Warhammer 40,000

Szarekh, the Silent King

Latanie

Niech Stanie się Ma Wola — Ilekroć niniejszy zaatakuje, zmiel trzy karty. Możesz spośród kart zmielonych w ten sposób umieścić kartę artefaktowego stwora lub Pojazdu w twojej ręce.

Abaddon the Despoiler

Tratowanie

Znak Władcy Chaosu — W twojej turze czary rzucane z twojej ręki mające skrót many X lub mniejszy, gdzie X jest sumą żyć straconych przez twoich przeciwników w tej turze, mają kaskadę.

Inquisitor Greyfax

Czujność

Niekwestionowalna Mądrość — Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają czujność.

Łowy na Herezję — {1}, {T}: Przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

The Swarmlord

Szybka Regeneracja — Ten byt wchodzi na pole bitwy mając po dwa znaczniki +1/+1 za każdy przypadek rzucenia przez ciebie twojego dowódcy ze strefy dowodzenia w tej grze.

Przebiegłość Obcych — Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem mający znacznik, dobierz kartę.

Imotekh the Stormlord

Phaeron — Ilekroć jeden lub więcej kart artefaktów opuści twój cmentarz, stwórz dwa żetony czarnego artefaktowego stwora Necron Wojownik 2/2.

Wielki Strateg — Na początku potyczki w twojej turze, inny wskazany artefaktowy stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2 i złowrogość.

Be'lakor, the Dark Master

Latanie

Książę Chaosu — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest liczbą Demonów pod twoim władaniem.

Pan Męki — Ilekroć inny Demon wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Magus Lucea Kane

Duchowy Przywódca — Na początku potyczki w twojej turze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Impuls Psychiczny — {T}: Weź {C}{C}. Kiedy w tej turze rzucisz najbliższy czar mający {X} w koszcie lub aktywujesz zdolność mającą {X} w koszcie aktywacji, skopiuj ów czar lub zdolność. Możesz wskazać nowe cele dla owej kopii. (Kopia czaru bytu staje się żetonem.)

Marneus Calgar

Podwójny cios

Mistrz Taktyki — Ilekroć jeden lub więcej żetonów wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Mistrz Rozdziału — {6}: Stwórz dwa żetony białego stwora Wojownik Astartes 2/2 z czujnością.

And They Shall Know No Fear

Wybierz typ stwora. Stwory owego typu pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+0 i niezniszczalność.

Celestine, the Living Saint

Latanie, więź życia

Lecznicze Łzy — Na początku twojego kroku końcowego, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy, gdzie X jest liczbą żyć zyskanych przez ciebie w tej turze.

Defenders of Humanity

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz X żetonów białego stwora Wojownik Astartes 2/2 z czujnością.

{X}{2}{W}, wygnaj ten byt: Stwórz X żetonów białego stwora Wojownik Astartes 2/2 z czujnością. Aktywuj tylko jeśli nie władasz żadnym stworem i tylko w twojej turze.

For the Emperor!

Stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +2/+2, czujność i więź życia.

Grey Knight Paragon

Błysk

Obrzędy Wygnania — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego atakującego stwora. Jeśli ów stwór jest Demonem, zamiast tego wygnaj go.

Space Marine Devastator

Oddział {2} (Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz zapłacić {2} dowolną liczbę razy. Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle samo żetonów będących jego kopią.)

Graw-armata — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz co najwyżej jeden wskazany artefakt lub urok.

Space Marine Scout

Pierwszy cios, czujność

Ukryta Pozycja — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równiny, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Thunderwolf Cavalry

Pierwszy cios

Miażdżące Zęby — Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem.

Triumph of Saint Katherine

Więź życia

Praesidium Protectiva — Kiedy niniejszy umrze, wygnaj go i sześć wierzchnich kart twojej biblioteki w zakrytym stosie. Jeśli tak zrobisz, przetasuj ów stos i umieść go z powrotem na wierzchu twojej biblioteki.

Cud {1}{W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Ultramarines Honour Guard

Oddział {2} (Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz zapłacić {2} dowolną liczbę razy. Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle samo żetonów będących jego kopią.)

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Vexilus Praetor

Błysk

Czujność

Aegis of the Emperor — Commanders you control have protection from everything.

Zephyrim

Oddział {2} (Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz zapłacić {2} dowolną liczbę razy. Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle samo żetonów będących jego kopią.)

Latanie, czujność

Cud {1}{W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Genestealer Locus

Pręt Neurotraumatyczny — Ilekroć stwór zaatakuje ciebie, do końca tury dostaje on -1/-0.

Ilekroć stwór zaatakuje jednego z twoich przeciwników, do końca tury dostaje on +0/+1.

Genestealer Patriarch

Pocałunek Genokrada — Ilekroć niniejszy zaatakuje, umieść znacznik infekcji na wskazanym stworze pod władaniem broniącego się gracza.

