Amonkhet Remastered

Angel of Sanctions

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika, dopóki ten stwór nie opuści pola bitwy.

Balsamowanie {5}{W} ({5}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Anioł bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Anointed Procession

Jeśli jakiś efekt miałby stworzyć co najmniej jeden żeton pod twoim władaniem, zamiast tego tworzy dwukrotność owych żetonów.

Anointer Priest

Ilekroć żeton stwora wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie.

Balsamowanie {3}{W} ({3}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Człowiek Kleryk bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Approach of the Second Sun

Jeśli ten czar został rzucony z twojej ręki i rzuciłeś inny czar o tej samej nazwie w tej grze, wygrywasz grę. W przeciwnym razie umieść tę kartę w bibliotece jej właściciela jako siódmą licząc od wierzchu i zyskaj 7 żyć.

Aven Mindcensor

Błysk

Latanie

Jeśli przeciwnik miałby przeszukać bibliotekę, zamiast tego ów gracz przeszukuje cztery wierzchnie karty owej biblioteki.

Aven of Enduring Hope

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia.

Binding Mummy

Ilekroć inny Zombi wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz przekręcić wskazany artefakt lub stwora.

Cartouche of Solidarity

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Cast Out

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika, dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Compulsory Rest

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

Zauroczony stwór ma „{2}, poświęć tego stwora: Zyskaj 2 życia.”

Crested Sunmare

Inne Konie pod twoim władaniem mają niezniszczalność.

Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze zyskałeś życia, stwórz żeton białego stwora Koń 5/5.

Dauntless Aven

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, odkręć wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Desert's Hold

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, zyskaj 3 życia.

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Disposal Mummy

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza przeciwnika.

Djeru's Resolve

Odkręć wskazanego stwora. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Dusk

Zniszcz wszystkie stwory o sile 3 lub większej.

Dawn

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Przywróć wszystkie karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza do twojej ręki.

Fan Bearer

{2}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Forsake the Worldly

Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Gideon of the Trials

+1: Do twojej następnej tury zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mógłby zadać wskazany byt.

0: Do końca tury ten wędrowiec staje się stworem Człowiek Żołnierz 4/4 z niezniszczalnością. Nadal jest wędrowcem. Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby mu zostać zadane w tej turze.

0: Dostajesz emblemat mający „O ile władasz wędrowcem o typie Gideon, nie możesz przegrać gry, a twoi przeciwnicy nie mogą wygrać gry.”

Gideon's Intervention

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, nazwij kartę.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o wybranej nazwie.

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie źródła o wybranej nazwie mogłyby zadać tobie lub bytom pod twoim władaniem.

Glory-Bound Initiate

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+3 oraz więź życia. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Gust Walker

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+1 oraz latanie. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Hour of Revelation

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej, jeśli na polu bitwy jest co najmniej dziesięć nie-lądowych bytów.

Zniszcz wszystkie nielądowe byty.

Impeccable Timing

Ten czar zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 3 obrażenia.

In Oketra's Name

Zombi pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1. Pozostałe stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Mighty Leap

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2 oraz latanie.

Oketra the True

Podwójny cios, niezniszczalność

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że władasz co najmniej trzema innymi stworami.

{3}{W}: Stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością.

Oketra's Attendant

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Balsamowanie {3}{W}{W} ({3}{W}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Ptak Piechur bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Oketra's Avenger

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to robisz, zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie miałby otrzymać w tej turze. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Overwhelming Splendor

Zaurocz gracza

Stwory pod władaniem zauroczonego gracza tracą wszystkie zdolności i mają bazowe siłę i wytrzymałość 1/1.

Zauroczony gracz nie może aktywować zdolności innych niż zdolności dające manę lub zdolności lojalnościowe.

Protection of the Hekma

Jeśli jakieś źródło pod władaniem przeciwnika miałoby zadać ci obrażenia, zażegnaj 1 z owych obrażeń.

Renewed Faith

Zyskaj 6 żyć.

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zyskać 2 życia.

Rest in Peace

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy.

Jeśli karta lub żeton miałby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego wygnaj je.

Sacred Cat

Więź życia

Balsamowanie {W} ({W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Kot bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Solemnity

Gracze nie mogą otrzymywać znaczników.

Znaczniki nie mogą być umieszczane na artefaktach, stworach, urokach lub lądach.

Solitary Camel

O ile władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, ten stwór ma więź życia. (Obrażania zadane przez tego stwora powodują, że zyskujesz tyle samo żyć.)

Steward of Solidarity

{T}, wytęż tego stwora: Stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Sunscourge Champion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj tyle żyć, ile wynosi jego siła.

