Commander 2020

Trynn, Champion of Freedom

Partnerstwo z Silvar, Devourer of the Free (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Silvar w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zaatakowałeś w tej turze, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1.

Haldan, Avid Arcanist

Partnerstwo z Pako, Arcane Retriever (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Pako w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Możesz zagrywać lądy i rzucać niestworowe czary spośród wygnanych przez ciebie kart mających znacznik pobrania, a do ich rzucenia możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Nikara, Lair Scavenger

Partnerstwo z Yannik, Scavenging Sentinel (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Yannik w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Złowrogość

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem opuści pole bitwy, jeśli miał on co najmniej jeden znacznik, dobierz kartę i strać 1 życie.

Brallin, Skyshark Rider

Partnerstwo z Shabraz, the Skyshark (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Shabraz w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Ilekroć odrzucisz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zadaje on każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

{R}: Wskazany Rekin zyskuje do końca tury tratowanie.

Cazur, Ruthless Stalker

Partnerstwo z Ukkima, Stalking Shadow (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Ukkima w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na owym stworze znacznik +1/+1.

Akim, the Soaring Wind

Latanie

Ilekroć po raz pierwszy w danej turze stworzysz co najmniej jeden żeton stwora, stwórz żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

{3}{U}{R}{W}: Żetony stworów pod twoim władaniem zyskują do końca tury podwójny cios.

Gavi, Nest Warden

Możesz zapłacić {0} zamiast płacić koszt recyklingu pierwszej karty recyklowanej w danej turze.

Ilekroć dobierzesz swoja drugą kartę w danej turze, stwórz żeton czerwono-białego stwora Kot Dinozaur 2/2.

Jirina Kudro

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1 za każde rzucenie przez ciebie twojego dowódcy ze strefy dowodzenia w tej grze.

Inne stwory typu Człowiek pod twoim władaniem dostają +2/+0.

Kalamax, the Stormsire

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar sztuczki w danej turze, jeśli ten stwór jest przekręcony, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Ilekroć skopiujesz czar sztuczki, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kathril, Aspect Warper

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik latania na dowolnym stworze pod twoim władaniem jeśli karta stwora w twoim cmentarzu ma latanie. Powtórz ten proces dla pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, dotyku śmierci, antyklątwy, niezniszczalności, więzi życia, złowrogości, zasięgu, tratowania i czujności. Następnie umieść na niniejszym znacznik +1/+1 za każdy znacznik umieszczony na stworze w ten sposób.

Kelsien, the Plague

Czujność, pośpiech

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy z twoich znaczników doświadczenia.

{T}: Niniejszy zadaje wskazanemu stworowi poza twoim władaniem 1 obrażenie. Kiedy ten stwór umrze w tej turze, dostajesz znacznik doświadczenia.

Otrimi, the Ever-Playful

Mutowanie {1}{B}{G}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, przywróć wskazaną kartę stwora z mutowaniem z twojego cmentarza do twojej ręki.

Pako, Arcane Retriever

Partnerstwo z Haldan, Avid Arcanist

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki każdego gracza i umieść znacznik pobrania na każdej z nich. Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym za każdą niestworową kartę wygnaną w ten sposób.

Shabraz, the Skyshark

Partnerstwo z Brallin, Skyshark Rider

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zyskaj 1 życie.

{(w/u)}: Wskazany Człowiek zyskuje do końca tury latanie.

Silvar, Devourer of the Free

Partnerstwo z Trynn, Champion of Freedom (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Trynn w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Złowrogość

Poświęć Człowieka: Umieść znacznik +1/+1 na niniejszym. Do końca tury zyskuje on niezniszczalność.

Tayam, Luminous Enigma

Każdy inny stwór pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając dodatkowo znacznik czujności.

{3}, usuń trzy znaczniki spośród stworów pod twoim władaniem: Zmiel trzy karty, po czym przywróć kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Ukkima, Stalking Shadow

Partnerstwo z Cazur, Ruthless Stalker (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz może umieścić Cazur w swojej ręce ze swojej biblioteki, po czym tasuje.)

Ten stwór nie może być blokowany.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, zadaje on wskazanemu graczowi X obrażeń, a ty zyskaj X żyć, gdzie X jest jego siłą.

Xyris, the Writhing Storm

Latanie

Ilekroć przeciwnik dobierze kartę poza pierwszą dobieraną w swoim kroku dobierania, stwórz żeton zielonego stwora Wąż 1/1.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ty i ów gracz dobieracie po tyle samo kart.

Yannik, Scavenging Sentinel

Partnerstwo z Nikara, Lair Scavenger

Czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj innego stwora pod twoim władaniem aż niniejszy opuści pole bitwy. Kiedy tak zrobisz, rozmieść między dowolną liczbą wskazanych stworów X znaczników +1/+1, gdzie X jest siłą wygnanego stwora.

Zaxara, the Exemplary

Dotyk śmierci

{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.

Ilekroć rzucisz czar mający {X} w koszcie many, stwórz żeton zielonego stwora Hydra 0/0, po czym umieść na nim X znaczników +1/+1.