Dzieci Kultu — Ilekroć umrze stwór mający znacznik infekcji, stwórz żeton będący kopią owego stwora, ale jest on dodatkowo Tyranidem oprócz swoich innych typów.

Heralds of Tzeentch

Latanie

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Lord of Change

Latanie, straż {3}

Architekt Podstępu — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty.

Sicarian Infiltrator

Błysk

Oddział {2} (Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz zapłacić {2} dowolną liczbę razy. Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle samo żetonów będących jego kopią.)

Benediction of the Omnissiah — When Sicarian Infiltrator enters the battlefield, draw a card.

Sister of Silence

Błysk

Psychic Abomination — When Sister of Silence enters the battlefield, counter target instant spell, sorcery spell, activated ability, or triggered ability.

Vanguard Suppressor

Oddział {2} (Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz zapłacić {2} dowolną liczbę razy. Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle samo żetonów będących jego kopią.)

Latanie

Ogień Zaporowy — Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Anrakyr the Traveller

Lord of the Pyrrhian Legions — Whenever Anrakyr the Traveller attacks, you may cast an artifact spell from your hand or graveyard by paying life equal to its mana value rather than paying its mana cost.

Arco-Flagellant

Oddział {2} (Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz zapłacić {2} dowolną liczbę razy. Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle samo żetonów będących jego kopią.)

Arco-Flagellant can’t block.

Endurant — Pay 3 life: Arco-Flagellant gains indestructible until end of turn.

Biotransference

Creatures you control are artifacts in addition to their other types. The same is true for creature spells you control and creature cards you own that aren’t on the battlefield.

Whenever you cast an artifact spell, you lose 1 life and create a 2/2 black Necron Warrior artifact creature token.

Blight Grenade

Zniszcz wskazanego stwora.

Wszystkie stwory dostają do końca tury -3/-3.

Chronomancer

Latanie

Atomic Transmutation — {1}, {T}, Sacrifice another artifact: Draw a card.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Cryptek

{1}{B}, {T}: Choose another target artifact creature you control. When that creature dies this turn, return it to the battlefield tapped under your control.

Flayed One

Więź życia

Flesh Flayer — When Flayed One enters the battlefield, mill three cards.

Great Unclean One

Reverberating Summons — At the beginning of your end step, each opponent loses 2 life. Then for each opponent who has less life than you, create a 1/3 black Demon creature token named Plaguebearer of Nurgle.

Hexmark Destroyer

Multi-threat Eliminator — Hexmark Destroyer can’t be blocked except by six or more creatures.

Unearth {4}{B}{B} ({4}{B}{B}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Illuminor Szeras

Secrets of the Soul — {T}, Sacrifice another creature: Add an amount of {B} equal to the sacrificed creature’s mana value.

Lokhust Heavy Destroyer

Latanie

Enmitic Exterminator — When Lokhust Heavy Destroyer enters the battlefield, each player sacrifices a creature.

Unearth {5}{B}{B}{B} ({5}{B}{B}{B}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Lychguard

Guardian Patrols — {3}{B}, Sacrifice Lychguard: Return all legendary creature cards from your graveyard to your hand.

Mandate of Abaddon

Choose target creature you control. Destroy all creatures with power less than that creature’s power.

Mortarion, Daemon Primarch

Latanie

Primarch of the Death Guard — At the beginning of your end step, you may pay {X}. If you do, create X 2/2 black Astartes Warrior creature tokens with menace. X can’t be greater than the amount of life you lost this turn.

Necron Deathmark

Błysk

Synaptic Disintegrator — When Necron Deathmark enters the battlefield, destroy up to one target creature and target player mills three cards.

Necron Overlord

Relentless Mind — {X}, {T}, Tap X untapped artifacts you control: Target opponent loses X life.

Nurgle's Conscription

Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza przeciwnika na polu bitwy przekręconą pod twoim władaniem, po czym wygnaj cmentarz owego gracza.

Nurgle's Rot

Zaurocz stwora pod władaniem przeciwnika

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć niniejszą kartę do ręki właściciela i stwórz żeton czarnego stwora Demon 1/3 o nazwie Nosiciel Zarazy z Nurgle.

Out of the Tombs

At the beginning of your upkeep, put two eon counters on Out of the Tombs, then mill cards equal to the number of eon counters on it.

If you would draw a card while your library has no cards in it, instead return a creature card from your graveyard to the battlefield. If you can’t, you lose the game.

Plague Drone

Latanie

Rot Fly — If an opponent would gain life, that player loses that much life instead.

Plasmancer

Latanie

Dynastic Advisor — When Plasmancer enters the battlefield, search your library for a basic Swamp card, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Poxwalkers

Dotyk śmierci

Przekleństwo Kroczącej Ospy — Ilekroć rzucisz czar skądkolwiek poza twoją ręką, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Primaris Eliminator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Executioner Round — Destroy target creature.

 • Hyperfang Round — Creatures target player controls get -2/-2 until end of turn.

