Double Masters 2022

Emrakul, the Aeons Torn

Ten czar nie może być skontrowany.

Kiedy rzucisz ten czar, weź dodatkową turę po obecnej.

Latanie, ochrona przed czarami posiadającymi kolor, anihilacja 6

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Kozilek, Butcher of Truth

Kiedy rzucisz ten czar, dobierz cztery karty.

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca cztery byty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Ulamog, the Infinite Gyre

Kiedy rzucisz ten czar, zniszcz wskazany byt.

Niezniszczalność

Anihilacja 4 (Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca cztery byty.)

Kiedy ten stwór zostanie umieszczony skądkolwiek w cmentarzu, jego właściciel wtasowuje swój cmentarz do swojej biblioteki.

Abzan Falconer

Przetrwanie {W} ({W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma latanie.

Ainok Bond-Kin

Przetrwanie {1}{W} ({1}{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma pierwszy cios.

Anointer of Valor

Latanie

Ilekroć stwór zaatakuje, możesz zapłacić {3}. Kiedy tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

Battlefield Promotion

Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze. Ów stwór zyskuje pierwszy cios do końca tury. Zyskaj 2 życia.

Divine Visitation

Jeśli jeden lub więcej żetonów stworów miałoby zostać stworzonych pod twoim władaniem, zamiast tego stwórz tyle samo żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem i czujnością.

Doomed Traveler

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Emiel the Blessed

{3}: Wygnaj innego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {(g/w)}. Jeśli tak zrobisz, umieść na nim znacznik +1/+1. Jeśli jest Jednorożcem, zamiast tego umieść na nim dwa znaczniki +1/+1. ({(g/w)} może być zapłacona przy użyciu {G} lub {W}.)

Flickerwisp

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany byt. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Gods Willing

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem. (Nic w owym kolorze nie może blokować, wskazać, zadać obrażeń, zauroczyć ani wyposażyć tego stwora.)

Wróż 1.

Hyena Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Knightly Valor

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością. (Atakowanie nie powoduje jego przekręcenia.)

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma czujność.

Last Breath

Wygnaj wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej. Jego władca zyskuje 4 życia.

Leonin Arbiter

Gracze nie mogą przeszukiwać bibliotek. Dowolny gracz może zapłacić {2}, by zignorować ten efekt do końca tury.

Mentor of the Meek

Ilekroć inny stwór o sile 2 lub mniejszej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Mikaeus, the Lunarch

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{T}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Umieść znacznik +1/+1 na każdym innym stworze pod twoim władaniem.

Militia Bugler

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz spośród nich ujawnić kartę stwora o sile 2 lub mniejszej i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Momentary Blink

Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Wspomnienie {3}{U} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Monastery Mentor

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, stwórz żeton białego stwora Mnich 1/1 z walecznością.

Myth Realized

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, umieść znacznik opowieści na tym uroku.

{2}{W}: Umieść znacznik opowieści na tym uroku.

{W}: Do końca tury ten urok staje się dodatkowo stworem Mnich Awatar oprócz swoich pozostałych typów i zyskuje „Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie znajdujących się na nim znaczników opowieści.”

Path to Exile

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca możesz wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Relief Captain

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 3. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej trzech innych wskazanych stworów.)

Restoration Angel

Błysk

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać innego nie będącego Aniołem stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Reveillark

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Przyzwanie {5}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Scale Blessing

Wzmocnij 1, po czym umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem mającym znacznik +1/+1. (By wzmocnić 1, wybierz stwora z najmniejszą wytrzymałością spośród stworów pod twoim władaniem i umieść na nim znacznik +1/+1.)

Seeker of the Way

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór zyskuje więź życia do końca tury.

Sensor Splicer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Phyrexiański Golem 3/3.

Golemy pod twoim władaniem mają czujność.

Settle Beyond Reality

Wybierz jedną lub obie —

 • Wygnaj wskazanego stwora poza twoim władaniem.

 • Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela.

Smothering Tithe

Ilekroć przeciwnik dobierze kartę, ów gracz może zapłacić {2}. Jeśli ów gracz tak nie zrobi, stwórz żeton Skarbu. (To artefakt mający „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Teferi's Protection

Do twojej następnej tury twoja liczba żyć nie może się zmienić i zyskujesz ochronę przed wszystkim. Wszystkie byty pod twoim władaniem znikają. (Gdy są zniknięte, są traktowane jakby nie istniały. Wnikają one przed odkręcaniem w kroku odkręcania.)

Wygnaj ten czar.

Wall of Omens

Obronność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Weathered Wayfarer

{W}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj. Możesz aktywować tylko jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty.

Wingsteed Rider

Latanie

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1.

Advanced Stitchwing

Latanie

{2}{U}, odrzuć dwie karty: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na pole bitwy.

Aethersnipe

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany nie-lądowy byt do ręki właściciela.

Przyzwanie {1}{U}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

As Foretold

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik czasu na tym uroku.

Raz w każdej turze możesz zapłacić {0} zamiast płacenia kosztu many rzucanego przez ciebie czaru o skrócie X lub mniejszym, gdzie X jest liczbą znaczników czasu na tym uroku.

Aven Initiate

Latanie

Balsamowanie {6}{U} ({6}{U}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz żeton będący jej kopią z wyjątkiem tego, że jest to biały Zombi Ptak Wojownik bez kosztu many. Balsamuj tylko jako obrzęd.)

Body Double

Możesz umieścić tę kartę na polu bitwy jako kopię dowolnej karty stwora z cmentarza.

Breakthrough

Dobierz cztery karty, po czym wybierz X kart z twojej ręki i odrzuć pozostałe.

Capture Sphere

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przekręć zauroczonego stwora.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Consecrated Sphinx

Latanie

Ilekroć przeciwnik dobiera kartę, możesz dobrać dwie karty.