Uwiecznij — {2}{W}{W}, odrzuć kartę. ({2}{W}{W}, odrzuć kartę, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Człowiek Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Supply Caravan

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz przekręconym stworem, stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością.

Tah-Crop Elite

Latanie

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Those Who Serve

Trial of Solidarity

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+1 oraz czujność.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przywróć ten urok do ręki właściciela.

Unconventional Tactics

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3 oraz latanie.

Ilekroć Zombi wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Vizier of Deferment

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazanego stwora, jeśli w tej turze ów stwór atakował lub blokował. Na początku następnego kroku końcowego, przywróć owego stwora na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Vizier of Remedies

Jeśli jeden lub więcej znaczników -1/-1 miałoby zostać umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego zostaje umieszczonych o jeden mniej.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Aerial Guide

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inny wskazany atakujący stwór do końca tury zyskuje latanie.

Ancient Crab

As Foretold

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik czasu na tym uroku.

Raz w każdej turze możesz zapłacić {0} zamiast płacenia kosztu many rzucanego przez ciebie czaru o skrócie X lub mniejszym, gdzie X jest liczbą znaczników czasu na tym uroku.

Aven Initiate

Latanie

Balsamowanie {6}{U} ({6}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Ptak Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Cartouche of Knowledge

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

Censor

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Champion of Wits

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz dobrać tyle kart, ile wynosi jego siła. Jeśli tak zrobisz, odrzuć dwie karty.

Uwiecznienie {5}{U}{U} ({5}{U}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Naga Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Commit

Umieść wskazany czar lub nie-lądowy byt w bibliotece właściciela jako drugi od wierzchu.

Memory

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Każdy gracz wstasowuje swoją rękę i cmentarz do swojej biblioteki, po czym dobiera siedem kart.

Compelling Argument

Wskazany gracz mieli pięć kart.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Countervailing Winds

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {1} za każdą kartę w twoim cmentarzu.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cryptic Serpent

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu.

Curator of Mysteries

Latanie

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz inną kartę, wróż 1.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Drake Haven

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Essence Scatter

Skontruj wskazany czar stwora.

Eternal of Harsh Truths

Doskwieranie 2 (Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 2 życia.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje i nie jest blokowany, dobierz kartę.

Floodwaters

Przywróć co najwyżej dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Hekma Sentinels

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Hieroglyphic Illumination

Dobierz dwie karty.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Jace, Unraveler of Secrets

+1: Wróż 1, po czym dobierz kartę.

–2: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

–8: Dostajesz emblemat mający „Ilekroć przeciwnik rzuci swój pierwszy czar w danej turze, skontruj ów czar.”

Kefnet the Mindful

Latanie, niezniszczalność

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że masz co najmniej siedem kart w ręce.

{3}{U}: Dobierz kartę, po czym możesz przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Labyrinth Guardian

Kiedy ten stwór zostanie wskazany przez czar, poświęć go.

Balsamowanie {3}{U} ({3}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Iluzja Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Lay Claim

Zaurocz byt

Władasz zauroczonym bytem.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Naga Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść dowolne z nich w twoim cmentarzu, a pozostałe z powrotem na wierzchu twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

New Perspectives

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty.

O ile masz co najmniej siedem kart w ręce, możesz płacić {0} zamiast płacić koszty recyklingu.

Nimble Obstructionist

Błysk

Latanie

Recykling {2}{U} ({2}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tą kartę, skontruj wskazaną aktywowaną lub wyzwalaną zdolność poza twoim władaniem.

Ominous Sphinx

Latanie

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika do końca tury dostaje -2/-0.

Pact of Negation

Skontruj wskazany czar.

Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania, zapłać {3}{U}{U}. Jeśli tego nie zrobisz, przegrywasz grę.

Pull from Tomorrow

Dobierz X kart, po czym odrzuć kartę.

Riddleform

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, możesz sprawić, by ten urok do końca tury stał się stworem Sfinks 3/3 z lataniem oprócz swoich pozostałych typów.

{2}{U}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Seeker of Insight

{T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę. Możesz aktywować tylko jeśli rzuciłeś w tej turze nie-stworowy czar.

Seer of the Last Tomorrow

{U}, {T}, odrzuć kartę: Wskazany gracz mieli trzy karty.

Shimmerscale Drake

Latanie

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Slither Blade

Ten stwór nie może być blokowany.

Spellweaver Eternal

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Doskwieranie 2 (Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 2 życia.)

