Warhammer 40,000 Commander

Szarekh, the Silent King

Latanie

Niech Stanie się Ma Wola — Ilekroć niniejszy zaatakuje, zmiel trzy karty. Możesz spośród kart zmielonych w ten sposób umieścić kartę artefaktowego stwora lub Pojazdu w twojej ręce.

Abaddon the Despoiler

Tratowanie

Znak Władcy Chaosu — W twojej turze czary rzucane z twojej ręki mające skrót many X lub mniejszy, gdzie X jest sumą żyć straconych przez twoich przeciwników w tej turze, mają kaskadę.

Inquisitor Greyfax

Czujność

Niekwestionowalna Mądrość — Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają czujność.

Łowy na Herezję — {1}, {T}: Przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Dociekaj. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

The Swarmlord

Szybka Regeneracja — Ten byt wchodzi na pole bitwy mając po dwa znaczniki +1/+1 za każdy przypadek rzucenia przez ciebie twojego dowódcy ze strefy dowodzenia w tej grze.

Przebiegłość Obcych — Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem mający znacznik, dobierz kartę.

Imotekh the Stormlord

Phaeron — Whenever one or more artifact cards leave your graveyard, create two 2/2 black Necron Warrior artifact creature tokens.

Wielki Strateg — Na początku potyczki w twojej turze, inny wskazany artefaktowy stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +2/+2 i złowrogość.

Be'lakor, the Dark Master

Latanie

Książę Chaosu — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest liczbą Demonów pod twoim władaniem.

Pan Męki — Ilekroć inny Demon wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Magus Lucea Kane

Duchowy Przywódca — Na początku potyczki w twojej turze, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Impuls Psychiczny — {T}: Weź {C}{C}. Kiedy w tej turze rzucisz najbliższy czar mający {X} w koszcie lub aktywujesz zdolność mającą {X} w koszcie aktywacji, skopiuj ów czar lub zdolność. Możesz wskazać nowe cele dla owej kopii. (Kopia czaru bytu staje się żetonem.)

Marneus Calgar

Podwójny cios

Mistrz Taktyki — Ilekroć jeden lub więcej żetonów wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Mistrz Rozdziału — {6}: Stwórz dwa żetony białego stwora Wojownik Astartes 2/2 z czujnością.

And They Shall Know No Fear

Wybierz typ stwora. Stwory owego typu pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+0 i niezniszczalność.

Celestine, the Living Saint

Latanie, więź życia

Lecznicze Łzy — Na początku twojego kroku końcowego, przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy, gdzie X jest liczbą żyć zyskanych przez ciebie w tej turze.

Defenders of Humanity

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz X żetonów białego stwora Wojownik Astartes 2/2 z czujnością.

{X}{2}{W}, wygnaj ten byt: Stwórz X żetonów białego stwora Wojownik Astartes 2/2 z czujnością. Aktywuj tylko jeśli nie władasz żadnym stworem i tylko w twojej turze.

For the Emperor!

Stwory pod twoim władaniem do końca tury dostają +2/+2, czujność i więź życia.

Grey Knight Paragon

Błysk

Obrzędy Wygnania — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego atakującego stwora. Jeśli ów stwór jest Demonem, zamiast tego wygnaj go.

Space Marine Devastator

Oddział {2} (Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz zapłacić {2} dowolną liczbę razy. Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle samo żetonów będących jego kopią.)

Graw-armata — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz co najwyżej jeden wskazany artefakt lub urok.

Space Marine Scout

Pierwszy cios, czujność

Ukryta Pozycja — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równiny, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Thunderwolf Cavalry

Pierwszy cios

Miażdżące Zęby — Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem.

Triumph of Saint Katherine

Więź życia

Praesidium Protectiva — Kiedy niniejszy umrze, wygnaj go i sześć wierzchnich kart twojej biblioteki w zakrytym stosie. Jeśli tak zrobisz, przetasuj ów stos i umieść go z powrotem na wierzchu twojej biblioteki.

Cud {1}{W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Ultramarines Honour Guard

Oddział {2} (Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz zapłacić {2} dowolną liczbę razy. Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle samo żetonów będących jego kopią.)

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Vexilus Praetor

Błysk

Czujność

Egida Imperatora — Dowódcy pod twoim władaniem mają ochronę od wszystkiego.

Zephyrim

Oddział {2} (Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz zapłacić {2} dowolną liczbę razy. Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle samo żetonów będących jego kopią.)

Latanie, czujność

Cud {1}{W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Genestealer Locus

Pręt Neurotraumatyczny — Ilekroć stwór zaatakuje ciebie, do końca tury dostaje on -1/-0.

Ilekroć stwór zaatakuje jednego z twoich przeciwników, do końca tury dostaje on +0/+1.

Genestealer Patriarch

Pocałunek Genokrada — Ilekroć niniejszy zaatakuje, umieść znacznik infekcji na wskazanym stworze pod władaniem broniącego się gracza.

Dzieci Kultu — Ilekroć umrze stwór mający znacznik infekcji, stwórz żeton będący kopią owego stwora, ale jest on dodatkowo Tyranidem oprócz swoich innych typów.

Heralds of Tzeentch

Latanie

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Lord of Change

Latanie, straż {3}

Architekt Podstępu — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty.

Sicarian Infiltrator

Błysk

Oddział {2} (Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz zapłacić {2} dowolną liczbę razy. Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle samo żetonów będących jego kopią.)