Psychomancer

Latanie

Harbinger of Despair — Whenever Psychomancer or another nontoken artifact you control is put into a graveyard from the battlefield or is put into exile from the battlefield, target opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Royal Warden

Phalanx Commander — When Royal Warden enters the battlefield, create two tapped 2/2 black Necron Warrior artifact creature tokens.

Odkopanie {3}{B} ({3}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sanguinary Priest

Więź życia

Blood Chalice — Whenever another creature you control dies, Sanguinary Priest deals 1 damage to any target.

Sautekh Immortal

Błysk

Elite Troops — Sautekh Immortal enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each creature that died this turn.

Shard of the Nightbringer

Latanie

Drain Life — When Shard of the Nightbringer enters the battlefield, if you cast it, target opponent loses half their life, rounded up. You gain life equal to the life lost this way.

Shard of the Void Dragon

Latanie

Sphere of the Void Dragon — Whenever Shard of the Void Dragon attacks, each opponent sacrifices a nonland permanent.

Matter Absorption — Whenever an artifact is put into a graveyard from the battlefield or is put into exile from the battlefield, put two +1/+1 counters on Shard of the Void Dragon.

Skorpekh Destroyer

Dotyk śmierci

Hyperphase Threshers — Whenever an artifact enters the battlefield under your control, Skorpekh Destroyer gains first strike until end of turn.

Skorpekh Lord

Złowrogość

Command Protocols — Other artifact creatures you control get +1/+0 and have menace.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sloppity Bilepiper

Wesołe Kiszki — {2}, {T}, poświęć stwora: Najbliższy czar stwora rzucony przez ciebie w tej turze ma kaskadę. (Kiedy rzucisz twój najbliższy czar stwora, wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz ją rzucić bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Tallyman of Nurgle

Więź życia

Siedmiokrotna Pieśń — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, dobierz kartę i strać 1 życie. Jeśli co najmniej siedem stworów umarło w tej turze, zamiast tego dobierz siedem kart i strać 7 żyć.

Technomancer

When Technomancer enters the battlefield, mill three cards, then return any number of artifact creature cards with total mana value 6 or less from your graveyard to the battlefield.

Their Name Is Death

Zniszcz wszystkie nieartefaktowe stwory.

Their Number Is Legion

Create X tapped 2/2 black Necron Warrior artifact creature tokens, then you gain life equal to the number of artifacts you control. Exile Their Number Is Legion.

You may cast Their Number Is Legion from your graveyard.

Tomb Blade

Latanie

Whenever Tomb Blade deals combat damage to a player, that player loses life equal to the number of creatures they control unless they sacrifice a creature.

Odkopanie {6}{B}{B}

Trazyn the Infinite

Dotyk śmierci

Prismatic Gallery — As long as Trazyn the Infinite is on the battlefield, it has all activated abilities of all artifact cards in your graveyard.

Triarch Praetorian

Latanie

Dynastic Codes — When Triarch Praetorian enters the battlefield from a graveyard, you draw two cards and you lose 2 life.

Unearth {4}{B} ({4}{B}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Triarch Stalker

Przekaźnik Celowniczy — Na początku potyczki w twojej turze, wybierz przeciwnika.

Creatures attacking the last chosen player have menace.

Venomcrawler

Więź życia

Pożeracz Dusz — Ilekroć umrze inny stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

The War in Heaven

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — You draw three cards and you lose 3 life.

II — Mill three cards.

III — Choose up to three target creature cards with total mana value 8 or less in your graveyard. Return each of them to the battlefield with a necrodermis counter on it. They’re artifacts in addition to their other types.

Acolyte Hybrid

Ciężki Przecinak Skał — Ilekroć niniejszy zaatakuje, zniszcz co najwyżej jeden wskazany artefakt. Jeśli artefakt zostanie zniszczony w ten sposób, jego władca dobiera kartę.

Aspiring Champion

Złowrogość

Ruinous Ascension — When Aspiring Champion deals combat damage to a player, sacrifice it. If you do, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card onto the battlefield, then shuffle the rest into your library. If that creature is a Demon, it deals damage equal to its power to each opponent.

Bloodcrusher of Khorne

Tratowanie

Dewastująca Szarża — Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Bloodthirster

Latanie, tratowanie

Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, odkręć go. Po tej fazie potyczki następuje dodatkowa faza potyczki.

Niniejszy nie może atakować gracza, którego już atakował w tej turze.

Chaos Terminator Lord

Pan Chaosu — Na początku potyczki w twojej turze, inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje podwójny cios.

Dark Apostle

Dar Chaosu — {3}, {T}: Najbliższy niestworowy czar rzucony przez ciebie w tej turze ma kaskadę. (Kiedy rzucisz ów czar, wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz ją rzucić bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Exocrine

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Zapora Bio-plazmowa — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu graczowi i każdemu innemu stworowi po X obrażeń.

Herald of Slaanesh

Locus Slaanesha — Rzucanie czarów typu Demon kosztuje cię o {2} mniej.