Deep Analysis

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Wspomnienie—{1}{U}, zapłać 3 życia. (Możesz rzucić tę kartę z cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Deranged Assistant

{T}, zmiel kartę: Weź {C}. (By zmielić kartę, umieść wierzchnią kartę twojej biblioteki w twoim cmentarzu.)

Disciple of the Ring

{1}, wygnaj kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza: Wybierz jedną —

 • Skontruj wskazany nie-stworowy czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

 • Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

 • Przekręć wskazanego stwora.

 • Odkręć wskazanego stwora.

Domestication

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Na początku twojego kroku końcowego, jeśli zauroczony stwór ma siłę 4 lub większą, poświęć ten urok.

Eel Umbra

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Forbidden Alchemy

Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Wspomnienie {6}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Force of Negation

Jeśli nie jest twoja tura, możesz wygnać niebieską kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Skontruj wskazany nie-stworowy czar. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

Gifts Ungiven

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej cztery karty o różnych nazwach i ujawnij je. Wskazany przeciwnik wybiera dwie z owych kart. Umieść wybrane karty w twoim cmentarzu, a pozostałe w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Ingenious Skaab

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/-1.

Jeskai Elder

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Kasmina's Transmutation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór traci wszystkie zdolności i ma bazową siłę i wytrzymałość 1/1.

Kederekt Leviathan

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wszystkie inne nielądowe byty do rąk ich właścicieli.

Odkopanie {6}{U} ({6}{U}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Makeshift Mauler

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza.

Mana Drain

Skontruj wskazany czar. Na początku twojej najbliższej fazy głównej weź tyle {C}, ile wynosi skrót many owego czaru.

Mana Leak

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Mistfire Adept

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Nephalia Smuggler

{3}{U}, {T}: Wygnaj innego wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Pull from Tomorrow

Dobierz X kart, po czym odrzuć kartę.

Spell Pierce

Skontruj wskazany nie-stworowy czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

Talrand, Sky Summoner

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Thought Scour

Wskazany gracz mieli dwie karty.

Dobierz kartę.

Venser, Shaper Savant

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazany czar lub byt do ręki właściciela.

Wash Out

Przywróć wszystkie byty w wybranym przez ciebie kolorze do rąk ich właścicieli.

Balustrade Spy

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz ujawnia karty z wierzchu swojej biblioteki, aż ujawni kartę lądu, po czym umieszcza owe karty w swoim cmentarzu.

Bitterblossom

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 1 życie i stwórz żeton czarnego stwora Wróżka Łotrzyk 1/1 z lataniem.

Blood Artist

Ilekroć umrze ten lub inny stwór, wskazany gracz traci 1 życie, a ty zyskaj 1 życie.

Bloodflow Connoisseur

Poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Carrier Thrall

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton bezkolorowego stwora Pomiot Eldrazi 1/1 mającego „Poświęć tego stwora: Weź {C}.”

Damnation

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Disfigure

Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Eyeblight's Ending

Zniszcz wskazanego stwora bez typu Elf.

Go for the Throat

Zniszcz wskazanego nieartefaktowego stwora.

Graveblade Marauder

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz traci tyle żyć, ile masz kart stworów w twoim cmentarzu.

Gravecrawler

Ten stwór nie może blokować.

Możesz rzucić tego stwora z twojego cmentarza o ile władasz Zombi.

Imperial Seal

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, po czym przetasuj i umieść ową kartę na wierzchu. Strać 2 życia.

Inquisition of Kozilek

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nielądową kartę o skrócie many 3 lub mniejszym. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Liliana, the Last Hope

+1: Co najwyżej jeden wskazany stwór dostaje do twojej następnej tury -2/-1.

–2: Zmiel dwie karty, po czym możesz przywrócić kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

–7: Dostajesz emblemat mający „Na początku twojego kroku końcowego stwórz X żetonów czarnego stwora Zombi 2/2, gdzie X to liczba Zombi pod twoim władaniem plus dwa.”

Liliana's Elite

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w twoim cmentarzu.

Necrotic Ooze

O ile ten stwór jest na polu bitwy, ma on wszystkie aktywowane zdolności wszystkich kart stworów ze wszystkich cmentarzy.

Ob Nixilis, Unshackled

Latanie, tratowanie

Ilekroć przeciwnik przeszuka swoją bibliotekę, ów gracz poświęca stwora i traci 10 żyć.

Ilekroć umrze inny stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Oona's Prowler

Latanie

Odrzuć kartę: Ten stwór do końca tury dostaje -2/-0. Dowolny gracz może aktywować tę zdolność.

Scion of Darkness

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza owego gracza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Seekers' Squire

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, eksploruje. (Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Umieść ową kartę w twojej ręce jeśli to ląd. W przeciwnym razie umieść znacznik +1/+1 na tym stworze, po czym umieść ową kartę z powrotem lub umieść ją w twoim cmentarzu.)

Severed Strands

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Zyskaj życia równe wytrzymałości poświęconego stwora. Zniszcz wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika.

Shadowborn Apostle

Talia może mieć dowolną liczbę kart o nazwie Shadowborn Apostle.

{B}, poświęć sześć stworów o nazwie Shadowborn Apostle: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora typu Demon, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Skeleton Archer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Skinrender

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść trzy znaczniki -1/-1 na wskazanym stworze.

Strands of Undeath

Zaurocz stwora

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany gracz odrzuca dwie karty.

{B}: Zregeneruj zauroczonego stwora.

Supernatural Stamina

Do końca tury wskazany stwór dostaje +2/+0 oraz „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go przekręconego na pole bitwy pod władaniem właściciela.”

Surgical Extraction

({B/P} można opłacić {B} lub 2 życiami.)

Wybierz wskazaną kartę w cmentarzu inną niż bazowy ląd. Wyszukaj w cmentarzu, ręce i bibliotece jej właściciela dowolną liczbę kart o tej samej nazwie i wygnaj je. Następnie ów gracz tasuje.