Strategic Planning

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Striped Riverwinder

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Supreme Will

Wybierz jedno —

  • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

  • Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Trial of Knowledge

Kiedy ten urok wejdzie na pole wali, dobierz trzy karty, po czym odrzuć kartę.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przywróć ten urok do ręki właściciela.

Unesh, Criosphinx Sovereign

Latanie

Rzucanie czarów Sfinksów kosztuje cię o {2} mniej.

Ilekroć ten stwór lub inny Sfinks wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela owe karty na dwa stosy. Umieść jeden z nich w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Unquenchable Thirst

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Vizier of Many Faces

Możesz sprawić, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy, ale jeśli niniejszy stwór był balsamowany, żeton nie ma kosztu many, jest biały i jest dodatkowo Zombi oprócz swoich pozostałych typów.

Balsamowanie {3}{U}{U}

Vizier of the Anointed

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę stwora z uwiecznieniem lub balsamowaniem, umieść ową kartę w twoim cmentarzu, po czym przetasuj.

Ilekroć aktywujesz zdolność uwiecznienia lub balsamowania, dobierz kartę.

Vizier of Tumbling Sands

{T}: Odkręć inny wskazany byt.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, odkręć wskazany byt.

Winds of Rebuke

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela. Każdy gracz mieli dwie karty.

Archfiend of Ifnir

Latanie

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz inną kartę, umieść znacznik -1/-1 na każdym stworze pod władaniem twoich przeciwników.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Baleful Ammit

Więź życia

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Blighted Bat

Latanie

{1}: Ten stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Bone Picker

Rzucenie tego czaru kosztuje o {3} mniej jeśli w tej turze umarł stwór.

Latanie, dotyk śmierci

Bontu the Glorified

Złowrogość, niezniszczalność

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że w tej turze umarł stwór pod twoim władaniem.

{1}{B}, poświęć innego stwora: Wróż 1. Każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Bontu's Last Reckoning

Zniszcz wszystkie stwory. Lądy pod twoim władaniem nie odkręcą się w twoim najbliższym kroku odkręcania.

Cartouche of Ambition

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma więź życia.

Cruel Reality

Zaurocz gracza

Na początku kroku utrzymania zauroczonego gracza poświęca on stwora lub wędrowca. Jeśli nie może tego zrobić, traci 5 żyć.

Demonic Pact

Na początku twojego kroku utrzymania, wybierz jedno jeszcze dotychczas nie wybrane —

  • Ten urok zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia, a ty zyskaj 4 życia.

  • Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

  • Dobierz dwie karty.

  • Przegrywasz grę.

Dispossess

Nazwij kartę artefaktu. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece wskazanego przeciwnika dowolną liczbę kart o wybranej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Doomed Dissenter

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Doomfall

Wybierz jedno —

  • Wskazany przeciwnik wygania stwora pod swoim władaniem.

  • Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej kartę nie będącą lądem i wygnaj ją.

Dread Wanderer

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd i tylko jeśli masz co najwyżej jedną kartę w ręce.

Dune Beetle

Festering Mummy

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieścić znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Final Reward

Wygnaj wskazanego stwora.

Gravedigger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Horror of the Broken Lands

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz inną kartę, ten stwór do końca tury dostaje +2/+1.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Khenra Eternal

Doskwieranie 1 (Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 1 życie.)

Lethal Sting

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — umieść znacznik -1/-1 na stworze pod twoim władaniem.

Zniszcz wskazanego stwora.

Liliana, Death's Majesty

+1: Stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2. Zmiel dwie karty.

–3: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów.

–7: Zniszcz wszystkie stwory nie będące Zombi.

Liliana's Defeat

Zniszcz wskazanego czarnego stwora lub czarnego wędrowca. Jeśli ów byt był wędrowcem o typie Liliana, jego władca traci 3 życia.

Liliana's Mastery

Zombi pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Lord of the Accursed

Inne Zombi pod twoim władaniem mają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Wszystkie Zombi zyskują złowrogość do końca tury.

Marauding Boneslasher

Ten stwór nie może blokować, chyba że władasz innym Zombi.

Miasmic Mummy

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz odrzuca kartę.

Nest of Scarabs

Ilekroć umieścisz na stworze jeden lub więcej znaczników -1/-1, stwórz tyle samo żetonów czarnego stwora Owad 1/1.

Never

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Return

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Pitiless Vizier

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury. (Obrażenia oraz efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go. Jeśli jego wytrzymałość wynosi 0 lub mniej, nadal zostanie umieszczony w cmentarzu właściciela.)