Inne Demony pod twoim władaniem mają pośpiech.

Keeper of Secrets

Pierwszy cios, pośpiech

Symfonia Bólu — Ilekroć rzucisz czar skądkolwiek poza twoją ręką, niniejszy zadaje wskazanemu przeciwnikowi obrażenia równe skrótowi many owego czaru.

Khârn the Betrayer

Berzerk — Niniejszy atakuje lub blokuje w każdej potyczce jeśli może.

Pieczęć Zepsucia — Kiedy stracisz władanie nad niniejszym, dobierz dwie karty.

Zdrajca — Jeśli niniejszy miałby otrzymać obrażenia, zażegnaj je, po czym wybrany przez ciebie przeciwnik zyskuje władanie nad niniejszym.

Knight Rampager

Tratowanie

Frenzied Rampage — At the beginning of combat on your turn, choose an opponent at random. Knight Rampager attacks that player this combat if able.

Kiedy niniejszy umrze, zadaje wskazanemu losowo przeciwnikowi 4 obrażenia.

Let the Galaxy Burn

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Ten czar zadaje każdemu stworowi, który nie wszedł w tej turze na pole bitwy po X plus 2 obrażeń.

Noise Marine

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Miotacz Soniczny — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie czarów rzuconych przez ciebie w tej turze.

The Red Terror

Zaawansowany Gatunek — Ilekroć czerwone źródło pod twoim władaniem zada obrażenia co najmniej jednemu bytowi i/lub graczowi, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Screamer-Killer

Tratowanie

Bio-plazmowy Wrzask — Ilekroć rzucisz czar stwora o skrócie many 5 lub większym, niniejszy zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Seeker of Slaanesh

Pośpiech

Allure of Slaanesh — Each opponent must attack with at least one creature each combat if able.

Aberrant

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Tratowanie

Ciężki Młot — Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, zniszcz wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Biophagus

Genetyczne Ulepszenie — {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Jeśli zostanie ona wydana na rzucenie czaru stwora, ów stwór wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

Bone Sabres

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, umieść na nim cztery znaczniki +1/+1.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Broodlord

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Telepatia Potomstwa — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, rozmieść łącznie X znaczników +1/+1 między dowolną liczbę wskazanych stworów pod twoim władaniem.

Clamavus

Proklamator Zdobywca — Każdy stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+1 za każdy znacznik +1/+1 na nim.

Haruspex

Drapieżny Głód — Ilekroć umrze inny stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Pożerający Potwór — {T}, usuń X znaczników +1/+1 z niniejszego: Weź X many jednego dowolnego koloru.

Hierophant Bio-Titan

Oszalały Metabolizm — Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz usunąć dowolną liczbę znaczników +1/+1 spośród stworów pod twoim władaniem. Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej za każdy znacznik usunięty w ten sposób.

Czujność, zasięg, straż {2}

Tytaniczny — Niniejszy nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Hormagaunt Horde

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Nieskończony Rój — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Lictor

Błysk

Ślad Feromonowy — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze na pole bitwy wszedł stwór pod władaniem przeciwnika, stwórz żeton zielonego stwora Tyranid Wojownik 3/3 z tratowaniem.

Nexos

Koordynator Strategii — Bazowe lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź {C}{C}. Wydaj tę manę tylko na koszty zawierające {X}.”

Old One Eye

Tratowanie

Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Tyranid 5/5.

Szybkie Leczenie — Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, możesz odrzucić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Purestrain Genestealer

Niniejszy wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Przodujący Gatunek — Ilekroć niniejszy zaatakuje, możesz usunąć z niego znacznik +1/+1. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Sporocyst

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Obronność

Komin Zarodników — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Termagant Swarm

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Szał Śmierci — Kiedy niniejszy umrze, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Tyranid 1/1, ile miał on siły.

Tervigon

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Tratowanie

Wyklucie Termagantów — Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz tyle samo żetonów zielonego stwora Tyranid 1/1.

Toxicrene

Zasięg, dotyk śmierci

Hipertoksyczna Miazma — Wszystkie lądy mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru” i tracą wszystkie inne zdolności.

Tyranid Invasion

Stwórz tyle żetonów zielonego stwora Tyranid Wojownik 3/3 z tratowaniem, ilu masz przeciwników.

Tyrant Guard

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Tarczościana — Poświęć ten byt: Stwory pod twoim władaniem mające znaczniki do końca tury zyskują antyklątwę i niezniszczalność.

Assault Intercessor

Pierwszy cios, złowrogość

Chainsword — Whenever a creature an opponent controls dies, that player loses 2 life.

Atalan Jackal

Tratowanie, pośpiech

Wyszkolony Foryś — Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Belisarius Cawl

Ultima Founding — {T}, Tap two untapped artifacts you control: Create a 2/2 white Astartes Warrior creature token with vigilance.

Master of Machines — {T}, Tap X untapped creatures you control: Look at the top X cards of your library. You may reveal an artifact card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order.