Cryptic Trilobite

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Weź {C}{C}. Wydaj ową manę tylko na aktywację zdolności.

{1}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Avenging Huntbonder

Podwójny cios

Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik podwójnego ciosu na innym wskazanym atakującym stworze.

Call the Coppercoats

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1}{W} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Wybierz dowolną liczbę wskazanych przeciwników. Stwórz X żetonów białego stwora Człowiek Piechur 1/1, gdzie X jest liczbą stworów pod władaniem owych przeciwników.

Cartographer's Hawk

Latanie

Kiedy ten stwór zada obrażenia bojowe graczowi mającemu we władaniu więcej lądów niż ty, przywróć go do ręki właściciela. Jeśli tak zrobisz, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równiny, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Dismantling Wave

Dla każdego przeciwnika, zniszcz co najwyżej jeden wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Recykling {6}{W}{W} ({6}{W}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Flawless Maneuver

Jeśli władasz dowódcą, możesz rzucić ten czar bez płacenia jego kosztu many.

Stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Herald of the Forgotten

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli go rzuciłeś, przywróć dowolną liczbę wskazanych kart bytów ze zdolnością recyklingu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Martial Impetus

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i jest ponaglony. (Atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje innego gracza niż ty jeśli może.)

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, każdy inny stwór atakujący jednego z twoich przeciwników dostaje do końca tury +1/+1.

Verge Rangers

Pierwszy cios

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

O ile przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz zagrywać lądy z wierzchu twojej biblioteki. (Możesz zagrać ląd w ten sposób tylko jeśli masz wolne zagrania lądów.)

Vitality Hunter

Więź życia

{X}{W}{W}: Monstrualność X. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim X znaczników +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór staje się monstrualny, umieść znacznik więzi życia na każdym z co najwyżej X wskazanych stworów.

Crystalline Resonance

Ilekroć recyklujesz kartę, możesz zdecydować, że ten byt stanie się do twojej następnej tury kopią innego wskazanego bytu, ale ma niniejsza zdolność.

Decoy Gambit

Dla każdego przeciwnika, wybierz co najwyżej jednego wskazanego stwora pod władaniem owego gracza, po czym przywróć owego stwora do ręki właściciela, chyba że jego władca zdecyduje, że dobierasz kartę.

Eon Frolicker

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli go rzuciłeś, wskazany przeciwnik bierze dodatkową turę po obecnej. Do twojej następnej tury, ty oraz wędrowcy pod twoim władaniem zyskujecie ochroną przed owym graczem. (Ty i wędrowcy pod twoim władaniem nie możecie być wskazywani, otrzymywać obrażeń, ani być zauroczeni przez cokolwiek pod władaniem owego gracza.)

Ethereal Forager

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przywrócić wygnaną nim kartę sztuczki lub obrzędu do ręki właściciela.

Fierce Guardianship

Jeśli władasz dowódcą, możesz rzucić ten czar bez płacenia jego kosztu many.

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Nascent Metamorph

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, wskazany przeciwnik ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki aż ujawni kartę stwora. Ten stwór do końca tury staje się kopią owej karty. Następnie ów gracz umieszcza wszystkie karty ujawnione w ten sposób losowo na spodzie swojej biblioteki.

Psychic Impetus

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i jest ponaglony. (Atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje gracza innego niż ty jeśli może.)

Ilekroć zauroczony stwor zaatakuje, wróż 2.

Souvenir Snatcher

Mutowanie {5}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Latanie

Ilekroć ten stwór mutuje, zyskaj władanie nad wskazanym niestworowym artefaktem.

Tidal Barracuda

Dowolny gracz może rzucać czary jakby miały błysk.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów w twojej turze.

Boneyard Mycodrax

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie innych kart stworów w twoim cmentarzu.

Czystka {4}{B} ({4}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Daring Fiendbonder

Pośpiech

Ten stwór atakuje w każdej potyczce jeśli może.

{1}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść znacznik niezniszczalności na wskazanym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Deadly Rollick

Jeśli władasz dowódcą, możesz rzucić ten czar bez płacenia jego kosztu many.

Wygnaj wskazanego stwora.

Dredge the Mire

Każdy przeciwnik wybiera kartę stwora w swoim cmentarza. Umieść owe karty na polu bitwy pod twoim władaniem.

Mindleecher

Mutowanie {4}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Latanie

Ilekroć ten stwór mutuje, wygnaj jako zakrytą wierzchnią kartę biblioteki każdego przeciwnika. Możesz patrzeć na owe karty przez czas ich wygnania.

Netherborn Altar

{T}, umieść znacznik duszy na tym bycie: Umieść twojego dowódcę w twojej ręce z strefy dowodzenia. Następnie strać po 3 życia za każdy znacznik duszy na tym bycie.

Parasitic Impetus

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i jest ponaglony. (Atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje gracza innego niż ty jeśli może.)

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, jego władca traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Species Specialist

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Ilekroć umrze stwór wybranego typu, możesz dobrać kartę.