Razaketh, the Foulblooded

Latanie, tratowanie

Zapłać 2 życia, poświęć innego stwora: Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ruthless Sniper

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Scarab Feast

Wygnaj co najwyżej trzy wskazane karty z jednego cmentarza.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Shadow of the Grave

Przywróć do twojej ręki wszystkie te karty z twojego cmentarza, które recyklowałeś lub odrzuciłeś w tej turze.

Soulstinger

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść dwa znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Kiedy ten stwór umrze, możesz umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze za każdy znacznik -1/-1 na niniejszym stworze.

Splendid Agony

Rozmieść dwa znaczniki -1/-1 pomiędzy jednego lub dwa wskazane stwory.

Supernatural Stamina

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Thoughtseize

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę. Strać 2 życia.

Torment of Hailfire

Powtórz następujący proces X razy. Każdy przeciwnik traci 3 życia, chyba że poświęci nie-lądowy byt lub odrzuci kartę.

Trespasser's Curse

Zaurocz gracza

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod władaniem zauroczonego gracza, ów gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Trial of Ambition

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik poświęca stwora.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przywróć niniejszy urok do ręki właściciela.

Unburden

Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Vile Manifestation

Ten stwór dostaje +1/+0 za każdą kartę z recyklingiem w twoim cmentarzu.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Wander in Death

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Wasp of the Bitter End

Latanie

Ilekroć rzucisz czar wędrowca o typie Bolas, możesz poświęcić tego stwora. Jeśli tak zrobisz, zniszcz wskazanego stwora.

Wasteland Scorpion

Dotyk śmierci

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Abrade

Wybierz jedno —

  • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

  • Zniszcz wskazany artefakt.

Ahn-Crop Crasher

Pośpiech

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, wskazany stwór nie może blokować w tej turze. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Anger of the Gods

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 3 obrażenia. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Battlefield Scavenger

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. (Nie odkręci się on w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Ilekroć wytężysz stwora, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Bloodlust Inciter

{T}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Blur of Blades

Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze. Ten czar zadaje władcy owego stwora 2 obrażenia.

Brute Strength

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+1 oraz tratowanie.

Burning-Fist Minotaur

Pierwszy cios

{1}{R}, odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

By Force

Zniszcz X wskazanych artefaktów.

Cartouche of Zeal

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma pośpiech.

Chandra, Pyromaster

+1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie oraz 1 obrażenie co najwyżej jednemu wskazanemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca. Ów stwór nie może blokować w tej turze.

0: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz ją zagrać w tej turze.

–7: Wygnaj dziesięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Wybierz spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu i skopiuj trzykrotnie. Możesz rzucić owe kopie bez płacenia ich kosztów many.

Chandra's Defeat

Ten czar zadaje wskazanemu czerwonemu stworowi lub czerwonemu wędrowcowi 5 obrażeń. Jeśli ów byt jest wędrowcem o typie Chandra, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Combat Celebrant

Atakując tym stworem, jeśli nie był on wytężony w tej turze, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, odkręć wszystkie inne stwory pod twoim władaniem. Po tej fazie jest dodatkowa faza potyczki. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Crash Through

Stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie do końca tury. (Stwór z tratowaniem może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Dobierz kartę.

Deem Worthy

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 7 obrażeń.

Recykling {3}{R} ({3}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Recyklując tę kartę możesz sprawić, że zada wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

Desert Cerodon

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Earthshaker Khenra

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór o sile mniejszej lub równej sile tego stwora nie może blokować w tej turze.

Uwiecznienie {4}{R}{R} ({4}{R}{R}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Szakal Wojownik 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Fervent Paincaster

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

{T}, wytęż tego stwora: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Firebrand Archer

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Gilded Cerodon

Ilekroć ten stwór zaatakuje, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, wskazany stwór nie może blokować w tej turze.

Glorious End

Zakończ turę. (Wygnaj wszystkie czary i zdolności ze stosu łącznie z niniejszą kartą. Aktywny gracz odrzuca karty do maksymalnego rozmiaru ręki. Obrażenia są usuwane, a efekty „w tej turze” oraz „do końca tury” kończą się.)

Na początku twojego najbliższego kroku końcowego przegrywasz grę.

Glorybringer

Latanie, pośpiech

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, zadaje on wskazanemu stworowi bez typu Smok pod władaniem przeciwnika 4 obrażenia. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Harsh Mentor

Ilekroć przeciwnik aktywuje zdolność artefaktu, stwora lub lądu na polu bitwy, jeśli nie jest to zdolność dająca manę, ten stwór zadaje 2 obrażenia owemu graczowi.

Hazoret the Fervent

Niezniszczalność, pośpiech

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że masz nie więcej niż jedną kartę w ręce.