Birth of the Imperium

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Create a 2/2 white Astartes Warrior creature token with vigilance for each opponent you have.

II — Each opponent sacrifices a creature.

III — Draw two cards for each opponent who controls fewer creatures than you.

Blood for the Blood God!

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora, który umarł w tej turze.

Odrzuć twoją rękę, po czym dobierz osiem kart. Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 8 obrażeń. Wygnaj ten czar.

Callidus Assassin

Błysk

Polymorphine — You may have Callidus Assassin enter the battlefield tapped as a copy of any creature on the battlefield, except it has „When this creature enters the battlefield, destroy up to one other target creature with the same name as this creature.”

Chaos Defiler

Tratowanie

Battle Cannon — When Chaos Defiler enters the battlefield or dies, for each opponent, choose a nonland permanent that player controls. Destroy one of them chosen at random.

Chaos Mutation

Exile any number of target creatures controlled by different players. For each creature exiled this way, its controller reveals cards from the top of their library until they reveal a creature card, puts that card onto the battlefield, then puts the rest on the bottom of their library in a random order.

Commissar Severina Raine

Leading from the Front — Whenever Commissar Severina Raine attacks, each opponent loses X life, where X is the number of other attacking creatures.

Summary Execution — {2}, Sacrifice another creature: You gain 2 life and draw a card.

Company Commander

Command Section — When Company Commander enters the battlefield, create a number of 1/1 white Soldier creature tokens equal to the number of opponents you have.

Bring it Down! — Whenever Company Commander attacks, creatures you control gain deathtouch until end of turn.

Cybernetica Datasmith

Protection from Robots

Field Reprogramming — {U}, {T}: Target player draws a card. Another target player creates a 4/4 colorless Robot artifact creature token with „This creature can’t block.”

Deathleaper, Terror Weapon

Błysk

Pośpiech

Mięsne Haki — Stwory pod twoim władaniem, które weszły w tej turze na pole bitwy, mają podwójny cios.

Deny the Witch

Counter target spell, activated ability, or triggered ability. Its controller loses life equal to the number of creatures you control.

Drach'Nyen

Echo Pierwszego Mordu — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj co najwyżej jednego wskazanego stwora.

Daemon Sword — Equipped creature has menace and gets +X/+0, where X is the exiled card’s power.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Epistolary Librarian

Veil of Time — Whenever Epistolary Librarian attacks, you may cast a spell with mana value X or less from your hand without paying its mana cost, where X is the number of attacking creatures.

Exalted Flamer of Tzeentch

Czarnoksięska Inspiracja — Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć losową kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Fire of Tzeentch — Whenever you cast an instant or sorcery spell, Exalted Flamer of Tzeentch deals 1 damage to each opponent.

Exterminatus

Nonland permanents your opponents control lose indestructible until end of turn.

Zniszcz wszystkie nielądowe byty.

The First Tyrannic War

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Możesz umieścić na polu bitwy kartę stwora z twojej ręki. Jeśli jego kosz many zawiera {X}, wchodzi on na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, iloma lądami władasz.

II, III — Podwój liczbę każdego rodzaju znaczników na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

The Flesh Is Weak

When The Flesh Is Weak enters the battlefield, put a +1/+1 counter on each creature you control.

Creatures you control with +1/+1 counters on them are artifacts in addition to their other types.

Nonartifact creatures get -1/-1.

Gargoyle Flock

Latanie

Podniebny Rój — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze wszedł na pole bitwy stwór pod twoim władaniem, stwórz żeton niebieskiego stwora Tyranid Gargulec 1/1 z lataniem.

Ghyrson Starn, Kelermorph

Straż {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Trzy Autostrzały — Ilekroć inne źródło pod twoim władaniem zada dokładnie 1 obrażenie bytowi lub graczowi, niniejszy zadaje owemu bytowi lub graczowi 2 obrażenia.

Helbrute

Pośpiech

Sarcophagus — You may cast Helbrute from your graveyard by exiling another creature card from your graveyard in addition to paying its other costs.

The Horus Heresy

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — For each opponent, gain control of up to one target nonlegendary creature that player controls for as long as The Horus Heresy remains on the battlefield.

II — Draw a card for each creature you control but don’t own.

III — Starting with you, each player chooses a creature. Destroy each creature chosen this way.

Inquisitor Eisenhorn

You may reveal the first card you draw each turn as you draw it. Whenever you reveal an instant or sorcery card this way, create Cherubael, a legendary 4/4 black Demon creature token with flying.

Whenever Inquisitor Eisenhorn deals combat damage to a player, investigate that many times. (Create a Clue token. It’s an artifact with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Kill! Maim! Burn!

Wybierz jedną lub więcej —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazanego stwora.

 • Ten czar zadaje wskazanemu graczowi 3 obrażenia.