Błogosławieństwo Omnisiasza — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Sister of Silence

Błysk

Psychiczna Abominacja — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazany czar sztuczki, czar obrzędu, aktywowaną zdolność lub wyzwalaną zdolność.

Vanguard Suppressor

Oddział {2} (Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz zapłacić {2} dowolną liczbę razy. Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle samo żetonów będących jego kopią.)

Latanie

Ogień Zaporowy — Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Anrakyr the Traveller

Pan Pyrrhiańskich Legionów — Ilekroć ten byt zaatakuje, możesz rzucić z twojej ręki lub cmentarza czar artefaktu płacąc tyle żyć ile wynosi jego skrót many zamiast płacić jego koszt many.

Arco-Flagellant

Oddział {2} (Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz zapłacić {2} dowolną liczbę razy. Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle samo żetonów będących jego kopią.)

Ten stwór nie może blokować.

Wytrzymały — Zapłać 3 życia: Ten byt do końca tury zyskuje niezniszczalność.

Biotransference

Stwory pod twoim władaniem są dodatkowo artefaktami oprócz swoich innych typów. To samo jest prawdą dla czarów stworów pod twoim władaniem i twoich własnych kart nie będących na polu bitwy.

Ilekroć rzucisz czar artefaktu, strać 1 życie i stwórz żeton czarnego artefaktowego stwora Necron Wojownik 2/2.

Blight Grenade

Zniszcz wskazanego stwora.

Wszystkie stwory dostają do końca tury -3/-3.

Chronomancer

Latanie

Atomowa Transmutacja — {1}, {T}, poświęć inny artefakt: Dobierz kartę.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Cryptek

{1}{B}, {T}: Wybierz innego wskazanego artefaktowego stwora pod twoim władaniem. Kiedy ów stwór umrze w tej turze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod twoim władaniem.

Flayed One

Więź życia

Łupieżca Mięsa — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty.

Great Unclean One

Rozbrzmiewające Wezwania — Na początku każdego kroku końcowego, każdy przeciwnik traci po 2 życia. Następnie za każdego przeciwnika mającego mniej żyć niż ty, stwórz żeton czarnego stwora Demon 1/3 o nazwie Nosiciel Zarazy z Nurgle.

Hexmark Destroyer

Eliminator Wielo-zagrożeń — Ten byt nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej sześć stworów.

Odkopanie {4}{B}{B} ({4}{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Illuminor Szeras

Tajemnice Duszy — {T}, poświęć innego stwora: Weź tyle {B}, ile wynosi skrót many poświęconego stwora.

Lokhust Heavy Destroyer

Latanie

Enmitycki Eksterminator — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz poświęca stwora.

Odkopanie {5}{B}{B}{B} ({5}{B}{B}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Lychguard

Guardian Protocols — {3}{B}, Sacrifice Lychguard: Return all legendary creature cards from your graveyard to your hand.

Mandate of Abaddon

Zniszcz wszystkie stwory o sile mniejszej niż siła wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Mortarion, Daemon Primarch

Latanie

Prymarcha Straży Śmierci — Na początku twojego kroku końcowego, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, stwór X żetonów czarnego stwora Wojownik Astartes 2/2 ze złowrogością. X nie może być większe niż liczba żyć straconych przez ciebie w tej turze.

Necron Deathmark

Błysk

Synatypczny Dezintegrator — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zniszcz co najwyżej jednego wskazanego stwora, a wskazany gracz mieli trzy karty.

Necron Overlord

Bezlitosny Marsz — {X}, {T}, przekręć X odkręconych artefaktów pod twoim władaniem: Wskazany przeciwnik traci X żyć.

Nurgle's Conscription

Umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza przeciwnika na polu bitwy przekręconą pod twoim władaniem, po czym wygnaj cmentarz owego gracza.

Nurgle's Rot

Zaurocz stwora pod władaniem przeciwnika

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć niniejszą kartę do ręki właściciela i stwórz żeton czarnego stwora Demon 1/3 o nazwie Nosiciel Zarazy z Nurgle.

Out of the Tombs

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść dwa znaczniki eonu na tym bycie, po czym zmiel tyle kart, ile jest na nim znaczników eonu.

Jeśli miałbyś dobrać kartę gdy twoja biblioteka nie zawiera kart, zamiast tego przywróć kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Jeśli nie możesz, przegrywasz grę.

Plague Drone

Latanie

Mucha Zarazy — Jeśli przeciwnik miałby zyskać życia, zamiast tego ów gracz traci tyle samo żyć.

Plasmancer

Latanie

Doradca Dynastii — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego Bagna, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Poxwalkers

Dotyk śmierci

Przekleństwo Kroczącej Ospy — Ilekroć rzucisz czar skądkolwiek poza twoją ręką, przywróć niniejszą kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Primaris Eliminator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wybierz jedno —

 • Pocisk Egzekutora — Zniszcz wskazanego stwora.

 • Hyperfrag Round — Creatures target player controls get -2/-2 until end of turn.

Psychomancer

Latanie

Zwiastun Rozpaczy — Ilekroć ten byt lub inny nieżetonowy artefakt pod twoim władaniem trafi z pola bitwy do cmentarza lub z pola bitwy na wygnanie, wskazany przeciwnik traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Royal Warden

Dowódca Falangi — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa przekręcone żetony czarnego artefaktowego stwora Necron Wojownik 2/2.