{2}{R}, odrzuć kartę: Ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Hour of Devastation

Wszystkie stwory tracą niezniszczalność do końca tury. Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu wędrowcowi bez typu Bolas po 5 obrażeń.

Imminent Doom

Ten urok wchodzi na pole bitwy ze znacznikiem zagłady.

Ilekroć rzucisz czar o skrócie many równym liczbie znaczników zagłady na tym uroku, ten urok zadaje wskazanemu celowi tyle samo obrażeń. Następnie umieść znacznik zagłady na tym uroku.

Insult

Obrażenia nie mogą być zażegnane w tej turze. Jeśli źródło pod twoim władaniem miałoby zadać obrażenia w tej turze, zamiast tego zadaje ono dwukrotność owych obrażeń.

Injury

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia oraz 2 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

Khenra Scrapper

Złowrogość

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to robisz, dostaje on do końca tury +2/+0. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Magma Spray

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Magmaroth

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik -1/-1 na tym stworze.

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, usuń znacznik -1/-1 z tego stwora.

Nef-Crop Entangler

Tratowanie

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+2. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Neheb, the Eternal

Doskwieranie 3 (Ilekroć ten stwór zostanie zablokowany, broniący się gracz traci 3 życia.)

Na początku twojej fazy głównej po potyczce, weź {R} za każde 1 życie, które w tej turze stracili twoi przeciwnicy.

Nimble-Blade Khenra

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Open Fire

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Pathmaker Initiate

{T}: Wskazany stwór o sile 2 lub mniejszej nie może być blokowany w tej turze.

Puncturing Blow

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Pursue Glory

Atakujące stwory dostają do końca tury +2/+0.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sand Strangler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, możesz sprawić, by ten stwór zadał wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

Shatterstorm

Zniszcz wszystkie artefakty. Nie mogą regenerować.

Soul-Scar Mage

Waleczność

Jeśli źródło pod twoim władaniem miałoby zadać niebojowe obrażenia stworowi pod władaniem przeciwnika, zamiast tego umieść na nim tyle samo znaczników -1/-1.

Sweltering Suns

Ten czar zadaje każdemu stworowi 3 obrażenia.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Thorned Moloch

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

O ile ten stwór zaatakuje, ma pierwszy cios.

Thresher Lizard

Ten stwór dostaje +1/+2 o ile masz co najwyżej jedną kartę w ręce.

Tormenting Voice

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty.

Trial of Zeal

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przywróć ten urok do ręki właściciela.

Zealot of the God-Pharaoh

{4}{R}: Ten stwór zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Beneath the Sands

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bitterbow Sharpshooters

Czujność, zasięg

Cartouche of Strength

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, że zauroczony stwór będzie walczyć ze wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. (Każdy zadaje drugiemu obrażenia równe swojej sile.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma tratowanie.

Champion of Rhonas

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, możesz umieścić kartę stwora z twojej ręki na polu bitwy. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Collected Company

Spójrz na sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Umieść spośród nich co najwyżej dwie karty stwora o skrócie many 3 lub mniejszym na polu bitwy. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Crocodile of the Crossing

Pośpiech

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Defiant Greatmaw

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść dwa znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć umieścisz jeden lub więcej znaczników -1/-1 na tym stworze, usuń znacznik -1/-1 z innego wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Dissenter's Deliverance

Zniszcz wskazany artefakt.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Exemplar of Strength

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść trzy znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć ten stwór zaatakuje, usuń z niego znacznik -1/-1. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Feral Prowler

Kiedy ten stwór umrze, dobierz kartę.

Greater Sandwurm

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Haze of Pollen

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Hooded Brawler

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +2/+2. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Hope Tender

{1}, {T}: Odkręć wskazany ląd.

{1}, {T}, wytęż tego stwora: Odkręć dwa wskazane lądy. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Hornet Queen

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony stwora Owad 1/1 z lataniem i dotykiem śmierci.

Hour of Promise

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwóch kart lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj. Następnie jeśli władasz co najmniej trzema Pustyniami, stwórz dwa żetony czarnego stwora Zombi 2/2.

Initiate's Companion

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, odkręć wskazanego stwora lub ląd.

Life Goes On

Zyskaj 4 życia. Jeśli w tej turze zginął stwór, zamiast tego zyskaj 8 żyć.

Majestic Myriarch

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe dwukrotności liczby stworów pod twoim władaniem.

Na początku każdej potyczki, jeśli władasz stworem z lataniem, ten stwór zyskuje latanie. To samo dotyczy pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, dotyku śmierci, pośpiechu, antyklątwy, niezniszczalności, więzi życia, złowrogości, zasięgu, tratowania i czujności.