Unburial Rites

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wspomnienie {3}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Unearth

Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Vampire Sovereign

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 3 życia, a ty zyskaj 3 życia.

Vampiric Rites

{1}{B}, poświęć stwora: Zyskaj 1 życie i dobierz kartę.

Yahenni, Undying Partisan

Pośpiech

Ilekroć umrze stwór pod władaniem przeciwnika, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Poświęć innego stwora: Ten stwór zyskuje niezniszczalność do końca tury.

Abbot of Keral Keep

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać ową kartę.

Alesha, Who Smiles at Death

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {(w/b)}{(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy przekręconą i atakującą.

Anger of the Gods

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 3 obrażenia. Jeśli stwór uszkodzony w ten sposób miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Backdraft Hellkite

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każda karta sztuczki i obrzędu w twoim cmentarzu do końca tury zyskuje wspomnienie. Koszt wspomnienia jest równy jej kosztowi many.

Bedlam Reveler

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdą kartę sztuczki lub obrzędu w twoim cmentarzu.

Waleczność

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć twoją rękę, po czym dobierz trzy karty.

Chaos Warp

Właściciel wskazanego bytu wtasowuje go do swojej biblioteki, po czym ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli to karta bytu, umieszcza ją na polu bitwy.

Dark-Dweller Oracle

{1}, poświęć stwora: Wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę w tej turze. (Nadal trzeba opłacić jej koszty. Możesz zagrać ląd w ten sposób tylko jeśli masz jeszcze możliwość zagrania lądu w tej turze.)

Dockside Extortionist

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz X żetonów Skarbu, gdzie X jest liczbą artefaktów i uroków pod władaniem twoich przeciwników. (Żetony Skarbu to artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Dreamshaper Shaman

Na początku twojego kroku końcowego możesz zapłacić {2}{R} i poświęcić nie-lądowy byt. Jeśli tak zrobisz, ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki, aż ujawnisz kartę nie-lądowego bytu. Umieść ją na polu bitwy, a pozostałem losowo na spodzie twojej biblioteki.

Fiery Fall

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 5 obrażeń.

Lądocykling bazowych {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Goblin Banneret

Mentor (Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść znacznik +1/+1 na wskazanym atakującym stworze o mniejszej sile.)

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Greater Gargadon

Zawieszenie 10—{R}

Poświęć artefakt, stwora lub ląd: Usuń znacznik czasu z tej karty. Możesz aktywować tylko jeśli ta karta jest zawieszona.

Hero of the Games

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

Hissing Iguanar

Ilekroć umrze inny stwór, możesz sprawić, że ten stwór zada wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie.

Kruin Striker

Ilekroć inny stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór do końca tury dostaje +1/+0 i tratowanie.

Labyrinth Champion

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Lava Coil

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia. Jeśli ów stwór miałby umrzeć w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Lightning Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Living Lightning

Kiedy ten stwór umrze, przywróć wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Monastery Swiftspear

Pośpiech

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Pirate's Pillage

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — odrzuć kartę.

Dobierz dwie karty i stwórz dwa żetony Skarbu. (To artefakty mające „{T}, poświęć ten artefakt: Weź jedną manę dowolnego koloru.”)

Purphoros's Emissary

Obdaruj {6}{R} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Zauroczony stwór dostaje +3/+3 i ma złowrogość.

Rift Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia.

Zawieszenie 1—{R} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, zapłać {R} i wygnaj ją ze znacznikiem czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Seasoned Pyromancer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, odrzuć dwie karty, po czym dobierz dwie karty. Za każdą nie-lądową kartę odrzuconą w ten sposób, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

{3}{R}{R}, wygnaj tego stwora z twojego cmentarza: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

Sparkmage's Gambit

Ten czar zadaje każdemu z co najwyżej dwóch wskazanych stworów po 1 obrażeniu. Owe stwory nie mogą blokować w tej turze.

Staggershock

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Storm Fleet Pyromancer

Najazd — Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli atakowałeś w tej turze, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Surreal Memoir

Przywróć losową kartę sztuczki z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Titan's Strength

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+1. Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Twinflame

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2}{R} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Wskaż dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem i dla każdego z nich stwórz żeton będący jego kopią, ale mającą pośpiech. Wygnaj owe żetony na początku najbliższego kroku końcowego.

Warrior's Oath

Weź dodatkową turę po obecnej. Na początku kroku końcowego owej tury, przegrywasz grę.

Young Pyromancer

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton czerwonego stwora Żywiołak 1/1.

Allosaurus Shepherd

Ten czar nie może być skontrowany.

Zielone czary pod twoim władaniem nie mogą być skontrowane.

{4}{G}{G}: Do końca tury każdy stwór typu Elf pod twoim władaniem ma bazowe siłę i wytrzymałość 5/5 i staje się Dinozaurem oprócz swoich pozostałych typów.

Ambuscade

Wskazany stwór pod twoim władaniem do końca tury dostaje +1/+0 i zadaje obrażenia równe swojej sile wskazanemu stworowi pod władaniem przeciwnika.

Annoyed Altisaur

Zasięg, tratowanie

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Arachnus Spinner

Zasięg

Przekręć odkręconego Pająka pod twoim władaniem: Wyszukaj w twoim cmentarzu i/lub bibliotece kartę o nazwie Arachnus Web i umieść ją na polu bitwy dołączoną do wskazanego stwora. Jeśli przeszukasz twoją bibliotekę w ten sposób, przetasuj.

Arachnus Web

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Na początku kroku końcowego, jeśli zauroczony stwór ma siłę 4 lub większą, zniszcz ten urok.

Biogenic Upgrade

Rozmieść trzy znaczniki +1/+1 pomiędzy jednym, dwoma lub trzema wskazanymi stworami, po czym podwój liczbę znaczników +1/+1 na każdym z owych stworów.

