The Brothers» War Retro Artifacts

Adaptive Automaton

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Ten stwór ma dodatkowo wybrany typ oprócz swoich innych typów.

Inne stwory pod twoim władaniem będące wybranego typu dostają +1/+1.

Aetherflux Reservoir

Ilekroć rzucisz czar, zyskaj po 1 życiu za każdy czar rzucony w tej turze.

Zapłać 50 żyć: Ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 50 obrażeń.

Altar of Dementia

Poświęć stwora: Wskazany gracz mieli tyle kart, ile wynosiła siła poświęconego stwora.

Ashnod's Altar

Poświęć stwora: Weź {C}{C}.

Astral Cornucopia

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając X znaczników ładunku.

{T}: Wybierz kolor. Weź jedną manę wybranego koloru za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Blackblade Reforged

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy ląd pod twoim władaniem.

Wyposaż legendarnego stwora {3}

Wyposaż {7}

Bone Saw

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Burnished Hart

{3}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Caged Sun

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Stwory wybranego koloru pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć zdolność lądu sprawia, że bierzesz jedną lub więcej many wybranego koloru, weź jedną dodatkową manę owego koloru.

Chromatic Lantern

Lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Chromatic Star

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, dobierz kartę.

Cloud Key

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz artefakt, stwór, urok, sztuczka lub obrzęd.

Rzucane przez ciebie czary wybranego typu kosztują o {1} mniej.

Defense Grid

Rzucenie każdego czaru kosztuje o {3} więcej, chyba że podczas tury rzucającego.

Door to Nothingness

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{W}{W}{U}{U}{B}{B}{R}{R}{G}{G}, {T}, poświęć ten artefakt: Wskazany gracz przegrywa grę.

Elsewhere Flask

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Poświęć ten byt: Wybierz bazowy typ lądu. Do końca tury każdy ląd pod twoim władaniem staje się owego typu.

Foundry Inspector

Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.

Gilded Lotus

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Goblin Charbelcher

{3}, {T}: Ujawnij karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę lądu. Ten stwór zadaje wskazanemu celowi tyle obrażeń, ile ujawniono w ten sposób nielądowych kart. Jeśli ujawniona karta jest Górą, ten stwór zamiast tego zadaje dwukrotność owych obrażeń. Umieść ujawnione karty dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Helm of the Host

Na początku potyczki w twojej turze stwórz żeton będący kopią wyposażonego stwora, tylko że ów żeton nie jest legendarny. Ów żeton zyskuje pośpiech.

Wyposaż {5}

Howling Mine

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, jeśli ten artefakt jest odkręcony, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Ichor Wellspring

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy lub trafia z pola bitwy do cmentarza, dobierz kartę.

Inspiring Statuary

Rzucane przez ciebie nieartefaktowe czary mają improwizację. (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu owych czarów. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Ivory Tower

Na początku twojego kroku utrzymania, zyskaj X żyć, gdzie X jest liczbą kart w twojej ręce minus 4.

Jalum Tome

{2}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Journeyer's Kite

{3}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Keening Stone

{5}, {T}: Wskazany gracz mieli X kart, gdzie X jest liczbą kart w cmentarzu owego gracza.

Key to the City

{T}, odrzuć kartę: Co najwyżej jeden wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Ilekroć ten artefakt zostanie odkręcony, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Liquimetal Coating

{T}: Wskazany byt staje się dodatkowo artefaktem oprócz swoich pozostałych typów.

Lodestone Golem

Rzucanie nieartefaktowych czarów kosztuje o {1} więcej.

Mazemind Tome

{T}, umieść znacznik strony na tym artefakcie: Wróż 1.

{2}, {T}, umieść znacznik strony na tym artefakcie: Dobierz kartę.

Kiedy na tym artefakcie są co najmniej cztery znaczniki strony, wygnaj go. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 4 życia.

Mesmeric Orb

Ilekroć byt zostanie odkręcony, jego władca mieli kartę.

Millstone

{2}, {T}: Wskazany gracz mieli dwie karty.

Mind's Eye

Ilekroć przeciwnik dobiera kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Mishra's Bauble

{T}, poświęć ten artefakt: Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Dobierz kartę na początku kroku utrzymania następnej tury.