Manglehorn

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt.

Artefakty pod władaniem twoich przeciwników wchodzą przekręcone na pole bitwy.

Mouth

Stwórz żeton zielonego stwora Hipopotam 3/3.

Feed

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Dobierz tyle kart, ile masz pod władaniem stworów o sile 3 lub większej.

Naga Vitalist

{T}: Weź jedną manę takiego typu, jaki mógłby dać ląd pod twoim władaniem.

Oashra Cultivator

{2}{G}, {T}, poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Oasis Ritualist

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}, wytęż tego stwora: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Ornery Kudu

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Pouncing Cheetah

Błysk

Pride Sovereign

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdego innego Kota pod twoim władaniem.

{W}, {T}, wytęż tego stwora: Stwórz dwa żetony białego stwora Kot 1/1 z więzią życia. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Prowling Serpopard

Ten czar nie może być skontrowany.

Czary stworów pod twoim władaniem nie mogą być skontrowane.

Quarry Hauler

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dla każdego rodzaju znacznika na wskazanym permanencie, umieść na nim kolejny tego samego rodzaju lub usuń zeń jeden.

Ramunap Excavator

Możesz zagrywać lądy z twojego cmentarza.

Resilient Khenra

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz sprawić, by wskazany stwór dostał do końca tury +X/+X , gdzie X jest siłą niniejszego stwora.

Uwiecznienie {4}{G}{G} ({4}{G}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi Szakal Czarodziej 4/4 bez kosztu many. Uwieczniaj tylko jako obrzęd.)

Rhonas the Indomitable

Dotyk śmierci, niezniszczalność

Ten stwór nie może atakować ani blokować, chyba że władasz innym stworem o sile 4 lub większej.

{2}{G}: Inny wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 i tratowanie.

Rhonas's Stalwart

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dostaje on do końca tury +1/+1 i nie może być w tej turze blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Sandwurm Convergence

Stwory z lataniem nie mogą atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Na początku twojego kroku końcowego, stwórz żeton zielonego stwora Żmij 5/5.

Shed Weakness

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Możesz usunąć z niego znacznik -1/-1.

Shefet Monitor

Recykling {3}{G} ({3}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu lub Pustyni, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj. (Zrób to zanim dobierzesz.)

Sidewinder Naga

O ile władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni, ten stwór dostaje +1/+0 i ma tratowanie.

Sifter Wurm

Tratowanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 3, po czym ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi skrót many owej karty.

Sixth Sense

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.”

Stinging Shot

Umieść trzy znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze z lataniem.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Synchronized Strike

Odkręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Każdy z nich do końca tury dostaje +2/+2.

Trial of Strength

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/2.

Kiedy Kartusz wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, przywróć niniejszy urok do ręki właściciela.

Vizier of the Menagerie

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz rzucać czary stworów z wierzchu twojej biblioteki.

Rzucając czary stworów możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego typu.

Watchful Naga

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, dobierz kartę. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Ahn-Crop Champion

Atakując tym stworem, możesz go wytężyć. Kiedy to zrobisz, odkręć wszystkie inne stwory pod twoim władaniem. (Wytężony stwór nie odkręci się w twoim najbliższym kroku odkręcania.)

Appeal

Do końca tury wskazany stwór zyskuje tratowanie i dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą stworów pod twoim władaniem.

Authority

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory pod władaniem twoich przeciwników. Stwory pod twoim władaniem zyskują czujność do końca tury.

Aven Wind Guide

Latanie, czujność

Żetony stworów pod twoim władaniem mają latanie i czujność.

Balsamowanie {4}{W}{U} ({4}{W}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Ptak Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Claim

Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 2 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Fame

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0 oraz pośpiech.

Consign

Przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Oblivion

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wskazany przeciwnik odrzuca dwie karty.

Cut

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Ribbons

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Każdy przeciwnik traci po X żyć.

Destined

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+0 oraz niezniszczalność.

Lead

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wszystkie stwory mogące blokować wskazanego stwora w tej turze, robią to.

Driven

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują tratowanie oraz „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.”

Despair

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują złowrogość oraz „Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.”

Enigma Drake

Latanie

Siła tej karty jest równa liczbie kart sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu.

Failure

Przywróć wskazany czar do ręki właściciela.

Comply

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Nazwij kartę. Do twojej następnej tury twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów o wybranej nazwie.

Farm

Zniszcz wskazanego atakującego lub blokującego stwora.

Market

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Grind

Umieść znacznik -1/-1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Dust

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wygnaj dowolną liczbę wskazanych stworów mających znacznik -1/-1.