Bloom Tender

{T}: Za każdy kolor spośród bytów pod twoim władaniem, weź jedną manę owego koloru.

Brindle Shoat

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Knur 3/3.

Centaur Battlemaster

Heroizm — Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść trzy znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Concordant Crossroads

Wszystkie stwory mają pośpiech.

Deadly Recluse

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Devoted Druid

{T}: Weź {G}.

Umieść znacznik -1/-1 na tym stworze: Odkręć tego stwora.

Elvish Rejuvenator

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich na polu bitwy, przekręconą. Umieść pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Eternal Witness

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Experiment One

Ewolucja (Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, jeśli ów stwór ma większą siłę lub wytrzymałość niż ten stwór, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Usuń dwa znaczniki +1/+1 z tego stwora: Zregeneruj tego stwora.

Food Chain

Wygnaj stwora pod twoim władaniem: Weź X many w dowolnym jednym kolorze, gdzie X jest 1 plus skrót many wygnanego stwora. Wydaj ową manę tylko na rzucenie czarów stworów.

Gnarlback Rhino

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, dobierz kartę.

Grapple with the Past

Zmiel trzy karty, po czym możesz przywrócić kartę stwora lub lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Green Sun's Zenith

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę zielonego stwora o skrócie many X lub mniejszym, umieść go na polu bitwy, po czym przetasuj. Wtasuj ten czar do biblioteki właściciela.

Hardened Scales

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby zostać umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieść ich o jeden więcej.

Impervious Greatwurm

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Niezniszczalność

Might of Old Krosa

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+2. Jeśli rzucasz ten czar w swojej fazie głównej, zamiast tego ów stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Oracle of Mul Daya

Możesz zagrać dodatkowy ląd w każdej twojej turze.

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz zagrywać lądy z wierzchu twojej biblioteki.

Rampant Growth

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rancor

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+0 i ma tratowanie.

Kiedy ten urok jest umieszczany w cmentarzu z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Rishkar, Peema Renegade

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Każdy stwór pod twoim władaniem mający jakiś znacznik ma „{T}: Weź {G}.”

Spider Spawning

Stwórz tyle żetonów zielonego stwora Pająk 1/2 z zasięgiem, ile jest kart stworów w twoim cmentarzu.

Wspomnienie {6}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Splinterfright

Tratowanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów w twoim cmentarzu.

Na początku twojego kroku utrzymania, zmiel dwie karty.

Summer Bloom

Możesz zagrać do trzech dodatkowych lądów w tej turze.

Thrive

Umieść znacznik +1/+1 na każdym z X wskazanych stworów.

Travel Preparations

Umieść znacznik +/1+ na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.

Wspomnienie {1}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Tuskguard Captain

Przetrwanie {G} ({G}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Każdy stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, ma tratowanie.

Webweaver Changeling

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Zasięg

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej trzy karty stworów, zyskaj 5 żyć.

Abzan Ascendancy

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Abzan Charm

Wybierz jedno —

 • Wygnaj wskazanego stwora o sile 3 lub większej.

 • Dobierz dwie karty i strać 2 życia.

 • Rozmieść dwa znaczniki +1/+1 pomiędzy jednym lub dwoma wskazanymi stworami.

Aethermage's Touch

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieść spośród nich kartę stwora na polu bitwy. Zyskuje ona „Na początku twojego kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela.” Następnie umieść pozostałe karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Agony Warp

Wskazany stwór do końca tury dostaje -3/-0.

Wskazany stwór do końca tury dostaje -0/-3.

Aminatou, the Fateshifter

+1: Dobierz kartę, po czym umieść kartę z twojej ręki na wierzchu twojej biblioteki.

–1: Wygnaj inny wskazany własny byt, po czym przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.

–6: Wybierz lewo lub prawo. Każdy gracz zyskuje władanie nad wszystkimi nielądowymi bytami innymi niż niniejszy władanymi przez gracza po wybranej stronie.

Ta karta może być twoim dowódcą.

Anguished Unmaking

Wygnaj wskazany nie-lądowy byt. Strać 3 życia.

Animar, Soul of Elements

Ochrona przed białym i przed czarnym

Ilekroć rzucisz czar stwora, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Rzucanie czarów stworów kosztuje cię o {1} mniej za każdy znacznik +1/+1 na tym stworze.

Arjun, the Shifting Flame

Latanie

Ilekroć rzucisz czar, umieść karty z twojej ręki dowolnie na spodzie twojej biblioteki, po czym dobierz tyle samo kart.

Ashen Rider

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze, wygnaj wskazany byt.

Ashenmoor Liege

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne czerwone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć niniejszy zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, ów gracz traci 4 życia.

Assassin's Trophy

Zniszcz wskazany byt pod władaniem przeciwnika. Jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieszcza ją na polu bitwy, po czym tasuje.

Atarka's Command

Wybierz dwie —

 • Twoi przeciwnicy nie mogą zyskać życia w tej turze.

 • Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 3 obrażenia.

 • Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 i zasięg.

Atla Palani, Nest Tender

{2}, {T}: Stwórz żeton zielonego stwora Jajo 0/1 z obronnością.

Ilekroć umrze Jajo pod twoim władaniem, ujawniaj karty z wierzchu twojej biblioteki, aż ujawnisz kartę stwora. Umieść ową kartę na polu bitwy, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Auger Spree

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/-4.

Aurelia, the Warleader

Latanie, czujność, pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje po raz pierwszy w danej turze, odkręć wszystkie stwory pod twoim władaniem. Po tej fazie następuje dodatkowa faza potyczki.

Balefire Liege

Inne czerwone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz czerwony czar, ten byt zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 3 obrażenia.

Ilekroć rzucisz biały czar, zyskaj 3 życia.