Titan Hunter

Na początku kroku końcowego każdego gracza, jeśli żaden stwór nie umarł w tej turze, niniejszy zadaje owemu graczowi 4 obrażenia.

{1}{B}, poświęć stwora: Zyskaj 4 życia.

Agitator Ant

Na początku twojego kroku końcowego, każdy gracz może umieścić dwa znaczniki +1/+1 na stworze pod swoim władaniem. Ponaglij każdego stwora otrzymującego znaczniki w ten sposób. (Do twojej najbliższej tury, ów stwór atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje gracza innego niż ty jeśli może.)

Deflecting Swat

Jeśli władasz dowódcą, możesz rzucić ten czar bez płacenia jego kosztu many.

Możesz wybrać nowe wskazania dla wskazanego czaru lub zdolności.

Fireflux Squad

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz wygnać innego atakującego stwora pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę stwora. Umieść ową kartę przekręconą i atakującą na polu bitwy, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Frontier Warmonger

Ilekroć co najmniej zaatakuje jednego z twoich przeciwników lub wędrowca pod ich władaniem, owe stwory zyskują do końca tury złowrogość.

Lavabrink Floodgates

{T}: Weź {R}{R}.

Na początku kroku utrzymania każdego gracza, ów gracz może umieścić znacznik zguby na tym bycie lub usunąć z niego znacznik zguby. Następnie jeśli ma on co najmniej trzy znaczniki zguby, poświęć ten byt. Kiedy tak zrobisz, zadaje on każdemu stworowi po 6 obrażeń.

Molten Echoes

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Ilekroć nieżetonowy stwór wybranego typu wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, stwórz żeton będący kopią owego stwora. Ów żeton zyskuje pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Shiny Impetus

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i jest ponaglony. (Atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje gracza innego niż ty jeśli może.)

Ilekroć zauroczony stwór zaatakuje, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Spellpyre Phoenix

Latanie

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu mającą recykling z twojego cmentarza do twojej ręki.

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze zrecyklowałeś co najmniej dwie karty, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Surly Badgersaur

Ilekroć odrzucisz kartę stwora, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Ilekroć odrzucisz kartę lądu, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Ilekroć odrzucisz niestworową, nielądową kartę, ten stwór walczy z co najwyżej jednym wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Capricopian

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{2}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym możesz zmienić wybór gracza atakowanego przez tego stwora. Tylko gracz atakowany przez tego stwora może aktywować tę zdolność i tylko podczas kroku deklaracji atakujących. (Nie może on atakować swojego władcy.)

Curious Herd

Wybierz wskazanego przeciwnika. Stwórz X żetonów zielonego stwora Bestia 3/3, gdzie X jest liczbą artefaktów pod władaniem owego gracza.

Glademuse

Ilekroć gracz rzuci czar, jeśli nie jest jego tura, ów gracz dobiera kartę.

Obscuring Haze

Jeśli władasz dowódcą, możesz rzucić ten czar bez płacenia jego kosztu many.

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze przez stwory pod władaniem twoich przeciwników.

Predatory Impetus

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3, musi być blokowany jeśli to możliwe i jest ponaglony. (Atakuje w każdej potyczce jeśli może i atakuje gracza innego niż ty jeśli może.)

Ravenous Gigantotherium

Pożarcie 3 (Przy wejściu tego stwora na pole bitwy możesz poświęcić dowolną liczbę stworów. Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzykrotnie tyle znaczników +1/+1.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje on X obrażeń rozdzielonych jak wolisz pomiędzy co najwyżej X wskazanych stworów, gdzie X jest jego siłą. Każdy z owych stworów zadaje obrażenia równe swojej sile niniejszemu.

Sawtusk Demolisher

Mutowanie {3}{G} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutowania, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Tratowanie

Ilekroć ten stwór mutuje, zniszcz wskazany nie-stworowy byt. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Selective Adaptation

Ujawnij siedem wierzchnich kart twojej biblioteki. Wybierz spośród nich kartę z lataniem, kartę z pierwszym ciosem i tak dalej dla podwójnego ciosu, dotyku śmierci, pośpiechu, antyklątwy, niezniszczalności, więzi życia, złowrogości, zasięgu, tratowania i czujności. Umieść jedną z wybranych kart na polu bitwy, pozostałe z wybranych kart w twojej ręce, a resztę w twoim cmentarzu.

Slippery Bogbonder

Błysk

Antyklątwa

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik antyklątwy na wskazanym stworze. Następnie przenieś dowolną liczbę znaczników spośród stworów pod twoim władaniem na owego stwora.

Bonder's Ornament

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{4}, {T}: Każdy gracz władający bytem o nazwie Bonder’s Ornament dobiera kartę.

Manascape Refractor

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Ten byt ma wszystkie aktywowane zdolności wszystkich lądów na polu bitwy.

Możesz wydawać manę jakby była maną dowolnego koloru do płacenia kosztów aktywacji niniejszego bytu.

Sanctuary Blade

Przy dołączaniu tego bytu do stwora, wybierz kolor.