Odkopanie {3}{B} ({3}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sanguinary Priest

Więź życia

Puchar Krwi — Ilekroć umrze inny stwór pod twoim władaniem, niniejszy zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Sautekh Immortal

Błysk

Elitarne Oddziały — Ten byt wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 za każdego stwora, który umarł w tej turze.

Shard of the Nightbringer

Latanie

Odpływ Życia — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli go rzuciłeś, wskazany przeciwnik traci połowę swoich żyć, zaokrąglając w górę. Zyskaj życia równe życiom straconym w ten sposób.

Shard of the Void Dragon

Latanie

Spear of the Void Dragon — Whenever Shard of the Void Dragon attacks, each opponent sacrifices a nonland permanent.

Wchłonięcie Materii — Ilekroć artefakt trafia z pola bitwy do cmentarza lub z pola bitwy na wygnanie, umieść dwa znaczniki +1/+1 na niniejszym.

Skorpekh Destroyer

Dotyk śmierci

Młocarnia Hiperfazowa — Ilekroć artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy do końca tury zyskuje pierwszy cios.

Skorpekh Lord

Złowrogość

Protokoły Dowodzenia — Inne artefaktowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0 i mają złowrogość.

Odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sloppity Bilepiper

Wesołe Kiszki — {2}, {T}, poświęć stwora: Najbliższy czar stwora rzucony przez ciebie w tej turze ma kaskadę. (Kiedy rzucisz twój najbliższy czar stwora, wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz ją rzucić bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Tallyman of Nurgle

Więź życia

Siedmiokrotna Pieśń — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, dobierz kartę i strać 1 życie. Jeśli co najmniej siedem stworów umarło w tej turze, zamiast tego dobierz siedem kart i strać 7 żyć.

Technomancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty, po czym przywróć z twojego cmentarza na pole bitwy dowolną liczbę kart artefaktowych stworów o łącznym skrócie many 6 lub mniejszym.

Their Name Is Death

Zniszcz wszystkie nieartefaktowe stwory.

Their Number Is Legion

Stwórz X przekręconych żetonów czarnego artefaktowego stwora Necron Wojownik 2/2, po czym zyskaj życia równe liczbie artefaktów pod twoim władaniem. Wygnaj ten czar.

Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza.

Tomb Blade

Latanie

Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz traci życia równe liczbie stworów pod jego władaniem, chyba że poświęci stwora.

Odkopanie {6}{B}{B}

Trazyn the Infinite

Dotyk śmierci

Pryzmatyczna Galeria — O ile ta karta jest na polu bitwy, ma wszystkie aktywowane zdolności wszystkich kart artefaktów w twoim cmentarzu.

Triarch Praetorian

Latanie

Kody Dynastyczne — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy z cmentarza, dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Odkopanie {4}{B} ({4}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Triarch Stalker

Przekaźnik Celowniczy — Na początku potyczki w twojej turze, wybierz przeciwnika.

Stwory atakujące ostatnio wybranego gracza mają złowrogość.

Venomcrawler

Więź życia

Pożeracz Dusz — Ilekroć umrze inny stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

The War in Heaven

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

II — Zmiel trzy karty.

III — Wybierz co najwyżej trzy wskazane karty stworów w twoim cmentarzu o łącznym skrócie many 8 lub mniej. Przywróć każdą z nich na pole bitwy ze znacznikiem nekrodermii. Są one dodatkowo artefaktami oprócz swoich innych typów.

Acolyte Hybrid

Ciężki Przecinak Skał — Ilekroć niniejszy zaatakuje, zniszcz co najwyżej jeden wskazany artefakt. Jeśli artefakt zostanie zniszczony w ten sposób, jego władca dobiera kartę.

Aspiring Champion

Złowrogość

Niszczycielskie Wstąpienie — Kiedy niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, poświęć go. Jeśli tak zrobisz, ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę stwora. Umieść ową kartę na polu bitwy, po czym przetasuj resztę twojej biblioteki. Jeśli ów stwór jest Demonem, zadaje on każdemu przeciwnikowi obrażenia równe swojej sile.

Bloodcrusher of Khorne

Tratowanie

Dewastująca Szarża — Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Bloodthirster

Latanie, tratowanie

Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, odkręć go. Po tej fazie potyczki następuje dodatkowa faza potyczki.

Niniejszy nie może atakować gracza, którego już atakował w tej turze.

Chaos Terminator Lord

Pan Chaosu — Na początku potyczki w twojej turze, inny wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje podwójny cios.

Dark Apostle

Dar Chaosu — {3}, {T}: Najbliższy niestworowy czar rzucony przez ciebie w tej turze ma kaskadę. (Kiedy rzucisz ów czar, wygnaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz ją rzucić bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Exocrine

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Zapora Bio-plazmowa — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu graczowi i każdemu innemu stworowi po X obrażeń.

Herald of Slaanesh

Locus Slaanesha — Rzucanie czarów typu Demon kosztuje cię o {2} mniej.

Inne Demony pod twoim władaniem mają pośpiech.

Keeper of Secrets

Pierwszy cios, pośpiech

Symfonia Bólu — Ilekroć rzucisz czar skądkolwiek poza twoją ręką, niniejszy zadaje wskazanemu przeciwnikowi obrażenia równe skrótowi many owego czaru.

Khârn the Betrayer

Berzerk — Niniejszy atakuje lub blokuje w każdej potyczce jeśli może.