Bant Charm

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Umieść wskazanego stwora na spodzie biblioteki właściciela.

 • Skontruj wskazany czar sztuczki.

Bear's Companion

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Niedźwiedź 4/4.

Blazing Hellhound

{1}, poświęć innego stwora: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Bloodbraid Elf

Pośpiech

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Bloodwater Entity

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Boartusk Liege

Tratowanie

Inne czerwone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Bounty of the Luxa

Na początku twojej fazy głównej poprzedzającej walkę, usuń wszystkie znaczniki powodzi z tego uroku. Jeśli nie usunięto znacznika w ten sposób, umieść znacznik powodzi na tym uroku i dobierz kartę. W przeciwnym razie weź {C}{G}{U}.

Bring to Light

Komasowanie — Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, sztuczki lub obrzędu o skrócie many nie większym niż liczba kolorów użytych do rzucenia niniejszego czaru, wygnaj ową kartę, po czym przetasuj. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

Burning-Tree Emissary

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, weź {R}{G}.

Call to the Feast

Stwórz trzy żetony białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia.

Cartel Aristocrat

Poświęć innego stwora: Ten stwór do końca tury zyskuje ochronę przed wybranym przez ciebie kolorem.

Child of Alara

Tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, zniszcz wszystkie nielądowe byty. Nie mogą one zregenerować.

Chronicler of Heroes

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę jeśli władasz stworem mającym znacznik +1/+1.

Coiling Oracle

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Conclave Mentor

Jeśli jeden lub więcej znaczników +1/+1 miałoby być umieszczonych na stworze pod twoim władaniem, zamiast tego umieszczanych jest o jeden więcej.

Kiedy ten stwór umrze, zyskaj życia równe jego sile.

Crackling Doom

Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia. Każdy przeciwnik poświęca stwora o największej sile spośród stworów pod swoim władaniem.

Creakwood Liege

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz stworzyć żeton czarno-zielonego stwora Robal 1/1.

Dack's Duplicate

Możesz zdecydować, że ten byt wejdzie na pole bitwy jako kopia dowolnego stwora na polu bitwy, ale ma on pośpiech i detronizowanie. (Ilekroć zaatakuje on gracza o liczbie żyć równej największej liczbie żyć, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Dauntless Escort

Poświęć ten byt: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność.

Deathbringer Liege

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Ilekroć rzucisz biały czar, możesz przekręcić wskazanego stwora.

Ilekroć rzucisz czarny czar, możesz zniszczyć wskazanego stwora jeśli jest on przekręcony.

Doran, the Siege Tower

Każdy stwór przypisuje obrażenia bojowe równe swojej wytrzymałości zamiast sile.

Dragonlord Dromoka

Ten czar nie może być skontrowany.

Latanie, więź życia

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów w twojej turze.

Dragonlord Silumgar

Latanie, dotyk śmierci

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zyskaj władanie nad wskazanym stworem lub wędrowcem dopóki władasz niniejszym stworem.

Dreg Mangler

Pośpiech

Czystka {3}{B}{G} ({3}{B}{G}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść na wskazanym stworze tyle znaczników +1/+1 , ile wynosi siła tej karty. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Drogskol Reaver

Latanie, podwójny cios, więź życia

Ilekroć zyskujesz życie, dobierz kartę.

Dromoka's Command

Wybierz dwie —

 • Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie wskazany czar sztuczki lub obrzędu mógłby zadać w tej turze.

 • Wskazany gracz poświęca urok.

 • Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

 • Wskazany stwór pod twoim władaniem walczy ze wskazanym stworem poza twoim władaniem.

Elenda, the Dusk Rose

Więź życia

Ilekroć inny stwór umrze, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten stwór umrze, stwórz X żetonów białego stwora Wampir 1/1 z więzią życia, gdzie X jest siłą tego stwora.

Elsha of the Infinite

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.)

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Możesz rzucać niestworowe czary z wierzchu twojej biblioteki. Rzucając czar w ten sposób, możesz go rzucić tak, jakby miał błysk.

Empyrial Archangel

Latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane tobie, zamiast tego są zadawane temu stworowi.

Extract from Darkness

Każdy gracz mieli dwie karty. Następnie umieść kartę stwora z dowolnego cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Ezuri, Claw of Progress

Ilekroć stwór o sile 2 lub mniejszej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dostajesz znacznik doświadczenia.

Na początku potyczki w twojej turze, umieść X znaczników +1/+1 na innym wskazanym stworze pod twoim władaniem, gdzie X jest liczbą twoich znaczników doświadczenia.

Fiery Justice

Ten czar zadaje 5 obrażeń rozdzielone dowolnie między dowolną liczbę wskazanych celów. Wskazany przeciwnik zyskuje 5 żyć.

Figure of Destiny

{(r/w)}: Ten stwór staje się typu Krewniołek Duch o bazowych sile i wytrzymałości 2/2.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}: Jeśli ten stwór jest Duchem, staje się typu Krewniołek Duch Wojownik o bazowych sile i wytrzymałości 4/4.

{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}{(r/w)}: Jeśli ten stwór jest Wojownikiem, staje się typu Krewniołek Duch Wojownik Awatar o bazowych sile i wytrzymałości 8/8, lataniem i pierwszym ciosem.

Fireblade Artist

Pośpiech

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz poświęcić stwora. Kiedy to zrobisz, niniejszy stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 2 obrażenia.

Firesong and Sunspeaker

Czerwone czary sztuczek i obrzędów pod twoim władaniem mają więź życia.

Ilekroć biały czar sztuczki lub obrzędu spowoduje, że zyskasz życia, ten stwór zadaje wskazanemu stworowi lub graczowi 3 obrażenia.

Ghave, Guru of Spores

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając pięć znaczników +1/+1.