Hapatra, Vizier of Poisons

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz umieścić znacznik -1/-1 na wskazanym stworze.

Ilekroć umieścisz na stworze jeden lub więcej znaczników -1/-1, stwórz żeton zielonego stwora Wąż 1/1 z dotykiem śmierci.

Heaven

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem po X obrażeń.

Earth

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania po X obrażeń.

Honored Crop-Captain

Ilekroć ten stwór zaatakuje, inne atakujące stwory dostają do końca tury +1/+0.

Khenra Charioteer

Tratowanie

Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Leave

Przywróć dowolną liczbę wskazanych własnych bytów do twojej ręki.

Chance

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Odrzuć dowolną liczbę kart, po czym dobierz tyle samo kart.

The Locust God

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Owad 1/1 z lataniem i pośpiechem.

{2}{U}{R}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Lord of Extinction

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart we wszystkich cmentarzach.

Merciless Javelineer

{2}, odrzuć kartę: Umieść znacznik -1/-1 na wskazanym stworze. Ów stwór nie może blokować w tej turze.

Neheb, the Worthy

Pierwszy cios

Inne Minotaury pod twoim władaniem mają pierwszy cios.

O ile masz co najwyżej jedną kartę w ręce, Minotaury pod twoim władaniem dostają +2/+0.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, każdy gracz odrzuca kartę.

Nicol Bolas, God-Pharaoh

+2: Wskazany przeciwnik wygania karty z wierzchu swojej biblioteki, aż wygna nie-lądową kartę. Do końca tury możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

+1: Każdy przeciwnik wygania dwie karty ze swojej ręki.

–4: Ten wędrowiec zadaje 7 obrażeń wskazanemu przeciwnikowi, stworowi pod władaniem przeciwnika, lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika.

–12: Wygnaj wszystkie nie-lądowe byty pod władaniem twoich przeciwników.

Nissa, Steward of Elements

+2: Wróż 2.

0: Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu lub stwora o skrócie many nie większym niż liczba znaczników lojalności na tym wędrowcu, możesz umieścić ową kartę na polu bitwy.

–6: Odkręć co najwyżej dwa wskazane lądy pod twoim władaniem. Do końca tury stają się one stworami Żywiołak 5/5 z lataniem i pośpiechem. Nadal są lądami.

Obelisk Spider

Zasięg

Ilekroć ten stwór zada stworowi obrażenia bojowe, umieść znacznik -1/-1 na owym stworze.

Ilekroć umieścisz jeden lub więcej znaczników -1/-1 na jakimś stworze, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Onward

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest jego siłą.

Victory

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wskazany stwór do końca tury zyskuje podwójny cios.

Prepare

Odkręć wskazanego stwora. Dostaje on do końca tury +2/+2 oraz więź życia.

Fight

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika.

Rags

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Riches

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Każdy przeciwnik wybiera stwora pod swoim władaniem. Zyskaj władanie nad owymi stworami.

Reason

Wróż 3.

Believe

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, możesz umieścić ją na polu bitwy. Jeśli tego nie zrobisz, umieść ją w twojej ręce.

Reduce

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Rubble

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Co najwyżej trzy wskazane lądy nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania ich władcy.

Refuse

Ten czar zadaje władcy wskazanego czaru obrażenia równe skrótowi many owego czaru.

Cooperate

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

River Hoopoe

Latanie

{3}{G}{U}: Zyskaj 2 życia i dobierz kartę.

Samut, the Tested

+1: Co najwyżej jeden wskazany stwór zyskuje podwójny cios do końca tury.

–2: Ten wędrowiec zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

–7: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty stworów i/lub wędrowców, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Samut, Voice of Dissent

Błysk

Podwójny cios, czujność, pośpiech

Inne stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

{W}, {T}: Odkręć innego wskazanego stwora.

The Scarab God

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy przeciwnik traci po X żyć, a ty wróż X, gdzie X jest liczbą Zombi pod twoim władaniem.

{2}{U}{B}: Wygnaj wskazaną kartę stwora z cmentarza. Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi 4/4.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

The Scorpion God

Ilekroć umrze stwór mający znacznik -1/-1, dobierz kartę.

{1}{B}{R}: Umieść znacznik -1/-1 na innym wskazanym stworze.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Shadowstorm Vizier

Latanie

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Sphinx's Revelation

Zyskaj X żyć i dobierz X kart.

Spring

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mind

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Dobierz dwie karty.

Start

Stwórz dwa żetony białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością.

Finish

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru (Finish) — poświęć stwora.

Zniszcz wskazanego stwora.