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i ma ochronę przed ostatnio wybranym kolorem.

Wyposaż {3}

Twinning Staff

Jeśli miałbyś co najmniej raz skopiować czar, zamiast tego skopiuj go tyle samo razy plus jeden dodatkowy raz. Możesz wskazać nowe cele dla owej dodatkowej kopii.

{7}, {T}: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Nesting Grounds

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Przenieś znacznik ze wskazanego bytu pod twoim władaniem na inny wskazany byt. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Aerial Responder

Latanie, czujność, więź życia

Akroma, Angel of Wrath

Latanie, pierwszy cios, czujność, tratowanie, pośpiech, ochrona przez czarnym i przed czerwonym

Akroma's Vengeance

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Angel of Finality

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

Astral Drift

Ilekroć recyklujesz tę kartę albo recyklujesz inną kartę gdy niniejsza karta jest na polu bitwy, możesz wygnać wskazanego stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Banisher Priest

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy stwór nie opuści pola bitwy. (Ów stwór wraca pod władanie swojego właściciela.)

Bounty Agent

Czujność

{T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany legendarny byt będący artefaktem, stworem lub urokiem.

Cast Out

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika, dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cataclysmic Gearhulk

Czujność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz wybiera spośród nie-lądowych bytów pod swoim władaniem artefakt, stwora, urok i wędrowca , po czym poświęca pozostałe.

Cavalry Pegasus

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy atakujący Człowiek zyskuje do końca tury latanie.

Citywide Bust

Zniszcz wszystkie stwory z wytrzymałością 4 lub większą.

Cleansing Nova

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wszystkie stwory.

 • Zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Dearly Departed

Latanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu, każdy Człowiek pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

Decree of Justice

Stwórz X żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1.

Descend upon the Sinful

Wygnaj wszystkie stwory.

Delirium — Stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem jeżeli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Devout Chaplain

{T}, przekręć dwa odkręcone stwory typu Człowiek pod twoim władaniem: Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Eternal Dragon

Latanie

{3}{W}{W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Frontline Medic

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar posiadający {X} w swoim koszcie, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Hoofprints of the Stag

Ilekroć dobierzesz kartę, możesz umieścić znacznik kopyta na tym bycie.

{2}{W}, usuń cztery znaczniki kopyta z tego uroku: Stwórz żeton białego stwora Żywiołak 4/4 z lataniem. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Increasing Devotion

Stwórz pięć żetonów białego stwora Człowiek 1/1. Jeśli ten czar został rzucony z cmentarza, zamiast tego stwórz dziesięć owych żetonów.

Wspomnienie {7}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Kalemne's Captain

Czujność

{5}{W}{W}: Monstrualność 3. (Jeśli ten stwór nie jest monstrualny, umieść na nim 3 znaczniki +1/+1 i staje się on monstrualny.)

Kiedy ten stwór staje się monstrualny, wygnaj wszystkie artefakty i uroki.

Knight of the White Orchid

Pierwszy cios

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równin, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Magus of the Disk

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Odric, Lunarch Marshal

Na początku każdej potyczki, stwory pod twoim władaniem zyskują pierwszy cios jeśli stwór pod twoim władaniem ma pierwszy cios. To samo jest prawdą dla latania, dotyku śmierci, podwójnego ciosu, pośpiechu, antyklątwy niezniszczalności, więzi życia, złowrogości, zasięgu, przyczajenia, tratowania i czujności.

Odric, Master Tactician

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ilekroć zaatakuje ten i przynajmniej trzy inne stwory, ty wybierasz blokujące stwory w tej potyczce oraz to, jak będą one blokować.

Reveillark

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Przyzwanie {5}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Riders of Gavony

Czujność

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Stwory typu Człowiek pod twoim władaniem mają ochronę przed stworami wybranego typu.

Solemn Recruit

Podwójny cios

Rewolta — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli byt pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Spirit Cairn

Ilekroć jakiś gracz odrzuci kartę, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Sun Titan

Czujność

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę bytu o skrócie many 3 lub mniejszy z twojego cmentarza na pole bitwy.

Sunblast Angel

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wszystkie przekręcone stwory.

Thalia's Lieutenant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym Człowieku pod twoim władaniem.

Ilekroć inny Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Thraben Doomsayer

{T}: Stwórz żeton białego stwora Człowiek 1/1.

Pamiętna godzina — O ile masz 5 żyć lub mniej, inne stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Together Forever

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

{1}: Wybierz wskazanego stwora mającego znacznik. Kiedy ów stwór umrze w tej turze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Unexpectedly Absent

Umieść wskazany nielądowy byt w bibliotece właściciela zaraz pod X wierzchnimi kartami owej biblioteki.

Zetalpa, Primal Dawn

Latanie, podwójny cios, czujność, tratowanie, niezniszczalność

Chemister's Insight

Dobierz dwie karty.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Curator of Mysteries

Latanie

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz inną kartę, wróż 1.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Drake Haven

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Frantic Search

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty. Odkręć co najwyżej trzy lądy.