{1}, usuń znacznik +1/+1 ze stwora pod twoim władaniem: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

{1}, poświęć stwora: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Glen Elendra Liege

Latanie

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne czarne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Glimpse the Unthinkable

Wskazany gracz mieli dziesięć kart.

Gloryscale Viashino

Ilekroć rzucisz wielokolorowy czar, ten stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Glowspore Shaman

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zmiel trzy karty. Możesz umieścić kartę lądu z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

Grand Arbiter Augustin IV

Rzucanie białych czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Rzucanie niebieskich czarów kosztuje cię o {1} mniej.

Rzucanie czarów kosztuje twoich przeciwników o {1} więcej.

Grim Flayer

Tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, szpieguj 3. (Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich w twoim cmentarzu, a pozostałe dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.)

Delirium — Ten stwór dostaje +2/+2 o ile w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Ground Assault

Ten czar zadaje wskazanemu stworowi tyle obrażeń, iloma lądami władasz.

Guided Passage

Ujawnij karty w twojej bibliotece. Przeciwnik wybiera spośród nich kartę stwora, kartę lądu oraz niestworową nielądową kartę. Umieść owe wybrane karty w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Hellkite Overlord

Latanie, tratowanie, pośpiech

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0.

{B}{G}: Zregeneruj tego stwora.

Heroic Reinforcements

Stwórz dwa żetony białego stwora Piechur 1/1. Do końca tury stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 oraz pośpiech. (Mogą atakować i {T} w tej turze.)

Hostage Taker

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wygnaj innego wskazanego stwora lub artefakt dopóki niniejszy stwór nie opuści pola bitwy. Możesz rzucić ową kartę o ile pozostaje ona wygnana wydając manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Hydroid Krasis

Kiedy rzucisz ten czar, zyskaj połowę X żyć i dobierz połowę X kart, każdorazowo zaokrąglając w dół.

Latanie, tratowanie

Ta karta wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Intet, the Dreamer

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {2}{U}. Jeśli tak zrobisz, wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki zakrytą. Możesz patrzeć na ową kartą przez czas jej wygnania. Możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many przez czas przebywania niniejszego na polu bitwy.

Izzet Charm

Wybierz jedno —

 • Skontruj wskazany nie-stworowy czar, chyba że jego władca zapłaci {2}.

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 2 obrażenia.

 • Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty.

Jeskai Ascendancy

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1. Odkręć owe stwory.

Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, możesz dobrać kartę. Jeśli tak zrobisz, odrzuć kartę.

Jeskai Charm

Wybierz jedno —

 • Umieść wskazanego stwora na wierzchu biblioteki właściciela.

 • Ten czar zadaje wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 4 obrażenia.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1 oraz więź życia.

Jodah, Archmage Eternal

Latanie

Możesz płacić {W}{U}{B}{R}{G} zamiast płacić koszt many rzucanych przez ciebie czarów.

Judith, the Scourge Diva

Inne stwory pod twoim władaniem mają +1/+0.

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Kaalia of the Vast

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje przeciwnika, możesz umieść na polu bitwy kartę Anioła, Demona lub Smoka z twojej ręki przekręconą i atakującą owego przeciwnika.

Kaervek the Merciless

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many owego czaru.

Kambal, Consul of Allocation

Ilekroć przeciwnik rzuci nie-stworowy czar, ów gracz traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Karador, Ghost Chieftain

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora w twoim cmentarzu.

Podczas każdej z twoich tur możesz rzucić czar stwora z twojego cmentarza.

Kolaghan's Command

Wybierz dwie —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Wskazany gracz odrzuca kartę.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Ten czar zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Lavalanche

Ten czar zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi oraz każdemu stworowi pod władaniem owego gracza lub władcy owego wędrowca po X obrażeń.

League Guildmage

{3}{U}, {T}: Dobierz kartę.

{X}{R}, {T}: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu o skrócie X pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Legion's Initiative

Czerwone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+0.

Białe stwory pod twoim władaniem dostają +0/+1.

{R}{W}, wygnaj ten urok: Wygnaj wszystkie stwory pod twoim władaniem. Na początku najbliższej potyczki przywróć owe karty na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli. Zyskują one pośpiech do końca tury.

Lightning Helix

Ten czar zadaje 3 obrażenia we wskazany cel, a ty zyskaj 3 życia.

Lord of Extinction

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart we wszystkich cmentarzach.

Lotleth Troll

Tratowanie

Odrzuć kartę stwora: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

Lyev Skyknight

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, uwięź wskazany nie-lądowy byt pod władaniem przeciwnika. (Do twojej następnej tury ów byt nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.)

Magister Sphinx

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, liczba żyć wskazanego gracza ma wartość 10.

Marchesa, the Black Rose

Detronizowanie (Ilekroć ten stwór zaatakuje gracza o liczbie żyć równej największej liczbie żyć, umieść na nim znacznik +1/+1.)

Inne stwory pod twoim władaniem mają detronizowanie.

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem na początku najbliższego kroku końcowego.

Martial Glory

Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+0.

Wskazany stwór do końca tury dostaje +0/+3.

Master Biomancer

Każdy inny stwór pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając tyle dodatkowych znaczników +1/+1, ile wynosi siła niniejszego stwora oraz jest dodatkowo typu Mutant oprócz swoich pozostałych typów.

Master of Cruelties

Pierwszy cios, dotyk śmierci

Ten stwór może atakować wyłącznie samotnie.

Ilekroć ten stwór zaatakuje gracza i nie jest blokowany, liczba żyć owego gracza staje się równa 1. Ten stwór nie zadaje obrażeń bojowych w tej potyczce.

Mathas, Fiend Seeker

Złowrogość

Na początku twojego kroku końcowego, umieść znacznik nagrody na wskazanym stworze pod władaniem przeciwnika. Przez czas gdy ów stwór ma znacznik nagrody, ma on „Kiedy ten stwór umrze, każdy przeciwnik dobiera kartę i zyskuje 2 życia.”