The Lost and the Damned

Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem skądkolwiek poza twoją ręką lub rzucisz czar skądkolwiek poza twoją ręką, stwórz żeton czerwonego stwora Pomiot 3/3.

Lucius the Eternal

Pośpiech

Armor of Shrieking Souls — When Lucius the Eternal dies, exile it and choose target creature an opponent controls. When that creature leaves the battlefield, return Lucius the Eternal from exile to the battlefield under its owner’s control.

Magnus the Red

Latanie

Nieziemska Moc — Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej za każdy żeton stwora pod twoim władaniem.

Blade of Magnus — Whenever Magnus the Red deals combat damage to a player, create a 3/3 red Spawn creature token.

Malanthrope

Latanie

Scavenge the Dead — When Malanthrope enters the battlefield, exile target player’s graveyard. Put a +1/+1 counter on Malanthrope for each creature card exiled this way.

Mawloc

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Terror z Głębin — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, walczy on z co najwyżej jednym wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. Jeśli ów stwór umrze w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Mutalith Vortex Beast

Tratowanie

Warp Vortex — When Mutalith Vortex Beast enters the battlefield, flip a coin for each opponent you have. For each flip you win, draw a card. For each flip you lose, Mutalith Vortex Beast deals 3 damage to that player.

Neyam Shai Murad

Rogue Trader — Whenever Neyam Shai Murad deals combat damage to a player, you may have that player return target permanent card from their graveyard to their hand. If you do, that player choses a permanent card in your graveyard, then you put it onto the battlefield under your control.

Pink Horror

Szelszczące Płomienie — Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten byt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Split — When Pink Horror dies, create two 2/2 blue and red Demon Horror creature tokens named Blue Horror with „Whenever you cast an instant or sorcery spell, this creature deals 1 damage to any target.”

Primaris Chaplain

Okrzyk bojowy (Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+0.)

Rosarius — Whenever Primaris Chaplain attacks, it gains indestructible until end of turn.

Ravener

Błysk

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór atakuje w tej turze wskazanego przeciwnika jeśli może.

The Ruinous Powers

At the beginning of your upkeep, choose an opponent at random. Exile the top card of that player’s library. Until end of turn, you may play that card and you may spend mana as though it were mana of any color to cast it. When you cast a spell this way, its owner loses life equal to its mana value.

Shadow in the Warp

Rzucenie twojego pierwszego czaru stwora w każdej turze kosztuje cię o {2} mniej.

Ilekroć przeciwnik rzuci swój pierwszy czar w danej turze, niniejszy zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Sister Hospitaller

Medicus Ministorum — When Sister Hospitaller enters the battlefield, return target creature card from your graveyard to the battlefield. You gain life equal to its mana value.

Sister Repentia

Martyrdom — When Sister Repentia dies, you gain 2 life and draw two cards.

Miracle {W}{B} (You may cast this card for its miracle cost when you draw it if it’s the first card you drew this turn.)

Trygon Prime

Podziemny Atak — Ilekroć niniejszy zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1 oraz znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym innym wskazanym atakującym stworze. Ów stwór nie może być w tej turze blokowany.

Tyranid Harridan

Latanie, straż {4}

Wrzeszczące Gargulce — Ilekroć niniejszy lub inny Tyranid pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton niebieskiego stwora Tyranid Gargulec 1/1 z lataniem.

Tyranid Prime

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Stwór Synapsowy — Inne stwory pod twoim władaniem mają ewolucję.

Tzaangor Shaman

Latanie

Sorcerous Elixir — Whenever Tzaangor Shaman deals combat damage to a player, copy the next instant or sorcery spell you cast this turn when you cast it. You may choose new targets for the copy.

Venomthrope

Latanie, dotyk śmierci, antyklątwa

Winged Hive Tyrant

Latanie, pośpiech

Wola Roju — Inne stwory pod twoim władaniem mające znaczniki mają latanie i pośpiech.

Zoanthrope

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Latanie, straż {2}

Miotacz Warpowy — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu celowi X obrażeń.

Canoptek Scarab Swarm

Latanie

Szczęki Karmiciela — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego gracza. Za każdą kartę artefaktu lub lądy wygnaną w ten sposób, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Owad 1/1 z lataniem.

Canoptek Spyder

Latanie

Fabricator Claw Array — Whenever another nontoken artifact creature or Vehicle enters the battlefield under your control, draw a card.

Canoptek Tomb Sentinel

Czujność

Exile Cannon — When Canoptek Tomb Sentinel enters the battlefield from a graveyard, exile up to one target nonland permanent.

Unearth {7} ({7}: Return this card from your graveyard to the battlefield. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Canoptek Wraith

Wraith Form — Canoptek Wraith can’t be blocked.

Transdimensional Scout — When Canoptek Wraith deals combat damage to a player, you may pay {3} and sacrifice it. If you do, choose a land you control. Then search your library for up to two basic land cards which have the same name as the chosen land, put them onto the battlefield tapped, then shuffle.