Hieroglyphic Illumination

Dobierz dwie karty.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Illusory Ambusher

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, dobierz tyle samo kart.

Jace, Architect of Thought

+1: Do twojej następnej tury ilekroć stwór pod władaniem przeciwnika zaatakuje, dostaje on do końca tury -1/-0.

–2: Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela je na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a drugi na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

–8: Dla każdego gracza, wyszukaj w bibliotece owego gracza nie-lądową kartę i wygnaj ją, po czym ów gracz tasuje. Możesz rzucić owe karty bez płacenia ich kosztów many.

Lunar Mystic

Ilekroć rzucisz czar sztuczki, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Mind Spring

Dobierz X kart.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Murmuring Mystic

Ilekroć rzucisz czar obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

New Perspectives

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty.

O ile masz co najmniej siedem kart w ręce, możesz płacić {0} zamiast płacić koszty recyklingu.

Niblis of Frost

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Nimble Obstructionist

Błysk

Latanie

Recykling {2}{U} ({2}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tą kartę, skontruj wskazaną aktywowaną lub wyzwalaną zdolność poza twoim władaniem.

Portal Mage

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy podczas kroku deklaracji atakujących, możesz zmienić wybór gracza lub wędrowca atakowanego przez wskazanego atakującego stwora. (Nie może on atakować swojego władcy ani wędrowca swojego władcy.)

Propaganda

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Swarm Intelligence

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz skopiować ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Talrand, Sky Summoner

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Vizier of Tumbling Sands

{T}: Odkręć inny wskazany byt.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, odkręć wskazany byt.

Whiplash Trap

Jeśli w tej turze na pole bitwy weszły dwa stwory pod władaniem przeciwnika, możesz zapłacić {U} zamiast płacić koszt many tego czaru.

Przywróć dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Windfall

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej zostało odrzuconych w ten sposób.

Ambition's Cost

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Cairn Wanderer

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

O ile karta stwora z lataniem jest w cmentarzu, niniejszy ma latanie. To samo jest prawdą dla postrachu, pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, dotyku śmierci, pośpiechu, podboju lądów, więzi życia, ochrony, zasięgu, tratowania, antymagii i czujności.

Deadly Tempest

Zniszcz wszystkie stwory. Każdy gracz traci życia równe liczbie stworów pod swoim władaniem zniszczonych w ten sposób.

Disciple of Bolas

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, poświęć innego stwora. Zyskaj X żyć i dobierz X kart, gdzie X jest siłą owego stwora.

Ever After

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza na pole bitwy. Każdy z owych stworów jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów. Umieść niniejszą kartę na spodzie biblioteki właściciela.

Painful Truths

Komasowanie — Dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest liczbą kolorów many użytych do rzucenia tego czaru.

Profane Command

Wybierz dwie —

 • Wskazany gracz traci X żyć.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury -X/-X.

 • Co najwyżej X wskazanych stworów zyskuje do końca tury postrach. (Nie mogą być blokowane, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Shriekmaw

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nie-czarnego stwora.

Przyzwanie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Soul of Innistrad

Dotyk śmierci

{3}{B}{B}: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

{3}{B}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Soulflayer

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Jeśli stwór z lataniem został wygnany z pomocą zdolności wykopywania tego stwora, ten stwór ma latanie. To samo tyczy się pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, dotyku śmierci, pośpiechu, antyklątwy, niezniszczalności, więzi życia, zasięgu, tratowania i czujności.

Unburial Rites

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wspomnienie {3}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Xathrid Necromancer

Ilekroć ten stwór lub inny Człowiek pod twoim władaniem umrze, stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Zulaport Cutthroat

Ilekroć umrze ten lub inny stwór pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Alesha, Who Smiles at Death

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {(w/b)}{(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy przekręconą i atakującą.

Captivating Crew

{3}{R}: Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Chandra, Flamecaller

+1: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 3/1 z pośpiechem. Wygnaj je na początku najbliższego kroku końcowego.

0: Odrzuć wszystkie karty z twojej ręki, po czym dobierz tyle samo plus jedną.

–X: Ten wędrowiec zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Chaos Warp

Właściciel wskazanego bytu wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli to karta bytu, umieszcza ją na polu bitwy.

Charmbreaker Devils

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć losową kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór dostaje do końca tury +4/+0.

Comet Storm

Wielopodbicie {1} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}.)

Wybierz wskazany cel, po czym wybierz inny wskazany cel za każde podbicie tego czaru. Ten czar zadaje każdemu z nich po X obrażeń.

Commune with Lava

Wygnaj X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz zagrać owe karty do końca twojej następnej tury.

Dualcaster Mage

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Etali, Primal Storm

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj wierzchnią kartę z biblioteki każdego z graczy, po czym możesz rzucić dowolną liczbę czarów spośród owych kart bez płacenia ich kosztów many.

Fumiko the Lowblood

Ten stwór ma bushido X, gdzie X jest liczbą atakujących stworów. (Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany, dostaje on do końca tury +X/+X.)

Stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w każdej potyczce jeśli mogą.