Mayael's Aria

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem jeśli władasz stworem o sile 5 lub większej. Następnie zyskaj 10 żyć jeśli władasz stworem o sile 10 lub większej. Następnie wygrywasz grę jeśli władasz stworem o sile 20 lub większej.

The Mimeoplasm

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, możesz wygnać dwie karty stworów z cmentarzy. Jeśli tak zrobisz, wchodzi on na pole bitwy jako kopia jednej z owych kart z tyloma znacznikami +1/+1, ile wynosi siła drugiej z owych kart.

Mindwrack Liege

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne czerwone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}{(u/r)}: Możesz umieścić kartę niebieskiego lub czerwonego stwora z twojej ręki na polu bitwy.

Mistmeadow Witch

{2}{W}{U}: Wygnaj wskazanego stwora. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Mizzix of the Izmagnus

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu o skrócie many większym niż liczba twoich znaczników doświadczenia, dostajesz znacznik doświadczenia.

Rzucane przez ciebie czary sztuczek i obrzędów kosztują o {1} mniej za każdy z twoich znaczników doświadczenia.

Muldrotha, the Gravetide

W trakcie każdej z twoich tur możesz zagrać z twojego cmentarza co najwyżej po jednej karcie spośród każdego typu bytu. (Jeśli karta ma kilka typów bytu, wybierz jeden podczas zagrywania jej.)

Murkfiend Liege

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Odkręć wszystkie zielone i/lub niebieskie stwory pod twoim władaniem podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

Nicol Bolas, God-Pharaoh

+2: Wskazany przeciwnik wygania karty z wierzchu swojej biblioteki, aż wygna nie-lądową kartę. Do końca tury możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many.

+1: Każdy przeciwnik wygania dwie karty ze swojej ręki.

–4: Ten wędrowiec zadaje 7 obrażeń wskazanemu przeciwnikowi, stworowi pod władaniem przeciwnika, lub wędrowcowi pod władaniem przeciwnika.

–12: Wygnaj wszystkie nie-lądowe byty pod władaniem twoich przeciwników.

Orzhov Pontiff

Nawiedza (Kiedy ten stwór umrze, wygnaj go nawiedzając wskazanego stwora.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy lub umrze nawiedzany przezeń stwór, wybierz jedną —

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

 • Stwory poza twoim władaniem dostają do końca tury -1/-1.

Phyrexian Tyranny

Ilekroć gracz dobiera kartę, ów gracz traci 2 życia, chyba że zapłaci {2}.

Privileged Position

({(g/w)} można opłacić używając {G} albo {W}.)

Inne byty pod twoim władaniem mają antyklątwę. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Prized Amalgam

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli wszedł z twojego cmentarza lub rzuciłeś go z twojego cmentarza, przywróć tego stwora z twojego cmentarza przekręconego na pole bitwy na początku najbliższego kroku końcowego.

Prophetic Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia. Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z owych kart w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Psychic Symbiont

Latanie

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca kartę, a ty dobierz kartę.

Qasali Pridemage

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

{1}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Rafiq of the Many

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje samotnie, zyskuje on do końca tury podwójny cios.

River Hoopoe

Latanie

{3}{G}{U}: Zyskaj 2 życia i dobierz kartę.

Roon of the Hidden Realm

Czujność, tratowanie

{2}, {T}: Wygnaj innego wskazanego stwora. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Ruric Thar, the Unbowed

Czujność, zasięg

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ilekroć gracz rzuci nie-stworowy czar, ten stwór zadaje owemu graczowi 6 obrażeń.

Scab-Clan Giant

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, walczy z losowo wskazanym stworem pod władaniem przeciwnika.

Sedraxis Specter

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Odkopanie {1}{B} ({1}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Zyskuje ona pośpiech. Wygnaj ją na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miała opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Sedris, the Traitor King

Każda karta stwora w twoim cmentarzu ma odkopanie {2}{B} ({2}{B}: Przywróć ową kartę z twojego cmentarza na pole bitwy. Ów stwór zyskuje pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego lub gdyby miał opuścić pole bitwy. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Shattergang Brothers

{2}{B}, poświęć stwora: Każdy inny gracz poświęca stwora.

{2}{R}, poświęć artefakt: Każdy inny gracz poświęca artefakt.

{2}{G}, poświęć urok: Każdy inny gracz poświęca urok.

Sidisi, Brood Tyrant

Ilekroć ten byt wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, zmiel trzy karty.

Ilekroć jedna lub więcej kart stworów zostanie umieszczonych w twoim cmentarzu z biblioteki, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Skullbriar, the Walking Grave

Pośpiech

Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na nim znacznik +1/+1.

Znaczniki pozostają na niniejszym podczas przenoszenia go do dowolnej strefy oprócz ręki gracza lub biblioteki.

Sprouting Thrinax

Kiedy ten stwór umrze, stwórz trzy żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Sultai Soothsayer

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Supreme Verdict

Ten czar nie może być skontrowany.

Zniszcz wszystkie stwory.

Tariel, Reckoner of Souls

Latanie, czujność

{T}: Wybierz losową kartę stwora z cmentarza wskazanego gracza. Umieść ową kartę na polu bitwy pod twoim władaniem.

Teneb, the Harvester

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zapłacić {2}{B}. Jeśli tak zrobisz, umieść wskazaną kartę stwora z cmentarza na polu bitwy pod twoim władaniem.

Tenth District Legionnaire

Pośpiech

Ilekroć rzucisz czar wskazujący tego stwora, umieść na nim znacznik +1/+1, po czym wróż 1.

Terminate

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany.

Thistledown Liege

Błysk

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Thousand-Year Storm

Ilekroć rzucisz sztuczkę lub obrzęd, skopiuj ów czar tyle razy, ile wcześniej rzuciłeś sztuczek lub obrzędów w tej turze. Możesz wskazać nowe cele dla owych kopii.