Pieczęć Zepsucia — Kiedy stracisz władanie nad niniejszym, dobierz dwie karty.

Zdrajca — Jeśli niniejszy miałby otrzymać obrażenia, zażegnaj je, po czym wybrany przez ciebie przeciwnik zyskuje władanie nad niniejszym.

Knight Rampager

Tratowanie

Zapamiętały Szał — Na początku potyczki w twojej turze, wybierz losowego przeciwnika. Niniejszy w tej potyczce atakuje owego przeciwnika jeśli może.

Kiedy niniejszy umrze, zadaje wskazanemu losowo przeciwnikowi 4 obrażenia.

Let the Galaxy Burn

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Ten czar zadaje każdemu stworowi, który nie wszedł w tej turze na pole bitwy po X plus 2 obrażeń.

Noise Marine

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Miotacz Soniczny — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe liczbie czarów rzuconych przez ciebie w tej turze.

The Red Terror

Zaawansowany Gatunek — Ilekroć czerwone źródło pod twoim władaniem zada obrażenia co najmniej jednemu bytowi i/lub graczowi, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Screamer-Killer

Tratowanie

Bio-plazmowy Wrzask — Ilekroć rzucisz czar stwora o skrócie many 5 lub większym, niniejszy zadaje wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Seeker of Slaanesh

Pośpiech

Nęcenie Slaanesha — Każdy przeciwnik w każdej potyczce musi zaatakować przynajmniej jednym stworem jeśli może.

Aberrant

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Tratowanie

Ciężki Młot — Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, zniszcz wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Biophagus

Genetyczne Ulepszenie — {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Jeśli zostanie ona wydana na rzucenie czaru stwora, ów stwór wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

Bone Sabres

Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, umieść na nim cztery znaczniki +1/+1.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Broodlord

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Telepatia Potomstwa — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, rozmieść łącznie X znaczników +1/+1 między dowolną liczbę wskazanych stworów pod twoim władaniem.

Clamavus

Proklamator Zdobywca — Każdy stwór pod twoim władaniem dostaje +1/+1 za każdy znacznik +1/+1 na nim.

Haruspex

Drapieżny Głód — Ilekroć umrze inny stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym.

Pożerający Potwór — {T}, usuń X znaczników +1/+1 z niniejszego: Weź X many jednego dowolnego koloru.

Hierophant Bio-Titan

Oszalały Metabolizm — Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru, możesz usunąć dowolną liczbę znaczników +1/+1 spośród stworów pod twoim władaniem. Rzucenie tego czaru kosztuje o {2} mniej za każdy znacznik usunięty w ten sposób.

Czujność, zasięg, straż {2}

Tytaniczny — Niniejszy nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Hormagaunt Horde

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Nieskończony Rój — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Lictor

Błysk

Ślad Feromonowy — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w tej turze na pole bitwy wszedł stwór pod władaniem przeciwnika, stwórz żeton zielonego stwora Tyranid Wojownik 3/3 z tratowaniem.

Nexos

Koordynator Strategii — Bazowe lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź {C}{C}. Wydaj tę manę tylko na koszty zawierające {X}.”

Old One Eye

Tratowanie

Inne stwory pod twoim władaniem mają tratowanie.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Tyranid 5/5.

Szybkie Leczenie — Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, możesz odrzucić dwie karty. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Purestrain Genestealer

Niniejszy wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1.

Przodujący Gatunek — Ilekroć niniejszy zaatakuje, możesz usunąć z niego znacznik +1/+1. Jeśli tak zrobisz, wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Sporocyst

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Obronność

Komin Zarodników — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej X kart lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Termagant Swarm

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Szał Śmierci — Kiedy niniejszy umrze, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Tyranid 1/1, ile miał on siły.

Tervigon

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Tratowanie

Wyklucie Termagantów — Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz tyle samo żetonów zielonego stwora Tyranid 1/1.

Toxicrene

Zasięg, dotyk śmierci

Hipertoksyczna Miazma — Wszystkie lądy mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru” i tracą wszystkie inne zdolności.

Tyranid Invasion

Stwórz tyle żetonów zielonego stwora Tyranid Wojownik 3/3 z tratowaniem, ilu masz przeciwników.

Tyrant Guard

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Tarczościana — Poświęć ten byt: Stwory pod twoim władaniem mające znaczniki do końca tury zyskują antyklątwę i niezniszczalność.

Assault Intercessor

Pierwszy cios, złowrogość

Mieczołańcuch — Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, ów gracz traci 2 życia.

Atalan Jackal

Tratowanie, pośpiech

Wyszkolony Foryś — Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Belisarius Cawl

Założenie Ultimy — {T}, przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Stwórz żeton białego stwora Wojownik Astartes 2/2 z czujnością.

Władca Maszyn — {T}, przekręć X odkręconych stworów pod twoim władaniem: Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę artefaktu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Birth of the Imperium

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Stwórz tyle żetonów białego stwora Wojownik Astartes 2/2 z czujnością, ilu masz przeciwników.

II — Każdy przeciwnik poświęca stwora.

III — Dobierz po dwie karty za każdego przeciwnika mającego we władaniu mniej stworów niż ty.

Blood for the Blood God!

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora, który umarł w tej turze.

Odrzuć twoją rękę, po czym dobierz osiem kart. Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 8 obrażeń. Wygnaj ten czar.

Callidus Assassin

Błysk

Polimorfina — Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy, ale ma on „Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz co najwyżej jednego wskazanego stwora o tej samej nazwie co niniejszy.”