Goblin Dark-Dwellers

Złowrogość

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza bez płacenia kosztu many. Jeśli ów czar miałby zostać umieszczony w cmentarzu, zamiast tego wygnaj go.

Humble Defector

{T}: Dobierz dwie karty. Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad tym stworem. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Lightning Rift

Ilekroć gracz recykluje kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, ten byt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Magus of the Wheel

{1}{R}, {T}, poświęć ten byt: Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera siedem kart.

Outpost Siege

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz Chanów lub Smoki.

 • Chanowie — Na początku twojego kroku utrzymania wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać ową kartę.

 • Smoki — Ilekroć stwór pod twoim władaniem opuści pole bitwy, ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Shared Animosity

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje, dostaje on do końca tury +1/+0 za każdego innego stwora mającego z nim wspólny typ stwora.

Slice and Dice

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 4 obrażenia.

Recykling {2}{R} ({2}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zdecydować, że zada ona każdemu stworowi po 1 obrażeniu.

Starstorm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Surreal Memoir

Przywróć losową kartę sztuczki z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Tectonic Reformation

Każda karta lądu w twojej ręce ma recykling {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Titan of Eternal Fire

Każdy Człowiek pod twoim władaniem ma „{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Vigilante Justice

Ilekroć inny Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Animist's Awakening

Ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki. Umiesz wszystkie karty lądów spośród nich przekręcone na polu bitwy, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, odkręć owe lądy.

Beast Whisperer

Ilekroć rzucisz czar stwora, dobierz kartę.

Beast Within

Zniszcz wskazany byt. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Crop Rotation

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Evolution Charm

Wybierz jedno —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Wskazany stwór zyskuje do końca tury latanie.

Genesis Hydra

Kiedy rzucisz ten czar, ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich umieścić kartę nie-lądowego bytu o skrócie many X lub mniejszym na polu bitwy. Następnie wtasuj pozostałe do twojej biblioteki.

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Heroes' Bane

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znacznikami +1/+1.

{2}{G}{G}: Umieść na tym stworze X znaczników +1/+1, gdzie X to jego siła.

Hornet Queen

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony stwora Owad 1/1 z lataniem i dotykiem śmierci.

Hungering Hydra

Ta karta wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim tyle samo znaczników +1/+1. (Musi przeżyć obrażenia, by otrzymać znaczniki.)

Hunter's Insight

Wybierz wskazanego stwora pod twoim władaniem. Ilekroć w tej turze ów stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, dobierz tyle samo kart.

Hunting Pack

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Krosan Grip

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Majestic Myriarch

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe dwukrotności liczby stworów pod twoim władaniem.

Na początku każdej potyczki, jeśli władasz stworem z lataniem, ten stwór zyskuje latanie. To samo dotyczy pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, dotyku śmierci, pośpiechu, antyklątwy, niezniszczalności, więzi życia, złowrogości, zasięgu, tratowania i czujności.

Masked Admirers

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {G}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Natural Connection

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Predator Ooze

Niezniszczalność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1.

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Reclamation Sage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Sakura-Tribe Elder

Poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Satyr Wayfinder

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Skullwinder

Dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki, po czym wybierz przeciwnika. Ów gracz przywraca kartę ze swojego cmentarza do swojej ręki.

Slice in Twain

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Dobierz kartę.

Splinterfright

Tratowanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów w twoim cmentarzu.

Na początku twojego kroku utrzymania, zmiel dwie karty.

Strength of the Tajuru

Wielopodbicie {1} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}.)

Wybierz wskazanego stwora, po czym wskaż innego stwora za każde podbicie tego czaru. Umieść X znaczników +1/+1 na każdym z nich.

Tribute to the Wild

Każdy przeciwnik poświęca artefakt lub urok.

Vastwood Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, możesz rozdzielić tyle znaczników +1/+1, ile znajdowało się na tym stworze, pomiędzy dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem.

Vorapede

Czujność, tratowanie

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Wilderness Reclamation

Na początku twojego kroku końcowego, odkręć wszystkie lądy pod twoim władaniem.

Yavimaya Dryad

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Lasu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy pod władaniem wskazanego gracza, po czym przetasować.

Abzan Ascendancy

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Abzan Charm

Wybierz jedno —

 • Wygnaj wskazanego stwora o sile 3 lub większej.

 • Dobierz dwie karty i strać 2 życia.

 • Rozmieść dwa znaczniki +1/+1 pomiędzy jednym lub dwoma wskazanymi stworami.

Adriana, Captain of the Guard

Bijatyka (Ilekroć ten stwór atakuje, dostaje do końca tury +1/+1 za każdego przeciwnika zaatakowanego przez ciebie w tej potyczce.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają bijatykę. (Jeśli stwór ma kilka instancji bijatyki, każda wyzwalana jest oddzielnie.)

Ajani Unyielding

+2: Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty nie-lądowych bytów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

–2: Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

–9: Umieść pięć znaczników +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem oraz pięć znaczników lojalności na każdym innym wędrowcu pod twoim władaniem.