Mox Amber

{T}: Weź jedną manę w kolorze występującym pośród będących pod twoim władaniem legendarnych stworów i wędrowców.

Mystic Forge

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz rzucać czary artefaktów oraz bezkolorowe czary z wierzchu twojej biblioteki.

{T}, zapłać 1 życie: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki.

Ornithopter

Latanie

Perilous Vault

{5}, {T}. wygnaj ten artefakt: Wygnaj wszystkie nie-lądowe byty.

Phyrexian Processor

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, zapłać dowolną liczbę żyć.

{4}, {T}: Stwórz żeton czarnego stwora Phyrexian Sługus X/X, gdzie X jest liczbą żyć wydanych przy wejściu niniejszego na pole bitwy.

Phyrexian Revoker

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy nazwij nie-lądową kartę.

Aktywowane zdolności źródła o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane.

Platinum Angel

Latanie

Nie możesz przegrać gry, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry.

Precursor Golem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Golem 3/3.

Ilekroć gracz rzuci czar sztuczki lub obrzędu wskazujący tylko jednego Golema, ów gracz kopiuje ów czar za każdego innego Golema, którego ów czar mógłby wskazywać. Każda kopia wskazuje innego z owych Golemów.

Pristine Talisman

{T}: Weź {C}. Zyskaj 1 życie.

Psychosis Crawler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Ilekroć dobierzesz kartę, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Quicksilver Amulet

{4}, {T}: Możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Quietus Spike

Wyposażony stwór ma dotyk śmierci.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz traci połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę.

Wyposaż {3}

Ramos, Dragon Engine

Latanie

Ilekroć rzucisz czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze za każdy z kolorów owego czaru.

Usuń pięć znaczników +1/+1 z tego stwora: Weź {W}{W}{U}{U}{B}{B}{R}{R}{G}{G}. Aktywuj tylko raz na turę.

Runechanter's Pike

Wyposażony stwór ma pierwszy cios i dostaje +X/+0, gdzie X jest liczbą kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Wyposaż {2}

Scrap Trawler

Ilekroć ten stwór lub inny artefakt pod twoim władaniem zostanie umieszczony w cmentarzu z pola bitwy, przywróć z twojego cmentarza do twojej ręki wskazaną kartę artefaktu o mniejszym skrócie many.

Sculpting Steel

Możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego artefaktu na polu bitwy.

Self-Assembler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora typu Składacz, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Semblance Anvil

Odlew — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać nielądową kartę z twojej ręki.

Rzucanie czarów mających z wygnaną kartą wspólny typ karty kosztuje cię o {2} mniej.

Sigil of Valor

Ilekroć wyposażony stwór atakuje samotnie, do końca tury dostaje +1/+1 za każdego innego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Soul-Guide Lantern

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

{T}, poświęć ten artefakt: Wygnaj cmentarz każdego przeciwnika.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Springleaf Drum

{T}, przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Staff of Domination

{1}: Odkręć ten byt.

{2}, {T}: Zyskaj 1 życie.

{3}, {T}: Odkręć wskazanego stwora.

{4}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

{5}, {T}: Dobierz kartę.

Sundering Titan

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub je opuści, wybierz po jednym lądzie każdego bazowego typu, po czym zniszcz owe lądy.

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma pośpiech i antyklątwę. (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Wyposaż {1}

Sword of the Meek

Wyposażony stwór dostaje +1/+2.

Wyposaż {2}

Ilekroć na pole bitwy pod twoim władaniem wejdzie stwór 1/1, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy, po czym dołączyć ją do owego stwora.

Thorn of Amethyst

Rzucanie nie-stworowych czarów kosztuje o {1} więcej.

Unwinding Clock

Odkręć wszystkie artefakty pod twoim władaniem podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

Well of Lost Dreams

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {X}, gdzie X jest mniejsze lub równe zyskanej liczbie żyć. Jeśli tak zrobisz, dobierz X kart.

Wurmcoil Engine

Dotyk śmierci, więź życia

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Żmij 3/3 z dotykiem śmierci oraz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Żmij 3/3 z więzią życia.