Chaos Defiler

Tratowanie

Armata Bitewna — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, za każdego przeciwnika, wybierz nielądowy byt pod władaniem owego gracza. Zniszcz jeden z nich wybrany losowo.

Chaos Mutation

Wygnaj dowolną liczbę wskazanych stworów władanych przez różnych graczy. Za każdego stwora wygnanego w ten sposób, jego władca ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki dopóki nie ujawni karty stwora, umieszcza ową kartę na polu bitwy, po czym umieszcza pozostałe losowo na spodzie swojej biblioteki.

Commissar Severina Raine

Dowódca na Przedzie — Ilekroć niniejszy zaatakuje, każdy przeciwnik traci po X żyć, gdzie X jest liczbą atakujących stworów.

Łączna Egzekucja — {2}, poświęć innego stwora: Zyskaj 2 życia i dobierz kartę.

Company Commander

Sekcja Dowodzenia — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów białego stwora Piechur 1/1, ilu masz przeciwników.

Do piachu z tym! — Ilekroć niniejszy zaatakuje, stwory pod twoim władaniem do końca tury zyskują dotyk śmierci.

Cybernetica Datasmith

Ochrona przed Robotami

Programowanie Terenowe — {U}, {T}: Wskazany gracz dobiera kartę. Inny wskazany gracz tworzy żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Robot 4/4 z „Ten stwór nie może blokować.”

Deathleaper, Terror Weapon

Błysk

Pośpiech

Mięsne Haki — Stwory pod twoim władaniem, które weszły w tej turze na pole bitwy, mają podwójny cios.

Deny the Witch

Skontruj wskazany czar, aktywowaną zdolność lub wyzwalaną zdolność. Władca owego traci życia równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Drach'Nyen

Echo Pierwszego Mordu — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj co najwyżej jednego wskazanego stwora.

Demoniczny Miecz — Wyposażony stwór ma złowrogość i dostaje +X/+0, gdzie X jest siłą wygnanej karty.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Epistolary Librarian

Welon Czasu — Ilekroć niniejszy zaatakuje, możesz rzucić z twojej ręki czar o skrócie many X lub mniejszym bez płacenia jego kosztu many, gdzie X jest liczbą atakujących stworów.

Exalted Flamer of Tzeentch

Czarnoksięska Inspiracja — Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć losową kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ognie Tzeentcha — Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, niniejszy zadaje każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

Exterminatus

Nielądowe byty pod władaniem twoich przeciwników do końca tury tracą niezniszczalność.

Zniszcz wszystkie nielądowe byty.

The First Tyrannic War

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Możesz umieścić na polu bitwy kartę stwora z twojej ręki. Jeśli jego kosz many zawiera {X}, wchodzi on na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, iloma lądami władasz.

II, III — Podwój liczbę każdego rodzaju znaczników na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

The Flesh Is Weak

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Stwory pod twoim władaniem mające znaczniki +1/+1 są dodatkowo artefaktami oprócz swoich innych typów.

Nieartefaktowe stwory dostają -1/-1.

Gargoyle Flock

Latanie

Podniebny Rój — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli w tej turze wszedł na pole bitwy stwór pod twoim władaniem, stwórz żeton niebieskiego stwora Tyranid Gargulec 1/1 z lataniem.

Ghyrson Starn, Kelermorph

Straż {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Trzy Autostrzały — Ilekroć inne źródło pod twoim władaniem zada dokładnie 1 obrażenie bytowi lub graczowi, niniejszy zadaje owemu bytowi lub graczowi 2 obrażenia.

Helbrute

Pośpiech

Sarkofag — Możesz rzucić ten czar z twojego cmentarza poprzez wygnanie innej karty stwora z twojego cmentarza oprócz opłacenia jego innych kosztów.

The Horus Heresy

(Przy wejściu tej Sagi oraz po kroku dobierania, dodaj znacznik opowieści. Poświęć po III.)

I — Za każdego przeciwnika, zyskaj władanie nad co najwyżej jednym wskazanym nielegendarnym stworem pod władaniem owego gracza na czas pozostawania niniejszego na polu bitwy.

II — Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem nie będącego twoją własnością.

III — Zaczynając od ciebie, każdy gracz wybiera stwora. Zniszcz wszystkie stwory wybrane w ten sposób.

Inquisitor Eisenhorn

Możesz ujawniać pierwszą kartę dobieraną przez ciebie w danej turze. Ilekroć w ten sposób ujawnisz kartę sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton legendarnego czarnego stwora Demon 4/4 z lataniem o nazwie Cherubael.

Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, dociekaj w liczbie zadanych obrażeń. (Stwórz żeton Wskazówki. To artefakt mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Kill! Maim! Burn!

Wybierz jedną lub więcej —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazanego stwora.

 • Ten czar zadaje wskazanemu graczowi 3 obrażenia.

The Lost and the Damned

Whenever a land enters the battlefield under your control from anywhere other than your hand or you cast a spell from anywhere other than your hand, create a 3/3 red Spawn creature token.

Lucius the Eternal

Pośpiech

Armour of Shrieking Souls — When Lucius the Eternal dies, exile it and choose target creature an opponent controls. When that creature leaves the battlefield, return Lucius the Eternal from exile to the battlefield under its owner’s control.

Magnus the Red

Latanie

Nieziemska Moc — Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje cię o {1} mniej za każdy żeton stwora pod twoim władaniem.