Archon of Valor's Reach

Latanie, czujność, tratowanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz artefakt, urok, sztuczkę, obrzęd lub wędrowca.

Gracze nie mogą rzucać czarów wybranego typu.

Artifact Mutation

Zniszcz wskazany artefakt. Nie może on zregenerować. Stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1, gdzie X jest skrótem many owego artefaktu.

Cold-Eyed Selkie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać tyle samo kart.

Crackling Doom

Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia. Każdy przeciwnik poświęca stwora o największej sile spośród stworów pod swoim władaniem.

Crackling Drake

Latanie

Ta karta ma siłę równą całkowitej liczbie kart sztuczek i obrzędów, jakie masz na wygnaniu i w twoim cmentarzu.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Deadbridge Chant

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, zmiel dziesięć kart.

Na początku twojego kroku utrzymania wybierz losową kartę z twojego cmentarza. Jeśli to karta stwora, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Deathsprout

Zniszcz wskazanego stwora. Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Despark

Wygnaj wskazany byt o skrócie many 4 lub większym.

Djinn Illuminatus

({(u/r)} można opłacić używając {U} albo {R}.)

Latanie

Każdy rzucany przez ciebie czar sztuczki lub obrzędu ma replikację o koszcie równym jego kosztowi many. (Kiedy go rzucisz, skopiuj go tyle razy, ile razy opłaciłeś jego koszt replikacji. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Duneblast

Wybierz co najwyżej jednego stwora. Zniszcz pozostałe.

Find

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Finality

Możesz umieścić dwa znaczniki +1/+1 na stworze pod twoim władaniem. Następnie wszystkie stwory dostają do końca tury -4/-4.

Garna, the Bloodflame

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć do twojej ręki wszystkie karty stworów z twojego cmentarza, które został tam umieszczone skądkolwiek w tej turze.

Inne stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Gaze of Granite

Zniszcz każdy nie-lądowy byt o skrócie many X lub mniejszym.

Grisly Salvage

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora lub lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Growth Spiral

Dobierz kartę. Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

Isperia, Supreme Judge

Latanie

Ilekroć stwór zaatakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Karametra, God of Harvests

Niezniszczalność

O ile twój kult zielonego i białego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Lasu lub Równiny, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

The Locust God

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Owad 1/1 z lataniem i pośpiechem.

{2}{U}{R}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Melek, Izzet Paragon

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz rzucać czary sztuczek i obrzędów z wierzchu twojej biblioteki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu z twojej biblioteki, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Mercurial Chemister

{U}, {T}: Dobierz dwie karty.

{R}, {T}, odrzuć kartę: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe skrótowi many odrzuconej karty.

Migratory Route

Stwórz cztery żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Lądocykling bazowych {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Nahiri, the Harbinger

+2: Możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

–2: Wygnaj wskazany urok, przekręcony artefakt lub przekręconego stwora.

–8: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu lub stwora, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj. Zyskuje ona pośpiech. Przywróć ją do twojej ręki na początku najbliższego kroku końcowego.

Nissa, Steward of Elements

+2: Wróż 2.

0: Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu lub stwora o skrócie many nie większym niż liczba znaczników lojalności na tym wędrowcu, możesz umieścić ową kartę na polu bitwy.

–6: Odkręć co najwyżej dwa wskazane lądy pod twoim władaniem. Do końca tury stają się one stworami Żywiołak 5/5 z lataniem i pośpiechem. Nadal są lądami.

Niv-Mizzet, the Firemind

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, ten stwór zadaje 1 obrażenie we wskazany cel.

{T}: Dobierz kartę.

Nyx Weaver

Zasięg

Na początku twojego kroku utrzymania, zmiel dwie karty.

{1}{B}{G}, wygnaj tego stwora: Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Prophetic Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia. Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z owych kart w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Rashmi, Eternities Crafter

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w danej turze, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz ją rzucić bez płacenia jej kosztu many jeśli jest czarem o mniejszym skrócie many. Jeśli jej nie rzucisz, umieść ją w twojej ręce.

Temur Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +1/+1. Walczy on ze wskazanym stworem poza twoim władaniem.

 • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

 • Stwory o sile 3 lub mniejszej nie mogą blokować w tej turze.

Terminate

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany.

Trygon Predator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Villainous Wealth

Wskazany przeciwnik wygania X wierzchnich kart swojej biblioteki. Możesz spośród nich rzucić dowolną liczbę czarów mających skrót many X lub mniej bez płacenia ich kosztów many.

Wort, the Raidmother

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwono-zielonego stwora Goblin Wojownik 1/1.

Każdy rzucany przez ciebie czerwony lub zielony czar sztuczki lub obrzędu ma spiskowanie. (Rzucając taki czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Wydwen, the Biting Gale

Błysk

Latanie

{U}{B}, zapłać 1 życie: Przywróć ten byt do ręki właściciela.

Abandoned Sarcophagus

Możesz rzucać czary z recyklingiem z twojego cmentarza.

Jeśli karta z recyklingiem miałaby zostać umieszczona skądkolwiek w twoim cmentarzu, a nie została recyklowana, zamiast tego wygnaj ją.