Thraximundar

Pośpiech

Ilekroć ten stwór zaatakuje, broniący się gracz poświęca stwora.

Ilekroć gracz poświęci stwora, możesz umieścić znacznik +1/+1 na tym bycie.

Tower Gargoyle

Latanie

Ulasht, the Hate Seed

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1 za każdego innego czerwonego stwora pod twoim władaniem i znacznik +1/+1 za każdego innego zielonego stwora pod twoim władaniem.

{1}, usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Wybierz jedną —

 • Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 1 obrażenie.

 • Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Uril, the Miststalker

Antyklątwa (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary lub zdolności pod władaniem twoich przeciwników.)

Ten stwór dostaje +2/+2 za każdą Aurę dołączoną do niego.

Varina, Lich Queen

Ilekroć zaatakujesz co najmniej jednym Zombi, dobierz tyle samo kart, po czym odrzuć tyle samo kart. Zyskaj tyle samo żyć.

{2}, wygnaj dwie karty z twojego cmentarza: Stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Villainous Wealth

Wskazany przeciwnik wygania X wierzchnich kart swojej biblioteki. Możesz spośród nich rzucić dowolną liczbę czarów mających skrót many X lub mniej bez płacenia ich kosztów many.

Wasitora, Nekoru Queen

Latanie, tratowanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz poświęca stwora. Jeśli ów gracz nie może, stwórz żeton czarno-czerwono-zielonego stwora Kot Smok 3/3 z lataniem.

Wilt-Leaf Liege

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne białe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Jeśli czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika powoduje odrzucenie przez ciebie tej karty, umieść ją na polu bitwy zamiast umieszczać ją w twoim cmentarzu.

Winged Coatl

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Wrenn and Six

+1: Przywróć co najwyżej jedną wskazaną kartę lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

–1: Ten wędrowiec zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

–7: Dostajesz emblemat mający „Karty sztuczek i obrzędów w twoim cmentarzu mają odtworzenie.” (Możesz rzucać karty sztuczek i obrzędów z twojego cmentarza odrzucając dodatkowo kartę lądu oprócz opłacenia innych ich kosztów.)

Zur the Enchanter

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę uroku o skrócie many 3 lub mniejszym, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Aether Vial

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}: Możesz umieścić z twojej ręki na polu bitwy kartę stwora o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie.

Bloodforged Battle-Axe

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, stwórz żeton będący kopią niniejszego bytu.

Wyposaż {2}

Civic Saber

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 za każdy ze swoich kolorów.

Wyposaż {1}

Coldsteel Heart

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

{T}: Weź jedną manę wybranego koloru.

Conqueror's Flail

Wyposażony stwór dostaje +1/+1 za każdy kolor pośród bytów pod twoim władaniem.

O ile ten byt jest dołączony do stwora, twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów w twojej turze.

Wyposaż {2}

Crucible of Worlds

Możesz zagrywać lądy z twojego cmentarza.

Darksteel Plate

Niezniszczalność

Wyposażony stwór ma niezniszczalność.

Wyposaż {2}

Dragon Arch

{2}, {T}: Możesz umieścić na polu bitwy kartę wielokolorowego stwora z twojej ręki.

Firemind Vessel

Ten stwór wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź dwie many w różnych kolorach.

Livewire Lash

Wyposażony stwór dostaje +2/+0 i ma „Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar, ten stwór zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.”

Wyposaż {2}

Mana Vault

Ten artefakt nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz zapłacić {4}. Jeśli tak zrobisz, odkręć ten artefakt.

Na początku twojego kroku dobierania, jeśli ten artefakt jest przekręcony, zadaje tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź {C}{C}{C}.

Nim Deathmantle

Wyposażony stwór dostaje +2/+2, ma zastraszanie i jest czarnym Zombi. (Stwór z zastraszaniem nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub współdzielące z nim kolor.)

Ilekroć nieżetonowy stwór trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {4}. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę na pole bitwy i dołącz do niego ten artefakt.

Wyposaż {4}

Panharmonicon

Jeśli wejście na pole bitwy artefaktu lub stwora wyzwoli zdolność wyzwalaną bytu pod twoim władaniem, owa zdolność jest wyzwalana dodatkowy raz.

Phyrexian Altar

Poświęć stwora: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Pithing Needle

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy nazwij kartę.

Aktywowane zdolności źródeł o wybranej nazwie nie mogą być aktywowane, chyba że dają manę.

Planar Bridge

{8}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Sensei's Divining Top

{1}: Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym odłóż je w dowolnej kolejności.

{T}: Dobierz kartę, po czym umieść ten artefakt na wierzchu biblioteki właściciela.

Thrumming Stone

Rzucane przez ciebie czary mają falowanie 4. (Ilekroć rzucisz czar, możesz ujawnić cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz spośród nich rzucić czary o tej samej nazwie co ów czar bez płacenia ich kosztów many. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki.)

Traveler's Amulet

{1}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Vedalken Orrery

Możesz rzucać czary tak, jakby miały błysk.

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Cavern of Souls

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz typ stwora.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Użyj ową manę tylko do rzucenia czaru stwora wybranego typu i ów czar nie może zostać skontrowany.

City of Brass

Ilekroć ten ląd zostanie przekręcony, zadaje on tobie 1 obrażenie.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Forbidden Orchard

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Ilekroć przekręcisz ten ląd pobierając manę, wskazany przeciwnik tworzy żeton bezkolorowego stwora Duch 1/1.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Gruul Turf

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{G}.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Pillar of the Paruns

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru. Wydaj ową manę tylko na rzucenie wielokolorowego czaru.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Cryptic Spires

Tworząc swoją talię, zakreśl dwa z poniższych kolorów.

Ten byt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź jedną manę któregokolwiek z zakreślonych kolorów.