Ostrze Magnusa — Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton czerwonego stwora Pomiot 3/3.

Malanthrope

Latanie

Zbieranie Trupów — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego gracza. Umieść na niniejszym znacznik +1/+1 za każdą kartę stwora wygnaną w ten sposób.

Mawloc

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Terror z Głębin — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, walczy on z co najwyżej jednym wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika. Jeśli ów stwór umrze w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Mutalith Vortex Beast

Tratowanie

Wir Warpowy — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, rzuć monetą za każdego twojego przeciwnika. Za każdy wygrany rzut dobierz kartę. Za każdy przegrany rzut, ten byt zadaje owemu graczowi 3 obrażenia.

Neyam Shai Murad

Rogue Trader — Whenever Neyam Shai Murad deals combat damage to a player, you may have that player return target permanent card from their graveyard to their hand. If you do, that player chooses a permanent card in your graveyard, then you put it onto the battlefield under your control.

Pink Horror

Szelszczące Płomienie — Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten byt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Podział — Kiedy niniejszy umrze, stwórz dwa żetony niebiesko-czerwonego stwora Demon Horror 2/2 o nazwie Niebieski Horror mający „Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Primaris Chaplain

Okrzyk bojowy (Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy inny atakujący stwór do końca tury dostaje +1/+0.)

Różańcusz — Ilekroć niniejszy zaatakuje, do końca tury zyskuje on niezniszczalność.

Ravener

Błysk

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany stwór atakuje w tej turze wskazanego przeciwnika jeśli może.

The Ruinous Powers

Na początku twojego kroku utrzymania, wybierz losowego przeciwnika. Wygnaj wierzchnią kartę biblioteki owego gracza. Do końca tury możesz zagrać ową kartę, a do jej rzucenia możesz wydawać manę tak, jakby była maną dowolnego koloru. Jeśli rzucisz czar w ten sposób, jego właściciel traci życia równe jego skrótowi many.

Shadow in the Warp

Rzucenie twojego pierwszego czaru stwora w każdej turze kosztuje cię o {2} mniej.

Ilekroć przeciwnik rzuci swój pierwszy czar w danej turze, niniejszy zadaje owemu graczowi 2 obrażenia.

Sister Hospitaller

Medicus Ministorum — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskaj życia równe jego skrótowi many.

Sister Repentia

Męczeństwo — Kiedy niniejszy umrze, zyskaj 2 życia i dobierz dwie karty.

Cud {W}{B} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Trygon Prime

Podziemny Atak — Ilekroć niniejszy zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1 oraz znacznik +1/+1 na co najwyżej jednym innym wskazanym atakującym stworze. Ów stwór nie może być w tej turze blokowany.

Tyranid Harridan

Latanie, straż {4}

Wrzeszczące Gargulce — Ilekroć niniejszy lub inny Tyranid pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton niebieskiego stwora Tyranid Gargulec 1/1 z lataniem.

Tyranid Prime

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Stwór Synapsowy — Inne stwory pod twoim władaniem mają ewolucję.

Tzaangor Shaman

Latanie

Czarnoksięski Eliksir — Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, skopiuj najbliższy czar sztuczki lub obrzędu podczas rzucania go w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Venomthrope

Latanie, dotyk śmierci, antyklątwa

Winged Hive Tyrant

Latanie, pośpiech

Wola Roju — Inne stwory pod twoim władaniem mające znaczniki mają latanie i pośpiech.

Zoanthrope

Wygłodniały (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1. Jeśli X jest 5 lub więcej, dobierz kartę przy jego wejściu.)

Latanie, straż {2}

Miotacz Warpowy — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu celowi X obrażeń.

Canoptek Scarab Swarm

Latanie

Szczęki Karmiciela — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj cmentarz wskazanego gracza. Za każdą kartę artefaktu lub lądy wygnaną w ten sposób, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Owad 1/1 z lataniem.

Canoptek Spyder

Latanie

Zestaw Twórczych Szponów — Ilekroć inny nieżetonowy artefaktowy stwór lub Pojazd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Canoptek Tomb Sentinel

Czujność

Armata Wygnania — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy z cmentarza, wygnaj co najwyżej jeden wskazany nielądowy byt.

Odkopanie {7} ({7}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Canoptek Wraith

Forma Upiora — Niniejszy nie może być blokowany.

Międzywymiarowy Zwiadowca — Kiedy niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {3} i poświęcić go. Jeśli tak zrobisz, wybierz ląd pod twoim władaniem. Następnie wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwóch kart bazowych lądów mających tę samą nazwę co wybrany ląd, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Convergence of Dominion

Dynastyczna Komórka Dowodzenia — O ile władasz swoim dowódcą, aktywacja aktywowanych zdolności kart w twoim cmentarzu kosztuje o {2} mniej. Ten efekt nie może zmniejszyć kosztu many aktywacji do mniej niż jednej many.

Protokoły Translokacji — {3}, {T}: Zmiel trzy karty.

Cryptothrall

Obrońca — Inne artefaktowe stwory pod twoim władaniem mają antyklątwę.

Ghost Ark

Latanie

Barka Naprawcza — Ilekroć niniejszy zostanie załogowany, każda karta artefaktowego stwora w twoim cmentarzu do końca tury zyskuje odkopanie {3}.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

The Golden Throne

Magiczne Podtrzymanie Życia — Jeśli miałbyś przegrać grę, zamiast tego wygnaj ten byt, a liczba twoich żyć ma wartość 1.

