenger Grounds

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć Pustynię: Wygnaj wszystkie cmentarze.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Shivan Reef

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Slayers' Stronghold

{T}: Weź {C}.

{R}{W}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0, czujność i pośpiech.

Sunhome, Fortress of the Legion

{T}: Weź {C}.

{2}{R}{W}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Tainted Field

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Tainted Wood

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Bagnem.

Temple of Epiphany

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of Malady

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Temple of Mystery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Temple of Silence

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Temple of Triumph

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Yavimaya Coast

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.