Arcane Signet

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Azorius Signet

{1}, {T}: Weź {W}{U}.

Boros Signet

{1}, {T}: Weź {R}{W}.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Fluctuator

Aktywacja zdolności recyklingu kosztuje cię o najwyżej {2} mniej.

Heirloom Blade

Wyposażony stwór dostaje +3/+1.

Ilekroć umrze wyposażony stwór, możesz ujawniać karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę stwora mającego z nim wspólny typ stwora. Umieść ową kartę w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Wyposaż {1}

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Lifecrafter's Bestiary

Na początku twojego kroku utrzymania, wróż 1.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {G}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Lightning Greaves

Wyposażony stwór ma pośpiech i antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {0}

Mimic Vat

Odlew — Ilekroć umrze nieżetonowy stwór, możesz wygnać ową kartę. Jeśli tak zrobisz, przywróć każdą inną kartę wygnaną tym artefaktem do cmentarza właściciela.

{3}, {T}: Stwórz żeton będący kopią karty wygnanej tym artefaktem. Zyskuje on pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Weź {W}{B}.

Psychosis Crawler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Ilekroć dobierzesz kartę, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Rakdos Signet

{1}, {T}: Weź {B}{R}.

Silent Arbiter

Nie więcej niż jeden stwór może atakować w każdej potyczce.

Nie więcej niż jeden stwór może blokować w każdej potyczce.

Skullclamp

Wyposażony stwór dostaje +1/-1.

Ilekroć wyposażony stwór umrze, dobierz dwie karty.

Wyposaż {1}

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma pośpiech i antyklątwę. (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Wyposaż {1}

Ash Barrens

{T}: Weź {C}.

Lądocykling bazowych {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Battlefield Forge

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Blighted Woodland

{T}: Weź {C}.

{3}{G}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Canopy Vista

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Caves of Koilos

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Cinder Glade

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Darkwater Catacombs

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Desert of the Fervent

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the Mindful

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the True

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desolate Lighthouse

{T}: Weź {C}.

{1}{U}{R}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Drifting Meadow

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Endless Sands

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem.

{4}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wszystkie karty stworów wygnane przez ten ląd na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Exotic Orchard

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Frontier Bivouac

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}, {U}, or {R}.

Gavony Township

{T}: Weź {C}.

{2}{G}{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Grim Backwoods

{T}: Weź {C}.

{2}{B}{G}, {T}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

Gruul Turf

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{G}.

Halimar Depths

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je dowolnie z powrotem.

{T}: Weź {U}.

Hostile Desert

{T}: Weź {C}.

{2}, wygnaj kartę lądu z twojego cmentarza: Ten ląd do końca tury staje się stworem Żywiołak 3/4. Nadal jest lądem.

Irrigated Farmland

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Kessig Wolf Run

{T}: Weź {C}.

{X}{R}{G}, {T}: Wskazany stwór dostaje do końca tury +X/+0 u tratowanie.

Krosan Verge

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i kartę Równiny, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Llanowar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Memorial to Folly

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

{2}{B}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mortuary Mire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

{T}: Weź {B}.

Mossfire Valley

{1}, {T}: Weź {R}{G}.

Mosswort Bridge

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: Możesz zagrać ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many jeśli stwory pod twoim władaniem mają łączną siłę 10 lub większą.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mystic Monastery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}, {R} lub {W}.

Nomad Outpost

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}, {W}, lub {B}.

Opulent Palace

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}, {G}, lub {U}.

Oran-Rief, the Vastwood

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym zielonym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Path of Ancestry

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź jedną maną w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy. Kiedy owa mana zostanie wydana na rzucenie czaru stwora współdzielącego typ stwora z twoim dowódcą, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Prairie Stream

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Remote Isle

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Rupture Spire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sandsteppe Citadel

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}, {B}, lub {G}.

Scavenger Grounds

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć Pustynię: Wygnaj wszystkie cmentarze.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Shadowblood Ridge

{1}, {T}: Weź {B}{R}.

Shivan Reef

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Skycloud Expanse

{1}, {T}: Weź {W}{U}.

Smoldering Crater

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Smoldering Marsh

({T}: Weź {B} lub {R}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Soaring Seacliff

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór zyskuje do końca tury latanie.

{T}: Weź {U}.

Spinerock Knoll

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

{R}, {T}: Możesz zagrać ową wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many jeśli przeciwnik otrzymał w tej turze co najmniej 7 obrażeń.

Sungrass Prairie

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Sunken Hollow

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Unclaimed Territory

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę w dowolnym kolorze. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru stwora owego wybranego typu.

Windbrisk Heights

Kryjówka 4 (Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki, wygnaj jedną zakrytą, po czym umieść pozostałe losowo na spodzie.)

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

{W}, {T}: Możesz zagrać wygnaną kartę bez płacenia jej kosztu many jeśli w tej turze zaatakowałeś co najmniej trzema stworami.

Yavimaya Coast

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.