Struggle

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Survive

Pokłosie (Możesz rzucić ten czar tylko z twojego cmentarza. Następnie wygnaj go.)

Każdy gracz wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Temmet, Vizier of Naktamun

Na początku potyczki w twojej turze, wskazany żeton stwora pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+1 i nie może być blokowany w tej turze.

Balsamowanie {3}{W}{U} ({3}{W}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Człowiek Kleryk bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Wayward Servant

Ilekroć inny Zombi wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Abandoned Sarcophagus

Możesz rzucać czary z recyklingiem z twojego cmentarza.

Jeśli karta z recyklingiem miałaby zostać umieszczona skądkolwiek w twoim cmentarzu, a nie została recyklowana, zamiast tego wygnaj ją.

Bontu's Monument

Rzucanie czarów czarnych stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar stwora, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Edifice of Authority

{1}, {T}: Wskazany stwór nie może atakować w tej turze. Umieść znacznik cegły na tym artefakcie.

{1}, {T}: Do twojej następnej tury wskazany stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być użyte. Możesz aktywować tylko jeśli ten artefakt ma co najmniej trzy znaczniki cegły.

Gate to the Afterlife

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, zyskaj 1 życie. Następnie możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twoim cmentarzu, ręce i/lub bibliotece kartę o nazwie God-Pharaoh’s Gift i umieść ją na polu bitwy. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj. Możesz aktywować tylko jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej sześć kart stworów.

God-Pharaoh's Gift

Na początku potyczki w twojej turze, możesz wygnać kartę stwora z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to czarny Zombi 4/4. Ów żeton zyskuje pośpiech do końca tury.

Hazoret's Monument

Rzucanie czarów czerwonych stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Hollow One

Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej za każdą kartę, którą zrecyklowałeś lub odrzuciłeś w tej turze.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kefnet's Monument

Rzucanie czarów niebieskich stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz kartę stwora, wskazany stwór pod władaniem przeciwnika nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Mirage Mirror

{2}: Ten artefakt do końca tury staje się kopią wskazanego artefaktu, stwora, uroku lub lądu.

Oketra's Monument

Rzucanie czarów białych stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar stwora, stwórz żeton białego stwora Wojownik 1/1 z czujnością.

Perilous Vault

{5}, {T}. wygnaj ten artefakt: Wygnaj wszystkie nie-lądowe byty.

Rhonas's Monument

Rzucanie czarów zielonych stworów kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz czar stwora, wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2 oraz tratowanie.

Sunset Pyramid

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki cegły.

{2}, {T}, usuń z tego artefaktu znacznik cegły: Dobierz kartę.

{2}, {T}: Wróż 1.

Throne of the God-Pharaoh

Na początku twojego kroku końcowego, każdy przeciwnik traci po tyle żyć, ile jest przekręconych stworów pod twoim władaniem.

Wall of Forgotten Pharaohs

Obronność

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie. Możesz aktywować tylko jeśli władasz Pustynią lub w twoim cmentarzu jest karta Pustyni.

Watchers of the Dead

Wygnaj tego stwora: Każdy przeciwnik wybiera dwie karty w swoim cmentarzu i wygania pozostałe.

Canyon Slough

({T}: Weź {B} lub {R}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cascading Cataracts

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}: Weź pięć man w dowolnej kombinacji kolorów.

Crypt of the Eternals

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Desert of the Fervent

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the Glorified

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the Indomitable

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {1}{G} ({1}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the Mindful

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the True

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fetid Pools

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Forest

({T}: Weź {G}.)

Hashep Oasis

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {G}.

{1}{G}{G}, {T}, poświęć Pustynię: Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Ifnir Deadlands

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {B}.

{2}{B}{B}, {T}, poświęć Pustynię: Umieść dwa znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze pod władaniem przeciwnika. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Ipnu Rivulet

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {U}.

{1}{U}, {T}, poświęć Pustynię: Wskazany gracz mieli cztery karty.

Irrigated Farmland

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Ramunap Ruins

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {R}.

{2}{R}{R}, {T}, poświęć Pustynię: Ten ląd zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Scattered Groves

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Scavenger Grounds

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć Pustynię: Wygnaj wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy.

Shefet Dunes

{T}: Weź {C}.

{T}, zapłać 1 życie: Weź {W}.

{2}{W}{W}, {T}, poświęć Pustynię: Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Sheltered Thicket

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sunscorched Desert

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

{T}: Weź {C}.

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Regal Caracal

Inne Koty pod twoim władaniem dostają +1/+1 i mają więź życia.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Kot 1/1 z więzią życia.