Convergence of Dominion

Dynastic Command Node — As long as you control your commander, activated abilities of cards in your graveyard cost {2} less to activate. This effect can’t reduce the mana in that ability’s activation cost to less than one mana.

Translocation Protocols — {3}, {T}: Mill three cards.

Cryptothrall

Protector — Other artifact creatures you control have hexproof.

Ghost Ark

Latanie

Repair Barge — Whenever Ghost Ark becomes crewed, each artifact creature card in your graveyard gains unearth {3} until end of turn.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

The Golden Throne

Arcane Life-support — If you would lose the game, instead exile The Golden Throne and your life total becomes 1.

A Thousand Souls Die Every Day — {T}, Sacrifice a creature: Add three mana in any combination of colors.

Goliath Truck

Schowek — Ilekroć niniejszy zaatakuje, umieść dwa znaczniki +1/+1 na innym wskazanym atakującym stworze.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Inquisitorial Rosette

Inquisition Agents — Whenever equipped creature attacks, create a 2/2 white Astartes Warrior creature token with vigilance that’s attacking. Then attacking creatures gain menace until end of turn.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Knight Paladin

Tratowanie

Rapid-fire Battle Cannon — When Knight Paladin enters the battlefield, it deals 4 damage to each opponent.

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Necron Monolith

Latanie, niezniszczalność

Eternity Gate — Whenever Necron Monolith attacks, mill three cards. For each creature card milled this way, create a 2/2 black Necron Warrior artifact creature token.

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Night Scythe

Latanie

Invasion Beams — When Night Scythe enters the battlefield, create a 2/2 black Necron Warrior artifact creature token.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Reaver Titan

Void Shields — Protection from mana value 3 or less.

Gatling Blaster — Whenever Reaver Titan attacks, it deals 5 damage to each opponent.

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Redemptor Dreadnought

Fallen Warrior — As an additional cost to cast this spell, you may exile a creature card from your graveyard.

Tratowanie

Plasma Incinerator — Whenever Redemptor Dreadnought attacks, if a card is exiled with it, it gets +X/+X until end of turn, where X is the power of the exiled card.

Resurrection Orb

Wyposażony stwór ma więź życia.

Whenever equipped creature dies, return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sceptre of Eternal Glory

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Add three mana of any one color. Activate only if you control three or more lands with the same name.

Thunderhawk Gunship

Latanie

When Thunderhawk Gunship enters the battlefield, create two 2/2 white Astartes Warrior creature tokens with vigilance.

Whenever Thunderhawk Gunship attacks, attacking creatures you control gain flying until end of turn.

Załoga 2

Tomb Fortress

Tomb Fortress enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {B}.

{2}{B}{B}{B}, {T}, Exile Tomb Fortress: Mill four cards, then return a creature card from your graveyard to the battlefield. Activate only as a sorcery.

Fabricate

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Bastion Protector

Dowódcy pod twoim władaniem dostają +2/+2 i mają niezniszczalność.

Collective Effort

Eskalacja—Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem. (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedną lub więcej —

 • Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod władaniem wskazanego gracza.

Deploy to the Front

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1, gdzie X jest liczbą stworów na polu bitwy.

Entrapment Maneuver

Wskazany gracz poświęca atakującego stwora. Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1, gdzie X jest wytrzymałością owego stwora.

Fell the Mighty

Zniszcz wszystkie stwory z siłą większą niż siła wskazanego stwora.

Hour of Reckoning

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wszystkie nieżetonowe stwory.

Launch the Fleet

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Do końca tury każdy z dowolnej liczby wskazanych stworów zyskuje „Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton białego stwora Piechur 1/1.”

Martial Coup

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1. Jeśli X jest co najmniej 5, zniszcz wszystkie inne stwory.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Aetherize

Zwróć wszystkie atakujące stwory do rąk ich właścicieli.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Reconnaissance Mission

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Beacon of Unrest

Umieść wskazaną kartę artefaktu lub stwora z cmentarza na pole bitwy pod twoim władaniem. Wtasuj niniejszego stwora do biblioteki właściciela.

Bile Blight

Wskazany stwór i wszystkie inne stwory o takiej samej nazwie dostają do końca tury -3/-3.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Darkness

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Decree of Pain

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą one regenerować. Dobierz kartę za każdego stwora zniszczonego w ten sposób.

Recykling {3}{B}{B} ({3}{B}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Defile

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1 za każde Bagno pod twoim władaniem.

Dread Return

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wspomnienie—Poświęć trzy stwory. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Go for the Throat

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego stwora.

Living Death

Każdy gracz wygania wszystkie karty stworów ze swojego cmentarza, po czym poświęca wszystkie stwory pod swoim władaniem, po czym umieszcza wszystkie karty wygnane w ten sposób na polu bitwy.

Mutilate

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1 za każde Bagno pod twoim władaniem.

Blasphemous Act

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora na polu bitwy.

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 13 obrażeń.