Co Dzień Ginie Tysiąc Dusz — {T}, poświęć stwora: Weź trzy many w dowolnej kombinacji kolorów.

Goliath Truck

Schowek — Ilekroć niniejszy zaatakuje, umieść dwa znaczniki +1/+1 na innym wskazanym atakującym stworze.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Inquisitorial Rosette

Agenci Inkwizycji — Ilekroć wyposażony stwór zaatakuje, stwórz atakujący żeton białego stwora Wojownik Astartes 2/2 z czujnością. Następnie atakujące stwory do końca tury zyskują złowrogość.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Knight Paladin

Tratowanie

Szybkostrzelna Armata Bojowa — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on każdemu przeciwnikowi po 4 obrażenia.

Załoga 1 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 1: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Necron Monolith

Latanie, niezniszczalność

Wrota Wieczności — Ilekroć niniejszy zaatakuje, zmiel trzy karty. Za każdą kartę zmieloną w ten sposób, stwórz żeton czarnego artefaktowego stwora Necron Wojownik 2/2.

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Night Scythe

Latanie

Promienie Inwazji — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton czarnego artefaktowego stwora Necrown Wojownik 2/2.

Załoga 2 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 2: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Reaver Titan

Void Shields — Protection from mana value 3 or less

Miotacz Gatlinga — Ilekroć niniejszy zaatakuje, zadaje on każdemu przeciwnikowi po 5 obrażeń.

Załoga 4 (Przekręć dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem o łącznej sile co najmniej 4: Ten Pojazd staje się do końca tury artefaktowym stworem.)

Redemptor Dreadnought

Upadły Wojownik — Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — możesz wygnać kartę stwora z twojego cmentarza.

Tratowanie

Zapalnik Plazmowy — Ilekroć niniejszy zaatakuje, jeśli została nim wygnana karta, do końca tury dostaje on +X/+X, gdzie X jest siłą owej wygnanej karty.

Resurrection Orb

Wyposażony stwór ma więź życia.

Ilekroć wyposażony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sceptre of Eternal Glory

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej trzema lądami o tej samej nazwie.

Thunderhawk Gunship

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony białego stwora Wojownik Astartes 2/2 z czujnością.

Ilekroć niniejszy zaatakuje, atakujące stwory pod twoim władaniem do końca tury zyskują latanie.

Załoga 2

Tomb Fortress

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

{2}{B}{B}{B}, {T}, wygnaj ten byt: Zmiel cztery karty, po czym przywróć kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Fabricate

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Bastion Protector

Dowódcy pod twoim władaniem dostają +2/+2 i mają niezniszczalność.

Collective Effort

Eskalacja—Przekręć odkręconego stwora pod twoim władaniem. (Opłać ten koszt za każdy dodatkowo wybrany tryb.)

Wybierz jedną lub więcej —

 • Zniszcz wskazanego stwora o sile 4 lub większej.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod władaniem wskazanego gracza.

Deploy to the Front

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1, gdzie X jest liczbą stworów na polu bitwy.

Entrapment Maneuver

Wskazany gracz poświęca atakującego stwora. Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1, gdzie X jest wytrzymałością owego stwora.

Fell the Mighty

Zniszcz wszystkie stwory z siłą większą niż siła wskazanego stwora.

Hour of Reckoning

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Zniszcz wszystkie nieżetonowe stwory.

Launch the Fleet

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Do końca tury każdy z dowolnej liczby wskazanych stworów zyskuje „Ilekroć ten stwór zaatakuje, stwórz przekręcony i atakujący żeton białego stwora Piechur 1/1.”

Martial Coup

Stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1. Jeśli X jest co najmniej 5, zniszcz wszystkie inne stwory.

Swords to Plowshares

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

Aetherize

Zwróć wszystkie atakujące stwory do rąk ich właścicieli.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Reconnaissance Mission

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Beacon of Unrest

Umieść wskazaną kartę artefaktu lub stwora z cmentarza na pole bitwy pod twoim władaniem. Wtasuj niniejszego stwora do biblioteki właściciela.

Bile Blight

Wskazany stwór i wszystkie inne stwory o takiej samej nazwie dostają do końca tury -3/-3.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Darkness

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze.

Decree of Pain

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą one regenerować. Dobierz kartę za każdego stwora zniszczonego w ten sposób.

Recykling {3}{B}{B} ({3}{B}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Defile

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1 za każde Bagno pod twoim władaniem.

Dread Return

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wspomnienie—Poświęć trzy stwory. (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Go for the Throat

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego stwora.

Living Death

Każdy gracz wygania wszystkie karty stworów ze swojego cmentarza, po czym poświęca wszystkie stwory pod swoim władaniem, po czym umieszcza wszystkie karty wygnane w ten sposób na polu bitwy.

Mutilate

Wszystkie stwory dostają do końca tury -1/-1 za każde Bagno pod twoim władaniem.

Blasphemous Act

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora na polu bitwy.

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 13 obrażeń.

Chaos Warp

Właściciel wskazanego bytu wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli to karta bytu, umieszcza ją na polu bitwy.

Past in Flames

Każda karta sztuczki i obrzędu w twoim cmentarzu zyskuje wspomnienie do końca tury. Koszt wspomnienia jest równy jej kosztowi many.

