Arena Beginner Set

Angel of Vitality

Latanie

Jeśli masz zyskać życia, zamiast tego zyskaj tyle samo żyć plus 1.

Ten stwór dostaje +2/+2 o ile masz co najmniej 25 żyć.

Angelic Guardian

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć jeden lub więcej stworów pod twoim władaniem zaatakuje, zyskują one do końca tury niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich.)

Angelic Reward

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma latanie.

Bond of Discipline

Przekręć wszystkie stwory pod władaniem twoich przeciwników. Stwory pod twoim władaniem zyskują więź życia do końca tury.

Charmed Stray

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze o nazwie Charmed Stray pod twoim władaniem.

Confront the Assault

Możesz rzucić ten czar tylko jeśli stwór cię atakuje.

Stwórz trzy żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Fencing Ace

Podwójny cios

Goring Ceratops

Podwójny cios

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inne stwory pod twoim władaniem zyskują podwójny cios do końca tury.

Hallowed Priest

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Impassioned Orator

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Inspiring Commander

Ilekroć inny stwór o sile 2 lub mniejszej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Knight's Pledge

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Leonin Warleader

Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz dwa przekręcone i atakujące żetony białego stwora Kot 1/1 z więzią życia.

Loxodon Line Breaker

Moorland Inquisitor

{2}{W}: Ten stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury. (Zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Pacifism

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Sanctuary Cat

Serra Angel

Latanie, czujność

Shrine Keeper

Soulmender

{T}: Zyskaj 1 życie.

Spiritual Guardian

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Tactical Advantage

Wskazany blokujący lub zablokowany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2.

Air Elemental

Latanie

Armored Whirl Turtle

Cloudkin Seer

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Coral Merfolk

Frilled Sea Serpent

{5}{U}{U}: Ten stwór nie może być blokowany w tej turze.

Glint

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +0/+3 oraz antyklątwę. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Octoprophet

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolną ich liczbę na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Overflowing Insight

Wskazany gracz dobiera siedem kart.

Riddlemaster Sphinx

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika do ręki właściciela.

River's Favor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Shorecomber Crab

Sleep

Przekręć wszystkie stwory pod władaniem wskazanego gracza. Owe stwory nie odkręcą się podczas najbliższego kroku odkręcania owego gracza.

Soulblade Djinn

Latanie

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Sworn Guardian

Unsummon

Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

Wall of Runes

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Warden of Evos Isle

Latanie

Rzucanie czarów stworów mających latanie kosztuje cię o {1} mniej.

Waterkin Shaman

Ilekroć stwór z lataniem wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Waterknot

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Windreader Sphinx

Latanie

Ilekroć stwór z lataniem zaatakuje, możesz dobrać kartę.

Windstorm Drake

Latanie

Inne stwory z lataniem pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Winged Words

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej jeśli władasz stworem z lataniem.

Dobierz dwie karty.

Zephyr Gull

Latanie

Bad Deal

Dobierz dwie karty i każdy przeciwnik odrzuca dwie karty. Każdy gracz traci po 2 życia.

Compound Fracture

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1. Dostaje on do końca tury dodatkowe -1/-1 za każdą kartę o nazwie Compound Fracture w twoim cmentarzu.

Cruel Cut

Zniszcz wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej.

Demon of Loathing

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz poświęca stwora.

Eternal Thirst

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma więź życia oraz „Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.” (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia powodują, że jego władca także zyskuje tyle samo żyć.)

Krovikan Scoundrel

Malakir Cullblade

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Mardu Outrider

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Murder

Zniszcz wskazanego stwora.

Nightmare

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Siła oraz wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie Bagien pod twoim władaniem.

Nimble Pilferer

Błysk

Raise Dead

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rise from the Grave

Umieść wskazaną kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

Sanitarium Skeleton

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Savage Gorger

Latanie

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli przeciwnik stracił życia w tej turze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. (Obrażenia powodują utratę życia.)

Scathe Zombies

Sengir Vampire

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego stwora, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Skeleton Archer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Soulhunter Rakshasa

Ten stwór nie może blokować.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został rzucony z twojej ręki, zadaje on wskazanemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu za każde Bagno pod twoim władaniem.

Typhoid Rats

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Unlikely Aid

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Vampire Opportunist

{6}{B}: Każdy przeciwnik traci po 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Witch's Familiar

Bombard

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Burn Bright

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Fearless Halberdier

Goblin Gang Leader

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwonego stwora Goblin 1/1.

Goblin Gathering

Stwórz o dwa więcej żetonów czerwonego stwora Goblin 1/1, niż masz kart o nazwie Goblin Gathering w twoim cmentarzu.

Goblin Trashmaster

Inne Gobliny pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Poświęć Goblina: Zniszcz wskazany artefakt.

Goblin Tunneler

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Hurloon Minotaur

Immortal Phoenix

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela.

Inescapable Blaze

Ten czar nie może być skontrowany.

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 6 obrażeń.

Maniacal Rage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i nie może blokować.

Molten Ravager

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

Nest Robber

Pośpiech

Ogre Battledriver

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ów stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz pośpiech. (Może atakować oraz {T} w tej turze.)

Raging Goblin

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Raid Bombardment

Ilekroć zaatakuje stwór pod twoim władaniem o sile 2 lub mniejszej, niniejszy stwór zadaje 1 obrażenie graczowi lub wędrowcowi, którego ów stwór atakuje.

Reduce to Ashes

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Shock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Siege Dragon

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wszystkie Ściany pod władaniem twoich przeciwników.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli broniący się gracz nie ma we władaniu Ściany, zadaje on 2 obrażenia każdemu stworowi bez latania pod władaniem owego gracza.

Storm Strike

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 oraz pierwszy cios. Wróż 1.

Tin Street Cadet

Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, stwórz żeton czerwonego stwora Goblin 1/1.

Volcanic Dragon

Latanie, pośpiech

Affectionate Indrik

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz kazać mu walczyć ze wskazanym stworem poza twoim władaniem. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Baloth Packhunter

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść dwa znaczniki +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem o niniejszej nazwie.

Charging Badger

Tratowanie

Colossal Majesty

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, dobierz kartę.

Epic Proportions

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +5/+5 i ma tratowanie.

Feral Roar

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Generous Stray

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Gigantosaurus

Greenwood Sentinel

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Ilysian Caryatid

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Jeśli władasz stworem o sile 4 lub większej, zamiast tego weź dwie many jednego dowolnego koloru.

Jungle Delver

{3}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Prized Unicorn

Wszystkie stwory mogące blokować tego stwora, robią to.

Rabid Bite

Wskazany stwór pod twoim władaniem zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi poza twoim władaniem.

Rampaging Brontodon

Tratowanie

Ilekroć ten stwór atakuje, do końca tury dostaje +1/+1 za każdy ląd pod twoim władaniem.

Rumbling Baloth

Sentinel Spider

Czujność, zasięg

Stony Strength

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem. Odkręć owego stwora.

Titanic Growth

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Treetop Warden

Wildwood Patrol

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Woodland Mystic

{T}: Weź {G}.

World Shaper

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zmielić trzy karty.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć wszystkie karty lądów z twojego cmentarza przekręcone na pole bitwy.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forest

({T}: Weź {G}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Arcane Signet

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.