Chaos Warp

Właściciel wskazanego bytu wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli to karta bytu, umieszcza ją na polu bitwy.

Past in Flames

Każda karta sztuczki i obrzędu w twoim cmentarzu zyskuje wspomnienie do końca tury. Koszt wspomnienia jest równy jej kosztowi many.

Wspomnienie {4}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Reverberate

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Starstorm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Warstorm Surge

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Abundance

Jeśli miałbyś dobrać kartę, możesz zamiast tego wybrać ląd lub nie-ląd u ujawnić karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę wybranego rodzaju. Umieść ową kartę w twojej ręce i umieść pozostałe karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Death's Presence

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem, gdzie X to siła owego zmarłego stwora.

Explore

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Dobierz kartę.

Farseek

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, Wyspy, Bagna lub Góry, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Hardened Scales

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby zostać umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieść ich o jeden więcej.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Inspiring Call

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1. Owe stwory zyskują niezniszczalność do końca tury.

New Horizons

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Overgrowth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany dla many, jego władca bierze dodatkowe {G}{G}.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Bituminous Blast

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Bred for the Hunt

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Deny Reality

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Hull Breach

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Zniszcz wskazany artefakt i wskazany urok.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Utter End

Wygnaj wskazany nielądowy byt.

Arcane Signet

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Assault Suit

Wyposażony stwór dostaje +2/+2, ma pośpiech, nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem i nie może zostać poświęcony.

Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, możesz zdecydować, że ów gracz zyska do końca tury władanie nad wyposażonym stworem. Jeśli tak zrobisz, odkręć go.

Wyposaż {3}

Caged Sun

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Stwory wybranego koloru pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć zdolność lądu sprawia, że bierzesz jedną lub więcej many wybranego koloru, weź jedną dodatkową manę owego koloru.

Chromatic Lantern

Lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Cranial Plating

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{B}{B}: Dołącz ten artefakt do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {1}

Endless Atlas

{2}, {T}: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli co najmniej trzema lądami o tej samej nazwie.

Everflowing Chalice

Wielopodbicie {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2} dowolną liczbę razy.)

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile razy został podbity.

{T}: Weź {C} za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Gilded Lotus

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Hedron Archive

{T}: Weź {C}{C}.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Herald's Horn

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Rzucanie czarów stworów wybranego typu kosztuje cię o {1} mniej.

Na początku twojego kroku utrzymania, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to karta stwora wybranego typu, możesz ujawnić ją i umieścić w twojej ręce.

Icon of Ancestry

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{3}, {T}: Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora wybranego typu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Mask of Memory

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać dwie karty. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Mystic Forge

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz rzucać czary artefaktów oraz bezkolorowe czary z wierzchu twojej biblioteki.

{T}, zapłać 1 życie: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki.

Sculpting Steel

Możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego artefaktu na polu bitwy.

Skullclamp

Wyposażony stwór dostaje +1/-1.

Ilekroć wyposażony stwór umrze, dobierz dwie karty.

Wyposaż {1}

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Talisman of Creativity

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Dominance

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Hierarchy

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Indulgence

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {R}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Progress

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {U}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Thought Vessel

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Unstable Obelisk

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany byt.

Wayfarer's Bauble

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Worn Powerstone

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}{C}.

Arcane Sanctum

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Ash Barrens

{T}: Weź {C}.

Lądocykling bazowych {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cave of Temptation

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{4}, {T}, poświęć ten ląd: Umieść na wskazanym stworze dwa znaczniki +1/+1. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Choked Estuary

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Wyspy lub Bagna. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Cinder Glade

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Crumbling Necropolis

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Darkwater Catacombs

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Desert of the Glorified

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Exotic Orchard

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Foreboding Ruins

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Bagna lub Góry. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Frontier Bivouac

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}, {U}, or {R}.

Game Trail

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Góry lub Lasu. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Memorial to Glory

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

{3}{W}, {T}, poświęć ten ląd: Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Molten Slagheap

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {B} i/lub {R}.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Opal Palace

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną maną w dowolnym kolorze tożsamości twojego dowódcy. Jeśli wydasz ową manę na rzucenie twojego dowódcy, wchodzi on na pole bitwy z tyloma dodatkowymi znacznikami +1/+1, ile razy został on rzucony ze strefy dowodzenia w tej grze.

Path of Ancestry

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź jedną maną w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy. Kiedy owa mana zostanie wydana na rzucenie czaru stwora współdzielącego typ stwora z twoim dowódcą, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Polluted Mire

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Port Town

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Równiny lub Wyspy. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Prairie Stream

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Skycloud Expanse

{1}, {T}: Weź {W}{U}.

Sunken Hollow

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of Abandon

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Temple of Epiphany

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of Mystery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Unclaimed Territory

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę w dowolnym kolorze. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru stwora owego wybranego typu.

Vault of Whispers

(Ta karta nie jest czarem.)

{T}: Weź {B}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)