Wspomnienie {4}{R} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Reverberate

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Starstorm

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Warstorm Surge

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Abundance

Jeśli miałbyś dobrać kartę, możesz zamiast tego wybrać ląd lub nie-ląd u ujawnić karty z wierzchu twojej biblioteki aż ujawnisz kartę wybranego rodzaju. Umieść ową kartę w twojej ręce i umieść pozostałe karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Death's Presence

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, umieść X znaczników +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem, gdzie X to siła owego zmarłego stwora.

Explore

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Dobierz kartę.

Farseek

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, Wyspy, Bagna lub Góry, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Hardened Scales

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby zostać umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieść ich o jeden więcej.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Inspiring Call

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem mającego znacznik +1/+1. Owe stwory zyskują niezniszczalność do końca tury.

New Horizons

Zaurocz ląd

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze pod twoim władaniem.

Zauroczony ląd ma „{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.”

Overgrowth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany dla many, jego władca bierze dodatkowe {G}{G}.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Bituminous Blast

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Bred for the Hunt

Ilekroć stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1 zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Deny Reality

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

Hull Breach

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Zniszcz wskazany artefakt i wskazany urok.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Utter End

Wygnaj wskazany nielądowy byt.

Arcane Signet

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Assault Suit

Wyposażony stwór dostaje +2/+2, ma pośpiech, nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem i nie może zostać poświęcony.

Na początku kroku utrzymania każdego przeciwnika, możesz zdecydować, że ów gracz zyska do końca tury władanie nad wyposażonym stworem. Jeśli tak zrobisz, odkręć go.

Wyposaż {3}

Caged Sun

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Stwory wybranego koloru pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć zdolność lądu sprawia, że bierzesz jedną lub więcej many wybranego koloru, weź jedną dodatkową manę owego koloru.

Chromatic Lantern

Lądy pod twoim władaniem mają „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Poświęć ten byt: Dobierz kartę.

Cranial Plating

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 za każdy artefakt pod twoim władaniem.

{B}{B}: Dołącz ten artefakt do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {1}

Endless Atlas

{2}, {T}: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli co najmniej trzema lądami o tej samej nazwie.

Everflowing Chalice

Wielopodbicie {2} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2} dowolną liczbę razy.)

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile razy został podbity.

{T}: Weź {C} za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Gilded Lotus

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Hedron Archive

{T}: Weź {C}{C}.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Herald's Horn

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Rzucanie czarów stworów wybranego typu kosztuje cię o {1} mniej.

Na początku twojego kroku utrzymania, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli jest to karta stwora wybranego typu, możesz ujawnić ją i umieścić w twojej ręce.

Icon of Ancestry

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

Stwory wybranego typu pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{3}, {T}: Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę stwora wybranego typu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Mask of Memory

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać dwie karty. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Wyposaż {1} ({1}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Mystic Forge

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz rzucać czary artefaktów oraz bezkolorowe czary z wierzchu twojej biblioteki.

{T}, zapłać 1 życie: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki.

Sculpting Steel

Możesz sprawić, że ta karta wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego artefaktu na polu bitwy.

Skullclamp

Wyposażony stwór dostaje +1/-1.

Ilekroć wyposażony stwór umrze, dobierz dwie karty.

Wyposaż {1}

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Talisman of Creativity

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Dominance

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {B}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Hierarchy

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten artefakt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Indulgence

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {R}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Talisman of Progress

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {U}. Ten byt zadaje tobie 1 obrażenie.

Thought Vessel

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Unstable Obelisk

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany byt.

Wayfarer's Bauble

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Worn Powerstone

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}{C}.

Arcane Sanctum

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Ash Barrens

{T}: Weź {C}.

Lądocykling bazowych {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cave of Temptation

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{4}, {T}, poświęć ten ląd: Umieść na wskazanym stworze dwa znaczniki +1/+1. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Choked Estuary

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Wyspy lub Bagna. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Cinder Glade

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Crumbling Necropolis

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Darkwater Catacombs

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Desert of the Glorified

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Exotic Orchard

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Foreboding Ruins

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Bagna lub Góry. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Frontier Bivouac

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}, {U}, or {R}.

Game Trail

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Góry lub Lasu. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Memorial to Glory

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

{3}{W}, {T}, poświęć ten ląd: Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1.

Molten Slagheap

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {B} i/lub {R}.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Opal Palace

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną maną w dowolnym kolorze tożsamości twojego dowódcy. Jeśli wydasz ową manę na rzucenie twojego dowódcy, wchodzi on na pole bitwy z tyloma dodatkowymi znacznikami +1/+1, ile razy został on rzucony ze strefy dowodzenia w tej grze.

Path of Ancestry

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź jedną maną w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy. Kiedy owa mana zostanie wydana na rzucenie czaru stwora współdzielącego typ stwora z twoim dowódcą, wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę na spodzie twojej biblioteki.)

Polluted Mire

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Port Town

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy możesz ujawnić z twojej ręki kartę Równiny lub Wyspy. Jeśli tak nie zrobisz, ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Prairie Stream

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Rugged Highlands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Skycloud Expanse

{1}, {T}: Weź {W}{U}.

Sunken Hollow

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of Abandon

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Temple of Epiphany

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of Mystery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wróż 1.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Unclaimed Territory

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę w dowolnym kolorze. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru stwora owego wybranego typu.

Vault of Whispers

{T}: Weź {B}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)